توان و عبارتهای تواندار

توان و عبارتهای تواندار

توان و عبارتهای تواندار

در این فیلم آموزشی موارد زیر را توضیح می دهیم: توان چیست؟ اولویت بندی عملیات مختلف توان های صحیح خواص توان و اعداد تواندار عمل با توان ها جمع اعداد و عبارتهای تواندار تفریق اعداد و عبارتهای تواندار ضرب اعداد و عبارتهای تواندار ضرب اعداد و عبارتهای تواندار با پایه های مساوی ضرب اعداد و عبارتهای تواندار با توان های مساوی تقسیم اعداد و عبارتهای تواندار تقسیم اعداد و عبارتهای تواندار با پایه های مساوی تقسیم اعداد و عبارتهای تواندار با توان های مساوی مقایسه اعداد تواندار نماد علمی چیست؟

پاورپوینت سنگ های دگرگونی

پاورپوینت سنگ های دگرگونی

پاورپوینت سنگ های دگرگونی

در این پروژه پاورپوینت سنگ های دگرگونی در ۲۵ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر طبق شرح زیر بیان شده است: ۱- فرایند دگرگونی وسنگهای دگرگون شده ۲- تعریف دگرگونی: ۳- پس درتعریف کامل فرایند دگرگونی آنچه مهم است: ۴- عوامل دگرگونی: ۵- نقش گرما ۶- نقش فشار ۷- نقش سیالات ۸- دگرگونی ناحیه ای ۹- دگرگونی گرمابی (هیدروترمال): ۱۰- تغییر در بافت: ۱۱- تغییر در کانیها: ۱۲- طبقه بندی سنگ های دگرگونی: ۱۳- شیست: ۱۴- گنیس: ۱۵- سنگهای فاقد جهت یافتگی: ۱۶- کوارتزیت: ۱۷- هورنفلس: ۱۸- دگرگونی و منابع طبیعی: ۱۹- اهمیت اقتصادی سنگهای دگرگونی :