تحقیق مقایسه رشد مهارت های اجتماعی دبستانی ها و پیش دبستانی ها

تحقیق مقایسه رشد مهارت های اجتماعی دبستانی ها و پیش دبستانی ها

تحقیق مقایسه رشد مهارت های اجتماعی دبستانی ها و پیش دبستانی ها

دانلود فایل مقايسه رشد مهارتهاي اجتماعي دانش‌آموزان پايه اول ابتدايي با تجربه پيش دبستاني و بدون اين تجربه ۶۵ صفحه با فرمت WORD چكيده هدف ما از پژوهش حاضر مقايسه رشد مهارتهاي اجتماعي دانش‌آموزان پايه اول ابتدايي با تجربه پيش دبستاني و بدون اين تجربه است. مقياس مورد استفاده در اين پژوهش عبارت است از: مقياس درجه‌بندي مهارت اجتماعي (SSRS) گرشام و اليوت (۱۹۹۰). نمونه اين تحقيق، ۶۰ نفر از دانش‌آموزان با تجربه پيش دبستاني و ۶۰ نفر ديگر بدون اين تجربه هستند. نتايج بدست آمده نشان داد كه همكاري، قاطعيت، مسووليت‌پذيري و خويشتن‌داري در دانش‌آموزاني كه دوره پيش دبستاني را گذرانده‌اند به طور معني‌داري بالاتر از گروه ديگر

تحقیق مفهوم و تعریف تربیت

تحقیق مفهوم و تعریف تربیت

تحقیق مفهوم و تعریف تربیت

دانلود فایل مفهوم و تعریف تربیت ۳۰ صفحه با فرمت WORD در بحث تربيت انسان ، مفهوم واژه تربيت بر پرورش دادن استعدادهاى انسانى يعنى فراهم کردن زمينه رشد استعدادهاى آدمى دلالت مى کند. اين واژه از ريشه ((ربو)) به معنى زيادت و فزونى و رشد و برآمدن گرفته شده است ؛ و کاربردهاى گوناگون از اين ريشه همه همين معنا را در بردارد. ((ربو)) نفس عميق و بلند را گويند که موجب برآمدن سينه است . ((ربوة )) يعنى سرزمين بلند و مرتفع . ((رابية )) نيز به همين معناست . و ((ربا)) يعنى افزون شد و نمو کرد که در اصطلاح شرع مخصوص به افزون شدن سرمايه با غير از سود شرعى است . ((اربيتان )) دو قسمت گوشت بن ران در قسمت کشاله ران را گويند که بالا مى آيد

تحقیق مفهوم عدالت

تحقیق مفهوم عدالت

تحقیق مفهوم عدالت

دانلود فایل مفهوم عدالت ۲۱ صفحه با فرمت WORD از مباحث لازم و تأثيرگذار، كه معركه آرا نيز مى‏باشد، مفهوم عدل است. پيش از آغاز پژوهش در اين مطلب، بايد توجه داشت اين واژه، مترادف زيادى نيز دارد كه در فرهنگ اسلامى؛ از جمله قرآن و احاديث به كار گرفته شده است، هر چند با دقتهاى علمى، مفهوم هر يك از آنها با همديگر تفاوتهايى دارد؛ مانند قسط، قصد، وسط، ميزان و انصاف.

تحقیق روستا

تحقیق روستا

تحقیق روستا

دانلود فایل روستا ۴۷ صفحه با فرمت WORD مقدمه ايران كشوري نيمه روستايي است و لذا نيمي از سكونت گاههاي آن بر بنياد معماري بومي و سنتي و به مفهومي گوياتر معماري روستايي است كليه عناصر اين معماري ريشه در نيازهاي معنوي و مادي روستائيان دارد تار و پود اين معماري و از جمله مسكن با مسائل مربوط به محيط طبيعي، نوع معيشت و شكل توليد سير تكويني زندگي اجتماعي و قدرت فني او پيوند خورده و از سويي ديگر ذوق هنري، معيارهاي اجتماعي، بنيادهاي خانوادگي و خويشاوندي، سنتها و عقايد، پندارها و باورهاي دروني انسان، در گوشه از اين كره خاكي، بر آن طرح بخشيده است چنين است مسكن و معماري روستايي به منزله طرز بيان قابل لمس و رؤيتي از ارزشهاي متغير مادي و نيز از استعارات و

تحقیق نوجوانی

تحقیق نوجوانی

تحقیق نوجوانی

دانلود فایل نوجوانی ۵۰ صفحه با فرمت WORD مرحله ای از مراحل تحول و رشد انسان است که محدوده سنی آنرا بین ۱۱-۱۲ سالگی تا ۱۸-۱۹ سالگی می دانند. البته این محدوده سنی به زعم برخی صاحب نظران به ۳ مرحله ابتدای نوجوانی از ۱۱ تا ۱۵ سالگی؛ اواسط نوجوانی ۱۴ تا ۱۷ سالگی و اواخر نوجوانی از ۱۷ سالگی به بعد تا ۱۸ یا ۱۹ سالگی تقسیم می شود. این مرحله را با رشد سریع قد و وزن و تغییرات فیزیولوژیکی متناسب می دانند که البته جنبه های روان شناختی و ارتباطی نوجوان نیز در این دوره، تغییرات قابل توجهی خواهد داشت.

تحقیق آشنايي با سازمان ثبت احوال كشور

تحقیق آشنايي با سازمان ثبت احوال كشور

تحقیق آشنايي با سازمان ثبت احوال كشور

دانلود فایل آشنايي با سازمان ثبت احوال كشور ۳۸ صفحه با فرمت WORD سازمان ثبت احوال كشور در حال حاضر به صورت سازماني با شخصيت حقوقي مستقل مي باشد كه ازلحاظ اداري, مالي، اجرائي، وظايف و مسئوليتهايي كه به عهده دارد بر اين استقلال متكي است. سازمان مذكور تابع وزارت كشور است و يك سازمان متمركز محسوب مي شود. كليه ادارات ثبت احوال تابع اداره مركزي بوده و ملزم به رعايت و اعمال قوانين و آئين نامه هاي مصوب در سطح كل كشور مي‌باشند. بدليل حجم خدمات سجلي ارائه شده از سوي سازمان ثبت احوال كشور به آحاد مردم طبق آخرين بررسي ها اين سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترين سازمان دولتي مي باشد.

تحقیق آمار نفوس و مسكن سال ۱۳۸۵

تحقیق آمار نفوس و مسكن سال ۱۳۸۵

تحقیق آمار نفوس و مسكن سال 1385

دانلود فایل آمار نفوس و مسكن سال ۱۳۸۵ ۲۸ صفحه با فرمت WORD 1 – تغييرات جمعيت كشور طي سال‌‌هاي ۱۳۸۵-۱۳۳۵ ۲- تغييرات جمعيت نقاط شهري طي سال‌‌هاي ۱۳۸۵-۱۳۳۵ ۳- تغييرات جمعيت نقاط روستايي كشور طي سال‌‌هاي ۱۳۸۵-۱۳۳۵ ۴- روند تغييرات جمعيت و متوسط رشد سالانه طي سال‌هاي ۱۳۸۵-۱۲۶۰ ۵- گزيده شاخص‌هاي جمعيتي كشور بر حسب نقاط شهري و روستايي طي سال‌هاي ۱۳۸۵-۱۳۳۵ ۶- جمعيت كشور بر حسب دين در سال‌هاي ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ ۷- توزيع جمعيت كشور بر حسب وضع تابعيت ۸- توزيع نسبي جمعيت كشور بر حسب گروه‌هاي

تحقیق فرايند تربيت فرزندان درانديشه ديني

تحقیق فرايند تربيت فرزندان درانديشه ديني

تحقیق فرايند تربيت فرزندان درانديشه ديني

دانلود فایل فرايند تربيت فرزندان درانديشه ديني ۹۵ صفحه با فرمت WORD چكيده: تربيت ديني به مفهوم فراگير آن كه به معناي آموزش و پرورش ديني است؛ مي‌تواند كليدي‌ترين نقش را در توسعه معنوي و كمال يك جامعه ديني ايفا نمايد. هرگونه كاستي يا كوتاهي در اين امر، موجب بروز اختلالات و نابهنجاري‌‌هاي جبران ناپذيري در پرورش نسل نوين هر جامعه مي‌شود. از اين‌رو، براي اصلاح جامعه و پيشگيري از انحرافات اجتماعي، لازم است، فرايند تربيت در انديشه ديني، شناسايي شود. از آن‌جا كه آغاز اين امر در خانواده است، اين گفتار فرآيند آموزش و پرورش ديني را از خانواده آغاز و در گستره‌هاي فراتر دنبال مي‌كند. روش‌ها و راهكارهاي زمينه‌سازي تربيت ديني پيش از تولد، آغاز تولد و پس از آن را در چارچوب كريمه‌هاي قرآني، سيرة پيامبر و

تحقیق زنان خیابانی

تحقیق زنان خیابانی

تحقیق زنان خیابانی

دانلود فایل زنان خیابانی ۸۴ صفحه با فرمت WORD مقدمه : همه ما بارها و بارها در مورد مسئله دختران فراری یا خیابانی در روزنامه ها ، مجلات، سایتهای اینترنتی و سایر رسانه های داخلی و خارجی و یا از قول مسئولان سازمانهائی همچون بهزیستی، مطالب بسیاری را خوانده ، دیده و شنیده ایم . علل بسیار و متفاوتی برای فرار دختران به همراه آمار و سن و سال آنان بیان شده ، سازمانها، نهادها، دفاتر و اماکنی برای پیشگیری و برخورد با این مسئله ایجاد شده و…اما متأسفانه شاهدیم که تعداد دختران فراری روز به روز افزایش یافته و میانگین سنی آنها نیز هر روز پایین تر می آید.

آموزش طراحی قالب وردپرس حرفه ای

آموزش طراحی قالب وردپرس حرفه ای

 آموزش طراحی قالب وردپرس حرفه ای

نگرشی از برنامه نویسی C زبان برنامه نویسی C (سی)، بدون شک یکی از مهم ترین زبان های برنامه نویسی است که به وفور هم به صورت مستقیم برای پیاده سازی انواع نرم افزارها و برنامه ها بر روی انواع سیستم های سخت افزاری و سیستم عامل ها استفاده شده است و هم منشا ایجاد زبان های برنامه نویسی جدید تر، نظیر: C++‎ (سی پلاس پلاس)، Java (جاوا)، C#‎ (سی شارپ) بوده است. بسیاری از مفاهیم مورد استفاده در ساختار این زبان برنامه نویسی، بعدها تبدیل به موضوعات پایه ای و اساسی علوم کامپیوتر شده است و از این نظر، زبان برنامه نویسی C، دارای ارزش های تئوریک بسیار بالایی است. اهمیت این زبان به عنوان پیش نیاز نظر به اهمیت و جایگاه ویژه زبان های برنامه نویسی C و

تحقیق مشکلات خط فارسی

تحقیق مشکلات خط فارسی

تحقیق مشکلات خط فارسی

دانلود فایل مشکلات خط فارسی ۱۴ صفحه با فرمت WORD نقص‌هايي اساسی كه براي زبان فارسي شمرده‌اند به شرح زيراست (راثی ساربانقلی، ۱۳۸۴): ● عدم اعراب گذاری: به عنوان مثال کلمات (مَلَک، مِلک، مَلِک، مُلک) همه به یک شکل نوشته می شوند. ● وجود چند علامت برای یک حرف: مانند (ز، ذ، ظ، ض) ● استفاده از یک علامت برای چند حرف: مانند "و" که پنج مورد نوشتن دارد یکی برای بیان ضمه در کلمات "خوش" و "تو". ديگر بيان مصوت ممدود يا "واو ماقبل مضموم" مانند "شور" و "او". سوم بيان حرف صامت "واو" در كلماتي چون "آواز" و "والي" و "عفو" . چهارم بيان حرف مصوت مركبي كه در كلمات "نو" و "جوشن" و مانند آن‌هاست. پنجم حرفي كه در زبان كنوني خوانده نمي‌شود مانند "واو معدوله" در كلمات "خواهر" و

تحقیق نقد و تحليل آراءادبي غربي‌ها

تحقیق نقد و تحليل آراءادبي غربي‌ها

تحقیق نقد و تحليل آراءادبي غربي‌ها

دانلود فایل نقد و تحليل آراءادبي غربي‌ها ۳۰ صفحه با فرمت WORD چكيده در تعريف واژه ي ادبيات، ماهيت، فوايد و نقش آن در زندگي بشر و نيز در حوزه ها و كاركردهاي عملي آن، از قديمترين زمان تاكنون مباحث گوناگوني صورت گرفته است؛ برخي آنرا به مفهوم اخلاقي و برخي در معاني ادبي و عده اي نيز به هر دو مفهوم اخلاقي و ادبي آن به كار برده اند. اما امروزه ادبيات با ساير علوم جديدي چون روان شناسي، زبان شناسي و نقد ادبي پيوند خورده و اهميت والايي پيدا كرده است.