پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی اسکریپر

پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی اسکریپر

پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی   اسکریپر

در این پروژه پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی – اسکریپر در ۲۵ اسلاید کاربردی و اجرایی همراه با نمودار و تصاویر طبق شرح زیر ارایه شده است: ۱- مقدمه ۲- عوامل موثر در انتخاب ماشین آلات و بازدهی آنها: ۳- تعاریف ۴- انواع اسکریپر و مشخصات و تصاویر ۵- سیکل کارکرد اسکریپر ۶- روش کار و افزایش راندمان کار اسپیکر ۷- تناسب زمان بارگیری و شیب زمین ۸- تسطیح به کمک فناوری لیزر ۹- تصاویر اسکریپر لیزری