چند جمله ای ها و تقسیم چند جمله ای ها

چند جمله ای ها و تقسیم چند جمله ای ها

چند جمله ای ها و تقسیم چند جمله ای ها

در این فیلم آموزشی موارد زیر را توضیح می دهیم: جمله چیست؟ چند جمله ای چیست؟ درجه یک جمله ای که شامل چند متغیر باشد جمله های متشابه جمع و تفریق یک جمله ای ها ضرب و تقسیم یک جمله ای ها شکل متعارف یا استاندارد چند جمله ای ها تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای جمع و تفریق چند جمله ای ها ضرب و تقسیم چند جمله ای ها تعیین خارج قسمت به روش هورنر تعیین باقیمانده تقسیم چند جمله ای ها عامل یا فاکتورهای چند جمله ای ها رابطه ریشه های یک معادله و عامل های آن تعیین باقیمانده تقسیم به روش هورنر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *