تحقیق با موضوع واژه شناسی سکولاریزم و سکولاریزاسیون

تحقیق با موضوع واژه شناسی سکولاریزم و سکولاریزاسیون

تحقیق با موضوع واژه شناسی سکولاریزم و سکولاریزاسیون

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع واژه شناسی سكولاریزم و سكولاریزاسیون
۹۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع واژه شناسی سكولاریزم و سكولاریزاسیون

۹۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

چنانكه در مباحث گذشته تطور لغوی و معنایی سكولاریزاسیون و سكولاریزم وهمینطور تغییر و تحولات ناشی از آن ، بیان شد ، در مبحث كنونی نیز سعی بر آن است كه به اجمال روند تاریخی بوجود آمدن این مفهوم نیز ، بررسی گردد . مفهوم سكولاریزاسیون كه معنای عام و مورد منظور ازآن در رساله فوق ، همانا غیر قدسی شدن و عرفی شدن امور سیاسی و اجتماعی در غرب می باشد ، طی یك روند چند قرنه صورت پذیرفت .

رنسانس ، اصلاح مذهب ( جنبش پروتستانتیسم ) ، تفسیر نوین اندیشه دینی مسیحیت ، عصر روشنگری ، انقلابهای آمریكا و فرانسه ، پیدایش ناسیونالیسم و تبدیل امت مسیح به ملتهای مسیحی ،‌انقلاب صنعتی ، پیشرفت علوم طبیعی ، تكنولوژی ، رشد و تحول علوم پزشكی و علوم انسانی ، ظهور دموكراسی نوین ، ابزارهای جدید جنگ ، ارتباطات نوین ، برنامه بهداشت عمومی و آموزش همگانی ، نهضتهای جدید در فلسفه ـ هنر و مذهب ، مسأله حقوق بشر و. . . همگی اینها از عوامل بسیار مهم پدیدة سكولاریزم در جوامع غربی می باشند . و در پرتو چنین عوامل و تحولاتی است كه ادعا می شود انسان نوین ، متولد شده و جهان جدید سكولار حاصل آمده است . ۲

ایدئولوژی سكولاریزم ، با نظر به تمامی عوامل مذكور ، پدید آمده و در جهان غرب ریشه دوانیده است . اما آنچه كه مهم است این است كه علی رغم تمامی عوامل مذكوردر ایجاد فرهنگ سكولار ، ابتدا باید فهمید كه بستر این عوامل مذكور چیست و در كجاست ؟ چنانكه از مباحث گذشته در باب فرایند سكولاریزاسیون آشكار است .

فهرست برخی ازمطالب:

۱) از مسیح (ع) تا مسیحیت .

۲) از دنیوی شدن مسیحیت تا عرفی شدن جامعه مسیحی؛

۱-۲- دنیوی شدن مسیحیت

الف) تحریر كتاب مقدس

ب) شكل گیری كلیسا

۲-۲- عرفی شدن جامعه مسیحی

الف ) جوهر مستعد مسیحیت

ب) سرگذشت تاریخی مسیحیت

۳) منشأ نظریه حكومت سكولار ( عرفی )‌ در زمینه انجیلی ـ مسیحی

الف) قدرت دولت ، قدرت كلیسا

ب) برتری كلیسا بر حكومت

ج) دواعی برتری كلیسا بر حكومت

تحقیق با موضوع واژه شناسی سكولاریزم و سكولاریزاسیون ۹۵صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع روشهای تدریس علوم اجتماعی

تحقیق با موضوع روشهای تدریس علوم اجتماعی

تحقیق با موضوع روشهای تدریس علوم اجتماعی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع روشهای تدریس علوم اجتماعی
۱۱صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع روشهای تدریس علوم اجتماعی

۱۱صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

كمك كردن به بچه ها در كاوششان در پی دانش یك هدف اساسی همه نوع آموزش است،‌ مخصوصاً آموزش مطالعات اجتماعی،‌كه قسمتی از برنامه درسی مورد نظر برای تدریس شدن به بچه ها درباره ماهیت آنان،‌جهان و روابط انسانی است.

بچه ها آگاهی از همه رشته های علومی اجتماعی را در امر یادگرفتن دربارة‌ انسان و جهان نیاز دارند. اما مدارس چگونه می توانند همه آن چیزهایی كه برای دانستن و درك كردن جهان پیچیده وجود دارد را طوری كه جهان ما از حقایق و اطلاعات پر شود به نوجوانان آموزش دهند؟

حقایق

همه حقایق تاریخ، جغرافی یا علم اقتصاد را بررسی می كنید. اینجا باید میلیونها حقیقت كه بچه ها می توانند از هر یك از این علوم اجتماعی یاد بگیرند وجود داشته باشد. حقایق یا دانستن چیزهایی كه اتفاق می افتد هر روز زیاد می شود. در سال ۱۹۶۲ انجمن آمریكایی جوامع علمی و انجمن ملی برای مطالعات اجتماعی تا ۲۰۰۰ صفحه كامل از حقایق را در كتابها، روزنامه ها و گزارشاتی كه هر لحظه در جایی از جهان منتشر شده بود را نشان دادند. به خاطر افزایش همیشگی تعدادشان،‌فكر تدریس مطالعات اجتماعی با توجه به حقایق غیر واقع بینانه است.

همچنین،‌ همه حقایق ارزش دانستن یا تدریس ندارند. با تغییر جهانمان ،‌رشد تكنولوژی و تغییر فرهنگها، ارزشها و نگرشها، حقایق می توانند خیلی فوری در مورد مفید بودن بی اعتبار شوند. اكثر ما می توانیم با دقت مقداری از حقایق به خاطر سپرده شده كه مدت طولانی از پذیرش آنها نگذشته را به خاطر بیاوریم. «نمی توانیم موضوعات را خلق كنیم و نمی توانیم آنها را نابود كنیم،» «هفتاد و شش عنصر وجود دارند» یا «مردم هرگز نمی توانند به ماه دسترسی یابند به دلیل اینكه خیلی زیاد از ما دور است. و این ها به ما كه برای حفظ كردن پایتخت كشورهای خارجی تلاش می كنیم باز هم با حقایق دیگر پاداش داده اند – امروزه هیچ كشوری بدون پایتخت نمی تواند وجود داشته باشد.

در یك روش ، تدریس مطالعات اجتماعی خیلی آسانتر خواهد شد،‌اگر هدف آموزش دادن حقایقی از رشته های علوم اجتماعی تاریخ، جغرافی ، علم اقتصاد و غیره می باشد، زیرا بچه ها می توانند به آسانی حقایق را حفظ كنند. اما چون آنها برای نوجوانان معنی كمی دارند، و چون با تجارت بچه ها ،‌ارتباط خیلی كمی دارند،‌حقایق فوراً فراموش می شوند. اغلب وقتی كه نوجوانان از طریق فرستادن حقایق به حافظه تدریس شده اند،‌آنها بیشتر دوست دارند چیزهایی را كه با صحبت كردن تدریس شده است را طوطی وار تكرار كنند – آنها می توانند از بر بخوانند،‌اما بچه ها و طوطی ها هیچ آگاهی یا دركی از آنچه آنها می گویند ندارند.

فهرست برخی ازمطالب:

حقایق

مفاهیم

مفاهیم چگونه رشد می یابند

مشخصات مفهومها

مفهوم ها به عنوان یك پایه برای برنامه درسی

تسهیل كردن تكوین مفهوم

توضیحات

منابع

پروژه ها

مراجع

تحقیق با موضوع روشهای تدریس علوم اجتماعی ۱۱صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰ (ه ش)

تحقیق با موضوع تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰ (ه ش)

تحقیق با موضوع تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران 1400 (ه ش)

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۶۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش)
۱۶۲صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش)

۱۶۲صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

چكیده:

«بالعدل قامت السموات و الارض»،قوام آسمانها و زمین به عدل است.چنانچه تعادل را از زندگی حذف كنیم، وجودی برای هستی باقی نخواهد ماند كه عدل پایه و بنیانی است كه قوام و استواری جهان به اوست.« العدل اساس به قوام العالم.»تعالی و ارتقاء جان آدمی به حیات طیبه الهی با ایجاد تعادل فردی در بستر تعامل جمعی است. تعادلی در مبدا، در مسیر و در مقصد.

توسعه ای كه در عدل است در هیچ طرح و برنامه دیگری نمی توان یافت. از آن جایی كه توسعه در اسلام تنها به معنای افزایش فیزیكی نیست و جنبه های معنوی و ارزشی نیز اهمیت دارد ، جهت گیری سیاستهای توسعه در اسلام به سمت اهداف خاصی است كه در راستا و تامین كننده هدف اصلی خلقت انسان است.انسان به خاطر همین سعه و جامعیت وجودیش، بر همه عوالم، حتی بر فرشتگان نیز برتری دارد و تنها اوست كه می تواند حامل عشق و طلب باشد.یك عارف با سعه وجودی خود با همه جهان و همه انسانها یگانه است.

قرآن كریم میفرماید: انسانی كه در اثر حیات پاكیزه ،جانش به سمت الله حركت كرد ، جاودانه خواهد بود و از ابدیت خاص برخوردار است چون عندالله می شود . این حیات طیبه باعث صعود و تكامل انسان می شود.برای تداوم حیات حقیقی و افزونی تاله آدمی، لازم است كه انسان اولاً چیزی را روی اصول علمی ببیند و ثانیاً قواعد عملی آن را بپذیرد. ظهور بركات و عنایات، مرهون رشد علمی و عملی جامعه است و امت اسلامی در پرتو ایمان و عمل صالح به این فیوضات الهی بار می یابد.حیات واقعی كه در یك فرد به جریان می افتد، با حیات دیگران نیز مشترك است. اساسی ترین مختص حیات، تعدیل و تصعید خودمحوری به سود انسان محوری است، كه رو به كمال دارد.

با صدور فرمان مقام معظم رهبری ، حضرت آیه الله خامنه‌ای مبنی بر تدوین و تنظیم برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب چشم انداز بلند مدت كشور (دو دهه آینده) و با عنایت به الزامات حاكم بر تحقق چشم انداز بلند مدت كشور و ویژگیهای كنونی رشد و توسعه كشور، در این پایان نامه سعی بر این است تا با طرح و تشریح كاربردی تعادل و توسعه انسانی بعنوان راهبردی به حیات طیبه الهی در كشور ایران طی دو دهه آینده از منظر عرفانی تبیین گردد.

فهرست برخی ازمطالب:

چكیده

مقدمه

فصل اول – تعادل

– تعاریف لغوی و اصطلاحی

– عدل

– معنای اعتدال

– معنای عدالت

– واژه‌هایی كه با عدل پیوند معنایی دارند

– استقامت

– قصد

– قسط

– وسط

– توسط

– تعادل

– تعادل در مقصد (تعادل در خداشناسی)

– عدل الهی

– عدل خدا در خلقت جهان

– تعادل در خلقت انسان

– تعادل در مبدأ (تعادل در خودشناسی)

– ضرورت تعدیل در قوای طبیعی تحت فرماندهی عقل

– نشانگرهای رفتار و شخصیت متعادل

– مراحل وصول به تعادل

– تعادل جسمانی

– تعادل عقلانی (اجتماعی)

تحقیق با موضوع تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش) ۱۶۲صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع جنبش دانشجویی و نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه (سالهای ۷۶-۱۳۵۷)

تحقیق با موضوع جنبش دانشجویی و نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه (سالهای ۷۶-۱۳۵۷)

تحقیق با موضوع جنبش دانشجویی و نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه (سالهای 76-1357)

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۸۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۸۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع جنبش دانشجویی و نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه (سالهای ۷۶-۱۳۵۷)

۱۸۲صفحه قالب ورد قابل ویرایشر

بخشی ازمتن:

طرح مسئله پژوهش

جنبشهای اجتماعی یكی از مؤلفه های بسیار تأثیرگذار در عرصه تحولات اجتماعی و سیاسی جوامع نوین به شمار می‌آیند. سرزمین ایران در طی صد ساله اخیر، شاهد جنبش های اجتماعی مختلفی بوده است. بخشی از این جنبش ها با توجه به خاستگاه آن و پایگاه اجتماعی اعضایش تحت عنوان جنبش های دانشجویی مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

جنبش دانشجویی در ایران از ابتدای شكل گیری از جنبشهای سیاسی و اجتماعی فعال و اثرگذار در فرایند سیاسی و اجتماعی در دوران معاصر بوده است. از وظایف و كاركردهای اصلی جنبش دانشجویی روشنگری و افشاء است به عبارتی جنبش دانشجویی باید به مثابه سیستم هشدار دهنده برای نظامهای حاكم و گروههای مختلف جامعه عمل كند. به سیاستها و برنامه های نادرست دولت و نظامهای حاكم در جهت اصلاح آنها، انتقاد و اعتراض كند.

لیكن از آسیب های بالقوه جنبش دانشجویی احتمال وابستگی آنان به گروه ها و طیف‌های سیاسی خارج از دانشگاه است. این وابستگی ، كاركرد انتقادی این جنبش را از بین برده و آن را به حركتی پیرو، دنباله رو و تأیید كننده سیاستهای حاكم مبدل می‌سازد. البته روشن است كه استقلال جنبش دانشجویی به هیچ عنوان به معنای عدم همكاری و همفكری با گروههای سیاسی خارج از دانشگاه نیست. جنبش دانشجویی و تشكلهای دانشجویی از یك سو می‌توانند با گروههای سیاسی خارج از دانشگاه و حكومت همكاری و همفكری داشته باشند و از سوی دیگر منتقد سیاستها و برنامه های آنها باشند.

بنابراین می‌توان گفت از وظایف و كاركردهای جنبش دانشجویی دید انتقادی داشتن نسبت به احزاب و نیروهای سیاسی است.

اما جنبش دانشجویی در ایران علیرغم داشتن نقش فعال و برجسته در برخی مناسبات اجتماعی و سیاسی، به دلایلی چون عدم استقلال مالی و سیاسی ،‌عدم خودآگاهی ، ضعف تئوریك و ضعف ایدئولوژی و ایدئولوگ از یك طرف و از سوی دیگر نیاز گروهها و نیروهای سیاسی به دانشجویان به منظور جلب آراء و حمایت مردمی‌(با توجه به نفوذ و تأثیر قشر دانشجو بر جامعه) در برخی از مقاطع تاریخی تحت تأثیر و دنباله رو گروههای سیاسی خارج از دانشگاه بوده است هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه با جنبش دانشجویی در مقطع ۷۶-۱۳۵۷ می‌باشد. برای بررسی این ارتباط این سؤال مطرح می‌شود كه :

چه ارتباطی بین نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه با جنبش دانشجویی در مقطع

۷۶-۱۳۵۷ وجود داشت؟

سؤال و فرضیه اصلی

برای بررسی و مطالعه نقش جنبش دانشجویی در تحولات سیاسی – اجتماعی ،شناخت و فهم ارتباط این جنبش با نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه از اهمیت زیادی برخوردار است.

هدف اصلی این پژوهش، پاسخ به این سؤال است كه : چه ارتباطی بین نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه با جنبش دانشجویی در مقطع ۷۶-۱۳۵۷ وجود داشت؟

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه ۱
طرح مسئله پژوهش ۲
سؤال و فرضیه اصلی ۳
مفاهیم وتعاریف ۳
روش پژوهش و تحقیق ۵
سابقه پژوهش و بررسی ادبیات موجود ۵
سازماندهی پژوهش ۹
فصل اول (چارچوب مفهومی)
جنبش های اجتماعی، اصول و كاركردها ۱۴
طبقه بندی جنبشهای اجتماعی ۱۸
چارچوب مفهومی ۲۰
پی نوشت های فصل اول ۳۱
فصل دوم
سیر و تاریخچه جنبش دانشجویی در ایران ۳۴
۱- جنبش دانشجویی قبل از انقلاب اسلامی‌ایران ۳۴
جنبش دانشجویی قبل از تأسیس دانشگاه تهران ۳۴
جنبش دانشجویی پس از تأسیس دانشگاه تهران تا پیروزی انقلاب اسلامی: ۳۷

مقدمه ۱
طرح مسئله پژوهش ۲
سؤال و فرضیه اصلی ۳
مفاهیم وتعاریف ۳روش پژوهش و تحقیق ۵
سابقه پژوهش و بررسی ادبیات موجود ۵
سازماندهی پژوهش ۹فصل اول (چارچوب مفهومی)
جنبش های اجتماعی، اصول و كاركردها ۱۴طبقه بندی جنبشهای اجتماعی ۱۸
چارچوب مفهومی ۲۰پی نوشت های فصل اول ۳۱
فصل دومسیر و تاریخچه جنبش دانشجویی در ایران ۳۴۱- جنبش دانشجویی قبل از انقلاب اسلامی‌ایران ۳۴
جنبش دانشجویی قبل از تأسیس دانشگاه تهران ۳۴
جنبش دانشجویی پس از تأسیس دانشگاه تهران تا پیروزی انقلاب اسلامی: ۳۷

تحقیق با موضوع جنبش دانشجویی و نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه (سالهای ۷۶۱۳۵۷) ۱۸۲صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع نقش زنان در مدیریت آموزش عالی در ایالات متحده و كانادا

تحقیق با موضوع نقش زنان در مدیریت آموزش عالی در ایالات متحده و كانادا

تحقیق با موضوع نقش زنان در مدیریت آموزش عالی در ایالات متحده و كانادا

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده وكانادا
۲۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده وكانادا

۲۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

بیشتر افراد شك نداشتند كه ماریون فیلد درحال گذراندن مسیری بود كه اورا به صمت رئیس یك دانشگاه درجه یك هدایت می كرد. او به عنوان كارمند ارشد آكادمیك یكی از دانشگاه های بزرگ امریكا خدمت كرده بود. بنابراین وقتی به عنوان رئس یك مدرسه نه خیلی معروف ومعتبر منتخب شد، مردم خیلی متعجب شدند. پاسخ این است كه مدارس عالی مرتبه به دنبال یك زن به عنوان مدیرمدرسه نیستند. مطمئنا نكات كاوش آن ها الزاما این جملات را دربرمی گیرد كه آن هاتبعیضی بین زن ومرد قائل نمی شوند یا این كه دربه كار گماشتن زنان به واقعیت ها اسرار می ورزند. درنهایت زنان ممكن است مورد توجه قرار بگیرندولی احتمال این كه به عنوان رئیس انتخاب شوند وجود ندارد.

اگرچه داستان دقیق وصحیح نیست ( اسم آن تغییر پیداكرده است ) ولی واقعیت دارد زیراكه بطور مداوم اتفاق می افتد. اگرچه زنان در ایالات متحده وكانادا به طورموثری به آموزش عالی دست یافتندولی راه زیادی دردست یافتن به حضور مساوی در سطوح عالی مدیریت دانشگاهی دارند.

اخیرا درسال ۱۹۷۱، در ایالات متحده زنان واقعا از مقام ریاست دانشكده محروم هستند به جزدرمدارس زنانه كاتولیك كوچك كه به وسیله زنان راهبه مدیریت می شود. یك سری دانشكده های چهارساله (لیسانس) دیگری هم وجود دارد كه زنان در آن ها رئیس هستند وپنج تای این دانشكده ها، دانشكده مخصوص زنان بودند. درهمان زمان شصت مرد نیز رئیس دانشكده زنان بودند درحالی كه هیچ زنی رئیس دانشكده مردان نبود. هم چنین ، تعداد اندكی از زنان در پست های بالای اداری مانند ناظم دانشكده یا رئیس دانشكده درمدارس مختلط یامدارس پسرانه وجود داشتند. امروزه ، دردانشكده ها ودانشگاه های ایالات متحده ، ۳۴۸ رئیس اجرایی زن وجود دارد. فقط ۲۱ درصد عضو فرقه مذهبی هستند. زنان اكنون دوازده درصد از۳۰۰۰ موسسه معتبر منطقه ای را مدیریت می كنند. این خبر خوبی است . اما نگاه دقیق به دانشكده ای كه توسط زنان مدیریت می شود میانه رو وعاقلانه است . تعداد خیلی كمی از آن ها شناخته شده وباكلاس وازنظرمالی دارای وضعیت خوبی هستند.

فهرست برخی ازمطالب:

الف ) آموزش عالی درایالات متحده وكادا

نمودار۱

میانگین حقوق مردان وزنان دانشگاهی درایالات متحده براساس رتبه دانشگاهی اشان،

نمودار۲

میانگین حقوق اساتید مرد وزن دركانادا براساس رتبه دانشگاهی اشان

تحقیق با موضوع نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده وكانادا ۲۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش