تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر

تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر

 تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر

دانلود پایان نامه رساله تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۰۵ ص فرمت WORD قابل ویرایش فهرست مطالب: فصل اول: کلیات مقدمه ۲-۱ بیان مسئله ۳-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق ۴-۱ اهداف تحقیق ۵-۱ تعریف مفاهیم و اصطلاحات ۱-۵-۱ اوقات فراغت ۱-۵-۲ اوقات فراغت در لغت ۱-۵-۳ اوقات در لغت ۱-۵-۴ فراغت در لغت ۱-۵-۵ موفقیت در لغت ۱-۵-۶ موفقیت تحصیلی فصل دوم : پیشینه تحقیق پژوهش های انجام شده در داخل کشور ۱-۱-۲چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان

دانلود پایان نامه رساله بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران ۱۵۰ ص با فرمت WORD چکیده

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد

دانلود پایان نامه رساله تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد ۱۱۵ صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب : فصل اول کلیات ۲ ۱- ۱ طرح مسأله ۲ ۱- ۲ سابقۀ پژوهش ۴ ۱- ۳ تعریف واژگان ۵ ۱- ۴ مفروض های این پژوهش ۱۱ ۱- ۵ روش تحقیق ۱۳ ۱- ۶ سازمان دهی تحقیق ۱۴ فصل دوم پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران ۱۵ ۲- ۱ مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی ۱۶ ۲- ۱- ۱ علل ورود افاغنه به ایران ، قبل از انقلاب اسلامی ۱۶ ۲- ۱- ۲ علل ورود افاغنه به ایران ، بعد از انقلاب اسلامی ۱۸ ۲- ۲

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

دانلود پایان نامه رساله رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ۹۶ صفحه با فرمت WORD فهرست مطالب: فصل اول :کلیات مقدمه زمينه و بيان مسئله ۱ اهميت و ضرورت پژوهش ۴ سئولات پژوهش ۵ متغيرهاي پژوهش ۵ تعاريف مفهومي ۶ تعاريف عملياتي ۶ فصل دوم:پيشينةنظري وپژوهشي خلاصه فصل ۸ اسناد ۹ نظريه هاي اسناد ۱۰ سو گيري هاي اسناد ۲۳ اسنادهاي اصلي ۲۶ ابعاد اسناد ۲۷ اسنادها؛موفقيت وشكست ۳۲ اسناد وجنسيت ۳۵ اسناد وپيشرفت تحصيلي ۴۱ فصل سوم:روش پژوهش خلاصه فصل ۴۵ روش

بررسی نواقص معاهدات كنوانسيون هاي بين المللي در حمایت از اسیران جنگی

بررسی نواقص معاهدات كنوانسيون هاي بين المللي در حمایت از اسیران جنگی

بررسی نواقص معاهدات كنوانسيون هاي بين المللي در حمایت از اسیران جنگی

دانلود پایان نامه رساله بررسی نواقص معاهدات كنوانسيون هاي بين المللي در حمایت از اسیران جنگی در ۱۶۰ صفحه با فرمت word فهرست مطالب: مقدمه الف – بيان مساله و اهميت آن ب – ضرورت طرح مسئله ج – روش تحقيق و ترتيب مطالب بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و الزامات حقوقي آن با تشكيل ديوان كيفي بين المللي فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهاني شدن و الزاماتش دربعد حقوق بين الملل گفتار : تعريف حقوق بشر دوستانه

بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

دانلود پایان نامه رساله بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده ۱۴۰ ص فرمت word مقدمه فصل اول: شناخت و کلیات مبحث اول: شبیه سازی چیست؟ گفتار اول: تعاریف و اصطلاحات گفتار دوم: تولید مثل و شبیه سازی مبحث دوم: تاريخچه و بازتاب جهانی شبیه سازی و نگاه حقوق به آن گفتار اول: عکس العمل شخصیتها و مجامع بین المللی گفتار دوم: سوابق قانوگذاری گفتار سوم: مقایسه شبیه سازی و اهدا جنین گفتار چهارم: شبیه سازی از نگاه حقوق فصل دوم: احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده مبحث اول: نسب گفتار اول: تعریف حقوقی نسب گفتار دوم: ماهیت حقوقی نسب گفتار سوم: نسب طفل شبیه سازی شده مبحث دوم: حضانت

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه رساله قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی ۱۳۸ ص فرمت word قابل ویرایش فهرست مطالب چکیده مقدمه بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت مبحث اول – تعاریف گفتار اول – معانی لغوی الف-قرار ب- بازداشت گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت گفتار اول- عصر باستان گفتار دوم- دوران معاصر فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت قرار بازداشت

پروژه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي

پروژه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي

پروژه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي

دانلود پروژه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي ۴۸ ص فرمت WORD قابل ویرایش فهرست مطالب: فصل اول: شرايط اساسي براي اعلام ورشكستگي بخش اول: احراز تاجر بودن مبحث اول: مفهوم تاجر مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأي حاضر بخش دوم: توقف از پرداخت ديون مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي گفتار اول: نظريات حقوق دانان گفتار دوم: رويه قضايي مبحث دوم: اوصاف دين در توقف پرداخت ها گفتار اول: تعداد گفتار دوم: نوع مبحث سوم: مقايسه و حل تعارض مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت ديون در رأي حاضر

اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

دانلود رساله پایان نامه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی ۷۱ ص فرمت WORD قابل ویرایش مقدمه: واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا

بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

دانلود رساله پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران ۱۴۰ ص فرمت word قابل ویرایش فهرست مطالب: مقدمه ۱ بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران مبحث اول: مفهوم همه پرسی ۷ بند اول: دموكراسی ۸ اول: تعریف دموكراسی ۸ دوم: انواع دموكراسی ۱۰ الف) دموكراسی مستقیم (مشاركتی): ۱۰ ب) دموكراسی غیر مستقیم (دموكراسی بر اساس نمایندگی): ۱۱ ج) دموكراسی نیمه مستقیم: ۱۱ یك ـ وتوی مردم: ۱۱ دو ـ رفراندم (همه پرسی): ۱۲ الف) چرا رفراندم (همه پرسی) ۱۳ ب)