ریاضی چهارم ابتدایی فصل سوم با جواب

ریاضی چهارم ابتدایی فصل سوم با جواب


ریاضی چهارم ابتدایی فصل سوم با جواب در ۴۶ صفحه با فرمت ورد برای معلمین دانش آموزان و اولیای گرامی قرار خواهیم داد. تا بتوانند حل مسئله و پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس ریاضی چهارم فصل سوم ضرب و تقسیم را حل کنند. کسانی که مشکل حل مسئله فصل سوم یا فعالیتهای کلاسی را دارند ما به آنها پیشنهاد میکنیم ، که این فایل را خریداری کنند و جواب تمام حل تمرینات و کاردرکلاس درون این فایل صفحه به صفحه گذاشته شده است. بعد از خرید این گام به گام چهارم ریاضی با جواب می توانید پاسخ تمامی سوالات و فعالیت ها ی درسی را درون این کتاب دریافت کنید ، و بطور کامل تمرینات ریاضی چهارم کار در کلاس ، فعالیت ها را بطور احسن و دقیق به دانش آموزان تدریس دهید. مواردی که شامل به پاسخ به تمرینات و فعالیت کار در کلاس می شود را ما در قسمت پایین برای شما بیان خواهیم کرد صفحه به صفحه کتب درسی. ریاضی چهارم ابتدایی فصل سوم ضرب و تقسیم با جوابریاضی چهارم ابتدایی فصل سوم ضرب و تقسیم با جواب پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاسریاضی چهارم فصل ۳ ضرب و تقسیم شامل پاس …

جواب ریاضی چهارم فصل هفتم

جواب ریاضی چهارم فصل هفتم


جواب ریاضی چهارم فصل هفتم در ۳۰ صفحه با فرمت ورد برای معلمین دانش آموزان و اولیای گرامی قرار خواهیم داد. تا بتوانند حل مسئله و پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاس ریاضی چهارم فصل هفتم آمار و احتمال را حل کنند. کسانی که مشکل حل مسئله فصل هفتم یا فعالیتهای کلاسی را دارند ما به آنها پیشنهاد میکنیم ، که این فایل را خریداری کنند و جواب تمام حل تمرینات و کاردرکلاس درون این فایل صفحه به صفحه گذاشته شده است. بعد از خرید این گام به گام چهارم ریاضی با جواب می توانید پاسخ تمامی سوالات و فعالیت ها ی درسی را درون این کتاب دریافت کنید ، و بطور کامل تمرینات ریاضی چهارم کار در کلاس ، فعالیت ها را بطور احسن و دقیق به دانش آموزان تدریس دهید. مواردی که شامل به پاسخ به تمرینات و فعالیت کار در کلاس می شود را ما در قسمت پایین برای شما بیان خواهیم کرد صفحه به صفحه کتب درسی. ریاضی چهارم ابتدایی فصل هفتم با جوابجواب ریاضی چهارم فصل هفتم آمار و احتمال پاسخ به فعالیت ها ، حل تمرین ، کار در کلاسریاضی چهارم فصل ۷ آمار و احتمال شامل پاسخ به فعالیت ها ، ح …

جزوه مبانی نظری معماری دکتر مهدی حجت دانشگاه تهران

جزوه مبانی نظری معماری دکتر مهدی حجت دانشگاه تهران


این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس مبانی نظری معماری دکتر مهدی حجت دانشگاه تهران می باشد که به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه عالی در ۷۱ صفحه  فرمت پی دی اف با کیفیت عالی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد . …

جزوه سازه های فولادی پروفسور محمود گلابچی دانشگاه تهران

جزوه سازه های فولادی پروفسور محمود گلابچی دانشگاه تهران


این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس  سازه های فولادی پروفسور محمود گلابچی دانشگاه تهران می باشد که به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . معرفی پروفسور محمود گلابچی: ایشان چهره ماندگار در معماری و مهندسی راه و ساختمان جمهوری اسلامی ایران، دارای کرسی یونسکو در معماری، استاد نمونه دانشگاه های کشور، پژوهشگر برجسته دانشگاه های کشور و استاد پایه ۴۰ دانشکده معماری دانشگاه تهران هستند.   این جزوه عالی در ۳۱ صفحه با کیفیت عالی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد . …

جزوه سازه های بتونی مهندس کتایون تقی زاده دانشگاه تهران

جزوه سازه های بتونی مهندس کتایون تقی زاده دانشگاه تهران


این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس سازه های بتونی مهندس کتایون تقی زاده دانشگاه تهران می باشد که به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه عالی در ۲۲ صفحه فرمت عکس با کیفیت عالی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد . …

جزوه درس ساختمان ۲ دکتر سامع دانشگاه تهران

جزوه درس ساختمان ۲ دکتر سامع دانشگاه تهران


این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس ساختمان ۲ دکتر سامع دانشگاه تهران می باشد که به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه کامل در ۲۷ صفحه با کیفیت عالی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد . …

جزوه ساختمان ۱ دکتر ساعد سميعي دانشگاه تهران

جزوه ساختمان ۱ دکتر ساعد سميعي دانشگاه تهران


این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس ساختمان ۱ دکتر ساعد سميعي دانشگاه تهران می باشد که به خوبی به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه کامل در ۷۲ صفحه بوده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد . …

جزوه زبان تخصصی معماری دکتر امیر سعید محمودی دانشگاه تهران

جزوه زبان تخصصی معماری دکتر امیر سعید محمودی دانشگاه تهران


این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه  درس  زبان تخصصی دکتر امیر سعید محمودی دانشگاه تهران  می باشد  که به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه عالی در ۲۸ صفحه با کیفیت عالی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد . …

جزوه تنظیم شرایط محیطی دکتر زهرا قیابکلو دانشگاه تهران

جزوه تنظیم شرایط محیطی دکتر زهرا قیابکلو دانشگاه تهران


این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس  تنظیم شرایط محیطی دکتر زهرا قیابکلو دانشگاه تهران  می باشد  که به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه کامل در ۵۷ صفحه بوده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد . …

جزوه تاسیسات مکانیکی دکتر محمد رضا سلطان دوست دانشگاه تهران

جزوه تاسیسات مکانیکی دکتر محمد رضا سلطان دوست دانشگاه تهران


این جزوه به صورت دست نویس است . این  جزوه درس  تاسیسات مکانیکی دکتر محمد رضا سلطاندوست دانشگاه تهرانمی باشد  که به خوبی به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه عالی در ۴۷ صفحه  فرمت عکس با کیفیت عالی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد . …

جزوه تاسیسات الکتریکی دکتر زهرا قیابکلو دانشگاه تهران

جزوه تاسیسات الکتریکی دکتر زهرا قیابکلو دانشگاه تهران


این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس  تاسیسات الکتریکی دکتر زهرا قیابکلو دانشگاه تهران  می باشد  که به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه کامل در ۳۲ صفحه فرمت عکس  با کیفیت عالی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد . …

جزوه درس نور و اکوستیک دکتر زهرا قیابکلو دانشگاه تهران

جزوه درس نور و اکوستیک دکتر زهرا قیابکلو دانشگاه تهران


این جزوه به صورت دستنویس است. این جزوه درس نور و اکوستیک نوشته شده از کلاس درس دکتر زهرا قیابکلو می باشد  که جزوه ای بسیار کامل در تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی است.  موضوعات بخش صدا شامل: اصول و مبانی صدا، فیزیولوژی گوشی، انتشار صدا، حامل های صوتی، انتقال صوت، جذب صوت، رفتار صوت و غیره … و موضوعات بخش نور شامل: اصول و مبانی نر،ماهیت نور، رفتار نور، فیزیولوژی چشم، واحد های سنجش نور، کمیت های قابل اندازه گیری، شرایط طراحی، منبع نور، انواع لامپ ها و … می باشد. این جزوه در  53  صفحه با کیفیت عالی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد .فرمت عکس …

دانلود پاورپوینت ارزیابی سرطان سینه (BREAST CANCER SCREENING )

دانلود پاورپوینت ارزیابی سرطان سینه (BREAST CANCER SCREENING )


بخشی از متن امروزه یکی از عوامل نگران‌کننده در سلامتی زنان، سرطان پستان است. در اکثر کشورهای دنیا سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در زنان است و عامل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان است. در ایران نیز این بیماری در صدر سرطان‌های خانم ها  قرار دارد و بروز آن در حال افزایش است. مرگ يك زن در اثر سرطان پستان عواقب بسياري براي خانواده و جامعه دارد.   فهرست مطالب اهمیت موضوع اصول خود مراقبتی برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان راه های پیشگیری از سرطان علایم هشدار دهنده سرطان پستان آناتومي پستان عوامل خطر سرطان پستان عوامل خطر ساز غيرقابل اصلاح عوامل خطر ساز قابل اصلاح علائم هشدار دهنده سرطان پستان توصیه های خود مراقبتی برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان شیوه های تشخیص سرطان پستان مراحل خود آزمایی مشاهده لمس معاینه معاينه باليني پستان سروایوال ۵ ساله برای کانسر زمان بررسي تكنيك استفاده از انگشتان ماموگرافی سيستم گزارش دهي BIRADS سونوگرافی MRI نمونه برداری از پستان روش های درمانی سرطان پستان   مشخصات فایل نام فارسی : دانلود پاورپوی …

دانلود پاورپوینت ارزیابی سرطان سرویکس (CERVIX CANCER SCREENING)

دانلود پاورپوینت ارزیابی سرطان سرویکس (CERVIX CANCER SCREENING)


بخشی از متن شیوع سرطان دهانه رحم در ایران نسبت به برخی از کشور های جهان کمتر گزارش شده است بطوریکه بر اساس گزارش مركز ملي ثبت سرطان  در سال ۲۰۰۴ میزان شیوع آن   1/42 در صد هزارنفر بوده و رتبه ۱۳ در كل سرطانهاي زنان ایرانی  را تشکیل می داد .  شیوع این سرطان بر اساس گزارش مركز ملي ثبت سرطان که در گزارش بین المللی اژانس بین المللی سرطان در سال ۲۰۱۲ منتشر شد میزان شیوع ۱/۸ در صد هزار و  رتبه ۱۱ سرطانهای زنان را به خود اختصاص داده است.   فهرست مطالب مقدمه سرطان دهانه رحم در ایران غربالگری تعادل در تصمیم گیری آناتومی نئوپلازی و سرطان دهانه رحم دستورالعمل نمونه گیری مواردی که باید پیش از نمونه گیری بررسی شوند آماده سازی بیمار پیش از نمونه برداری فرایند نمونه برداری (پاپ اسمیر HPV تست) روش نمونه برداری (پاپ اسمیر HPV تست)   مشخصات فایل نام فارسی : دانلود پاورپوینت ارزیابی سرطان سرویکس (CERVIX CANCER SCREENING) موضوع: پزشکی، سرطان سرویکس ، ارزیابی، معاینه، آموزشی مربوط به رشته: پزشکی، پرستاری، پیراپزشکی، دانشجویی نویسنده :  محتوا …

پاورپوینت درس ۱ نگارش پایه دهم: پرورش موضوع

پاورپوینت درس ۱ نگارش پایه دهم: پرورش موضوع


          نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۸ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس اول پرورش موضوع ستایش الهی، نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان. الهی، ضعیفان را پناهی. قاصدان را بر سر راهی. مؤمنان را گواهی. چه عزیز است آن کس که تو خواهی… الهی، در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مكانی، نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی. پیداست که در میان جانی، بلكه جان زنده به چیزی است که تو آنی. درس ۸ : نوشته های داستان گونه ۴ الهی، چون در تو نگرم، از جمله تاج دارانم و چون در خود نگرم، از جمله خاکسارانم؛ خاک بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم و شیطان را شاد. الهی، اگر گویم، ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم، رضای تو جویم. الهی، اگر طاعت بسی ندارم، اندر دو جهان جز تو کسی ندارم. الهی، ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم به خواب غفلت آلوده و دیده ای پر آب؛ گاهی در آتش می سوزیم و گاهی در آب دیده غرق. خواجه عبدالله انصاری درس ۸ : نوشته های داستان گونه ۵ یكي از نخستین پرسش هایي که …

پاورپوینت درس ۲ نگارش پایه دهم: عینک نوشتن

پاورپوینت درس ۲ نگارش پایه دهم: عینک نوشتن


          نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۹ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس دوم عینک نوشتن روزي همراه چند تن از دانش آموزان کلاس به کتابخانه رفتیم. در آنجا کتابی به نام « گُل » نظرمان را جلب کرد. یكي از دوستان گفت: « شاید این کتاب درباره بهترین گُلزنان فوتبال باشد ». دیگري گفت: « ممكن است درباره گل کاري و باغباني باشد ». دومي گفت: « حتي مي تواند درباره نغمه بلبل باشد ». خلاصه، هر یک چیزي گفتند. درس ۲ : عینک نوشتن ۴ از کتابدار خواهش کردیم که آن کتاب را برایمان بیاورد. وقتی که فهرست مطالب را دیدیم، همه تعجب کردیم… راستي چرا براي یک موضوع، نوشته هاي متفاوت و رنگارنگي خلق مي شود؟ وقتی از پشت عینک به طبیعت نگاه می کنیم، طبیعت را با همان رنگی می بینیم که رنگ شیشه عینک ماست. اگر رنگ شیشه عینک، زرد باشد، طبیعت، زرد و پاییزی جلوه می کند. اگر شیشه عینک ما، سبز رنگ باشد، رنگ طبیعت، سبز و بهاری می شود. منظور از عینک نوشتن، نوع نگاه نویسنده به موضوع است. نوع نگاه ما البته به فكر ما ب …

پاورپوینت درس ۳ نگارش پایه دهم: نوشته های عینی

پاورپوینت درس ۳ نگارش پایه دهم: نوشته های عینی


          نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۱ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس سوم نوشته های عینی پیش تر آموختیم که نوشته انواعي دارد. در این درس، شیوه نوشتن متن هاي عیني را می آموزیم. هنگام نوشتن متن عیني، معمولا از حواس پنجگانه بهره مي گیریم و از قلمرو حس ظاهر، فراتر نمي رویم؛ یعني آنچه چشم مي بیند، گوش مي شنود و… دقیقا و عینا در نوشته بازتاب مي یابد؛ به همین سبب این نوشته ها را « محسوس و واقعي » هم مي گویند. درس ۳ : نوشته های عینی ۴ هدف نویسنده هنگام نوشتن متن عیني، ارائه اطلاعات واقعي و مستند است؛ بنابراین از دریچه حواس به چشم انداز مورد نظر مي نگرد و وارد فضاي ذهن و خیال نمي شود و از احساسات شخصي خود بهره نمي گیرد. در این درس، می خواهیم با بهره گیری از روش پرسش سازی، شیوه نگارش نوشته های عیني را بیاموزیم. وقتی قصد ما خلق نوشته عیني است، پرسش های ما باید عیني باشد. پاسخ سازی ها هم نباید از محدوده عینیت فراتر رود. مثلا اگر بخواهیم درباره « تلفن همراه » متنی عیني یا محسوس بنویسیم، بدین گونه عمل …

پاورپوینت درس ۴ نگارش پایه دهم: نوشته های گزارش گونه

پاورپوینت درس ۴ نگارش پایه دهم: نوشته های گزارش گونه


          نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۰ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:  درس چهارم نوشته های گزارش گونه « گزارش » یكي از قالب های پرکاربرد نوشتن است که رخدادهاي واقعي را بر بنیاد حواس ظاهر، بیان مي کند. هریک از ما ممكن است به نوشتن گزارش یا گزارش گونه نوشتن نیاز داشته باشیم. معمولا زمانی گزارش می نویسیم که بخواهیم رویدادی را کوتاه و گویا معرفي کنیم. گزارش خوب باید زمان، مكان و برخي جزئیات را به درستي بازگو کند. می کنیم: درس ۴ :‌ نوشته های گزارش گونه ۴ یكی از روش هاي مناسب برای تهیه گزارش، بهره گیری از پرسش است. هنگام نوشتن گزارش، ابتدا درباره موضوع مورد نظر، پرسش های متنوعی طرح می کنیم؛ یعني از خود مي پرسیم این گزارش به چه پرسش هایي مي خواهد پاسخ بدهد و سپس به طبقه بندي و چینش پرسش ها می پردازیم. نكته مهم این است که چون فضاي متن های گزارش گونه عمدتا با نوشته های محسوس و عیني شكل مي گیرد، نوع پرسش ها و پاسخ ها نیز باید عیني باشد. مثلا اگر موضوع گزارش « بازدید از دبیرستان » باشد، بدین سان …

پاورپوینت درس ۵ نگارش پایه دهم: نوشته های ذهنی (۱) جانشین سازی

پاورپوینت درس ۵ نگارش پایه دهم: نوشته های ذهنی (۱) جانشین سازی


          نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۵ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:  درس پنجم نوشته ذهنی (۱) جانشین سازی پیش از این گفتیم که نوشته ها را مي توان به دو دسته عیني و ذهني تقسیم کرد. آموختیم که براي نوشتن متن هاي عیني، پدیده ها را مي بینیم، صداها را مي شنویم، بوها را با حس بویایي درک و اشیا را لمس مي کنیم و مزه خوراکي ها را مي چشیم؛ یعني به کمک حواس خود به شناخت مي رسیم و حاصل درک خود از پدیده ها را به نگارش درمي آوریم. درس ۵ : نوشته ذهنی (۱) ۴ اکنون به نوشته هاي ذهني مي پردازیم. در نوشته هاي ذهني از محدوده عیني و حواس ظاهر فراتر می رویم و موضوع را به یاري ذهن و خیال، پرورش مي دهیم و مي نویسیم. در متن های ذهني، نویسنده آزادي عمل بسیار زیادی دارد و در واقع، توانایي ذهن نویسنده، مسیر نوشته را شكل مي دهد. در درس اول، براي پرورش موضوع در ذهن، سه شگرد بارش فكري، ا گرنویسي و گُزین گفته ها معرفي شد. این شگردها کمک مي کند موضوع در ذهن ما رشد و پرورش یابد. یكي از روش هایي که موجب پرورش موضوع در ذهن مي شود و در خلق نوشته هاي …

پاورپوینت درس ۶ نگارش پایه دهم: نوشته های ذهنی (۲) سنجش و مقایسه

پاورپوینت درس ۶ نگارش پایه دهم: نوشته های ذهنی (۲) سنجش و مقایسه


          نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۵ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:  درس سوم نوشته ذهنی (۲) سنجش و مقایسه روش جانشین سازی را برای نوشتن متن هاي ذهني، در درس گذشته آموختیم و با بهره گیری از آن شیوه، نوشتیم. یكي دیگر از روش هایي که در نگارش متن ذهني مفید است، روش « سنجش و مقایسه » است. مقصود از سنجش و مقایسه، برقراري پیوند بین پدیده ها و کشف روابط میان آنها براي درک تفاوت ها و شباهت هاي آنهاست. راه ارتباطی موضوع ها با یكدیگر، از طریق رابطه معنایی آنها ایجاد مي شود. درس ۶ : نوشته ذهنی (۲) ۴ روابط معنایی موضوعات معمولا بر پایه « قیاس » شكل می گیرد. مقایسه کردن یک موضوع با موضوع دیگر، در حقیقت، نوعی پیوند زدن به موضوعاتی است به ظاهر بی ربط اما در واقع مرتبط با هم. همین بی ربطی اولیه و کشف روابط پس از درنگ و تأمل است که فضای نوشته را ذهنی و جذاب مي سازد. در نوشته هاي عیني موضوع را با چیزي مقایسه مي کنند که با هم در یک طبقه قرار مي گیرند؛ مثلا دو کتاب، دو خودرو، دو پرنده یا دو خانه. آنچه در نوش …

پاورپوینت درس ۷ نگارش پایه دهم: نوشته های ذهنی (۳) ناسازی معنايی یا تضاد مفاهیم

پاورپوینت درس ۷ نگارش پایه دهم: نوشته های ذهنی (۳) ناسازی معنايی یا تضاد مفاهیم


          نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۵ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس هفتم نوشته ذهنی (۳) ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم در این درس می خواهیم عینک ناسازبینی را به چشم ذهن بزنیم و هر چیزی که موضوع نوشته ما قرار گرفت، نخست به موضوع ها و مفاهیم ناساز و متضاد با آن بیندیشیم و آنها را بیابیم. برای این کار، نخست موضوع یا مفهوم اصلی (صلح) را در مرکز و هسته نقشه یا نمودار، جای می دهیم و شروع می کنیم به تأمل و تفكر پیرامون مفاهیم ناساز با آن و سپس یک هسته دیگر با مفهوم متضاد، انتخاب می کنیم و کنار آن می نویسیم. درس ۷ : نوشته ذهنی (۳) ۴ درس ۷ : نوشته ذهنی (۳) ۵ پس از این دو مرحله، به موضوع نخست (صلح) باز مي گردیم و به شیوه بارش مفاهیم، شاخه هاي اصلي متناسب با آن را لحظه به لحظه کامل تر مي کنیم. در مرحله بعدي با نگاه جزئي و دقیق تر، خوشه هاي هر شاخه را تا جایي که فرصت داریم و ذهن، توانایي خلاقیت دارد، ادامه مي دهیم و تكمیل مي کنیم. پس از آن، شاخه هاي موضوع دوم (جنگ) را کامل مي کنیم. بدین سان، پس از چند دقیقه تفكر، مي بینیم که …

پاورپوینت درس ۸ نگارش پایه دهم: نوشته های داستان گونه

پاورپوینت درس ۸ نگارش پایه دهم: نوشته های داستان گونه


          نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۰ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس هشتم نوشته های داستان گونه نوشته های داستان گونه یکي از گونه های نوشتاری که با فضای نوشته های ذهنی همخوانی دارد، « داستاني نوشتن » است. خواست ما از داستان گونه نويسي اين است که افزون بر رعایت شیوه هایی که تاکنون فرا گرفتیم، بهتر است براي نوشتن داستان واره، گام هاي زیر را هم برداریم و از این پلكان عبور کنیم: درس ۸ : نوشته های داستان گونه ۴ الف) گام اول: شخصیت پس از روشن شدن موضوع، براي نوشتن داستان واره، به شخصیت نیاز داریم؛ به همین سبب، دو یا چند شخصیت در ذهن خلق مي کنیم و شخصیت ها را به گفت وگو با یك دیگر مي نشانیم و مي گذاریم آنها با یك دیگر سخن بگویند و هم فكري کنند یا به مخالفت با هم برخیزند. توجه داشته باشیم که همه شخصیت ها را به طور فعال مشارکت بدهیم. نوشته صفحه بعد را بخوانید و به شخصیت ها و گفت و گوي آنها توجه کنید. روزنامه ها نوشته بودند مردی در باغ وحش،وارد قفس ببری شد و از آن حیوان خواست تا او را بخورد. مرد گفت: من آمده ام …

دانلود صورت جلسات شورای اقامه نماز، قرآن و عترت ۹۹-۹۸

دانلود صورت جلسات شورای اقامه نماز، قرآن و عترت ۹۹-۹۸


فایل صورت جلسه اقامه نماز در هشت جلسه و هشت صفحه قالب وورد وقابل ویرایش برای استفاده معاونین و مربیان پرورشی مدارس می باشد …

پاورپوینت درس ۱ مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): دوستی

پاورپوینت درس ۱ مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): دوستی


          نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۶ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس اول دوستی دوستی یک نیاز است انسان موجودی اجتماعی است و نمی‌تواند تنها زندگی کند. تنهایی برای انسان‌ها احساس ناخوشایندی است. دوستی یکی از مهم‌ترین نیازهای ما به شمار می‌رود. همه‌ ما نیاز داریم که دوستانی داشته باشیم تا هم به آنها محبت کنیم و هم مورد توجه و مهربانی قرار بگیریم. خداوند در سرشت ما انسان‌ها میل به محبت کردن و محبت دیدن و نیاز به برقراری ارتباط با دیگران را قرار داده است. درس ۱ : دوستی ۴ فعالیت ۱ (صفحه ۱۴ کتاب درسی) به طور گروهی رفتارهایی را که موجب ناراحتی دوستان از یکدیگر و بر هم خوردن دوستی‌ها می شود، فهرست کنید و در کلاس بخوانید. درس ۱ : دوستی ۵ اهمیت دوستی از فعالیت ۱ چه نتیجه‌ای گرفتید؟ داشتن دوستان خوب مزایا و فواید زیادی دارد: انسان از صحبت کردن و همنشینی با دوستان خوب لذت می‌برد. هر یک از ما گاهی با موضوعاتی برخورد می‌کنیم که می‌خواهیم درباره‌ آن ها با دیگران صحبت و …

پاورپوینت درس ۲ مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): آداب دوستی

پاورپوینت درس ۲ مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): آداب دوستی


          نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۵ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس دوم آداب دوستی آیا تا به حال این عبارت را شنیده‌اید که می‌گویند: پیدا کردن دوست آسان است اما نگهداری آن مشکل! منظور از این ضرب‌المثل چیست؟ درس ۲ : آداب دوستی ۴ چگونه با دوستانمان رفتار کنیم؟ حفظ و نگهداری دوستی یک موضوع مهم است. حفظ دوستی یعنی اینکه ما با دوستانمان چه رفتارهایی داشته باشیم تا دوستی ادامه پیدا کند؟ چه کنیم تا دوستی‌ها به هم نخورد و محکم‌تر شود؟ درس ۲ : آداب دوستی ۵ فعالیت ۱ (صفحه ۱۴ کتاب درسی) به طور گروهی رفتارهایی را که موجب ناراحتی دوستان از یکدیگر و بر هم خوردن دوستی‌ها می شود، فهرست کنید و در کلاس بخوانید. درس ۲ : آداب دوستی ۶ شما با این فعالیت توانستید برخی از کارهایی را که به رابطه‌ دوستی آسیب می‌رساند، پیدا کنید. درس ۲ : آداب دوستی ۷ به این توصیه‌ها توجه کنید: به دوست وفادار باشیم و در غیاب دوستمان هم از او دفاع کنیم. کاری نکنیم که دوستان ما به خاطر خواسته‌های ما به دردسر …

پاورپوینت درس ۳ مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): تصمیم گیری چیست؟

پاورپوینت درس ۳ مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): تصمیم گیری چیست؟


          نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۱ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس سوم تصمیم گیری چیست؟ وقتی ما تصمیم می‌گیریم، از بین دو یا چند چیز، مواردی را انتخاب می‌کنیم و مواردی را کنار می‌گذاریم. برای مثال وقتی به کتاب فروشی یا فروشگاهی که بازی‌های فکری سرگرم کننده دارد، می‌روید و یکی از آنها را می‌خرید، چیزی را انتخاب کرده‌اید یا بهتر بگوییم تصمیم‌گیری کرده‌اید. اما همان‌طور که قبلاً گفته شد، همه‌ تصمیمات ساده نیستند و گاهی موقعیت‌هایی پیش می‌آید که در آن راه‌های مختلف و متعددی وجود دارد و انتخاب یکی از آنها مشکل است. به موقعیت‌های ١ ،٢ و ٣ توجه کنید و بگویید در هر یک از این موقعیت‌ها چه راه حل‌هایی وجود دارد؟ به چند روش می‌توان انتخاب یا تصمیم‌گیری کرد؟ گفت وگو کنید. درس ۳ : تصمیم گیری چیست؟ ۴ موقعیت ۱ فرض کنید فردا امتحان دارید و مادرتان هم می‌خواهد خواهر کوچکتان را پیش پزشک ببرد و از شما می‌خواهد همراهش بروید و ب …

تحقیق نشانه شناسی بازیگر تاویل کنش

تحقیق نشانه شناسی بازیگر تاویل کنش

تحقیق نشانه شناسی بازیگر تاویل کنش

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل ۹۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۰۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

دانلود تحقیق نشانه شناسی بازیگر تأویل كنش ۱۰۳ صفحه قابل ورایش در قالب Word.

فهرسـت مطالب:
فصل ۱: مقدمه نشانه شناسی و خاستگاه فلسفی
۱-۱ نشانه چیست ؟
۱-۲ نشانه شناسی
۱-۳ ساختارگرایی و نشانه شناسی ( دیدگاه سوسور)
۱-۴ خاستگاه فلسفی
۱-۵ طبقه‌بندی پیرس
۱-۶ نشانه‌های طبیعی و نشانه‌های مصنوعی
۱-۷ هدف نشانه‌ها
۱-۸ نظریه‌ی نشانه شناسیك

فصل ۲: ملاحظات نظری
۲-۱ در مكتب پراك
۲-۲ فرایند نشانه شدن ابژه
۲-۳ Semiotics
2-4 نشانه از دید سوسور
۲-۵ نشانه از دید پیرس
۲-۶ تكامل دسته‌بندی پیرس
۲-۷ دیگر تقسیم‌بندی‌ها
۱-۲-۷ مثلث معنایی آگرن وریچاردز
۲-۲-۷ الگوی متز
۳-۲-۷ الگوی معنایی فرگر
۴-۲-۷ مربع نشانه شناسی گریماس
۵-۲-۷ الگوی كریستال
۲-۸ دلالت صریح و ضمنی
۲-۹ روابط همنشینی و جانشینی
۲-۱۰ رمزگان
۱-۲-۱۰ دسته‌بندی ژان پل سیمون
۲-۲-۱۰ دسته‌بندی امبرتواكوا
۳-۲-۱۰دسته‌بندی بارت

فصل ۳: طبقه‌بندی نظام‌های نشانه‌ای
۳-۱ طبقه‌بندی كوزان
۳-۲ طبقه‌بندی اسلین
۳-۳ پرسشنامه‌ی پاویس

فصل ۴: بازیگر
۴-۱ نشانه‌ای شدن روی صحنه
۴-۲ روابط مكانی
۴-۳ بازیگر و شخصیت
۴-۴ بازیگر پل ساز

فصل ۵: كنش
۵-۱ ۶عامل سازنده كنش
۵-۲ الگوی كنشی گرماس
۱-۵-۲ الگوی كنشی گرماس / سجودی
۲-۵-۲ الگوی كنشی گرماس / پرویز
۳-۵-۲ الگوی كنشی گرماس / آلن آستین و جرج ساونا
۵-۳ اهمیت الگوی كنش و محدودیتها
۵-۴ انواع كنش از دید كرالام
۵-۵ كنش گفتار
۱-۵-۵ تفاوت مكالمه‌ی دراماتیك از معادل روزمره
۲-۵-۵ طبقه بندی آستین از كنش‌های غیر بیانی
۳-۵-۵ تئودورف، گزاره و ؟؟؟
۵-۶ نیت و هدف
۵-۷ زمان كنش
۵-۸ حركت و نظام نشانه‌های حركت
۱-۵-۸ اصول حركت
۲-۵-۸ كاركردهای حركت
۳-۵-۸ سیگنال حركتی
۴-۵-۸ سه نوع اصلی صحنه‌ای
۵-۹ دستگاه مختصات سه بعدی كنش
۵-۱۰ الزامات ذهنی كنش

فصل ۶: تأویل كنش
۶-۱ تأویل
۶-۲ تأویل در مباحث مدرن
۶-۳ نیت مولف
۶-۴ گفتگو با متن
۱-۶-۴ سه درجه‌ی معنا
۲-۶-۴ پایگان معانی از نظر دانته
۳-۶-۴ انسجام معنایی
۴-۶-۴ انتقاد به نشانه‌ شناسی – دریدا
۶-۵ ارتباط رقمی یا قیاسی
۱-۶-۵ عناصر ارتباط كلامی
۲-۶-۵ الگوی ساده‌ی ارتباط تئاتری
۶-۶ عملیات تفسیری
۶-۷ تفسیر سه لایه‌ای
۶-۸ نشانه شناسی لایه‌ای
۶-۹ لنگر نشانه‌ها
فصل ۷: ارزیابی فرضیه و نتیجه‌‌گیری
فهرست منابع

دانلود تحقیق نشانه شناسی بازیگر تأویل كنش ۱۰۳ صفحه قابل ورایش در قالب Word

تحقیق در مورد نگارگری در دوره ساسانیان

تحقیق در مورد نگارگری در دوره ساسانیان

تحقیق در مورد نگارگری در دوره ساسانیان

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۸۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات :

تحقیق در مورد نگارگری در دوره ساسانیان در ۲۳ صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

دودمان ساسانی از قرن سوم تا میانه قرن هفتم میلادی درایران پادشاهی کردند . اتحاد مجدد ایران باری دیگری از ایالت پارس واقع در جنوب غربی محلی که شهر قدیمی پاسارگاد هخامنشیان قرار داشت آغاز گشت .

ساسان نام « مغی » بود که در معبد الاهه ناهید (آناهیتا) خدمت می کرد . وی به خاندان سلطنتی فارس وابسته بود و مقام مهمی داشت . پسر او پاپک حاکم استخر و دارای لقب پادشاه بود . کار اردشیر نواده ساسان و پسر پاپک که از مساعدت محافل روحانی و بخشی از اعیان برخوردار بود بالا گرفت و به تدریج متصرفات خویش را با تسخیر اراضی مجاور توسعه داد و چنان نیرومند گشت که بزرگترین فرمانروای پارس را شکست داد و سرنگون ساخت .
اردشیر همدان و آذربایجان و گرگان و ابرشهر و مرو را تصرف کرد و متصرفات او تاحدود بلخ و خوارزم رسید و پادشاهان کوشان و توران خود را تابع او خواندند .

به موجب کتیبه سه زبانی شاپور اول شاپور اول در کعبه زردشت ، پارس و خوزستان و بین النهرین و عربستان و ارمنستان و آذربایجان و گرجستان و اران و مازندران و ماد و گرگان و مرو و خراسان و سیستان و بلوچستان و مکران ودره سند و کوشان و سغد و عمان ازجمله متصرفات او بوده است . این متصرفات در زمان خسرو انوشیروان تا سواحل دریای سیاه و شهر انطاکیه و یمن نیز کشیده شد و سوریه و آسیای صغیر در زمان خسروپرویز به تصرف ایران درآمد .

ساسانیان که خود را وارث هخامنشیان می دانستند قدرتی مرکزی ایجاد کردند و زمام اختیار را از دست فئودالها گرفتند و آنها را ودار ساختند که به اوامر حکومت مرکزی گردن نهند .

یین زردشت ، که ظاهرا از اواخر حکومت اشکانیان در سراسر ایران بسط و توسعه یافته بود در آن دوره به صورت دین ملی و رسمی کشور درآمد . در این دوره بسیاری از عناصر یونانی که با محیط اجتماعی ایران سازگاری نداشت طرد گردید و یا رنگ ایرانی به خود گرفت .
برای شناخت و پژوهش درباره نگارگری این دوره همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد ، می توان به کتب و سفرنامه ها و خاطرات افرادی که در این دوره مطالبی نوشته اند و یا به آثار باقی مانده از این دوران مراجعه کرد .

درباره نگارگری دوره ساسانی ضمن بررسی کتب تاریخی و جهانگردانی که از ایران پس از تصرف اسلام دیدن کردند ، خصوصا اعراب و عرب زبانانی که اشعاری سروده اند و در آن به نگارگری اشاره داشتند می توان به شاعر سده سوم هجری «ابوعباده بحتری » اشاره کرد .
بحتری در آغاز چکامه خود می گوید : « به دیدار (مداین کسری ) رفتم تا با نگریستن بر آنها عبرت آموزم و بار غمی را که بر دلم نشسته است سبک کنم . پس از آن به توصیف یک تابلو نقاشی که تا روزگار او (۲۷۰ هـ ) بر دیوار ایوان نگاریده و از آسیب زمانه در امان مانده بود می پردازد . در این تابلو جنگ خسرو اول انوشیروان و سپاهیان پیروزمند ایران نشان داده شده بود که شهر انطاکیه را در شام گرد فرو گرفته اند و خود خسرو فرماندهی سپاه را به دست دارد . نقاشی چنان زیبا و زنده بوده است به گفته بحتری ، گفتی سربازان زنده اند اما چون مردم لال با اشاره سخن می گویند .

اجازه دهید شرح تصویر را از زبان خود بحتری بیاوریم :

آن « ایوان» از شگفت کاری های ملتی با تو سخن می گوید که همین بنا در شگفتی کاری ایشان شکی نمی گذارد چون بر تصویر انطاکیه بنگری خود را در میانه روم و ایران می بینی ، آنجا که مرگ فرو می بارد و انوشیروان زیر درفش کاویان رده ها را می آراید . انوشیروان در جامه سبز و بر سمندی سوار است که گفتی در آب گلرنگ می خرامد مردان جنگی در پیش روی او خاموش و بی صدایند چشم چنین می پندارد که به راستی زنده اند اما چون لالان با اشاره سخن می گویند .

همچنین شعرای دیگری نیز به طرحها و نقشهایی بر دستمالها و پارچه ها و کاسه ها و پیاله و … اشاره کرده اند که از این میان می توان به حسن ابی هانی اهوازی معروف به ابونواس اشاره داشت که در سده دوم هجری می زیسته است .

علی بن حسین مسعودی در کتاب التنبیه و الاشراف به کتبی اشاره می کند که نزد یکی از بزرگان فارس دیده است که در آن رخساره شاهان ساسانی تصویر شده بود وی در صفحه ۹۲ و ۹۳ کتاب یاد شده که در سال ۱۹۳۸ در قاهره چاپ شده است چنین می گوید : به سال ۳۰۳ هجری در شهر استخر فارس نزد یکی از خاندانهای بزرگ ایرانی کتاب بزرگی دیدم حاوی اگاهیهای بسیاری از دانشهای ایرانیان و سرگذشت شاهان ایشان و ساختمان هایی که هر یک برآورده و جلوه گیریهای که کرده بود ، که هیچ کدام از آنها را در هیچ یک از کتابهای ایرانیان مانند خداینامه و آییننامه و گهنامه و دیگرها ندیده بودم .

در این کتاب از چهره شاهان ایران از دودمان ساسان بیست و هفت رخساره کشیده شده بود ؛ بیست و پنج مرد و دو زن ، رخساره هر کدام از روزی که در گذشته ، پیر یا جوان با زیورها و تاج و خط ریش و ویژگی های رخ کشیده بودند و اینکه اینان چهارصد و سی و سه سال و هفت روز شاهی کرده اند …

در تاریخ کتاب نوشته بود :« نوشته شده ا زچیزهایی که از خزانه شاهان ایران به دست آمده در سال ۱۱۳ هجری برای هشام بن عبدالملک بن مروان از فارسی به عربی برگردانیده شد .

«نخستین شاه ایشان در آن کتاب اردشیر بود ، جامه روی او سرخ دارای نقش دینارگون ، شلوار آسمانی رنگ و تاجش سبز در زر ، ایستاده ، نیزه ای در دست .

انجامین شاه یزدگرد پور شهریارپور خسرو پرویز بود . جامه رویی سبز نقشدار ، تاجش سرخ ، ایستاده ، نیزه ای در دست و بر شمشیر خود تکیه زده است .

تحقیق در مورد نگارگری در دوره ساسانیان در ۲۳ صفحه در قالب Word قابل ویرایش

پاورپوینت تربیت کودکان

پاورپوینت تربیت کودکان

پاورپوینت تربیت کودکان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۲۲۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع تربیت کودکان، در قالب pptx و در ۴۴ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف تربیت

ابعاد سلامت

سلامت جسمی

سلامت روانی

سلامت اجتماعی

سلامت معنوی

سبک فرزند پروری

سبک دلبستگی

دلبستگی ایمن

دلبستگی دوری جو

دلبستگی مقاوم

دلبستگی آشفته/سردرگم

عصبانیت و پرخاشگری در کودکان

اشتیاق ها و نیازهای روانی

احساسهای ناگوار

الگو پذیری از والدین

امر و نهی کردن دائم و منفی گرایی دایم کودکان

رفتارهای کودک درسنین مختلف با والدین

خط قرمزها در برخورد با کودک

کودک کمرو

چگونه با کودک کمرو رفتار کنیم؟

رفتن به مهد

رفتن به مدرسه

مصادیق عاطفی کودک آزاری

دانش امور جنسی برای کودک و نوجوان

هویت

چهار وضعیت هویت بر اساس دو تکلیف اکتشاف و تعهد

روشهای اصلی تربیت

قسمتی از متن:

دلبستگی مقاوم. این کودکان قبل از جدایی به دنبال نزدیکی به والد خود هستند و اغلب به کاوش نمی پردازند و پس از برگشتن او عصبانی می شوند و رفتار خصمانه، گاهی کتک زدن و هل دادن نشان می دهند. شماری از آنها وقتی که بغل می شوند به گریه ادامه می دهند و به راحتی نمی توان آنها را آرام کرد. تقریباً ۱۰ تا ۱۵ درصد کودکان امریکای شمالی این حالتی را نشان می دهند.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” تربیت کودکان ” می باشد که در حجم ۴۴ اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.

دانلود پاورپوینت با موضوع تربیت کودکان، در قالب pptx و در ۴۴ اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف تربیت، ابعاد سلامت، سلامت جسمی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی، سلامت معنوی، سبک فرزند پروری، سبک دلبستگی، دلبستگی ایمن، دلبستگی دوری جو، دلبستگی مقاوم، دلبستگی آشفته سردرگم، عصبانیت و پرخاشگری در کودکان، اشتیاق ها و نیازهای روانی

پاورپوینت بهداشت روان خانواده

پاورپوینت بهداشت روان خانواده

پاورپوینت بهداشت روان خانواده

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۲۷۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع بهداشت روان خانواده، در قالب ppt و در ۹۵ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف بهداشت روان

مولفه های مثبت در سلامت روانی

الگوی سلامت روانی کامل

تعریف بهنجاری normality

دیدگاه های كاركردی بهنجار

اصول بهداشت روانی

زیان های ناشی از عدم توجه به بهداشت و سلامت روان

نمودار رشد و تکامل شخصیت انسان از کودکی تا پیری

ملاک های سنجش سلامت روان

اصول رویکرد انسان گرایی/پدیدار شناختی

سه اصل اساسی در رابطه با دیگران

سبک های فرزند پروری

دیدگاه اریكسون: مراحل هشت گانه رشد روانی – اجتماعی

تعاریف بحران و هویت

هویت موفق

هویت زودرس

هویت مغشوش

تعریف ارتباط

اهمیت ارتباط

ارتباط ناموثر

عناصر کلامی ارتباط

عناصر غیر کلامی ارتباط

کارگروهی

روش های موثر برای گوش کردن فعال

خصوصیات گوش دادن فعال

موانع ارتباط موثر

خانواده

وظایف خانواده

محیط خانواده و تاثیر آن بر بهداشت روان

عوامل موثر در خانواده موفق

انواع خانواده

طبقه بندی فینچfinch از خانواده

مشخصات خانواده گسسته

روش های پیشگیری از اختلافات خانوادگی

علل ازدواج های منجر به شکست

اهداف ازدواج

تاثیر محیط در بهداشت روان

تاثیر خانواده

تغذیه

سوء تغذیه

قسمتی از متن:

اصول بهداشت روانی:

۱- احترام به شخصیت و حیثیت انسانی؛

۲- اعتقاد به تواناییها و ضعف ها؛

۳- شناخت محدودیت های انسانی؛

۴- اینکه هر رفتار انسانی علت خاصی دارد؛

۵- و اینکه هر رفتاری از انسان سر بزند تمام وجود انسان را تحت تاثیر قرار می دهد؛

۶- شناسایی احتیاجات و غرایز و محرک های که سبب ایجاد رفتار می شوند.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” بهداشت روان خانواده ” می باشد که در حجم ۹۵ اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.

دانلود پاورپوینت با موضوع بهداشت روان خانواده، در قالب ppt و در ۹۵ اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف بهداشت روان، مولفه های مثبت در سلامت روانی، الگوی سلامت روانی کامل، تعریف بهنجاری،دیدگاه های كاركردی بهنجار، اصول بهداشت روانی، زیان های ناشی از عدم توجه به بهداشت و سلامت روان، نمودار رشد و تکامل شخصیت انسان از کودکی تا پیری

پاورپوینت اصول تربیت فرزندان

پاورپوینت اصول تربیت فرزندان

پاورپوینت اصول تربیت فرزندان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۳۰۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع اصول تربیت فرزندان، در قالب ppt و در ۹۱ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

خانواده و تأثیر آن بر تربیت فرزندان

ساختار خانواده ها

ساختار عاطفی خانواده ها

مشخصات خانواده با ساختار بی قید و بند و بی کنترلی

مشخصات خانواده با ساختار دیكتاتوری و مستبدانه

مشخصات خانواده با ساختار تركیبی

سلامت روان و نوجوانان و جوانان

عوامل تأثیر گذار بر سلامت روانی

توصیه هایی به والدین و بزرگسالان

برخی از رفتارهایی که برای برخورد با واکنش های سازگارانه و ناسازگارانه نوجوان توصیه شده اند

مهارت های اساسی در تربیت فرزندان

چگونه می شود رابطه بهتری با فرزندان خود داشته باشید ؟

راه های گوش دادن فعال

تقویت اعتماد به نفس در کودک

راههایی که می توانند منجر به تقویت اعتماد به نفس مثبت در کودکان شوند

برخی مشکلات رفتاری کودکان و نحوه ی مقابله ی صحیح با آن

توصیه هایی برای کاهش پرخاشگری

دروغگویی در کودکان

رقابت خواهر و برادرها

مشکلات خوابیدن در کودکان

مشکلات در رفتن به رختخواب در کودکان

توصیه هایی برای کاهش اثرات وحشت زدگی در کودکان

ترس ها و اضطراب ها در کودکان

مشکلات رفتاری هنگام غذا خوردن کودکان

مشکلات در زمان لباس پوشیدن کودکان

اصول تربیت سازنده در فرزندان

روش های مختلف برای اداره مشكلات رفتاری كودكان

مهارت تشویق رفتار مطلوب در كودكان

سلامت روان و نوجوانان و جوانان

عوامل تأثیر گذار بر سلامت روانی

توصیه هایی به والدین و بزرگسالان

مهارت های اساسی در تربیت فرزندان

قسمتی از متن:

مشخصات خانواده ساختار آزاد منشانه با استفاده از روش عقلانی در کلیه شئون زندگی:

تمام افراد خانواده قابل احترام هستند؛

اعضای خانواده صلاحیت اظهار نظر درباره ی مشكلات مربوط به خود را دارند؛

همه ی افراد خانواده حق دارند در تصمیماتی كه درباره ی آنها یا كار مر بوط به آنها گرفته می شود شركت كنند؛

همكاری، اساس زندگی و فعالیت افراد خانواده را تشكیل می دهد؛

بچه هایی به موقع از محبت والدین استفاده می كنند؛

شخصیت فرزندان در خانه مورد احترام است.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” اصول تربیت فرزندان” می باشد که در حجم ۹۱ اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.

دانلود پاورپوینت با موضوع اصول تربیت فرزندان، در قالب ppt و در ۹۱ اسلاید، قابل ویرایش، شامل خانواده و تأثیر آن بر تربیت فرزندان، ساختار خانواده ها، ساختار عاطفی خانواده ها، مشخصات خانواده با ساختار بی قید و بند و بی کنترلی، مشخصات خانواده با ساختار دیكتاتوری و مستبدانه، مشخصات خانواده با ساختار تركیبی، سلامت روان و نوجوانان و جوانان، عوامل تأثیر گ