تحقیق مسؤوليت محكوم عليه و اعسار در قرآن – ۴۲ ص وورد

تحقیق مسؤوليت محكوم عليه و اعسار در قرآن – ۴۲ ص وورد


تحقیق مسؤوليت محكوم عليه و اعسار در قرآن – ۴۲ ص  وورد تحقیق مسؤوليت محكوم عليه و اعسار در قرآن – ۴۲ ص  وورد تحقیق مسؤوليت محكوم عليه و اعسار در قرآن – ۴۲ ص  وورد تحقیق مسؤوليت محكوم عليه و اعسار در قرآن – ۴۲ ص  وورد در ريشه يابي اين قانون بهتر ديده شد كه ابتدا از قرآن مجيد كه كتاب هدايت و راهنمايي همه بشر از روز ازل الي الابد است، شروع شود. در اين كتاب آسماني، از مسؤوليت محكوم عليه آنطور كه در قوانين مدون آمده است، ذكري به ميان نيامده است بلكه يا مسؤليت به طور كلي و يا مسؤليت مديون و متعهد به ايفاء دين و تعهد مورد بحث قرار گرفته است. مبحث اول- مسؤليت ناشي از دين مسؤوليت محكوم عليه در قرآن به صراحت ذكر نشده است اما با كاوش در آيات قرآن مي توان حفظ حرمت نفوس و اموال مسلمين و مسؤوليت ناشي از تعدي و تفريط را از آنها استنباط كرد. قرآن مجيد به مسئله مسؤليت و خصوصاً مسؤوليت ناشي از دين و تعهد و انجام آن اهميت زيادي قائل شده است. آياتي در اين مورد نيز مي توان در قرآن ملاحظه كرد. قرآن به طور كلي و عام فرمود: به تمام پيمان هايي كه مي بنديد وفادار باشيد.تحقیق مسؤوليت محك …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *