مروری بر تکنولوژی ویرایش ژنوم CRISPR/Cas9 و کاربرد نانوتکنولوژی در ویرایش ژنوم به واسطه سیستم CRISPR/Cas9

مروری بر تکنولوژی ویرایش ژنوم CRISPR/Cas9 و کاربرد نانوتکنولوژی در ویرایش ژنوم به واسطه سیستم CRISPR/Cas9


فهرست مطالب : تکنیک‌های ویرایش ژنوم مگانوکلئازها نوکلئازهای انگشت روی (ZFNs) TALENs ( نوکلئازهای افکتور شبه فعال کننده رونویسی ) تکرارهای کوتاه پالیندرومیک فاصله‌دار منظم خوشه‌ای (CRISPR) انواع سیستم‌های CRISPR و استفاده از آن‌ها در ویرایش ژنوم کلاس یک سیستم CRISPR/Cas نوع یک سیستم CRISPR/Cas نوع III سیستم CRISPR/Cas نوع IV کلاس دو سیستم CRISPR/Cas9 نوع II ترمیم برش‌های ایجاد شده توسط سیستم CRISPR/Cas9 مسیر ترمیمی اتصال انتهاهای غیر همولوگ (NHEJ): مسیر ترمیمی همولوژی (HDR): سیستم CRISPR/Cas9 نوع V سیستم CRISPR/Cas نوع VI مراحل ایجاد ایمنی در سلول‌های باکتریایی توسط سیستم CRISPR/Cas مهندسی ابزار CRISPR-Cas9 برش‌های خارج از هدف روش‌های کاهش اثرات خارج از هدف – انتخاب توالی راهنما با طول کوتاه‌تر (tru-gRNA) – استفاده از Cas9n – روش dCas9-Fok1 تکامل نسل دوم ابزار ویرایش ژن CRISPR تنظیم بیان ژن به‌وسیله CRISPR ویرایش اپی ژنتیک به‌وسیله CRISPR تحویل اجزا سیستم C …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *