تحقیق با موضوع wLayout چیست؟

تحقیق با موضوع wLayout چیست؟

تحقیق با موضوع wLayout چیست؟

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع wLayout چیست؟

۲۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

تقریباً تمام قسمتهای Bar chart و شبكه PERT بدلخواه قابل تغییر هستند. این مزیت كمك می كند تا پروژه را به اشكال مختلفی نشان دهید. مثلاً می توانید فرمت ستونهای فعالیت را طوری تغییر دهید تا فقط اطلاعات مورد نظر شما را نمایش دهند. می توانید اندازه و رنگ نقاط انتهایی میله های فعالیت را مطابق سلیقه خود انتخاب كنید. تاریخهای برنامه ای را اصلاح نموده یا اطلاعات پروژه را توسط یك سیستم كد گذاری با معنی طبقه بندی كنید.

تغییرات فوق الذكر در حالت نمایش Bar chart یا PERT، در واقع تغییر بر روی Layout ها هستند كه هر كدام شكلی از نمایش اطلاعات پروژه می باشند و در صورت ذخیره Layout جدید را تشكیل می دهند. شما یا هر كس دیگری كه با پروژه كار می كند می تواند اطلاعات پروژه را به شكل دلخواه خود تنظیم نموده و از Layout های متعددی بهره بگیرد. مثلاً یك Layout برای بروز رسانی پروژه و Layout دیگر جهت مشاهده هزینه ها با رنگها و فونتهای دلخواه، اگر بخواهید اطلاعات خلاصه ای را برای مدیر خود ارسال كنید. می توانید یك Layout جداگانه برای این منظور ایجاد كنید. پس شما می توانید Layout های متععدی ایجاد نموده و آنهای دیگر را بسته به نیاز به دفعات اصلاح كنید. ضمن اینكه همین Layout ها را می توانید به راحتی به پروژه های دیگر یا پروژه های جدید انتقال دهید.

فهرست برخی ازمطالب:

تقریباً تمام قسمتهای Bar chart و شبكه PERT بدلخواه قابل تغییر هستند. این مزیت كمك می كند تا پروژه را به اشكال مختلفی نشان دهید. مثلاً می توانید فرمت ستونهای فعالیت را طوری تغییر دهید تا فقط اطلاعات مورد نظر شما را نمایش دهند. می توانید اندازه و رنگ نقاط انتهایی میله های فعالیت را مطابق سلیقه خود انتخاب كنید. تاریخهای برنامه ای را اصلاح نموده یا اطلاعات پروژه را توسط یك سیستم كد گذاری با معنی طبقه بندی كنید. ۱

تغییرات فوق الذكر در حالت نمایش Bar chart یا PERT، در واقع تغییر بر روی Layout ها هستند كه هر كدام شكلی از نمایش اطلاعات پروژه می باشند و در صورت ذخیره Layout جدید را تشكیل می دهند. شما یا هر كس دیگری كه با پروژه كار می كند می تواند اطلاعات پروژه را به شكل دلخواه خود تنظیم نموده و از Layout های متعددی بهره بگیرد. مثلاً یك Layout برای بروز رسانی پروژه و Layout دیگر جهت مشاهده هزینه ها با رنگها و فونتهای دلخواه، اگر بخواهید اطلاعات خلاصه ای را برای مدیر خود ارسال كنید. می توانید یك Layout جداگانه برای این منظور ایجاد كنید. پس شما می توانید Layout های متععدی ایجاد نموده و آنهای دیگر را بسته به نیاز به دفعات اصلاح كنید. ضمن اینكه همین Layout ها را می توانید به راحتی به پروژه های دیگر یا پروژه های جدید انتقال دهید. ۱

ستونهای فعالیت (Activity columns) 4

گروه بندی بر اساس منابع (Group by Resource) 9

باز كردن یك پروژه ۱۳

نحوه تعیین دسترسی كاربران ۱۸

مسئول هماهنگی پروژه باید میزان دسترسی افراد، به اطلاعات پروژه را تعیین كند. برای این منظور باید از منوی File روی Open كلیك كرده و پس از انتخاب پروژه روی دكمه Access كلیك كنید. ۱۸

مسئول هماهنگی كنترل پروژه باید موارد زیر را برای گروه پروژه در نظر داشته باشد: ۱۹

هر پروژه زیر مجموعه ای از یك گروه پروژه بزرگتر می باشد. مدیر هر پروژه معمولاً پروژه خود را به تنهایی كنترل می كند. پروژه ها می توانند كاملاً مستقل و فقط منابع مشترك داشته باشند، یا اینكه هدف گزارشهای جامع در قالب گروه جای بگیرد. ۲۰

تخصیص شناسه های پروژه ۲۱

نحوه تعریف دستور افراد ۲۱

مدیریت گروه پروژه ۲۲

پروژه های یك گروه پروژه را می توان با یكدیگر مرتبط (linlk) نمود. ارتباط بین پروژه ها می تواند خیلی ساده تعریف گردد. مثلاً یكی از آنها پس از دیگری شروع شود یا اینكه ارتباطات میانی بین فعالیتهای چند پروژه از گروه وجود داشته باشد. ۲۲

تسطیح منابع ۲۳

نحوه تهیه گزارش در حین پروژه ۲۴

تجزیه و تحلیل پروژه ها ۲۵

نحوه برآورد مدت زمان فعالیتها ۲۵

تقریباً تمام قسمتهای Bar chart و شبكه PERT بدلخواه قابل تغییر هستند. این مزیت كمك می كند تا پروژه را به اشكال مختلفی نشان دهید. مثلاً می توانید فرمت ستونهای فعالیت را طوری تغییر دهید تا فقط اطلاعات مورد نظر شما را نمایش دهند. می توانید اندازه و رنگ نقاط انتهایی میله های فعالیت را مطابق سلیقه خود انتخاب كنید. تاریخهای برنامه ای را اصلاح نموده یا اطلاعات پروژه را توسط یك سیستم كد گذاری با معنی طبقه بندی كنید. ۱
تغییرات فوق الذكر در حالت نمایش Bar chart یا PERT، در واقع تغییر بر روی Layout ها هستند كه هر كدام شكلی از نمایش اطلاعات پروژه می باشند و در صورت ذخیره Layout جدید را تشكیل می دهند. شما یا هر كس دیگری كه با پروژه كار می كند می تواند اطلاعات پروژه را به شكل دلخواه خود تنظیم نموده و از Layout های متعددی بهره بگیرد. مثلاً یك Layout برای بروز رسانی پروژه و Layout دیگر جهت مشاهده هزینه ها با رنگها و فونتهای دلخواه، اگر بخواهید اطلاعات خلاصه ای را برای مدیر خود ارسال كنید. می توانید یك Layout جداگانه برای این منظور ایجاد كنید. پس شما می توانید Layout های متععدی ایجاد نموده و آنهای دیگر را بسته به نیاز به دفعات اصلاح كنید. ضمن اینكه همین Layout ها را می توانید به راحتی به پروژه های دیگر یا پروژه های جدید انتقال دهید. ۱
ستونهای فعالیت (Activity columns) 4
گروه بندی بر اساس منابع (Group by Resource) 9
باز كردن یك پروژه ۱۳
نحوه تعیین دسترسی كاربران ۱۸
مسئول هماهنگی پروژه باید میزان دسترسی افراد، به اطلاعات پروژه را تعیین كند. برای این منظور باید از منوی File روی Open كلیك كرده و پس از انتخاب پروژه روی دكمه Access كلیك كنید. ۱۸
مسئول هماهنگی كنترل پروژه باید موارد زیر را برای گروه پروژه در نظر داشته باشد: ۱۹
هر پروژه زیر مجموعه ای از یك گروه پروژه بزرگتر می باشد. مدیر هر پروژه معمولاً پروژه خود را به تنهایی كنترل می كند. پروژه ها می توانند كاملاً مستقل و فقط منابع مشترك داشته باشند، یا اینكه هدف گزارشهای جامع در قالب گروه جای بگیرد. ۲۰
تخصیص شناسه های پروژه ۲۱
نحوه تعریف دستور افراد ۲۱
مدیریت گروه پروژه ۲۲
پروژه های یك گروه پروژه را می توان با یكدیگر مرتبط (linlk) نمود. ارتباط بین پروژه ها می تواند خیلی ساده تعریف گردد. مثلاً یكی از آنها پس از دیگری شروع شود یا اینكه ارتباطات میانی بین فعالیتهای چند پروژه از گروه وجود داشته باشد. ۲۲
تسطیح منابع ۲۳
نحوه تهیه گزارش در حین پروژه ۲۴
تجزیه و تحلیل پروژه ها ۲۵
نحوه برآورد مدت زمان فعالیتها ۲۵

تحقیق با موضوع wLayout چیست؟ ۲۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق درباره آشنایی با دنیای ریتم موسیقی ۹۰ صفحه

تحقیق درباره آشنایی با دنیای ریتم موسیقی ۹۰ صفحه

تحقیق درباره آشنایی با دنیای ریتم موسیقی 90 صفحه

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۱۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق درباره آشنایی با دنیای ریتم موسیقی ۹۰ صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مقدمه:
تا كنون با هر نوازنده‌ی ساز كوبه‌ای كه برخورد داشته‌ام، نواختن را با زدن و كوفتن بر روی هر چیز در دسترس، آغاز كرده‌اید. پنداشت ما بر این است كه اگر این كتاب را برداشتید، شما نیز از این قانون مستثنی نباشید. در نتیجه، اگر پیش از این هم، ساز كوبه‌ای خاصی ننواخته یا هیچ دوره‌ی آموزشی رسمی ندیده باشید، به هر حال نوازنده‌اید .
با نواختن ساز كوبه‌ای، باستانی‌ترین و دوست‌داشتنی‌ترین ساز را گزینش كرده‌اید. در این كره‌ی خاكی، هیچ جایی پیدا نمی شود كه شیوه‌ی سنتی نواختن ساز كوبه‌ای، در آن وجود نداشته باشد. در واقع همچنان كه در صفحه‌های بعد، متوجه خواهید شد، نواختن ساز كوبه‌ای، تفریحی جهانی است كه هر كس بدون توجه به ذائقه‌اش در موسیقی، می‌تواند از آن لذت ببرد .
تا جایی كه ممكن است، هدف در این كتاب، آشنا ساختن خواننده با گونه‌های سازهای كوبه‌ای و نواختن سبك‌های گوناگون است .
اگر شما هم مانند من بیندیشید، می‌توانید درهمه‌ی این روش‌ها، لذت ویژه‌ی آن را بیابید و با دانستن شیوه‌های گوناگون، از خود نوازنده‌ای بسیار خوب و پویا بسازید .

فصل اول :
ورود به دنیای ریتم

بحثی كه از مدت‌ها پیش وجود دارد این است كه آیا نت خوانی موسیقی، لازمه‌ی كار نوازنده‌ی سازهای كوبه‌ای هست یا نه ؟ راستش را بخواهید ،نیازی به نت نیست. می‌توانید نوازنده‌ی توانایی باشید و هرگز به قطعه‌ی موسیقی نگاه نكنید، ولی با این وجود، توانایی خواندن آن چه كه بر روی كاغذ نوشته شده است می‌تواند درهای فراوانی را به روی نوازنده بگشاید. می‌توانید با نوازندگانی بنشینید كه هرگز آن‌ها را ندیده‌اید و آهنگی را بنوازید كه هرگز پیش از این نشنیده‌اید و آن را به بهترین شیوه، اجرا كنید یا اگر تنها با شنیدن، نتوانید قطعه‌ای را اجرا كنید، می‌توانید به فروشگاه محصولات محصولات موسیقی بروید و نسخه‌ای از تك نوازی دلخواه خود را فراهم كرده و آن‌ را بیاموزید. حتی می‌توانید در اینترنت، ریتم‌ها را با دیگر نوازندگان، رد و بدل كنید و … این بخش را بخوانید، بی‌گمان متوجه خواهید شد كه خواندن نت، آن اندازه هم دشوار نیست و هر زمانی را كه برای یادگیری نت (‌تئوری موسیقی ) سپری كنید، ارزشمند و سودمند خواهد بود .
همان گونه كه خودتان متوجه خواهید شد، افراد راه‌های گوناگونی را برای نواختن ریتم‌ها به كار می‌برند. در این كتاب، نت ‌نویسی و روش‌های حرفه‌ای و رایج موسیقی بكار برده شده است. انجام این دستور، دو فایده ی مهم در بر دارد : نخست این كه حتی اگر بخواهید نت سازهای دیگر را اجرا كنید ،پیش از این اصول پایه‌های نت خوانی را می‌دانید، دوم، این راه از راه‌های دیگر، به مراتب ساده‌تر و آشكارتر است .

اشاره
برای ادامه این كتاب ،اجباری به دانستن نت خوانی نیست. بیشتر ریتم‌های نوشته شده در این كتاب، بر رویCD موجود هستند. تنها كاری كه باید انجام دهید، گوش دادن به بخش‌هایی از CD است كه در كنار هر ریتم، شمارهَ‌ی مربوط به آن نوشته شده است و به این گونه می‌توانید شیوه‌ی صدا دهی آن ریتم را بشنوید. در نتیجه می‌توانید با ریتم موجود در CD بنوازید .
حتی می‌توانید مهارت‌های نت‌خوانی خود را از راه گوش دادن به CD، پشتیبانی كنید. تنها همزمان با شنیدن CD، به ریتم مربوط به آن نگاه كنید. هیچ گاه خواندن نت، بدون اشكال نیست .

آشنایی با الفبای موسیقی
فكر كنید كه خواندن خط موسیقی، مانند خواندن این كتاب است. حروف، واژه‌ها را به وجود می‌آورند و سرانجام، جمله و پس از آن پاراگراف و مانند این‌ها به وجود می آید. در موسیقی، با نت‌ها و سكوت‌ها سروكار دارید ( پس از این، در این بخش می‌توانید هه‌ی نت‌ها و سكوت‌های موجود در موسیقی را ببینید )، كه در واقع نوع میزان را معین می‌كنند (‌میزان، همان واحد زمان در نت موسیقی است ). در پایان، میزان، بخش‌های كوتاه موسیقی را به وجود می آورد كه گرد آمدن آن‌ها سبب آفرینش آهنگ یا قطعه‌ی موسیقی می‌شود.
تبدیل به می‌كند ( نت سیاه. بنابراین برای زمان ،‌ نت سیاه تنها یك ضرب می‌گیرد و در هر میزان چهار ضرب خواهید داشت .
ت) سرعت : این نشانه نشان می‌دهد كه با توجه به ساعت یا مترونوم (وسیله‌ای كه شمار زیادی از نوازندگان برای كمك به حفظ ریتم از آن استفاده میكنند برای آگاهی بیشتر از مترونوم‌ها، بخش هفدهم را بخوانید ) هر نت را با چه سرعتی باید نواخت. در تصویر ۱-۲، عدد رو به روی ن سیاه نشان می دهد كه در هر دقیقه، چند ضرب نت سیاه اجرا می‌شود .
ث) نشانه‌ی سبك : نشانه‌ی سبك، بازگو كننده‌ی حس و یا یك سبك موسیقی‌ای است كه اجرا می‌شود. بسته به سازنده‌ی ریتم، برخی از پارتیتورهای موسیقی، نشانه‌ی سبك ندارند .
ج ) خط میزان : خط میزان، میزان‌ها را از یكدیگر جدا می سازد هر میزان، یك گروه نتی است كه كسر میزان آن را می‌شناساند. درتصویر ۱-۲، خط میزان پس از چهار ضرب می‌آید. داشتن میزان به سازنده‌ی ریتم این اجازه را می‌دهد كه قطعه را به بخش‌های كوچك تقیسم كند و خواندن آن را آسان‌تر سازد .
نشانه‌ی تغییر دهنده : نشانه‌ی تغییر دهنده نشان می‌دهد كه تا چه اندازه باید قوی یا ضعیف نواخت. در تصویر ۱-۲، نشانه‌ی mf یا متسوفورته یعنی به گونه‌ی « معتدل قوی » است. دیگر نشانه‌های تغییر دهنده، نشان دهنده‌ی صداهای قوی و ضعیف و دیگر هستند. تصویر ۲-۲، شماری از نشانه‌های تغییر دهنده‌ی رایج در موسیقی را نشان می‌دهد .
ح ) تكرار : این نشانه به معنای تكرار میزان‌های اجرا شده است كه در میان دو خط میزان، قرار می‌گیرد.

تصویر ۲-۲: نشانه‌های تغییر دهنده‌ی موجود در موسیقی
pp: بسیار نرم و آهسته mf:به گونه‌ی معتدل قوی و بلند
p:نرم و آهسته f: بلندتر
mp: به گونه‌ی معتدل نرم و آهسته ff: بسیار بلند
خ) كرشندو: كروشندوی تغییر دهنده‌ای است كه افزایش تدریجی نت‌هایی را نشان می‌دهد كه بر روی این نشانه نوشته شده‌اند. نشانه‌ی تغییر دهنده‌ی دیگری هم كه مربوط به افزایش و كاهش صدا است، دكر شندو است، دقیقاً خلاف كرشندو عمل می‌كند ؛ یعنی به جای افزایش تدریجی صدا ،آنرا به تدریج كاهش می‌دهد.
و…

فهرست مطالب :

فصل اول :
ورود به دنیای ریتم

فصل دوم :
گرم كردن برای نواختن ساز كوبه‌ای: آمادگی برای نواختن

فصل سوم :
شماری از ساز‌های كوبه‌ای كه با دست نواخته می شوند

فصل چهارم :
آشنایی با پلی ریتم‌ها
(چند وزنی)

فصل پنجم :
آشنایی با درام ست

منابع:

تحقیق درباره آشنایی با دنیای ریتم موسیقی ۹۰ صفحه در قالب Word قابل ویرایش

تحقیق با موضوع ویژوال استودیو

تحقیق با موضوع ویژوال استودیو

تحقیق با موضوع ویژوال استودیو

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل ۹۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع ویژوال استودیو

۴۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مایکروسافت و نسخه جدید ویژوال استودیو

شرکت مایکروسافت در نوزدهم نوامبر ۲۰۰۷ (بیست و هشتم آبان ماه هشتاد و شش)، رسماً نسخه ASP. NET 3.5 و ویژوال استودیو ۲۰۰۸ را عرضه کرد. همانند نسخه شماره ۳ که نسبت به نسخه شماره ۲ دارای امکانات بیشتری بود، در این نسخه نیز نسبت به نسخه قبلی امکانات جدیدی اضافه شده است. اسمبلی های اساسی نصب شده توسط نسخه شماره ۲ فریمورک، همچنان در نسخه های ۲ و۵/۳ قابل استفاده می باشند. به عبارت دیگر، در نسخه شماره ۵/۳، مفاهیم و نحوه نوشتن کد و مواردی از این قبیل نسبت به نسخه شماره ۲ تغییر نکرده است. در این نسخه، نوع ها، ویژگی ها و قابلیت های جدیدی به فریمورک اضافه شده است. ویژوال استودیو ۲۰۰۸، ابزاری قدرتمند برای پیاده سازی برنامه های ASP. NET است. برخلاف نسخه قبل که صرفاً مختص یک نسخه خاص فریمورک بود (به عنوان نمونه در ویژوال استودیو ۰/۳، نسخه ASP.NET 1.1 و در ویژوال استودیو ۲۰۰۵ نسخه ASP. NET 2.0)، از ویژوال استودیو ۲۰۰۸ می توان به همراه چندین نسخه فریمورک استفاده کرد. شما می توانید از طریق یک لیست drop down، نوع فریمورک خود جهت پیاده سازی برنامه ها (به عنوان نمونه ASP. NET 2.0 و یا ASP. NET 3.5) را انتخاب نمائید.

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………۵

فصل اول: مروری بر ویژگی های جدید ویژوال استودیو

ارائه یک نسخه جدید فریمورک دات نت و دستاوردهای آن……………………………….۸

ویژگی هائی از فریمورک مختص پیاده کنندگان برنامه های ASP.NET…………..10

مروری بر ویژگی هائی که می تواند برای برنامه های ASP. NET مفید واقع شود…..۱۱

مروری بر ویژگی های جدید ویژوال استودیو ۲۰۰۸……………………………………….۱۳

فصل دوم: ویژگی های جدید ویژوال استودیو

انتقال تنظیمات (Settings migration)…………………………………………………….17

کامپوننت های ارتباطی (Community components)………………………………17

منوهای Community و Help………………………………………………………………..18

مدیریت پنجره ها و المنتهای عمومی کاربران………………………………………………….۱۸

امکان طراحی کلاس برای کدهای Visual C++………………………………………….19

پروژه برنامه های تحت وب………………………………………………………………………..۱۹

گسترش ایجاکس (AJAX) ……………………………………………………………………..21

موارد پشتیبانی طراح پروژه در برنامه های معرف ویندوز (WPF)……………………23

موارد پشتیبانی طراح پروژه در برنامه های تحت وب………………………………………۲۳

پشتیبانی پروژه های چند منظوره در طراح پروژه…………………………………………….۲۴

راهبرد ClickOnce…………………………………………………………………………………25

راهبرد Windows Installer………………………………………………………………….27

Design View و CSS Design Tools در ویژوال استودیو ۲۰۰۸…………….۲۸

IntelliSense برای Jscript و ASP.NET AJAX……………………………..28

پشتیبانی Object Browser و Find Symbol Support برای چند منظوره سازی……۲۹

طراح برنامه های معرف ویندوز (WPF)…………………………………………………….29

داده (Data)…………………………………………………………………………………………..30

Language-Integrated Query (LINQ)………………………………………….32

سرویسهای نرم افزار کلاینت………………………………………………………………………۳۳

گزارش گیری…………………………………………………………………………………………..۳۳

فرمتهای جدید فایلهای گزارش…………………………………………………………………..۳۴

Report Wizard…………………………………………………………………………………

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………۵
فصل اول: مروری بر ویژگی های جدید ویژوال استودیو
ارائه یک نسخه جدید فریمورک دات نت و دستاوردهای آن……………………………….۸
ویژگی هائی از فریمورک مختص پیاده کنندگان برنامه های ASP.NET…………..10
مروری بر ویژگی هائی که می تواند برای برنامه های ASP. NET مفید واقع شود…..۱۱
مروری بر ویژگی های جدید ویژوال استودیو ۲۰۰۸……………………………………….۱۳
فصل دوم: ویژگی های جدید ویژوال استودیو
انتقال تنظیمات (Settings migration)…………………………………………………….17
کامپوننت های ارتباطی (Community components)………………………………17
منوهای Community و Help………………………………………………………………..18
مدیریت پنجره ها و المنتهای عمومی کاربران………………………………………………….۱۸
امکان طراحی کلاس برای کدهای Visual C++………………………………………….19
پروژه برنامه های تحت وب………………………………………………………………………..۱۹
گسترش ایجاکس (AJAX) ……………………………………………………………………..21
موارد پشتیبانی طراح پروژه در برنامه های معرف ویندوز (WPF)……………………23
موارد پشتیبانی طراح پروژه در برنامه های تحت وب………………………………………۲۳
پشتیبانی پروژه های چند منظوره در طراح پروژه…………………………………………….۲۴
راهبرد ClickOnce…………………………………………………………………………………25
راهبرد Windows Installer………………………………………………………………….27
Design View و CSS Design Tools در ویژوال استودیو ۲۰۰۸…………….۲۸
IntelliSense برای Jscript و ASP.NET AJAX……………………………..28
پشتیبانی Object Browser و Find Symbol Support برای چند منظوره سازی……۲۹
طراح برنامه های معرف ویندوز (WPF)…………………………………………………….29
داده (Data)…………………………………………………………………………………………..30
Language-Integrated Query (LINQ)………………………………………….32
سرویسهای نرم افزار کلاینت………………………………………………………………………۳۳
گزارش گیری…………………………………………………………………………………………..۳۳
فرمتهای جدید فایلهای گزارش…………………………………………………………………..۳۴
Report Wizard…………………………………………………………………………………

تحقیق با موضوع ویژوال استودیو ۴۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع مسیریابی و ابزارهای TCP/IP

تحقیق با موضوع مسیریابی و ابزارهای TCP/IP

تحقیق با موضوع مسیریابی و  ابزارهای TCP/IP

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع مسیریابی و ابزارهای TCP/IP
۷۷صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع مسیریابی و ابزارهای TCP/IP

۷۷صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

تاریخجه و تعریف:

با گسترش استفاد ه از كامپیوتر ها در دهة ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، نیاز ببه برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات بین كامپیوترها به صورت دو طرفه به طریقی كارا و مؤثر احساس شد . این نیاز منجر به طراحی تكنولوژی های شبكه ای شد كه امكان ارتباط سیستم های كامپیوتری را فراهم می كردند.

توانایی سیستم های كامپیوتری در ارتقاء عملیات به قدری بود كه آنرا تبدیل به یك قسمت اساسی در صنعت كامپیوتر در حال رشد كرد .

متاسفانه مانند تاریخچه بسیاری از موارد مشابه ، تكنولوژی شبكه نیز در ابتدا بسیار خاص و انحصاری بود . فروشندگان تكنولوژی كامپیوتری روش های ارتباطی بین سیستم هایشان را با استقاده از نرم افزار و سخت افزار های خاصی طراحی می كردند و بدتر اینكه بسیاری از شبكه های مختلف موجود در دانشگاهها ، شركتها و دپارتمان های دولتی صرفا طوری طراحی شده بودند كه فقط می توانستند با كامپیوتر های شبكه خود ارتباط بر قرار كنند و هیچگونه ارتباطی با شبكه های خارجی نمی تونست برقرار گردد. این رشد سریع منجر به یك هرج و مرج تمام عیار شد تا بدانجا كه بعضی از شركت های دارندة تكنولوژی شبكه های خاص ، حتی با شبكه های داخلی خود هم غیر ساز گار شدند.

همزمان با رشد شبكه ها در پر كردن نیاز ارتباطات بین كامپیوتری نیاز به یك روش برای ارتباط شبكه های ناهمگون با یكدیگر احساس شد. این تكنولوژی تحت عنوان تكنولوژی بین شبكه ای (Internetworking ) معروف شد.

فهرست برخی ازمطالب:

فصل اول:

اصولTCP/IP

تاریچه و تعریف TCP/IP

مؤلفه ها و عملكرد TCP/IP

مدل OSI

ارتباطات و مدل OSI

مدل پشته ای TCP/IP

برقراری ارتباط با TCP/IP

فصل دوم :

آدرس دهی اولیه TCP/IP

اعداد باینری

قالب های درس های IP

ID های شبكه و میزبان

كلاس های درس

زیر شبكه ها

الگوهای زیر شبكه

فصل سوم :

مسیر یابی TCP/IP

مسیر یابی چیست؟

مسیر یابی مستقیم

مسیر یابی غیر مستقیم

انواع مسیر یاب ها

مسیر یاب های ایستا

تحقیق با موضوع مسیریابی و ابزارهای TCPIP 77صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق شبکه های محلی کامپیوتر

تحقیق شبکه های محلی کامپیوتر

تحقیق شبکه های محلی کامپیوتر

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق شبکه های محلی کامپیوتر
۱۶صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق شبکه های محلی کامپیوتر

۱۶صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

LAN مخفف عبارت LOCAL AREA NETWORK یا شبکه کامپیوتری محلی است. LAN یک سیستم ارتباطی سرعت بالاست که برای اتصال کامپیوتر ها و دیگر تجهیزات ( مانند پرینتر، اسکنر، دستگاه کپی و …) به یکدیگر طراحی شده است. البته LAN برای یک ناحیه کوچک مانند یک ساختمان یا یک شرکت و مانند آن طراحی شده است. با اتصال چند شبکه محلی یا LAN به یکدیگر می توانید یک شبکه بزرگتر به نام WAN یا WIDE AREA NETWORK بسازید. یک شبکه کامپیوتری به شما اجازه می دهد تا از قطعات و تجهیزات کامپیوتری به طور مشترک استفاده کنید.مثلاً می توانید در خرید تعداد زیادی تجهیزات گرانقیمت از قبیل پرینتر، DVD-WRITER و … و برنامه های کاربردی صرفه جویی کنید. چون می توانید آنها را بین چند کامپیوتر به اشتراک بگذارید. برتری دیگر شبکه سهولت استفاده گروهی از اطلاعات است. به طوریکه از یک کامپیوتر می توان اطلاعات مورد نظر به همه کامپیوتر ها انتقال داد. شبکه های محلی که گاه به آنها شبکه های خانگی هم گفته می شود تکنولوژی دستیابی اشتراکی را اجرا می کنند. در همه این شبکه ها مسیر انتقال اطلاعات معمولاً کابل کوکسیال، کابل دو سیمه یا کابل فیبر نوری است وجود دارد. ارتباط فیزیکی با شبکه از طریق یک کارت شبکه یا یک کارت رابط شبکه یا NIC که مخفف عبارات NETWORK INTERFACE CARD است انجام می پذیرد. کارت شبکه که یک قطعه سخت افزاری در داخل کامپیوتر است امروزه به شکلهای مختلف در بازار یافت می شود. کابل شبکه در نهایت به کارت شبکه متصل است. بعد از اتصال سخت افزاری نرم افزار شبکه ارتباط بین کامپیوتر ها و دیگر تجهیزات را که هر کدام را یک ایستگاه می نامیم مدیریت می کند. برای ارسال یک پیغام از یک کامپیوتر یا دریافت آن نرم افزار شبکه پیغام مزبور را به بسته های اطلاعاتی تقسیم می کند. ( البته در صورتیکه پیغام برای قرار گرفتن در یک بسته اطلاعاتی بزرگ باشد.) هر بسته اطلاعاتی غیر از اینکه حامل اطلاعات ماست دارای یک سر برگ و یک دنباله است. که حامل اطلاعاتی خاص آن بسته و مقصد آن است. که بوسیله این اطلاعات مشخص می شود که بسته ها باید کجا بروند و چگونه در مقصد به یکدیگر متصل شوند.

فهرست برخی ازمطالب:

LAN یا شبکه محلی

شبکه محلی مجازی

شبکه محلی بی سیم

سیستمهای ماهواره ای

منابع و ماخذ

تحقیق شبکه های محلی کامپیوتر ۱۶صفحه قالب ورد قابل ویرایش

کسب درآمد از اینستاگرام

کسب درآمد از اینستاگرام


سلام دوست عزیز این مقدمه و توضیحات کلی راجب کسب درامد از اینستاگرام می باشد و قراره در فایل های بعد کلی اموزش تخصصی راجب اینستاگرام ببنید که درامد قابل توجهی داشته باشید.  …

سورس پروژه تاکسی تلفنی به زبان سی شارپ

سورس پروژه تاکسی تلفنی به زبان سی شارپ

پروژه تاکسی تلفنی با بانک Access و دستورات ADO پیاده سازی گردیده است. شما در این پروژه امکان ثبت کاربران ، ثبت رانندگان و مشترکین و همچنین ثبت سرویس ها را خواهید داشت. …

دانلود پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (معجزه جاویدان)

دانلود پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (معجزه جاویدان)


دانلود پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی۲ پایه یازدهم ( معجزه جاویدان )   درس ۴ : ( معجزه جاویدان )   تعداد اسلاید :۱۶ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن: َ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحیماً(۶۴) ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر براى این‌که به اذن خدا در همه امور از او پیروى شود؛ اگر آنان پس از آن‌که بر خود ستم کردند نزد تو مى‌آمدند و از خدا آمرزش مى‌خواستند و پیامبر نیز براى آنان طلب آمرزش مى&zwnj …

دانلود پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (مسئولیت های پیامبر(ص))

دانلود پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (مسئولیت های پیامبر(ص))


دانلود پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی۲ پایه یازدهم ( مسئولیت های پیامبر(ص) )   درس ۵ : ( مسئولیت های پیامبر(ص) )   تعداد اسلاید :۱۶ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِیدًا(سوره ی نساء،آیه ی۶۰) «آیا ندیده ای کسانی که گمان می برند به آن چه بر تو نازل شده و به آن چه پیش از تو نازل شده ایمان دارند، اما می خواهند داوری به نزد طاغوت برند …

دانلود پاورپوینت درس ششم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (پیشوای اسوه)

دانلود پاورپوینت درس ششم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (پیشوای اسوه)


دانلود پاورپوینت درس ششم دین و زندگی۲ پایه یازدهم ( پیشوای اسوه )   درس ۶ : ( پیشوای اسوه )   تعداد اسلاید :۱۶ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن:     • پیامبر اکرم پس از سیزده سال تلاش برای هدایت مردم مکه، با دعوت مردم مدینه، به این شهر هجرت کرد و به فرمان خداوند، حکومت اسلامی را بنا نهاد. این حکومت، به تدریج گسترش یافت و در مدت ده سال، سراسر شبه جزیره عربستان را فراگرفت. آن حضرت، در ظرف این ده سال، به گونه ای زندگی کرد که در همه ابعاد فردی و اجتماعی، از جمله در رهبری و پیشوایی، الگو و اسوه انسانها شد و خداوند درباره ایشان فرمود:   …

دانلود پاورپوینت درس هفتم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (امامت.تداوم رسالت)

دانلود پاورپوینت درس هفتم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (امامت.تداوم رسالت)


دانلود پاورپوینت درس هفتم دین و زندگی۲ پایه یازدهم ( امامت.تداوم رسالت )   درس ۷ : ( امامت.تداوم رسالت )   تعداد اسلاید :۲۳ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن: در میان مسئولیت های سه گانه رسول خدا، مسئولیت اوّل، یعنی دریافت و ابلاغ وحی به مردم، باختم نبوت پایان می پذیرد وکتاب قرآن، آخرین کتاب آسمانی است ونیازی به آوردن کتاب جدیدی نیست.   …

دانلود پاورپوینت درس هشتم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (جان و جانشینی پیامبر(ص))

دانلود پاورپوینت درس هشتم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (جان و جانشینی پیامبر(ص))


دانلود پاورپوینت درس هشتم دین و زندگی۲ پایه یازدهم ( جان و جانشینی پیامبر(ص) )   درس ۸ : ( جان و جانشینی پیامبر(ص) )   تعداد اسلاید :۱۵ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن:   شخصیت والا و بی مانند حضرت علی(ع) نتیجه تربیت مستقیم پیامبر اکرم بود . رسول خدا ایشان را به گونه ای تربیت کرده بود که الگو و سرمشق مسلمانان زمان خود و سایر دورانها باشد. از این رو، در هر فرصتی از این شخصیت والا سخن میگفت و عشق و محبتش را به وی ابراز میکرد   …

دانلود پاورپوینت درس نهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (وضعیت فرهنگی.اجتماعی و سیاسی مسلمانان.پس از رحلت رسول اکرم(ص))

دانلود پاورپوینت درس نهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (وضعیت فرهنگی.اجتماعی و سیاسی مسلمانان.پس از رحلت رسول اکرم(ص))


دانلود پاورپوینت درس نهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم ( وضعیت فرهنگی.اجتماعی و سیاسی مسلمانان.پس از رحلت رسول اکرم(ص ))   درس ۹ : ( وضعیت فرهنگی.اجتماعی و سیاسی مسلمانان.پس از رحلت رسول اکرم(ص ) )   تعداد اسلاید :۱۸ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن: مسلمانان برای سخنان رسول خدا(ص)اهمیت خاصی قائل بودند؛برخی ازآنان سخنان آن حضرت را می نوشتند وپیامبر(ص)نیز به مسلمانان برای نوشتن سخنان خود توصیه کرده بود ۱ .اما پس ازرحلت رسول خدا(ص)، سفارش آن حضرت را نادیده گرفتند ونوشتن احادیث آن حضرت را ممنوع کردند.به همین جهت،کسانی که به این احادیث علاقه مند بودند،فقط می توانستند آن ها را به حافظه بس …

دانلود پاورپوینت درس دهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (احیای ارزش های راستین)

دانلود پاورپوینت درس دهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (احیای ارزش های راستین)


دانلود پاورپوینت درس دهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم ( احیای ارزش های راستین )   درس ۱۰ : ( احیای ارزش های راستین )   تعداد اسلاید :۱۹ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن:   • امام پس ازبیان اوضاع واحوال پس ازخود وآگاه کردن مردم وهشداربه آن ها فرمود: «درآن شرایط، درصورتی می توانید راه رستگاری را تشخیص دهید که ابتدا پشت کنندگان به صراط مستقیم راشناسایی کنید ووقتی می توانید به عهدخود با قرآن وفادار بمانیدکه پیمان شکنان را تشخیص دهید؛ وآن گاه می توانید پیرو قرآن باشید که فراموش کنندگان قرآن را بشناسید».   …

دانلود پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (جهاد در راستای ولایت ظاهری)

دانلود پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (جهاد در راستای ولایت ظاهری)


دانلود پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم ( جهاد در راستای ولایت ظاهری )   درس ۱۱ : ( جهاد در راستای ولایت ظاهری )   تعداد اسلاید :۱۸ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن: یکی دیگراز مسئولیت های پیامبر اکرم (ص)  که پس ازآن حضرت ، بر عهده ی امامان قرار گرفت، ولایت ظاهری و تشکیل حکومت بود.آنان می بایست پس از رسول خدا (ص) رهبری جامعه را برعهده می گرفتند و قوانین اسلام را اجرا می کردند.اما تحقق این مسئله با موانعی مواجه شد و جامعه در آن مسیری که پیامبر(ص) ترسیم کرده بود، پیش نرفت.   …

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (عصرغیبت امام زمان(ع))

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (عصرغیبت امام زمان(ع))


دانلود پاورپوینت درس دوازدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم ( عصرغیبت امام زمان(ع) )   درس ۱۲ : ( عصرغیبت امام زمان(ع) )   تعداد اسلاید :۱۵ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن: دوره ی امامت امام زمان(ع) با غیبت کوتاهی شروع شد که ۶۹ سال به طول انجامید.پس ازآن،غیبتی طولانی آغازشد که تاکنون ادامه دارد .   …

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (در انتظار ظهور)

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (در انتظار ظهور)


دانلود پاورپوینت درس سیزدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم ( در انتظار ظهور )   درس ۱۳ : ( در انتظار ظهور )   تعداد اسلاید :۲۳ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن:  پیامبران الهی، برای تحقق این وعده ی الهی (پیروزی حق بر باطل در آینده تاریخ ) از یک طرح الهی سخن گفته اند.آنان اعلام می کنند که گرچه مستکبران نمی خواهند، اما روزی جامعه ی بشری آماده ی پذیرش حق خواهد شد و یک رهبر و ولیّ تعیین شده از جانب خداوند ظهور می کند و حکومتی عادلانه در جهان تشکیل می دهد. …

دانلود پاورپوینت درس چهاردهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (مرجعیت و ولایت فقیه)

دانلود پاورپوینت درس چهاردهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (مرجعیت و ولایت فقیه)


دانلود پاورپوینت درس چهاردهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم ( مرجعیت و ولایت فقیه )   درس ۱۴ : ( مرجعیت و ولایت فقیه )   تعداد اسلاید :۲۰ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن: در همان زمان ائمه ، مردمانی در شهرهای دوردست بودند که به امامان دسترسی نداشتند و نمی توانستند احکام دین را از ایشان بشنوند و از فرمان های آنان مطلع شوند. از این رو، آن بزرگ واران دانشمندانی را تربیت می کردند که در حدّ توان به معارف و احکام دین دست یابند. این دانشمندان به نقاط مختلف شهر خود و یا شهرهای دیگر می رفتند و احکام اسلام را به مردم می آموختند.   …

دانلود پاورپوینت درس پانزدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (رهبری و مردم)

دانلود پاورپوینت درس پانزدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (رهبری و مردم)


دانلود پاورپوینت درس پانزدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم ( رهبری و مردم )   درس ۱۵ : ( رهبری و مردم )   تعداد اسلاید :۱۷ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن:   ولّی فقیه به عنوان نایب و جانشین رسول خدا (ص) و امامان (ع) ، وظیفه ی رهبری جامعه را برعهده می گیرد و می کوشد تا با پیروی از آن بزرگ واران و سرمشق قرار دادن آن ها، جامعه را اداره کند. البته به این نکته باید توجه کنیم که در اسلام رهبری و حکومت، یک مسئولیت سنگین است، نه یک ابزار.   …

دانلود پاورپوینت درس شانزدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (عزت نفس)

دانلود پاورپوینت درس شانزدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (عزت نفس)


دانلود پاورپوینت درس شانزدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم ( عزت نفس )   درس ۱۶ : ( عزت نفس )   تعداد اسلاید :۱۷ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن:  ا پس چه موقع این تمایلات بد می شوند؟ آن گاه که انسان، این تمایلات را اصل و اساس زندگی قرار دهد و فقط در فکر رسیدن به آن ها باشد و از تمایلات الهی خود غافل بماند. حد و مرز توجه به این تمایلات را خدا می داند و خداوند با احکام خود چگونگی بهره مندی از این تمایلات را مشخص کرده تا انسان بتواند در عین بهره مندی از آن ها، به رشد و کمال واقعی خود برسد.   …

دانلود پاورپوینت درس هفدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (زمینه های پیوند)

دانلود پاورپوینت درس هفدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (زمینه های پیوند)


دانلود پاورپوینت درس هفدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم ( زمینه های پیوند )   درس ۱۷ : (زمینه های پیوند )   تعداد اسلاید :۱۸ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن:  مهم ترین عامل پایداری خانواده، درک درست از زوجیت و مکمل هم بودن زن و مرد و عمل به این درک است. اگر همسران از این موضوع غافل باشند، به سرعت در محیط خانه از هم بیگانه می شوند و با پیش آمدن کوچک ترین تنش از هم جدا می شوند. اما اگر درک متقابل از نیازهای متفاوت یک دیگر داشته باشند، با آرامش در کنار یک دیگر زندگی می کنند و به تعبیر قرآن کریم، لباس یک دیگر می شوند و کاستی ها و نقص های یک دیگر را می پوشانند …

پروژه معماری مجموعه گردشگری ساحلی

پروژه معماری مجموعه گردشگری ساحلی


شماره فایل ۲۶ افراد باهوش حتما این فایل را خواهند دید. پروژه معماری مجموعه گردشگری ساحلی یکی از کم یاب ترین موضوعاتی است که برای طرح نهایی معماری از آن استفاده میشود پایگاه مبانی نظری و عملی معمار گپ  این بسته ویژه معماری  را خدمت شما مخاطبین گرامی ارائه داده است.جزییات موجود فایل در ادامه به نمایش گذاشته شده است.     محتویات پروژه فایل اتوکد پروژه معماری مجموعه تفریحی گردشگری ساحلی تعداد ۷عدد رندر بسیار زیبای خارجی پروژه تعداد ۷عدد رندر بسیار زیبای داخلی پروژه شیت بندی با فرمت psd فایل ورد مطالعات  166 صفحه     عناوین  نقشه های اتوکد پروژه در ۱۵ شیت نقشه سایت پلان مجموعه پلانهای تیپ یک مجموعه پلانهای تیپ دو مجموعه پلانهای تیپ سه مجموعه مقاطع نماها پلان ستون گذاری پلان آکس بندی   …

دانلود پاورپوینت درس هجدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (پیوند مقدس)

دانلود پاورپوینت درس هجدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم (پیوند مقدس)


دانلود پاورپوینت درس هجدهم دین و زندگی۲ پایه یازدهم ( پیوند مقدس )   درس ۱۸ : ( پیوند مقدس )   تعداد اسلاید :۱۶ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن:  از این رو، پیشوایان دین از ما خواسته اند که در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت کنیم تا به انتخابی درست برسیم. پدر و مادر به علت علاقه و محبت به فرزند، معمولاً مصلحت و خوشبختی او را در نظر می گیرند و به علت تجربه و پختگی شان، بهتر می توانند خصوصیات افراد را دریابند و عاقبت ازدواج را پیش بینی کنند.   …

دانلود پاورپوینت درس یکم پیام های اسمانی پایه نهم (تورا چگونه بشناسم)

دانلود پاورپوینت درس یکم پیام های اسمانی پایه نهم (تورا چگونه بشناسم)


دانلود پاورپوینت درس یکم پیام های اسمانی پایه نهم ( تورا چگونه بشناسم )   درس ۱ : ( تورا چگونه بشناسم )   تعداد اسلاید :۱۹ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن:   صفاتی که از نقص ناشی می شوند ؛ مانند جهل، خستگی، خواب، مرگ، عجز و نیاز به پدر و مادر. این صفات را « صفات سلبی » می نامیم و از خداوند سلب می کنیم . یعنی خداوند این صفات را ندارد و از آنها مبرّاست .     …

دانلود پاورپوینت درس دوم پیام های اسمانی پایه نهم (در پناه ایمان)

دانلود پاورپوینت درس دوم پیام های اسمانی پایه نهم (در پناه ایمان)


دانلود پاورپوینت درس دوم پیام های اسمانی پایه نهم ( در پناه ایمان )   درس ۲ : (در پناه ایمان )   تعداد اسلاید :۲۲ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن:   بنابراين شناختي كه از يك كار خوب يا يك هدف بزرگ يا رستگاري به دست مي آوريم ،وقتي منجر به عمل خواهد، شكه آن شناخت به مرحله ايمان برسد . علم وشناخت مانند چراغي است كه راه را نشان مي دهد . اما داشتن اين چراغ به تنهايي انگيزه ي لازمبراي رفتن به آن راه رادر انسان ايجاد نمي كند . ايمان برانگيزاننده ومحرك انسان به سمت عمل است .   …

دانلود پاورپوینت درس سوم پیام های اسمانی پایه نهم (راهنمایان الهی)

دانلود پاورپوینت درس سوم پیام های اسمانی پایه نهم (راهنمایان الهی)


دانلود پاورپوینت درس سوم پیام های اسمانی پایه نهم ( راهنمایان الهی )   درس ۱۲ : ( راهنمایان الهی )   تعداد اسلاید :۲۱ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن:   وقتی کسی می خواهد شخصی را برای انجام کاری مأمور کند، معمولاً سعی می کند فردی را انتخاب کند که کاملاً مطیع او باشد، و به دستوراتی که می دهد، به صورت کامل عمل کند. در این صورت است که انجام کامل و دقیق کار، تضمین می شود. وقتی انسان ها در امور عادیشان این تدبیر را به کار می بندند، قطعاً خداوند حکیم در امر بزرگ هدایت انسان ها، کسانی را به عنوان پیام آور خود انتخاب می کند که در برابر دستوراتش مطیع و تسلیم باشند. این ویژگیِ پیامبران …

دانلود پاورپوینت درس چهارم پیام های اسمانی پایه نهم (خورشید پنهان)

دانلود پاورپوینت درس چهارم پیام های اسمانی پایه نهم (خورشید پنهان)


دانلود پاورپوینت درس چهارم پیام های اسمانی پایه نهم ( خورشید پنهان )     درس ۴ : ( خورشید پنهان )   تعداد اسلاید :۲۰ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن: باید برنامه زندگی خود را طبق فرهنگ اسلام و با الگو گیری از زندگی اهل بیت (ع) تنظیم کنیم و بر این اساس به حقوق همه افراد احترام گذاشته و به هیچ کس ستم نکنیم و سعی کنیم وظایف خود را تا حد توان درست انجام دهیم. برای مثال: با صبوری، خوش رفتاری، همسایه داری، ترویج کارهای نیک، آزار ندادن دیگران، خوش رویی و مهربانی با مردم می توانیم از یاران آن حضرت باشیم.   …

دانلود پاورپوینت درس پنجم پیام های اسمانی پایه نهم (رهبری در دوران غیبت)

دانلود پاورپوینت درس پنجم پیام های اسمانی پایه نهم (رهبری در دوران غیبت)


دانلود پاورپوینت درس پنجم پیام های اسمانی پایه نهم ( رهبری در دوران غیبت )   درس ۵ : ( رهبری در دوران غیبت )   تعداد اسلاید :۲۱ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن:   پس از رحلت رسول خدا – که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد – وظیفهٔ هدایت و رهبری مردم بر عهدهٔ امامان قرار گرفت.آنان تلاش های بسیاری برای اجرای دستورهای الهی و هدایت مردم به سوی دین راستین انجام دادند؛ اما در این مسیر با دو مشکل بزرگ مواجه بودند: از یک طرف، حاکمان ظالم به شدت امامان را تحت فشار قرار می دادند و فرصت هر اقدامی را از آنان می گرفتند   …

دانلود پاورپوینت درس ششم پیام های اسمانی پایه نهم (وضو.غسل.تیمم)

دانلود پاورپوینت درس ششم پیام های اسمانی پایه نهم (وضو.غسل.تیمم)


دانلود پاورپوینت درس ششم پیام های اسمانی پایه نهم ( وضو.غسل.تیمم )   درس ۶ : ( وضو.غسل.تیمم )   تعداد اسلاید :۲۱ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن:  پاک بودن اعضای وضو اگر صورت، دست ها ، سر و یا روی پاها هنگام وضو گرفتن نجس باشند، باید ابتدا نجاست را برطرف کرد، بدن را پاک نمود و سپس وضو گرفت     …

دانلود پاورپوینت درس هفتم پیام های اسمانی پایه نهم (احکام نماز)

دانلود پاورپوینت درس هفتم پیام های اسمانی پایه نهم (احکام نماز)


دانلود پاورپوینت درس هفتم پیام های اسمانی پایه نهم ( احکام نماز )   درس ۷ : ( احکام نماز )   تعداد اسلاید :۱۰ اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام موضوعات  منطبق با کتاب درسی  به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند . از تصاویر شزیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است . در این پاورپوینت ما   مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم .   اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد .   قسمتی از متن:  برخی از مستحبات نماز ۱) پس از تمام شدن قرائت و قبل از رکوع، مستحب است “الله اکبر” بگوییم.   2) بعد از برخاستن از رکوع، مستحب است “الله اکبر” بگوییم و بهتر است این جمله را هم بگوییم: “سمع الله لمن حمده”.   3) قبل از سجده ها و بعد از آنها، مستحب است “الله اکبر” بگوییم.   …