تحقیق با موضوع سیستم ترمز ABS ضد قفل

تحقیق با موضوع سیستم ترمز ABS ضد قفل

تحقیق با موضوع سیستم ترمز ABS ضد قفل

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع سیستم ترمز ABS ضد قفل
۶صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع سیستم ترمز ABS ضد قفل

۶صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

اگر شما هنور سیستم ضد قفل ماشینی یا وانتی دارید كه به سیستم ترمز ضد قفل ABS مجهز نشده است . پژوهشگران صنعتی تخمین زده اند كه نیمی از ماشینهای جدید و كامیونهای سبك تا سال ۱۹۹۵ مجهز به این سیستم خواهند شد .ABS به شما كمك می كند كه ماشینهای تحت كنترك شما در جاده های لغزند یا شرایط اورژانسی باشد مزایای ایمنی كاهش پیدا می كن . در هر حال بدون نگهداری ماشین و پیشگیری ای سیستم ABS تخریب شد منجر به تعمیرات گردن در طول جاده می باشد . كارشناسان شركت ALLIED SIGNAL اظهار دارند .بسیاری از راننده ها با آنكه ماشینهایشان دارای سیستم شدند ABS محفوظ می باشد این انجام برایشان بوجود می آید كه جایگزینی پدال ترمز باعث می شود كه نگهداری آنها آسان تر شود . این توضیح را ASEIONGLUX سخنگوی تایید شده شركت ALLIED در مورد ترمزها اظهار می دارد آنچه كه باید بیشتر به آن توجه شود . كه سیستم احتیاج به نگهداری مستیم و شخصی دارد برای آن كه از تخریب های پر خرج در طول جاده جلوگیری می شود .

فهرست برخی ازمطالب:

سیستم ترمز ABS ضد قفل

ABS چگونه كار می كند ؟

ABS چگونه كار می كند ؟

نگهداری / سرویس تضمینی

تحقیق با موضوع سیستم ترمز ABS ضد قفل ۶صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع تعمیر موتور خودرو

تحقیق با موضوع تعمیر موتور خودرو

تحقیق با موضوع تعمیر موتور خودرو

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق باموضوع تعمیر موتور خودرو

۸۴صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

بخش اوّل ـ پیاده و سوار كردن قطعات موتور (تعمیر اساسی)

۱ـ كلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور

پس از شستشوی قسمتهای مختلف موتور و خشك كردن آنها ، بایستی كلیة قطعات تراشكاری شده و یا تعویض شده بازدید گردد. هم چنین خلاصی ( لقی )قسمتهای مختلف موتور كنترل شده و با ارقام مندرج در كتاب راهنمای تعمیرات موتور اتومبیل مقایسه و تطبیق داده شود. در صورتی كه كتاب راهنما در دسترس نباشد می توان ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را از تراشكار با تجربه پرسید و یاداشت نمود. لازم به یادآوری است كه هر تعمیركاری، بایستی ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را كه به طور تجربی به دست آمده و بین تعمیركاران معمول است در دفترچه ای یادداشت كرده ، و در صورت لزوم از آنها استفاده نماید. هم چنین در جدولهای ۱و۲مقدار سفتی پیچهای موتور با تورك متر ( آچار مدرّج )، نسبت به بزرگی و كوچكی آن ( قدرت موتور )و نسبت به قطر و جنس پیچ به طور نمونه ذكر شده است .

فهرست برخی ازمطالب:

بخش اول : پیاده و سوار كردن قطعات موتور

كلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور ۱

آزمایش رینگ های پیستون ۱۰

كلیات مربوط به بستن موتور ۱۳

بستن میل لنگ و كپه های ثابت روی بلوك موتور ۱۳

بستن پیستون ، گچن پین و شاتون ۱۵

جا انداختن رینگها روی پیستون ۱۶

جا انداختن پیستون و شاتون ۱۷

بستن اویل پمپ به بلوك موتور ۱۹

بستن فلایویل روی میل لنگ ۱۹

بستن میل سوپاپ ۲۰

بستن دینام واستارت بر روی موتور ۲۴

بخش دوم : تعمیر سیلندر

سائیدگی سیلندر و علل آن ۲۵

سنگ زدن یا پولیش موتور ۳۰

بوش های سیلندر ۳۴

تعمیر ترك های بلوك سیلندر ۳۶

مقدمه آ
بخش اول : پیاده و سوار كردن قطعات موتور
كلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور ۱
آزمایش رینگ های پیستون ۱۰
كلیات مربوط به بستن موتور ۱۳
بستن میل لنگ و كپه های ثابت روی بلوك موتور ۱۳
بستن پیستون ، گچن پین و شاتون ۱۵
جا انداختن رینگها روی پیستون ۱۶
جا انداختن پیستون و شاتون ۱۷
بستن اویل پمپ به بلوك موتور ۱۹
بستن فلایویل روی میل لنگ ۱۹
بستن میل سوپاپ ۲۰
بستن دینام واستارت بر روی موتور ۲۴
بخش دوم : تعمیر سیلندر
سائیدگی سیلندر و علل آن ۲۵
سنگ زدن یا پولیش موتور ۳۰
بوش های سیلندر ۳۴
تعمیر ترك های بلوك سیلندر ۳۶

تحقیق باموضوع تعمیر موتور خودرو ۸۴صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع تعمیر اجزاء ماشین

تحقیق با موضوع تعمیر اجزاء ماشین

تحقیق با موضوع تعمیر اجزاء ماشین

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع تعمیر اجزا ء ماشین

۴۱صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

در روزهای نخست حضور در كارگاه یكی از اتومبیلهای شركت به دلیل قاطی كردن آب و روغن به تعمیرگاه مراجعه نمود،سپس به تشخیص مسئول كارگاه عیب موتور را سوختن واشر سر سیلندر تشخیص داده شد كه باعث مخلوط شدن آب و روغن با یكدیگر گردیده بود،برای رفع این نقص باید سر سیلندر باز می شد كه بنده و چند نفر از شاگردهای تعمیرگاه شروع به باز كردن سر سیلندر به ترتیب زیر نمودیم.
ابتدا درب سوپاپها،سپس كاربراتور و سپس منیفولد دود وهوا ضمناً باید تذكر داد كه برای باز كردن سر سیلندر باید موتور ماشین چند ساعتی خاموش باشد تا در هنگام باز كردن سر سیلندر گرما موجب تاب برداشتن سر سیلندر نشود.پس بعد از باز كردن واشر سر سیلندر تعویض گردد وبا چسب آب بندی در جای خود قرار گرفت س برای تشخیص تاب برداشتن سر سیلندر از دو راه استفاده گردید.
۱- با استفاده از نور كه در این امتحان سر سیلندر روی میز قرار گرفته واز طرف دیگر نور تابانیده می شود واگر نور در سمت دید مشخص گردد نشانگر تاب برداشتن سر سیلندر می باشد.
۲-روش دوم نیز با استفاده از همان منیر ولی با روش منیر گذاری امتحان می گردد. كه اگر از فیلر مجاز بیشتر باشد سر سیلندر باید به تراش برود پس بعد از اطمینان از اینكه سر سیلندر تاب ندارد نوبت به امتحان سوپاپها رسید زیرا سوپاپها نقشی اساسی در نحوه كاركرد میزان سوخت مصرفی وشتاب گیری اتومبیل دارد برای تشخیص سوختگی سوپاپ رنگ خاكستری روی سوپاپ نشانگر سوختگی سوپاپ می باشد كه در این صورت باید سوپاپ تعویض گردد برای امتحان آب بندی سوپاپ مقداری سوخت در گاید یا راهنمایی می ریزیم و مدتی صبر می كنیم اگر لبه سوپاپها نشتی داشته وسوخت از آنجا سوراخ شد نشانگر آب بندی نبودن سوپاپ با نشیمنگاهش یاهمان سیت سوپاپ می باشد برای رفع این نقص ابتدا توسط سوپاپ جمع كن فنر سوپاپ راجمع كرده سپس خارهای سوپاپ را در می آوریم .بعد از آن سوپاپ به راحتی خارج می گردد سپس مقداری روغن سمباده زیر و روی لبه های داخلی سوپاپ مالیده وسوپاپ را بالا می آوریم و در جای خود می چرخانیم كه البته این كار با دور آرام دریل نیز انجام می گردد بعد از انجام این كار بقایای روغن سمباده زبر را پاك كرده و مقداری روغن سمباده نرم به همان جای قبلی می مالیم و همان اعمال قبلی را انجام می دهیم پس از پایان این كار سوپاپ را در جای خود قرار داده و آزمایش نشتی سوپاپ انجام می دهیم تا از آب بندی سوپاپ اطمینان حاصل كنیم.

در روزهای نخست حضور در كارگاه یكی از اتومبیلهای شركت به دلیل قاطی كردن آب و روغن به تعمیرگاه مراجعه نمود،سپس به تشخیص مسئول كارگاه عیب موتور را سوختن واشر سر سیلندر تشخیص داده شد كه باعث مخلوط شدن آب و روغن با یكدیگر گردیده بود،برای رفع این نقص باید سر سیلندر باز می شد كه بنده و چند نفر از شاگردهای تعمیرگاه شروع به باز كردن سر سیلندر به ترتیب زیر نمودیم.ابتدا درب سوپاپها،سپس كاربراتور و سپس منیفولد دود وهوا ضمناً باید تذكر داد كه برای باز كردن سر سیلندر باید موتور ماشین چند ساعتی خاموش باشد تا در هنگام باز كردن سر سیلندر گرما موجب تاب برداشتن سر سیلندر نشود.پس بعد از باز كردن واشر سر سیلندر تعویض گردد وبا چسب آب بندی در جای خود قرار گرفت س برای تشخیص تاب برداشتن سر سیلندر از دو راه استفاده گردید.۱- با استفاده از نور كه در این امتحان سر سیلندر روی میز قرار گرفته واز طرف دیگر نور تابانیده می شود واگر نور در سمت دید مشخص گردد نشانگر تاب برداشتن سر سیلندر می باشد.۲-روش دوم نیز با استفاده از همان منیر ولی با روش منیر گذاری امتحان می گردد. كه اگر از فیلر مجاز بیشتر باشد سر سیلندر باید به تراش برود پس بعد از اطمینان از اینكه سر سیلندر تاب ندارد نوبت به امتحان سوپاپها رسید زیرا سوپاپها نقشی اساسی در نحوه كاركرد میزان سوخت مصرفی وشتاب گیری اتومبیل دارد برای تشخیص سوختگی سوپاپ رنگ خاكستری روی سوپاپ نشانگر سوختگی سوپاپ می باشد كه در این صورت باید سوپاپ تعویض گردد برای امتحان آب بندی سوپاپ مقداری سوخت در گاید یا راهنمایی می ریزیم و مدتی صبر می كنیم اگر لبه سوپاپها نشتی داشته وسوخت از آنجا سوراخ شد نشانگر آب بندی نبودن سوپاپ با نشیمنگاهش یاهمان سیت سوپاپ می باشد برای رفع این نقص ابتدا توسط سوپاپ جمع كن فنر سوپاپ راجمع كرده سپس خارهای سوپاپ را در می آوریم .بعد از آن سوپاپ به راحتی خارج می گردد سپس مقداری روغن سمباده زیر و روی لبه های داخلی سوپاپ مالیده وسوپاپ را بالا می آوریم و در جای خود می چرخانیم كه البته این كار با دور آرام دریل نیز انجام می گردد بعد از انجام این كار بقایای روغن سمباده زبر را پاك كرده و مقداری روغن سمباده نرم به همان جای قبلی می مالیم و همان اعمال قبلی را انجام می دهیم پس از پایان این كار سوپاپ را در جای خود قرار داده و آزمایش نشتی سوپاپ انجام می دهیم تا از آب بندی سوپاپ اطمینان حاصل كنیم.

فهرست برخی ازمطالب:

نوع عیب خرابی سیستم ترمز چرخهای عقب اتومبیل پیكان ۸

نحوه جایگذاری موتور روی اطاق ۱۱

نكات مربوط به تعمیر سوپاپها ۱۵

آزمایش قطعات موتور ۱۷

بستن سرسیلندر روی موتور ۱۷

فیلرگیری سوپاپها ۱۸

چكیده ۱۹

پمپ هیدرولیكی از یك پمپ رگولاتور فشار سوپاپهای مغناطیسی تشكیل شده و دارای یك سوپاپ مغناطیسی برای هر سیلندر ترمز چرخ است و به طور كلی برای هر چرخ بنابر اندازه لازم فشار برای ترمز تهیه میكند . و در هنگام خطر برای قفل شدن وارد عمل می شوند. ۲۴

تحقیق با موضوع تعمیر اجزا ء ماشین ۴۱صفحه قالب ورد قابل ویرایش

مقاله تاثیر ادیان بر هنر چین

مقاله تاثیر ادیان بر هنر چین

مقاله تاثیر ادیان بر هنر چین

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

دانلود مقاله تاثیر ادیان بر هنر چین در ۱۳ صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

چکیده

رابطه ی دین و هنر

دین، از جهت ماهیت درونی و باطنی، حقیقتی آرمانی و متعالی است كه ذاتا مطلوب بشر است و هر انسانی، بالطبع در آرزوی دستیابی به آن است. این حقیقت كه – به «كمال مطلق» تعبیر شده است-، بر تمام زندگی انسانی كه در جستجوی كمال است، تأثیر می گذارد و او را در یك نظام عقیدتی و رفتاری كه مجموعه ای از هست ها و نیست ها و بایدها و نبایدها و بهترین ابزار و راه برای دست یافتن به آن كمال مطلق است، قرار می دهد.(۲)

امروزه، هم تأثیرات ادیان الهی و هم غیر الهی در هنر، مورد بحث قرار می گیرد؛ چرا كه از دیدگاه پژوهشگران معاصر، دین، مجموعه ای از اصول ثابت، احساسات و حركات جمعی است كه فرد را عمیقا تحت تأثیر قرار می دهند و در كارهای روزمره ی او، مخصوصا خلق اثر هنری، جلوه گر می شوند.(۳)

شافتس بری (Shafts Bury) در تعریف هنر و زیبایی شناسی آن می گوید: «زیبایی، فقط به وسیله ی روح، شناخته می شود و خداوند، زیبای اصلی است».(4) فیخته (Fikhteh)، به نوعی، حرف او را تأیید نموده، می گوید: «هنر، ظهور و بروز روح زیباست و مقصدش تعلیم و تربیت. مقصود از هنر، تربیت متوازن سراسر وجود انسان است».(5) اما هگل (Hegel)، هنر را «تحقق همانندی تصور زیبایی با حقیقت زیبایی» می داند كه «در كنار دین و فلسفه، راهی برای درك و بیان عمیق ترین مسائل انسانی و عالی ترین حقایق روح است.»(6) در این میان، لئو تولستوی، در تعریفی زیبا از هنر می گوید: «برای این كه هنر را دقیقا تعریف كنیم، پیش از همه، لازم است كه به آن، همچون یك وسیله ی كسب لذت ننگریم؛ بلكه هنر را یكی از ملزومات حیات بشری بشناسیم».(7) پیداست كه همه ی این تعاریف، تعریف «هنر متعهد به آسمان» یا «هنر متعالی» است.

با مد نظر قرار دادن تعاریف بالا، می توان هنر را «شكلی نو و دل پذیر و نمودی پرجاذبه از حقیقتی اصیل و ماهیتی آرمانی» دانست كه ریشه در فطرت پاك انسان دارد و او را از «آنچه هست» به سوی «آنچه باید باشد»، راهنمایی می كند. به عبارتی، می توان چنین نتیجه گرفت كه هنر متعالی، مانند دین، سعی دارد تا با توجه دادن انسان به فطرت پاك و الهی خود، همان اهداف دین (یعنی تقویت و تصحیح رابطه ی انسان با: خدا، خود، همنوعان و جهان هستی) را محقق سازد.

هنر دینی و هنر غیردینی

آیا تقسیم پذیری هنر، به دینی و غیردینی (غیر متعهد به دین) درست است؟ یا این كه اصلا این نوع تقسیم بندی، وجود خارجی ندارد؟ نظرات در این باره مختلف اند. عده ای معتقدند كه دین، هنر را محدود كرده و به نوعی آن را در خود، حل نموده است. در عین حال، گروهی دیگر، نظر بر این دارند كه هنر را هنگامی می توان هنر نامید كه در راه دین، قدم بردارد و تلاش كند تا انسان به هدف دین – كه همان رشد و تعالی انسان است-، نزدیك شود. از این دیدگاه، هنر، یك ابزار است و هر هنری كه از جنسی جز این باشد، جادو و تزویر و شعبده است.(۸)

تیتوس بوركهات (Titus Burkhart)، فریتیوف شووان (Frithjof Schuon) و ارسطو، شخصیت های برجسته ای هستند كه از تقسیم بندی هنر به دینی و غیردینی، دفاع می كنند. آنها اعتقاد دارند كه هنر، خوب است، به شرطی كه احساسات خوب را ترویج كند. هنر نباید راستی و راستگویی را از دست بدهد و گناه و فساد را ترویج كند.(۹)

تولستوی كه شاید بتوان او را از بارزترین شخصیت های مدافع هنر دینی – اخلاقی دانست، در این زمینه می گوید: «تنوع احساساتی كه ناشی از شعور دینی اند، بی پایان است و همه ی این احساسات، تازه اند؛ زیرا شعور دینی، جز نشانی از رابطه ی جدید انسان با جهان در جریان نظام خلقت، چیز دیگری نیست».(10) و در جایی دیگر، ضمن انتقاد از هنر غیردینی می گوید: «احساس لذت جنسی – كه فرودست ترین احساسات است و نه تنها در دسترس انسان قرار دارد، بلكه همه ی حیوانات نیز بدان دسترسی دارند-، موضوع اساسی تمام آثار هنری عصر جدید را تشكیل می دهد».(11)

علامه محمدتقی جعفری نیز ضمن تأكید و تأیید بر هنر دینی و انتقاد از هنر غیر دینی، هنری را متعهد می داند كه «آنچه هست» را به سود «آن چه باید بشود» تعدیل كند.(۱۲) افرادی كه معتقد به دسته بندی هنر به دینی و غیردینی هستند، یك سری ویژگی ها را بر می شمارند و بیان می كنند كه همراه بودن هر یك از این خصوصیات، با هنر، باعث دینی شدن آن هنر می گردد. این ویژگی های برشمرده شده، عبارت اند از: كاركرد هنر؛ مكان اثر هنری؛ موضوع و یا شمایل نگاری اثر هنری؛ معنویت و عقاید هنرمند در خلق اثر هنری؛ حمایت یك اجتماع دینی از یك اثر هنری.(۱۳)

در عین حال، نمی توان منكر این شد كه در طول تاریخ، برخی از ادیان، بعضی هنرها را از صحنه ی جامعه حذف كرده اند و در قبال آن، به توسعه ی هنرهای دیگر پرداخته اند؛ به گونه ای كه هر زمان در یك مركز دینی، عناصر معتقد به كلام، بر عناصر معتقد به ماده، چیره شده، تصویرشكنی، شمایل شكنی و در نتیجه، عدم رشد هنرهایی مانند نقاشی و مجسمه سازی را سبب شده است. در مقابل، خوش نویسی و تذهیب – كه جزو هنرهای تزیینی به حساب می آیند -، درخشش بیشتری یافته اند.(۱۴)

فهرست برخی از مطالب :

  • چکیده
  • رابطه ی دین و هنر
  • هنر دینی و هنر غیردینی
  • بررسی نمونه های تأثیر دین بر هنر
  • نوشته‌ی گلایل پژند
  • نتیجه
  • دین و اسطوره و تأثیر آن بر هنر
  • پی نوشت:
  • منابع:

دانلود مقاله تاثیر ادیان بر هنر چین در ۱۳ صفحه در قالب Word قابل ویرایش

تحقیق با موضوع اصول تهویه در ساختمان

تحقیق با موضوع اصول تهویه در ساختمان

تحقیق با موضوع اصول تهویه در ساختمان

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع اصول تهویه درساختمان

۶۱صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

اهمیت كیفیت هوای داخل ساختمان

مطالعه آلودگی محیطهای بسته غیر حرفه ای (Non – Occupational Indoor Environment) تقریباً علم جدیدی است و از عمر آن حدود ۲۵ سال می گذرد به طوری كه اولین سمینار بین المللی آن در سال ۱۹۷۸ میلادی ودر دفتر منطقه ای اروپایی سازمان بهداشت جهانی در دانمارك برگزار گردید .

مطالعاتی كه توسط سازمان محیط آمریكا انجام شده نشان می دهد كه میزان آلودگی داخل ساختمان حدود ۲ تا ۵ برابر آلودگی خارج از ساختمان است و گاهی این مقدار تا ۱۰۰ برابر افزایش می یابد . با توجه به این كه مردم حدود ۹۰ درصد اوقات خود را در داخل ساختمان می گذرانند ، اهمیت آلودگی داخل ساختمان و كنترل كیفیت آن مشهود می گردد.

آلودگی هوای داخل ساختمان در دراز مدت و كوتاه مدت اثرات سوء بر سلامتی ساكنان دارد . آلودگی هوا در دراز مدت باعث امراض تنفسی و سرطان می شود كه فرد را به شدت از كار می اندازد و درنهایت باعث مرگ او می شود . عوامل این آلودگی را می توان گاز رادن (Radon) ، آزبست و مصرف دخانیات ذكر كرد. از عوارض كوتاه مدت یا فوری آلودگی هوای داخل ساختمان می توان خارش چشم و گوش و حلق و بینی ، سردرد ، سرگیجه و خستگی مفرط را نام برد و نشانه های سوءسلامتی به صورت آسم ،سینه پهلو (ذات الریه ) و تب ظاهر می گردد. عوامل این آلودگی عبارتند از كمبود تهویه ، آلودگی شیمیایی و بیولوژیكی از منابع داخل و خارج ساختمان و سایر عوامل غیر آلاینده مانند دما ، رطوبت ، میزان روشنایی و ارگونومیك محل كار .

فهرست برخی ازمطالب:

اصول تهویه درساختمانتمیز كردن كانالهای هوا ؛ ۱
لوله های حرارتی ۷
پیشینه تاریخی ۷
كاربردهای مختلف ۸
ساختار و نحوه كاركرد ۸
طراحی برای دمای بهینه هوا ۱۷
كنترل های سیستمهای تهویه مطبوع ۲۸
مقابله با خوردگی در چیلرهای جذبی ۳۴
راندمان رادیاتورها ، كنوكتورها و بویلرها ۴۰
منابع انرژی موجود در خانه ۴۱
شیرهای ترموستاتیك ۴۴
بویلرهای خانگی ۴۵
نتیجه گیری و پیشنهادات ۴۶
بادزنهای مكنده هوای ساختمانها ۴۷
نكاتی درباره نصب ۵۰
انتخاب بادزن مكنده هوای ساختمان ۵۳
تمیز كردن مبدلهای حرارتی ۵۶

اصول تهویه درساختمانتمیز كردن كانالهای هوا ۱

لوله های حرارتی ۷

پیشینه تاریخی ۷

كاربردهای مختلف ۸

ساختار و نحوه كاركرد ۸

طراحی برای دمای بهینه هوا ۱۷

كنترل های سیستمهای تهویه مطبوع ۲۸

مقابله با خوردگی در چیلرهای جذبی ۳۴

راندمان رادیاتورها ، كنوكتورها و بویلرها ۴۰

منابع انرژی موجود در خانه ۴۱

شیرهای ترموستاتیك ۴۴

بویلرهای خانگی ۴۵

نتیجه گیری و پیشنهادات ۴۶

بادزنهای مكنده هوای ساختمانها ۴۷

نكاتی درباره نصب ۵۰

انتخاب بادزن مكنده هوای ساختمان ۵۳

تمیز كردن مبدلهای حرارتی ۵۶

تحقیق با موضوع اصول تهویه درساختمان ۶۱صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق درباره عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر

تحقیق درباره عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر


↓↓  لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت  فایل:  word    (قابل  ویرایش و آماده پرینت) تعداد  صفحات:۱۱     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر طرح گروهي <ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت>، يكي از سه طرح اصلي گروهي است كه با همكاري برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و براي يك دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوين شده است. اين طرح هم‌اكنون با همكاري هشت موسسه و نهاد حقوق بشري در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضاي طرح شامل مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، كرسي حقوق بشر صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي، مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد، معاونت آموزش قوه قضاييه، كميسيون حقوق بشر اسلامي، كانون وكلا، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران و سازمان دفاع از قربانيان خشونت است. آنچه كه منجر به شكل‌گيري چنين طرحي شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا كه در بخش سه و چهار برنامه از …

تحقیق درباره عدالت و آزادی

تحقیق درباره عدالت و آزادی


↓↓  لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت  فایل:  word    (قابل  ویرایش و آماده پرینت) تعداد  صفحات:۱۵     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : عدالت به نام خداي علي و عدالت و آزادي و با سلام و سپاس به پيشگاه شما كه به اين مجلس قدم رنجه فرموديد. . عدالت و آزادي‌. از دو و بلكه سه نياز، آرمان‌، هدف و وسيله‌. ـ اگر ماركس تضاد طبقاتي را موتور حركت تاريخ مي‌دانست و اين اصل را بر سراسر تاريخ حاكم مي‌دانست غايت و هدف آن را رسيدن به جامعه‌اي بي طبقه و عادلانه مي‌پنداشت اما اين سخن ماركس را به زباني كامل‌تر مي‌توان بيان كرد و گفت كه «عرفان‌، عدالت و آزادي‌» چكيده تاريخ‌اند. موتور محرك و هدف تكاپوهاي جامعه انساني در سراسر تاريخ بوده‌اند اما مشكل اين بوده و هست كه همواره يكي به پاي ديگري قرباني شده‌اند. يا عدالت و آزادي را به پاي دين و يا عدالت را به پاي آزادي و يا …

تحقیق درباره عدالت

تحقیق درباره عدالت


↓↓  لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت  فایل:  word    (قابل  ویرایش و آماده پرینت) تعداد  صفحات:۱۸     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : چكيده : مقاله اي كه پيش رويتان قرار دارد، از چند بخش تشكيل شده است. مقاله با يك مقدمه شروع مي‎شود. در مقدمه عدالت را معني كرده ام كمي در اين باره مطلب نوشته ام تا به اين طريق مخاطب را متوجه موضوع مورد بحث كنم. بعد از مقدمه كم كم وارد موضوع عدالت شده ام. در قسمت بعد از مقدمه سعي كرده ام مفهوم عدالت در لغت و همچنين جايگاه آن را تا حدودي بيان كنم. در اين قسمت از سخنان و حكمتهاي امام علي (عليه‌السلام) هم استفاده كرده ام تا از سخنان آن بزرگوار هم در ارائه مطلب كمكي گرفته باشم. قسمت بعدي در مورد عدالت بستر كمالات است. كه مطلب اساسي آن اينست كه انسان اگر مي‌خواهد به آنچه كه لايق آن است برسد بايد عدالت را در همه امور جاري گرداند. مطلب بعدي عنوانش عدالت از آرزو تا عمل است، كه از روزنامه تفا …

پاورپوینت , اصول ارائه شفاهي مطالب , ۳۱ اسلاید pptx

پاورپوینت , اصول ارائه شفاهي مطالب , ۳۱ اسلاید pptx


این پاورپوینت باموضوع اصول ارائه شفاهي مطالب با ۳۱ اسلاید باعناوین زیر: ارایه سمینار   نكات كليدي در يك ارائه موفق    انتخاب موضوع مناسب    سازماندهي مطالب   زمانبندي   استفاده از امكانات و تجهيزات كمكي   رعايت اصول ارائه    پاسخ به سئوالات   منابع نكات كليدي در يك ارائه موفق ۱- انتخاب موضوع مناسب ۲- سازماندهي مطالب ۳- زمانبندي ۴-استفاده از امكانات و تجهيزات كمكي ۵- رعايت اصول ارائه  6- پاسخ به سئوالات ۱- انتخاب موضوع زمينه و علاقه شنوندگان  تسلط كافي بر موضوع شنوندگان • تعداد • زمينه و سطح آگاهي • علاقه • زمان ۲- سازماندهي مطالب •كليات و مقدمه   – تشكر از همكاران و حمايت كنندگان تحقيق   – فهرست مطالب مورد بحث،   – موضوع بحث و اهميت آن   – سابقه موضوع و كاربردها •اساس بحث   – توضيح مباني ، روش پيشنهادي، …   – نتايج بدست آمده • خلاصه و نتيجه گيري   زمانبندي •  بطور متوسط يك دقيقه براي هر اسلايد در …

جزوه pdf حسابداری پیشرفته ۲ استاد جعفری

جزوه pdf حسابداری پیشرفته ۲ استاد جعفری


تحقیق درباره عدالت و جايگاه آن در قرآن

تحقیق درباره عدالت و جايگاه آن در قرآن


↓↓  لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت  فایل:  word    (قابل  ویرایش و آماده پرینت) تعداد  صفحات:۱۸     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : عدالت و جايگاه آن در قرآن از مهم ترين مباحث موجود در فلسفه سياسي اصل عدالت است . طرح مسايلي همچون مبحث عدالت در يک جامعه حاکي از حيات سياسي و عقلاني آن اجتماع است . چراکه هيچ جامعه زنده و پويايي از طرح اين مسايل مستغني نيست . جامعه اي که اين مقولات را مطرح نمي کند ، خبر از بي نيازي خود نمي دهد بلکه غفلت و بي دردي  و انحطاط خود را آشکار مي سازد . از آنجا که عدالت اولاً : موضوعي است که ريشه در عقل و فطرت انسان ها دارد و ثانياً : در دين تاکيد بسياري برآن رفته است و فرد در جامعه نيازي حياتي به آن دارد پس طرح مستمر آن در جامعه هم شرط دين داري است و هم شرط انسانيت . طبق ديدگاه بعضي از  انديشمندان شرط اساسي ديني بودن جامعه اجراي عدالت است چرا که با اجراي عدالت است که مقتضيات رش د در جامعه …

تحقیق درباره عدالت در نهج البلاغه

تحقیق درباره عدالت در نهج البلاغه


↓↓  لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت  فایل:  word    (قابل  ویرایش و آماده پرینت) تعداد  صفحات:۲۰     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : عدالت در نهج البلاغه  علي (ع) عدالت را درون انسان و در تلاش انسان براي دوري از هواي نفس جستجو مي كند، چرا كه بدون اين الزام دروني، اصولا الزام به عدالت بيروني بي معنا است. او محبوب ترين بنده خدا را كسي مي داند كه خود را بر عدل و دادگري ملزم نموده و نخستين عدل وي در حق خود، نفي هوي و اميال از نفس خويش است. عدالت از پيچيده ترين موضوعاتي است كه انديشه بشري دربارة آن به تامل و تفكر پرداخته است. پيچيدگي نظري عدالت از يك سو، و دشواري بسيار آن در تحقق عملي از سوي ديگر، عدالت را هم به مفهومي بسيار بغرنج تبديل كرده است و هم دغدغه اي دائمي و بزرگ براي تمامي بشريت بوده است. شايد در مورد هيچ موضوعي به اندازة عدالت بحث و بررسي نشده است، و شايد بتوان گفت كه هيچ موضوعي به اندازه عدالت موضوع اختلاف نظ …

پاورپوینت شش کلاه تفکر ادوارد دوبونو تعداد۳۶اسلاید

پاورپوینت شش کلاه تفکر ادوارد دوبونو تعداد۳۶اسلاید

فهرست مطالب مقدمه مفهوم شش کلاه کلاه سفید کلاه سرخ کلاه سیاه کلاه زرد کلاه سبز کلاه ‌آبی نتیجه گیری   بخشی از متن مقدمه در کشور ما تقریبا هیچ الگوی تعریف شده ای برای نحوه تفکر و تصمیم گیری وجود ندارد. لذا در اکثر مواقع جلسات تصمیم گیری با تلف نمودن منابع با ارزش در دسترس از جمله زمان، بدون نتیجه موثر پایان می یابد. اینگونه جلسات اغلب با محوریت مدیران ارشد اداره می شود و سایر اعضا نیز به دلیل رودربایستی و یا ترس اظهارنظر خاصی نمی کنند و در نهایت پرونده جلسه با نظرات این افراد خاص بسته می شود.برای حل این مسئله و مشکلات مشابه ادوارد دوبونو پدر تفکر خلاق با ارائه ایده ای (شش کلاه تفکر) به اعضای هر نوع گردهمایی می آموزد که به تفکر خود سرو سامان داده و به روش های خلاقانه ای فکر کنند.آنچه که مسلم است امروزه به تفکر که در حقیقت عامل اصلی شکل گیری شخصیت انسان نیز بشمار می رود به اندازه کافی اهمیت داده نمی شود و آموزش ها و مهارتهای مناسبی نیز برای مدیریت تفکر تدوین نشده است . ساده کردن عمل تفکر و ایجاد تغییر در طرز تفکر دو هدف اصلی ایده شش کلاه تفکر است که به منظور مدیریت صحیح فرای …

تحقیق درباره عدالت در دیدگاه علی (ع)

تحقیق درباره عدالت در دیدگاه علی (ع)


↓↓  لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت  فایل:  word    (قابل  ویرایش و آماده پرینت) تعداد  صفحات:۱۲     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : عدالت در دیدگاه علی ع ارزش عدالت اميرمؤمنان (ع) در مقام تبيين ارزش و جايگاه عدالت در پاسخ پرسشي درباره اين كه آيا ارزش عدالت برتر است يا ارزش بخشش؟ بر اين باور است كه ارزش عدالت بيشتر است و دو دليل براي آن ذكر مي كنند: .۱ «عدالت هر چيزي را در جاي خود مي نهد، در حالي كه بخشش آن را از جاي خود خارج مي سازد.» در عدل استحقاق هاي طبيعي و واقعي در نظر گرفته مي شود، برخلاف جود كه سبب مي شود جامعه مانند بدن مريض كه يك عضو آن درست كار نمي كند اعضاي ديگر، فعاليت هاي خود را متوجه اصلاح او كنند و بهتر اين است كه جامعه چنين حالتي را نداشته باشد، «عدالت تدبير عمومي مردم است در حالي كه بخشش، گروه خاصي را شامل مي شود»، عدالت قانوني عام همانند چهار راهي است كه همواره بايد از آن بروند بر …

پاورپوینت نظریه طرحواره جنسیتی بم تعداد۴۳اسلاید

پاورپوینت نظریه طرحواره جنسیتی بم تعداد۴۳اسلاید

فهرست مطالب مقدمه مفهوم عدسی های جنسیتی قطبی سازی جنسیتی نقش آموزی و نقش پذیری جنسیتی هویت جنسیتی و کلیشه های مبتنی بر جنسیت خوشه بندی جنسیتی طبقه بندی جهت گیری نقش جنسیتی ابزار سنجش نقش های جنسیتی مفهوم دوجنسیتی تربیت کودک بدون در نظر گرفتن جنسیت   بخشی از متن مقدمه ساندرا بم ( June 22, 1944 – May 20, 2014 ) نظریه طرحواره را برای شناخت فرایند سنخیت جنسی در نظریه طرحواره جنسیتی خود به کار گرفت. طرح او این است که هر یک از ما به عنوان بخشی از ساختار دانش خود طرحواره جنسیتی یا مجموعه ای از تداعی های مرتبط با جنسیت داریم. وانگهی، طرحواره آمادگی یا زمینه اصلی را برای پردازش اطلاعات بر اساس جنسیت عرضه می کند. یعنی، طرحواره ی جنسیتی گرایش ما را نسبت به اینکه بسیاری از امور را به عنوان امور مرتبط با جنسیت ببینیم و بخواهیم آنها را براساس جنسیت طبقه بندی کنیم بازنمایی می کند . طرحواره جنسیتی اطلاعات جدید و در حال ورود را پردازش می کند و دست به تصفیه و تفسیر آن می زند. بم می گوید فرایند رشد و تحول سنخیت جنسی یا اکتساب نقش جنسیتی در کودکان نتیجه یادگیری تدریجی کودک از محتوای طرحوا …

تحقیق درباره عدالت در اندیشه سیاسی باستان

تحقیق درباره عدالت در اندیشه سیاسی باستان


↓↓  لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت  فایل:  word    (قابل  ویرایش و آماده پرینت) تعداد  صفحات:۱۳     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : سیاست در ایران روندی دوگانه را در تاریخ طی کرده است. اگر به ایران باستان برگردیم بحث نظری و اساسی درموردسیاست فقط به صورت محدود مشاهده می شود. این امر در اوستا به عنوان متن مذهبی به صورت پند به حاکمان و دستورات دینی بویژه در حوزه کردار پاک و رفتار پاک معنا می یابد. اینکه حاکم باید براساس پاکی و داد عمل کند. کورش اول و داریوش اول به عنوان اولین و بزرگترین پادشاهان دوران هخامنشی وظیفه خود راگسترش راستی و اندیشه پارسی می دانند به طوری که داریوش در کتیبه بیستون بیش از ۲۰ بار قسم یاد می کند که به دنبال راستی و داد است و بر عظمت پارسیان و جنگاوری سربازان پارسی صحه می گذارد.  در دوران بعد ما رواج اندیشه آتنی- یونانی را مشاهده می کنیم تا اینکه به دوران پارتیان یا همان اشکانی ها می رسیم. در این …

مقاله ۳۳ صفحه ای در مورد سیاست کیفری درقبال ارز دیجیتال

مقاله ۳۳ صفحه ای در مورد سیاست کیفری درقبال ارز دیجیتال


این مقاله به صورت فایل word و در ۳۳ صفحه تقدیم حضورتان می شود. در قسمتی از این مقاله می خوانید: گرچه ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین نیازمند توجه مراکز عالی سیاست‌گذاری هستند، اما سیاست‌گذاری ارزهای دیجیتالی در همه این کشورها به نهادهای ذی‌صلاح در قوه مجریه تکلیف شده است. نخستین گام در تعیین مراجع ذی‌صلاح، تعریف ارزهای دیجیتالی باتوجه به فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی کشور است. جنبه‌های پولی ارزهای دیجیتالی و مسایلی که به‌واسطه کارکرد پولی ارزهای دیجیتال حادث می‌شوند، پرداختن به ارزهای دیجیتالی را در حیطه صلاحیت بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی مبارزه با پولشویی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس فتا قرار می‌دهد. جاذبه‌های سوداگرانه و نبود وجود پشتیبان قانونی در مورد پول بودن ارزهای دیجیتالی جنبه کالا بودن ارزهای دیجیتالی را پررنگ می‌سازد و از این نظر بیت‌کوین را در حیطه صلاحیت سازمان امورمالیاتی و شورای عالی مالیاتی قرار می‌دهد. جهانی‌بودن و قابلیت تسهیل مبادلات بین‌المللی و کمک به صاحبان صنا …

تحقیق درباره عدالت در انديشه ديني امام خمینی (ره)

تحقیق درباره عدالت در انديشه ديني امام خمینی (ره)


↓↓  لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت  فایل:  word    (قابل  ویرایش و آماده پرینت) تعداد  صفحات:۳۵     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : عدالت در انديشه ديني اسلام، تنها نسخه مكتوب نيست. تنها در وجود لفظي و وجود كتبي خلاصه نشده است. رهبران معصوم ما تجسّم واقعي حقيقت اسلام در زمان خود بوده اند. اميرمؤمنان كه خود امكان اداره حكومت در ساليان محدود به دست آورد، زيباترين چهره عدالت اجتماعي را به نمايش گذاشت؛ به گونه اي كه گفتند به خاطر شدت عدالت در محراب عبادت كشته شد. در زندگي شخصي، زندگي فرزندان و نزديكان، در عرصه قضايي، در عرصه سياسي و اقتصادي جامعه، به بهترين وجه چهره عدالت را مجسم ساخت. او پوشاكي تن آزار و خوراكي دشوارخوار داشت و به همين جهت مورد اعتراض اصحاب قرار گرفت  ولي هرگز از اين سيره كناره گيري نكرد. وي در معرفي خود، در مصدر حكومت تمام كشور پهناور اسلامي فرياد برآورد كه: امام شما از دنيا به دو جامه فرسوده و دو قرص نا …

تحقیق درباره شکست نور

تحقیق درباره شکست نور


↓↓  لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت  فایل:  word    (قابل  ویرایش و آماده پرینت) تعداد  صفحات:۲۰     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : مقدمه عدسيها همانند آينه‌ها داراي تصاوير حقيقي و مجازي هستند، اين تصاوير از پرتوهاي همگرا شونده و واگرا شونده بازتابي ايجاد مي‌شود. بر خلاف آينه‌ها در عدسيها عبور نور نيز مطرح است و تصاوير ممكن است در پشت و جلوي عدسي شكل گيرد. عدسيهايي كه ضخامت قسمتهاي كناريش بزرگتر باشد، پرتوهاي موازي را همگرا مي‌كند و عدسي محدب نام دارد، كه داراي فاصله كانوني مثبت مي‌باشد. بر خلاف آينه‌ها داراي دو كانون در فضاهاي جلو و پشت عدسي مي‌باشند، عدسيهايي كه ضخامت قسمت محوري آنها كمتر از ضخامت قسمت كناري باشد، پرتوهاي موازي را از هم باز مي‌كنند و داراي فاصله كانوني منفي هستند و عدسي مقعر نام دارند، كه اينها نيز داراي دو كانوني در فضاي جسم وتصوير هستند.     انواع عدس …

تحقیق درباره تاریخچه عکاسی رنگی

تحقیق درباره تاریخچه عکاسی رنگی


↓↓  لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت  فایل:  word    (قابل  ویرایش و آماده پرینت) تعداد  صفحات:۱۱     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : پیشگفتار قرن بیستم را باید عصر رسانه ها و ارتباطات دانست. میلیون ها انسان هر روز از طریق عکس و تصویر از جریان رویدادها و تحولات سیاسی، علمی و فرهنگی آگاه می شوند. رسانه ها با بهره گیری از عکس و تصویر، در ابعاد مختلف گاه به شکل روزنامه، مجله، کتاب و گاه به صورت اسلاید، فیلم، تلویزیون و ویدئو، همواره در رشد آگاهی عمومی نقش انکار ناپذیری داشته اند. اگر انسان قدم بر کوه ماه می گذارد یا در اعماق اقیانوس ها کندوکاو می کند، عکس و تصویر با چشم همگام و همراه است و در ثبت لحظات حساس و با شکوه به وی مدد می رساند. به عبارت دیگر عکس و عکاس را باید چشمان هوشمند قرن معاصر دانست با چشمانی نافذ و گویا که علاون بر تأثیرگذاری عمیق و اساسی در زندگی انسان امروز شاهد و حافظ ارزشهای مختلف و وسیله ی ثبت وقایع و حقایق …

پاورپوینت بررسی نقش تغذیه در پیشگیری از بیماریها در نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان

پاورپوینت بررسی نقش تغذیه در پیشگیری از بیماریها در نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان


دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی نقش تغذیه در پیشگیری از بیماریها در نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان ، در قالب ppt و در ۷۶ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   تغذيه در سنین مدرسه ويژگيهاي سنین دبستان کليد هاي تغذيه دانش آموزان اهميت صرف صبحانه وعده غذایی و ميان وعده عرضه موادغذایی دربوفه مدارس رفتارهای تغذیه ای نامطلوب درکودکان سنین مدرسه تغذيه در دوران بلوغ ويژگيهاي دوران نوجواني اهميت بلوغ از نظرآسیب پذیری تغذيه ای مشکلات غذا خوردن در سنین مدرسه و بلوغ اهميت توجه به چاقي درسنين نوجواني تغذیه بزرگسالان مهم ترین عوامل خطر دربروز بیماری های مزمن نحوه ارزیابی بدن محاسبه نمایه  توده بدني ( BMI ) طبقه بندی وضعیت بدنی افرادبزرگسال براساس نمایه توده بدنی BMI توصیه های تغذیه ای برای پیشگیری از بیماریهای مزمن افزایش مصرف فیبر کاهش مصرف موادقندی ونشاسته ای سالمندي سالم تغذیه دردوران سالمندی مهم ترین راهنمای تغذیه ای درسن سالمندی توصیه های تغذیه ای برای سالمندان   توضیحات: این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” بررسی نقش تغذیه در پیشگیری از بی …

پاورپوینت معیارهای انتخاب شیوه آموزشی مناسب

پاورپوینت معیارهای انتخاب شیوه آموزشی مناسب

دانلود پاورپوینت با موضوع معیارهای انتخاب شیوه آموزشی مناسب ، در قالب ppt و در ۴۳ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   معیارهای تعیین شیوه آموزشی اهداف و حیطه های آموزشی هدف کلی از تدریس میزان ماندگاری آموزش ها شیوه های آموزشی بر اساس گروه های سنی مدت زمان آموزش توانمندی اساتید و مربیان مکان آموزش وسایل و تسهیلات آموزشی انواع شیوه های آموزشی ارزش آموزش فعال سخنرانی نمايش تجربی میزگرد (پانل) بحث های گروهی مراحل اجرای بحث گروهی مزایا و اهداف بحث گروهی پرسش کردن (پرسشگری) ایفای نقش مزایای ایفای نقش                  مراحل اجرای ایفای نقش محدودیت های ایفای نقش بررسی موردی شبیه سازی بارش افکار كار عملي اهداف، ويژگي ها و مزاياي روش كار عملي فیلد آموزشي بازي هاي آموزشي مراحل اجراي روش بازي   قسمتی از متن: معیارهای تعیین شیوه آموزشی: موفقیت هر برنامه آموزشی تا حد زیادی بستگی به شیوه هایی دارد که برای ارائه محتوای تعیین شده انتخاب می شوند. در تعیین شیوه های آموزشی هفت م …

پاورپوینت مروری جامع بر فرایند برنامه‌ریزی آموزش بزرگسالان

پاورپوینت مروری جامع بر فرایند برنامه‌ریزی آموزش بزرگسالان


دانلود پاورپوینت با موضوع مروری جامع بر فرایند برنامه‌ریزی آموزش بزرگسالان ، در قالب pptx و در ۱۱۲ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   فصل اول: اصول بنیادین آموزش بزرگسالان تاریخچه آموزش بزرگسالان مقاصد و اهداف یادگیری اصول یادگیری بزرگسالان   فصل دوم: بررسی اجمالی دنیای تئوری‌های یادگیری دلیل بررسی نظریه‌های یادگیری چیست؟ مدیر سیاست‌گذار در بحث آموزش بزرگسالان متخصصین آموزشی گروه مشاورین نظریه تعریف یادگیری توسعه شایستگی (competency development) یادگیری مستقل   فصل سوم: نظریه‌های یادگیری طیقه‌بندی نظریه‌ها مدلهای ماشینی نگری و ارگانیسمی مفاهیم مدلهای جزء و کل‌نگر (ماشینی­نگری و ارگانیسمی) توسعه نظریات مدل جزءگرا نظریات مدل کل نگر (Holistic)   فصل چهارم: نظریه یادگیری بزرگسالان: آندروگوژی نظریه لیندمن خلاصه فرضیات بنیادی لیندمن درباره یادگیرنده بزرگسال حمایت های علوم اجتماعی پس از سال ۱۹۵۰ حمایت های روانشناسی بالینی حمایت هایی از سوی آموزش و پرورش بزرگسال پنج فرضیه اصلی دیدگاه دانش ­آموز محور …

پاورپوینت آتشفشان شناسی

پاورپوینت آتشفشان شناسی

دانلود پاورپوینت با موضوع آتشفشان شناسی ، در قالب ppt و در ۱۶۵ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   فصل اول: آتشفشان شناسی مقدمه تعریف آتشفشان مثال های مشهوراز فوران هاي عهد حاظر مشخصات دستگاه آتشفشان گنبد یا دم رابطه بین شکل آتشفشان و ترکیب گدازه   فصل دوم: منشا مواد آتشفشانی مقدمه تركيب ماگما اقسام ماگما فرايند هاي تشكيل ماگما منشا ماگما ها اختصاصات فيزيكي ماگما علل صعود مواد مذاب سري سنگ هاي آتشفشاني رده بندي شيميايي سري ها هاوايي و مدل مك دونالد رابطه ريتمن كونو   فصل سوم:  رده بندی فعالیتهای آتشفشانی مقدمه رده بندی بر اساس اهمیت مواد خارج شده  اقسام آتشفشانها   فصل چهارم: حالتهای مختلف مواد آتشفشانی مقدمه اهمیت گاز در فوران های آتشفشانی گازهای آتشفشانی گدازه آتشفشانی نهشته‏هاى ولكانى كلاستيك مواد جامد آتشفشانی   فصل پنجم:  علل و پراکندگی آتشفشانهای عصر حاضر مقدمه آتشفشانی و جابجایی صفحات علل پیدایش آتشفشانها   فصل ششم:  سوانح آتشفشانی و مراقبت ازآتشفشانهای عصر حاضر مقدمه سوانح آتشفشان …

پاورپوینت بررسی ضرورت ارائه خدمات بهداشت روان به آسیب دیدگان بلایا

پاورپوینت بررسی ضرورت ارائه خدمات بهداشت روان به آسیب دیدگان بلایا

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی ضرورت ارائه خدمات بهداشت روان به آسیب دیدگان بلایا ، در قالب ppt و در ۳۰ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   مقدمه عوارض بلایا زلزله رودبار اصول اصلی مداخله در بحران مداخله غیر مستقیم در بحران مداخله مستقیم در بحران پیوستار سلامت روانی-اجتماعی و ذهنی اطلاع رسانی و آموزش روانشناختی انواع اطلاعات اطلاع رسانی واقعیات آموزش روانشناختی   توضیحات: این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” بررسی ضرورت ارائه خدمات بهداشت روان به آسیب دیدگان بلایا ”  می باشد که در حجم ۳۰ اسلاید، تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد. پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.   …

دانلود فایل روت گوشی سامسونگ a700f با لینک مستقیم

دانلود فایل روت گوشی سامسونگ a700f با لینک مستقیم

موضوع: دانلود فایل روت گوشی سامسونگ a700f  با لینک مستقیم   میتوانید فایل مورد نیاز را از طریق لینک زیر دانلود بفرمایید با تشکر …

دانلود فابل فلش فارسی سامسونگ A705FN با ورژن XXU4ASK6 با اندروید ۹ با لینک مستقیم

دانلود فابل فلش فارسی سامسونگ A705FN با ورژن XXU4ASK6 با اندروید ۹ با لینک مستقیم

موضوع: دانلود فابل فلش فارسی سامسونگ A705FN با ورژن XXU4ASK6 با اندروید ۹ با لینک مستقیم   A705FNXXU4ASK6_A705FNOJM4ASL2   می توانید فایل مورد نیاز را از لینک زیر به صورت مستقیم دانلود بفرمایید با تشکر …

نسخه کامل رژیم لاغری کتوژنیک (pdf)

نسخه کامل رژیم لاغری کتوژنیک (pdf)


بایدها و نبایدهای رژیم کتوژنیک رژیم کتوژنیک رژیمی با کربوهیدرات پایین و چربی بالا است که ادعا می شود برای کاهش وزن مفید است اما عجیب است که یک رژیم غذایی با وجود چربی های بالا بتواند در کاهش وزن موثر باشد. (چکیده از مباحث مربوط به رژیم کتوژنتیک در فایل PDF در ۲۵ صفحه) …

انوع طرح لایه باز پرچم ایران

انوع طرح لایه باز پرچم ایران


انوع طرح لایه باز پرچم ایران نوع فایل: psd   با بهترین کیفیت جهت طراحی در سایز های مختلف   انواع طرح پرچم ایران         …