مراحل ساخت ساختمان مسکونی

مراحل ساخت ساختمان مسکونی


بتن مگر:     به این نوع بتن، بتن لاغر نیز می‌گویند و اولین قشر پی‌سازی    است. بتن مگر معمولا به دو دلیل استفاده می‌شود:   برای جلوگیری از تماس مستقیم بتن اصلی فونداسیون با خاک.   برای رگلاژ کف فونداسیون و ایجاد سطحی صاف برای ادامه    پی‌سازی   این پاور شامل ۳۲ اسلاید میباشد. …

مدیریت پروژه چیست *** Project management

مدیریت پروژه چیست *** Project management


´ تعریف مدیریت : فرآیند دستیابی به اهداف و مقاصد مشخص ´ تعریف مدیریت پروژه : تلفیقی هنر گردآوری امکانات و انجام کار توسط افراد در سازمان رسمی و همچنین علم : تولید و پردازش حجم عظیمی از اطلاعات برای برنامه ریزی و کنترل پروژه میباشد. ´ مسیولیت های مدیریت : ´ کنترل ……… سیستم های اطلاعات …… ضمن اجرا ´ برنامه ریزی – برنامه بندی ……..تکنیک های CPM – PERT – GERT ….قبل از اجرا   قسمتی از پاور پوینت شامل ۲۸ اسلاید …

پاورپوینت درمورد زندگی شترمرغ مخصوص کودکان شامل ۲۱ اسلاید

پاورپوینت درمورد زندگی شترمرغ مخصوص کودکان شامل ۲۱ اسلاید


پاورپوینت درمورد زندگی شترمرغ مخصوص کودکان شامل ۲۱ اسلاید قابل ویرایش بخشی ازمتن اسلایدها: اسم من شترمرغه. من يه پرنده هستم .  اما نمي‌تونم پرواز کنم . قيافه‌ي من هم شبيه مرغه و هم شبيه   شتر . من بزرگ ترين پرنده‌ي روي زمينم. گردن و   پاهاي من خيلي درازن . و… . …

بازار در دوران اسلامی ایران و قسمت های مختلف بازار ایرانی

بازار در دوران اسلامی ایران و قسمت های مختلف بازار ایرانی


  بازارهای اصلی غالبا یه شکل خطی و در امتداد مهمترین راه و معبر شهری شکل می گرفته است. به همین سبب مهمترین بخش و عنصر اصلی یک بازار، راسته اصلی آن است. یک راسته بازار در ساده ترین شکل با دکانهای واقع در دو سوی آن شکل می گرفت. بسیاری از بازارها به تدریج ساخته می شدند و توسعه می یافتند و به همین دلیل امتداد راسته این بازارها به پیروی از صورت معابر غیرمستقیم و به شکل ارگانیک بوده است. شمار اندکی از بازارها که توسط حاکم یا افراد خیرخواه ساخته می شد، مستقیم و طراحی شده بود. در امتداد یک راسته اصلی اصناف گوناگونی مستقر می شدند. به این ترتیب که هر صنف در بخشی از راسته اصلی جای می گرفت. در بعضی از شهرهای بزرگ دو یا چند راسته اصلی به صورت موازی یا متقاطع پدید می آمد. قسمتی از محتوای پاور پوینت شامل۲۵ اسلاید مناسب برای ارائه شکل می گرفت. بسیاری از بازارها به تدریج ساخته می شدند و توسعه می یافتند و به همین دلیل امتداد راسته این بازارها به پیروی از صورت معابر غیرمستقیم و به شکل ارگانیک بوده است. شمار اندکی از بازارها که توسط حاکم یا افراد خیرخواه ساخته می شد، مستقیم و طراحی شده بود. در امت …

ترجمه مقاله انگلیسی در خصوص انواعی از لامپ ها نوری و کاربرد آن

ترجمه مقاله انگلیسی در خصوص انواعی از لامپ ها نوری و کاربرد آن


  Select incandescent, fluorescent or metal halide aquarium lamps for household scale aquariums as well as large commercial system  s. Lamps are available for both fresh and salt water applications لامپ های آکواریوم : لامپ های آکواریوم- رشته ای فلوئور سنت -یا فلزات را برای آکواریوم های خانگی و همچنین سیستم های  تجاری بزرگ  انتخاب میکنیم. این نوع لامپ ها در هر دونوع آب هم تازه هم آب شور استفاده میشود. قسمتی از ترجمه مقاله در خصوص لامپ های نوری وانواع آن و استفاده آن ها در مکان های مختلف شامل ۶ صفحهword …

نمونه سوالات گلیم بافی درجه ۲ با جواب

نمونه سوالات گلیم بافی درجه ۲ با جواب


دانلود نمونه سوالات گلیم بافی فنی حرفه ای به جرات می توان گفت گلیم بافی تنها هنری است که هیچ گاه از مد نمی افتد. این صنعت که آمیزه ای رنگین از هنر و طبیعت است برای اولین بار از حصیر و به شکلی کاملاً سنتی شروع شد.       تا اینکه کم کم به شکل و شمایل گلیم وارد دنیای مدرنیته خانه های شهری شد. این روزها بسیاری از افراد برای کسب درآمد و همچنین تزئین منازل خود وارد بازار کار صنعت گلیم شده اند.       اما خالی از لطف نیست بدانید که این صنعت سابقه چندین هزار ساله در فرهنگ ایرانی دارد. به طوری که بخش عظیمی از بعد اقتصادی و تجاری را از آن خود کرده است.       اگر شما هم جزء کسانی هستید که می خواهید به عنوان یک حرفه ای در این زمینه وارد بازار کار شوید و برای خود یک منبع درآمد قوی داشته باشید با نمونه سوالات گلیم بافی درجه ۲ ما را تا اتمام شدن مطلب همراهی کنید.           نمونه سوالات گلیم بافی درجه ۲ از شما یک حرفه ای می سازد این حرف خارج از مبالغه می باشد که هنر گلیم بافی، صنعت دستی اشتغال زایی است که سیل فراوانی از افراد را وادا …

جزوه سیستم های خبره

جزوه سیستم های خبره


  پیش نمایش از دو فصل   ﺧﺒﺮه – ﻓﺼﻞ اول ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي -ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ١ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ: ١٧٠٠ در اواﺧﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺮوﻫﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ،١٨٠٠ و اواﻳﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎي از اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﺎ و وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎ اي ﺑﻨﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ “ ﻛﻨﺪ ” ﺷﻄﺮﻧﺞ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آن را داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎزي . ١٨٣۴ در ﺳﺎل ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ “ ﭼﺎرز ﺑﺎﺑﻴﺞ اوﻟﻴﻦ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ را ﺑﻨﺎم ﻛﺮد ” ﻣﻮﺗﻮر اﻳﺠﺎد . اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻲ اﻧﺠﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﻳﺎﺿﻲ را ﻛﻨﺪ م داده و ﺧﺮوﺟﻲ ﭼﺎپ . ﺑﺎﺑﻴﺞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻳﺠﺎد ﺑﻮد ، ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻗﻮي ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﺪه . ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ اﻳﻦ ﻗﺮن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ روﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻮد . اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي اﻣﺮوزي ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ. اوﻟﻴﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﻲ ، ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﺮﻳﻊ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را داد ﻛﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺠﺎم .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ﻟﻴﺴﺘﻲ ، را ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ داده از ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ را ﭘﺮدازش داده ﻳﺎ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ، ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻳﺎﻓ …

نصب انواع دوربین مداربسته

نصب انواع دوربین مداربسته


با دانلود این فایل PDF شما با مفاهیم زیر آشنا میشوید : نصب دوربین آنالوگ,سیم کشی و اتصالات دوربین مداربسته,مکان های مناسب و غیره…… قسمتی از مطالب این : بعد از این کار دوربین مداربسته را روشن کرده و به محض روشن کردن تصاویر دوربین مداربسته را در مانیتور میبینیم  برای حفظ تصاویر با کیفیت تر پوشش های استاندارد روی تمامی سیم کشی ها میپیچیم با این کار…….. …

سقف کوبیاکس

سقف کوبیاکس


مفهوم کوبیاکس ا جزای سقف های کوبیاکس Bubble Deck کاربرد سقف کوبیاکس     انواع سقف کوبیاکس Eco-Lin گوی های مدل Slim-Line گوی های مدل چرا از سقف کوبیاکس استفاده کنیم مزایای سقف کوبیاکس   مزایای فنی سقف کوبیاکس   مزایای اقتصادی سقف کوبیاکس مزایای معماری سقف کوبیاکس عمومیت داشتن و امنیت با سقف کوبیاکس پایداری و حفاظت از محیط زیست با سقف کوبیاکس خلاصه ای از مزایای برجسته سقف کوبیاکس اجرای سقف کوبیاکس قابلیت نصب سفارشی سقف کوبیاکس برای موارد خاص …

ثروت بدون نیاز به پول

ثروت بدون نیاز به پول

آموزش و ترفند های کسب درآمد عالی در منزل بدون سرمایه گذاری آموزش برترین روشهای کسب درآمد اینترنتی با آموزش کامل و راهنمایی روش های جدید و کارای کسب درآمد در منزل را بیاموزید برخی آموزش ها : کسب درآمد از تلگرام کسب درآمد از ایسنتاگرام کسب درآمد از ثبت نام ! ثبت نام کنید و پول بگیرید و ده ها آموزش جدید با ترفند های خاص در پدیده ثروت بدون صرف وقت یا سرمایه یا … همه روش های این مجموعه جدید می باشد و نیازی به سرمایه ندارند همچنین بدون نیاز به دفتر کار یا … و برای تمامی اقشار جامعه با هر سطح دانش می باشد ویژه بانوان و آقایان چندین روش کسب درآمد عالی در منزل متناسب با هر شخص و روحیاتی در این برنامه قرار داده شده است فکر می‌کنید برای رسیدن به همچنین درآمدهایی نیاز به داشتن کارخانه و سرمایه زیاد است؟ و یا حتما باید بساز بفروش باشید؟ یا شایدم دلال؟ اصلا به نظرتان در ایران کسی می‌تواند با خلاقیت، ایده و سواد به درآمد های چند ده میلیونی برسد؟ ما به شما کوتاه ترین راه رو نشون میدیم تا در مدت زمان چند هفته شما هم به میلیونر ها تبدیل بشید شما در این مجموعه آموزش قدم به قدم کسب درآمد از …

بررسی آثار کامران دیبا

بررسی آثار کامران دیبا


´ کامران دیبا نقاش ،شهرساز و معمار نوگرا و صاحب سبک ایرانی است که به سبک های مدرن و پست مدرن طراحی می کرده است .   ´ وی در مورد سنت در معماری چنین می گوید :اگر ما بخواهیم فقط در مورد سنت صحبت کنیم ،این بحث غیر کالبدی است و اصلا معماری نیست پس منظور جنبه های سنتی می باشد که مربوط می شود به یک واکنش بین سنت و محیط کالبدی.     این پاور پویینت شامل۳۹ اسلاید میباشد به صورت جامع و کامل از زندگی نامه تا آثار کامران دیبا …

تحقیق خطبه ۸۴ نهج البلاغه و تفسیر آن

تحقیق خطبه ۸۴ نهج البلاغه و تفسیر آن


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، خطبه ۸۴ نهج البلاغه و تفسیر آن، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : وَ مِنْ خُطْبَة لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ از خطبه هاى آن حضرت استوَ تُسَمّى بِالْغَرّاءِ وَ هِىَ مِنَ الْخُطَبِ الْعَجيبَةِ موسوم به «غرّاء» كه از خطبه هاى اعجاب انگيز اوستالْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى عَلا بِحَوْلِهِ، وَ دَنا بِطَوْلِهِ، مانِحِ كُلِّ غَنيمَة حمد خداى را كه از همه چيز به قدرتش برتر، و به احسانش نزديك است، بخشنده هر سودوَ فَضْل، وَ كاشِفِ كُلِّ عَظيمَة وَ اَزْل. اَحْمَدُهُ عَلى عَواطِفِ كَرَمِهِ، و فضل، و برطرف كننده هر بلاى عظيم و شدت است. او را بر كَرَمهاى پى در پى،وَ سَوابِغ ِ نِعَمِهِ، وَ اُومِنُ بِهِ اَوَّلاً بادِياً، و نعمت هاى فراوان و كاملش سپاس مى گويم، و به او ايمان مى آورم كه اول است و ابتداكننده آفرينش،وَ اَسْتَهْديهِ قَريباً هادِياً، وَ اَسْتَعينُهُ قاهِراً قادِراً. و از او هدايت مى خواهم كه نزديك است و هدايت كننده، و از او كمك مى طلبم كه غالب است و قوى،وَ اَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ كافياً ناصِراً. وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ و به …

تحقیق در مورد سروو موتورها

تحقیق در مورد سروو موتورها


تحقیق کامل در خصوص سروو موتورها فایل ورد و پی دی اف …

تحقیق تفسیر خطبه ۸۳ نهج البلاغه

تحقیق تفسیر خطبه ۸۳ نهج البلاغه


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان،  تفسیر خطبه ۸۳ نهج البلاغه، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : «خطبه درخشان‏»«یکى از خطبه‏هائى است که امام(ع)ایراد فرموده است،[۱]از خطبه‏هاى شگفت‏انگیزى است که به نام خطبه‏«غراء»نامیده شده است‏». صفات خداستایش مخصوص خداوندى است که علو مرتبه‏اش بخاطر قدرت او است، ونزدیکیش به مخلوقات به واسطه عطا و بخشش او،همو است‏بخشنده تمام نعمتها،و دفع‏کننده تمام شدائد و بلاها او را مى‏ستایم در برابر عواطف کریمانه و نعمتهاى وسیع و گسترده‏اش‏به او ایمان مى‏آورم چون مبدء هستى و ظاهر و آشکار است،و از او هدایت مى‏طلبم چون‏راهنما و نزدیک است،از او یارى مى‏جویم چون توانا و پیروز است،بر او توکل مى‏کنم چون‏تنها یاور و کفایت کننده است. گواهى مى‏دهم که محمد(ص)بنده و فرستاده اوست،او را فرستاده تا فرمانهایش رااجرا کند و به مردم اتمام حجت نماید،و آنها را در برابر اعمال بد،بیم دهد. توصیه به پرهیزکارى‏اى بندگان خدا!شما را به ترس از خدائى که براى بیدارى شما مثلها زده(و …

تحقیق حقوق کودک در اسلام

تحقیق حقوق کودک در اسلام


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، حقوق کودک در اسلام، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : قبل از ظهور اسلام ، کودکان در وضعيت بسيار بدي به سر مي بردند ، از حقوق عادي محروم و دستخوش اراده پدرانشان بودند. اگر پدران مي خواستند آنها را نگه مي داشتند و اگرنه ، براي رهايي از نفقه و هزينه زندگي آنها را مي فروختند و يا مي کشتند.با آمدن اسلام ، اين عادت ناپسند شديدا مورد مقابله قرار گرفت و اسلام عاليترين توجه را به کودک نمود ، آياتي که نسبت به حقوق کودک در اسلام وجود دارد و روايات موجود همه حکايات بر اهميت اسلام به کودکان و حقوق ايشان دارد.اسلام ، پدران را از کشتن فرزندان به خاطر ترس از کمبود هزينه منع کرد . چنانکه خداوند در قرآن کريم مي فرمايد:” فرزندان خود را از ترس کمي روزي نکشيد ، ما به شما و آنها روزي مي دهيم زيرا قتل آنها اشتباه و گناه بزرگي است.” رسول گرامي اسلام (ص) مي فرمايد: ” به کودکان خود محبت کنيد و نسبت به آنها ترحم نماييد. وقتي به آنها وعده داديد، وفا کنيد زيرا آنها جز اينکه شما را روزي دهنده خود مي بينند تصور ديگري ندارند … تـوضـیـحــاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت word ( قاب …

تحقیق خلقت انسان از نگاه قرآن

تحقیق خلقت انسان از نگاه قرآن


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، خلقت انسان از نگاه قرآن، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : مقدمه :انسان تنها موجودي است كه از دو بعد مادي و غير مادي شكل گرفته است اين موجود يگانه چنان كه قرآن كريم به آن اشاره مي فرمايد رشد خود را از خاك شروع كرده و مراحل مختلف تكامل را پشت سر گذاشته تا آن جا كه روح خدايي در درون وي شكوفا شده و همراه وي وهمگام با هم به حركت در آمده و با طي مراحل گوناگون صفات و ويژگي هاي همچون عقل ، عشق و عواطف انساني را از خود به مرحله ي ظهور و شكوفايي رسانده است . آنچه هميشه ذهن انسان را متوجه كرده و در طول تاريخ او را به تلاش و تفكر واداشته است معرفت نفس يا خودشناسي است انسان درپي شناختن خود گاه به راه درست و گاه به نادرست گام نهاده است … فهرست مطالب مقدمهفصل اول : قرآن روانشناسيانگيزه هاي رفتار در قرآنانفعال ها در قرآنغلبه بر انفعال هاتفكر از ديدگاه قرآنمراحل تفكر در حل مشكلاتخطاهاي تفكريادگيري در قرآنمنابع دانشفصل دوم : قرآن شخصيتشخصيت در قرآنتعادل شخصيتشخصيت بهنجارانواع شخصيت در قرآنتعريف شخصيتارزش يابي شخصيتراههاي سنجش شخصيتفصل سوم : خلاقيتتعريف خلاقيتاهميت خلاق …

جریان کشی بورد موبایل

جریان کشی بورد موبایل


با دانلود این فایل PDF شما با مفاهیم زیر آشنا میشوید : جریان کشی موقع روشن شدن موبایل,جریان کشی موبایل موقع استند بای,جریان کشی موبایل آب خورده و غیره…… قسمتی از مطالب این :  اگر داخل موبایل آب رفته است اولین کاری که باید انجام دهید با دستگاه از  اولتراسونیک خوب و با دقت تمیز کنید تا خرابی های به وجود آمده به وسیله آب خوردگی از بین برود وبعد از آن موبایل را به منبع تغذیه وصل کنید اگر مشاهده کردید موبایل قبل از روشن شدن جریان بالایی میکشد……… …

تحقیق خدمات اسلام در ایران

تحقیق خدمات اسلام در ایران


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، خدمات اسلام در ایران، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : در حدود نود و هشت درصد از ما مردم ايران مسلمانيم. ما مسلمانان ايراني به اسلام به حكم اينكه مذهب ماست ايمان و اعتقاد داريم و به ايران به حكم اينكه ميهن ماست مهر مي ورزيم. از اينرو سخت علاقه منديم كه مسائلي را كه از يك طرف با آنچه به آن ايمان و اعتقاد داريم و از طرف ديگر با آنچه به آن مهر مي ورزيم پيوند دارد روشن درك كنيم و تكليف خود را در آن مسائل بدانيم. عمده اين مسائل در سه پرسش ذيل خلاصه مي شود:۱- ما هم احساسات مذهبي اسلامي داريم و هم احساسات ميهني ايراني، آيا داراي دو نوع احساس متضاد مي باشيم، يا هيچگونه تضاد و تناقضي ميان احساسات مذهبي ما و احساسات ملي ما وجود ندارد؟۲- دين ما اسلام آنگاه كه در چهارده قرن پيش به ميهن ما ايران وارد شد چه تحولات و دگرگونيها در ميهن ما به وجود آورد؟ آن دگرگونيها در چه جهتي بود؟ از ايران چه گرفت و به ايران چه داد؟ آيا ورود اسلام به ايران براي ايران موهبت بود يا فاجعه؟۳- ملل بسياري به اسلام گرويدند و در خدمت اين دين درآمدند و در راه نشر و بسط تعاليم آن كوشيدند و با تشر …

مقاله نقش درس پژوهی بر توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی

مقاله نقش درس پژوهی بر توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی

تعداد صفحات: ۹ نویسنده: علی بلوچ پور چکیده مقاله   درس پژوهی، یک الگوی موفق در زمینه پرورش حرفه ای معلمان در کلاس درس می باشد، که در عمل به گسترش فرهنگ آموزش برای معلمان و یادگیری برای دانش آموزان، کمک به سزایی می کند. به این معنی که شرایط آموزش متقابل برای معلمان را فراهم می سازد. بدین گونه دانش حرفه ای معلمان را ارتقاء می دهد، بازبینی و باز اندیشی رفتار آموزشی و تربیتی آن ها را اصلاح می کند تا بیش از گذشته به نیازها و نحوه تعامل خود با دانش آموزان توجه کنند این پژوهش با رویکرد پژوهش های کیفی (مروری) و اطلاعات مورد نیاز آن از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای، گزارش های تحقیقی، جستجو در شبکه جهانی اینترنت و مطالعه دیگر مقالات گردآوری شده است. در این مقاله ابتدا مقدمه ای از اهمیت توسعه حرفه ای معلمان و درس پژوهی را به عنوان نمونه ای از شاخص از آن را معرفی می کند و به بررسی پیشینه مطالعاتی درس پژوهی در کشور و خارج از کشور می پردازد سپس اهداف و مراحل درس پژوهی را توصیف می کند و در پایان راهکارهایی را برای اجرای درس پژوهی پیشنهاد شده است.   …

تحقیق حق و عدالت

تحقیق حق و عدالت


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان،  حق و عدالت، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : حق، عبارت‌ از سلطه‌ و اختياري‌ است‌ كه‌ فرد در برابر ديگر يا اشيا دارد. به‌ بيان‌ ديگر، حق، امري‌ اعتباري‌ است‌ كه‌ به‌ سبب‌ آن، فرد شايستگي‌ بهره‌برداري‌ از چيزي‌ را مي‌يابد و ديگران‌ به‌ رعايت‌ آن‌ موظف‌ هستند؛ مثل‌ حق‌ پدر و مادر در برابر فرزندان‌ يا حق‌ زوجين‌ در برابر يك‌ديگر. استاد مطهري‌ حق‌ را سزاواري‌ فرد به‌ يك‌ شيء مي‌داند و آن‌ را نيز بر دو نوع‌ تكويني‌ و تشريعي‌ تقسيم‌ مي‌كند: حق‌ يعني‌ ثابت‌ و سزاوار، و ما دو نوع‌ ثبوت‌ و سزاواري‌ داريم: يك‌ ثبوت‌ و سزاواري‌ تكويني‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از رابطه‌اي‌ واقعي‌ بين‌ شخص‌ و شيء، و عقل‌ آن‌ را در مي‌يابد، و يك‌ ثبوت‌ و سزاواري‌ تشريع …