طرح تحقیق کارشناسی ارشد معماری با عنوان طراحی باغ موزه شهری با رویکرد پیشرفت مراودات اجتماعی در شهر خوی

طرح تحقیق کارشناسی ارشد معماری با عنوان طراحی باغ موزه شهری با رویکرد پیشرفت مراودات اجتماعی در شهر خوی


 دانلود   پروپوزال رشته معماری با عنوان، طراحی باغ موزه شهری با رویکرد پیشرفت مراودات اجتماعی در شهر خوی   بخشی ازطرح تحقیق: بیان مسئله فضا های باز عمومی شهرها قسمتی از فضای شهری هستند که ماهیت زندگی جمعی در آنها متبلور می شود. فضای شهری کارآمد، فضایی است که افراد با ویژگی های مختلف سنی و جنسی، بتوانند با حضور در این فضاها خواسته های خود را محقق سازند و این فضا مطلوبیت زندگی اجتماعی را برای استفاده کنندگانش فراهم آورد(شولتز ،۱۳۸۴) (دانشپور و چرخچیان، ۱۳۸۶) (شجاعی وپرتوي،  1394)   در زندگی صنعتی و دیجیتالی امروز مشکلات ناشی از کاهش عرصه های اجتماعی و بروز فردگرایی و در نتیجه افزایش فشارهای روانی، نیاز به مکان هایی که بتواند این فشارها را کاهش داده و باعث بسط روابط اجتماعی شوند را افزایش داده است. بعبارتی مسئله اجتماع پذیري در فضای معماري در ارتباط با ایجاد روابط اجتماعی مطلوب و افزایش فرصت هاي تعامل اجتماعی در ارتباطات فردي و فرافردي (گروهی) مطرح می شود (صالح نیا و معماریان، ۱۳۸۸). ساختار دهی و شکل دهی فضاهای شه …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *