حل معادلات مومنتم و انرژی در جریان بر روی صفحه تخت و سطح گوه ای شکل

حل معادلات مومنتم و انرژی در جریان بر روی صفحه تخت و سطح گوه ای شکل

حل معادلات مومنتم و انرژی در جریان بر روی صفحه تخت و سطح گوه ای شکل

در این پروژه می‌خواهیم معادلات ناویر-استوکس و انرژی را برای دو هندسه مختلف یعنی صفحه تخت و همین طور سطح گوه ای شکل در حالت جریان آرام حل نماییم. شکل زیر نشان دهنده یک صفحه تخت می باشد (گرادیان فشار صفر) که یکی از هندسه های مورد بررسی ما است. در حل معادله انرژی برای صفحه تخت، دمای صفحه را ثابت و برابر با دمای جریان آزاد در نظر می گیریم.در این پروژه می‌خواهیم معادلات ناویر-استوکس و انرژی را برای دو هندسه مختلف یعنی صفحه تخت و همین طور سطح گوه ای شکل در حالت جریان آرام حل نماییم. شکل زیر نشان دهنده یک صفحه تخت می باشد (گرادیان فشار صفر) که یکی از هندسه های مورد بررسی ما است. در حل معادله انرژی برای صفحه تخت، دمای صفحه را ثابت و برابر با دمای جریان آزاد در

تحقیق باموضوع روابط صنعتی

تحقیق باموضوع روابط صنعتی

تحقیق باموضوع روابط صنعتی

تحقیق باموضوع روابط صنعتی ۴۶صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: چهار اصل مديريت زمان ۱- آيا لازم است اين كار حتما انجام شود؟ ۲- آيا من ملزم به انجام دادن ان هستم؟ ۳- آيا مي‌توانم اين كار را به تعويق بيندازم؟ ۴- آيامن مستقيما اين كار را بايد انجام دهم؟ در صورتي كه اين تامل‌ها صورت بگيرد در طول يك سال مقدار زيادي در وقت صرفه‌جويي خواهد شد. پس بيايد هر كدام را با جزئيات بيشتري مورد بررسي قرار دهيم. كارهاي قابل حذف: محققان چنين اظهار مي‌‌كنند كه بعضي از امور وقت‌گير بيشتر بر حسب عادت انجام مي‌‌گيرد تا براي بازدهي. اثر بخشي يا سودآوري. اين گونه فعاليتها چنان بازندگي ما عجين شده‌اند كه هيچ كس فكر نمي‌‌كند

تحقیق باموضوع ریخته گری

تحقیق باموضوع ریخته گری

تحقیق باموضوع ریخته گری

تحقیق باموضوع ریخته گری ۱۰۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: آماده سازی محیط کشت ۳-۱ ترکیبات محیط کشت بطور آشکار محیط کشت غذایی عامل مهم در کشت بافت و سلول بشمار می آید، البته برای هر کدام از گونه های درختی آزمایش های فاکتوریل که در آنها کلیه مواد شیمیایی محیط کشت در طیف وسیعی از غلظت های متغیر باشند، انجام نگرفته است. برای انجام چنین تحقیقی به امکاناتی بیش از آنچه که در اکثر آزمایشگاهها موجود است نیاز می باشد. آنچه که طراحی محیط کشت را بطور خاصی مشکل می کند، اثرات متقابل بسیار پیچیدة مواد شیمیایی مختلف در یک محیط کشت غذایی مشخص می باشد. بعنوان مثال کاربرد بعضی از قندها ر محیط کشت سبب کمبود بر می شود. پیچیده