تحقیق با موضوع فرمت فایل JPEG

تحقیق با موضوع فرمت فایل JPEG

تحقیق با موضوع فرمت فایل JPEG

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۳۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع فرمت فایل JPEG

۳۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مزیت JPEG پیشرفته اینست كه اگر یك تصویر ضمن اینكه منتقل می شود، بلافاصله نمایش داده شود، شما می توانید خیلی بسرعت كل تصویر را بطور تقریب با اصلاح تدریجی كیفیتببیند تا كسی كه مدت طولانی تری منتظر می ماند و این خیلی مجهتر از یك نمایش كند ازبالا تا پایین تصویر می باشد. صغفش اینست كه هر اسكنی حدوداًبه میزان یكسانی محاسبه برای نمایش، متوسل می شود همانطور كه كل فایل JPEG خط مبنا باید باشد. بنابراین JPEG پیشرفته فقط وقتی حساس می شود كه فردی كُدبرداری داشته باشد كه در مقایسه با اتصال ارتباطی سریع

مزیت JPEG پیشرفته اینست كه اگر یك تصویر ضمن اینكه منتقل می شود، بلافاصله نمایش داده شود، شما می توانید خیلی بسرعت كل تصویر را بطور تقریب با اصلاح تدریجی كیفیتببیند تا كسی كه مدت طولانی تری منتظر می ماند و این خیلی مجهتر از یك نمایش كند ازبالا تا پایین تصویر می باشد. صغفش اینست كه هر اسكنی حدوداًبه میزان یكسانی محاسبه برای نمایش، متوسل می شود همانطور كه كل فایل JPEG خط مبنا باید باشد. بنابراین JPEG پیشرفته فقط وقتی حساس می شود كه فردی كُدبرداری داشته باشد كه در مقایسه با اتصال ارتباطی سریع

فهرست برخی ازمطالب:

چرا تمام مدارك در مورد قالبهای فایل می باشد؟

چه مشكلات مشترك سازگار دیگری وجود دارد؟

چگونه JPEG كار می كند؟

كُدنویسی محاسباتی (حسابی) چگونه كار می كند؟

یك FPU می تواند JPEG را تسریع كند؟ یك تراشة DSP چطور؟

برای تصاویر حركتی، استاندارد M – JPEG وجود ندارد؟

برنامة من چگونه می تواند اندازه های تصویر را از فایل JPEG استخراج كنم؟

JPEG چیست؟

چرا از JPEG استفاده می شود؟

چه موقع از JPEG استفاده می كنیم و چه موقع به GIF بپردازیم؟

JPEG چقدر تصاویر را می فشرد؟

وضعیت «كیفیت خوب» برای JPEG چیست؟

تحقیق با موضوع فرمت فایل JPEG 30صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع فرهنگ و اخلاق اینترنتی

تحقیق با موضوع فرهنگ و اخلاق اینترنتی

تحقیق با موضوع فرهنگ و اخلاق اینترنتی

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل ۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

بخشی ازمتن:

مقدمه

با توجه به نفوذ گسترده ی اینترنت در سطح جوامع شهری و در میان خانواده های ایرانی الگوهای اخلاقی جدیدی درحال شكل گرفتن است .امروزه سواد رایانه ای دانش دیجیتالی وبه تبع آن كاربرد گستردة اینترنت به ویژه در دهة اخیر سبب شده خانواده ها و به طور كلی سیاست گذاران جامعه با چالش های گوناگونی در زمینة گستردة رایانه ها در مدارس، خانه ها مواجه شوند.

نهادهای آموزشی و تربیتی جامعه به ویژه” وزارت آموزش و پرورش ” به لحاظ اهداف مصوب مسئولیت های سپرده شده باید برای حفظ سلامت تربیتی واخلاق شهروندی جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان در دنیایی به گستردگی اینترنت تدابیر ویژه ای بیندیشند و تا حد امكان به دانش آموزان بیاموزند كه استفاده از این شبكة عظیم جهانی نیازمند درك درستی از كاربری رایانه ای و اعمال كنترل صحیح و منطقی بر شبكه های اینترنتی است و این موضوع هرگز به معنی نفی این فناوری و نادیده گرفتن ویژگی های منحصر به فرد آن نیست.

امروزه در بیشتر جوامع پرسش های فراوانی دربارة رابطة میان دنیای اینترنت و آموزش های رسمی و غیر رسمی وجود دارد.مدیران معلمان و والدینی كه شرایط استفاده از رایانه و به تبع آن شبكة جهانی اینترنت را برای عزیزان خود فراهم كرده اند همیشه از خود می پرسند كه چگونه باید از شگفتی های موجود در اینترنت بهره برد و با مفاسد موجود در شبكة جهانی اینترنت برخورد كرد؟

فرهنگ و اخلاق اینترنتی

پرسش های كه امروزه در جوامع غربی نیز مطرح می شود و والدینی كه نگران سلامتی روانی فرزندان خود هستند نیز به آنها معتقدند این است كه نباید خلوص ذاتی كودكان دستخوش پلیدی هایی شود كه هیچ كنترل و اراده ای برای مهار آنها ندارند.آنچه امروزه در این مورد بیشتر نمود عینی دارد سایت های غیراخلاقی و نیز سایت هایی هستند كه برنامه یشان مملوء از ضرب و شتم و خشونت است.

بررسی در این موضوع به ویژه در فاصله سنی كاربران جوان و نوجوان و تاثیر متقابل آن ها بر هم تعمق بیشتری را می طلبد.

چگونه می توان جلو تبادل اطلاعات نادرست اینترنتی را گرفت؟

كدام ارگان یا سازمانی در این باره مسئولیت بیشتری را بر عهده دارد؟

چگونه می توان قوانین ملی و داخلی كشور را به گونه ای تدوین كرد كه در حد مقدورات با پدیده های زشتی كه در دنیای مجازی اینترنت به وجود آمده است مقابله كنند؟در حالی كه صاحبان انواع سایت ها سعی دارند با جذاب تر كردن دیدنی های سایت حتی با كمك تصاویرزشت و مستهجن به معرفی كالا و خدمات خود بپردازند.آنچه در این میان نابود می شود روح ظریف و دنیای جوانان و نوجوانان است كه در صورت عدم درك صحیح موقعیت فعلی به انحطاط فرهنگی جامعه منجر خواهد شد.یكی از نكات كاملا” قابل تعمق در سایت های اینترنتی این است كه مقولة “جرم” منحصر به مكان خاصی نیست و ممكن است در هر گوشه ای از جهان اتفاق بیفتد و در اصطلاح می گویند كه

“عمل مجرمانه” در محیطی مجازی آموزش داده می شود و گاه در محیط های مجازی اتفاق می افتد اما عواقب آن در محیط های واقعی تجلی پیدا می كند و به راحتی قابل مشاهده و سنجش است.

مهم ترین و بارزترین ویژگی های اینترنت در مقایسه با سایر رسانه ها دوطرفه بودن ارتباط است.در بیشتر رسانه ها “ارتباطی یك طرفه”وجود دارد مانند تلویزیون روزنامه ها ویدئو و اما در اینترنت ارتباطی دائمی و دوطرفه وجود دارد.در واقع اینترنت هم”فرستنده” است و هم “گیرنده” وبرای كاربران همیشه حالت تعامل به ویژه از طریق اتاق گفت وگو(۱) وجود دارد.

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه …………………………………………………………..۱
فرهنگ و اخلاقی اینترنتی ……………………………………..۲
نقش رایانه …………………………………………………………..۴
رایانه های خانگی ………………………………………………….۵
نتیجه…………………………………………………………………..۶ منابع…………………………………………………………………..۹

مقدمه …………………………………………………………..۱ فرهنگ و اخلاقی اینترنتی ……………………………………..۲ نقش رایانه …………………………………………………………..۴ رایانه های خانگی ………………………………………………….۵ نتیجه…………………………………………………………………..۶ منابع…………………………………………………………………..۹

تحقیق با موضوع فرهنگ و اخلاق اینترنتی ۱۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع آشنایی با فلش

تحقیق با موضوع آشنایی با فلش

تحقیق با موضوع آشنایی با فلش

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۹۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع آشنایی بافلش
۴۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع آشنایی بافلش

۴۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

جعبه ابزار :

با انتخاب فرمان Window / Tools از نوار منو می توانید جعبه ابزار را نمایش داده یا آن را پنهان كنید. جعبه ابزار شمایل ارزشمندی را در فلش قرار داده كه به شما امكان ایجاد تصاویر و نظارت بر آنها را می دهند.

در ادامه ابزارهای موجود در جعبه ابزار را بطور خلاصه مورد بررسی قرار می دهیم .

Arrow (پیكانه ) : موضوعات (شكلها وخطوط ) را انتخاب می كند.

Subselect ( زیر گزینش ) :گره های ویرایشی منحصر به فرد موضوعات را نشان می دهد .

Line (رسم خط ) : خطوط را رسم می كند.

Lasso (كمند ) : گروهی از موضوعات نامنظم را انتخاب می‌كند.

Pen ( قلم ) : با تعیین نقاطی برای یك منحنی ، منحنی های بزیه (Bezier ) را رسم می نماید.

Text (متن ) : امكان ایجاد بلوكهای متنی را فراهم می كند.

Oval ( بیضی ) : دایره و بیضی رسم می كند.

Rectangle (مستطیل ) : مربع و مستطیل رسم می كند.

Pencil ( مداد ) : خطوط منحنی و یا زاویه دار رسم می كند.

Brush ( قلمو ) : ضربه های وسیع روی صفحه نمایش رسم می كند.

Ink Bottle جوهر دان : خطوط را رنگی می كند.

Paint Bucket ( سطل رنگ ) : رنگها را به پركننده ها تخصیص می دهد.

Eyedropper ( قطره چكان ) : رنگها را ا زیك خط (پر كننده ) به خط ( پركننده ) دیگر منتقل می كند

فهرست برخی ازمطالب:

تعیین نحوه ویرایش و رو نوشت گیری در فلش ۶

تنظیمات و رسمها در فلش ۶

طراحی صحنه ۱۱

عناصر صحنه كدامند؟ ۱۱

استفاده از خط كش ها ۱۱

اعمال كردن مابین سازی ۱۴

احیا نمودن با نقاب گذاری ۱۴

ایجاد یك لایه نقاب برای فیلم ۱۵

معرفی ۳۰

تحقیق با موضوع آشنایی بافلش ۴۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق فن آوری اطلاعات، افزایش ارتباطات و تاثیر آنها روی سیستم روابط صنعتی و مدیریت منابع انسانی

تحقیق فن آوری اطلاعات، افزایش ارتباطات و تاثیر آنها روی سیستم روابط صنعتی و مدیریت منابع انسانی

تحقیق فن آوری اطلاعات، افزایش ارتباطات و تاثیر آنها روی سیستم روابط صنعتی و مدیریت منابع انسانی

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع فن آوری اطلاعات افزایش ارتباطات و تاثیر آنها روی سیستم روابط صنعتی و مدیریت منابع انسانی
۱۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع فن آوری اطلاعات افزایش ارتباطات و تاثیر آنها روی سیستم روابط صنعتی و مدیریت منابع انسانی

۱۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

تنها زندگی مردم و چهره شهرها نیست که به سرعت دگرگون می شوند بلکه تئوریها و نظریات علمی نیز با سرعت شگفت آوری متحول و متکامل می گردند.

این دو پدیده ( ارتباطات و اطلاعات ) با کمک یکدیگر سرعت تغییر را بیش از هر چیز دیگری افزایش داده اند.

در این میان، نظریات و تئوریهای مدیریت به دلیل “تازه گردانی” و نو بودنِ اصل و ریشه آنها ( از نظر تئوری و تئوری پردازی ) بیشتر از سایر علوم قدیمی دستخوش تغییر و تحول واقع می شوند.

مدیریت منابع انسانی H.R.M و روابط صنعتی IR دو رشته از رشته های مدیریت هستند که تغییرات حادث در آنها در این مقاله مورد نقد و بررسی قرارگرفته اند. تغییرات و دگرگونیهای حاصل از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به حدی است که پارادایم های این رشته ها تجدید نظر می شوند و دستخوش تغییر می گردند. بر محققان رشته مدیریت فرض است که با پیگیری این تحولات، ضمن بروز نمودن افکار دانشجویان، مطالعه کنندگان آثار و خودشان، کارکرد آخرین یافته های علمی را در جامعه بطور دقیق زیر نظر قرار دهند تا هنگام بکارگیری آنها در سازمانها، اطلاعات کافی از عوارض منفی و مثبت تجویزهای علمی و مدیریتی خودشان داشته باشند.

تغییر در دیدگاههای مدیریت

دو نویسنده به نام‌های بارتلت و گوشال (۱۹۹۵) مقایسه دو سیستم مدیریت سنتی و جدید را به شكل زیر مطرح می‌كنند : تغییر مدیریت از ۳S به ۳P

مدیریت سنتی روی سه اس (S) زیر تأكید داشت :

– استراتژی Strategy استراتژی ساختار را تعقیب می‌كند

– ساختار Structure سیستم‌ها ساختار را حمایت می‌كند

– سیستم System

در این مفهوم

فهرست برخی ازمطالب:

تحقیق با موضوع فن آوری اطلاعات افزایش ارتباطات و تاثیر آنها روی سیستم روابط صنعتی و مدیریت منابع انسانی ۱۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع فناوری اطلاعات و کتابخانه

تحقیق با موضوع فناوری اطلاعات و کتابخانه

تحقیق با موضوع فناوری اطلاعات و کتابخانه

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع فناوری اطلاعات وکتابخانه

۳۲صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه
نمایه مهمترین ابزار در نظامهای بازیابی اطلاعات و كلید اساسی برای دستیابی به اطلاعات مندرج در منابع اطلاعاتی است. ارزش هر نمایه در گرو تهیه بهترین نقاط دستیابی و تأمین رضایت استفاده‌كنندگان در بازیابی اطلاعات است.
سالهاست كه كتابداران مسائل مربوط به ذخیره و بازیابی اطلاعات را مدنظر قرار داده و برای كنترل موثر مواد سنتی، ابزاری را توسعه داده‌اند. توجه به روند تكاملی فرآیند نمایه‌سازی مبیّن این نكته است كه افزایش حجم انتشارات و تغییر در شكل ارائه خدمات اطلاع‌رسانی، نظام‌های نمایه‌سازی را نیز دستخوش تحولات قابل توجهی نموده است. ابداع انواع نمایه‌های پیش‌همارا، پس همارا، نمایه‌های خودكار و استفاده از انواع زبان‌های طبیعی، آزاد و ساخت یافته یا كنترل شده همه تلاش‌هایی بوده‌اند در جهت بهبود و تكمیل فرآیند نمایه‌سازی در انجام رسالت خاص خود.
ایجاد شبكه‌های متعدد كتابشناختی و نیز رشد سریع آن‌ها، فرصت‌های متعدد و چالش‌های بی‌سابقه‌ای را فراروی حرفه كتابداری و اطلاع‌رسانی برای دستیابی به حجم عظیمی از اطلاعات گذارده است. چنین شرایطی نیاز به مجتمع و یكپارچه‌سازی منابع موجود در محیط وب و اینترنت همراه با انواع مواد سنتی كتابخانه‌ای، ضرورت بررسی مجدد ابزارهای موجود در بازیابی اطلاعات و كنترل كتابشناختی را ایجاب می‌نماید.
بزرگترین شبكهء كتابشناختی پیوستهء موجود، شبكه (او.سی.ال.سی) می‌باشد (هسی-یی، ۱۹۹۶) كه در سال ۱۹۶۷ ایجاد شده است و حاوی بیش از ۳۱ میلیون ركورد در فرمت‌های مختلف است. این شبكه یك سازمان تحقیقاتی غیرانتفاعی واقع در اوهایو می‌باشد كه با ارائه خدمات كتابخانه‌ای امكان دستیابی ۴۱ هزار كتابخانهء مختلف را به اطلاعات فراهم می‌آورد. هدف كلی (او.سی.ال.سی) افزایش دسترس‌پذیری منابع كتابخانه‌ای از طریق اشتراك در منابع و كاهش نرخ رشد هزینه‌های كتابخانه‌ای است. شبكه (او.سی.ال.سی) در راستای تحقق بخشیدن به این هدف اقدام به تهیه پروژه‌هائی نموده است كه یكی از مهمترین این پروژه‌ها، پروژه نمایه‌سازی دبلیو.اس می‌باشد.
هدف نمایه‌سازی دبلیو.اس اصلاح و بهبود دستیابی به اطلاعات الكترونیكی با استفاده از روشهای موءثر برای تشخیص كلیدواژه‌های مربوط به محتوای یك مدرك می‌باشد. تشخیص كلمات و عبارات باید به گونه‌ای باشد كه به بهترین نحوی مبیّن موضوع مدرك باشند و در نتیجه نمایه‌های مفید و كارآمدی برای مدارك موجود در وب ایجاد گردد. به همین منظور مبنای این نمایه‌سازی، تشخیص خودكار مفاهیم در متن ماشین‌خوان براساس پردازش زبان طبیعی، مدل‌های آماری، زبانشناسی محاسباتی و تئوری رده‌بندی می‌باشد.

مقدمهنمایه مهمترین ابزار در نظامهای بازیابی اطلاعات و كلید اساسی برای دستیابی به اطلاعات مندرج در منابع اطلاعاتی است. ارزش هر نمایه در گرو تهیه بهترین نقاط دستیابی و تأمین رضایت استفاده‌كنندگان در بازیابی اطلاعات است.سالهاست كه كتابداران مسائل مربوط به ذخیره و بازیابی اطلاعات را مدنظر قرار داده و برای كنترل موثر مواد سنتی، ابزاری را توسعه داده‌اند. توجه به روند تكاملی فرآیند نمایه‌سازی مبیّن این نكته است كه افزایش حجم انتشارات و تغییر در شكل ارائه خدمات اطلاع‌رسانی، نظام‌های نمایه‌سازی را نیز دستخوش تحولات قابل توجهی نموده است. ابداع انواع نمایه‌های پیش‌همارا، پس همارا، نمایه‌های خودكار و استفاده از انواع زبان‌های طبیعی، آزاد و ساخت یافته یا كنترل شده همه تلاش‌هایی بوده‌اند در جهت بهبود و تكمیل فرآیند نمایه‌سازی در انجام رسالت خاص خود.ایجاد شبكه‌های متعدد كتابشناختی و نیز رشد سریع آن‌ها، فرصت‌های متعدد و چالش‌های بی‌سابقه‌ای را فراروی حرفه كتابداری و اطلاع‌رسانی برای دستیابی به حجم عظیمی از اطلاعات گذارده است. چنین شرایطی نیاز به مجتمع و یكپارچه‌سازی منابع موجود در محیط وب و اینترنت همراه با انواع مواد سنتی كتابخانه‌ای، ضرورت بررسی مجدد ابزارهای موجود در بازیابی اطلاعات و كنترل كتابشناختی را ایجاب می‌نماید.بزرگترین شبكهء كتابشناختی پیوستهء موجود، شبكه (او.سی.ال.سی) می‌باشد (هسی-یی، ۱۹۹۶) كه در سال ۱۹۶۷ ایجاد شده است و حاوی بیش از ۳۱ میلیون ركورد در فرمت‌های مختلف است. این شبكه یك سازمان تحقیقاتی غیرانتفاعی واقع در اوهایو می‌باشد كه با ارائه خدمات كتابخانه‌ای امكان دستیابی ۴۱ هزار كتابخانهء مختلف را به اطلاعات فراهم می‌آورد. هدف كلی (او.سی.ال.سی) افزایش دسترس‌پذیری منابع كتابخانه‌ای از طریق اشتراك در منابع و كاهش نرخ رشد هزینه‌های كتابخانه‌ای است. شبكه (او.سی.ال.سی) در راستای تحقق بخشیدن به این هدف اقدام به تهیه پروژه‌هائی نموده است كه یكی از مهمترین این پروژه‌ها، پروژه نمایه‌سازی دبلیو.اس می‌باشد.هدف نمایه‌سازی دبلیو.اس اصلاح و بهبود دستیابی به اطلاعات الكترونیكی با استفاده از روشهای موءثر برای تشخیص كلیدواژه‌های مربوط به محتوای یك مدرك می‌باشد. تشخیص كلمات و عبارات باید به گونه‌ای باشد كه به بهترین نحوی مبیّن موضوع مدرك باشند و در نتیجه نمایه‌های مفید و كارآمدی برای مدارك موجود در وب ایجاد گردد. به همین منظور مبنای این نمایه‌سازی، تشخیص خودكار مفاهیم در متن ماشین‌خوان براساس پردازش زبان طبیعی، مدل‌های آماری، زبانشناسی محاسباتی و تئوری رده‌بندی می‌باشد.

فهرست برخی ازمطالب:

چكیده

كلیدواژه‌ها

مقدمه

تاریخچه، اهداف و عضویت در (او.سی.ال.سی)

شبكه و خدمات كتابشناختی (او.سی.ال.سی)

پایگاه‌های اطلاعاتی‌و‌ سرویس‌های (او.سی.ال.سی)

(او.سی.ال.سی)، كتابخانه‌ها و اینترنت

پروژه‌های (او.سی.ال.سی)

پروژهء‌ “دبلیو.اس” در پایگاه كتابشناختی (او.سی.ال.سی)

پردازش زبان طبیعی

سطوح پردازش زبان طبیعی

ساختار نمایه‌سازی دبلیو.اس

نمونه‌ای از نمایه وورداسمیت

شكل ۵٫ فیلترهای چهارگانه در سیستم نمایه‌سازی وورداسمیت

جدول ۱٫ سرعنوانهای استخراج شده از حوزه مطالعات پژوهشی

جدول ۲٫ سرعنوانهای استخراج شده از حوزه ستاره‌شناسی

عبارات‌نمایه‌سازی‌و‌ابهام‌در نمایه‌سازی دبلیو.اس

نتیجه‌گیری

تحقیق با موضوع فناوری اطلاعات وکتابخانه ۳۲صفحه قالب ورد قابل ویرایش