تحقیق آماده همگرایی و رقابت در بازارهای بورس – ۲۰ صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده همگرایی و رقابت در بازارهای بورس – ۲۰ صفحه وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده همگرایی و رقابت در بازارهای بورس – ۲۰ صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده همگرایی و رقابت در بازارهای بورس – ۲۰ صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده همگرایی و رقابت در بازارهای بورس – ۲۰ صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده همگرایی و رقابت در بازارهای بورس – ۲۰ صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده همگرایی و رقابت در بازارهای بورس – ۲۰ صفحه وورد قابل ویرایش چکیده مقاله حاضر به بررسی همگرایی و رقابت در بازارهای بورس از نظر اثباتی و هنجاری می پردازد. بازارهای بورس به عنوان انحصارات طبیعی و به واسطه تغییر در دیدگاههای اقتصادی و حقوقی در سطح ملی و بین المللی و پیشرفت های فنی فرصت آن را پیدا کرده اند که در سطوح ملی و بین المللی با یکدیگر اذغام شده یا اتحاد پیدا کنند. چنین تحولی بالطبع منجر به نگرانی هایی از ناحیه مجریان حقوق رقابت خواهد شد. این مقاله در مرحله اثبات تلاش خواهد کرد امکان واقعی رقابت و یا همگرایی بین بازارهای بورس را بررسی نماید و در مرحله حقوقی و هنجاری تلاش خواهد داشت که تعارضاتی را که بین اهداف حقوق رقابت و حقوق بازار بورس که در پی تحکیم و انسجام بازارهای حتی به قیمت …

تحقیق آماده بورس و تمايز آن با حراج – ۶ برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بورس و تمايز آن با حراج – ۶ برگ وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده بورس و تمايز آن با حراج – ۶ برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بورس و تمايز آن با حراج – ۶ برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بورس و تمايز آن با حراج – ۶ برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بورس و تمايز آن با حراج – ۶ برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بورس و تمايز آن با حراج – ۶ برگ وورد قابل ویرایش فصل اول: مبناي لغوي و اصطلاحي بورس بورس واژه فرانسوي بازاري كه داد و ستد اوراق بهادار به ويژه اوراق بهادار و سهام كارخانه و بانك‌ها و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را انجام مي‌دهد مطلق بازار[۱]. بورس چاي خريد و فروش اوراق بهادار، جايي كه بازرگانان و دلالان براي معامله و داد و ستد جمع مي‌شود[۲]. بازار عمده معاملات كلي بازرگاني و ارز كه بازرگانان و دلالان رسمي و توليد كنندگان و مصرف كنندگان كالاهاي بورسي در آن تجمع مي‌كنند و معاملات نقد و مدت‌دار به مقدار كلي در آن مي‌شود، معامله كننده از طول مدت و تفاوت نرخ در اين مدت استفاده مي‌برد و قصد معامله حقيقي باين غرض در آن مي‌شود. در بورس يا بازار رسمي اشياء سريع الفساد معامله نمي‌شود و معا …

آموزش رطوبت دهی دستگاه جوجه کشی محیطی (فرمت mp4)

آموزش رطوبت دهی دستگاه جوجه کشی محیطی (فرمت mp4)


اموزش کامل ساخت دستگاه رطبوت دهیبرق کشی کامل دستگاهساخت اجزای کاملمحاسبه میزان رطوبت مورد نیازتمام اتوماتیک نحوه اجرای کامل ۰ تا ۱۰۰ جوجه کشی ارزانو….   …

تحقیق آماده خصوصيات كشور پاكستان – ۱۰ برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده خصوصيات كشور پاكستان – ۱۰ برگ وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده خصوصيات كشور پاكستان – ۱۰ برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده خصوصيات كشور پاكستان – ۱۰ برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده خصوصيات كشور پاكستان – ۱۰ برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده خصوصيات كشور پاكستان – ۱۰ برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده خصوصيات كشور پاكستان – ۱۰ برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده خصوصيات كشور پاكستان – ۱۰ برگ وورد قابل ویرایش در اواسط قرن نوزدهم ميلادي شبه قاره هند، تحت استعمار انگلستان درآمد و دولت انگلستان پس از سركوب مردم از سال ۱۸۵۷ ميلادي اين منطقه را جزو امپراطوري بريتانيا شناخت  وفرمانروايي مطلق شبه قاره هند از طرف پادشاه انگليس انتخاب شد. مبارزات مردم شبه قاره هند براي رهاي از استعمار انگلستان بعد از جنگ جهاني دوم به رهبري مهاتما گاندي رهبر حزب كنگره ملي و محمد علي جناح رهبر حزب اتحاديه مسلمين «سلم ليگ» همچنان ادامه داشت تا عاقبت در سال ۱۹۴۷ منجر به استقلال منطقه گرديد. طبيعي بود كه به علت اختلاف مذهبي دو رهبر (مسلمان هندو) اختلافات اصولي و سليقه‌اي با يكديگر داشته باشند، ولي در طول دوران مبارزات ضد استعماري آنها را كنار گ …

پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ – ۱۹ اسلاید

پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ – ۱۹ اسلاید


پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ – ۱۹ اسلاید پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ – ۱۹ اسلاید پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ – ۱۹ اسلاید پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ – ۱۹ اسلاید پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ – ۱۹ اسلاید vﭼﮑﺶ ﺧﻮار ﺑﻮدن ﻓﻠﺰﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﻤﯽ ﺷﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﺮ روي ﻓﻠﺰﻫﺎ ، اﺗﻢ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ي آن ﻫﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ﺑﻠﮑﻪ روي ﻫﻢ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ . در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻓﻠﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ üنکته : پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ – ۱۹ اسلاید پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ – ۱۹ اسلاید ﻣﯿﺰان ﭼﮑﺶ ﺧﻮاري ﻃﻼ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺪاري ﻃﻼ ﺑﻪ اﻧﺪازه ي ﻧﺨﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ي ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در آورﯾﻢ. پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ – ۱۹ اسلاید پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ – ۱۹ اسلاید …

پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم اﺗﻢﻫﺎ، اﻟﻔﺒﺎيﻣﻮاد – ۳۲ اسلاید

پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم اﺗﻢﻫﺎ، اﻟﻔﺒﺎيﻣﻮاد – ۳۲ اسلاید


پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم اﺗﻢﻫﺎ، اﻟﻔﺒﺎيﻣﻮاد – ۳۲ اسلاید پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم اﺗﻢﻫﺎ، اﻟﻔﺒﺎيﻣﻮاد – ۳۲ اسلاید پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم اﺗﻢﻫﺎ، اﻟﻔﺒﺎيﻣﻮاد – ۳۲ اسلاید پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم اﺗﻢﻫﺎ، اﻟﻔﺒﺎيﻣﻮاد – ۳۲ اسلاید پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم اﺗﻢﻫﺎ، اﻟﻔﺒﺎيﻣﻮاد – ۳۲ اسلاید vاﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺜﻞ آب ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ آن ﻣﯽ ﮔﺬارد ؟   اﮔﺮ ﺑﻪ آب ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ ، ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي آب اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﮔﺮ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي آب اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ، آب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺑﺨﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم اﺗﻢﻫﺎ، اﻟﻔﺒﺎيﻣﻮاد – ۳۲ اسلاید پاورپوینت بخش دوم علوم هفتم اﺗﻢﻫﺎ، اﻟﻔﺒﺎيﻣﻮاد – ۳۲ اسلاید vاﻧﻮاع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ .  اﻟﻒ ) ذوب : ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ( ﺑﺎ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﺪ ) ﻣﺜﻞ ذوب ﺷﺪن ﯾﺦ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ آب  ب ) اﻧﺠﻤﺎد: ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺪ ( ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﺳﺮد ﮐﺮدن ﻣﺎﯾﻊ ) ﻣﺜﻞ : ﯾﺦ ﺑﺴﺘﻦ آب  پ ) ﺗﺒﺨﯿﺮ : ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﮔﺎز (ﺑﺎ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺎﯾﻊ ) ﻣﺜﻞ ﺑﺨﺎر ﺷﺪن …

پاورپوینت فصل دوم فیزیک هفتم اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن – ۴ اسلاید

پاورپوینت فصل دوم فیزیک هفتم اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن – ۴ اسلاید


پاورپوینت فصل دوم فیزیک هفتم اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن – ۴ اسلاید پاورپوینت فصل دوم فیزیک هفتم اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن – ۴ اسلاید پاورپوینت فصل دوم فیزیک هفتم اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن – ۴ اسلاید پاورپوینت فصل دوم فیزیک هفتم اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن – ۴ اسلاید پاورپوینت فصل دوم فیزیک هفتم اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن – ۴ اسلاید – زمان – دقت مثال : مکعبی به ضلع ۲۰ سانتی متر داریم که جرم آن ۸ کیلوگرم است الف ) حجم آن را به دست آورید؟ ب) چگالی آن را بدست آورید؟ ج)وزن آن چقدر است؟ د)آیا این مکعب در آب فرو می رود یا خیر؟ پاورپوینت فصل دوم فیزیک هفتم اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن – ۴ اسلاید پاورپوینت فصل دوم فیزیک هفتم اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن – ۴ اسلاید پاورپوینت فصل دوم فیزیک هفتم اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن – ۴ اسلاید …

تحقیق آماده نگرش ايالات متحده امريكا و فدراسيون روسيه به پرونده هسته ايران – ۴۹ برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده نگرش ايالات متحده امريكا و فدراسيون روسيه به پرونده هسته ايران – ۴۹ برگ وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده نگرش ايالات متحده امريكا و فدراسيون روسيه به پرونده هسته ايران – ۴۹ برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نگرش ايالات متحده امريكا و فدراسيون روسيه به پرونده هسته ايران – ۴۹ برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نگرش ايالات متحده امريكا و فدراسيون روسيه به پرونده هسته ايران – ۴۹ برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نگرش ايالات متحده امريكا و فدراسيون روسيه به پرونده هسته ايران – ۴۹ برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نگرش ايالات متحده امريكا و فدراسيون روسيه به پرونده هسته ايران – ۴۹ برگ وورد قابل ویرایش مقدمه: از زماني كه بحث هسته اي ايران در رسانه ها به صورت جدي مطرح شد (نيمه دوم سال ۱۳۸۱) [۱] تا زماني كه پرونده هسته اي ايران در دستور كار شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي IAEA قرار گرفت (خردادماه ۱۳۸۲) ،‌2 حركت موازي براي به فرجام رساندن پرونده هسته اي ايران نيز آغاز شد كه هر يك متأثر از آراء و ديدگاه هاي طرفداران خود،‌داراي عناصري بود،‌حركت اول – كه سياسي بود- بيشتر از جانب امريكا و انگليس دنبال شده و همچنان استمرار دارد و حركت دوم – كه حقوقي و مبتن …

پاورپوینت فصل هفتم علوم هفتم سفر آب درون زمین – ۱۷ اسلاید

پاورپوینت فصل هفتم علوم هفتم سفر آب درون زمین – ۱۷ اسلاید


پاورپوینت فصل هفتم علوم هفتم سفر آب درون زمین – ۱۷ اسلاید پاورپوینت فصل هفتم علوم هفتم سفر آب درون زمین – ۱۷ اسلاید پاورپوینت فصل هفتم علوم هفتم سفر آب درون زمین – ۱۷ اسلاید پاورپوینت فصل هفتم علوم هفتم سفر آب درون زمین – ۱۷ اسلاید پاورپوینت فصل هفتم علوم هفتم سفر آب درون زمین – ۱۷ اسلاید از بین بردن رسوب کتری و سماور؟ مقداری سرکه درون کتری ریخته و مدت ۱۰ دقیقه بجوشانید آب سخت           اگر دو یون کلسیم و منیزیم در آب زیاد باشد آب سخت داریم آب سخت اگر برای شست و شو استفاده شود صابون در آن خوب کف نمی کند. پاورپوینت فصل هفتم علوم هفتم سفر آب درون زمین – ۱۷ اسلاید   پاورپوینت فصل هفتم علوم هفتم سفر آب درون زمین – ۱۷ اسلاید پاورپوینت فصل هفتم علوم هفتم سفر آب درون زمین – ۱۷ اسلاید پاورپوینت فصل هفتم علوم هفتم سفر آب درون زمین – ۱۷ اسلاید   …

پاورپوینت فصل سوم علوم هفتم اتم ها الفبای مواد – ۱۷ اسلاید

پاورپوینت فصل سوم علوم هفتم اتم ها الفبای مواد – ۱۷ اسلاید


پاورپوینت فصل سوم علوم هفتم اتم ها الفبای مواد – ۱۷ اسلاید پاورپوینت فصل سوم علوم هفتم اتم ها الفبای مواد – ۱۷ اسلاید پاورپوینت فصل سوم علوم هفتم اتم ها الفبای مواد – ۱۷ اسلاید پاورپوینت فصل سوم علوم هفتم اتم ها الفبای مواد – ۱۷ اسلاید پاورپوینت فصل سوم علوم هفتم اتم ها الفبای مواد – ۱۷ اسلاید آب در طبیعت به سه حالت جامد و مایع و بخار وجود دارد ویژگی های هر یک از این سه حالت متمایز است آب در حالت بخار و مایع روان است اما در حالت جامد خیر در حالت جامد حرکت انتقالی نداریم فاصله ی ذرات در حالت بخار آب خیلی زیاد است در حالت جامد ذره ها منظم اند بخار آب سبک است (فاصله ذرات آن زیاد است) پاورپوینت فصل سوم علوم هفتم اتم ها الفبای مواد – ۱۷ اسلاید   پاورپوینت فصل سوم علوم هفتم اتم ها الفبای مواد – ۱۷ اسلاید     …

پاورپوینت درس اول فارسی نهم – ۲۴ اسلاید

پاورپوینت درس اول فارسی نهم – ۲۴ اسلاید


پاورپوینت درس اول فارسی نهم – ۲۴ اسلاید پاورپوینت درس اول فارسی نهم – ۲۴ اسلاید پاورپوینت درس اول فارسی نهم – ۲۴ اسلاید پاورپوینت درس اول فارسی نهم – ۲۴ اسلاید پاورپوینت درس اول فارسی نهم – ۲۴ اسلاید   آرایه : که و به          جناس /گوی سعادت             اضافه تشبیهی /گوی بردند          کنایه از دست یافتن و سبقت گرفتن نکته ی دستوری : سعدی             منادا « ا»           حرف ندا /راست روان            مرکب « آن» جمع در ساختمان اسم دخالتی ندارد)/کج رفتار          مشتق – مرکب و صفت جانشین اسم  (انسان کج رفتار) پاورپوینت درس اول فارسی نهم – ۲۴ اسلاید   پاورپوینت درس اول فارسی نه …

پاورپوینت فصل ششم علوم هفتم سفر آب روی زمین – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت فصل ششم علوم هفتم سفر آب روی زمین – ۲۰ اسلاید


پاورپوینت فصل ششم علوم هفتم سفر آب روی زمین – ۲۰ اسلاید پاورپوینت فصل ششم علوم هفتم سفر آب روی زمین – ۲۰ اسلاید پاورپوینت فصل ششم علوم هفتم سفر آب روی زمین – ۲۰ اسلاید پاورپوینت فصل ششم علوم هفتم سفر آب روی زمین – ۲۰ اسلاید پاورپوینت فصل ششم علوم هفتم سفر آب روی زمین – ۲۰ اسلاید آبشار: علت تشکیل آبشار: آب در مسیر جریان خود ابتدا از سنگ های سخت و مقاوم و سپس از سنگ های نرم و کم مقاومت عبور می کند بر اثر فرسایش در زمان طولانی سنگ های مقاوم باقی می مانند و سنگ های نرم از بین می روند بر اثر این اختلاف ارتفاع در مسیر رود آبشار (تند آب) پدید می آید. پاورپوینت فصل ششم علوم هفتم سفر آب روی زمین – ۲۰ اسلاید پاورپوینت فصل ششم علوم هفتم سفر آب روی زمین – ۲۰ اسلاید تعریف آبشار: رودخانه در مسیر خود ممکن است به محلی برسد که بستر آن به طور ناگهانی دچار اختلاف ارتفاع شود در این صورت آبشار ایجاد می شود. چگونه رزمندگان جهت عبور از عرض رودخانه ی اروند از پدیده ی جزر و مد استفاده می کردند پاسخ: پدیده ی جزر ومد منظم است و در زمان های معین انجام می شود بنابر این هنگام مد که سطح آب بال …

بنر تبلیغاتی چند منظوره پیکسل برای فضای باز

بنر تبلیغاتی چند منظوره پیکسل برای فضای باز


این بسته شامل 3 بنر در رنگ های مختلف است که یکی از آنها در عکس به تصویر کشیده شده است. این بنر ها به شکل چندین مربع با رنگ های مختلف و زیبا تزیین شده اند. این بنر ها مناسب برای فضای باز است و کاملا حرفه ای طراحی شده است. فایل ها با پسوند psd هستند که همگی در یک فایل زیپ وجود دارند.  بخش های متفاوت از بنر قابل حذف هستند و آنها به صورت فایل لایه باز هستند. این بنر ها کاملا مناسب برای تبلیغات هستند. حجم فایل:۴ مگابایت قیمت:۴۰۰۰ تومان …

دانلود بنر حرفه ای سایت

دانلود بنر حرفه ای سایت


این پست شامل وکتور بنر وب سایت با طرحی خلاق می باشد که با فرمت EPS و JPG بر روی فروشگاه گرافیکی اُرچین فایل برای دانلود قرار گرفته است. نکته: فایل های Ai   و EPS در فتوشاپ قابل باز شدن هستند ولی برای کارایی بهتر، باید از اَدوبی ایلاسترِیتور یا نرم افزارهایی با قابلیت وکتور استفاده کرد. این فایل ها بدلیل وکتور بودن محدودیتی در کیفیت ندارند. در صورت باز کردن توسط فتوشاپ می توانید مقدار رزولوشن موردنظر را به دلخواه وارد کنید. اما بیاد داشته باشید که فتوشاپ فایل های وکتور را بصورت تک لایه باز خواهد کرد. …

بنر تبلیغاتی چند منظوره برای فضای باز سری ۳

بنر تبلیغاتی چند منظوره برای فضای باز سری ۳


این بسته شامل 3 بنر در رنگ های مختلف است که یکی از آنها در عکس به تصویر کشیده شده است. این بنرها کاملا مناسب برای فروش لباس و پوشاک هستند. این بنر ها مناسب برای فضای باز است و کاملا حرفه ای طراحی شده است. فایل ها با پسوند psd هستند که همگی در یک فایل زیپ وجود دارند.  بخش های متفاوت از بنر قابل حذف هستند و آنها به صورت فایل لایه باز هستند. این بنر ها کاملا مناسب برای تبلیغات هستند. این فایل ها قابل استفاده در نرم افزار فوتوشاپ هستند. حجم فایل:۸ مگابایت قیمت:۴۰۰۰ تومان …

بنر تبلیغاتی Portfiolo برای فضای باز

بنر تبلیغاتی Portfiolo برای فضای باز


این بسته شامل 3 بنر در رنگ های مختلف است که یکی از آنها در عکس به تصویر کشیده شده است. این بنرها به صورت مربع های زنگی در رنگ های زیبا و جذاب تزیین شده اند. این بنر ها مناسب برای فضای باز است و کاملا حرفه ای طراحی شده است. فایل ها با پسوند psd هستند که همگی در یک فایل زیپ وجود دارند.  بخش های متفاوت از بنر قابل حذف هستند و آنها به صورت فایل لایه باز هستند. این بنر ها کاملا مناسب برای تبلیغات هستند. حجم فایل:۲٫۵ مگابایت قیمت:۳۰۰۰ تومان …

مجموعه قاب وکادر ۱۰ عددی

مجموعه قاب وکادر ۱۰ عددی


مجموعه ۲۰ عددی قاب و کادر مناسب و کاربردی برای طراحی مدارک دیپلم ، تقدیر نامه و غیره کیفیت بالا حجم مناسب اندازه طرح استاندارد a4 قابل استفاده در نرم افزارهای آفیس و فتوشاپ مناسب برای طراحان و مبتدیان رزولوشن ۳۰۰dpi طراحی زیبا                       ****** تخفیف فوق العاده فارو فایل ****** ** تا ۷۰% تخفیف بیشتر** *** این فایل با تخفیف بیشتر بخرید*** بر روی لینک کلیک کنید …

بنر تبلیغاتی چند منظوره برای فضای باز سری ۲

بنر تبلیغاتی چند منظوره برای فضای باز سری ۲


این بسته شامل 3 بنر در رنگ های مختلف است که یکی از آنها در عکس به تصویر کشیده شده است. این بنر ها به گونه ای طراحی شده اند که میتوانند به طور همزمان برای چند تبلیغ متفاوت استفاده شوند. این بنر ها مناسب برای فضای باز است و کاملا حرفه ای طراحی شده است. فایل ها با پسوند psd هستند که همگی در یک فایل زیپ وجود دارند.  بخش های متفاوت از بنر قابل حذف هستند و آنها به صورت فایل لایه باز هستند. این بنر ها کاملا مناسب برای تبلیغات هستند. حجم فایل:۹۴ مگابایت قیمت:۸۰۰۰ تومان …

بنر تبلیغاتی چند منظوره برای فضای باز

بنر تبلیغاتی چند منظوره برای فضای باز


این بسته شامل 3 بنر در رنگ های مختلف است که یکی از آنها در عکس به تصویر کشیده شده است. این بنر ها به گونه ای طراحی شده اند که میتوانند به طور همزمان برای چند تبلیغ متفاوت استفاده شوند. این بنر ها مناسب برای فضای باز است و کاملا حرفه ای طراحی شده است. فایل ها با پسوند psd هستند که همگی در یک فایل زیپ وجود دارند.  بخش های متفاوت از بنر قابل حذف هستند و آنها به صورت فایل لایه باز هستند. این بنر ها کاملا مناسب برای تبلیغات هستند. حجم فایل:۱۵ مگابایت قیمت:۶۰۰۰ تومان …

بنر تبلیغاتی Minimal برای فضای باز

بنر تبلیغاتی Minimal برای فضای باز


این بسته شامل 3 بنر در رنگ های مختلف است که یکی از آنها در عکس به تصویر کشیده شده است. این بنر ها مناسب برای فضای باز است و کاملا حرفه ای طراحی شده است. فایل ها با پسوند psd هستند که همگی در یک فایل زیپ وجود دارند.  بخش های متفاوت از بنر قابل حذف هستند و آنها به صورت فایل های لایه باز هستند. این بنر ها کاملا مناسب برای تبلیغات هستند. حجم فایل:۳ مگابایت قیمت:۵۰۰۰ تومان …