تحقیق با موضوع رضایت شغلی

تحقیق با موضوع رضایت شغلی

تحقیق با موضوع رضایت شغلی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع رضایت شغلی

۴۱صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه :
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، از میان همه مفاهیمی‌كه روانشناسان و متخصصان رفتار سازمانی و مدیریت در موقعیتهای سازمانی مختلف مطالعه كرده اند، رضایت شغلی از مهم ترین زمینه های پژوهشی بوده است به همین دلیل دیدگاه ها و مفهوم سازی های متعدد و گاه متناقض درباره آن شكل گرفته و توسعه یافته است. این مفهوم تلاشهای نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته و نیز در تمامی‌سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمانها اهمیت یافته است. اهمیت رضایت شغلی از یك سو به دلیل نقشی است كه در پیشرفت سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی كار دارد و یكی از عوامل بسیار مهم در ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به كارش می‌باشد و به اعتقاد برخی صاحبنظران كاركنانی كه از كار خود رضایت دارند در مقایسه با آنان كه احساس رضایت نمی‌كنند بازدهی یا تولید بیشتری دارند و از دیگر سو به این علت است كه علاوه بر تعاریف متعدد و گاه پیچیده، محل تلاقی بسیاری از حوزه های علمی‌مانند روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت و حتی اقتصاد و سیاست بوده است ( لاوسون و شن ، ۱۹۹۸ )
درباره رضایت شغلی نظریه های گوناگونی ارائه شده است اما می‌توان گفت تعالی‌ آنها رضایت شغلی را بر پایه این سه محور قرار می‌دهند:
۱- توقعات و انتظارات افراد در زمینه موقعیتهای واقعی، ۲- میزان بر آورده شدن نیازهای جسمی‌و روانی، و ۳- سطح ابقای ارزشهای مهم ( نیوتن و كینان ، ۱۹۹۱). از این رو عوامل متعدد و متنوعی زمینه ساز و ایجاد كننده رضایت شغلی می‌باشند. این عوامل را می‌توان از ویژگیهای شخصیتی، احساسات عاطفی و حالتهای هیجانی كه جنبه های درونی نامیده می‌شود تا شرایط و ویژگیهای سازمانی، اجتماعی و فرهنگی كه جنبه های بیرونی به حساب می‌آید، مرتب كرد ( تت و می‌یر ، ۱۹۹۳). در زیر به تعدادی از این تعاریف اشاره می‌گردد.
تعاریف رضایت شغلی :
رضایت شغلی از دیدگاه های گوناگون تعریف نموده اند كه ذیلاً به چند مورد اشاره می‌شود:
– مطالعه رسمی‌رضایت شغلی با مطالعات هاثورن در اوایل دهه ۱۹۳۰ شروع و از آن پس بطور گسترده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت در اصل رضایت شغلی به این دلیل اهمیت یافت كه طرفداران اولیه رویكرد روابط انسانی، مدیران را قانع كردند كه كارگر خوشحال، كارگر سود آور است.
– تلاش كلاسیكها برای تعریف رضایت شغلی در سال ۱۹۵۳ توسط رابرت هاپاك انجام شد. وی می‌گوید رضایت شغلی مفهومی‌پیچیده و چند بعدی است كه با عوامل روانی، اجتماعی و جسمانی ارتباط دارد. تنها یك عامل موجب رضایت شغلی نمی‌شود. فرد با تاكیدی كه به عوامل مختلف از قبیل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط كار و اشتغال در زمانهای متفاوت دارد به طرق گوناگون از شغلش احساس رضایت می‌كند ( هوی و میسكل، ۱۳۷۱، ص۲۷۶).

مقدمه :به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، از میان همه مفاهیمی‌كه روانشناسان و متخصصان رفتار سازمانی و مدیریت در موقعیتهای سازمانی مختلف مطالعه كرده اند، رضایت شغلی از مهم ترین زمینه های پژوهشی بوده است به همین دلیل دیدگاه ها و مفهوم سازی های متعدد و گاه متناقض درباره آن شكل گرفته و توسعه یافته است. این مفهوم تلاشهای نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته و نیز در تمامی‌سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمانها اهمیت یافته است. اهمیت رضایت شغلی از یك سو به دلیل نقشی است كه در پیشرفت سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی كار دارد و یكی از عوامل بسیار مهم در ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به كارش می‌باشد و به اعتقاد برخی صاحبنظران كاركنانی كه از كار خود رضایت دارند در مقایسه با آنان كه احساس رضایت نمی‌كنند بازدهی یا تولید بیشتری دارند و از دیگر سو به این علت است كه علاوه بر تعاریف متعدد و گاه پیچیده، محل تلاقی بسیاری از حوزه های علمی‌مانند روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت و حتی اقتصاد و سیاست بوده است ( لاوسون و شن ، ۱۹۹۸ )درباره رضایت شغلی نظریه های گوناگونی ارائه شده است اما می‌توان گفت تعالی‌ آنها رضایت شغلی را بر پایه این سه محور قرار می‌دهند:۱- توقعات و انتظارات افراد در زمینه موقعیتهای واقعی، ۲- میزان بر آورده شدن نیازهای جسمی‌و روانی، و ۳- سطح ابقای ارزشهای مهم ( نیوتن و كینان ، ۱۹۹۱). از این رو عوامل متعدد و متنوعی زمینه ساز و ایجاد كننده رضایت شغلی می‌باشند. این عوامل را می‌توان از ویژگیهای شخصیتی، احساسات عاطفی و حالتهای هیجانی كه جنبه های درونی نامیده می‌شود تا شرایط و ویژگیهای سازمانی، اجتماعی و فرهنگی كه جنبه های بیرونی به حساب می‌آید، مرتب كرد ( تت و می‌یر ، ۱۹۹۳). در زیر به تعدادی از این تعاریف اشاره می‌گردد.تعاریف رضایت شغلی :رضایت شغلی از دیدگاه های گوناگون تعریف نموده اند كه ذیلاً به چند مورد اشاره می‌شود:- مطالعه رسمی‌رضایت شغلی با مطالعات هاثورن در اوایل دهه ۱۹۳۰ شروع و از آن پس بطور گسترده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت در اصل رضایت شغلی به این دلیل اهمیت یافت كه طرفداران اولیه رویكرد روابط انسانی، مدیران را قانع كردند كه كارگر خوشحال، كارگر سود آور است.- تلاش كلاسیكها برای تعریف رضایت شغلی در سال ۱۹۵۳ توسط رابرت هاپاك انجام شد. وی می‌گوید رضایت شغلی مفهومی‌پیچیده و چند بعدی است كه با عوامل روانی، اجتماعی و جسمانی ارتباط دارد. تنها یك عامل موجب رضایت شغلی نمی‌شود. فرد با تاكیدی كه به عوامل مختلف از قبیل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط كار و اشتغال در زمانهای متفاوت دارد به طرق گوناگون از شغلش احساس رضایت می‌كند ( هوی و میسكل، ۱۳۷۱، ص۲۷۶).

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه

تعاریف رضایت شغلی :

رضایت شغلی و نظریه برابری، پیمان روانشناختی و انگیزش:

رضایت شغلی و انگیزش:

نظریه های انگیزش و رضایت شغلی :

گروه دوم: تئوریهای فرآیندی

رضایت شغلی، انگیزش و طراحی شغل:

عوامل تعیین كننده رضایت شغلی:

اثرات رضایت شغلی بر عملكرد كاركنان:

تحقیق با موضوع رضایت شغلی ۴۱صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع آموزش مدرن

تحقیق با موضوع آموزش مدرن

تحقیق با موضوع آموزش مدرن

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع آموزش مدرن

۳۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

– ایران در یك قرن اخیر با تحولات جدی سیاسی- اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو بوده است و آموزش مدرن حضور قشر دانشجو در این عرصه را تثبیت كرده است. نقش جنبش دانشجویی در این تحولات را چگونه ارزیابی می‌كنید؟
– ابتدا اگر بعضی از خصایص عام یك دانشجو، حداقل در شرایط كنونی را برشماریم شاید بتوانیم به تركیب، ویژگیها، جایگاه تاریخی و نقشی كه می‌توانست در تحولات اجتماعی داشته باشد اشاره كنیم.
به عقیده من سه خصلت مهم را در مورد «دانشجو» می‌توان در نظر گرفت. یكی عنصر جوانی است. وقتی صحبت از عنصر جوانی می‌شود باید وجه غالب در نظر گرفته شود. بعضی از متفكران اعتقاد دارند كه اگر در تریكب جمعیتی یك جامعه ۱۵ درصد جوانان حضور داشته باشند، نشانه وجود بحران در آن جامعه است. وقتی ما به وضعیت پیش از انقلاب نگاه می‌كنیم می‌بینیم كه تقریباً بالاتر از ۵۰ درصد جمعیت جامعه ما را جوانان تشكیل می‌دادند و در سال ۷۷، یعنی ۲۰ سال پیش از انقلاب نیز جمعیت ایران به جهات سنی جوانتر شده است و این نشانه‌ای از بحران است.
یك جمعیت جوان – گذشته از بحران- به یك آرمان گرایی توجه دارد. جوان بودن جامعه به ویژه در جامعه ما كه دوران گذارش خیلی طولانی شده و توسعه لازم را به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیدا نكرده، منجر به پیدایش آرمانگرایی بسیار جدی و وسیعی در قشر جوان می‌شود و طبعاً این عناصر می‌تواند در دانشجو و در دانشگاه خود را لحاظ كند. پس یك عنصر اجتماعی كه به صورت مستقیم با تحولات سیاسی و اجتماعی ما سروكار دارد، همین قضیه است.
عنصر دوم كه باید به آن اشاره شود این است كه دانشجو با مسئولیت عام خود به جهات اقتصادی و اینكه هزینه‌اش از طرف خانواده یا دانشگاه تامین می‌شود، این فرصت را می‌یابد كه چندان در قید محافظه كاری ملموس جامعه گرفتار نشود. این امر همچنین باعث می‌شود كه دانشجو و ویژگیهای اصلاح‌گرایی و انقلابی داشته باشد. باید اشاره كرد كه عدم محافظه‌كاری اقتصادی وجه غالب در دانشجویان است و گرنه طبیعی است كه قشر وسیعی از دانشجویان ما این ویژگی را نداشته باشند.
عنصر سومی كه به نقش خود دانشجو و دانشگاه بر می‌گردد، ارتباط و شناختی است كه جوان وقتی وارد دانشگاه می‌شود با حوزه‌های معرفتی پیدا می‌كند.
وقتی این سه مورد را با یكدیگر جمع كنیم و در قالب عنصر دانشجو در نظر بگیریم، حالتی كلی و خاص به آن می‌بخشیم.
در جوامعی كه دچار بحران هستند از جمله جامعه پیش از انقلاب و امروز، دو عنصر در تركیب این سه عامل مطرح است كه می‌تواند نقش اصلی را داشته باشد: یكی عنصر آرمانگرایی و دوم عنصر انقلابی‌گری یا اصلاح‌گری. ما برای آرمانگرایی و اصلاح‌گری وجه تمایز قائل هستیم، چرا كه همیشه و همواره این دو بر هم منطبق نیستند.
– به خصایص عام و خاص اشاره كردید. آیا این خصایص تابع شرایط و تحولات زمانی هم می‌توانند باشند یا اینكه ثابت و پایدار هستند؟

– ایران در یك قرن اخیر با تحولات جدی سیاسی- اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو بوده است و آموزش مدرن حضور قشر دانشجو در این عرصه را تثبیت كرده است. نقش جنبش دانشجویی در این تحولات را چگونه ارزیابی می‌كنید؟- ابتدا اگر بعضی از خصایص عام یك دانشجو، حداقل در شرایط كنونی را برشماریم شاید بتوانیم به تركیب، ویژگیها، جایگاه تاریخی و نقشی كه می‌توانست در تحولات اجتماعی داشته باشد اشاره كنیم.به عقیده من سه خصلت مهم را در مورد «دانشجو» می‌توان در نظر گرفت. یكی عنصر جوانی است. وقتی صحبت از عنصر جوانی می‌شود باید وجه غالب در نظر گرفته شود. بعضی از متفكران اعتقاد دارند كه اگر در تریكب جمعیتی یك جامعه ۱۵ درصد جوانان حضور داشته باشند، نشانه وجود بحران در آن جامعه است. وقتی ما به وضعیت پیش از انقلاب نگاه می‌كنیم می‌بینیم كه تقریباً بالاتر از ۵۰ درصد جمعیت جامعه ما را جوانان تشكیل می‌دادند و در سال ۷۷، یعنی ۲۰ سال پیش از انقلاب نیز جمعیت ایران به جهات سنی جوانتر شده است و این نشانه‌ای از بحران است.یك جمعیت جوان – گذشته از بحران- به یك آرمان گرایی توجه دارد. جوان بودن جامعه به ویژه در جامعه ما كه دوران گذارش خیلی طولانی شده و توسعه لازم را به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیدا نكرده، منجر به پیدایش آرمانگرایی بسیار جدی و وسیعی در قشر جوان می‌شود و طبعاً این عناصر می‌تواند در دانشجو و در دانشگاه خود را لحاظ كند. پس یك عنصر اجتماعی كه به صورت مستقیم با تحولات سیاسی و اجتماعی ما سروكار دارد، همین قضیه است.عنصر دوم كه باید به آن اشاره شود این است كه دانشجو با مسئولیت عام خود به جهات اقتصادی و اینكه هزینه‌اش از طرف خانواده یا دانشگاه تامین می‌شود، این فرصت را می‌یابد كه چندان در قید محافظه كاری ملموس جامعه گرفتار نشود. این امر همچنین باعث می‌شود كه دانشجو و ویژگیهای اصلاح‌گرایی و انقلابی داشته باشد. باید اشاره كرد كه عدم محافظه‌كاری اقتصادی وجه غالب در دانشجویان است و گرنه طبیعی است كه قشر وسیعی از دانشجویان ما این ویژگی را نداشته باشند.عنصر سومی كه به نقش خود دانشجو و دانشگاه بر می‌گردد، ارتباط و شناختی است كه جوان وقتی وارد دانشگاه می‌شود با حوزه‌های معرفتی پیدا می‌كند.وقتی این سه مورد را با یكدیگر جمع كنیم و در قالب عنصر دانشجو در نظر بگیریم، حالتی كلی و خاص به آن می‌بخشیم.در جوامعی كه دچار بحران هستند از جمله جامعه پیش از انقلاب و امروز، دو عنصر در تركیب این سه عامل مطرح است كه می‌تواند نقش اصلی را داشته باشد: یكی عنصر آرمانگرایی و دوم عنصر انقلابی‌گری یا اصلاح‌گری. ما برای آرمانگرایی و اصلاح‌گری وجه تمایز قائل هستیم، چرا كه همیشه و همواره این دو بر هم منطبق نیستند.- به خصایص عام و خاص اشاره كردید. آیا این خصایص تابع شرایط و تحولات زمانی هم می‌توانند باشند یا اینكه ثابت و پایدار هستند؟

فهرست برخی ازمطالب:

تحقیق با موضوع آموزش مدرن ۳۸صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق بررسی وضعیت سلامت مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد سازمان بهزیستی قبل و بعد از ترک اعتیاد

تحقیق بررسی وضعیت سلامت مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد سازمان بهزیستی قبل و بعد از ترک اعتیاد

تحقیق بررسی وضعیت سلامت مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد سازمان بهزیستی قبل و بعد از ترک اعتیاد

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع بررسی وضعیت سلامت مراجعه‌كنندگان به مراكز ترك اعتیاد سازمان بهزیستی قبل و بعد از ترك اعتیاد
۴۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع بررسی وضعیت سلامت مراجعه‌كنندگان به مراكز ترك اعتیاد سازمان بهزیستی قبل و بعد از ترك اعتیاد

۴۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

۱ـ كلیات

۱ـ۱ـ مقدمه

سازمان ملل در تعریف خود از توسعه انسانی، شاخص برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی و سلامت را مورد توجه قرار داده است. بنابراین، بدون توجه به عوامل تهدید كننده سلامت انسانها، نمی‌توان به نحو مطلوب در مسیر توسعه و رفاه پایدار قدم برداشت. گام اول برای رسیدن به این مهم، شناخت وضع سلامت و عوامل تهدید‌كنندة آن در میان گروه‌های مختلف اجتماعی در سطوح محلی، منطقه‌ای و یا ملی بشمار می‌رود. كه نتایج این شناخت برای سازمان‌های متولی امر پیشگیری و درمان از ابعاد مختلف مانند برنامه‌ریزی‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی و … حائز اهمیت است.

در سطح اجتماعی در كنار خیل عظیمی از بیماری‌ها، رفتارهای مخاطره‌آمیزی هم وجود دارند كه تهدید‌كننده تندرستی افراد و زمینه‌ساز بروز اختلالات جسمانی، روانی و اجتماعی در زندگی آنهاست. یكی از این رفتارها، كه به‌‌صورت گسترده سلامتی انسان‌ها را در معرض تهدید جدی قرار می‌د هد اعتیاد یا سوء مصرف مواد مخدر (Drug Abuse) است.

سوء مصرف مواد مخدر پدیده‌ای است كه بشر تقریباً در تمام جوامع و در اغلب زمان‌ها به نوعی درگیر آن بوده است. صرف‌نظر از نوع ماده مورد استفاده، آنچه در مورد این پدیده، مهم و در اغلب اجتماعات انسانی مشترك به نظر می‌رسد، پیامدهای جسمانی ، روانی و اجتماعی آن است كه تا حدود زیادی با پیامدهای منتسب به اكثر بیماری‌ها متفاوت به نظر می‌رسد.

در بعد جسمانی اختلال در كاركرد فیزیولوژیك بدن بر اثر تأثیر مستقیم مواد، زمینه‌سازی برای بروز انواع بیماری‌های خطرناك نظیر سرطان، آسم، برونشیت و …، افزایش میزان خطر پذیری فرد هنگام قرار گرفتن در موقعیت‌های خطرناك (حوادث و سوانح و …)، افزایش خطر ابتلا به بیماری‌هائی نظیر ایدز و هپاتیت در شكل‌های خاص سوء مصرف مواد (تزریق) ؛ در بعد روانی اختلال در تعادل روانی و شناختی و در بعد اجتماعی بروز ناهنجاری‌های رفتاری و اجتماعی در دو سطوح عملكردها و روابط خانوادگی، شغلی و … و بروز آسیب‌های اجتماعی و جرائم از پیامدهای این پدیده به شمار می‌رود . همچنین براساس شرایط فرهنگی و اجتماعی برخی اختلالات اجتماعی نظیر انزوا () و تفكیك (segregation) نیز از پیامدهای سوء مصرف مواد مخدر محسوب می‌شوند. بنابراین عواقب ناشی از این پدیده آنچنان وسیع و گسترده و از نظر میزان تأثیر عمیق و مزمن به نظر می‌رسد كه با پیامدهای بسیاری از بیماری‌ها و رفتارهای مخاطره‌آمیز قابل مقایسه نیست.

از آنجا كه پدیده اعتیاد از نظر تعداد، میزان رشد و گروه سنی جمعیت درگیر، بخش قابل توجه و مهمی از جمعیت كشور را تحت تأثیر خود قرار داده است، از این رو بررسی پیامدهای ناشی از آن بر سلامتی معتادان، علاوه بر خود آنها، بر سلامتی كل جامعه نیز تأثیر گذار خواهد بود.

فهرست برخی ازمطالب:

۱ـ۱ـ مقدمه

۳ـ ۱ـ سئوالات پژوهش

۲ـ مبانی نظری و تجربی پژوهش

۱-۲- تعریف مفاهیم

۱-۱ـ۲ـ سلامت

۲-۱-۲- بیماری

۲ـ۲ـ مروری بر ادبیات تحقیق

الف ـ نگاهی بر ادبیات مربوط به سلامت

تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO)

ب ـ سلامت و اعتیاد

تحقیق با موضوع بررسی وضعیت سلامت مراجعه‌كنندگان به مراكز ترك اعتیاد سازمان بهزیستی قبل و بعد از ترك اعتیاد ۴۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی

تحقیق با موضوع نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی

تحقیق با موضوع نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی
۶۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی

۶۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

– بحث محوری، بررسی نقش جنبشهای دانشجویی در تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی ایران است. این جنبش یك پیشینه تاریخی دارد كه با تاسیس دانشگاه تهران در آغاز قرن حاضر (خورشیدی) شروع می‌شود و تا امروز ادامه می‌یابد. البته در مقاطعی با افت و خیزها و فراز و نشیبهایی روبه‌روست. اگر موافق باشید گفتگو را از همین نقطه آغاز كنیم.

– تصور من این است كه جنبش دانشجویی ایران را باید در قالب و چارچوب تئوریك نگاه كنیم؛ آن وقت این سوال مطرح است كه دانشجو از چه رده سنی است؟ و در چه موقعیت اجتماعی قرار دارد؟

اگر از لحاظ رده سنی نگاه كنیم و هستی‌شناسی جوان را مورد بررسی قرار بدهیم، این سوال مطرح می‌شود كه «جوان چه نیازهایی دارد؟» با این تعریف می‌بینیم كه دوران جوانی دوران انرژی‌زایی است اما در مقابل این انرژی‌زایی، جوان دچار یك مجموعه پرسشهای جدید می‌شود. یعنی با تحولاتی كه در وجود بیولوژیك او مطرح است، از درونش یك دسته فشارها و محركهای جدید پدید می‌آید كه این محركها برای او پرسش ایجاد می‌كنند. اما وقتی می‌گوییم دانشجو، مسئله دیگری را هم اضافه كرده‌ایم؛ یعنی علاوه بر اینكه او فشارها و محركهای درونی او مطرح است، محركهای بیرونی هم وجود دارد. یعنی دانشجو خود را در چارچوب خانواده، محله و موقعیت اعتقادی معرفی نمی‌كند، بلكه خود را در چارچوب شغل هم مطرح می‌سازد؛ یعنی به یك انتخاب جدید می‌رسد.

فهرست برخی ازمطالب:

تحقیق با موضوع نقش جنبش دانشجویی در تحولات اجتماعی ۶۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع مردم شناسی یا انسان شناسی فرهنگی

تحقیق با موضوع مردم شناسی یا انسان شناسی فرهنگی

تحقیق با موضوع مردم شناسی یا انسان شناسی فرهنگی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع مردم شناسی یا انسان شناسی فرهنگی

۹۴صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه:

مردم شناسی یا انسان شناسی فرهنگی، خطوط تمدن و فرهنگ یا خصیصه های فرهنگی گروههای انسانی را بررسی می كند. زیر بنای واقعی مردم شناسی یا انسان شناسی اجتماعی – فرهنگی، مردم نگاری است. در حقیقت مردم نگاری ثبت و ضبط اطلاعات و جمع آوری مصالح و لوازم مادی تحقیق در محل یا در موضوع مورد مطالعه است. و منظور از آن تدوین كاملترین تابلوی ممكن از یك محل می باشد، و موضوع مورد مطالعه می تواند تمام گستره های فرهنگی تاریخی و جغرافیایی را در بری بگیرد. «دكتر عسكری خانقاه، ۱۳۷۳» بنابراین مردم شناسی در ارتباط با سایر علوم از جمله تاریخ، جغرافیا،اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی و بر اساس روش استدلال استقرائی، حركت از موضوعات به سمت كل، در صدد شناخت این گستره ها می باشد. در این تحقیق كه نوعی تحلیل مردم شناسی است سعی شده است تا موضوع مورد مطالعه كه شهر صائین قلعه و اماكن مذهبی تاریخی آن از جهات مختلف، جمعیتی جغرافیایی، فنون، اقتصاد، دین، زبان، عادات، آداب و رسوم و … مورد بررسی و شناخت قرار گیرد. مردم شناسی می تواند در این بررسی یك جامعه ابتدائی یا روستایی یا جوامع صنعتی مدرن را مورد مطالعه قرار دهد. و از گرایش های مهمی كه در زمره ی مهمترین تفكرات مردم شناختی هستند یعنی تكامل گرایی، كه در جستجوی آن است كه جای انسان را در بین سایر انواع حیوانات تعیین كند، كه توسعه فرهنگی را منشعب از چند مركز ایجاد و ابداع بداند و كاركرد گرایی كه همه وقتش را بر روابط كاركردی بین ویژگیهای فرهنگی مختلف درنهادهای اجتماعی متمركز نموده و ساخت گرایی و … استفاده نماید. «پیشین»

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه
فصل اول طرح تحقیق، كلیات طرح و مسأله آن
طرح مسئله
موضوع تحقیق
هدف تحقیق
انگیزه تحقیق
ضرورت تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
نحوه جمع آوری اطلاعات
فرضیات تحقیق
تعریف مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه
گرایش
كشش
امامزاده

مقدمه
فصل اول طرح تحقیق، كلیات طرح و مسأله آن
طرح مسئله
موضوع تحقیق هدف تحقیق انگیزه تحقیق ضرورت تحقیق روش تحقیق جامعه آماری روش نمونه گیری نحوه جمع آوری اطلاعات فرضیات تحقیق تعریف مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه

گرایش

كشش

تحقیق با موضوع مردم شناسی یا انسان شناسی فرهنگی ۹۴صفحه قالب ورد قابل ویرایش