تحقیق با موضوع تلویزیون و سایر رسانه های خبری

تحقیق با موضوع تلویزیون و سایر رسانه های خبری

تحقیق با موضوع تلویزیون و سایر رسانه های خبری

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع تلویزیون و سایر رسانه های خبری
۲۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع تلویزیون و سایر رسانه های خبری

۲۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

تلویزیون و مطبوعات: در نیمه دوم دهة ۱۹۵۰ رسانه های اطلاعاتی «سمعی – بصری» – رادیو و تلویزیون – عقب ماندگی شان را [ از نظر كمی ] نسبت به مجموع تیراژ نشریه های روزانه جبران كردند و از آنها نیز فراتر رفتند. در سال ۱۹۵۷ بیش از ۲۵۰ میلیون گیرندة رادیو و تعداد قابل توجهی گیرندة تلویزیون در جهان، وجود داشت، در حالی كه تیراژ تمامی نشریه های روزانه بالغ بر ۲۲۵ میلیون بود. بیست سال بعد، مجموع گیرنده های رادیو و تلویزیون به مرز ۵/۱ بیلیون دستگاه رسید. بر تیراژ مطبوعات نیز افزوده شد. براساس گزارش یونسكو، در سال ۱۹۶۴ در سراسر جهان، مجموعاً ۳۲۸ میلیون شماره نشریه روزانه به چاپ رسید. اكنون مجموع تیراژ نشریه های روزانه، از مرز ۴۰۰ میلیون شماره فراتر رفته است. در دورة پیشرفت بیش از اندازة رادیو، و بعداً تلویزیون، نوع نشریه های روزانه و تیراژ آنها نیز در سراسر دنیا رو به افزایش بود؛ اما این افزایش نسبت به میزان رشد رسانه های سمعی – بصری به طور چشمیگری كندتر بود.

تلویزیون،‌مقاومترین مانع بر سر راه رشد مطبوعات و ازدیاد تیراژ آن بوده است؛‌اما این نكته را نیز باید در نظر داشت كه حتی پیش از آنكه تلویزیون به صورت رقیبی سرسخت درآید، نوع و تیراژ مطبوعات در كشورهای پیشرفتة صنعتی رو به كاهش بود. علل این كاهش پیش از هر چیز، عبارت بود از: انحصاری شدن روز افزون مطبوعات؛ از میدان به در رفتن بسیاری از نشریه های مستقل در طی رقابت و مبارزه ای سرسختانه با این انحصارطلبی؛ و تمركز قدرت مطلق و سرنوشت ساز در دست بنگاههای انتشاراتی عمده. رادیو از اواسط دهه ۱۹۲۰ و تلویزیون از دهة ۱۹۵۰ از نفوذ مطبوعات كاسته و آن را تضعیف كرده است.

تلویزیون،‌به سرعت برتریهایش را بر مطبوعات به منصة ظهور رساند: واكنش سریع نسبت به رویدادها؛ ارائه اخبار از طریق تصویر؛ و پخش تبلیغات و آگیهای مؤثر. در این باره، انریك ملون مارتی نز نمونه ای واقعی ارائه می دهد:‌به هنگام مراسم تشییع جنازه رنه كاتی؛ رئیس جمهور وقت فرانسه – كه در سال ۱۹۶۳ در هاور برگزار شد، روزنامة عصر فرانسه – فرانس سوار – به منظور تهیه گزارشی ،‌دو خبرنگار و دو عكاس را در اتومبیلی ویژه به محل اعزام كرد؛ اما به رغم كوشش و كارآیی فوق العاده افراد اعزامی، روزنامه یاد شده در نخستین شماره اش عكسی را كه از صفحة تلویزیون گرفته شده بود، همراه با گزارشی براساس تفسیری كه به طور زنده از تلویزیون پخش شده بود، به چاپ رساند. روزنامه ها در سایر كشورها همین گونه عمل كردند. با این حال؛ كنش متقابل تلویزیون و مطبوعات الگوی ساده ای را دنبال نمی كرد. دلایلی وجود داشت كه به وضوح نشان می داد در كشورهایی كه دارای تلویزیون پیشرفته بودند، مطبوعات طبقة بورژوا قصد تسلیم در برابر تلویزیون را نداشتند. مطبوعات در مواردی با تغییر دادن برخی روشهایشان در حقیقت نفوذشان را در دورة گسترش سریع تلویزیون افزایش دادند. بنابراین در ایالات متحدة آمریكا بسیاری در دورة گسترش سریع تلویزیون افزایش دادند

فهرست برخی ازمطالب:

تلویزیون و سایر رسانه های خبری

نگاه سیاستمدار

پلی به جهان وسیع تر

هجوم بربرها به ایران

تحقیق با موضوع تلویزیون و سایر رسانه های خبری ۲۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارتهای شنوایی برای كودكان ۳ و ۴ ساله

تحقیق با موضوع ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارتهای شنوایی برای كودكان ۳ و ۴ ساله

تحقیق با موضوع ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارتهای شنوایی برای كودكان 3 و 4 ساله

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای كودكان ۳ و ۴ ساله

۸۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

۱-۱- عنوان پژوهش

ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای كودكان ۳ و ۴ ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان شهر تهران.

۱-۲- بیان مسئله

آسیب شنوایی در كودكان منجر به عوارض سوء متعددی می‌گردد كه از جمله این عوارض مشكلاتی در كسب مهارت‌های شنوایی (یعنی كشف صدا، تمایز اصوات، شناسایی اصوات، درك گفتار و …)، مشكلاتی در رشد طبیعی زبان، مشكلات عدیده گفتاری و غیره می باشند. برای غلبه بر این عوارض سوء، پس از آن كه كودك مناسب‌ترین وسیله كمك شنوایی را دریافت نمود، باید آموزش‌های ویژه در حیطه‌های گوناگون توانبخشی شنوایی مثل، تربیت شنوایی، زبان‌آموزی، تولید و اصلاح گفتار، مشاوره و غیره به فراخور نیاز كودك ارائه شود. ترتیب شنوایی، نوعی آموزش ویژه برای ایجاد و یا بهبود مهارت‌های شنوایی است. اما چگونه می‌توان فهمید كه سطح مهارت‌های شنوایی كودك چقدر است و او به كدامیك از آموزش‌ها در حیطه تربیت شنوایی نیاز دارد؟ این اولین سؤا لی است كه شنوایی‌شناسان در حیطه توانبخشی شنوایی با آن روبرو هستند. روش درست این است كه ابتدا آزمون‌های شنوایی مختلف روی كودك انجام شود، سپس پاسخ‌های وی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بدین‌گونه كه باید آنچه را كه به كودك گفته شده (محرك) و از وی انتظار می‌رود را با نوع پاسخی كه می‌دهد، مقایسه نمود (اربر ، ۱۹۸۲). مربیان كودكان ناشنوا، مایلند هر یك از شاگردان خود را با روش و وسیله یكسان ارزیابی نموده و با توجه به نتیجه ارزیابی توانایی‌های شنوایی شاگردان، آن‌ها را برای قرارگیری در برنامه‌های آموزشی تربیت شنوایی، طبقه‌بندی نمایند.

نربون وشو در سال ۱۹۸۹ چند دلیل برای اهمیت انجام ارزیابی‌های توانایی بازشناسی شنیداری ذكر نمودند:

الف) ضمانت اجرایی برای آغاز تربیت شنوایی است.

ب) پس از یك دوره درمان، صرف‌نظر از نوع روشی كه در درك گفتار فراهم شده باشد، با اندازه گیریهای مجدد، مقدار پیشرفت درك گفتار در مقایسه با نتایج آزمون قبلی تعیین می گردد.

ج ) ناتواناییهای خاصی كه منجر به مشكل درك گفتار شده، شناسایی می گردد تا متعاقباً در برنامه ترتیب شنوایی لحاظ شوند.

از دیگر دلایل ارزیابی مهارتهای شنیداری می توان به موارد زیر اشاره كرد:

۱- استفاده از این آزمون‌ها به عنوان راهنمایی برای طراحی برنامه درمانی.

۲- اطلاعاتی در زمینه انتخاب یا تغییر روش‌های آموزشی مختلف فراهم می‌نماید.

۳- تمرینات مناسب گفتاری و شنیداری توسط درمانگران انتخاب می‌شود.

باید اذعان داشت كه آزمون‌های شنوایی و گفتاری استاندارد شده موجود قادر به تخمین دقیق سطح مهارت‌های شنوایی كودكان دچار آسیب شنوایی نیستند. زیرا اولاً برای كودكان شنوا استاندارد شده‌اند و از آنجا كه مشكل درك گفتار، بیشتر در آسیب شنوایی است. بنابراین میزان درك گفتار دو كودك شنوا و ناشنوای هم‌سن بسیار از هم فاصله دارد. ثانیاً در آن دسته از آزمون‌هایی كه پاسخ كودك شفاهی است، به دلیل وجود مشكلات گفتاری، برای كودكان دچار آسیب شنوایی قابلیت اجرا ندارد. بنابراین برای تعیین سطح مهارت‌های شنوایی كودكان دچار آسیب شنوایی به آزمونی معتبر و پایا نیاز داریم.

در سال ۱۳۷۵، یك نوع آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی به نام آزمون مدرس برای كودكان كم‌شنوای ۶ تا ۷ ساله فارسی‌زبان استاندارد شد (احمدی، ۱۳۷۵) و در سال ۱۳۸۲ آزمون سطح‌بندی دیگری بر مبنای آزمون اپت/های (آلن و سرواتكا ، ۱۹۹۴) برای افراد مبتلا به كم‌شنوایی ملایم تا عمیق ردة سنی ۵ تا ۲۰ سال ساخته و ارزشیابی شد (مظاهر یزدی، ۱۳۸۲). بعلاوه در چند سال اخیر بر اهمیت تشخیص سریع آسیب‌شنوایی برای ارائه هر چه سریعتر خدمات توانبخشی تأكید می شود. یاشیناگا – ایتانو و همكارانش (۱۹۹۸) مطالعه ای را در دو گروه از كودكان دچار آسیب شنوائی انجام دادند كه در یك گروه تشخیص كم شنوایی قبل از ۶ ماهگی بوده و در گروه دیگر بعد از ۶ ماهگی . هر یك از كودكان ظرف دوماه مداخلات توانبخشی و درمانی را دریافت كردند. این مطالعه نشان داد، كودكانی كه بین سنین تولد تا ۶ ماهگی تشخیص داده شدند، دارای مهارت‌های بسیار بالاتر در عملكردهای دركی – دریافتی، شخصی -اجتماعی، رشدی، رفتارهای ارتباطی و زبان بیانی بودند. كودكان دچار آسیب‌ شنوایی ملایم تا شدیدی كه دارای مهارت‌های شناختی طبیعی، در سنین ۳۱ تا ۳۶ ماهگی بودند، میانگین مهارت‌های واژگان بیانی آن‌ها نزدیك به میانگین سطح واژگان بیانی كودكان همتای شنوایی خودشان بود. حتی كودكان دچار آسیب شنوایی عمیقی كه در بدو تولد تشخیص داده شده بودند، در ۴۰ ماهگی عملكردشان از هم‌سن و سالان خودشان، خیلی پایین‌تر نبود (یاشیناگا – ایتانو و همكارانش، ۱۹۹۸) و این اطلاعات اهمیت مداخله توانبخشی شنوایی به موقع را برای این گروه كودكان نشان می‌دهد. همچنین ASHA توصیه می‌كند، سن تشخیص و ارائه خدمات برای كودكان دچار ناشنوایی مادرزادی را به زیر یك سال برسانیم. با این حال هیچگونه آزمون معتبری برای سنین كمتر از ۵ سال، برای تعیین میزان مهارت‌های شنیداری این كودكان برای شروع و یا بررسی میزان پیشرفت كودك در تربیت شنوایی نداریم. به همین دلیل نیاز به آزمون‌هایی كه محتوا و شیوه اجرای آن متناسب با كودكان كمتر از ۵ سال باشد، وجود دارد.

فهرست برخی ازمطالب:

فصل اول: طرح پژوهش
۱-۱- عنوان پژوهش …………………………………………………………………………………………….
۱-۲- بیان مسئله
………………………………………………………………………………………………….
۱-۳- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………..
۱-۴- سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………
۱-۵- تعریف مفاهیم ……………………………………………………………………………………………
فصل دوم: پیشینیه تحقیق
۲-۱- ویژگی‌های گفتار كودكان دچار آسیب‌ شنوایی ………………………………………………..
۲-۱-۱- اشتباهات در بعد زنجیره‌ای گفتار ……………………………………………………………..
۲-۱-۲– اشتباهات در بعد زبرزنجیره‌ای گفتار …………………………………………………………
۲-۲- خاصیت‌های صوتی گفتار ……………………………………………………………………………
۲-۳- درك شنیداری گفتار …………………………………………………………………………………..
۲-۴- آموزش مهارت‌های شنیداری برای كودكان دچار آسیب شنوایی ……………………….
۲-۵- انواع روش‌های ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای كودكان دچار آسیب شنوایی ….
۲-۵-۱- درآمد ……………………………………………………………………………………………………
۲-۵-۲- آزمون‌های غیرفارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری كودكان دچار آسیب شنوایی .
۲-۵-۳- آزمون‌های فارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای كودكان دچار آسیب شنوایی ….
۲-۶- مروری بر اطلاعات و آمار موجود …………………………………………………………………..

فصل اول: طرح پژوهش۱-۱- عنوان پژوهش …………………………………………………………………………………………….
۱-۲- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………….
۱-۳- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………..۱-۴- سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………۱-۵- تعریف مفاهیم ……………………………………………………………………………………………
فصل دوم: پیشینیه تحقیق۲-۱- ویژگی‌های گفتار كودكان دچار آسیب‌ شنوایی ………………………………………………..
۲-۱-۱- اشتباهات در بعد زنجیره‌ای گفتار ……………………………………………………………..
۲-۱-۲– اشتباهات در بعد زبرزنجیره‌ای گفتار …………………………………………………………
۲-۲- خاصیت‌های صوتی گفتار ……………………………………………………………………………
۲-۳- درك شنیداری گفتار …………………………………………………………………………………..
۲-۴- آموزش مهارت‌های شنیداری برای كودكان دچار آسیب شنوایی ……………………….
۲-۵- انواع روش‌های ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای كودكان دچار آسیب شنوایی ….۲-۵-۱- درآمد ……………………………………………………………………………………………………
۲-۵-۲- آزمون‌های غیرفارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری كودكان دچار آسیب شنوایی .۲-۵-۳- آزمون‌های فارسی ارزیابی مهارت‌های شنیداری برای كودكان دچار آسیب شنوایی ….۲-۶- مروری بر اطلاعات و آمار موجود …………………………………………………………………..

تحقیق با موضوع ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای كودكان ۳ و ۴ ساله ۸۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق با موضوع روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق با موضوع روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۳۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع روابط اجتماعی معلمان و دانش‎آموزان در عصر ارتباطات

۱۳۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

جهانی را كه در آن زندگی می‎كنیم جهان ارتباطات نام گرفته است. با كمك ماهواره‎ها و اینترنت مرزها و دیوارهای مرئی و نامرئی فرو ریخته و دنیا به دهكده كوچكی تبدیل شده است. در این دهكده كوچك، نظام‎های پیشین نابود شده و یا در حال نابودی است ونظام‎های جدید با سرعتی وصف ناپذیر در حال جایگزینی است. دگرگونی در دانش، دگرگونی در نگرش، دگرگونی در رفتارها و دگرگونی در روابط انسانی و اجتماعی از دستاوردهای این دگرگونی است. آنچه در این مقاله مورد بررسی است كاربرد فناوری‎های جدید اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و بررسی تأثیر آن در ابعاد گوناگون آموزشی، پژوهشی و اجتماعی است. بدین منظور، در این مقاله ابتدا پیرامون وسایل جدید اطلاعات و ارتباطات و نقش آنها در آموزش و برقراری ارتباطات اجتماعی مطالبی ارائه خواهد شد و سپس به تأثیر این فناوری‎ها در كلاس‎های درس و نقش معلمان در این رابطه می‎پردازد.

هم‎چنین سعی شده است با بررسی كتب، مجلات و مقاله‎های اینترنتی، آخرین نتایج به دست آمده از تأثیر فناوری‎ها در كلاس‎های درس به ویژه تأثیر آنها در تغییر نقش معلمان مطالبی ارائه شود. نقش این فناوری‎ها درچگونگی برقراری ارتباط معلم با دانش‎آموزان، با همتایان و با سایر افراد جامعه از جمله مطالب این مقاله است.

با توجه به نتایج به دست آمده توصیه‎هایی برای استفاده بهتر از فناوری‎ها برای برقراری ارتباطات اجتماعی به معلمان، مسؤولین و دست اندركاران آموزشی شده است.

مقدمه

ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال اطلاعات، احساس‎ها، حافظه‎ها وفكرها در میان مردم (اسمیت، ۱۹۸۸، ص ۷). ارتباطات به معنای «تسهیم تجارب» نیز تعریف شده است. در این معنا، هر انسانی تجارب و آنچه در درون خود دارد را با دیگران در میان می‎گذارد. برخی از صاحبنظران ارتباطات را پدیده‎ای تكاملی می‎دانند كه به گونه‎ی فراگردی از افراد و نظام اجتماعی كه درآن زیست می‎كنند، نشأت گرفته و خود به نوبه خود بر آنها تأثیر می‎گذارد. از طریق این جریان، انسان‎ها و نظام‎های اجتماعی تكامل می‎یابند، تغییر می‎پذیرند، خود را با شرایط منطبق می‎كنند، جایگزین می‎شوند، رشد می‎كنند.

ابزارهای ارتباطی وسایلی هستند كه از طریق آن انسان‎ها به خلق، حفظ و توسعه روابط خویش با یكدیگر می‎پردازند. از طریق این ابزار اطلاعات، دانش و آگاهی‎ها و حتی فرهنگ‎ها مبادله می‎شود. فناوری‎های جدید اطلاعات و ارتباطات از زمره وسایل ارتباطی جدید هستند كه با امكاناتی نظیر پست الكترونیكی، اتاق‎های گفتگو، گروه‎های مباحثه، نفش عمده‎ای در این فرآیند به عهده دارند.

اصطلاح ”فناوری اطلاعات “ جدیداً به ”فناوری اطلاعات و ارتباطات “ تغییر یافته است. البته تفاوت این دو واژه از نحوه برقراری ارتباط نشأت گرفته است. واژه اول، یعنی فناوری اطلاعات به جریان یكسویه ارتباط اشاره دارد كه در این فرآیند، گیرنده و یا دریافت كننده نسبت به اطلاعات دریافتی منفعل است. واژه دوم یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات، اشاره به تعامل بین كاربر و دنیای اطلاعات دارد. بنابراین، واژه دوم به جریان دوسویه ارتباط اشاره دارد كه در این فرایند، كاربر نقش بسیار فعالی در رد و بدل كردن اطلاعات خواهد داشت. رایانه از طریق جریان فرست و بازفرست اطلاعات، توانایی مردم را برای برقراری ارتباط فوری و آسان از فواصل دور و نزدیك فراهم كرده است و از این طریق موجب تحولات شگرفی در امور گوناگون از جمله آموزش و پرورش شده است. در این مقاله ضمن اشاره به تحقیقات انجام گرفته در مورد نقش رایانه‎ها در آموزش به نقش ارتباطی آنها توجه خاص شده است.

فهرست برخی ازمطالب:

نقش فناوری‎ اطلاعات و ارتباطات در آموزش ۱۴
نقش معلمان دراستفاده از فناوری‎ اطلاعات و ارتباطات ۱۶
تجزیه و تحلیل داده‎ها ۱۷
۱ـ منافع استفاده از رایانه‎ها در كلاس‎های درس ۱۸
۲ـ نقش رایانه‎ها در ارتباطات ۲۰
۳ـ منافع استفاده از فناوری ‎اطلاعات و ارتباطات برای معلمان ۲۲
نتایج بدست آمده در سال چهارم اجرای تحقیق ۲۷
روش تجزیه و تحلیل داده‎ها ۲۸
فعالیت‎های مشاركتی دانش‎آموزان در گروه‎های كوچك ۳۰
مشغولیت با منابع خارجی ۳۱
توجه به مخاطبان خارجی ۳۲
بحث و نتیجه‎گیری ۳۳
و ـ شیوه‎های تدریس: ۱۲۷
نتیجه گیری ۱۳۰

نقش فناوری‎ اطلاعات و ارتباطات در آموزش ۱۴
نقش معلمان دراستفاده از فناوری‎ اطلاعات و ارتباطات ۱۶
تجزیه و تحلیل داده‎ها ۱۷
۱ـ منافع استفاده از رایانه‎ها در كلاس‎های درس ۱۸
۲ـ نقش رایانه‎ها در ارتباطات ۲۰

۳ـ منافع استفاده از فناوری ‎اطلاعات و ارتباطات برای معلمان ۲۲

نتایج بدست آمده در سال چهارم اجرای تحقیق ۲۷

روش تجزیه و تحلیل داده‎ها ۲۸فعالیت‎های مشاركتی دانش‎آموزان در گروه‎های كوچك ۳۰

مشغولیت با منابع خارجی ۳۱

توجه به مخاطبان خارجی ۳۲

بحث و نتیجه‎گیری ۳۳

و ـ شیوه‎های تدریس: ۱۲۷

نتیجه گیری ۱۳۰

تحقیق با موضوع روابط اجتماعی معلمان و دانش‎آموزان در عصر ارتباطات ۱۳۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع برخورد یا گفتگوی تمدنها

تحقیق با موضوع برخورد یا گفتگوی تمدنها

تحقیق با موضوع برخورد یا گفتگوی تمدنها

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع برخورد یا گفتگوی تمدنها
۳۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع برخورد یا گفتگوی تمدنها

۳۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه :

جهان در اواخر دهه ۱۹۸۰ شاهد تحولات چشمگیر وبی سابقه ای بود نظام دو قطبی شكل گرفته در پایان جنگ جهانی دوم، سیطره اندیشه كمونیسم بر اروپای شرقی ،شوروی و بسیرای از كشورهای جهان سوم ، جایگاه غیر متعهدها و جهان سوم و نهایتاً نظامی كه از این بحرانها به وجود آمد ، از جمله موضوعات اصلی این برهه از زمان بود

كمونیسم به دلایل سیاسی ، اقتصادی و ایدئولوژیك با بن بست روبه رو شد و پروستریكا و گلاسنوست به عنوان اقدامات اصلاحی گورباچف ، امیدی در دلها زنده نكرد در این شرایط حساس جمهوری های شوروی از آب گل آلود ماهی گرفتند و استقلال خود را اعلام نمودنید اروپای شرقی ودیگر كشورهای زیر سلطه شوری ، به نظام لیبرالیستی گرایش پیدا كردند وعلایق خود را با ام القرای ماركسیسم به حداقل رساندند .جهان سوم كه از تضاد شرق و غرب در دوران جنگ سرد ، از موقعیت تقریباً مناسبی برخوردار بود ؛ پس از این برهه با بی مهری های هر دو بلوك روبه رو شد . دوران سردرگمی چند ساله آنها با توجه به تضاد منافع ایشان ، تمایلات و ایدئولوژیهای متفاوت واختلاف نظر نیست به آینده خود ،طبیعی به نظر می رسید .

درحقیقت ، دستور كا رگروه ۷۷ وغیر متعهدها باید تغییر می كرد نهضت غیر متعهدها با افت وخیز حركتها و با دامنه تقریباًمتضاد موضع گیری اعضاء وظیفه ایجاد خطی بین شرق و غرب و حفظ كشورهای جهان سوم بین دو ابر قدرت را بر عهده داشت . پس از سقوط نظام دو قطبی و خلع سلاح شدن ایدئولوژی كمونیسم تمایلات متفاوت و بعضاً‌متضاد و حتی مبهمی بر حركت كشورهای جهان سوم ، حاكم شد .

آمریكه كه در دوران جنگ سرد از حمایت اروپا و ژاپن بهره مند بود ، خود را در شرایط جدیدی حس می كرد اروپای متحد آلمان قدرتمند ژاپن ، به عنوان غول اقتصادی ، جهت حركت های خود از آمریكا را تغییر دادند و در راستای تقویت «منابع ملی » خویش، نقش جدید در نظام بین الملل را مدعی شدند جهان شاهد اهمیت اقتصاد، پس از یك دوره اهمیت جنگ افزارهای نظامی و نیز مسائل سیاسی بود . اینك ببرهاهی آسیا و چین در صحنه قدرت اقتصادی و نهایتاً‌قدرت سیاسی وارد خواهند شد ، هر چند در چند سال اخیر شاهد بحرانهایی در این مناطق بوده ایم .

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه :

ظهور و افول نظام دو قطبی

نظم نوین جهانی

نظریه برخورد تمدنها

نقد و بررسی نظریه برخورد تمدنها

‌نظریه گفتگوی تمدنها

نتیجه :

تحقیق با موضوع برخورد یا گفتگوی تمدنها ۳۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع قوانین بین المللی جنگ

تحقیق با موضوع قوانین بین المللی جنگ

تحقیق با موضوع قوانین بین المللی جنگ

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع قوانین بین المللی جنگ

۳۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه :
قوانین بین المللی جنگ طی صدها سال جنگ و كشمكش میان انسانها با تدوین همزمان قوانین در اواخر قرن نوزده گسترش یافت. اما این امر تا زمان خسارات كاملاً گسترده خصوصیات فرهنگی جهانی دوم میسر نبود. در آن زمان جامعة بین الملل نیاز به حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ را تأیید نمود. كنوانسیون لاهه پیرامون حفظ مایملك فرهنگی در واقعة جنگ مسلحانه (۱۹۵۴) (كنوانسیون لاهه ۱۹۵۴) به همراه پروتكل های آن و پروتكل‌های سال ۱۹۷۷ به كنوانسیون ژنو ، چهارچوب مدونی را فراهم می نماید. همانگونه كه مشاهده می‌شود، در قسمت دیگری از قرن بیستم این قوانین با پیشرفتهای اخیر واقع در سال ۲۰۰۳ به كندی تقویت شد. به هر حال ، علیرغم قوانین شدید و متعادل بین المللی به خصوص خطاب به حفظ آن، ضرر و زیانهای وارده به میراث فرهنگی ادامه یافت.
در جنگهای اخیر یوگسلاوی سابق و عراق باز هم میراث فرهنگی به غارت رفت و فاجعة فرهنگی نیز در افغانستان رخ داد. واضح است كه جنگ باز هم بی ثباتیهای بسیاری را در بر می گیرد و بدون شك كشمكش انسانی و فعالیت نظامی ادامه می یابد. این امر منجر به تمركز شدید بر كارآیی قوانین بین المللی و توانایی آنها برای حفظ میراث فرهنگی گرانبهای ما می گردد.
این مقاله تاریخچه حفظ میراث فرهنگی بین المللی را بیان می نماید و به ارائه جزئیات ویژگیهای خاص روی حفظ این میراث در زمان جنگ مسلحانه به همراه اریابی اثر آنها میپردازد.
میراث فرهنگی میتواند شامل اشیاء منقول و غیرمنقول ، ملموس یا غیرملموسی همچون ساختمان و مجسمة یادبود، اثر و مجموعه های هنری.‌كتاب و دست خط ، بقایا و بسیاری اقلام دیگر باشد. در زمان صلح میراث فرهنگی به واسطة كنوانسیون ۱۹۷۲ یونسكو با مضمون محافظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان (WHC) و كنوانسیون یونسكو با مضمون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (۲۰۰۳) حفظ می گردد . به هر حال این میراث نیز طی هرگونه حملة مسلحانه ای تهدید می شود: آن ممكن است از روی قصد مورد حمله واقع شود زیرا سمبل دشمنی و اصالت آن كشور است، آن یك تاریخ، فرهنگ یا مذهب است. ممكن است چنین اقلامی به خاطر منفعت ؟؟ غارت یا دزدیده شوند یا به سادگی طی جنگهای متمادی در معرض آسیبهای تصادفی قرار گیرند .
با وجودیكه محافظت ویژه در سطح بین الملل تا زمان كنوانسیون سال ۱۹۵۴ لاهه انجام نپذیرفته بود، اولین گامها به سوی محافظت از این میراث از قرن نوزدهم آغاز گردید، زمانیكه قوانین جنگ معین گردید . قبل از آن قوانین متعدد زمانی جنگ اشاره ای به حفظ مایملك فرهنگی می نمود. مثلاً ممنوعیت معمول پیرامون تخریب میراث فرهنگی و قدیمی به زمان یونان كلاسیك باز میگردد . قبل از رمیها مردم پذیرفتند كه فرهنگ باید تنها به عنوان آخرین چاره خراب و نابود شود . و سپس طی جنگهای ناپلئونی، این اصل كه مایملك فرهنگی،‌ میراث تمام انسانهاست اولین بار در قانون بین الملل پدیدار گشت .
این قانون لیبر (Lieber code) بود كه ارائه شد و اولین تلاش مدرن برای تدوین قوانین جنگ بود . آن طی جنگ داخلی آمریكا توسط پروفسور فرانسیس لیبر كه یك مهاجر آلمانی به ایالات متحدة آمریكا و پرفسور دانشكدة حقوق كلمبیا بود تهیه گردید .
هر چند قانون لیبر تنها نیروی نظامی USA را ملزم می ساخت، تا حد زیادی نیز مطابق با قوانین و رسوم موجود جنگ در آن زمان بود. خصوصاً، مواد قانونی ۳۵ و ۳۶ آن به حفظ میراث فرهنگی كمك می كند. ماده ۳۵ یعنی :
اثرهای كلاسیك هنری،‌مجموعه های علمی یا وسایل گرانبهایی مثل تلسكوپهای نجومی همچون وسایل بیمارستانی باید در برابر تمام آسیبهای موجود ایمن شوند، حتی وقتی كه در مناطق محصور شده در حین محاصره یا بمباران واقع می باشد.
ماده ۳۶ به تسخیر املاك دولتی و نه دزدیدن ، ویران ساختن یا آسیب رساندن به چنین میراثی اشاره می كند :

مقدمه :قوانین بین المللی جنگ طی صدها سال جنگ و كشمكش میان انسانها با تدوین همزمان قوانین در اواخر قرن نوزده گسترش یافت. اما این امر تا زمان خسارات كاملاً گسترده خصوصیات فرهنگی جهانی دوم میسر نبود. در آن زمان جامعة بین الملل نیاز به حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ را تأیید نمود. كنوانسیون لاهه پیرامون حفظ مایملك فرهنگی در واقعة جنگ مسلحانه (۱۹۵۴) (كنوانسیون لاهه ۱۹۵۴) به همراه پروتكل های آن و پروتكل‌های سال ۱۹۷۷ به كنوانسیون ژنو ، چهارچوب مدونی را فراهم می نماید. همانگونه كه مشاهده می‌شود، در قسمت دیگری از قرن بیستم این قوانین با پیشرفتهای اخیر واقع در سال ۲۰۰۳ به كندی تقویت شد. به هر حال ، علیرغم قوانین شدید و متعادل بین المللی به خصوص خطاب به حفظ آن، ضرر و زیانهای وارده به میراث فرهنگی ادامه یافت.
در جنگهای اخیر یوگسلاوی سابق و عراق باز هم میراث فرهنگی به غارت رفت و فاجعة فرهنگی نیز در افغانستان رخ داد. واضح است كه جنگ باز هم بی ثباتیهای بسیاری را در بر می گیرد و بدون شك كشمكش انسانی و فعالیت نظامی ادامه می یابد. این امر منجر به تمركز شدید بر كارآیی قوانین بین المللی و توانایی آنها برای حفظ میراث فرهنگی گرانبهای ما می گردد.این مقاله تاریخچه حفظ میراث فرهنگی بین المللی را بیان می نماید و به ارائه جزئیات ویژگیهای خاص روی حفظ این میراث در زمان جنگ مسلحانه به همراه اریابی اثر آنها میپردازد.میراث فرهنگی میتواند شامل اشیاء منقول و غیرمنقول ، ملموس یا غیرملموسی همچون ساختمان و مجسمة یادبود، اثر و مجموعه های هنری.‌كتاب و دست خط ، بقایا و بسیاری اقلام دیگر باشد. در زمان صلح میراث فرهنگی به واسطة كنوانسیون ۱۹۷۲ یونسكو با مضمون محافظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان (WHC) و كنوانسیون یونسكو با مضمون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (۲۰۰۳) حفظ می گردد . به هر حال این میراث نیز طی هرگونه حملة مسلحانه ای تهدید می شود: آن ممكن است از روی قصد مورد حمله واقع شود زیرا سمبل دشمنی و اصالت آن كشور است، آن یك تاریخ، فرهنگ یا مذهب است. ممكن است چنین اقلامی به خاطر منفعت ؟؟ غارت یا دزدیده شوند یا به سادگی طی جنگهای متمادی در معرض آسیبهای تصادفی قرار گیرند .با وجودیكه محافظت ویژه در سطح بین الملل تا زمان كنوانسیون سال ۱۹۵۴ لاهه انجام نپذیرفته بود، اولین گامها به سوی محافظت از این میراث از قرن نوزدهم آغاز گردید، زمانیكه قوانین جنگ معین گردید . قبل از آن قوانین متعدد زمانی جنگ اشاره ای به حفظ مایملك فرهنگی می نمود. مثلاً ممنوعیت معمول پیرامون تخریب میراث فرهنگی و قدیمی به زمان یونان كلاسیك باز میگردد . قبل از رمیها مردم پذیرفتند كه فرهنگ باید تنها به عنوان آخرین چاره خراب و نابود شود . و سپس طی جنگهای ناپلئونی، این اصل كه مایملك فرهنگی،‌ میراث تمام انسانهاست اولین بار در قانون بین الملل پدیدار گشت .این قانون لیبر (Lieber code) بود كه ارائه شد و اولین تلاش مدرن برای تدوین قوانین جنگ بود . آن طی جنگ داخلی آمریكا توسط پروفسور فرانسیس لیبر كه یك مهاجر آلمانی به ایالات متحدة آمریكا و پرفسور دانشكدة حقوق كلمبیا بود تهیه گردید .هر چند قانون لیبر تنها نیروی نظامی USA را ملزم می ساخت، تا حد زیادی نیز مطابق با قوانین و رسوم موجود جنگ در آن زمان بود. خصوصاً، مواد قانونی ۳۵ و ۳۶ آن به حفظ میراث فرهنگی كمك می كند. ماده ۳۵ یعنی :اثرهای كلاسیك هنری،‌مجموعه های علمی یا وسایل گرانبهایی مثل تلسكوپهای نجومی همچون وسایل بیمارستانی باید در برابر تمام آسیبهای موجود ایمن شوند، حتی وقتی كه در مناطق محصور شده در حین محاصره یا بمباران واقع می باشد.ماده ۳۶ به تسخیر املاك دولتی و نه دزدیدن ، ویران ساختن یا آسیب رساندن به چنین میراثی اشاره می كند :

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه

III كنوانسیون لاهه ۱۹۵۴

IV قوانین بین المللی دیگری برای حفظ میراث فرهنگی

نتیجه

تحقیق با موضوع قوانین بین المللی جنگ ۳۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش