جوشکاری پلاسما Plasma Arc Welding

این محصول پاورپوینتی ۹ اسلایدی است که به صورت مختصر و خلاصه در مورد جوشکاری پلاسما بحث کرده است

این محصول برای عزیزان که پروژه های مرتبط دارند می تواند مفید باشد.

خلاصه داستان لیلی و مجنون

*خلاصه داستان لیلی و مجنون*

این كتاب را نظامی در مدتی كمتر از چهارماه گفته و در سال ۵۸۴ نام ابوالمظفر شروانشاه اخستان بن منوچهر بپایان رسانده . تعداد ابیات آن در حدود چهار هزار بیت و خلاصة داستان این است :

یكی از بزرگان عرب از نعمت های دنیا بجز فرزند همه چیز داشت و غافل بود كه صلاحش در این بوده است كه فرزندی نداشته باشد .

آنقدر نذر و نیاز كرد تا خداوند پسری باو داد و او نامش را «قیس» گذاشت و چون بهفت سال رسید او را به مكتب سپرد . در آن مكتب دختری بنام «لیلی» بود كه قیس از همان نظر اول باو عاشق شد – كم كم عشق پسریش این دو كودك زبانزد خاص و عام گشت و آواز آن بگوش پدر و مادر آنها رسید . پدر لیلی دیگر دختر خود را بآن مكتب نفرستاد . قیس هر روز به در خانه لیلی می رفت ، آندر را می بوسید و باز می گشت . این جدائی بجای آكه درد این دو را تسكین و تخفیف دهد باعث غلیان و شدت آن شد و كار قیس بآنجا رسید كه مردم او را «مجنون» لقب دادند . پدر مجنون ناچار برای نجات پسر خود بخواستگاری لیلی فرستاد .

مقاله درباره مفهوم رهبری

*مقاله درباره مفهوم رهبری*

پیش در آمد :

دی شیخ با چراغ همی گشت كرد شهر گز دیو و دد ملو لم وانسانم آرزوست

طبق روایت های مختلف از آدم (‌ع)‌ تا خاتم (ص )‌یكصد و بیست و چهار هزار پیغمبر و ائمه و اولیا همه وهمه آمده اند تا انسان را كه (صاحب اختیار وجبر )‌ است هدایت كنند و او را به سرمنزل مقصود و خوشبختی برسانند . ولی از بدو تولد اولین فرزندان آدم ، هابیل و قابیل می بینیم كه انسان برای ارضای نیازهای خود چه اعمالی را انجام نمی‌دهد تا به لذت های آنی خود برسد. همانطوریكه هابیل برای حس برتری جویی و خود خواهی و هوا و هوس خود برادرش هابیل را می كشد و این اولین خونی است كه بر روی زمین ریخته می شود . اما پیامبران و ائمه و اولیا آمده اند . تا انسان را كه (‌ اشرف مخلوقات )‌ است به مكارم اخلاقی برسانند وبه همین دلیل بیشتر روی تهذیب نفس انسانها كار كرده اند اما باید توجه داشت كه در درون انسان دو نیروی متضاد اهریمنی وخدایی به طور فطری قرار داده شده است كه همیشه این دو نیرو با هم در جدال و كشمكش هستند و این انسان است كه باید به تقویت نیروی درونی خود بپردازد تانیروی اهریمنی را وادار به عقب نشینی كند بدین گونه میدان دید و وسعت عملیاتی نیروی خدایی بیشتر میگردد وچنانچه این پیشرفت و روند ادامه داشته باشد ، نیروی اهریمنی بصورت زندانی‌ای در می آید كه در غل و زنجیر نیروی خدایی اسیر میگردد ولی به محض اینكه انسان از جاده راستی و درستی منحرف گردد ، نیروی اهریمنی قوی گشته و غل و زنجیر را از هم گسسته و به مركز فرماندهی نیروی خدایی یعنی عقل نزدیك می گردد و آن را مورد حمله و تهاجم قرار می دهد و آنقدر این حمله را ادامه می دهد تا انسان را مسخر خود كند تا از اینجا به بعد است كه دیگر انسان هر روز و هر روز به گمراهی و كجروی بیشتر تمایل پیدا می كند و از نیروی خدایی خود فاصله گرفته و خویشتن خود را گم می كند و سرانجام بدی بر تمام وجود او حاكم گشته و او را دركام خود فرو می برد . تا به ورطه هلاكت و نیستی سوق دهد و به همین دلیل است كه پیامبران و ائمه و اولیا را می فرستد كه دراین راههای پرخوف وخطر ، دست گیر رهروان راه حقیقت و یا دیگر سالكان وادی طریقت باشند تا انسانها را با چراغ هدایت و روشنگر و بیدار كننده خود به راه درست و مستقیم بكشانند .

چه اگر این فرستادگان و برگزیدگان ودوستان خدا نبودند ،‌ جهان یكباره به دست بشر نابود و معدوم می شد و آثاری از انسان و انسانیت باقی نمی ماند . باید این برگزیدگان باشند ،‌ تاپیروان و سالكان وادی معرفت را به سرمنزل مقصود هدایت برسانند چنانچه گفته اند :

طی این مرحله بی همرهی خضر مكن ظلمات است بترس از خطر گمراهی

ترجمه پروسه‌های ساخت و تولید از كتاب Machinerys Handbook 25

ترجمه پروسه‌های ساخت و تولید از كتاب
Machinerys Handbook 25

ترجمه پروسه‌های ساخت و تولید از كتابMachinerys Handbook 25

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: سنبه‌ها، ماتریس‌ها( قالب‌ها)، و پرس‌کاری

۱-۱ مقدمه ۱

۱-۲ معنا و مفهوم واژه لقی ۱

۱-۳ کاربرد متداول لقی ها و ساختن لقی ها در قالب ۲

۱-۴ اجرای لقی ها ۲

۱-۵ تأثیر لقی بر روی پرس کاری ۲

۱-۶ زاویه‌ لقی برای قالب‌ها ۳

۱-۷ روانکار برای پرس‌کاری ۳

۱-۸ آنیل کردن پوسته‌های کشیده شده ۴

۱-۹ کشیدن برنج ۴

۱-۱۰ سرعت‌ها و فشارها برای پرس کردن ۴

۱-۱۱ فشار موردنیاز برای سنبه ۵

۱-۱۲ ارتفاع بسته شدن قالب ۵

۱-۱۳ قطرهای پوسته بلانک ۶

۱-۱۴ کاهش عمق و قطر بدنه‌های( پوسته‌های) استوانه‌ای( سیلندری) ۹

۱-۱۵ در نظر گرفتن خمیدگی فلز فولاد ۱۰

۱-۱۶ فرمول‌های دیگر برای خمیدگی ۱۵

۱-۱۷ قالب برش دقیق ۱۸

۱-۱۸ قالب خط مستقیم فولاد ۲۱

۱-۱۹ ساختن قالب های فولادی صاف ۲۲

فصل دوم: عملیات ریخته‌گری

۲-۱ ریخته‌گری آهن و فولاد ۲۵

۲-۲ ریخته‌گری چدن خاکستری ۲۵

۲-۳ ریخته‌گری چدن سفید ۲۶

۲-۴ ریخته‌گری چدن چیلد ۲۶

۲-۵ ریخته‌گری آهن آلیاژی ۲۶

۲-۶ ریخته‌گری چدن مالیبل ۲۷

۲-۷ ریخته‌گری چدن داکتیل ۲۸

۲-۸ ریخته‌گری فولاد ۲۹

۲-۹ ریخته‌گری فولاد کربن‌دار ۳۰

۲-۱۰ ریخته‌گری فولاد آلیاژ ۳۳

۲-۱۱ ریخته‌گری فلزات ۳۴

۲-۱۲ پرداخت قطعات ریخته‌گری ۳۶

۲-۱۳ تمیز کاری دمشی (پاششی) قطعه ریخته‌گری ۳۷

۲-۱۴ عملیات حرارتی فولاد ریخته‌گری ۳۸

۲-۱۵ ارزیابی وزن قطعه ریخته‌گری ۳۸

۲-۱۶ مواد الگو- انقباض، طرح مقدماتی، و هزینه‌ی پایانی چوب ها برای الگو ۳۸

۲-۱۷ انتخاب چوب ۳۹

۲-۱۸ روغن جلای الگو ۳۹

۲-۱۹ میزان انقباض ۳۹

۲-۲۰ الگوهای فلزی ۴۰

۲-۲۱ بدست آوردن وزن قطعه ریخته‌گری از وزن الگو ۴۰

۲-۲۲ قالب ریخته‌گری ۴۱

۲-۲۳ نفوذپذیری ۴۲

۲-۲۴ طراحی قالب ریخته‌گری ۴۳

۲-۲۵ آلیاژهای مورد استفاده برای قالب ریخته‌گری ۴۳

۲-۲۵-۱ آلیاژهای پایه آلومینیوم ۴۳

۲-۲۵-۲ آلیاژهای پایه روی ۴۴

۲-۲۵-۳ آلیاژهای پایه مس ۴۴

۲-۲۵-۴ آلیاژهای پایه منیزیم ۴۵

۲-۲۵-۵ آلیاژهای پایه قلع ۴۵

۲-۲۵-۶ آلیاژ پایه سرب ۴۵

۲-۲۶ قالب برای ماشین‌های دایکاست ۴۶

۲-۲۷ دایکاست فلزات بلبرینگ ۴۶

۲-۲۸ ایجاد قالب‌سازی فلزات ۴۷

۲-۲۹ ریخته‌گری دقیق ۴۷

۲-۳۰ موادی که در ریخته‌گری دقیق استفاده می شوند ۴۸

۲-۳۱ فرایند عمومی در ریخته‌گری دقیق ۴۸

۲-۳۲ قالب مستر برای ساختن الگوهای غیر ضروری ۴۸

۲-۳۳ میزان انقباض برای قالب‌ها ۴۹

۲-۳۴ ابعاد قطعه ریخته‌گری و تلرانس ها ۴۹

۲-۳۵ فلزاتی که در ریخته‌گری دقیق استفاده می شوند ۴۹

۲-۳۶ عملیات های ریخته‌گری ۵۰

۲-۳۷ دقت ریخته‌گری مواد ۵۰

۲-۳۸ وزن و اندازه محصول ریخته‌‌گری ۵۱

۲-۳۹ طراحی برای محصول ریخته‌گری ۵۱

۲-۴۰ ریخته‌گری ابزار برش بوسیله روش ریخته‌گری دقیق ۵۱

فصل سوم: زرد جوش لحیم کاری جوش کاری

۳-۱ اتصال و برش فلزات و سطوح ۵۲

۳-۲ لحیم‌کاری ۵۲

۳-۳ شکل‌های موجود ۵۳

۳-۴ گداز آورها( کمک ذوب‌ها) برای لحیم‌کاری ۵۳

۳-۵ روش های کاربرد ۵۳

۳-۶ لحیم‌کاری آلومینیم ۵۵

۳-۷ لحیم‌کاری منیزیم ۵۵

۳-۸ لحیم‌کاری فولاد ضد زنگ ۵۵

۳-۹ لحیم‌کاری کمک ذوب‌های فراصوتی ۵۶

مقاله هنر گرافیک در یک نگاه کلی

*مقاله هنر گرافیک در یک نگاه کلی*


هنر گرافیك در یك نگاه كلى، یك هنر «الیت» نیست و لایه هایى ساخته و پرداخته از ابهام وایهام ندارد. همه آنچه در یك هنر «فرهیخته» با كشف و شهود و احساس هاى عالى قابل دریافت است و بر سر نحوه فهم و چگونگى دریافت آن میان مخاطبان بحث و جدل رخ مى دهد، در هنر گرافیك اما، باید با یك نظر ،(تأكید مى شود كه فقط با یك نظر) دریافت شود. گرافیك را در زمره هنرهاى «كاربردى» Functional و نقاشى را در زمره «هنرهاى زیبا» Fine Arts به حساب مى آورند. در Fine Arts ممكن است برداشت هاى فردى ، یا فردیت ویژه و انحصارى هنرمند موجب خلق اثر شود، امادر گرافیك، پاسخگویى به یك نیاز اجتماعى موجب خلق اثر مى شود.

از این منظر، گرافیك رسالتى ارتباطى، اجتماعى و رسانه اى به عهده دارد.

بارها شنیده یا خوانده ایم كه مى گویند ممكن است یك اثر هنرى در زمانه خودش و یا حتى در یك مقطع زمانى مانند یك دهه یاچنددهه و حتى یك سده به طور كامل درك نشود. حتى خوانده ایم كه «لزومى ندارد یك اثر هنرى خودش را باز كند» ، مى گویند یك اثر هنرى اصلاً«باز» نیست. ممكن است با لایه اول آن به سرعت ارتباط برقرار كرد، اماخطاست كه فكر كنیم همه اثر هنرى همان لایه اول آن است. مى گویند براساس درك و شعور و نیروى فهم ما، یك اثر بر ما رخ مى نماید یا مستور مى ماند. مى گویند این تكلیف مخاطب است كه سعى كند تا بداند و آدم بافرهنگى شود تا لیاقت درك اثر هنرى را كسب كند. راستى اگر بخواهیم به این نكات به درستى بیندیشیم، ضرورت دارد به شرایط و زمانه اى كه «امروزه» در آن هستیم نیز با دقت بیشتر و حساسیت ویژه اى فكر كنیم.

سرعت و «چالاكى» (Agility) خصیصه ذاتى همه آن چیزى است كه «امروزى» تلقى مى شود. اگر در یك دوره اى مفهوم «كیفیت » (Quality) هدف استراتژیك مدیران و برنامه ریزان جوامع پیشرفته قرار گرفته و در دوره دیگر، مفهوم «مهندسى مجدد» ( engineering – Re ) مورد توجه محققان امور اجتماعى ، فرهنگى و مدیریتى قرار گرفته است، اما در زمانه ما، مفهوم «چالاكى» اصل اول و شرط نخست هر پروژه ارتباطى، اطلاعاتى، مدیریتى ، فرهنگى ، اقتصادى و رسانه اى است.

در چنین زمانه اى حركت مستمر، پیوسته و سریع به صورت دات كام (com.) اصل غیرتردیدناپذیر همه فعالیت هاى انسانى است.

درست در چنین زمانه اى است كه كامپیوتر «وجود» و «عدم وجود» یا به تعبیر دیگر«بله» و «نه» رامورد ارزیابى قرار مى دهد. حالا دیگر دیجیتال Digitalشاهین ترازوى سنجش محاسبات و برنامه ریزى هاست. یعنى «اطلاعات» ، «تصویر» و «صوت» به زبان قابل فهم كامپیوتر كه از «صفر» و «یك» ساخته شده، وارد مى شود و خروجى آن یك دنیاى مجازى است كه تصویرى دیجیتالى از دنیاى واقعى محسوب مى شود.

حالا دیگر این فقط كامپیوترها نیستند كه قادر به فهم «صفر» و «یك» هستند. این زبان با ذهن آدم نیز تركیب شده و «آدم تازه اى» ساخته است. آدم تازه اى كه سرعت كسب اطلاعاتش چندین هزار برابر بیشتر از آدم هاى كهنه شده حتى ۵ سال پیش است.

تحقیق مختصری از زندگی نامه شاعران

*تحقیق مختصری از زندگی نامه شاعران*

– ابن یمین :

وی در سال ۶۸۵ هجری در قصبه فریومد از ولایت جوین خراسان ولادت یافت شماره ای از قطعات ابن یمین در مرثیه و تاریخ وفات بزرگان است و شاید منشا بهترین قطعه هایی كه در این مضمون سروده شده و بعد به ماده تاریخ رسیده این قطعات شاعر باشد.

۱۲ – حافظ :

خواجه شمس الدین محمد حافظ معروف به لسان الغیب در اوایل قرن هشتم حدود ۷۲۶ هجری در شیراز تولد یافت پدرش بهاء الدین در عهد اتابكان سلغری فارس از اصفهان به شیراز مهاجرت كرد و مادرش اهل كازرون بود وی حافظ قرآن كریم بود . از وی مراثی نیز باقی مانده است از جمله مرثیه فخیم او در مرگ شاه شیخ ابواسحاق بسیار مشهور است .

یاد باد آنكه سركوی توام منزل بود دیده را روشنی از خاك درت حاصل بود

. . .

دیدی آن خاتم فیروزه بو اسحاق خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

در بسیاری كتب بیان شده كه وی قطعه و غزلی در مرگ فرزند دارد . اما آقای علی موسوی گرما رودی چنین می گوید (( نسبت دادن این مرثیه به حافظ ناصواب است زیرا اولا حافظ غزلی به این سستی ندارد . ثانیا مرگ فرزند وی شناخته نیست )) (۱ )

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل كرد باد غیرت به صدش خار پریشان دل كرد

طوطیی را به خیال شكری دل خوش بود ناگهش سیل فنا نقش امل باطل كرد

قره العین من آن میوه دل یادش باد كه چه آسان بشد و كار مرا مشكل كرد

. . .

آه و فریاد كه از چشم مه چرخ در لحد ماه كمان ابروی من منزل كرد

نزدی شاه رخ و فوت شد امكان حافظ چه كنم بازی ایام مرا غافل كرد

——————————————————————

۱ – پیشگفتار كتاب مرثیه از مدینه تا مدینه

۱۳ – عبد الرحمان جامی :

نورالدین عبد الرحمان جامی در سال ۸۱۷ هجری در محل خرجرد جام خراسان تولد یافت پدرش نظام الدین احمد دشتی و جدش شمس الدین محمود دشتی منسوب به محله دشت اصفهان كه بعد به ولایت جام مهاجرت كردند . وی به همراه پدر به هرات و سمرقند رفت و سفری به مكه داشت وی بزرگترین شاعر و ادیب قرن نهم و آخرین شعرای بزرگ متصوفه است . مراثی زیادی نیز از وی به جا مانده است مانند مرثیه زیر كه در رثاء پسرش صفی الدین سروده است :

زیرگل تنگدل ای غنچه رعنایی چونی بی تو ما غرقه بخونیم توبی ما چونی

سلك جمعیت ما بی تو گسست است زهم ما كه جمعیم چنینیم تو تنها چونی

بر سر خاك توام ایكه از ین پیشترم بوده ای تاج سر امروز ته پا چونی

. . .

خورد غم های توام وه كه خیال تو گهی می نپرسد كه در این خوردن غم ها چونی

رو به صحرای عدم تاختی از شهر وجود من از این شهر ملولم تو به صحرا چونی

برخی وی را بنیانگذار سبك هندی دانسته اند چون در مواردی باریك اندیشی و نازك كاری مخصوص آن سبك را به كار برده است وفات جامی سال ۸۹۸ هجری قمری در هرات اتفاق افتاد .

ترجمه مقاله تآثیر تنش شوری بر جوانه زنی و خواص جوانه در ارقام زراعی كلزا Effect of Salinity Stress on Germination and Seedling Properties inCanola C

تآثیر تنش شوری بر جوانه زنی و خواص جوانه در ارقام زراعی كلزا Effect of Salinity Stress on Germination and Seedling Properties inCanola Cultivars

تآثیر تنش شوری بر جوانه زنی و خواص جوانه در ارقام زراعی كلزا Effect of Salinity Stress on Germination and Seedling Properties inCanola Cultivars

Germination and seedling responses of five rape seed cultivars (Elite Fornax Licord Okapi and SLM046) to salinity stress levels (0 cont 5 10 15 and 20 dSm-1) evaluated in aRCBD base factorial design in three replicates in glasshouse. Increasing Salinity decreased significantly rate and final germination radicle and plumule length and fresh weight. Decreasing rate was different among cultivars. Salinity and cultivar interaction effect was significant in all attributes. Three parametric logistic regressions fitted the best estimation between germination and salinity levels. The highest and the lowest B coefficient belonged to Elite and SLM046 that shows high and low susceptibility to salinity. Ld 50 threshold for germination for Elite and SLM046 were 10.46 and 23.01 dSm-1 respectively. Tolerance ranking for cultivars was SLM046 > Okapi > Fornax > Licord > Elite. Thisclassification belonged to early season tolerance and it is necessary to study the next growth period for evaluate salinity tolerance rank among cultivars.

واكنش های جوانه زنی و جوانه ی ۵ رقم زراعی( Elite Fornax Licord Okapi SLM046 )در سطوح تنش شوری)(۰ ۵ ۱۰ ۲۰در فاكتوریل مبنی برRCBDدر ۳ تكرار همسان در گلخانه ارزیابی شدند . افزایش شوری بطور چشمگیری سرعت و جوانه زنی نهایی ، ریشه ی اولیه و ریز جوانه و وزن جدید را كاهش داد .كاهش سرعت در بین ارقام زراعی متفاوت بود . تآثیر شوری و واكنش ارقام زراعی در تمامی خصوصیات چشمگیر بود . ۳ بازگشت پارامتری منطقی با بهترین تخمین ها بین جوانه زنی و سطوح شوری هم اندازه بودند . بیشترین و كمترین ضریبBمتعلق بهEliteوSLM046بود كه حساسیت بالا و پایین را نسبت به شوری نشان می داد . استانه ی جوانه زنیLd 50برایEliteوSLM046بترتیب۱۰٫۴۶و۲۳٫۰۱بود . دامنه ی مقاومت برای ارقام زراعی

SLM046 >Okapi > Fornax > Licord > Eliteبود . این طبقه بندی متعلق به مقاومت ابتدای فصل بود و مهم است كه دوره ی رشد بعدی نیز مطالعه شود تا دامنه ی مقاومت شوری در بین ارقام زراعی ارزیابی شود .

مقدمه

شوری زیاد عامل تنش بی جان متعارفی است كه بطور جدی تولیدات محصول در بعضی از مناطق دنیا را تحت تآثیر قرار می دهد ، چیزی حدود ۸ میلیون هكتار زمین زراعی در دنیا در معرض تنش شوری قرار دارند . ابیاری با كیفیت ناچیز اب یكی از عواملی است كه باعث تراكم بالای نمك شده و در نتیجه بازده كشاورزی را كاهش می دهد . سرانجام تنش شوری باعث كاهش رشد گیاه می شود اما گونه های گیاه در مقاومت شوری با یكدیگر متفاوت هستند .

تآثیر تنش شوری بر جوانه زنی و خواص جوانه در ارقام زراعی كلزا Effect of Salinity Stress on Germination and Seedling Properties inCanola Cultivars

ترجمه مقاله بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیک ارقام کلزا PHYSIOLOGICAL AND AGRONOMIC RESPONSE OF CANOLA VARIETIES TO DROUGHT STRESS

واكنش های فیزیولوژیكی و كشاورزی انواع كلزا به تنش خشكی

J.Din S.U.Khan I.Ali & A.R.Gurmani 2011

چكیده

تنش های خشكی گونه های كشاورزی كلزا Oscar Shirale ConII Rainbow و ۱۹H پس از قرار گرفتن در معرض تنش های خشكی مورد بررسی قرار گرفتند.تنش اب در مراحل گل دهی و غلاف رشد نفوذ كرد.اطلاعات فیزیولوژیكی گوناگون (كلروفیل برگ a و b ،امینو اسید و حجم پروتئین) و صفات كشاورزی (تعداد غلاف ها /گیاه ، دانه ها/غلاف ها ، دانه بازده/گیاه) ثبت شدند.اطلاعات اختلافات چشمگیری در بین انواع ژنوتیپ كلزا برای سبزینه ی برگ a و b و انباشت امینو اسید را نشان دادند.حجم كلروفیل تمامی ژنوتیپ های Napus بعلت تنش خشكی در هر دوی مراحل خشكی كاهش یافتند.ژنوتیپ Rainbow حداقل كاهش (۱۲%) را در حجم كلروفیل در طول مراحل اغاز گل دهی و پر شدن غلاف را نشان داد.افزایش های چشمگیری در تنظیم اسمز امینو اسید تحت تنش اب وجود داشت.Rainbow بیشترین امینواسید را انباشت. عملكرد خشكی در مراحل مختلف رشد باعث كاهش چشمگیر بازدهی دانه شد.كاهش بیشتر بازدهی دانه زمانی كه تنش به گل دهی نفوذ می كند مشاهده شده است.بازدهی متوسط در Rainbow بیشتر و در Oscar كمتر یافت شده است.توانایی تنظیم اسمز بهتر تحت شرایط تنش خشكی پابت می كند كهRainbow گونه ی كشاورزی مقاوم در برابر خشكی است.یافته های تحقیقات امروزی پیشنهاد شده برای رشد Rainbow در مناطقی كه اب كمیاب می باشد بمنظور دستیابی به بازدهی اقتصادی است.

بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیک ارقام کلزا

چکیده

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی در ۴۸ رقم کلزا ، با کمک بررسی صفات زیر ، آزمایشی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت . در این آزمایش جهت بررسی صفات ، در مرحله رشدی شماره ۵/۴ ( بر اساس کد گذاری دوره رشد کلزا ، از روش سیلوستر – برادلی و میکپس ، ۱۹۴۸) تعداد ۴ بوته یکسان و هم اندازه از هر رقم در هر تکرار ، پس از انتقال به گلدان و رشد مجدد ، تحت تنش آبی قرار گرفتند و در مراحل آبیاری کامل ، پژمردگی موقت و پژمردگی دائم ، صفاتی نظیر پتانسیل آب برگ ، محتوی نسبی آب (RWC) ، کمبود اشباع آب (WSD) تعداد روز تا پژمرده شدن برگها ، پیچش حاشیه برگها ، لوله ای شدن برگ ، زرد شدن برگ ها و خشکی کامل اندازه گیری شده و در نهایت بر اساس نرم افزار رایانه ای SPSS و ترسیم نمودار دندروگرام حاصل از ۱۲ فاکتور ، ارقام متحمل و حساس به تنش خشکی تعیین گردیدند . بر اساس نتایج ازمایش در شرایط تنش خشکی ارقام و لاین های PF 7045.01 Syn-1 Hyola-42 به ترتیب با متوسط عملکرد ۲۶۸۵ ، ۲۲۲۴ و ۱۸۲۲ کیلوگرم در هکتار ، بالاترین عملکرد و ارقام Mohican symbol با ۶۹۳ و ۶۹۲ کیلوگرم در هکتار کمترین میزان دانه را به خود اختصاص دادند . ضمن آنکه در منجنی دندروگرام با در نظر گرفتن ۱۲ صفت ، ارقام Hyola – 42 ، syn-1 در بهترین وضعیت و ارقام symbol Mohican در پائین ترین حد جدول قرار گرفتند . همچنین در بررسی روابط رگرسیونی بین پتانسیل آب برگ و مقاومت به خشکی ، همبستگی ۹۴ درصدی مشاهده گردید . این رابطه در مورد محتوی نسبی آب و مقاومت به خشکی ، همبستگی ۹۹ درصدی را نشان داد . این همبستگی در نظرات سایر محققان نیز گنجانده شده است .

تحقیق زندگی نامه و اشعار مهدی اخوان ثالث

*تحقیق زندگی نامه مهدی اخوان ثالث*

مهدی اخوان ثالث

كامیار عابدی‌

برگرفته از: دانشنامه ادب فارسی

اَخَوانِ ثالِث‌، از شاعران‌ معاصر، متخلّص‌ به‌ «م‌..امید» در سال‌ 1307ش‌، در مشهد، به‌ دنیا آمد. پدرش‌، كه‌ یزدی‌تبار بود، شغل‌ عطّاری‌ و طبابت‌ با داروهای‌ گیاهی‌ داشت‌. اخوان‌ ثالث‌ تحصیلات‌ ابتدایی‌ و متوسّطه‌ را در زادگاهِ خود به‌ پایان‌ رسانید. هرچند، دلبستة‌ موسیقی‌ و شعر بود، امّا گرایش‌ تحصیلی‌ فنّی‌ و حرفه‌ای‌ را برگزید و در رشتة‌ آهنگری‌ هنرستان‌ مشهد درس‌ خواند (كاخی‌، ص‌27). سپس‌ به‌ تهران‌ آمد و، علاوه‌ بر كار در مطبوعات‌، در مدارس‌ ورامین‌ و تهران‌ به‌ تدریس‌ پرداخت‌. در تهران‌، به‌ فعّالیّتهای‌ سیاسی‌ خود، كه‌ از مشهد آغاز شده‌ بود، ادامه‌ داد. پس‌ از كودتای‌ 28 مرداد ۱۳۳۲٫ش‌ دستگیر شد و در حدود یك‌ سالی‌ را در زندان‌ به‌ سر برد. پس‌ از رهایی‌ از زندان‌، در بخش‌ ادبی‌ چند روزنامه‌ و مجلّه‌، مؤسّسة‌ «گلستان‌ فیلم‌» (به‌ مدیریت‌ ابراهیم‌ گلستان‌) و سرانجام‌، رادیو تهران‌ به‌ نگارش‌ و ویرایش‌ ادبی‌ مشغول‌ شد. در نیمة‌ دهة‌ 1340ش‌، باردیگر، این‌بار به‌ اتّهامی‌ غیرسیاسی‌، به‌ زندان‌ افتاد. امّا پس‌ از شش‌ ماه‌ آزاد شد. در اواخر همین‌ دهه‌، برای‌ كار در تلویزیون‌ آبادان‌ به‌ آن‌ شهر رفت‌. تا سال‌ 1353ش‌،در خوزستان‌ زیست‌ و برنامه‌هایی‌ با نام‌ «دریچه‌ای‌ بر باغ‌ بسیار درخت‌» در زمینة‌ ادبیّات‌ فارسی‌ تهیّه‌ كرد (جلالی‌ پندری‌، ص‌448). به‌ سال‌ 1353، دختر جوانش‌، لاله‌، را از دست‌ داد. پس‌ از آن‌، به‌ آبادان‌ بازنگشت‌. مدّتی‌ كوتاه‌ در بنیاد فرهنگ‌ ایران‌ (زیرنظر پرویز ناتل‌ خانلری‌) كار كرد. امّا كاری‌ كه‌ در آن‌ سازمان‌ برعهده‌اش‌ بود (تصحیح‌ دیوان‌ ناصر بخاری‌ یا بخارایی‌) به‌ پایان‌ نرسید. در سالهای‌ 1357ـ.۱۳۵۸ش‌، مدّتی‌ به‌ تدریس‌ ادبیّات‌ معاصر (و نیز شعر دورة‌ سامانی‌) در دانشگاههای‌ تهران‌، ملّی‌ (شهید بهشتی‌ بعدی‌) و تربیت‌ معلّم‌ پرداخت‌. در سالهای‌ 1358ـ۱۳۶۰ش‌، در مقام‌ سرویراستاری‌، در سازمان‌ انتشارات‌ و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌ (فرانكلین‌ پیشین‌) فعّالیّت‌ داشت‌. امّا از سال‌ 1360ش‌ تا پایان‌ عمر، از همة‌ شغلهای‌ دولتی‌، بی‌حقوق‌، بركنار شد (كاخی‌، ص‌29).

اخوان‌ ثالث‌ در طول‌ عمر شصت‌ و دو ساله ‌اش‌ (هرچند سیمای‌ شاعر، دست‌ كم‌، ده‌سالی‌ او را پیرتر نشان‌ می‌داد)، تنها یك‌ بار به‌ خارج‌ از ایران‌ سفر كرد و به‌ دعوت‌ چند مؤسّسة‌ فرهنگی‌ جهانی‌ و گروهی‌ از ایرانیان‌ ساكن‌ در اروپا به‌ شعرْخوانی‌ پرداخت‌: آلمان‌، انگلستان‌، دانمارك‌، سوئد، نروژ، فرانسه‌. اندكی‌ پس‌ از بازگشت‌، در چهارم‌ شهریور ۱۳۶۹ش‌، در بیمارستان‌ مهر تهران‌ درگذشت‌. پیكرش‌ را به‌ توس‌ بردند، و در كنار آرامگاه‌ حكیم‌ ابوالقاسم‌ فردوسی‌، به‌ خاك‌ سپردند (همان‌، ص‌29ـ۳۰).

مهدی‌ اخوان‌ ثالث‌ یكی‌ از برجسته‌ترین‌ شاگردان‌ نیما یوشیج‌ * بود.

پروژه کامل در مورد چرخ دنده

این محصول تحقیق بسیار کاملی در مورد چرخ دنده ها می باشد که در فرمت PDF و در بیش ار ۲۰۰ صفحه ارائه شده است

این پروژه جهت پروژه پایانی ، پروژه های تحقیقاتی و … برای دانشجویان با رشته های مرتبط مانند مهندسی مکانیک می تواند مفید واقع شود
از ویژگی های مثبت این پروژه توضیح موارد مختلف با بهره گیری از شکل ها، ارائه بخش حل مساله و استفاده از کدهای متلب در این بخش است که این پروژه را کامل تر نموده است
شما با دانلود این محصول و تنظیم صفحه مشخصات و فهرست مطالب پروژه کاملی در این موضوع آماده خواهید داشت
سرفصل های این تحقیق در زیر برای شما عزیزان قرار داده شده است، جهت اطمینان از خرید تقاضا می شود مطالب زیر و سرفصل ها را به دقت مطالعه نمایید و در صورت تطابق با خواسته های شما از پروژه و اطمینان از محصول، خرید خود را انجام دهید
مقدمه
فصل اول انواع چرخ دنده
چرخ دنده های شانه ای
چرخ دنده های ساده
چرخدنده های ساده داخلی
چرخدنده های مارپیچی
چرخدنده های مخروطی
چرخدنده های حلزونی
چرخدنده های جناقی
فصل دوم- مکانیزم چرخ دنده های مخروطی
ابعاد چرخ دنده های مخروطی و مکانیزم آن ها
قابلیت انتقال بار
محاسبات مقاومتی
فصل سوم چرخ دنده های مخروطی مارپیچ
طبقه بندی عمومی چرخ دنده های مخروطی مارپیچ
هندسه چرخدنده مخروطی مارپیچ و روابط پایداری
زاویه مارپیچ
جهت مارپیچ
جهت های چرخش
انتخاب جهت انحنا و چرخش
اشکال مخروط های چرخ دنده ای مخروطی
جهت چرخش، جهت مارپیچ و رابطه آن ها با نیروها
تجزیه نیرو ها
نیروی رانش محوری
نیروی شعاعی
محاسبات تنش و نرخ توان
سیستم گلیسون
زاویه مارپیچ سیستم گلیسون
چرخدنده های صفر و هایپوئید
چرخ دنده های مخروطی مارپیچ با سیستم پالوئید کلینبرگ
سیستم کروکس
محاسبات چرخدنده کروکس
طراحی چرخدنده های پیوئید برای محورهای اتومبیل
چرخ دنده های مارپیچ سیستم آرکوئید
حل مساله
منابع
ضمایم

مقاله نگاهی اجمالی به روند انجام وظیفه طنز در نمایش

*مقاله نگاهی اجمالی به روند انجام وظیفه طنز در نمایش*

نگاهی اجمالی به روند انجام وظیفه جناب طنز در نمایش

اشاره:

حدیث طنز، تبار، انواع و تبعات آن از جمله گفتمان های مکرر تاریخ نمایش و بلکه تاریخ رابطه های تاویلی و معنوی انسان بوده و خواهد بود. در وادی نمایش همیشه طنز جایگاه والایی در تبیین آن بخش از ناگفته های درونی انسانها داشته است. هرچند که گاهی طنز، این ظرفیت تبیینی والا هم همچون سایر پدیده های هنری و ذوقی، توسط مغرضان و کژاندیشان و بی­خردان به بیراهه های هزل و هجو کشانده شده است و خاصه در عرصه نمایش، شماری اندیشه های ناپاک به غرضی و مرضی وارد شد و اگرچه برخی از سران نظامهای سیاسی اجتماعی ضد بشری ناکارآمدی و نزول و تقلیل آن را – تا مرز صرف خنده – در دستور کارخود قرار دادند و به طریقی این ظرف بلورین تبیین­گر را بر حسب خواست تموج حوض درون خود آلودند، ولی طبایع والای انسانی در عرصه نمایش جهانی همیشه طنز را دیده، پسندیده و به عنوان ارزش، پذیرفته و ه کاربسته است.

طنز؛ از منظر ِتاریخ، دومین گونه اصلی نمایش پس از تراژدی [۱] است. شفافیت، سادگی بیان و فرجام خوش، مولفه هایی هستند که این نوع از نمایش را از تراژدی جدا می­کند. طنز در نمایش به جای پرداختن به درونمایه­های حماسی و آرمانی به واقعیتهای متعارف زندگی می پردازد و شخصیتهای خود را از میان آدمهای پیرامون ما برمی­گزیند. ریشه های این نمایش به مراسم شادی بخش کوموس[۲] در یونان باستان می­رسد که برای گرامیداشت دیونیزوس[۳] – اسطوره وجد و شعف و شور برپا می­شده و همگان با ساز و آواز به عیش و نوش می­پرداختند. در این مراسم کهن گروهی از بازیگران مانند موجودات وهمی [۴]جامه­های خیالی به تن می­کردند و با صورتکهای غریب[۵] از برابر تماشاگران رژه می­رفتند و همزمان به لفاظی های شیرین و بداهه گویی های مستمر می پرداختند تا خاطر تماشاگران را لحظه ای خوش کنند و آنها را از ستم قاعده های قطعیت یافته آپولونی [۶]رها سازند.

البته در اصطلاح شناسی واژه های بنیادین هنر نمایش [۷] کوموس عبارت است از:

– گفتگوی همراه با موسیقی که میان دو شخصیت یا یک شخصیت و گروه همسرایان در کمدی یونانی در جریان است.

– آخرین صحنه یک نمایش که شخصیتهای متخالف با یکدیگر آشتی می کنند، کشمکش به گره گشایی می انجامد و شخصیتهای نمایش برای برپایی جشن و سور از صحنه خارج می شوند.

به مرور زمان شاعران به عرصه این مناسک یاد شده راه یافتند و کوشیدند تا با ساختن اشعاری مناسب برای این بذله­گویان سهمی در توسع آن داشته باشند.

ترجمه تحقیق بررسی رابطه بین مهارت های خود مدیریتی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران Relationship between self-management skills and organizational citiz

ترجمه تحقیق بررسی رابطه بین مهارت های خود مدیریتی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران Relationship between self-management skills and organizational citizenship behavior of principals

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مهارت­های خود مدیریتی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران دبیرستان­های دخترانه شهرستان­ ارومیه استان آذربایجان غربی به انجام رسیده است. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی می­باشد و جامعه آماری شامل مدیران دبیرستان های دخترانه ارومیه بوده که از بین آنها نمونه ای به جمع ۳۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری آن شامل دو نوع پرسشنامه مدیریت برخود و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی می باشد که پایایی آنها ۸/۰و۸/۰ یعنی در حد مناسب محاسبه شده است. جهت آزمون فرضیه­ها از آزمون­های آماری همبستگی کندال و من ویتنی استفاده شده است. نتایج حاصل شده نشان می دهند که: بین نگرش به خود و رفتار شهروندی سازمانی مدیران رابطه وجود دارد. ولی بین مهارت­های خود مدیریتی، نگرش دیگران به من، آینده نگری، سرگرمی و علایق، نگرش من به دیگران، علائق شغلی، با رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود ندارد.

کلمات کلیدی: مدیریت برخود، مهارت­های خود مدیریتی، رفتار شهروندی سازمانی مدیران.

Abstract:

This study reviews the relationship between managerial skills and organizational citizenship behavior of principals of girls’ high schools of Urmia in West Azerbaijan province.

research method is descriptive research method which is carried out by the – survey statistics include administrators and teachers of girls high schools will the total number 30 selected by the random sampling method. Measurement tools include two types of questionnaires: self-management questionnaire and organizational citizenship behavior questionnaire which their reliability is 0.8 and 0.8 respectively which have been reported as appropriate. To test statistical hypothesis test of Mann-Whitney and Kendall correlation test was used. The results obtained show that:

There is a positive relationship between organizational citizenship behavior and principal’s attitude and there is not any positive relationship between organizational citizenship behavior and Managerial skills entertainment Career Interests Prospectively my attitude to others and attitudes towards others in principals.

Keywords: self-management self- management skills organizational citizenship behavior – principals.

مقدمه

اورگان رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان رفتار های فردی و اختیاری میداند كه به صورت مستقیم و آشكار به وسیله سیستم رسمی پاداش سازمان تعریف نشده اند و در مجموع كارآیی سازمان را افزایش میدهند. اختیاری بدین معنا كه این رفتار جزء شرح وظایف شغلی و یا رفتارهای نقشی نیست و در تعهد استخدامی كارمندان قرار نگرفته است و كوتاهی در آن هیچگونه تنبیهی را به دنبال ندارد.

Introduction

Organ underlines organizational citizenship behaviors as personal and optional that doesn’t determine explicitly by organizational formal reinforcement system and overall increases the profitability of the organization. optional means is not in job or behavior description and dose not conclude in job commitments and Delinquency in it follows no chastisement.

[۱] با توجه به اینكه افزایش اثربخشی همواره یكی از مسائل و دغدغه های مدیران است، شناخت رفتار شهروندی سازمانی و عوامل مؤثر بر آن می تواند گام مؤثر و مفیدی در این مسیر به شمارآید. [۲] رفتارشهروندی سازمانی از رفتارهای فرانقشی، كارآمد و اجتماعی مدار است.

ترجمه مقاله بررسی نصب سنسورهای pH همراه با متن لاتین SENSOR INSTALLATIONS

ترجمه مقاله بررسی نصب سنسورهای pH همراه با متن لاتین SENSOR INSTALLATIONS

Industrial pH sensors can be installed in the process piping immersed in a tank or basin or placed in a sidestreamsample. In a sidestream a portion of the process liquid is continuously removed from the main process and directedto the pH sensor. Sidestream systems are necessary when the temperature and pressure of the process liquidexceed the sensor rating. The sample is cooled and the pressure reduced before the liquid reaches the sensor. Ina sidestream the sample can either be returned to the process or drained to waste. Retractable sensors whichcan be removed from the process piping without shutting down the system are also popular.6.2 SAFETYThere are safety hazards associated with pH sensors installed in process streams. If the temperature or pressureof the liquid exceeds the rating of the sensor the sensor may fail allowing the process liquid to leak out fromaround the sensor. There are special hazards associated with retractable sensors. To avoid accidents always followthe manufacturer’s instructions for inserting and removing the sensor. Never attempt to remove a retractablesensor unless the process conditions meet the manufacturer’s requirements. Also install retractable sensors onlyin places where access is easy and the person retracting the sensor has good footing.

Industrial pH sensors can be installed in the process piping immersed in a tank or basin or placed in a sidestreamsample. In a sidestream a portion of the process liquid is continuously removed from the main process and directedto the pH sensor. Sidestream systems are necessary when the temperature and pressure of the process liquidexceed the sensor rating. The sample is cooled and the pressure reduced before the liquid reaches the sensor. Ina sidestream the sample can either be returned to the process or drained to waste. Retractable sensors whichcan be removed from the process piping without shutting down the system are also popular.6.2 SAFETYThere are safety hazards associated with pH sensors installed in process streams. If the temperature or pressureof the liquid exceeds the rating of the sensor the sensor may fail allowing the process liquid to leak out fromaround the sensor. There are special hazards associated with retractable sensors. To avoid accidents always followthe manufacturer’s instructions for inserting and removing the sensor. Never attempt to remove a retractablesensor unless the process conditions meet the manufacturer’s requirements. Also install retractable sensors onlyin places where access is easy and the person retracting the sensor has good footing.

۱ مقدمه

سنسورهایpHصنعتی را می­توان در خطوط لوله فرایند نصب نمود، درون مخزن یا حوضه آبگیر غوطه­ور ساخت، یا درون یک نمونه ریز آبه قرار داد. در یک ریز آبه، بخشی از مایع فرایند به طور پیوسته­ای از فرایند اصلی جدا شده و به سمت سنسورpHهدایت می­گردد. زمانی که دما و فشار مایع فرایند از درجه­بندی مجاز سنسور فراتر می­رود، سیستم­های ریز آبه موردنیاز می­باشند. پیش از رسیدن نمونه به سنسور، آن را سرد کرده و فشار را کاهش می­دهند. در یک ریز آبه، می­توان نمونه را به فرایند بازگرداند و یا به فاضلاب تخلیه نمود. سنسورهای قابل استرداد، که می­توان بدون متوقف نمودن سیستم آن­ها را از خطوط لوله فرایند جدا نمود، نیز محبوبیت دارند.

۶٫۲ ایمنی

مخاطراتی ایمنی در ارتباط با سنسورهایpHنصب شده در جریانات فرایند وجود دارد. اگر دما و یا فشار مایع از درجه­بندی مجاز سنسور فراتر رود، سنسور عمل نخواهد کرد، و درنتیجه مایع از اطراف سنسور به بیرون نشت خواهد نمود. مخاطرات ویژه­ای نیز وجود دارند که مربوط به سنسورهای قابل استرداد هستند. برای پرهیز از هرگونه حادثه، همواره از دستورالعمل­های سازنده برای قرار دادن و جدا نمودن سنسورها پیروی کنید. هیچ­گاه، جز در حالتی که شرایط فرایند با مشخصات و ملزومات سازنده در انطباق باشد، اقدام به جداسازی سنسور ننمائید. همچنین، سنسورهای قابل استرداد را تنها در محل­هایی نصب کنید که دسترسی به آن­ها آسان است و فرد جداکننده­ی سنسور، اتکا و وضعیت مناسبی دارد.

Industrial pH sensors can be installed in the process piping immersed in a tank or basin or placed in a sidestreamsample. In a sidestream a portion of the process liquid is continuously removed from the main process and directedto the pH sensor. Sidestream systems are necessary when the temperature and pressure of the process liquidexceed the sensor rating. The sample is cooled and the pressure reduced before the liquid reaches the sensor. Ina sidestream the sample can either be returned to the process or drained to waste. Retractable sensors whichcan be removed from the process piping without shutting down the system are also popular.6.2 SAFETYThere are safety hazards associated with pH sensors installed in process streams. If the temperature or pressureof the liquid exceeds the rating of the sensor the sensor may fail allowing the process liquid to leak out fromaround the sensor. There are special hazards associated with retractable sensors. To avoid accidents always followthe manufacturer’s instructions for inserting and removing the sensor. Never attempt to remove a retractablesensor unless the process conditions meet the manufacturer’s requirements. Also install retractable sensors onlyin places where access is easy and the person retracting the sensor has good footing.