تحقیق طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران – ۸۱ ص وورد

تحقیق طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران – ۸۱ ص وورد


تحقیق طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران – ۸۱ ص وورد تحقیق طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران – ۸۱ ص وورد تحقیق طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران – ۸۱ ص وورد تحقیق طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران – ۸۱ ص وورد تحقیق طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران – ۸۱ ص وورد در خصوص نحوه وصول جزاي نقدي در آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مطلبي ذكر نشده است. دريافت محكوم به احكام حقوقي نيز مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ صورت مي گيرد. با اين وجود قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷ به منظور وصول جزاي نقدي و محكوم به از راه حل شديدتري استفاده نموده است. و آن عبارت است از بازداشت محكوم عليه ممتنع از پرداخت جزاي نقدي يا محكوم به. در خصوص بازداشت بدل از جزاي نقدي در ازاي هر روز بازداشت مبلغ پنجاه هزار ريال از اصل جزاي نقدي كسر مي گردد. اما در خصوص بازداشت محكوم عليه ممتنع در احكام مالي اين بازداشت، چيزي از محكوم به كسر نمي نمايد و محكوم عليه در هر حال موظف به پرداخت كل مبلغ مي باشد. و توقيف وي تا زمان تأديه …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *