تحقیق جرايم اينترنتي و حقوق کيفري – ۱۱ ص وورد

تحقیق جرايم اينترنتي و حقوق کيفري – ۱۱ ص وورد


تحقیق جرايم اينترنتي و حقوق کيفري – ۱۱ ص وورد تحقیق جرايم اينترنتي و حقوق کيفري – ۱۱ ص وورد تحقیق جرايم اينترنتي و حقوق کيفري – ۱۱ ص وورد تحقیق جرايم اينترنتي و حقوق کيفري – ۱۱ ص وورد نظر به اينکه امروزه يکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اينترنتی است، لذا مسلماً يکی از عمده بحثها موانع ومحدوديتهای إعمال  قواعد کيفری در اين قلمرو می باشد. پرواضح است ويژ گیهای خاص اين شبکهُ فراملّی به دليل عدم محدویّت آن در ارسال پيامها، نظريات ، مقالات و………. وضعيتی را بوجود آورده که از يکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانين کيفری خود  مواجه کرده واز سوی ديگر مجرمين اين عرصه توانسته اند از اين موانع بهره جسته و براحتی از چنگال عدالت بگريزند. البته اين موضوع فقط اندکی از مشکلات اعمال حقوق کيفری در قلمرو اينترنت می باشد. آنچه در زير می آيد خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال حقوق کيفری و خصوصاً قوانين جزائی ايران بوده که بيشتر مورد ملاحظه قرار میگيرد. اميد است که اين مقال در جهت …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *