پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان مصرف بهینه انرژی

پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان مصرف بهینه انرژی

پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان  مصرف بهینه انرژی

در این پروژه پاورپوینت سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (مصرف بهینه انرژی) در ۴۱ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر و روابط و نمودارهای و فلوچارت های مختلف طبق موارد زیر ارایه شده است: ۱- مصرف انرژی در ساختمان ۲- نمودار میله ای صرفه جوئی در مصرف روشنایی- سرمایشی – گرمایشی ۳- یک مثال عملی در یک ساختمان اداری ۱۰۰ اتاقه فقط در سیستم ۴- BMS:باعث -کاهش هزینه های ساختمان می شود ۵- نمودار کاهش هزینه ها ۶- BMS چگونه باعث کاهش هزینه ها می شود: همراه با تصاویر ۷- BMS چگونه باعث افزایش امنیت جانی سکنه می شود همراه با تصاویر ۸- BMS چگونه باعث افزایش رفاه حال سکنه می شود ۹- زیر مجموعه های سیستم BMS 10-