تحقیق درباره اقدامات آمریکا علیه نیکاراگوئه

تحقیق درباره اقدامات آمریكا علیه نیكاراگوئه

تحقیق درباره اقدامات آمریکا علیه نیکاراگوئه

تحقیق درباره اقدامات آمریکا علیه نیکاراگوئه

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات

تحقیق درباره اقدامات آمریكا علیه نیكاراگوئه در ۶۳ صفحه در قالب Word

بخشی از متن:

مقدمه

دیوان بین المللی دادگستری اصلی ترین ركن قضایی سازمان ملل متحد است. خود این سازمان در واقع یك سیستم است كه برای تضمین امنیت و رسیدن به صلح دائمی ایجاد شد.

در جامعه داخلی به واسطه قدمت و وجود حافظه تاریخی و اشتراكات متعدد ، مجموعه ای آرمان و ارزشهای جمعی وجود دارد و قدرت برخواسته و ناشی از این ارزش و آرمانها و آمالهاست. این اشتراكات و باورها و علائق جمعی را community یا گماین شافت می گویند. و نهادها و سیستمهایی كه برای دفاع و حفظ و ارتقاء ارزشها بوجود آمده اند را گزل شافت گویند كه همان society می باشد. در نظام داخلی از آرمان قدرت بوجود می آید ولی در نظام بین المللی قدرتها سعی می كنند آرمان را پدید آورند. در جامعه بین المللی اول International society بوجود آمد و بعد سعی كردند International community را بوجود آورند International community همان ارزشها و همان نرمهای بنیادین و عمومی هستند. سازمان ملل متحد به عنوان یك سیستم ایجاد شد كه امنیت را تضمین كند و بعد به سوی تأمین همیشگی صلح گام بردارد. دولتها در قالب سازمان ملل و سازمانهای بین المللی دیگر شروع كردند به مطرح كردن یك سری ارزشهای بنیادین. و به تدریج این ارزشها از اعتبار و ضمانت اجرا برخوردار شدند و خود دولتها و اراده آنها را متأثر ساختند. جامعه بین المللی در ابتدا متشكل از اجتماع دولتها بود كه این د ولتها به عنوان صاحبان قدرت بر آن حاكم بودند و در این جامعه بین المللی همه چیز منوط به اراده این دولتها بود و تمام منابع حقوق بین الملل نیز از اراده دولتها ناشی می شد. اما بتدریج و با گذشت زمان خود همین دولتها به عنوان قدرتهای موجود در جامعه بین المللی تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی در درون كشورها یشان و در كل جامعهء بین المللی شروع نمودندبه صدور قطعنامه و اعلامیه هایی كه متضمن دسته ای از ارزشها بود نظیر میثاقین حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه ۱۹۷۰؛ اعلامیه هزاره …. با صدور این قطعنامه ها و تلاش برای آموزش و ترویج و اجرای ارزشهای نهفته در آنها، بتدریج در جامعه بین المللی یك توافقی كلی بر روی پاره ای از ارزشها صورت گرفت. هسته اصلی تمام این ارزشها دو نرم بینادین صلح و بشریت است. با پیدایش و قوام یافتن این ارزشها، در جامعه بین المللی یك فضای تنفسی جدیدی ایجاد شد كه دولتها در این فضا می بایستی فعالیت نمایند و با هم تعامل داشته باشند. فضایی كه بر مبنای احترام به دو نرم بنیادین صلح و بشریت قرار داشت. در این جامعه بین المللی اراده مطلق دولتها به نرمها و ارزشهای بنیادین برخورد كرد و متوقف شد و از اینجا بود كه بر اراده دولتها حد ایجاد شد. در واقع نهادهای بین المللی به عنوان International society موجد ارزشهای بین اللملی International community شدند. دیوان بین المللی دادگستری نیز بخشی از سیستم سازمان ملل است و آن نیز باید به عنوان یك بازیگر بین المللی به تحولات روی داده در ساختار سیاسی اجتماعی جامعه بین المللی و برتری یافتن برخی از ارزشها بر اراده دولتها توجه داشته باشد. چون ارزش است كه حكم می كند چگونه رفتار كنیم. در ارزشهای آزادی ، برابری، همبستگی، مداراو احترام به طبیعت وجود مردم و ملت است كه موج می زند نه قدرت دولت. برای نهادین شدن ارزشها نیازمند ابزار و آیین هستیم و دیوان خودش یكی از این ابزارها است. كار دیوان است كه بگوید محتوای نرم افزایش پیدا كرده است دیوان آزمون ارزش افزوده را در مورد ارزشها و فرمها انجام می دهد.

تحقیق درباره ادیان قدیم در عربستان

تحقیق درباره ادیان قدیم در عربستان مقاله ادیان قدیم در عربستان تحقیق با موضوع ادیان قدیم در عربستان

تحقیق درباره ادیان قدیم در عربستان

تحقیق درباره ادیان قدیم در عربستان

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق درباره ادیان قدیم در عربستان دارای ۳۸ صفحه در قالب Word قابل ویرلیش.

بخشی از متن :

ادیان قدیم در عربستان

پیش از آن که دعوت اسلام در عربستان آغاز شود و در نتیجه مساعی حضرت رسول و مجاهدین اولیه تمام قبایل عرب تحت یک لواء درآیند و تابع یک حکم و پیرو یک رشته آیین و آداب متحد شوند ، افراد هر قبیله اخلاق و آداب و دین مخصوصی داشتند و هر یک محکوم امر و پیرو فرمان و مقتضای رأی رئیس خود بودند .

با (نگاهی به وضع جغرافیایی عربستان پر واضح است )که این سرزمین وسیع غیر از یکی دو نقطه هیچ مرکز مساعدی ندارد که یا به علت حاصلخیزی و یا ثروت معدنی یا علتی دیگر مردم را به خود جلب نماید و بالنتیجه در آن، بلاد آباد بزرگ و اجتماعات مفصل به وجود آید بلکه برخلاف وسعت بی پایان شبه جزیره و سختی آب و هوا و ندرت آب و مواد معیشت علاوه بر آن که طبعاً از عدد جمعیت می کاهد ، آنها را هم که تصادف تاریخ به چنین سرزمین نامساعدی انداخته باشد ، پیوسته به حرکت از نقطه ای به نقطه دیگر مجبور می سازد و مابین قبایل مختلفه بیابانها و اراضی لم یزرع غیر قابل عبور چنان فاصله می شود که گویی هر کدام از ایشان در جزیره ای از جزایر بعیده اقیانوس بی کرانی ساکنند و از حال یکدیگر بی خبر .

این کیفیت هیچ وقت نمی گذاشته است که جمیع ساکنین عربستان با وجود کمی عده همه گرد یکدیگر جمع آیند و به اصطلاح امروز تشکیل ملتی واحد دهند چه ملت از جماعتی تشکیل می شود که منافع مادی و معنوی مشترک داشته باشند و یک رشته آداب قومی واحد که آن نیز نتیجه سالها زیستن با یکدیگر است ، ایشان را به هم مرتبط سازد و نسبت به هم پیوسته و متحد نگاه دارد .

گذشته از اینکه این مقتضی در عربستان وجود نداشته ، خلاف آن یعنی تنافر قبایبل از یکدیگر و اختلاف اخلاق و آداب و ادیان همیشه حکمفرما بوده و هیچ وقت هم از لحاظ مادی و نظر جلب نفع عربستان و مساکن آن لیاقت آن را نداشته است که دول جهانگیر خارجی با منفعت جویان داخلی ، خود را به تسخیر سراسر آن به زحمت بیندازند و اساساً این کار با وسایل ناقص قدیم و وضع جغرافیایی ناسازگار عربستان در آن ایام امکان پذیر نبود .

اگر چه پیغمبر اسلام با شمشیر و موعظه حسنه و وعد وعید قلوب جمیع قبایل عرب را تابع یک ایمان کرده و همه از این نظر سالک مسلکی واحد شده اند اما همین که آن شور و جوش اولی رو به آرامش گذاشته و مصالح دنیایی ایمان قلبی را مغلوب کرده عربستان به همان حالت اول برگشته و بدویت که تنها معیشت مقتضی این قبیل اقالیم است به قوت سابق عود کرده و همان تعصب جاهلیت و تفرق و تشتت احیا شده است و امروز نیز عربستان با وجود سلطنتهای اسمی و نظارت دولت مقتدر خارجی و وسایل تمدن جدید از این لحاظ چندان با قرون قبل از اسلام فرق نکرده .

به همین ملاحظات در میان قبایل عربستان تحقیق تمدن و آداب قومی مفصل و دین و آیینی شایسته اعتنا از جهات عقلانی و فکری بی مورد و خارج از موضوع است فقط چنانکه در سایقاً هم گفتیم وضع جغرافیایی عربستان که تقریباً در همه جای آن یکسان بوده است که بعضی از آنها مثل مهمان نوازی و وفای به عهد و کرم و جوانمردی و رشادت پسندیده و بعضی دیگر مثل کینه جویی و دزدی و غارتگری و زنده در خاک کردن دختران که از شدت غیرت عرب ناشی شده نکوهیده است .

در میان قبایلی که با متمدنین مجاور همسایگی و رفت و آمد داشتند و یا آن که از این ملل تجاوز و مسافرین و مبلغینی به مساکن ایشان راه یافته بودند ، آداب و عقاید و آرائی نفوذ یافته بود مقتبس از این ملل خارجی و عرب بتدریج آنها را مورد احترام و پرستش خود قرار داده بودند . چنانکه جمعی از عرب به دین صائبین یعنی آیین ستاره پرستان قدیم کلده و بابل و گروهی به کیش زردشتی و جماعتی به مذاهب یهود و عیسوی آشنا شده بودند، لیکن اغلب قبایل به همان درجه بت پرستی که در مرحله دیانت پست ترین درجات است باقی بودند و از هر قبیله بت مخصوصی داشتند که از چوب یا فلز یا سنگ یا عاج می ساختند و آن را در نقطه ای می گذاشتند و جمیع افراد آن قبیله به زیارت و پرستش آن می رفتند ، چنانکه ودّ بت قبیله کلب در محل دومة الجندل قرار داشت و سواع بت قبیله هذیل و یغوث بت قبیله مذحج و نسر ( کرگس) بت ذوالکلاع در یمن و یعوق بت قبیله همدان و لات بت بنب ثقیف در طائف بود .

بت مخصوص قریش غزّی و منات بت دو قبیله اوس و خزرج و هبل بزرگترین اصنام این قبایل را در خانه کعبه جا داده بودند و کعبه قبل از ظهور اسلام بزرگترین بتخانه عربستان و زیارتگاه و مطاف بت پرستان عرب زده است .

از آداب مخصوص عرب که قسمتی از آنها هم از آداب عبرانیان مقتبس است و اسلام نیز آنها را باقی گذارده عدم ازدواج با محارم و زن پدر و حج خانه کعبه و احرام و عمره و طواف و سعی و رمی جمره و غسل و ختان و بریدن دست دزد و نذر و قربانی و غیره است . برخلاف این آداب اسلام به شدت زنده در خاک کردن دختران و بسیاری دیگر از آداب زشت و تعصبهای جاهلیت را نهی نموده است .

و…

تحقیق درباره سلطنت شاه عباس

سلطنت شاه عباس مقاله سلطنت شاه عباس تحقیق کامل درباره شاه عباس تحقیق تاریخ و تمدن

تحقیق درباره سلطنت شاه عباس

تحقیق درباره سلطنت شاه عباس

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق درباره سلطنت شاه عباس دارای ۵۸ صفحه در قالب word .

بخشی از متن :

سلطنت شاه عباس

شاه عباس در تاریخ اول رمضان سال ۹۷۸ (۱۵۷۰ میلادی) در هرات متولد شد . وی هنگامیكه درقزوین به جای پدر بر تخت سلطنت نشست بیش از هیجده سال نداشت.

پس از انكه شاه عباس در قزوین به سلطنت رسید عبدالله خان دوم (۱۰۰۶-۹۹۱) پادشاه ازبكان از فرصت استفاده كرد و به هرات حمله برد و بعد از شش ماه حاكم قزلباش آن شهر را كشت و بر آنجا مسلط گردید. شاه عباس كه تصمیم به جنگ با عثمانی را داشت بناچار برادرزاده خود را نزد سلطان عثمانی فرستاد و در سال ۱۵۹۰ میلادی طی قرارداد خفت باری با عثمانی صلح كرد. بر طبق این قرارداد تبریز، شیروان، گرجستان و لرستان به عثمانی تعلق گرفت. شاه عباس آنگاه برای دفع عبدالمؤمن خان پسر عبدالله خان كه شهر مشهد رامحاصره كرده بودرهسپار خراسان گردید اما در تهران بیمار و بستری گردید.

عبدالمؤمن خان قبل از آنكه شاه عباس بهبود یابد ،‌مشهد را فتح نمود. به دستور او جمع بسیاری از مردم مشهد كشته شدند و بسیاری از اشیاء نفیس موزه آستان قدس به غارت رفت. وی سپس بر نیشابور و دامغان تسلط یافت و از سوی خود حاكمی را در هر دو شهر نشاند. وی پس از آنكه شنید شاه عباس قصد حركت به سوی خراسان را دارد مشهد را ترك گفت.

شاه عباس چون بهبود یافت شورشهای گیلان،‌گرگان و یزد را خاموش ساخت وآنگاه در اصفهان و قراباغ به استراحت پرداخت. در این مدت هجوم اقوام ازبك ادامه داشت اما شاه عباس به خوشگذرانی مشغول بود و چون سلطنت خود را در خطر نمی‌دید برایش مهم نبود كه ازبكان مردم شهرهای فتح شده را مورد آزار قرار می دهند (!!)

سرانجام مردم خراسان و هرات نمایندگانی نزد شاه عباس فرستادند و به او گفتند كه مردم آن مناطق از حملات مداوم ازبكان بستوه آمده‌اند. در اواخر سال ۱۰۰۵ هجری سرانجام شاه عباس عازم مشهد شد. وی در محرم سال ۱۰۰۶ هجری هرات را محاصره كرد و شش روز بعد توانست آن را فتح كند و خواهرزاده عبدالله خان را شكست سختی بدهد . از آن پس حملات ازبكان برای مدتی نسبتاً طولانی متوقف شد زیرا كه عبدالله خان در گذشت و پسرش عبدالمؤمن خان شش ماه پس از پدر به دست امیران ازبك به قتل رسید.

فتح لارو بحرین

شاه عباس در سال ۱۰۰۳ حكومت فارس را به الله وردی خان زرگرباشی سپرد. در این زمان ولایت لار مطیع یكدسته از خوانین محلی بود كه ادعا داشتند از نوادگان گرگین پهلوان مشهور شاهنامه هستند.

از سوی دیگر ولایات میناب و گمبرون یا جرون (محل قدیم بندرعباس كنونی) اسماً تحت فرمان امیران هرمز اما رسماً مطیع حكمران هند پرتغال بودند. بحرین نیز طبق قرارداد ایران و پرتغال به ایران تعلق داشت.

اما برخلاف معاهده‌ای كه پرتغالیها در سال ۹۲۶ هجری با شاه اسماعیل بسته بودند آنان مدتی بعد بحرین را از تصرف ایران خارج ساختند. در سال ۱۰۰۹ الله وردی خان ،‌برای مبارزه با پرتغالیها ابتدا خواین لار را كه مانع ارتباط مستقیم فارس از جانب جنوب شرقی با سواحل خلیج فارس بودند و با پرتغالیها همكاری می‌كردند، از میان برداشت سپاهی را برای تسخیر بحرین فرستاد. این سپاه بعد از نیردهای سنگینی سرانجام پیروز شد و بحرین رااز چنگ پرتغالیها بیرون آورد.

جنگهای شاه عباس با عثمانی

در سال ۱۰۱۱ هجری (۱۶۰۲ میلادی) شاه عباس نیروی عظیمی در اصفهان فراهم آورد و چنین شایع كرد كه قصد رفتن به شیراز دارد. وی پیشاپیش سپاه قرار گرفت ولی چون سپاه از دروازه شهر بیرون آمد روی به قزوین نهاد. در آنجا فرماندهان سپاه فهمیدند كه او قصد دارد به آذربایجان برود و با سپاهیان عثمانی بجنگد.

شاه عباس با سپاه آماده در سال ۱۰۱۱ هجری به تبریز حمله برد و پس از بازگرفتن آن به ایروان تاخت. ضمناً به الله وردی خان دستور داد كه او نیز از جانب خوزستان به بغداد حمله ببرد. الله وردی خان هم به سمت بغداد عزیمت كرد و آنجا را در محاصره گرفت اما قبل از فلتح آن شهر به امر شاه به ایروان احضار شد. شاه عباس سرانجام بعد از دو سال شهر ایروان را نیز فتح كرد.

سردارد لشگریان عثمانی در بغداد كه اوزون احمد نام داشت،‌پس از حركت الله وردی خان به ایران حمله آورد و حتی تا همدان پیش رفت اما در همدان به علت مقاومت سرسختانه مردم بسختی شكست خورد و همراه با بسیاری از لشگریانش اسیر شد.

و…

فهرست مطالب :

 • سلطنت شاه عباس. ۱
 • فتح لارو بحرین ۳
 • جنگهای شاه عباس با عثمانی ۴
 • قتل عام هولناك گرجستان ۶
 • شكستن عهد و پیمان ۱۰
 • جنگهای تازه با عثمانی ۱۱
 • عقب نشینی ۱۳
 • تصرف بغداد ۱۷
 • انگیزه شاه عباس و پادشاهان صفوی در جنگ با عثمانی ۱۸
 • تسخیر قشم و هرمز ۲۴
 • اخلاق و رفتار شاه عباس. ۲۸
 • قتل عام در گیلان ۲۹
 • آدم خواران شاه ۳۱
 • تظاهر به دل رحمی و انساندوستی ۳۲
 • شركت در سوگواری امام حسین ۳۷
 • پیاده رفتن شاه عباس از اصفهان به مشهد ۳۹
 • گزارش تاریخی سفر اسپانیا ۴۱
 • فرمان قتل ولیعهد ۴۶
 • شاه عباس خرافاتی ۵۰
 • مرگ شاه عباس. ۵۲
 • سنگفرش جاده ها ۵۴

پاورپوینت گودبرداری و سازه های نگهبان در ۳۸ اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با تصاویر اجرایی‬‎

در این پروژه پاورپوینت گودبرداری و سازه های نگهبان در ۳۸ اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر اجرایی طبق موارد زیر ارایه شده است ۱ تعریف گودبرداری ۲ انواع گودبرداری ۳ خطرات موجود در حفاری و گودبرداری ۴ ریزش دیواره ها و سقوط آوار ۵ اهداف اصلی ایمن سازی گودبرداری ۶ روش های غلط استفاده از تیره های چوبی و

پاورپوینت گودبرداری و سازه های نگهبان در ۳۸ اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با تصاویر اجرایی‬‎

پاورپوینت گودبرداری و سازه های نگهبان در 38 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با تصاویر اجرایی‬‎

دسته بندی عمران
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۸٫۱۷ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

در این پروژهپاورپوینت گودبرداری و سازه های نگهبان در ۳۸ اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر اجراییطبق موارد زیر ارایه شده است:

۱- تعریف گودبرداری

۲- انواع گودبرداری

۳- خطرات موجود در حفاری و گودبرداری

۴- ریزش دیواره ها و سقوط آوار

۵- اهداف اصلی ایمن سازی گودبرداری

۶- روش های غلط استفاده از تیره های چوبی و فلزی در سازه های نگهبان

۷- در حفاری با ماشین آلات عمرانی به موارد زیر توجه گردد

۸- انواع روشهای پایدار سازی گود

۹- (Soldier beam& lagging) مهاربندی توسط المان های كششی

۱۰- (Braced sheet pile) ) مهاربندی توسط سپر كوبی

۱۱- Bored pile walls) مهار بندی توسط شمع های درجا

۱۲- متداولترین روشهای مختلفی اجرای تكنیك های شمع های درجا

۱۳- (Diaphragm walls-Slurry wall) مهار بندی توسط دیوار دیافراگمی

۱۴- مراحل اجرای دیوار دیافراگمی

۱۵- (Soil nailing) جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ

۱۶- (nailing) مراحل اجرای سیستم نیلینگ

۱۷- (Anchorage) جداره های مهاربندی شده توسط انكراژ

۱۸- (Tie back) جداره های مهاربندی شده توسط دوخت به پشت – پین گذاری

۱۹- (Micropile) جداره های مهاربندی شده توسط میكروپایل

۲۰- روش اجرای میكروپایل

۲۱- اقدامات قابل انجام برای كاهش خطر گودبرداری ها

۲۲- آواربرداری

۲۳- اهرم ها و جك ها

۲۴- نتیجه گیری

دانلود پاورپوینت آموزش نماز به صورت ساده برای کودکان

پاورپوینت آموزش نماز به صورت ساده برای کودکان آموزش نماز برای کودکان اسلاید آموزش نماز و برکات آن اسلاید

دانلود پاورپوینت آموزش نماز به صورت ساده برای کودکان

دانلود پاورپوینت آموزش نماز به صورت ساده برای کودکان

دسته بندی عمومی
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۲٫۳۳۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دارای ۲۵ اسلاید همراه با تصاویر

توضیحات و قسمتهای مهم پاورپوینت :

آموزش نماز به صورت ساده چند اسلاید

همراه با ترجمه فارسی اذکار نماز

همراه با احادیث و آیه ها درباره برکات نماز

حق نماز در نهج البلاغه و فرمایش امام سجاد (ع)…

آثار نماز در قرآن…

آیا نماز را نیكو به جاى مى‏آورى؟

حضور قلب در نماز؛

برخی برکات نماز اول وقت:

نشانه قبولی نماز …

سبک شمردن نماز…

فرمت فایل :pptx

طرح لایه باز برچسب نان سنتی (نان خرمایی)

لیبل نان خرمایی لیبل خشک پزی برچسب نان خرمایی برچسب فروش نان

طرح لایه باز برچسب نان سنتی (نان خرمایی)

طرح لایه باز برچسب نان سنتی (نان خرمایی)

دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل zip
حجم فایل ۵۲۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

طرح لایه باز برچسب نان سنتی (نان خرمایی)

برنامه مورد نیاز فتوشاپ

فرمت فایل psd

اندازه ۸٫۴۳ * ۴٫۹۴ سانتی متر

حالت Cmyk

قابل ویرایش تمامی متون

تم پاورپوینت حسابداری و امور مالی شامل ۱۰ تم متنوع

تم پاورپوینت حسابداری و امور مالی شامل ۱۰ تم متنوع و زیبا می باشد

تم پاورپوینت حسابداری و امور مالی شامل ۱۰ تم متنوع

تم پاورپوینت حسابداری و امور مالی شامل 10 تم متنوع

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۲٫۱۹۴ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

تم پاورپوینت حسابداری و امور مالی شامل ۱۰ تم متنوع و زیبا می باشد

دانلود پاورپوینت انرژی خورشیدی

خورشید انرژی خورشیدی کاربردهای انرژی خورشیدی آبگرمکن های خورشیدی

دانلود پاورپوینت انرژی خورشیدی

دانلود پاورپوینت انرژی خورشیدی

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۳٫۰۶۳ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

تاریخچه

اولین کاربردهای انرژی خورشیدی در طول تاریخ

آبگرمکن های خورشیدی

تاریخچه

انسان اولیه غار نشین با ایجاد دریچه هائی در برابر نور خورشید از آن برای گرمایش بهره می گرفت و از پرتوهای خورشید بعنوان وسیله ای برای آتش افروختن و جوشاندن آب از طریق انعكاس و متمركز كردن نور استفاده می نمود .

در دوران سفالگری روحانیون معابد به كمك جامهای بزرگ طلائی براق پرتوهای خورشید را بر آتشدانهای محراب منعكس كرده و آنها را می افروختند .

در دوره آمنوفیس سوم از فراعنه مصر (بیش از ۱۴۰۰ سال قبل از میلاد ) مجسمه هائی ساخته شد كه بر اثر تابش خورشید برآنها و جریان هوای گرم در آنها اصواتی بگوش می رسید كه جنبه اعجاب انگیزی داشته است .

در سال ۲۱۲ قبل از میلاد دانشمند بزرگ یونانی ، ارشمیدس، با نصب تعداد زیادی آئینه های كوچك مربعی شكل در كنار یكدیگر كه روی یك پایه متحرك قرار داشته است نور خورشید را بر روی كشتی های رومیان متمركز نمود و آنها را به آتش كشید.

فایل پاورپوینت ۱۹ اسلاید

چند اسلاید به صورت عکس میباشد.

دانلود پاورپوینت مهندسی فرودگاه

فرودگاه مهندسی فرودگاه اجزای مختلف تشکیل دهنده فرودگاه بزرگ طرح سیستمی فرودگاه طرح جامع فرودگاه عناصر و اجزای فرایند برنامه ریزی فرودگاه

دانلود پاورپوینت مهندسی فرودگاه

دانلود پاورپوینت مهندسی فرودگاه

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱٫۹۶۴ مگا بایت
تعداد صفحات ۴۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

مقدمه

اجزای مختلف تشکیل دهنده فرودگاه بزرگ

انواع مطالعات مربوط به برنامه ریزی فرودگاه

طرح سیستمی فرودگاه

سیاست ها و مبانی دستیابی به اهداف طرح سیستمی فرودگاه در ایران

مراحل مطالعه توسعه شبكه فرودگاهی در بخش پروازهای داخلی

طرح جامع فرودگاه

طرح تفصیلی یا پروژه ای فروگاه

عناصر و اجزای فرایند برنامه ریزی فرودگاه

عوامل مؤثر در انتخاب محل فرودگاه

مقدمه

برنامه ریزی فرودگاه فرایندی پیچیده است.

در بر نامه ریزی فرودگاه تحلیل فعالیت ها بدون توجه به تأثیر بر فعالیت های دیگر قابل انجام نیست.

در برنامه ریزی فرودگاه باید نیازهای همه جانبه مجموعه ای از فرودگاه های یک منطقه، ایالت یا کشور مورد بررسی قرار گیرد.

فایل پاورپوینت ۴۲ اسلاید

دانلود پاورپوینت روان شناسی نوجوانان

روان شناسی نوجوانان ویژگی‌های نوجوانان نیازهای نوجوانان مشکلات نوجوانان مشکلات جنسی نوجوانان

دانلود پاورپوینت روان شناسی نوجوانان

دانلود پاورپوینت روان شناسی نوجوانان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۷۵۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

نوجوان در روایات
ویژگی‌های نوجوان
نیازهای نوجوان
مشکلات نوجوان
آسیب‌های نوجوانان از تلفن همراه
انواع مشکلات جنسی
نوجوانان در روایات

پیامبر اکرم(ص):«من به شما سفارش می‌کنم که به نوجوانان و جوانان نیکی کنید، زیرا آنان دلی رقیق‌تر و قلبی فضیلت پذیرتر دارند».) رفتار پیامبر(ص) با کودکان و نوجوانان، ص۶۵)

امام صادق(ع):«نوجوانان را دریابید زیرا زودتر از دیگران به كارهای خیر روی می‌آورند».(وافی، ج۱، ص۲۱۰)

امام علی علیه‌السلام:

اولی الاشیاءِ أن یتعلّمها الأحداثُ ، الاشیاءَ التی اذا صاروا رجالا إحتاجوا الیها؛ بهترین چیزی که نوجوانان باید فراگیرند، آنهایی است که در بزرگسالی به آنها نیاز خواهند داشت.

حکمت نامه جوان، حدیث ۵۱

فایل پاورپوینت ۳۱ اسلاید

دانلود پاورپوینت بادگیر

بادگیر شیوه ساختن بادگیر عملکرد بادگیر انواع بادگیر مصالح ساختمانی بادگیرها

دانلود پاورپوینت بادگیر

دانلود پاورپوینت بادگیر

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۴٫۰۶۱ مگا بایت
تعداد صفحات ۵۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

مقدمه

شیوه ساختن بادگیر

عناصر بادگیر

عملکردبادگیر

انواع بادگیر

چشم‌اندازآینده با ورود معماریمدرن

انواع بادگیر در مناطق کویری ایران

مصالح ساختمانیبادگیرها

نماسازی بادگیر

”بادگیر“ تهویه مطبوع خانه های کویری

مقدمه

حرکتهوا را به دلیل اختلاف فشار جو”باد ”گویند.

”باد“ روی زمین عامل مهمی در تبادل دما ، رطوبت و انتقال ذرات معلق است.

این امر در ایجاد شرایط آسایش انسان یا اخلال در آن نقش مهمی دارد.

جابجایی هوا در بالا بردن سطح کارایی ذهنی وفیزیکی افراد و کاهش میزان

ابتلاع به بیماریها بسیار موثر است. همچنین میتواند عاملی در کاهش مصرف

سوخت های فسیلی باشد.

اهمیت”باد”در طرح و ساخت محیط مسکونی از دیر باز مورد توجه بوده

است.ارسطو چهار قرن قبل از میلاد و ویترویرس معمارروسی یک قرن قبل از

میلاداز روش استفادۀ باد در معماری و شهر سازی صحبت می کنند.

در کشور ما در طی قرون متمادی تمام ساختمانها با توجه به اقلیم و شرایط

محیطی ساخته می شده است. آفتاب، باد، رطوبت، سرما،گرما و به طور کلی

شرایط آب و هوایی و جغرافیایی تأثیر مستقیمی در معماری سنتی ایران در

مناطق مختلف داشته است.

بارزترین روش تهویه طبیعی ساختمان“ باد گیر“ است.

بادگیرهایی با اشکال مختلف در بسیاری از شهرهای مرکزی وجنوبی ایران بر

حسبسرعت“ و ”جهت باد”مطلوب طراحی و اجراء شدهاند.

فایل پاورپوینت ۵۶ اسلاید

دانلود تحقیق تاثیر تبلیغات بر متغیرهای مصرف

تبلیغات تاثیر تبلیغات بر متغیرهای مصرف تاثیر تبلیغات بر بازار فروش نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده

دانلود تحقیق تاثیر تبلیغات بر متغیرهای مصرف

دانلود تحقیق تاثیر تبلیغات بر متغیرهای مصرف

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

۱-تاثیر تبلیغات بر بازار فروش

جایگاه تبلیغات در بازاریابی

اجزای بازاریابی

عولمل موثر در ترویج

اهداف تبلیغ و….

۲-نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده

ابعاد ارزش ویژه برند در مدل آکر

ویژگی های شخصیتی در برند

چالش های برند سازی و…

۳-نتیجه گیری

مقدمه

امروزه تولید و ارائه كالا به تنهایی كافی نیست زیرا فعالیتهای در حال توسعه تغییر كرده است و در یك محیط رقابتی بایستی مشتریان را جذب نمود. تبلیغ بخشی از بازاریابی موفقیت آمیز به حساب می آید و شركتهای موفق به ویژه در امر صادرات، به موازات ارتقای كیفی محصولات خود به دنبال طراحی و به كارگیری سیستمهای بازاریابی پویا و مؤثر می باشند. تبلیغ به شما كمك می كند تا مشتریان كنونی را نسبت به خود وفادار ساخته یا بازارهای جدیدی را برای خود برگزینید.

یكی از جنبه هایی كه به كمك آنها دیدگاه مشتریان نسبت به شركت شما شكل می گیرد شیوه های تبلیغاتی شماست. برای انجام تبلیغات، ابزارها و شیوه های مختلفی وجود دارد كه در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفته و مزایا، معایب و راهكارهای اجرایی صحیح آنها ارائه گردیده است. رسانه های تبلیغی نیز همچون سایر علوم به سرعت در حال تغییر و تحول هستند. در مرحله معرفی كالا، آگهی های تجاری (به ویژه رسانه های ارتباطی انبوه مانند اینترنت) و روابط عمومی برای ایجاد آگاهی و علاقمند كردن مشتری بسیار مناسب اند زیرا اینترنت شناسایی مشتریان را با جمع آوری و تجزیه و تحلیل ویژگیهای آنها آسان می كند. در حال حاضر انتخاب هر كدام از راهبردها می تواند موفقیت آمیز باشد به شرط آنكه به صورت مؤثر به كار گرفته شود. در هر صورت نمونه مؤثر، تركیبی از راهبردها خواهد بود كه بهتر بتواند به نیازهای بازار و مشتریان نزدیك شده و پاسخگوی آنها باشد.

جایگاه تبلیغات در بازاریابی

كاتلر معتقد است بازاریابی فرایندی اجتماعی و مدیریتی است كه به وسیله آن افراد و گروهها از طریق تولید و مبادله كالا با یكدیگر، به امر تامین نیازها و خواسته های خود اقدام می كنند(كاتلر وآرمسترانگ،۲۰۰۱). در واقع بازاریابی به دنبال تامین و ارضای نیاز است كه شركت های موفق را از ناموفق متمایز می سازد. بنابراین بازاریاب ها باید همواره به دنبال آن باشند كه بررسی كنند كه به چه صورتی می توانند بهتر، بیشتر، سریعتر، دقیقتر و در نهایت با كیفیت متناسب، به مردم، كالا، توام با خدمت ارایه نمایند

و….

فایل ورد ۳۰ صفحه

دانلود پاورپوینت صحافی

صحافی تاریخچه صحافی صحافی در ایران مراحل صحافی

دانلود پاورپوینت صحافی

دانلود پاورپوینت صحافی

دسته بندی آموزشی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۶۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

صحافی چیست؟

فن تنظیم و به‌هم‌ بستن صفحات كتاب یا امثال آن و قرار دادن آنها بین دو پوشش (جلد) به‌منظور یكجا نگاه داشتن صفحات و جلوگیری از فرسوده یا پاره شدن و تسهیل استفاده از آنها را صحافی گویند.

در گذشته به این حرفهورّاقینیز اطلاق می‌شده که البته جز صحافی و جلد کردن کتاب، مواردی همچون نسخه‌نویسی و تهیهٔ رونوشت و تکثیر کتاب را نیز در بر می‌گرفته است.

تاریخچه صحافی؟

تاریخ جلدسازی را متفاوت بیان کرده‌اند و بعضی آن را مقارن با شکل‌گیری کتاب دانسته‌اند.بعضینیز گفته‌اند فن صحافی به‌وسیله به‌هم‌بستن کناره صفحات به یکدیگر پس از رواج استفاده ازپارشمنمعمولشد.

سومری‌ها برای نگهداری و بایگانی الواح گلی، آنها را روی طاقچه‌هایی به پهنای ۴۵ سانتی‌متر می‌گذاشتند و گاهی نیز این الواح را در کوزه‌ها و خم‌های کوچک نگهداری می‌کردند. چینی‌ها برای محفوظ ماندن نوشته‌های خود، کاغذهای راه راه طویل به‌کار می‌گرفتند و آنها را جناقی تا می‌زدند.

و در ادامه داریم:

پیشینه صحافی در ایران

مراحل صحافی

فایل پاورپوینت ۱۱ اسلاید

دانلود پاورپوینت تاثیر جهانی شدن بر سیستم های سکونت گاهی

جهانی شدن سکونت تاثیر جهانی شدن بر سکونت جهانی شدن و شهروندی جهانی شدن و مشکل کلانشهرها

دانلود پاورپوینت تاثیر جهانی شدن بر سیستم های سکونت گاهی

دانلود پاورپوینت تاثیر جهانی شدن بر سیستم های سکونت گاهی

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۹۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقدمه

شهرها یكی از قالبهـای فیزیكـی روابـط اجتمـاعی ، اقتصـادی و سیاسـی جامعـه اسـت و تغییراتی كه در روند شهرنشینی رخ میدهد ، تابعی است از تغییراتـی كـه در زنـدگی اجتمـاعی ، اقتصادی و سیاسی جامعه صورت میپذیرد

جهانی شدن در اثر پست مدرنیسـم بـا شـهرگرایی و كـلان شـهر گرایی پیونـدی نزدیـ ك دارد . جهانی شدن سبب شد كه برخی از شهرهای جهانی به كانونهای مهم اقتصادی و سیاسـی تبـدیل شوند.

روش مــدیریت شـهرها، سیاســتهــای اقتصـادی شـهر، سلســله مراتــب شــهری، ارتبــاط كلانشهرها و جهان شهرها با همدیگر و با سایر نواحی شهری به ویـژه نـواحی روسـتایی و … از جمله مسایلی است كه تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن قرار گرفته اند. در اقتصاد شـهری بـه دنبـال جذب سرمای هایه ی مستقیم خارجی و افزایش میزان سهم GDP ( تولید ناخالص ملی)، كاهش فقـر شهری و افزایش میزان اشتغال و… در مدیریت به دنبال اعطای قدرت تر بیش به سـا كنین شـهری ا ثرات جهانی شدن بر ماهیت، ساختار و عملكرد شهرها و اجرای بیش تر سیاستهای شهروندی و مدیریت مشـتر ك، اهمیـت دادن بـه درخواسـت هـای شهروندان و ، … اینها مسایلی هستند كه امروزه در شهرها، به ویـژه در شـهرهای جهـانی مشـاهده می شود.

جهانی شدن و شهرها

شهر تجلی فضایی نظامهای اقتصادی- اجتماعی و کالبدی حاکم بر شهروندانش است. این نظامها مناسباتی دیالکتیکی بین شکل و عملکرد شهر برقرار می کنند و موجب پویایی مستمر شهری می شوند. بر این اساس، شهر را می توان هم علت و هم معلول دانست.

و در ادامه داریم:

شکل گیری شهرهای آینده از چند جهت قابل بررسی است

جهانی شدن و شهروندی

جهانی شدن و مشکل کلانشهرها

ملزومات جدید زندگی در کلان شهرها در عصر جهانی شدن

تأثیر جهانی شدن بر ساختار اقتصادی و اجتماعی شهر

فایل پاورپوینت ۱۵ اسلاید

تحقیق درباره ورزش برای جوانان و نوجوانان

فایل تحقیق درباره ورزش برای جوانان و نوجوانان دارای ۳۱ صفحه در قالب Wordقابل ویرایش

تحقیق درباره ورزش برای جوانان و نوجوانان

تحقیق درباره ورزش برای جوانان و نوجوانان

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

فایل تحقیق درباره ورزش برای جوانان و نوجوانان دارای ۳۱ صفحه در قالب Word.قابل ویرایش.

بخشی از متن :

با توجه گسترش روز افزون كمی و كیفی ورزش كشور و نقش اساسی پزشكی ورزشی در سلامت و افزایش كارآیی ورزشكاران و دیگر افراد جامعه ، نیاز به این علم هر روز بیشتر احساس می شود. با این وجود پزشكی ورزش از محدود رشته هایی است كه تا كنون کمتر به آن پرداخته شده است .

نقش ورزش در زندگی افراد و همچنین پویایی و سلامت جامعه برهمگان مشخص است لکن ورزش در كشور ما به صورت سنتی دنبال شده و تمام تلاشهایی نیز كه در جهت حرفه ای شدن آن صورت گرفته نتوانسته است تاثیرات مثبت خود را ایفا كند .

تغذیه ورزشی

مواد مغذی مورد نیاز بدن :

كربوهیدرات : اولین منبع انرژی در یك فعالیت ورزشی شدید كربوهیدرات ها هستند و سوخت عضلات و مغز نیز كربوهیدراتها می باشد حدود ۶۰ درصد انرژی مورد نیاز روزانه (۶تا۱۰ گرم كربوهیدرات به ازای هركیلو گرم وزن بدن ) باید از نشاسته و غذاهای پر كربوهیدرات مثل میوه ها ، سبزیها ، نان و حبوبات تامین گردد .

چربی :

چربی یك منبع انرژی ذخیره شده است كه بیشتر در طی فعالیتهای كسب مثل مطالعه و خواندن و خوابیدن مصرف می شود برای داشتن یك كارآیی ورزشی خوب ، ۲۵ درصد انرژی مورد نیاز روزانه خود را از چربیها تامین كنید .

پروتئین :

پروتئین برای ساخت و بازسازی عضلات ، گلبولهای قرمز ، مو، و دیگر بافتهای بدن و برای ساخت هورمون یك ماده اساسی و ضروری محسوب می شود وقتی كه كربوهیدرات بطور كافی در دسترس نباشد می توان بجای آن از پروتئین استفاده كرد حدود ۱۵ درصد انرژی مورد نیاز روزانه باید از غذاهای پر پروتئین مثل ماهی ، مرغ و تخم مرغ تامین گردد .

املاح :

املاح عناصری هستند كه از مواد غذایی بدست می آیند و جزئی از ساختمان های بدن می باشند ( برای مثال كلسیم جزئی از استخوان است ) مهم ترین املاح عبارتند از : آهن، منیزیم ، كلسیم ، فسفر ، سدیم ، پتاسیم و روی املاح نیز مانند ویتامین ها قادر به تامین انرژی نیستند .

و…

فهرست مطالب :

 • تغذیه ورزشی
 • تغذیه قبل از مسابقه یا تمرین هر چه باشد دارای چهار اهمیت زیر است :
 • رژیم غذایی ضربتی :
 • روانشناسی ورزش
 • اصول تمرین و آمادگی جسمانی
 • تمرینهای پویا (ایزوتونیك )
 • انعطاف پذیری :
 • افزایش قابلیت انعطاف پذیری :
 • كشش ایستا :
 • کشش تابی :
 • محدود کننده‌های ساختی انعطاف پذیری :
 • اختلالات سیستم ادراری در ورزش
 • علل مکانیسم خون ادراری ورزش :
 • بیماری قند (دیابت ) و ورزش :
 • ورزش در بیماری قند غیر وابسته به انسولین :
 • اثر ورزش در بیماری قند حاملگی
 • ورزش و سرطان :
 • اثر ورزش در جلوگیری از ایجاد بیماریهای ایسکمیک قلب
 • خطرات فعالیت بدنی و ورزش
 • مرگ ناگهانی در ورزش :
 • علل مرگ ناگهانی در ورزشکاران :
 • اختلافات جسمانی بین زنان و مردان :
 • اختلافات قبلی عروقی :
 • کنترل عصبی حرکات عضلانی
 • ملاحظات قلبی – تنفسی :
 • منابع

دانلود پاورپوینت ویژگی های قاره آمریکا

قاره آمریکا ویژگی های قاره آمریکا وسعت و موقعیت جغرافیایی‌ قاره آمریکا جفرافیای انسانی قاره آمریکا آمریکای شمالی آمریکای جنوبی

دانلود پاورپوینت ویژگی های قاره آمریکا

دانلود پاورپوینت ویژگی های قاره آمریکا

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱٫۹۰۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

وسعت و موقعیت جغرافیایی‌

چهره زمین (ناهمواریها) واقلیم

شبکه آب ها-خاک-پوشش گیاهی جانوری

قلمروها

جغرافیای انسانی(جمعیت-نژاد-زبان-مذاهب)

آمریکای شمالی

جغرافیای طبیعی آمریکای شمالی

زمین شناسی و اقلیم آمریکای شمالی

رودها و نباتات (پوشش گیاهی‌) و رابطه آن با خاك‌

كلیات جغرافیای انسانی‌ آمریکای شمالی

جغرافیای سیاسی‌ آمریکای شمالی

آمریکای مرکزی (وسعت و موقعیت جغرافیایی‌ آمریکای مرکزی)

چهره زمین (ناهمواریها) واقلیم

شبکه آب ها-خاک-پوشش گیاهی جانوری

جغرافیای انسانی(جمعیت-نژاد)

آمریكای‌جنوبی‌(وسعت و موقعیت جغرافیایی)‌

چهره زمین (ناهمواریها) واقلیم

شبکه آب ها-پوشش گیاهی جانوری

قلمروها

جغرافیای انسانی(جمعیت-نژاد)

وسعت و موقعیت جغرافیایی

از نظر وسعت قاره آمریكا از ۵۵ درجه عرض جنوبی تا ۸۵ درجه عرض شمالی بین اقیانوس‌اطلس و اقیانوس كبیر واقع شده است‌. از قطب شمال تا نزدیكی‌های قطب جنوب امتداد دارد.این قاره مجموعاً (با جزیره گرینلند) ۴۳ میلیون كیلومتر مربع وسعت دارد و به این ترتیب قارهآمریكامثل آسیا مساحتی برابر با مجموع تقریبی مساحت دو قاره آفریقا و اروپا دارد كه درحدود۲۵% كل مساحت جهان را شامل می‌شود.

در یك‌تقسیم‌بندی كلی ما می‌توانیم قاره آمریكا را از حیث پستی و بلندی به ۹ ناحیه تقسیم كنیم كه‌عبارتند از:

الف ـ ناحیه شمال آمریكای‌شمالی مانند جنوب كوهستانی نیست‌.

ب ـ ناحیه مركزی آمریكای‌شمالی كه سرزمینی مسطح و هموار و حاصلخیز است‌.

ج – ناحیه شرقی آمریكای‌شمالی منطقه‌ای كوهستانی مانند آپالاش است‌.

د ـ ناحیه غربی آمریكای‌شمالی منطقه‌ای كوهستانی مانند كوهستان مرتفع و عظیم راكی است‌.

هـ ـ ناحیه شمالی آمریكای‌جنوبی كه در قسمت‌های شمالی آن جلگه‌ها و جنوب آن دارای‌ارتفاعات می‌باشند.

و ـ ناحیه مركزی آمریكای‌جنوبی پوشیده از جنگل‌های استوایی است‌.

ز ـ ناحیه شرقی آمریكای‌جنوبی كه منطقه‌ای كوهستانی است‌.

ج ـ ناحیه غربی آمریكای‌جنوبی منطقه‌ای كوهستانی مانند جبال آند است‌.

فایل پاورپوینت ۳۸ اسلاید

دانلود پاورپوینت اسید سولفوریک

اسید اسیدسولفوریک کاربردهای اسیدسولفوریک ویژگی های اسیدسولفوریک خطرات اسیدسولفوریک

دانلود پاورپوینت اسید سولفوریک

دانلود پاورپوینت اسید سولفوریک

دسته بندی شیمی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۷۲۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

تاریخچه اسید سولفوریک

ویژگی های اسید سولفوریک

روش تهیه اسید سولفوریک

کاربردهای اسید سولفوریک

خطرات اسید سولفوریک برای سلامتی انسان

صادرکنندگان و وارد کنندگان اسید سولفوریک

تاریخچهاسید سولفوریک

اسید سولفوریک در گذشته به نام جوهر گوگرد خوانده میشد اولین بار جابربن حیان در مورد تقطیر شوره یا زاج سبز که منجر به تولید اسید سولفوریک میشود سخن میگوید اما در بسیاری از متون کشف اسید سولفوریک را به زکریای رازی در قرن نهم نسبت داده اند او اسید سولفوریک را از تقطیر خشک کانی هایی که شامل سولفات آهن و سولفات مس میشد بدست آورد.

در قرن هجدهم جان گلوبر اسید سولفوریک را از سوزاندن گوگرد و نیترات پتاسیم در مجاورت بخار آب تهیه کرد.در سال های بعد جان روبک اسید سولفوریک را با غلظت ۳۵-۴۰درصد در ظروف سربی تولید کرد.در سال ۱۸۲۷ با معرفی برج های سربی برای بازیافت اکسیدهای نیتروژن توسط گیلوساک قدم مهمی در تولید اسید سولفوریک برداشته شد.

فایل پاورپوینت ۱۳ اسلاید

پاورپوینت کارآفرینی و تجارت الکترونیکی (۳۷ اسلاید)

این پاورپوینت شامل ۳۷ اسلاید پیرامون کارآفرینی و تجارت الکترونیکی و ایجاد فروشگاه اینترنتی و مزایای آن برای فروشندگان و خریداران و می باشد و هر اسلاید و محتوای آن انیمیشن مجزا دارد

پاورپوینت کارآفرینی و تجارت الکترونیکی (۳۷ اسلاید)

پاورپوینت کارآفرینی و تجارت الکترونیکی (37 اسلاید)

دسته بندی بازاریابی و امور مالی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۴۳۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

این پاورپوینت شامل ۳۷ اسلاید پیرامون کارآفرینی و تجارت الکترونیکی و ایجاد فروشگاه اینترنتی و مزایای آن برای فروشندگان و خریداران و می باشد و هر اسلاید و محتوای آن انیمیشن مجزا دارد

تحقیق درباره نظام های سیاسی

تحقیق درباره نظام های سیاسی مقاله درباره نظام های سیاسی

تحقیق درباره نظام های سیاسی

تحقیق درباره نظام های سیاسی

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۰۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات فایل :

فایل تحقیق با موضوع نظام های سیاسی دارای ۱۰۸ صفحه در قالب Word.

بخشی از متن :

طبقه بندی نظام های سیاسی

نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقۀ خاصی داشت . در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها ؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد ؛ یعنی مونارشی و جباریت ؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد ، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد ، یعنی پولیتئی و دموکراسی .

همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز : عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی ، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی . عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست . اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب ، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند . روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود.

درقرون جدید علاوه بر معیار عددی ، ملاک تفکیک و رابطۀ قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت . شارل لویی منتسکیو (۱۷۵۵ـ۱۶۸۹) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی ، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست ، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی ، استبداد و جمهوری ( چه دموکراسی و چه اریستوکراسی) طبقه بندی کرد . اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از : افتخارجویی ( مبنای مونارشی ) ، ترس ( اساس استبداد) و فضیلت مدنی ( اساس جمهوری) . همچنین به نظر منتسکیو حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوۀ مجریه ، مقننه وقضائیه ، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیلۀ نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نمایندۀ شأن اجتماعی خاصی باشد . اشراف باید برقدرت و اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب ، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی ، تفکیک قوا و نظارت آنها بریکدیگر است .

درمباحث پیشنین از دو معیار برای تقسیم بندی انواع کلی نظام های سیاسی سخن گفتیم : یکی طبقه بندی آنها بر حسب غلبۀ یکی از وجوه اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابطۀ دولت با طبقات اجتماعی .با کاربرد این معیارها ویژگیهای بیشتری دربارۀ انواع نظام های سیاسی شناخته می شود. معیار عددی دیگر امروزه بیانگر نوع و سرشت نظام های سیاسی نیست . در همۀ دولتهای مدرن گروههای محدودی درامر عملی حکومت کردن دخیل هستند ، لیکن شیوه به قدرت رسیدن ، نحوۀ اعمال قدرت آنها ، پایگاهها و مبانی اقتدارشان و نوع رابطه ای که با جامعه دارند ، بسیار متفاوتند . همچنین معیار ارسطویی رعایت نفع و مصلحت عمومی وخصوصی دیگر از چشم اندازی صرفاً اخلاقی معنادار نیست ، بلکه باید آن را با توجه به ملاکهای اقتصادی و اجتماعی تکمیل کرد. دو معیار وجوه چهارگانۀ دولت و رابطۀ آن با طبقات اجتماعی ، انواع رژیم های سیاسی را به شکل کامل تر و جامع تری باز می نمایند. چنانکه قبلاً اشاره شد، بر حسب ملاک اول ، چهارنوع کلی نظام سیاسی ممکن است به دست آید: اقتدارطلب ، ایدئولوژیک ، رفاهی و طبقاتی . اقسام مشخص تری از رژیم های سیاسی ممکن است در درون هریک از این انواع کلی یافت شود. برحسب ملاک دوم ، چنانکه قبلاً دیدیم ، دولت ممکن است ابزار طبقۀ مسلط ، نمایندۀ وضعیت تعادل وتوازن طبقاتی و یا دارای استقلال نسبی از طبقات اجتماعی باشد.

با این حال دو معیار اخیر نیز تا اندازۀ زیادی انتزاعی هستند. توصیف رفاهی بودن یا طبقاتی بودن دولت دیگر ابعاد و ویژگیهای آن را آشکار نمی سازد . همچنین بیان نوع رابطه میان دولت و طبقات معین اجتماعی تصویر کاملی به دست نمی دهد. حال با ترکیب مجموعۀ معیارهای فوق در دو معیارکلی تر می توان تصویر جامع تری از انواع رژیم های سیاسی به دست داد: یکی شیوۀ اعمال قدرت حکومتی بر جامعه که ساخت قدرت را تشکیل می دهد ودوم میزان اعمال قدرت حکومتی بر جامعه برای ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی. از منظر معیاراول نظام های سیاسی بردو دستۀ بزرگ یعنی دموکراتیک و اقتدارطلب تقسیم می شوند و از حیث معیاردوم رژیم های سیاسی چپ گرا و راست گرا قابل تمیزند. تنوع رژیم های سیاسی درعمل از میزان نسبی دموکراتیک بودن یا اقتدارطلب بودن و چپگرا یا راستگرا بودن حاصل می شود.

از لحاظ معیارنخست، ساخت قدرت بر دو نوع است : یکی ساخت قدرت یکجانبه و دیگری ساخت قدرت دوجانبه . درنوع اول قدرت سیاسی مشروعیت خودرا از منابع ماوراء اجتماعی به دست می آورد و نهادهای مشارکت و رقابت درآن ضعیف اند. اشکال مختلفی از رژیم های استبدادی قدیم وجدید ، توتالیتر و دیکتاتوریهای نظامی وغیرنظامی دارای ساخت قدرت یکجانبه اند. درساخت قدرت دو جانبه منبع مشروعیت درون ـ اجتماعی است و در نتیجه امکان مشارکت و رقابت سیاسی درآنها به درجات مختلف وجود دارد . بعلاوه می توان از ساختار قدرتی نام برد که درآن قدرت از لحاظ ظاهری دارای ساختار دوجانبه و نهادهای مشارکت است ، ولی درواقع ساخت قدرت یکجانبه است . دموکراسیهای صوری یا شبه دموکراسیها دارای چنین ساخت قدرتی هستند.

معیار دوم طبقه بندی نظام های سیاسی ، میزان دخالت دولت در اقتصاد و جامعه یا به تعبیر مشهر چپ و راست بودن آنهاست. واژه های چپ وراست برای تفکیک نگرشها و ایدئولوژیهای سیاسی درسطح افراد، احزاب و دولتها به کاررفته است . با این حال این دو واژه از دقت کافی برخوردار نیستند و نمی توانند انواع گوناگون مواضع ایدئولوژیک سیاسی را پوشش بدهند . ریشۀ تاریخی این واژگان به انقلاب ۱۷۸۹ درفرانسه باز می گردد. درجلسات مجلس ملی انقلاب درپاریس اعضاء تندرو تر در سمت چپ و اعضاء میانه روتر در سمت راست جایگاه رئیس مجلس می نشستند. پس از آن مفهوم چپ به تدریج برای توصیف هواداری از انقلاب ، حاکمیت مردم ، حکومت جمهوری و ضدیت با کلیسا ، و مفهوم راست برای توصیف حمایت از تخت وتاج و کلیسا و حکومت اشرافی به کاررفت . دردوران انقلاب صنعتی چپ گرایی به معنای حمایت از منافع طبقۀ کارگر و راستگرایی به مفهوم پشتیبانی از طبقۀ سرمایه دار به کار می رفت . از این رو چپ وراست دو معنای جداگانه و درعین حال بهم پیوسته سیاسی و اقتصادی داشته اند. چپ درمعنای سیاسی بر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی تمدن جدید غربی یعنی آزادی، برابری ، خودمختاری فرد، فردیت انسان ، عقلگرایی ، علم گرایی ، ترقی و پیشرفت جامعه ، دموکراسی ، حاکمیت مردم و اصالت انسان تأکید گذاشته است. درمقابل راست در معنای سیاسی آن بر سنت و سنتگرایی ، ارزشهای مذهبی ، کمال ناپذیری انسان ، حفظ آداب ورسوم ، نفی حاکمیت مردم یا صلاحیت مردم درحکومت ، اجتناب ناپذیر بودن نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی ، ضدیت با عقلگرایی و علم گرایی مفرط و اهمیت خانواده به جای اصالت فرد تأکید گذاشته است .

و…

فهرست مطالب :

 • نظام های سیاسی ۱
 • دمكراسی ۶
 • دمكراسی اجتماعی ۱۱
 • شبه دمكراسیها ۱۳
 • اقتدار طلبی ۱۵
 • توتالیتریسم ۱۸
 • دولت انداموار ۲۱
 • دولت محافظه كار ۲۳
 • دولت لیبرال ۲۴
 • دولت دموكراتیك اولیه ۲۵
 • دولت رفاهی و دمكراسی اجتماعی ۲۷
 • دولت نئولیبرال ۲۸
 • دولت فاشیست ۲۹
 • دولت كمونیستی ۳۰
 • موضوعات و مفاهیم اساسی در دانش سیاسی ۳۳
 • دولت ۳۴
 • حاكمیت ۳۶
 • سیاست۰ ۳۷
 • حكومت ۳۸
 • ملت ۳۹
 • قدرت ۴۱
 • قدرت دولتی و سلطه اجتماعی ۴۶
 • منازعه قدرت ۴۶
 • اقتدار ۴۹
 • مشروعیت ۵۰
 • نفوذ سیاسی ۵۲
 • مرزهای دانش سیاسی ۵۳
 • فلسفه سیاسی ۵۴
 • انسانشناسی سیاسی ۵۶
 • روانشناسی سیاسی ۵۹
 • جامعه شناسی سیاسی ۶۰
 • اقتصاد سیاسی ۶۲
 • جمعیت شناسی سیاسی ۶۳
 • ژئوپولتیك و جغرافیای سیاسی ۶۴
 • زیست شناسی سیاسی ۶۶
 • عملكرد دمكراسی ۶۷
 • مشاركت سیاسی ۶۷
 • گروه های ذی نفع و ذی نفوذ ۷۱
 • احزاب سیاسی ۷۴
 • نظام های حزبی ۸۰
 • نظام های انتخاباتی ۸۷
 • انتخابات غیر مستقیم ۹۲
 • مبارزات انتخاباتی ۹۴
 • نظارت بر انتخابات ۹۷
 • معرفی و گزینش نامزدهای انتخاباتی ۹۸
 • افكار عمومی ۱۰۲

تحقیق درباره یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری

چگونگی تشكیل دولت صفاری تحقیق در مورد چگونگی تشكیل دولت صفاری دانلود تحقیق چگونگی تشكیل دولت صفاری دانلود رایگان تحقیق چگونگی تشكیل دولت صفاری پروژه چگونگی تشكیل دولت صفاری مقاله چگونگی تشكیل دولت صفاری مقاله در مورد چگونگی تشكیل دولت صفاری پروژه در مورد چگونگی تشكیل دولت صفاری پایان نامه چگونگی تشكیل دولت صفاری پاورپوینتword وردرایگانتاریخ

تحقیق درباره یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری

تحقیق درباره یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحاتِ فایل :

– این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می‌گیرد.

– تعداد صفحات : ۷۶
– قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

بخشی از متن :

مقدمه

تاریخ صفاریان زمان و مكان محدودی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران دوره اسلامی را در بر می گیرد یعقوب لیث صفاری در نزد ایرانیان همواره یادآور خاطر جوانمردان و عیاران ایرانی است حركت او در حقیقت، حركت گروهی از مردم ایران است با مردم جوانمرد و استقلال طلب در ادامه نهضتهای ملی و مذهبی ایرانیان علیه عربها و حكام دستگاه خلافت بنی امیه عباس .

تلاش او برای ایجاد حكومتی مستقل در ناحیه ای كهن و باستانی است كه خاطره بسیاری از آداب و رسوم و رموز پهلوانی را در قلب خود جای داده است عمل او كردار عیاری است كه ریشه در باورهای ظلم ستیزی و ایجاد اعتدال اجتماعی دارد كه از سویی از اعتقادات و ارزشهای اسلامی و از سوی دیگر از فرهنگ ایرانی نشات گرفته است .

اندیشه او در مبارزه با دستگاه خلافت عباسی و برقراری استقلال حتی در ناحیه‌های كوچك از شرق ایران هر چند خام و ناپخته بود ولی اولا وابسته به نهضتهای سیاسی -مذهبی و ملی ایرانیان پیشین نشات گرفته از آنان بود ثانیا مشروعی بود برای حكومت ایرانیان مسلمانی كه درقرون بعد جرات مقابله با دستگاه خلیفه را پیدا كردند و هر كدام راه رسیدن به استقلال ایران و ایرانی را كوتاهتر نمودند .در این پژوهش تلاش شده تا حدودی با منطقه سیستان قبل و بعد از اسلام و چگونگی رشد و به قدرت رسیدن یعقوب و اقداماتش را به رشته تحریر درآوریم .

باید این نكته را ذكر نمایم كه در رابطه با منابع این دوره مشكلات اصلی وجود دارد و به طور عمده ویژگیهای ساختاری این دولت به ویژه در نخستین سالهای شكل گیری آن باز می گردد از یك سو دلایل چند رهبری دولت صفاری در پی آن محیط دربار صفاری چندان علاقه ای به امور فرهنگی و علمی از خود نشان نداده و به همین سبب منبعی زیادی در دسترس نیست و از سوی دیگر صفاریان به دلیل فرودستی پایگاه طبقاتی شان ، حضور خوارج در میان صفوم نشان و از آن بالاتری برای جسارتشان بر ضد خلافت عباسی ، با تحقیر و ناخشنودی و غرض ورزی بسیاری از منابع رو به رو گشته اند از دیدگاه بیشتر مورخین كه خود نماینده و هواخواه محیط اشرافی و موانع حرمت دینی عباسیان بودند صفاریان جز گروهی از دزدان و راهزنان بی اصل و نسب و حقیر نبودند كه راه طغیان بر ضد خلیفه را در پیش گرفتند و سرانجام به سزای اعمال خود در دیر العاقول رسیدند بدون شك اگر از آگاهیهای فراوانی كه كتاب تاریخ سیستان در اختیار می گذارد محروم می ماندیم بسیار از نقاط تاریك و مبهم در محدوده این تحقیق همچنان بر جای می ماند.

فصل اول

تاریخ سیاسی ، اجتماعی سیستان در آستانه قیام یعقوب لیث

بخش اول

سیستان ، زاده هیرمند

سیستان را زاده هیرمند گفته اند ، همچنانكه مصر زاده نیل است اگر این رود نسبتا مهم یعنی – هیرمند – از شرق سرچشمه نمی گرفت ، سراسر این سرزمین را تا حد مغرب نمی پیمود ، این ناحیه مهم سرنوشتی بهتر از سرنوشت كویر لوت نداشت

سرزمین اولیه سیستان دورتر از محل كنونی در محدوده ای میان كرمان و سیستان امروزی قرار داشت و « رام شهرستان» نامیده می شد كه به علت تغییر مسیر رودهیرمند مردم مجبور به ترك آنجا و تاسیس شهر «زرنگ» شدند.

نام هیرمند در اوستا «هئتومنت» آمده كه جزء اول آن به معنای پل و سد و بند است خاك سیستان در واقع ته نشست همین رودخانه هاست به همین جهت بسیار حاصلخیز و از نوع خاك دره فرات و دجله و سایر دره های آباد است كه شاید یكی از قدیمی‌ترین تمدن ها را در خود پرورانده است .

سرزمین هلمند یا هیرمند ، سیستان ، در پاره های سیزدهم و چهاردهم نخستین وندیداد اوستا به عنوان یازدهمین سرزمین نیك كه اهورا مزدا آفریده است، از آن یاد شده است

اختلاف درجه حرارت و میزان ارتفاع شرق و غرب موجب وزش بادهای شدید و معروف سیستان است دره هیرمند ، در حكم دودكش تنگ هوای داغ دشتها بوده كه آن را به سوی كوهستان های شرق می فرستد.

شیب ملایم دشت های سیستان ، تنها وسیله ای است كه آب هیرمند را به دشت ها می كشد همچنین به علت همین شیب ، رودهیرمند بارها تغییر مسیر داده و ناچار آبادیهای آن چندین بار جابجا شده است . مردم سیستان برای بهره برداری از آب هیرمند، به صورت دسته جمعی اقدام به ایجاد سدهای گزی می كنند و پشت آن خاك می ریزند كه به كار«حشبر» گویند

و…

تحقیق درباره مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

تحقیق درباره مدیریت و برنامه ریزی ورزشی مقاله مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

تحقیق درباره مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

تحقیق درباره مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۱۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

فایل تحقیق درباره مدیریت وبرنامه ریزی ورزشی دارای ۳۵ صفحه در قالب Word.

بخشی از متن :

اصولا برگزاری یك مسابقه ورزشی به یكسری پیش بینی ها ، آینده نگری ها و برنامه ریزیهایی نیاز مند است . آنچه مسلم است این است كه هیچ مسابقه ای بدون زحمت و تلاش بخوبی برگزار نخواهد شد . لذا برای برگزاری مسابقات می بایستی برنامه ریزی صحیح و گسترده ای در تمامی ابعاد صورت گیرد تا یك مسابقه به خوبی و با كیفیت مطلوب برگزار شود .

طبیعی است برگزاری یك مسابقه رابطه مستقیمی با برنامه ریزی مدیر برگزاری دارد ، یعنی اینكه هر اندازه برنامه ریزی اصولی تر و دقیق تر باشد ودر ان جزئی ترین مسائل در نظر گرفته شود . به همان اندازه در كیفیت و برگزاری بهتر وشایسته تر مسابقات موثر خواهد بود بدیهی است كه در برگزاری مطلوب یك مسابقه یك مدیر علاوه بر برنامه ریزی می بایستی از تمامی امكانات و منابع انسانی و مادی جهت تحقق اهداف سازمانی كه همانا برگزاری مسابقه مطلوب است استفاده نماید به عبارت دیگر بسیج امكانات مادی و بكارگیری ازنیروی انسانی كار امد و مجرب برای رسیدن به هدف مشخص مهمترین وظیفه یك مدیر ورزشی است .

اصولا برگزاری یك رویداد ورزشی ، فعالیت منقطع و بدون پیوسته نیست بلكه یك جریان مسمتری از عملیاتهای ویژه است كه هر یك از این فعالیت ها در زمانهای متفاوتی به وقوع می پیوندد لذا در این بحث سعی شده است تا آنجا كه ممكن است فعالیتها و عملیات های لازم را برای احرای یك مسابقه ورزشی به بخشها و عملیاتهای جداگانه ای تقسیم شود تا تفهیم مطالب سهلتر و آسانتر شود اگر چه تقسیم بندی آن تا حدودی مشكل می باشد .

مدیریت واداره مسابقات ورزشی مستلزم داشتن دانش ، بینش و تجربه لازم و كافی در این زمینه است . به كار گیری مدیریت صحیح نیازمند داشتن اطلاعات كافی از این علم می باشد .اما بدیهی است كه قوه ابتكار ، خلاقیت و مدیریت مدیر باعث می شود با برنامه ریزی صحیح ، آگاهانه و سازمان دهی مناسب از حداقل امكانات موجود هریك از اعضا بازده مطلوب را شاهد باشند .

الگوهای مسابقه

برای مدیر مسابقه دلایل زیاد و متعددی برای سازمان دهی بازیكنان در قالب یك مسابقه وجود دارد اكثر مسابقه ها با شناسایی سطح شركت كنندگان یادر نهایت با ایجاد ساختار ممكن برای شناسایی سطح مورد استفاده قرار می گیرند . بدون شك مدیر اهداف دیگری نیز خواهد داشت كه به واسطه قابل دسترس بودن زمان و امكانات آنها را شروع خواهد كرد .

میزبانی مسابقات :

زمانی كه ناحیه ای مسئولیت میزبانی مسابقات را به عهده میگیرد و یا فدراسیون ورزشی مورد نظر میزبان را انتخاب می كند در اولین گام باید هماهنگیهای لازم با سایر سازمانها را انجام دهد . در همین زمینه مهمترین مساله انتخاب زمان مناسب برای برگزاری مسابقات است و پس از آن باید با توجه به موجود بودن امكانات مورد نظر شروع به برنامه ریزی دقیق و منظم كرد وسرانجام مدیر باید نتیجه كار را به قدراسیون مربوط اعلام كند در واقع بعد از مشخص شدن اینكه یك منطقه میزبان مسابقات است كار آن منطقه شروع خواهد شد .

سازماندهی منطقه ای :

یكی ازعوامل مهم در موفقیت برنامه ها برای اجرای مسابقات قهرمانی ، این است كه منطقه و افراد آن كمك كنند و موافق وسازگار با مسابقه باشند .

دعوت از افراد رده بالای منطقه نظیر ، شهردار ، رئیس انجمن شهر ، فرماندار ، رئیس هیات امناء ،مدیران و باشگاههای ورزشی و مدیران باشگاههایی كه قادر به ارائه خدمت هستند ضروری است .

و…

تحقیق درباره کونگ فو توآ در قالب Word دارای ۴۲ صفحه

تحقیق درباره کونگ فو توآ مقاله کونگ فو توآ تحقیق ت کونگ فو توآ کونگ فو توآ سنتی

تحقیق درباره کونگ فو توآ در قالب Word دارای ۴۲ صفحه

تحقیق درباره کونگ فو توآ در قالب Word دارای 42 صفحه

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق درباره کونگ فو توآ در قالب Word دارای ۴۲ صفحه

قسمتی از متن :

کونگ فو توآ

کونگ فو توآ یک هنر رزمی ایرانیست که در خارج از ایران با مُعرفانِ خوب و بَدَش به پِرشین کونگ فو، یعنی کونگ فوی پارس، شناخته شده. وجه َتمایز این هنر از هنرهای رزمی دیگر، حرکات پُرتوانِ جسمانی، همراه با شُک های تکنیکی و رانشِ بازدَم است که چون اُجاقی وجود را شعله ور میکند و پس از فرو کش یا پایان تمرین، احساسی خوب و پاک به آدم میدهد که آدم از تلاشِ خود، خوشنود میشود. بِسان یک رقص قدرت میماند که بر پایه ی فرهنگ و آدابِ نژادِ آریایی از خاور تا باختر و از شمال تا جنوب ایران و فَراسوی مرزهای ایرانِ کنونی ریشه دارد. کونگ فو توآ شامل تکنیکها، ترکیبات، دورانها و پیچشهای بسیاریست که زیبا به نظر میرسند و یک چالش بزرگ برای کسانیست که در پی ورزشهای رزمی هستند یا پیِ خود شناسی میگردند. بهتر است که ما مشکلات و خواسته های شخصی خود را با آن مخلوط نکرده و درست آموزش دهیم کونگ فو توآ دَربَرگیرنده ی نرمشها، حرکات بدنساز، تکنیکهای دست و پا، حرکات موجی، تمرینات تنفسی، یوگا، نفوذ بر اجسام سخت، دفاع شخصی، مبارزات سُنتی آزاد و نیمه آزاد، تمرینهای انفرادی و تمرینهای گروهی است

در تمرین ها، سرعت، اِنعطاف، و هدف گیریِ توان در یک نقطه یا همان تمرکز گیری، شایانِ توجه است تا دست یازیده به مطلوب برسیم در کونگ فو توآ روی هَنایش یا اَثرِ تمرینات توجه ویژه ای میشود میوه و اَثری که انسان از این خود شناسی بر میگیرد از آنجایی که با انجام این تمرینها و کنکاش در فلسفه ی کونگ فو توآ انسان با چرخه ی هستی یین و یانگ در میاُفتد و چالش میجوید، پس در این دَرگیری، توانِ او نیز در هر گوشه ای از زوایای هستی بروز میکند بزبان ساده کونگ فو توآ هر گونه زشتی و نیکی را در انسان بیدار میکند و یک کارگر کونگ فو یا کونگ فو کار توانِ نهفته، پتانسیلِ هر کرداری را دارد، از پلید ترین تا پاک ترینِِ کردارها، درست بر خلاف آنچه که ما تصور میکنیم که با اجرای کونگ فو توآ همه چیز روبراه است و ما انسانهایی وارسته هستیم، برعکس، تازه اول بازی و کشتی گرفتن با پدیده ها و چگونه زیستن آغاز گشته، بدون بیدار شدنِ نیروهای نیک و بد، خودشناسی، مُیسر نمیشود، چرا که قوه ی شناخت، از طریق قیاس، کشمکش و توازنِ این دو نیرو بدست میآید و هدف کونگ فو توآ معرفت یا شناخت و خود شناسی است. پس نیروهای پلید را میتوان مقیاس شناخت خوبیها قرار داد و آموخت چنانچه از یک بی ادب میتوان درس ادب آموخت و رفتار بی ادبانه را تکرار نکرد. برای خود شناسی نظری به تاریخ مشترکمان در کونگ فو توآ بیافکنیم. در تاریخچه ی چند ساله ی ترازوی کونگ فو توآ میبینیم که کفه ی پلیدیها همیشه سنگین تر بوده و اثرات پلید بسیار بجای مانده، دقیقاً همین نکته نشانگر اینست که این راه، راه دشواریست و پیمایشِ آن، کار هر کسی نیست پس برای خودشناسی و سخت کوشی، راه خوبیست و نباید بخاطر زشتیهایی که در آن رخنه کرده، راه را نفرین کرد، بلکه باید در سویه ی خودشناسی در آن گام زد و اثر نیک بر جای گذاشت. سیستم تکنیکهای کونگ فو توآ از آناتوآ تا وایمابتو در حالتِ اُفقی طراحی شده اند، با زدن این تکنیکها، نیروی آزاد شده باعث شده که کارگران کونگ فو توآ یا کونگ فو کاران، دید و افکارشان در اُفق و حالاتِ تعصبی و فناتیک شکل گرفته، بطوریکه جای دیگر را نمیبینند. به سخن یارومه ابراهیم میرزایی توجه کنیم خورشید با تعصبی خاص، میلیاردها سال است که سر جایش مانده و نور میپراکند مهر و فروغش جاریست اما آدم خورشید نیست آدم وظایف دیگری دارد. حرکت آدم تغییر و تغییر یعنی امکان خود شناسی، ولی این تغییر نشان نداشتن ایمان یا نماد ناپایداردی نیست نشان اینست که انسان همواره از رادیکالِ هستی به هستی میرود و تغییر یا پیشرفت میکند انسان لایتغیر نیست و تغییر بخشی از بافت وجود انسان است که خود نیز در تغییر است. اکثر کسانیکه با واژه ها و فلسفه ی کونگ فو توآ آشنا میشوند، شروع به تقلید از سخنانِ یارومه ابراهیم میرزایی میکنند و دیگر از دل سخن نمیگویند این اشتباه است و شخصیتی مجازیست در صورتیکه گوهر وجود آدم اصالت است و بر پایه ی این اصالت آدم باید بیآموزد ولی خودش باشد نه کسی دیگر و شخص پرست و یا بُت پرست نشود، این اشتباهیست که اکثر ما کرده ایم و باید این اشتبا باید این اشتباه را به نسلهای آینده گفت تا به گمراهی نیافتند و شخصیت مقلد و مصرفی نشوند، بلکه بر پایه ای استوار با اتکا به خوبیهای فرهنگ پارسی زندگی کنند. یک شخصیت مجازی و خیالی از خود ساختن، خطراتی چون دوگانه شدن با خویش را به بار میآورد و در پی آن افسردگی و یا به جان دیگران افتادن، تکرار واژه ها، بدون آگاهی به مفهوم آن و بازی با کلمات، موجب بروزِشخصیتهای مصنوعی و دو گانه ی متعددی در جامعه ی کونگ فو توآ گشته و از اصل مطلب، یعنی پرورش تن و روان، به دور شده ایم. ما آدم ها گناهی نداریم، فقط ناآگاهیم که چنین میکنیم، گناهکارانیم اگر آگاه باشیم و هنوز چنین کنیم.

و…

فایل رشد و تکامل حرکتی در طول عمر

فایل رشد و تکامل حرکتی در طول عمر

فایل رشد و تکامل حرکتی در طول عمر

فایل رشد و تکامل حرکتی در طول عمر

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۳۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

فایل رشد و تکامل حرکتی در طول عمر در قالب Word قابل ویرایش.دارای ۱۳۵ صفحه.

قسمتی از متن :

رشد و تکامل حرکتی در طول عمر کاتلین. م. هی‌وود

کاربرد رشد حرکتی را در بعد از دوره‌ی کودکی و تا پایان عمر جایز می‌دانیم.

مهارت‌های حرکتی به‌طور معمول در اواخر دوره‌ی نوجوانی و در دوره‌ی جوانی کامل می‌شوند.

واژه‌شناسی در رشد حرکتی

۱) نمو (growth): معنی نمو افزایش کمی در اندازه است.

منظور از نمو جسمی افزایش توده یا اندازه جسم از طریق زیاد شدن واحدهای کامل زیستی است. یعنی واحدهایی که از پیش بخش‌های مختلف بدن را تشکیل داده‌اند. مثلاً پاها از نظر طولی بلندتر می‌شوند نه این‌که یک بخش تازه به پا اضافه شود.

موقعی که اندازه هر واحد یا قسمت در کل زیادتر شود، طول بدن با حفظ شکل خود، بیشتر می‌شود. دوره‌ی نمو جنسی (تغییر در اندازه مطلق) در انسان معمولاً از زمان لقاح تا سنین ۲۲-۱۹ سالگی است.

۲) رشد (development): واژه‌ی رشد مکمل نمو است و دلالت بر فرایند تغییری می‌کند که دائمی است و به ظرفیت عملی سازماندار و خاصی منجر می‌شود. یعنی حالتی که فرد می‌تواند به طور کامل نقش موردنظر را انجام دهد.

رشد ممکن است به شکل تغییر کمی و کیفی یا هر دو رخ دهد. لذا رشد حرکتی فرآیندی سنی است که دائمی و دارای توالی بوده و در طی آن انسان از حرکات ساده به حرکات بسیار منظم، مهارت‌های پیچید‌ه‌ی حرکتی و در نهایت، انطباق مهارت‌ها که همراه با فرارسیدن پیری صورت می‌گیرد پیشرفت می‌کند. این فرآیند تنها به دوره‌ی نمو جنسی محدود نمی‌شود. رشد در طول عمر انسان تداوم دارد.

۳) بالیدگی (maturation): این واژه به طور اخص مربوط به بالیدگی فیزیولوژیک یا جسمی است بالیدگی جسمی پیشرفت کیفی در ساختارهای زیستی است و امکان دارد به یافته اندام یا پیشرفت یک سیستم در بالیدگی عموماً از پیشرفت در راستای بالیدگی جسمی ناشی می‌شود که در واقع حالت بهینه یکپارچه‌شدن سیستم‌های مختلف بدن یک فرد و توانایی برای تولیدمثل است.

پیرشدن یا فرآیند افزایش سن: واژه‌ی پیرشدن علی‌رغم سن تقویمی بر فرآیند نمو در پیری دلالت می‌کند. به طور اخص پیرشدن فیزیولوژیک ما را به تغییرات مداوم ملکولی، یافته‌ای و ارگانیزمی ارجاع می‌دهد.

غیر از وقایعی مانند تولد و آغاز دوره‌ی ماهیانه، دوره‌های سنی از یکدیگر جدا نیستند و این نشانه‌ای از ماهیت دائمی بودن رشد و نمو و بالیدگی است.

سنین تقویمی برای دوره‌های مختلف رشد:

دوره‌ی رشد سن تقریبی

پیش از تولد

رویانی ۸-۲ هفتگی

جنینی ۸ هفتگی تا تولد

نوزادی تولد تا ۴ هفتگی

طفولیت تولد تا ۱ سالگی

کودکی

کودکی اولیه (پیش دبستانی) ۶-۱ سالگی

کودکی ثانویه (پیش نوجوانی) ۱۰-۶ سالگی

نوجوانی

دختران ۸ یا ۱۰ تا ۱۸ سالگی

پسران ۱۰ یا ۱۲ تا ۲۰ سالگی

بزرگسالی

جوانی ۴۰-۱۸ سالگی

میانسالی ۶۰-۴۰ سالگی

سالمندی ۶۰ سالگی به بالا

ملاک‌های مرحله‌ از دیدگاه پیاژه:

۱) خصلت اصلی مرحله تغییر کیفی است یعنی این‌که آن مرحله شامل رفتار تازه‌ای شود که در مرحله‌ی قبل مشاهده نمی‌شد. (مثلاً کودکی که قبلاً نمی‌توانست با دو پا بپرد الان این عمل را انجام می‌دهد)

۲) مراحل بعدی نتیجه‌ی پیوستگی و همجوشی مراحل قبلی است. خصلتی که به آن یکپارچگی مرتبه‌ای گویند. (مثلاً کودک از پرش با یک پا به پرش با دوپا پیشرفت می‌کند و هر مرحله روی مرحله‌ی قبل بنا می‌شود)

۳) در هر مرحله رفتار به طور تدریجی ظاهر می‌شود و با رفتار مرحله‌ی قبل از طریق فرآیند تحکیم ترکیب می‌شود (مثلاً موقعی که کودک حرکت پرتاب کردن از بالای را یاد می‌گیرد این کار را ابتدا با قدم برداشتن در همان سمتی که دست پرتاب‌کننده قرار دارد و سپس در حالی که با پای مخالف قدم برمی‌دارد انجام می‌دهد)

۴) کودک رفتار مرحله‌ی قبل را دوباره‌کاری می‌کند به‌طوری‌که پس از مدتی برگشت به مرحله‌ی قبلی غیرممکن می‌شود.

و…

تحقیق با موضوع کوهنوردی دارای ۱۲۹ صفحه

مقاله کوهنوردی تحقیق در مورد کوهنوردی تحقیق کامل کوهنوردی

تحقیق با موضوع کوهنوردی دارای ۱۲۹ صفحه

تحقیق با موضوع کوهنوردی دارای 129 صفحه

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۹۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۲۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

فایل تحقیق با موضوع کوهنوردی دارای ۱۲۹ صفحه در قالب word قابل ویرایش :

قسمتی از متن:

کوهنوردی یکی از ورزش‌ها‌ یا از جمله تفریحات است. برای برخی نیز کوهنوردی به عنوان شغل اصلی یا بخش الزامی شغل اصلی است.

به بالا رفتن یا پایین آمدن به صورت پیاده از ارتفاعات طبیعی کوهنوردی گفته می‌شود. کوهنوردی می‌تواند به صورت راهپیمایی،کوه روی ، کوهپیمایی و صعود به قلل مختلف و یا صخره‌نوردی انجام گیرد. کوه: به ارتفاعات بیش از ۶۰۰ متر از زمین های اطراف هر منطقه کوه گفته می شود . قله : بلندترین قسمت هر کوه را قله می گویند . یک کوه می تواند یک یا چند قله داشته باشد .

معمولاً به بلندترین قله ، قله اصلی گفته می شود و سایر قلل در یک کوه را قله های فرعی می نامند .

در کوهنوردی شرط سنی وجود ندارد . در ضمن این رشته ورزشی سن بازنشستگی هم ندارد . هر کسی با هر توانایی می تواند به عنوان تفریح یا انجام کار حرفه ایی به کوه برود .

ابزار کوهنوردی

برای صعود مؤثر به کوه‌ها نیاز به ابزارهای متفاوتی است. البته در هر صعود بسته به نوع صعود ، منطقه مورد نظر ، زمان و فصل اجرای برنامه ممکن است ابزار و تجهیزات متفاوتی مورد استفاده قرار گیرد . برخی از این وسایل کوهنوردی عبارت‌اند از:

 • کفش مخصوص کوه
 • کاپشن گورتکس
 • کاپشن پلار
 • کوله پشتی
 • باتوم کوهنودری
 • دستکش
 • کلاه مناسب فصل
 • بادگیر
 • جوراب کلفت
 • کیسه خواب
 • فلاسک چای
 • بطری آب
 • وسایل شخصی مانند قاشق و چنگال

عموماً برای كوهنوردی یا فتح قله ای به راهنما نیاز است.

برخی نكات پایه در كوهنوردی

۱- هر نفر باید فهرست مكتوب وسایل را داشته باشد . بر اساس آن وسایل خودش را برای هر برنامه كنترل نماید تا دربرنامه چیزی كم نیاورد. تكیه به حافظه معمولأ پاسخگو نیست.

۲-داشتن فنون سنگنوردی در حد كلاس كارآموزی واجب است.

۳-رعایت مسائل زیست محیطی (به ویژه شیشه فلز و پلاستیك را در محیط رها نكنیم ).

۴-چه وسایلی را برداریم؟

– لباس كفش و گتر كیسه خواب چادر كوله زیرانداز ظروف و وسایل گرمازائی وآشپزی متناسب با برنامه چراغ قوه كوچك.

– در صورت درگیری با برف حتمأ كلنگ و عینك..

– درهر شرایطی یك طناب انفرادی و یك چراغ قوه كوچك .

– در صورت احتمال هوای بد پرچم راهنما و عینك ضد طوفان.

– در صورت احتمال یخ كرامپون.

– با توجه به حساسیت و نوع برنامه ارتفاع سنج قطب نما و نقشه.

۵- چگونه لباس بپوشیم؟

لباس باید لایه لایه باشد. فرمول كلاسیك آن به این ترتیب است:

زیرترین لباس از جنس استرچ یا لباس كشی ترجیحأ زیپ دار(مخصوصأ در زمستان لباس زیر نخی نباشد ) لایه بعدی از جنس پشم و لباس رویی از نوع گرم كن ( نوع پولار از بهترین نوع است ). كت پر بادگیر نفس كش و لباس ضد آب (گورتكس ) در صورت موجود نبودن گورتكس از بادگیر معمولی و پانچو می توان استفاده نمود.

۶- چگونه حركت كنیم؟

فرمول كلاسیك آن عبارتند از:

– هماهنگی قدم با نفس تنظیم سرعت حركت با شیب و سختی مسیر.

– در تابستان استراحت در فواصل معین و در جاهای بدون باد.

و…

فهرست برخی از مطالب :

 • کوهنوردی
 • ابزار کوهنوردی
 • پیش نیازهای صخره نوردی
 • انواع آسیبهایی كه در صخره نوردی اتفاق می افتد
 • انواع شیب
 • روش عبور از شیبهای مختلف
 • و…

پاورپوینت حركات كششی ماهیچه ها دارای ۱۳ اسلاید

حركات كششی ماهیچه ها پاورپوینت اسلاید درباره حرکات نرمشی اسلاید درباره حرکات کششی

پاورپوینت حركات كششی ماهیچه ها دارای ۱۳ اسلاید

پاورپوینت حركات كششی ماهیچه ها دارای 13 اسلاید

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۷۴۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

حركات كششی ماهیچه ها دارای ۱۳ اسلاید

بخشی از متن :

•كشش ماهیچه ها بخش كلیدی یك برنامه ورزشی است. حركات كششی قبل از رفتن به محل كار (اگر ماهیچه های سفت و آسیب دیده دارید) می تواند بدن را برای كار آماده كند. حركات كششی بعد از كار دامنه حركت مفاصل را افزایش می دهد. به طور كلی حركات كششی باعث انعطاف پذیری، تعادل و هماهنگی بدن می شود.

•حركات كششی را باید به آرامی انجام داده و در هوای آزاد تنفس كنید ( نفس خود را نگه ندارید ) ، با حركات كششی دردناك نپرید یا آن را نگاه ندارید.

•پس از انجام حركات كششی، احساس كشش ماهیچه ای طبیعی است اما اگر احساس درد می كنید زیاده روی كرده اید.

و…

تحقیق درباره ورزش پزشکی

تحقیق درباره ورزش پزشکی دارای ۹۸

تحقیق درباره ورزش پزشکی

تحقیق درباره ورزش پزشکی

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۳۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق درباره ورزش پزشکی دارای ۹۸ صفحه دارای فهرست مطالب در قالب Word.قابل ویرایش.

بخشی از متن:

مقدمه

هر فرد در زندگی روزمره از حركات و فعالیت های زیادی استفاده می كند اما نمی توانید فاكتور تمرینات بدنی از برنامه های روزمره حذف كنید. چرا كه علاوه بر عضلاتی كه در فعالیت های خاص و یكنواخت درگیر هستند، بایستی دیگر عضلات و از همه مهم تر عضلات مخالف و مقابل حركات روزمره نیز تقویت شده و باعضلات فعال، هماهنگ شوند تا ارگانیسم و ساختار اصلی و كاربردی بدن را حفظ و متعادل گردانند.

بنابراین توصیه می شود كه همه ی افراد در خلال كارهای روزمره به تمرینات بدنی و برنامه های ورزشی پرداخته تا علاوه بر اثرات مفید جسمانی، خود را نیز از نظر روحی و روانی برای زندگی فعال آماده نمایند.

امروزه به پیشگیری بیش از درمان توجه می شود و بهترین، ساده ترین و كم هزینه ترین راه انجام فعالیت ها و تمرینات ورزشی است تا جایی كه حتی از این روش برای درمان نیز استفاده می شود و اثرات آن بسیار مثبت و مفید بودن كه همواره تسعی شده تا با راهنمایی های پایه ای برای همه ی افراد زمینه ی آشنایی با گوشه ای از این تمرینات فراهم آید.

كمردرد چیست؟

فردی را نمی توان یافت اعم از مرد، زن، پیر، جوان، لاغر یا چاق كه فعالیتی سنگین نداشته باشد و در مرحله ای از زندگی به طور یكباره و یا مرحله ای دچار كمردرد نشده باشد. درد كمر با بالا رفتن سن، كار و یا انجام برخی ورزش ها كه مناسب بدن نمی باشند افزایش می یابد.

زنان بیش از مردان به كمردرد مبتلا می گردند. لیكن در خانم های مسن و كمتر از ۶۵ سال حدود % ۶۳ دردهای كمری هنگامی بروز می كند كه كار دستی یا فعالیت دارند و در % ۳۷ موارد، هنگامی كه فرد فعالیتی انجام نمی دهد مشاهده گردیده است.

بلند كردن و یا حمل بار سنگین در حال كشیده، خم شدن تنه به جلو، لرزش و تكان های مداوم علل اصلی ایجاد درد كمر می باشد. همچنین درد كمر در تمام مشاغلی كه به نوعی با نیرو و با فشار سر و كار دارند مانند كارگران معدن، افرادی كه بار تخلیه می كنند، بناها، كشاورزان، باغ داران، كارگران سنگ فرش و خاك بردار، نجاران، بناهای موزاییك فرش و … بیشتر مشاهده می گردد. به ویژه هنگامی كه شروع به كار كردن زودرس و قبل از بیست سالگی می نمایند.

و…

فهرست مطالب :

مقدمه ……………………………………………………….. ۱

کمر در چیست ………………………………………………….. ۱

علل کمر درد ……………………………………………………. ۴

وارد کردن صدمه بر دیسک های بین مهره ای ………………………….. ۶

کوفتگی کمر……………………………………………………. ۱۰

اختلالات و بیماریهای زنان ………………………………………… ۱۰

حرکات درمانی به منظور پیشگیری از بروز کمر درد در دوران بارداری …… ۱۲

درمانهای رایج به هنگام بروزکمر درد ………………………………. ۱۸

حرکات درمانی ویژه کمر درد ……………………………………… ۲۱

تمرینات اولیه …………………………………………………… ۲۳

تمرینات تعادلی ………………………………………………….. ۲۸

ورزشهای مفید برای بیماران مبتلا به کمر درد ………………………… ۳۰

به کار گیری روشهای طب ورزشی ………………………………….. ۳۴

پیشگیری از کمر درد ……………………………………………. ۳۷

عدات صحیح و غلط زندگی روزمره در ارتباط با کمر درد ……………….. ۴۳

ورزش های تناسب اندام هوازی برای درمان التهاب مفصل …………………. ۴۵

شنا و ورزش های آبی …………………………………………….. ۵۲

دوچرخه سواری ………………………………………………… ۵۵

ورزش موزون ………………………………………………….. ۶۱

ورزش تحت هر نامی ……………………………………………… ۶۴

پاسخ قلبی عروقی به ورزش های ایزوتونیک ………………………….. ۷۲

شدت فعالیت بدنی ………………………………………………… ۷۵

مرگ ناگهانی در ورزش ………………………………………….. ۷۶

ورزشکاران جوان (۳۰ سال و کمتر ) ………………………………… ۷۷

صرع و ورزش ………………………………………………….. ۸۱

ورزشهای مجاز ………………………………………………….. ۸۳

ورزش ابتلابه پوکی استخوان را کاهش می دهد ………………………… ۸۳

تاثیر ورزش در بهبود عملکرد ریه ………………………………….. ۸۴

تحرک رمز سلامتی ………………………………………………. ۸۴

پندارهای غلط در مورد فعالیت بدنی ………………………………….. ۸۶

منابع ………………………………………………………….. ۹۹

تحقیق درباره مواد نیروزا و مکملها دارای ۵۵ صفحه

مقاله درباره مواد نیروزا تحقیق کامل درباره مکملها و نیروزا تحقیق کامل درباره مکملها و نیروزا

تحقیق درباره مواد نیروزا و مکملها دارای ۵۵ صفحه

تحقیق درباره مواد نیروزا و مکملها دارای 55 صفحه

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

فایل تحقیق درباره مواد نیروزا و مکملها دارای ۵۵ صفحه در قالب Word .

بخشی از متن :

مواد نیرو زا

در نگاه اول واژة نیروزا به معنای هر چیزی است كه به فعالیت بدن كمك كند. متأسفانه، هماكنون اكثر مردم گمان میكنند كه تمام مواد نیروزا باید دارو باشند. مثال برجسته استفاده از این مواد در بازیهای المپیك ۱۹۸۸ سئول نمایان شد. هنگامی كه مدال طلای بن جانسون دونده كانادایی و دارندة ركورد جهانی ۱۰۰ متر، به خاطر مصرف استروئیدهای آنابولیك بازپس گرفته شد.
اینكه فكر كنیم داروها تنها راه بهبود پتانسیل كاری هستند بسیار اشتباه است؛ زیرا برنامههای تمرینی جسمی و روانی، شرایط آب و هوایی مناسب و یا رعایت مسائل تغذیهای راندمان شخص را افزایش میدهد.
ـ قوانین اكثر ورزشها در مورد اجازه مصرف داروها و مواد نیروزا كاملاً اختصاصی است. یقیناً از نظر فلسفه استفاده از این مواد، به نظر میرسد این قوانین برای گروههایی نسبت به گروههای دیگر غیرمنصفانه باشد. به عنوان مثال، ورزشكار ثروتمند میتواند در ارتفاع بالا در یك دوره طولانی تمرین كند در صورتی كه ورزشكار فقیرتر ممكن است مجبور به استفاده از دوپینگ خون شود. نتیجة پایانی یكسان است ـ بهبود ظرفیت حمل اكسیژن ـ اما اولی مجاز و دومی غیرقانونی است.

ـ ورزش مدرن امروز یك مشكل دارد. اكثر قوانین آن (و همچنین فلسفه حاكم) برای جامعهای پایهگذاری شده كه به طور قابل ملاحظهای با جامعهای كه ما در حال حاضر در آن زندگی میكنیم تفاوت دارد. در حالی كه بازتاب تعدادی قوانین با گذر زمان تغییر كرده است اما فلسفه بنیانی آن اساساً مربوط به زمانهای گذشته است.
ـ ورزش حالا یك تجارت بزرگ است و احتمالاً یكی از بزرگترین صنایع رشد یافته در قرن حاضر میباشد. منسوجات وابسته، تولیدكنندگان كفش و وسایل، تأمینكنندگان تسهیلات (نظیر ساختمانها) و صاحبان صنایع نو و جدید به هیچوجه مایل نیستند كه عقربههای ساعتشان در جهت عكس حركت كند. عصر سوداگرایی تفاوت بزرگی را ایجاد كرده است، عده زیادی به ورزش به عنوان شغلی با درآمد بالقوه فوقالعاده نگاه میكنند. بسیاری از فیلسوفان آماتور از جمله خود من به این نكته باور دارند كه ورزش در دنیای امروز نقش جنگ (مبارزه) را به عهده گرفته است و میادین المپیك حالا صحنههای جنگ و كارزار است. اگر چنین فلسفهای صحیح باشد، بنابراین ممكن است كه قوانین جنگ در اینجا حاكم باشد و تقریباً هر چیزی كه به سمت حمایت و پشتیبانی از پیروزی گام بردارد مطلوب و پسندیده است. در اینجا بین فلسفه دكوبرتن و فلسفه بالا تضادها و اختلافاتی وجود دارد كه برای نسلهای بعدی دنیای ورزش باید این موضوع مشخص شود. احتمالاً الان خیلی دیر است كه پیشنهاد كنیم ورزش شبیه فعالیتی ساده در باشگاهی خاص است كه شخص ورزشكار مجبور است یا قوانین باشگاه را رعایت كند یا آنجا را ترك نماید. ورزش میباید نظرات جاری جامعه را منعكس كند اما باید این آمادگی را نیز داشته باشد كه موقعیت و وضعیت بهتری را نسبت به آنچه به ارث برده به نسل بعدی منتقل كند. در حال حاضر بسیاری از مردم در مورد این مسئله كه ورزشكاران نسل بعدی خط مشی بهتری برای پیشرفتهای ممتد به ارث ببرد به شدت دچار شك و تردید هستند. عمده نگرانی آنها از این بابت است كه نسل ورزشكار حاضر، ورزشكاران در دورة فعلی سریع پولدار شدن را به عنوان هدف خود میدانند تا اینكه نگران آینده ورزش باشند.
با وضعیت نابسامانی كه وجود جوایز مالی خوب انتظار افراد موفق را میكشد، جای شگفتی نیست كه بعضی با فلسفه پیروزی با هر قیمتی از روشهای نادرست استفاده كنند. آنچه در پی این فلسفه میآید اعتیاد دارویی در بین ورزشكاران است. مصرف دارو برای افزایش و بالا بردن كارآیی در ورزش مسئلة جدیدی نیست. در بازیهای یونان باستان، كسانی كه از میان رژیمهای غذایی خاص، از تركیبات افزایشدهنده كارآیی استفاده میكردند گناهكار شناخته میشدند. اخیراً در یك برنامة تلویزیونی كه از كانال آمستردام پخش میشد اسنادی از مصرف دارو در بین ورزشكاران در دورانهای مختلف ارائه شد. حتی در زمانهای نه چندان دور ورزشكاران به دنبال معجون جادویی كه بعداً شامل الكل و نیكوتین بود میگشتند. اما در حال حاضر وضعیت بسیار پیچیدهتر است و به بالاترین تكنولوژیها جهت تعیین سطح مصرف و نوع داروهای مصرفی نیاز است. هماكنون مسئلة دوپینگ حالت جزایی دارد و ورزشكاران متخلف همیشه دو پله جلوتر از پلیس (آزمونگرهای دوپینگ) قرار دارند. به نظر میرسد در آیندهای نزدیك این مشكل به راحتی قابل حل نباشد.

و…

فهرست مطالب :

 • انواع دارو
 • آرامبخشها
 • بیحس كنندههای موضعی
 • قلبی
 • داروهای ضد پاركینسونی
 • گشادكنندههای رگها
 • استروئیدهای مصنوعی (ساختگی)
 • داروهای بلوك كننده
 • دوپینگ خون
 • مكملها
 • اسیدهای چرب غیراشباع ضروری (PUFA)
 • املاح (موادمعدنی)
 • ویتامینها
 • و…

تحقیق با موضوع هخامنشیان ۵۰ صفحه

مقاله درباره هخامنشیان تحقیق درباره هخامنشیان پادشاهان هخامنشی مقاله هخامنشی

تحقیق با موضوع هخامنشیان ۵۰ صفحه

تحقیق با موضوع هخامنشیان 50 صفحه

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۶۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

فایل تحقیق با موضوع هخامنشیان ۵۰ صفحه ، در قالب word قابل ویرایش.

قسمتی از متن :

مقدمه

هخامنشیان نام دودمانی پادشاهی در ایران پیش از اسلام است. پادشاهان این دودمان از پارسیان بودند و تبار خود را به «هخامنش» می‌رساندند که سرکردهٔ طایفه‌ پاسارگاد از طایفه‌های پارسیان بوده است.هخامنشیان نخست پادشاهان بومی پارس و سپس انشان بودند ولی با شکستی که کوروش بزرگ بر ایشتوویگو واپسین پادشاه ماد وارد ساخت و سپس فتح لیدیه و بابل پادشاهی هخامنشیان تبدیل به شاهنشاهی بزرگی شد. از این رو کوروش بزرگ را بنیادگذار شاهنشاهی هخامنشی می‌دانند.

به قدرت رسیدن پارسی‌ها و سلسله هخامنشی ( ۳۳۰-۵۵۰ قبل از میلاد) یکی از وقایع مهم تاریخ قدیم است. اینان دولتی تأسیس کردند که دنیای قدیم را به استثنای دو سوم یونان در تحت تسلط خود در آوردند. شاهنشاهی هخامنشی را نخستین امپراتوری تاریخ جهان می‌‌دانند.

کشور و سرزمین

پارسی‌ها مردمانی آریایی نژاد بودند که مشخص نیست از چه زمانی به فلات ایران آمده بودند. آنان ازقوم آریایی پارس یا پارسواش بودند که درکتیبه‌های آشوری از سده نهم پیش از میلاد مسیح نام آنان آمده است. پارس ها همزمان با مادها به نواحی غربی ایران سرازیر شدند و پیرامون دریاچه ارومیه و کرمانشاهان ساکن گردیدند. با ضعف دولت عیلام، نفوذ قوم پارس به خوزستان‌ و نواحی ‌مرکزی فلات ایران‌ گسترش یافت.

برای نخستین بار درسالنامه‌های آشوری سلمانسر سوم در سال ۸۳۴ ق. م، نام کشور « پارسوآ» در جنوب و جنوب غربی دریاچه ارومیه برده شده‌است. بعضی از محققین مانند راولین سن عقیده دارند که مردم پارسواش همان پارسی‌ها بوده‌اند. تصور می‌شود اقوام پارسی پیش از این که از میان دوره‌های جبال زاگرس به طرف جنوب و جنوب شرقی ایران بروند، در این ناحیه توقف کوتاهی نمودند و در حدود ۷۰۰ سال پیش از میلاد در ناحیه پارسوماش، روی دامنه‌های کوه‌های بختیاری در جنوب شرقی شوش در ناحیه‌ای که جزو کشور ایلام بود، مستقر گردیدند. از کتیبه‌های آشوری چنین استنباط می‌شود که در زمان شلم نصر ( ۷۱۳-۷۲۱ ق. م) تا زمان سلطنت آسارهادون (۶۶۳ ق. م)، پادشاهان یا امراء پارسوا، تابع آشور بوده‌اند. پس از آن درزمان فرورتیش (۶۳۲-۶۵۵ ق. م) پادشاه ماد به پارس استیلا یافت و این دولت را تابع دولت ماد نمود.

مردم و طوایف

هرودوت می‌گوید: پارسی‌ها به شش طایفه شهری و ده نشین و چهار طایفه چادرنشین تقسیم شده‌اند. شش طایفه اول عبارتند از: پاسارگادیان، رفیان، ماسپیان، پانتالیان، دژوسیان و گرمانیان. چهار طایفه دومی عبارتند از: داییها، مردها، دروپیک‌ها و ساگارتی ها. از طوایف مذکور سه طایفه اول بر طوایف دیگر، برتری داشته‌اند و دیگران تابع آنها بوده‌اند.

پارس ها همزمان با مادها به نواحی غربی ایران سرازیر شدند و پیرامون دریاچه ارومیه و کرمانشاهان ساکن گردیدند. برای نخستین بار درسالنامه‌های آشوری سلمانسر سوم در سال ۸۳۴ ق. م، نام کشور (پارسوآ) در جنوب و جنوب غربی دریاچه ارومیه برده شده‌است. بعضی از محققین مانند راولین سن عقیده دارند که مردم پارسوا همان پارسی‌ها بوده‌اند.

و…

فهرست برخی از مطالب :

 • مقدمه
 • کشور و سرزمین
 • مردم و طوایف
 • شاهنشاهان هخامنشی
 • تمدن و فرهنگ هخامنشی
 • لباس ویژه شاهنشاه
 • کشورداری
 • مرگ کوروش کبیر
 • سلطنت داریوش بزرگ
 • وضع اجتماعی و اقتصادی در دوره هخامنشی
 • برافتادن شاهنشاهی هخامنشی
 • انواع فضاها و عرصه ها
 • تالارها یا كاخ های حكومتی و تشریفاتی
 • فضاهای ورودی و دروازه ها
 • آرامگاه ها یا دخمه ها
 • عرصه ها و فضاهای خدماتی و نظامی
 • ایوان و پلكان شرقی آپادانا
 • و..

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی، سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی ۵۲ اسلاید pptx

این پاورپوینت در مورد تحقیقات بازاریابی، سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی در ۵۲ اسلاید و شامل تحقیقات بازاریابی، سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی،مدیریت بازار در بازاریابی و مدیریت بازار،بازاریابی ومدیریت کسب و کار،بازاریابی،مدیریت کسب و کار،انواع بازاریابی،بازاریابی و بازار شناسی،تعاریف بازاریابی ،و منابع می باشد

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی، سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی ۵۲ اسلاید pptx

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی، سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی 52 اسلاید pptx

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۲۶۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مفاهیم اساسی بازاریابی
بازاریابی علیرغم تصورات اکثر مردم فقط در تلاشهای کوتاه مدت برای فروش کالاهای نیمه ضروری و لوکس و تشریفاتی خلاصه نمی شود بلکه آن شامل مجموعه ای از فعالیت های تولیدی، توزیعی و تجاری است که کالاها را سریعتر و ساده تر به دست مصرف کننده نهایی برساند.

تعریف بازاریابی
بازاریابی به عنوان یک فرآیند مدیریتی-اجتماعی تعریف می شود که به وسیله آن افراد و گروهها از طریق تولید و مبادله کالا و خدمات با یکدیگر به وسیله ابزار مهم و واسطه ای به نام پول و در محلی به نام بازار به تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام می نمایند.

تحقیقات بازاریابی، سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی،مدیریت بازار در بازاریابی و مدیریت بازار،بازاریابی ومدیریت کسب و کار،بازاریابی،مدیریت کسب و کار،انواع بازاریابی،بازاریابی و بازار شناسی،تعاریف بازاریابیتحقیقات بازاریابی، سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی،مدیریت بازار در بازاریابی و مدیریت بازار،بازاریابی ومدیریت کسب و کار،بازاریابی،مدیریت کسب و کار،انواع بازاریابی،بازاریابی و بازار شناسی،تعاریف بازاریابیتحقیقات بازاریابی، سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی،مدیریت بازار در بازاریابی و مدیریت بازار،بازاریابی ومدیریت کسب و کار،بازاریابی،مدیریت کسب و کار،انواع بازاریابی،بازاریابی و بازار شناسی،تعاریف بازاریابیتحقیقات بازاریابی، سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی،مدیریت بازار در بازاریابی و مدیریت بازار،بازاریابی ومدیریت کسب و کار،بازاریابی،مدیریت کسب و کار،انواع بازاریابی،بازاریابی و بازار شناسی،تعاریف بازاریابیتحقیقات بازاریابی، سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی،مدیریت بازار در بازاریابی و مدیریت بازار،بازاریابی ومدیریت کسب و کار،بازاریابی،مدیریت کسب و کار،انواع بازاریابی،بازاریابی و بازار شناسی،تعاریف بازاریابیتحقیقات بازاریابی، سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی،مدیریت بازار در بازاریابی و مدیریت بازار،بازاریابی ومدیریت کسب و کار،بازاریابی،مدیریت کسب و کار،انواع بازاریابی،بازاریابی و بازار شناسی،تعاریف بازاریابیتحقیقات بازاریابی، سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی،مدیریت بازار در بازاریابی و مدیریت بازار،بازاریابی ومدیریت کسب و کار،بازاریابی،مدیریت کسب و کار،انواع بازاریابی،بازاریابی و بازار شناسی،تعاریف بازاریابی

پاورپوینت تحقیقات بازاریای در مدیریت بازاریابی ۶۰ اسلاید pptx

این پاورپوینت در مورد تحقیقات بازاریای در مدیریت بازاریابی در ۶۰اسلاید و شامل  تحقیقات بازاریای در مدیریت بازاریابی،مدیریت بازار در بازاریابی و مدیریت بازار،بازاریابی ومدیریت کسب و کار،بازاریابی،مدیریت کسب و کار،انواع بازاریابی،بازاریابی و بازار شناسی،تعاریف بازاریابی ،وظایف مدیر بازاریابی ،بازاریابی انگیزشی،بازاریابی توسعه ای و منابع می باشد

پاورپوینت تحقیقات بازاریای در مدیریت بازاریابی ۶۰ اسلاید pptx

پاورپوینت تحقیقات بازاریای در مدیریت بازاریابی 60 اسلاید pptx

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۳۱۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

این پاورپوینت در مورد تحقیقات بازاریای در مدیریت بازاریابی در ۶۰اسلاید و شامل تحقیقات بازاریای در مدیریت بازاریابی،مدیریت بازار در بازاریابی و مدیریت بازار،بازاریابی ومدیریت کسب و کار،بازاریابی،مدیریت کسب و کار،انواع بازاریابی،بازاریابی و بازار شناسی،تعاریف بازاریابی ،وظایف مدیر بازاریابی ،بازاریابی انگیزشی،بازاریابی توسعه ای و منابع می باشد…

بازاریابی شامل شناخت نظام بازار و نیازها و خواسته هاورفع آنها ازطریق مبادلات مطلوب است .
v بازاریابی یعنی انجام فعالیتهایی مثل خرید و فروش کالا،حمل و نقل و انبار کردن آن
v بازاریابی به مجموعه ای از فعالیتهای بازرگانی اطلاق می شود که جریان کالاها یا خدمات را از تولیدکننده تا مصرف کننده یا استفاده کننده نهایی آن هدایت می کند.
v بازاریابی عبارت است از فرایندی که طی آن افراد و گروهها، از طریق تولید و مبادله کالا و فایده با دیگران، خواسته ها و نیازهای خود را تامین می کنند.

بازارگرایی:گرایش به بازار و نیازهای مشتری كه اولین ویژگی بازاریابی جدید است به عنوان یك فرهنگ و بینش پذیرفته شود .

بازارشناسی: شناخت بازار تلاشی نظام مند است برای گردآوری ، ضبط و ثبت اطلاعات مربوط به همه اجزای تشكیل دهنده نظام بازار مانند خریداران بالقوه و بالفعل ، فروشندگان ، واسطه های گوناگون ، رقبا ، سازمانهای تسهیلاتی و خدماتی و در نهایت همه عواملی كه بر نظام بازار تاثیر دارند .

بازاریابی: بخش بندی یا تقسیم بازارها و تعیین محصولات شركت برای مناسبترین بازارها .

بازارسازی: نفوذ در بازار و معرفی و شناساندن سازمان و محصولات و خدمات آن با استفاده از عوامل قابل كنترل بازاریابی (محصول، قیمت ، توزیع و پیشبرد فروش )

دانلود فایل تحقیق با موضوع ایمنی و بهداشت محیط كار

تحقیق ایمنی و بهداشت کار مقاله ایمنی و بهداشت کار

دانلود فایل تحقیق با موضوع ایمنی و بهداشت محیط كار

دانلود فایل تحقیق با موضوع ایمنی و بهداشت محیط كار

دسته بندی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

دانلود فایل تحقیق با موضوع ایمنی و بهداشت محیط كار دارای ۹۰ صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

تاریخچه:

بشر از زمانی كه خود را شنا خته، در پی تلاش و فعالیت بوده و طبیعتاً در مسیر زمان، تحولاتی را پشت سر گذاشته است.

در دوره‎هایی كه زندگی بشر از شكار و صید و یا كشاورزی تأمین می‎شده، به سبب سادگی ابزار، عوارض وابسته به شغل (ایمنی و بهداشت محیط كار) ناچیز بوده است و در اكثر موارد از چند خراش یا زخم ساده یا حدا كثر شكستگی اعضاء تجاوز نمی‎كرده است، ولی بتدریج كه صنعت پیشرفت كرد و نیروی محركه مكانیكی الكتریكی بوجود آمده ، خطرات نیز به همان نسبت افزایش یافت.

با وقوع انقلاب صنعتی در سالهای بین ۱۷۶۰ تا ۱۸۳۰ در انگلستان و سرایت آن به دیگر كشورهای اروپایی، نیروی محركه مكانیكی و الكتریكی وبوجود آمد با گسترش اختراعات و اكتشافات به تدریج كارهای دستی، ماشینی شد.

استفاده از انرژیهای ماهیچه‎ای، حیوانات، باد و جریان آب به حداقل رسید و استفاده از انرژی جریان الكتریسیته، انرژی بخار (از طریق ماشین بخار و توربین بخار) و انرژی سوخت (گازهای ناشی از سوخت بنزین و گازوئیل) افزایش یافت و جایگزین آنها شد.

انقلاب صنعتی با اختراع ماشین بخار (۱۷۸۲) توسط «جیمز وات» آغاز شد و جهشی در صنایع نساجی و به دنبال آن در صنایع دیگر در انگلستان ایجاد كرد. سپس با اختراع وسایل ماشینی متعدد (به منظور تغییر و تبدیل انرژی) به سرعت در تمام اروپا و آمریك او بعد هم در نقاط دیگر جهان گسترش یافت.

در نتیجة انقلاب صنعتی و اختراع و تكامل ماشینهای تولید جدید، محیط كار از خانه‎ها و كارگاه‎های كوچك به كارخانه‎ها كشانده شد و صنعت چهره جدیدی به خود گرفت.

هرچند انقلاب صنعتی برای انسان آسایش زیادی در زندگی به همراه آورد و باعث گسترش پیشرفت در كلیه مظاهر و شئون حیات شد، لیكن این دگرگونیها جنبه‎های منفی نیز به دنبال داشت كه مهمترین آنها حوادث صنعتی، سروصدا، آلودگی محیط زیست و آلودگی هواست.

دربارة‌ پیشگیری از حوادث صنعتی بایستی اذعان داشت كه بشر با قیمتی گزاف و دردناك تجربه اندوزی كرده است. اوایل قرن نوزدهم با اوج انقلاب صنعتی و ورود ماشین در عرصه تولید، تغییرات شگرف، وسیع و همه جانبه‎ای در شیوه زندگی و اوضاع اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی مردم جهان پدیدار شد.

اولین قانون كار را فرانسه در خصوص كارخانه‎ها و كارگاه‎هایی كه ار انرژی مكانیكی استفاده می‎نمودند و یا كار بطور مداوم در آنها صورت می‎گرفت، مدون ساخت و همین قانون یك نظام بازرسی را در كارخانه‎هایی كه دارای ۲۰ كارگر بودند پیش‎بینی نمود، معذالك قوانین لازم در خصوص حفاظت فنی و واقعی كلمه تا سال ۱۸۳۹ تدوین نگردید.

در بخشنامه‎ای به تاریخ ۲۸ مه ۱۸۴۵ وزیر كشور و دارایی پروس توصیه نمودند كه برای كارخانه‎ها بازرسان طبی تعیین شود. در سال ۱۸۵۳ برای مراكز صنعتی دوسلدرف- اكس لاشاپل و آرنسبرگ، بازرسانی از سوی دولت، انتخاب و موظف شدند كه به امور حفاظتی و نیز سلامت كارگران جوان رسیدگی كنند.

حمایت عمومی از كارگران، در مقابل حوادث و بیماری‎های ناشی از كار، با تدوین قوانینی بوسیله كنفدراسیون آلمان شرقی در سال ۱۸۶۹ تأمین شد و سپس در سال ۱۸۷۲ یك نظام بازرسی حفاظت و بهداشت كار بطور كلی، در پروس و تقریباً در همان دوره در ایالات صنعتی ساكس و باد بوجود آمد.

به موجب قانون امپراطوری مصوب ۱۵ ژوئیه ۱۸۷۸، بازرسی كارخانه‎ها در كلیه ایالات آلمان اجباری گردید. قوانین مربوط به بیمة حوادث ناشی از كار ‎- كه در چهارچوب آن نظام انجمن‎های و بیمه حوادث بوجود آمد‎- در سال ۱۸۸۴ تدوین گردید.

انجمن ژاپنی برای رفاه در صنایع كه در سال ۱۹۲۸ تأسیس شد، یكی از قدیمی‎ترین سازمانهای موجود در آسیا می‎باشد و به دنبال آن انجمن هندی برای حفاظت كه در سال ۱۹۳۱ تأسیس شد. در كشور استرالیا شورای ملی برای حفاظت و انجمن گال جدید جنوبی، فعالیت‎های خود را از سال ۱۹۲۷ آغاز كرده‎اند.

فهرست برخی از مطالب :

وظایف سازمان بین‎المللی كار

ساختار و نحوة كار سازمان بین‎المللی كار

عضویت در سازمان بین‎المللی كار

كمكهای اولیه به هنگام برق‎گرفتگی

عوامل فیزیكی زیان‎آور محیط كار:‌

آثار سروصدا

عوامل شیمیایی زیان‎آور محیط كار

گرد و غبار

گازها

دستگاه‎های كنترل مواد آلاینده هوا در صنایع:

آموزش ایمنی

آشنایی با اصول كلی بهسازی محیط كار :

سؤالات تشریحی فصل اول

زخمها

تنفس مصنوعی

دستورات كلی برای انجام تنفس مصنوعی

انواع تنفس مصنوعی

ماساژ قلب

و…

فایل تحقیق با موضوع مرتع داری Range Managment

مقاله مرتع داری تحقیق کامل مرتع داری تحقیق مرتع داری

فایل تحقیق با موضوع مرتع داری Range Managment

فایل تحقیق با موضوع مرتع داری Range Managment

دسته بندی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

فایل تحقیق با موضوع مرتع داری Range Managment دارای ۴۹ صفحه در قالب word

قسمتی از متن :

مرتع داری Range Managment

تعریف مرتع

مرتع را به انگلیسی Range گویند و بطور خلاصه اراضی یا پوششی گیاهی است كه به دلیل یكسری موانع و مشكلات طبیعی (پستی و بلندی) و یا عوامل اقلیمی(دمای پائین، خشكی زیاد، …) برای زراعت و كشاوزی مناسب نیستند لذا برای چرای دام مورد استفاده قرار می گیرند.

تقسیم بندی مرتع

۱-مراتع طبیعی Range land

بشر در ایجاد تولید و خلق این نوع مراتع دخالتی نداشته است.

۲-مراتع دست كاشت Pasture

انسان در خلق این مراتع دخالت و نقش دارد.

۳-علفزارها Grass land

معمولاً پوشش غالب آن از گونه گندمیان است و متعلق به مناطق نیمه خشك تا مرطوب و نوعی از این پوشش ها در مناطق گرم و مرطوب یافت می شوند كه به آنها ساوان Savan می گویند. در تمام این مراتع ساختار و تركیب گونه ها از لحاظ پوشش غالب علفی یا غیر خشبی می باشد.

۴-مراتع مشجر

مراتعی هستند كه در كنار گونه های غالب بوته ای یا علفی تعدادی هم درخت و یا درختچه حضور داشته باشند. مانند اراضی سیاه بیشه در زیر ارتفاعات كندوان و یا جاده رشت منجیل و یا ارتفاعات زاگرس. نوعی از این مراتع مشجر را در گیلان و مازندران كه دارای پوشش جنگلی است علف چر گویند. دامداران محلی از این مراتع استفاده بی رویه و غلط انجام داده و باعث تخریب پوشش گیاهی آن مراتع می‌شوند(در فصل رویش گیاهی دام ها در آن جا چرا می كنند و مانع تجدید حیات و در نتیجه تخریب این مراتع می شوند).

۵-تقسیم بندی مراتع خاص ایران

یكنوع تقسیم بندی مراتع از لحاظ شیوه كاربری سنتی است كه در بین دامداران كوچ رو یا عشایری ایران رواج دارد و از ارتفاعات تا منطق پست ـچنانچه از ارتفاعات شروع كنیم) عبارت خواهند بود از:

الف)مراتع ییلاقی

در مناطق مرتفع، كوهستانی و با دمای پائین و با میزان بارش نسبتاً زیاد واقع شده معمولاً گونه های تشكیل دهنده این مراتع گونه های مرغوب و خوش خوراك هستند و كمتر مورد تجاوز و تاخت و تاز قرار می گیرند(از لحاظ كشاورزی) مانند ارتفاعات كلاردشت، شمال زاگرس، دامنه های سبلان، اردبیل و مغان و بخشهائی از زاگرس(سمیرم). فشار دام و چرا در این مراتع كمتر است.

ب)مراتع میاب بند:

مراتعی هستند كه توسط عشایر و یا دامداران كوچ رو در بین ییلاق قشلاق و تغییر مكان بر اساس تغییر فصل و دو مرتبه در طول سال مورد بهره برداری و چرای دام قرار می دهند بنابراین این مراتع بیشتر مورد چرای دام و تجاوز دامداران قرار گرفته و تحت چرای مفرط و بیش از اندازه هستند از سوی دیگر این مراتع بیشتر توسط كشاورزان نیز جهت توسعه كشتدیم، و در سالهای اخیر برای اجرای طرحهای گوناگون نظیر طرح طوبی مورد تجاوز قرار می گیرند. مثل مراتع اطراف تهران، كرج و زنجان و…

ج)مرتع های قشلاقی:

در فصل سرد و زمستان مورد استفاه و چرای دام عشایر و دامداران متحرك قرار می‌گیرند كه در فصل گرم به قضلاق و در فصل سرد به ییلاق می روند مانند:مرتع‌های قم، ساوه، مرتع های قشلاقی در منطقه های پست و گرم معتدل قرار می گیرند.

۶-تقسیم بندی مرتع ها از لحاظ میزان تولید علوفه(بیوماس گیاهی)

مجموع تولید حیوانی و گیاهی را در یك اكوسیستم بیوماس می گویند كه از منبع حیوانی(بافت حیوانی) و منبع گیاهی(بافت گیاهی) تشكیل شده است.

تقسیم بندی مرتع ها از لحاظ میزان تولید علوفه(ماده خشك) در هكتار به شرح زیر است:

و…

پاورپوینت پدیده ریزگردها (گرد و غبار) در ایران در ۲۳ اسلاید به طور کامل و جامع

در این پروژه پاورپوینت پدیده ریزگرد ها ( گرد و غبار) در ایران در ۲۳ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با فلوچارت مربوطه طبق موارد زیر بیان شده است ۱ زیان ها ریز گردها می توانند خسارات جبران ناپذیری وارد سازند ۲ خسارت •ریز گردها ۳ عامل اصلی و مستقیم ایجاد ریزگردها ۴ عامل مهم تولید ریز گرد ها کویر زائی(بیابان زائی) و گسترش کویرها و ب

پاورپوینت پدیده ریزگردها (گرد و غبار) در ایران در ۲۳ اسلاید به طور کامل و جامع

پاورپوینت پدیده ریزگردها (گرد و غبار) در ایران در 23 اسلاید به طور کامل و جامع

دسته بندی عمران
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۴۰۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

در این پروژهپاورپوینت پدیده ریزگرد ها ( گرد و غبار) در ایران در ۲۳ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با فلوچارت مربوطهطبق موارد زیر بیان شده است:

۱- زیان ها: ریز گردها می توانند خسارات جبران ناپذیری وارد سازند

۲- خسارت •ریز گردها

۳- عامل اصلی و مستقیم ایجاد ریزگردها :

۴- عامل مهم تولید ریز گرد ها : کویر زائی(بیابان زائی) و گسترش کویرها و بیابان ها ناشی از

۵- ریز گردها چگونه تولید می شوند؟: فرسایش خاک بویژه فرسایش بادی، در اثر خشکسالی و… :

۶- ریزگرد یا گرد و غبار در ایران

۷- منشاء ریزگردها در جنوب ایران:

۸- ریشه یابی خشک شدن هورها و تشکیل بیابان در شمال عراق و تولید ریزگردها به سمت ایران

۹- نقش ترکیه در تولید ریزگرد در ایران

۱۰- برخی از فعالیت های دولت ترکیه برای مهار آب رودخانه های دجله و فرات ( کاهش سهم سوریه و عراق از آب این رودخانه ها)

۱۱- کانون های ایجاد ریزگردها در جنوب ایران:۱٫ کانون داخلی ۲٫ کانون های خارجی

۱۲- کانون های خارجی تولید ریزگرد ها :

۱۳- کانون سوم تولید ریز گردهای وارده به ایران

۱۴- بیماری های مرتبط با ریزگردها

۱۵- اثر ریزگردها روی کودکان

۱۶- روش هایی برای اجتناب از استنشاق ریزگردها

۱۷- پیشنهادات :

۱۸- مهار کانون های داخلی ایجاد ریز گردها

فایل تحقیق ماهی های استخوانی در قالب Word

مقاله ماهی های استخوانی تحقیق درباره ماهی های استخوانی مقاله ماهی های استخوانی رده ماهی های استخوانی

فایل تحقیق ماهی های استخوانی در قالب Word

فایل تحقیق ماهی های استخوانی در قالب Word

دسته بندی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

فایل تحقیق ماهی های استخوانی در قالب Word در۳۵ صفحه قابل ویرایش.

بخشی از متن :

رده ماهی های استخوانی

بیشتر جانوران که در آب زندگی می کنند «ماهی» نامیده می شوند مثلا ستاره دریائی و عروس دریائی نیز در این ردیف می باشند ولی این کلمه را بجاست که فقط درباره ماهی ها و مهره داران آبزی پست بکار ببرند یونانی های ماهی ها را ایکتیس می گفتند و ماهی شناسی دانشی است که درباره ماهی ها گفتگو می کند. نام مشترک ماهی از کلمه پی سس لاتین مشتق می گردد. بیشتر ماهی های معمولی یا استخوانی که اسکلت استخوانی دارند از پولک های پوستی پوشیده شده اند، معمولا بدن دو کی شکل دارند. بوسیله باله ها شنا می کنند و توسط آبشش ها تنفس می نمایند. گونه های گوناگون در همه نوع آب شیرین، شورمزه، یا شور، گرم یا سرد بسر می برند. ماهی ها از باستان زمان تا کنون قسمت عمده غذای انسان را تشکیل داده اند و بسیاری گونه ها وسیله تفریح مناسب و مطبوعی برای ماهی گیران بوده ویک نوع ورزش می باشد.

ویژگیهای همگانی

۱- پوست غالباً ظریف و نازک و دارای تعداد زیادی غده های مخاطی و معمولا پولک های پوستی که در فرورفتگی ها جای گرفته است که یا درخشان گرد یا شانه ای است. بعضی برهنه اند (بدون پولک) تعدادی دارای پولک (فلس) های مینادار، باله های میانی و جفت هر دو موجود است. (بجز چند استثنا) که توسط پره های باله ای از جنس کرجنی یا استخوانی تقویت می شود اندام (دست و پا) ندارند.

۲- دهان معمولا انتهایی بوده و دارای دندان است. آرواره ها به خوبی تکامل یافته و به جمجمه مفصل شده است، دارای ۲ کیسه بویائی هستند که در سطح پشتی قرار داشته و معمولا به حفره دهان اتصال ندارد، چشم ها بزرگ بوده و بدون پلک می باشد.

۳- اسکلت بطور عمده از استخوان تشکیل شده است (در ماهی خاویار یا اوزون برون و بعضی دیگر کرجنی است) مهره ها به تعداد زیاد و مشخص و متمایز می باشد، دم معمولا هر دو قسمت باله مساوی و مشابه است جوردم است. بقایای مازه (نوتوکورد) غالباً بجای می ماند.

۴- دل(قلب) دو خانه ایست (ادهلیز شکمچه) و دارای سینوس سیاهرگی و مخروط آئورتی می باشد در مخروط آئورتی فقط خون سیاهرگی وجود دارد، چهار جفت کمان های آئورتی موجود است. گویچه های سرخ خون هسته دار تخم مرغی شکل می باشد.

۵- تنفس بوسیله آبشش های جفت واقع در کمان های استخوانی آبشش در یک محفظه مشترک که در هر طرف گلوو قرار دارد و توسط سرپوشی پوشیده شده است انجام می گیرد. معمولا یک کیسه هوائی (شنا) دارند که گاهی بوسیله لوله ای به گلو راه دارد و گاهی بوسیله لوله توپری به گلو متصل شده است و در دو هوائی ها و بعضی دیگر کیسه ریه مانند دیده می شود.

۶-۱۰ جفت پی های جمجمه ای دارند.

۷- درجه دمای بدن آنها متغیر است و به محیط بستگی دارد.

۸- گندها جفت است، معمولا تخم گذارند. بعضی تخم گذار بچه زا یا بچه زا هستند گشن گیری در آنها خارجی است. (بجز چند استثنا) تخم ها به اندازه های کوچک تا ۱۲ میلیمتر می باشد، زرده به مقادیر مختلف است تقسیم تخم معمولا کامل نامساوی است پرده های (غشاء ها) جنینی وجود ندارد بچه ابتدائی (لاروهای بعدی ) گاهی به رسیده (بالغ) شباهتی ندارد. ماهی های استخوانی از نظر اسکلت استخوانی، پولک (فلس) ها، صفحات (ورقه ها) کیسه هوائی و پیشرفت هائی در ساختمان مغز قابل توجه می باشد.

گوناگونی در باله شنای دمی ماهی ها.

الف- دم شانه ای دو لپ باله دمی مساوی است ولی ستون مهره ها داخل دم شده است در ماهی شش دار

ب- باله دمی ناچوردم در آسیا

ج- ناجوردم که ستون مهره ها در لپ بالائی دمی وارد شده است در ماهی خاویار

دم معمولاً از گروه های ناجوردم کوسه ماهی تا اشکال جوردم و دم شانه ای تغییر می کند(شکل ۲۴). جدیدترین ماهی ها نسبت به گروهای قدیمی در پولک (فلس) ها زره استخوانی کمتری دارند، بسیاری از ماهی های قدیمی کاملا زرده دار بودند با پولک های کوسموئید یا درخشان جمجمه از کرجن یا استخوان و استخوان های غشائی یا پوستی تشکیل می یابد و مغز را در خود جای می دهد. در بیشتر ماهی های استخوانی باله ها بوسیله تعداد زیادی پره های موازی پوستی تقویت می شود ولی در کراس اوپتریژین ها هر باله جفت دارای یک لپ مرکزی ستبر است (گاهی بند بند) که با کمربند اندامی مفصل می گردد، این کیفیت ممکن است در مهره داران زمینی تبدیل به اسکلت اندامی شده باشد. کیسه هوائی در بعضی ماهی های استخوانی شش مانند است و برخی گونه ها دارای سوراخ های بینی و ساختمان های فرعی هستند که آنها را قادر می سازند در قسمتهای سطحی آب های کثیف از هوا تنفس کنند.

و…

تحقیق درباره طبقه بندی ساختاری خاکهای رسی و کاربرد آن برای طبقه بندی

تحقیق درباره طبقه بندی ساختاری خاكهای رسی و كاربرد آن برای طبقه بندی

تحقیق درباره طبقه بندی ساختاری خاکهای رسی و کاربرد آن برای طبقه بندی

تحقیق درباره طبقه بندی ساختاری خاکهای رسی و کاربرد آن برای طبقه بندی

دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۲۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

فایل تحقیق طبقه بندی ساختاری خاكهای رسی و كاربرد آن برای طبقه بندی دارای ۳۱ صفحه در قالب Word.

بخشی از متن :

در تمامی طبقه بندیهای ژئوتكنیكی، ویژگیهای نمونه های دست خورده (disturbed samples) ملاك دسته بندی خاكها بوده است.دست خوردگی نمونه ها، باعث تغییر ساختار خاك (Soil structure) می گردد، لذا طبقه بندیهای موجود بیانگر رفتار واقعی خاكها، در شرایط طبیعی نمی باشند. هدف اصلی مباحث زمین شناسی مهندسی و ژئوتكنیك ، شنخت رفتار واقعی خاكهاست. رفتار مكانیكی خاكهای ریزدانه، تابع تاریخچه زمین شناسی آنها بوده و تشكیل ساختار اولیه خاكها و تغییرات آن در طی زمان زمین شناسی، نقش تعیین كننده ای بر ویژگیهای رفتاری خاك دارد (Chandler 2000)، خاكهای رسی سست (Soft clay) ، رس سخت (hard clay) ، خاكدانه ای (granular soil) و همچنین خاكهای برجا ، بر حسب وضعیت ساختاری می توانند مشابه سنگهای هوازده و ضعیف عمل كنند (Leroueil & Vaughan 1900). در این پژوهش سعی شده است، طبقه بندی جدیدی بر مبنای ویژگیهای ساختاری خاكها ارائه گردد به گونه ای كه قدرت ارتباط بین رفتار مكانیكی ، تاریخچه زمین شناسی و ساختار میكروسكوپی خاك ها را داشته باشد.

متن اصلی :

۱) مفاهیم پایه :

برای بیان این طبقه بندی ، ابتدا مفاهیم اساسی كه مورد استفاده قرار گرفته است،شرح داده می شود تا زبان مشتركی برای فهم طبقه بندی پیشنهادی باشد.

۱-۱- ساختار خاک :

ساختار خاک (Soil structure) به تلفیقی از پیوند بین ذرات (bonding) و نحوه آرایش ذرات خاك (Fabric) گفته می شود (Mitchell 1967) . این واژه بیانگر تفاوت بین خواص خاك در حالات طبیعی و بازسازی شده (reconstituted) در نسبت پوكــــی (void ratio) یكسان می باشد فابریك خاكها تابع عوامل گوناگونی است. از جمله این عوامل می توان به شرایط و سرعت رسوبگذاری ، وجود آب در محیط رسوب گذاری، اندازهذرات خاك، نوع

كانی رسی،‌درصد املاح موجود در آب، نسبت كاتیونهای تك ظرفیتی به كاتیونهای دو ظرفیتی ، وجود مواد آلی، ‌میزان تحكیم یافتگی رس ها و ….. اشاره نمود.

بررسی های كاملی توسط ( ۱۹۸۵ ) Leroueil et al ، ( ۱۹۵۱ ) Lambe ، ( ۱۹۷۰ ) Sides & Barden ، ( ۱۹۷۶ ) Mitchell در مورد فابریك خاكهای ریزدانه انجام گرفته است.‌پیوند بین ذرات خاك های ریزدانه می تواند تحت اثر عوامل مختلفی ایجاد گردد. نیروهای الكتروستاتیك ، واندروالس، اسمزیك، كشش سطحی ، همچنین سیمان شدگی و اتصال جامد بین ذرات خاك از جمله عوامل پیوند یافتگی بین ذرات خاك هستند. امروزه مقاومت خاكها را نمی توان به تنهای با میزان تخلخل و تاریخچه تنش خاكها برآورد نمود، بلكه عوامل گوناگونی مانند نهشته شدن سیمان در محل تماس ذرات ماسه ای ( ۱۹۸۴ ، Mitchell & Solimar) ، جوش خوردگی بین ذرات تحت فشار بالا، رسوب املاج كربناته، هیدروكسیدها و مواد آلی ناشی از انحلال ، در بین ذرات خاك (Leroueil & Vaughan 1990) بر مقاومت خاك ها موثر هستند.

و…

فایل تحقیق درباره آزمون ایمز

دانلود تحقیق آزمون ایمز تحقیق ایمز آزمون ایمز تحقیق درباره ایمز

فایل تحقیق درباره آزمون ایمز

فایل تحقیق درباره آزمون ایمز

دسته بندی محیط زیست
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

فایل تحقیق درباره آزمون ایمز در قالب Word دارای ۱۲ صفحه.

بخشی از متن :

آزمونی ساده است كه توسط Bruce Ames برای مشخص كردن اینكه آیا یك ماده اثر جهش زایی دارد یا نه، طراحی شده است.

یك سویه‌ی Salmonella Typhimurium كه دارای جهشی است كه یك آنزیم مسیر بیوسنتزی اسید آمینه‌ی هیستیدین از كار بیافتد، روی محیط كشت بدون هیستیدین كشت داده می شود. در حالت عادی تعداد كمی سلول، به علت وقوع جهش‌های برگشت، روی محیط رشد می كنند (شكل ۱). برای اینكه ماده ای مورد آزمون قرار گیرد، دیسك كاغذی را به آن ماده آغشته می كنند و در وسط محیط كشت بدون هیستیدین قرار می دهند. اگر ماده‌ی مورد نظر جهش زا باشد، در فاصله ای از دیسك حلقه ای از كلونی های واجد جهش برگشت تشكیل می شود و اگر جهشزا نباشد، هیچ حلقه‌ی قابل تمایزی تشكیل نمی شود. فاصله‌ی حلقه‌ی كلونی ها به قدرت جهش زایی ماده ربط دارد، طوری كه هرچه قدرت جهش زایی بیشتر باشد، فاصله‌ی حلقه بیشتر خواهد بود. چون بعضی از مواد فقط بعد از ورود به بدن و قرار گرفتن تحت اثر آنزیم های سلول، خاصیت جهش زایی پیدا می كنند، گاهی ماده‌ی مورد آزمایش را قبل از قرار دادن روی دیسك با عصاره‌ی كبد مخلوط می كنند.

و…

فهرست مطالب :

 • آزمون ایمز.
 • References:
 • خلاصه.
 • – مقدمه.
 • روش ها و ابزارها
 • نمونه های هوا
 • آزمون لكه های بال در مگس سركه.
 • آزمون سالمونلا/ میكروزوم پستاندار.
 • – نتایج و تفسیر.

تحقیق درباره انقلاب اسلامی، تحجر و سنت

تحقیق درباره انقلاب اسلامی، تحجر و سنت دانلود مقاله انقلاب اسلامی، تحجر و سنت مقاله با عنوان انقلاب اسلامی، تحجر و سنت

تحقیق درباره انقلاب اسلامی، تحجر و سنت

تحقیق درباره انقلاب اسلامی، تحجر و سنت

دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق دربارهانقلاب اسلامی، تحجر و سنت دارای ۲۰ صفحه در قالب Word .

بخشی از متن :

انقلاب، به عنوان راهکاری سریع برای ایجاد تحولی بنیادین و همه جانبه در ساختار سیاسی جامعه، از ویژگی هایی برخوردار است که مهمترین آن «شالوده شکنی» است. شالوده شکنی به معنی در هم ریختن نرمها، نماد ها، نهادها و ساختارهای حاکم بر یک جامعه، شرط لازم و ضرور شکل گیری یک انقلاب پیروز است. در هر انقلابی، گستره، عمق و عرصه های این شالوده شکنی، متفاوت است. در برخی انقلاب ها، تنها شالوده های سیاسی و ساختار نظم حاکم بر جامعه دچار تحول و دگرگونی می شود، ولی برخی انقلاب ها، عرصه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را هم در معرض تحول عمیق قرار داده، و شالوده شکنی را به این عرصه ها هم گسترش می دهند.

از همین روی، انقلاب ها سنت شکن تلقی می شوند و مقابله با سنت های دیرپای جامعه، در همان عرصه هایی که انقلاب در آن ها روی می دهد، امری است که گویا لازمه ی ذاتی انقلاب ها شمرده می شود.
اما انقلاب اسلامی ایران از نگاه محققان و جامعه شناسان برجسته ی انقلاب، اگر چه انقلابی جامع و عمیق بود، ولی از نظر مواجهه با سنت های ریشه دار جامعه، نه تنها با آن ها تقابل نداشت، بلکه اساسا با تکیه بر باورها، ارزشها، نهادها، و نمادهایی شکل گرفت که در عرف جامعه شناسی، «سنت» تلقی می شود. البته می توان گفت شالوده شکنی انقلاب اسلامی، عمدتا در عرصه ی قالب ها، نماد ها و گفتمان های متحجرانه و جمودگرایانه ظهور و بروز پیدا کرد.

در این مقاله بر آنیم نسبت انقلاب اسلامی با مقوله ی تحجر و سنت را ارزیابی کرده و میزان توفیق آن را در تقابل با تحجر بررسی کنیم.

از نگاه کسانی که سنت و تحجر را مترادف می انگارند، این یک تعبیر تناقض نما تلقی می شود که انقلاب اسلامی ایران، ضمن برخورداری از روح سنت گرایی و تلاش برای احیای ارزشها و آرمان های دینی، در عین حال، جهت گیری ضد متحجرانه و اصلاح گرایانه داشته باشد. این تلقی، ناشی از یکی دانستن مفهوم سنت و تحجر و برخاسته از این برداشت نادرست است که هر چه ریشه در سنت های جامعه داشته باشد، متحجرانه و ایستا است و آن چه به دوران مدرن تعلق دارد پویا و مترقی است، بنابراین تبیین دقیق و شفاف دو مفهوم «سنت» و «تحجر» برای این بحث، ضرور است.

و…

تحقیق درباره انقلاب کبیر فرانسه

تحقیق درباره انقلاب کبیر فرانسه انقلاب کبیر فرانسه مقاله انقلاب کبیر فرانسه

تحقیق درباره انقلاب کبیر فرانسه

تحقیق درباره انقلاب کبیر فرانسه

دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

فایل تحقیق انقلاب کبیر فرانسه ۲۲ صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

در سال ۱۷۸۹ میلادی، در فرانسه، انقلابی روی داد كه معروف به “انقلاب كبیر فرانسه” شده است. این انقلاب را فراماسونرها و طرفداران ایده‌های بورژوازی رهبری كردند و در متن “پروتكل‌های صهیونیزم جهانی” آمده است كه: «ما این انقلاب را “انقلاب كبیر” نامیدیم».

انقلاب فرانسه یك انقلاب لیبرال – بورژوایی بود. قبل از وقوع انقلاب و در زمان سلطنت لویی شانزدهم، فرانسه دارای یك مجلس طبقاتی بود و اشرافیت فئودال از مزایای ویژه‌ای برخوردار بودند كه نمایندگان بازرگانان و سرمایه‌داران و صاحبان صنایع فاقد آن امتیازها بودند. در جریان انقلاب فرانسه، رهبری با سرمایه‌داران و بازرگانانی بود كه ایده‌های بورژوایی و عصر روشن‌گری را در سر داشتند و تحت شعار “برابری” خواهان حقوق برابر با اشراف و لغو امتیازات ویژة فئودالی بودند.

بورژوازی، ذیل شعار “آزادی”، محدود شدنِ قدرت سلطنت و گسترش نفوذ زرسالارانِ صاحب سرمایه (بازرگانان، رباخواران، صاحبان صنایع) را طلب می‌كرد و توده‌های مردم كه اكثراً از دهقانان فقیر و پیشه‌ورزان خرده‌پا و گروه كم‌جمعیت كارگران صنایع تشكیل می‌شد، در آرزوی لغو مالیات‌های فئودالی و عشریه‌های اجباری به كلیسا بودند. توده‌ها تحت هدایت افرادی مثل “میرابو”، “مارا”، “دانتون”، “ربسپیر” و تأثیرپذیری از ایده‌های فیلسوفان عصر روشن‌گری به ویژه افرادی مثل “ولتر” و “روسو” علیه سلطنت مطلقة لویی شانزدهم طغیان كردند و در ۱۴ فوریة ۱۷۸۹ “زندان باستیل” را كه نماد استبداد خاندان “بوربون” بود، ویران ساختند.

و….

فهرست مطالب :

 • زمینه‌های انقلاب… ۷
 • سقوط باستیل.. ۸
 • الغاء فئودالیته و پیش نویس قانون اساسی.. ۹
 • دوران حکومت وحشت و ترور. ۹
 • لوئی شانزدهم.. ۱۰
 • گیوتین.. ۱۴
 • مالیاتهای سنگین.. ۱۵
 • سان کولوت… ۱۵
 • الهام گرفتن از مردم آمریکا ۱۵
 • مجلس طبقات عمومی.. ۱۶
 • مجمع ملی.. ۱۶
 • هجوم به باستیل.. ۱۶
 • لوئی می گریزد. ۱۷
 • نظام پادشاهی از بین می رود. ۱۷
 • پایان وحشت.. ۱۸
 • دوره وحشت… ۱۹
 • ژرژ ژاک دانتون.. ۱۹
 • حقایق ثبت شده. ۱۹

تحقیق کامل درباره زندگینامه کوروش کبیر

مقاله درباره کوروش تحقیق کامل درباره کوروش تحقیق کامل کوروش زندگینامه کوروش كوروش شاه جهان

تحقیق کامل درباره زندگینامه کوروش کبیر

تحقیق کامل درباره زندگینامه کوروش کبیر

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل ۹۶۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق با موضوع کوروش کبیر دارای ۸۷ صفحه در قالب Word .

بخشی از متن :

کودکی و نوجوانی

شبی مهتابی و پرستاره بود ، او در میان چادرهای بر افراشته در دشت قدم می زد ، احساس غریبی داشت ، بسیار اندیشناک بود ، نه بخاطر جنگ فراروی فردا ، از این میدانها سخت تر را نیز گذرانده بود ، خیالش از نیروهایش نیز راحت بود و می دانست آنها بسیار با دقت مواظب شبیخون احتمالی دشمن هستند. از کنار نگهبانان محافظ شب عبور کرد و از محل نگهداری اسبها گذشت و به آرامی ازاردوگاه نیروها و نگهبانان فاصله گرفت.

در دشت پر از ستاره قدم می زد و تا بیکرانها را نظاره گر بود ، به دنبال گوشه ای بود تا بنشیند و با آسودگی بیاندیشد ، به آنچه که گذشته است.می خواست پس از سالها خستگی بر گذشته خود مروری کند ، حس عجیبی او را به اینکار وا می داشت ، با خودش می گفت ، چرا این شب ؟

روحش آرام نداشت ، می خواست فکر کند و به گذشته های دور نظر بیافکند شاید خستگی دوران را از تن خسته اش بدور سازد.در همین افکار غوطه ور بود که ناگهان فرا روی خود درختی تنومند دید. گویا تازه به عالم واقعیت برگشته و نمی دانست چه زمانی است که در افکار خود است ، درخت بر روی تپه ای مشرف به دشتی بود که لشگر او در آن دشت بیتوته کرده است. به پشت سر خودش نگاه کرد ، از چادرهای لشگرش دور شده بود و از فاصله دور به آتش میان چادرهای لشگرش خیره گشت. آرام به درخت تکیه داد ، و تازه خستگی را در خود احساس کرد . بر روی زمین نشست و شروع به مرور گذشته کرد ، ذهنش نا خود آگاه به سمت گذشته حرکت می کرد ، مایل به مقاومت در برابر اینگونه افکار نبود ، می خواست به گذشته بیاندیشد.

از هارپاگ سردار مادی و دوست خوبش شنیده بود که قوم او هخامنش از نواحی کوهستانی پارسوا به دشت سوزیان سرازیر شده و با قومهای کاسی و انزانی در آمیختند. قوم او بقدری از نظر فرهنگی و صلابت فکری نسبت به دو قوم دیگر برتری داشت که به آرامی آنها را در خود حل کرده و در نهایت آرامش در کنار آنها به زندگی پرداختند.

سپاهیان پارسوا و انزان در هلولیته به جنگ با سناخریب پادشاه بزرگ آشور رفتند و در آن جنگ جد بزرگ او هخامنش رهبری این اقوام را در این جنگ عهده دار بود و از آن روزگار به آنها لقب قوم هخامنش داده شد. پس از هخامنش ” چا ایش پیش ” پادشاه گردید و همه از او فرمان می گرفتند و در شهر ” آنشان ” که شهری باستانی در ” انزان” بود و در شمال غربی شوش قرار داشت ، فروانروایی کرد.

پس از او دو پسرش “آریارامن” و” کوروش اول” سرزمین را با توافق به دو قسمت تقسیم کرده و اقوام ساکن در آن دو ناحیه که یکی به نام پارس و دیگری آنشان بود را رهبری می کردند. از آریارامن لوح هایی باقی مانده که هم اکنون در خزانه او نگهداری می شود ، با خطی میخی و نوشتاری که قدرت و استواری از آن هویدا است. می خواهد ار این نوشتار در نوشته های خود استفاده کند . هر وقت این نوشته را می خواند قدرت می گیرد و ترس از او دور می شود.

در دوران این دو پادشاه مادها بر سرزمین آنها چیره گشتند و چون نیرویی بسیار قوی بودند ، آریا رامن و کوروش اول برای حفظ قوم های خود با آنها از در دوستی بر آمده و حاضر به خراجگزاری مادها گشتند هر چند برای قوم آزاد اندیش آنها امری بسیار سنگین بوده است و او با شناخت از روحیه مردمانش به سختی آن روزگاران کاملاً آگاه است.

پس از آریارامن پسرش ” ارشام” بر پارس حکومت می کرد ولی او کاملاً از پسر کوروش اول به نام کمبوجیه اول پیروی می نمود.

ایرانیان خراجگزار باقی ماندند تا اینکه چرخ روزگار به سمت قدرت بخشیدن به آنها به گردش در آمد. ” آستیاگ ” پادشاه مقتدر و بی رحم ماد در خواب دید که از بدن دخترش ” ماندانا” نهر آبی سرازیر می شود و پایتخت او و سراسر آسیا را فرا می گیرد. از خواب هراسان بر می خیزد واز خوابگزار بزرگ خود می خواهد تا خوابش را تعبیر کند. خوابگزار به او گفت : از دخترت پسری زاده خواهد شد که نه تنها ملک تو ، بلکه سرا سر آسیا را تسخیر خواهد کرد. آستیاگ چاره خواست و به او توصیه کردند که خون دخترش باهیچیک از نجیب زادگان ماد ، صاحب شأن و مقام مخلوط نشود تا مبادا پسری از آن زاده شود که علیه او قیام کند.

تصمیم بر آن شد که ماندانا به کمبوجیه پسر کوروش اول که شاهی از نواده هخامنش می باشد و یک ایرانی اصیل و ملایم است و هیچ سرکشی از او مشاهده نگردیده است ، داده شود ، تا با این عمل هم منزلت دختر خود را پایین نیاورد و هم خطری را که احساس می کرد با دور ساختن دخترش از مادها دفع میشود ، رفع کند. از این لحاظ کمبوجیه را نیک دید و کمبوجیه را به دامادی خود بر گزید و پس از مراسم عروسی آن دو را به پارس فرستاد.

درهمان سال بار دیگر آستیاگ خوابی دید که باز او را بر آشفت. در خواب دید که درخت تاکی از ماندانا روییده و بر تمام آسیا سایه افکنده است . خوابگزاران دگر بار همان تعبیر قبلی را برای او تکرار کردند. پس شاه برای چاره جویی فردی را به پارس اعزام کرد و خواست ماندانا را در آستانه وضع حمل به دربار ماد برگرداند تا به بهانه مراقبت بهتر از اوبر فرزند او نظارت داشته باشد. ماندانا پسری به دنیا آورد و آستیاگ نوزاد را به هارپاگ که از اقوام او بوده و در میان مادها فردی راست سیرت معروف بود سپرد تا طفل را هلاک کند و خبرش را برای شاه بیاورد.

هارپاگ مردی دانا و زیرک بود ، با خود اندیشید و به این نتیجه رسید که آستیاگ به دوران کهولت رسیده است و هر زمان ممکن است از دنیا برود و آنگاه دختر او ماندانا به سلطنت می رسد و درآن زمان است که انتقام خود را از قاتل فرزند خود خواهد گرفت. پس تدبیری اندیشید ، البته برای نجات خود از مخمصه ای که افتاده بود ، ولی به دلایل راستگو بودنش این حقایق را برای کوروش اعتراف کرده بود و کوروش از این لحاظ هرگز او را مورد نکوهش قرار نداده بود ، زیرا این کار را امری طبیعی برای حفظ زندگی و در عین حال آینده نگری هارپاگ می دانست و از او خرسند و راضی بود و خدمات کلان او را در به قدرت یافتن خود هرگز فراموش نکرده بود.

و…

فهرست برخی از مطالب :

 • کودکی و نوجوانی
 • تسخیر مستعمرات یونانی
 • درگذشت کوروش

طرح لایه باز آگهی ترحیم مادر (طراحی با فتوشاپ)

طرح لایه باز آگهی ترحیم مادر (طراحی با فتوشاپ) آگهی ترحیم مادر لایه باز ترحیم مادر آگهی مادر آگهی ختم مادر

طرح لایه باز آگهی ترحیم مادر (طراحی با فتوشاپ)

طرح لایه باز آگهی ترحیم مادر (طراحی با فتوشاپ)

دسته بندی فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل zip
حجم فایل ۲۰٫۳۴۴ مگا بایت
تعداد صفحات ۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

طرح لایه باز آگهی ترحیم مادر (طراحی با فتوشاپ)

مناسب برای چاپ

قابل ویرایش

برنامه مورد نیاز فتوشپ

فرمت فایل psd