پايداری گذرای سيستم های قدرت با سيستم تحريک ژنراتورها به كمك شبكه های عصبی

پايداری گذرای سيستم های قدرت با سيستم تحريک ژنراتورها به كمك شبكه های عصبی

پايداری گذرای سيستم های قدرت با سيستم تحريک ژنراتورها به كمك شبكه های عصبی

پروژه پايداری گذرای سيستم های قدرت با سيستم تحريک ژنراتورها به كمك شبكه های عصبی تعداد صفحات : ۸۸ فرمت: Word + PDF ارزيابي پايداري گذرا (TSA) بخشي از ارزيابي ديناميكي امنيت سيستمهاي قدرت است كه شامل بررسي تواناييسيستم قدرت براي حفظ همزماني تحت اغتشاشات شديد ميباشد. روشهاي معمول در ارزيابي پايداري گذراي سيستم قدرت روش شبيهسازي زماني، روشهاي مستقيم مانند روش تابع انرژي گذرا و روش معيار مساحتهاي برابر توسعه يافته و روشهاي تركيبي ميباشند. روش شبيه سازي زماني دقيقترين روشها بوده، اما زمانبر ميباشد و نياز به محاسبات فراوان دارد. به منظور كاهش زمان محاسبات،TSA بايد سريع و دقيق محاسبه شود. در سالهاي اخير شبكه عصبي مصنوعي(ANN) تبديل به ابزار مهم ديگري نسبت به روشهاي مرسوم شده است و يك روش قابل قبول برايTSA ارائه ميكند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *