تحقیق با موضوع زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی

تحقیق با موضوع زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی

تحقیق با موضوع زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی
۲۴صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی

۲۴صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه:

سال ۱۹۷۸ .م نقطة عطفی برای پیشرفت زنان اندونزی می باشد. دراین سال، قوانین اساسی و حقوق اجتماعی زنان در “رهنمودهای ملی برای توسعه” به تفصیل شرح داده شد. برای اولین بار، دولت برنقش زنان در توسعة كشور با ؟ یك مقام ملی: تحت عنوان ”دومین وزیر برای نقش زنان” تاكید كرد و تا سال ۱۹۸۳٫م این موقعیت به وزیر نقش زنان ارتقاء پیدا كرد.

مقام فلسفی پانسا سمیلا و قانون اساسی برای زنان، جایگاه و حقوق مساوی به عنوان مخلوقات آفریدگار درنظر گرفته اند. قانون اساسی حقوق، وظایف و فرصتهای یكسانی را برای زنان و مردان در بردارد. ازلحاظ تاریخی، شكل گیری نقش زنان اندونزی یك فرآیند طولانی را سپری كرده است. در قرون پیش تعدادی از زنان اندونزی درصحنه های سیاسی به عنوان ملكه سلطنت كرده اند. به عنوان مثال یكبار در قرن چهارم میلادی، تربیوناتونگادوئی و سوهیتا امپراتوری ماجا پاهیت، یكی از امپراتوریهای مورد احترام در مجمع الجزایر اندونزی را اداره كردند. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تعدادی از زنان اندونزی درجنگ با مخالفت قدرت استعماری به نیروی نظامی مردان پیوستند. دراین بین مارتا كریستینا تیاهاهو، نیا آگنگ سرانگ، كات یناك دئین و كات مئونیا از زنان برجستة این مبارزه بودند.

چالش فرادوی زنان اندونزی اكنون كاملاً متفاوت است. تلاش زنان در فعالیتهای فرهنگی و خانوادگی بیشتر از حوزة سیاست است. امید زنان به توسعة استانداردهای زندگی و دست یافت به تحصیلات عالی می باشد.

بعضی از زنان برجسته كه دربهبود وضعیت زنان در اندونزی از طریق آموزش و پرورش نقش داشته اند عبارتند از: كاوتینی از جه پارا جاوای مركزی (۱۹۰۴-۱۸۷۹) نیا احمد داهلان از جاوای مركزی، مایا والنده مارمینن از جنوب سوالاوزی دوبی سارتریكا از جاوای غربی است. این شخصیتهای تاریخی ثابت كردند كه زنان اندونزی برای رسیدن به اهدافشان تلاش خود را قرنها پیش آغاز كرده اند. این تلاش تا حال ادامه داشته و با سرعتی حركت كرده است كه اساسش تنها بر زندگی خانوادگی نیست.

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه

فرصتهای شغلی:

درصد جمعیت زن و مرد

جدول (۲)

برآورد نیروی كار زن و مرد

جدول (۳)

میزان مشاركت نیروی كار در سالهای ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹

درصد جمعیت نیروی كار مطابق نوع كار و جنسیت در بین سالهای ۸۰-۱۹۷۱و۱۹۸۵

جدول (۴)

مشاركت در آموزش و پرورش:

مشاركت زنان در آموزش و پرورش

نقش زنان در آموزش و پرورش:

جدول شماره (۷)

شمار كاركنان آموزشی تمام وقت ونیمه وقت درموسسات دولتی وخصوص تحصیلات عالی

تحقیق با موضوع زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی ۲۴صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع نقش زن در اداره آموزش عالی در پرو

تحقیق با موضوع نقش زن در اداره آموزش عالی در پرو

تحقیق با موضوع نقش زن در اداره آموزش عالی در پرو

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع نقش زن دراداره آموزش عالی در پرو
۳۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع نقش زن دراداره آموزش عالی در پرو

۳۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه :

پرو، كشوری كم توسعه یافته در آمریكای لاتین ، یكی از جنجالی ترین ومهمترین دروه هادركل تاریخ طولانی خود را می‌گذراند. به همین علیت ، بیشتر خبرهایی كه این روزها ازپرو می‌آیند ، مهیج هستند. این مقاله- علمی‌رغم آن كه در ابتدا چنین مقصدی نداشتیم به مادر تعیین عواملی كه باعث این وضعیت جنجال برانگیزشده است، كمك می‌كند. مابه این عوامل تز جنبه تكامل دسترسی زنان در ابتدا به آموزش و در وهله بعد به مدیریت آموزش می‌پردازیم . موارد خاصی كه درآن اداره آموزش عالی پرو به زنان سپرده شده است ، بسیاركم ومحدود می‌باشد. این موارد بعنوان پیروزی هایی خاص وواقعا قابل ستایشی محسوب می‌شوند، یاحتی می‌توانید بعنوان اولین نتایج فرایندی در حال بلوغ وطولانی ولی باشروعی دیر هنگام تلقی شود.

اداره آموزش عالی پرو بطور سنتی به مردان محول شده است . دسترسی زنان به این مسئولیت به موازات مردان ، نقطه پایانی براین تبعیض غیر عادلانه ومضحك درطی قرن های اخیرخواهد بود. باید به زنان ، كه توانایی هایی هم طراز مردان دارند، عملا ونه صرفا درحد تئوری ، فرصت های مساوی داده شود وآن ها باید دارای حقوق مساوی با مردان باشند.

علوه براین اگر به انچه گفتیم عمل شود، دسترسی زن پرویی به هدایت واداره موسسات آموزش عالی ، همانقدر به نفع كل كشور بعنوان یك مجموعه خواهد بو، كه به نفع موسسات به تنهایی،وباعث می‌شود ازدو اشتباه فعلی ونتایج منفی متعاقب آن ها اجتناب شود:

اشتباه اول كه ما آن را اشتباه « آلفا» خواهیم نامید، این است كه وقتی بین دو كاندیدای مرد وزن بامدارج دانشگاهی ومدیریتی یكسان ، بایستی یكی انتخاب شود، این مرد است كه ترجیح داده می‌شود- به این دلیل كه مرد است – وزن تنزل داده می‌شود- چون او یك زن است . تكرار مداوم این اشتباه ، نشان دهنده فقدان مستمر فرصت های مساوی است ، ودرعین حال این تبعیض ناعادلانه ادامه پیدا می‌كند وباعث ایجاد ناراحتی وبیزاری بخشی از زنان جامعه مامی‌شود.

اشتباه دوم كه ما آن اشتباه « بتا» خواهیم نامید، وقتی اتفاق می‌افتد، كه زنی بامهارت های علمی‌ومدیریتی ، كه به نحو محسوسی برتراز همكار مذكرش است ، به سادگی ازمسئولیت سرپرستی موسسه كار گذاشته می‌شود، چون زن است ، بنابراین هم موسسه وهم كشور فرصت سود جستن از استعدادهای این فرد را ازدست می‌دهند.بی تردید كسی قصد ندارد برای غلبه برتبعضی كه قرن ها وجود داشته ، زنان را تنها به این دلیل كه زن هستند وبدون توجه به قابلیت های علمی‌ومدیریتی یشان ، به اداره موسسات آموزش عالی بگمارد. آنچه ما درجستجوی آن هستیم ، درابتدا شرایطی ثمربخش وحقیقی است كه درآن زن ومرد از فرصت های مساوی بر خوردار باشند. ودر مرحله بعد شرایطی فراهم شود تازمانی كه ازنظرمدارج بالای علمی‌شاخص هستند، فرصت یابند به موسسات شان وكل جامعه خدمات درجه اولی كه شدیدا مورد نیاز است ، ارائه دهند.

تاریخچه مشاركت زنان در جامعه پرو

همه اسناد موجود براین واقعیت دلالت می‌كنند كه هزاران سال قبل ونیز درحین امپراطوری اینكا Lnca Empire ، گروه های اجتماعی مختلفی كه در سرزمین قعلی پرو زندگی می‌كردند، فوق العاده مرد سالاربودند. می‌دانیم كه طی امپراطوری اینكا وظیفه ؟ (معلمین مذكر) تدریس پسران جوان نخبگان Clito امپراطوری بود. درمیان زنان جوان تنها به یك گروه منتخب – ؟ مهارت هایی نظیر هنربافندگی ، وتهیه غذا ونوشابه جهت مصرف در دربارامپراطوری ومراسم مذهبی آموزشی داده می‌شد. حداكثر %۱/۰ از جمعیت مونث چنین تعلیماتی را دریافت می‌كردند.

بعد از استیلای اسپانیا اولین نشانه های توجه دولت به ترویج آموزش زنان ، در زمان استعمار ودرسال ۱۷۲۶ مشاهده شد. این بدان معناست كه بیشتر از دویست سال به زنان توجهی از لحاظ آموزشی نشده وآنان نادیده گرفته شدند. درسال ۱۷۲۶ این وضعیت برای اولین بارمورد تردید قرار گرفت ، وپیشنهاد شدبه زنان نقش های جدیدی در جامعه استعماری داده شود. این عقیده رشد كرد وبالغ شد، ولی خیلی آرام وآهسته .

تنها درسال ۱۸۲۲ بود كه برای اولین بار در پرو آزادی خواهانی به نام مارتین Martin وبولیوار Bolivar پیشنهاد كردند، تحصیل درمدارس برای دخترها مانند پسرها امكان پذیر باشد. اولین مدارس مخصوص دخترها درسال ۱۸۲۵ در كاسكوCusco ولیما Lima تاسیس شد.

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه

تاریخچه مشاركت زنان در جامعه پرو

وضعیت فعلی The Present Situation

دسترسی به تحصیلات ابتدایی و متوسطه

انفجار جمعیتی در آموزش

آموزش عالی و آموزش دانشگاهی Higher Education and University eclu….

مشاغل زنانه Female Vocations

سیمای آموزشی جدید برای زن پرویی

دسترسی به مدیریت آموزش عالی

موانعی كه باید برداشته شوند

بعضی از راهكارهای پیشنهادی

خطوط كلی عملیاتی

خطوط خاص عملیاتی

تحقیق با موضوع نقش زن دراداره آموزش عالی در پرو ۳۰صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع نقش زنان در مدیرت آموزش عالی كشور نیجریه

تحقیق با موضوع نقش زنان در مدیرت آموزش عالی كشور نیجریه

تحقیق با موضوع نقش زنان در مدیرت آموزش عالی كشور نیجریه

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع نقش زنان درمدیرت آموزش عالی كشور نیجریه
۲۲صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع نقش زنان درمدیرت آموزش عالی كشور نیجریه

۲۲صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه:

زمان درهیچ نقطه ای از جهان به راحتی تحصیل نكرده اند. دسترسی زمان به آموزش آنقدر محدود بود كه تصور می‌شد ، امری غیر ممكن باشد. فشار حاصل از تبعیض در آموزش كه بعلت فقر والدین است . راز نان به روش می‌كشند. فرصت های مساوی برای اوالاد دختر وپسر وجود ندارد. حتی در بعضی از فرهنگ ها: تحصیل فرزندان دختر قدغن شده است ، چون آنچه از آن ها انتظار می‌رود ازدواجی زود هنگام با خواستگاری پیر ولی پوداراست . مبلغ دریافت شده به عنوان شیر بها؟؟؟ كه به خانواده عروس اهدا می‌شود، برای تحصیل پسران مورد استفاده قرار می‌گیرد. چون آن ها هستند كه نام خانواده را حفظ می‌كنند وباعث بقاء نسل می‌شوند. بنابراین آموزش دختران به نفع برادرانشان به تاخیر می‌افتد وچه بسا كاملا نادیده گرفته می‌شود. آماری كه یونسكو در سال ۱۹۸۸ ثبت كرده ، نشان می‌دهد كه ۶۳% جمعیت افراد بیسواد زنان بوده اند. این ارقام میزان تبعیضی كه علیه زنان در امر آموزش وجود داشته رامشخص می‌كند.

چنین رسم ناخواشایندی مسلتزم این بوده حه درحوزه آموزش ومنافع مرتبط به آن زنان با فاصله زیادی پشت سر همتای مذكر شان قرار بگیرد هرزمان كه والدین استطاعت می‌یافتند، زنان به فراگیری حرفه هایی نظیرپرستاری ، معلمی‌، تدارك غذا و مانند آن تشویق می‌شدند وبه این ترتیب در جایگاهی كمی‌بالاتر از آشپزخاه قرار می‌رفتند، یا در بهترین حالت درسنین قبل ازبازنشستگی به سطح مدیریت میانی ؟؟؟؟ نائل می‌شدند.

در اواسط اولین دهه ازقرن بیستم ، یك حس آگاهانه در میان تعداد حدودی از زنان جریان پیدا كرد. این زنان احساس می‌كردند ارزیابی مجدد اهداف وآرزوهای زنان روشنفگر ضرورتی اتناب ناپذیر است وبه این نتبجه رسیدند كه می‌بایست به سمت موقعیت های عالی مدیریت حركت كنند. شكی نیست كه سریعترین ومطمئن ترین راه برای حفظ موقعیت مدیریتی در همه مسیرهای زندگی از جمله موسسات آموزش عالی ما نیازمنددستیابی به سطوح بالای تحصیلی است . هرچه مقطع تحصیلی بالاتر باشد، شرایط بهتری برای رسیدن به بالاترین موقعیت مدیریت فراهم می‌شود. در مقایسه با مردان ، تنها در صد كوچكی از زنان به مقاطع تحصیلی مورد نیازمدیریت موسسات آموزش عالی وسایرحوزه هایی كه بشر برای آن تلاش می‌كند، دست یافته اند. حتی همین تعداد كم كه مجهز به ملزومات پست مدیریت هستند ، به علت هویت جنسی آن را به راحتی به دست نمی‌آورند.

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه:

یك تحقیق از دانشگاه نبین ونیجریه

جدول I

آماركاركنان دانشگاه بنین (۱۹۹۲)

جدول II

عواملی كه در نیجریه دسترسی زنان به آموزش اثر منفی دارند

جدول III

عواملی كه مانع پیشرفت علمی‌و فوق تخصصی زنان می‌شوند

جدول IV

جدول V

غلبه بر زنانگی زن و دستاوردهای شغلی

جدول VI

مهارتهای مختلفی كه زنان می‌توانند با گسترش آنها برای

جدول VII

انواع مختلف مهارتهایی كه زنان برای شغل شان نیاز دارند

جدول VIII

آنچه زنان برای بالابردن مرتبة شغلی نیاز دارند

جدول IX

نیازهای زنانی كه خواهان رهبری هستند

جدول X

ملاكهای تشخیص زنان كلیدی برای پستهای كلیدی

تحقیق با موضوع نقش زنان درمدیرت آموزش عالی كشور نیجریه ۲۲صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع پیامد‌های جنگ آمریکا و عراق (۲۰۰۳) و تاثیر آن بر آینده اوپک

تحقیق با موضوع پیامد‌های جنگ آمریکا و عراق (۲۰۰۳) و تاثیر آن بر آینده اوپک

تحقیق با موضوع پیامد‌های جنگ آمریکا و عراق (2003) و تاثیر آن بر آینده اوپک

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۷۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۵۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع پیامد‌های جنگ آمریكا و عراق (۲۰۰۳) و تأثیر آن بر آینده اوپك

۱۵۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

چكیده
در این تحقیق سعی شده به پیامدهای جنگ آمریكا و عراق و تأثیر آن برآینده اوپك با توجه به سئوال اصلی و سئوالات فرعی پرداخته شود. مساله تحقیق این است كه آیا اوپك پس از حمله آمریكا به عراق نیز می‌تواند این وحدت و همگرایی را در بین اعضای خود حفظ نماید و یا اینكه با خروج عراق از اوپك یا عدم رعایت سهمیه عراق و یا دخالت آمریكا در تعیین سهمیه نفت عراق، تضعیف اوپك را شاهد خواهیم بود و آیا با ورود مصرف كنندگان انبوه جدید نفتی، معادلات نفتی به نفع كشورهای عضو اوپك رقم خواهد خورد. این تحقیق شامل هفت فصل می‌باشد:
فصل اول: طراحی پژوهش، فصل دوم: كلیات نظری، فصل سوم: تاریخچه و عملكرد اوپك، فصل چهارم: جایگاه عراق در اوپك و بحرانهای این كشور، فصل پنجم: وضعیت آمریكا در زمان حمله به عراق و دلایل آمریكا از حمله به عراق، فصل ششم: تحلیل و دیدگاه‌های اتحادیه‌ اروپا، اوپك و شاخصهای اقتصادی تولید جهانی نفت، فصل هفتم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری تحقیق.
نتایج تحقیق، مؤید فرضیه جانشین تحقیق است كه جنگ آمریكا علیه عراق تأثیری بر روند فعلی اوپك برجای نگذاشته و این جنگ در راستای نظم نوین جهانی است و به همین منظور امنیت انرژی یكی از اهداف اصلی در این زمینه است و مسائل دیگری همچون هژمونی دلار در برابر یورو بدلیل گسترش معاملات نفتی با یورو و افزایش نرخ برابری آن در برابر دلار و همچنین بهبود شاخص‌های اقتصادی چین، اروپا و ژاپن در مقایسه با آمریكا، از دیگر اولویتهای جهانی قابل طرح آمریكا در حمله به عراق می‌باشد.

چكیدهدر این تحقیق سعی شده به پیامدهای جنگ آمریكا و عراق و تأثیر آن برآینده اوپك با توجه به سئوال اصلی و سئوالات فرعی پرداخته شود. مساله تحقیق این است كه آیا اوپك پس از حمله آمریكا به عراق نیز می‌تواند این وحدت و همگرایی را در بین اعضای خود حفظ نماید و یا اینكه با خروج عراق از اوپك یا عدم رعایت سهمیه عراق و یا دخالت آمریكا در تعیین سهمیه نفت عراق، تضعیف اوپك را شاهد خواهیم بود و آیا با ورود مصرف كنندگان انبوه جدید نفتی، معادلات نفتی به نفع كشورهای عضو اوپك رقم خواهد خورد. این تحقیق شامل هفت فصل می‌باشد:فصل اول: طراحی پژوهش، فصل دوم: كلیات نظری، فصل سوم: تاریخچه و عملكرد اوپك، فصل چهارم: جایگاه عراق در اوپك و بحرانهای این كشور، فصل پنجم: وضعیت آمریكا در زمان حمله به عراق و دلایل آمریكا از حمله به عراق، فصل ششم: تحلیل و دیدگاه‌های اتحادیه‌ اروپا، اوپك و شاخصهای اقتصادی تولید جهانی نفت، فصل هفتم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری تحقیق.نتایج تحقیق، مؤید فرضیه جانشین تحقیق است كه جنگ آمریكا علیه عراق تأثیری بر روند فعلی اوپك برجای نگذاشته و این جنگ در راستای نظم نوین جهانی است و به همین منظور امنیت انرژی یكی از اهداف اصلی در این زمینه است و مسائل دیگری همچون هژمونی دلار در برابر یورو بدلیل گسترش معاملات نفتی با یورو و افزایش نرخ برابری آن در برابر دلار و همچنین بهبود شاخص‌های اقتصادی چین، اروپا و ژاپن در مقایسه با آمریكا، از دیگر اولویتهای جهانی قابل طرح آمریكا در حمله به عراق می‌باشد.

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه:

فصل اول

طراحی پژوهش

۱-۱- طرح مسأله:

۲-۱- سئوال اصلی:

سئوالات فرعی:

۳-۱- فرضیه اصلی:

فرضیه‌های جانشین:

۴-۱- متغیرهای دخیل:

۵-۱- تعریف عملیاتی مفاهیم:

۶-۱- پیشینه تحقیق:

۸-۱- هدف تحقیق:

الف‌ـ هدف كلی:

ب‌ـ اهداف جزئی:

۹-۱- قلمرو تحقیق:

۱۰-۱- انگیزه و ضرورت تحقیق:

۱۱-۱- موانع و تنگناهای تحقیق:

۱۲-۱- سازماندهی تحقیق

فصل اول: طراحی پژوهش

فصل دوم: كلیات نظری

– مقدمه نظری

۱-۲- همگرایی

۲-۲- نظام تك قطبی متقارن

۳-۲- دكترین بوش و نظم نوین جهانی

۴-۲- نظریه هژمونی و كاربرد آن در منطقه خاورمیانه

فصل سوم: تاریخچه و عملكرد اوپك

۱-۳- چگونگی شكل‌گیری اوپك

۲-۳- اهداف و برنامه‌های اوپك

۳-۳- اعضای اوپك

۴-۳- ساختار و اركان اوپك

۵-۳- تحولات اوپك از زمان تشكیل

۶-۳- آژانس بین‌المللی انرژی و نقش آن در كاهش قدرت اوپك

۷-۳- جنگ عراق و ایران و تأثیر آن بر اوپك

۸-۳- جنگ عراق علیه كویت و اوپك

۹-۳- حمله آمریكا به عراق (۲۰۰۳)

۱۰-۳- جمع‌بندی تحولات اوپك

تحقیق با موضوع پیامد‌های جنگ آمریكا و عراق (۲۰۰۳) و تأثیر آن بر آینده اوپك ۱۵۳صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع آشنایی با مشکلات شهر تهران

تحقیق با موضوع آشنایی با مشکلات شهر تهران

تحقیق با موضوع آشنایی با مشکلات شهر تهران

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۰۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۷۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

توضیحات:

تحقیق با موضوع آشنایی با مشکلات شهر تهران

۲۷۴صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

طرح تحقیق

بیان مسئله

مهاجرت و تغییرات سکونتی بهمراه کاهش جمعیت در مبدأ و افزایش آن در مقصد است که همراه آن تعییرات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در ابعاد مختلف شکل می گیرد.

این تحقیق بر آن است تا بررسی نماید مهاجران و عوامل گرایش آنان به نوعی از فعالیت و اعمالی که در اجتماع عرف نبوده و به طرقی ناهنجاری بوجود می آورد ، عواملی که براثر تغییرات جغرافیایی محل زندگی تغییرات اجتماعی را در شهر تهران بوجود آورده این جمعیت از گوشه و کنار کشور در شهر تهران متمرگز شده تنوع جمعیتی را بوجود می آورند . جمعیتی که بنا به دلایلی خانه و کاشانه خود را در زادگاه بومی و کوچک خود رها کرده و با انگیزه و اهداف خاص و یا در اثر ناملایمات اقتصادی و اجتماعی با گرایش به انحرافات اجتماعی در کلان شهر تهران سکنی گزیده اند.

چگونگی گسترش و تمایلات فردی و اجتماعی مهاجران در انتخاب جغرافیای سکونت و ارتباط اجتماعی و یا تصادفی آنان به انحرافات در محل سکونت و پراکندگی جرم های غالب در شهر تهران از عمده اهداف تحقیق بوده و سعی دارد تا بررسی کند چه درصدی از زندانیان در شهر تهران مهاجران روستایی هستند و مکان یابی آنان را با جرم و انواع آن بسنجد.

یکی از جنبه های مورد بررسی در خصوص مهاجرت ، بررسی چگونگی کشیده شدن مهاجرین به سوی نوعی از فعالیتها و اعمالی است که از نظر اجتماعی ، به دلایل مختلف و از نظر مقررات ، انحراف اجتماعی تلقی می شود. یکی از حوزه های تحقیق در مورد انحرافات اجتماعی ، بررسی توزیع جغرافیایی انحرافات اجتماعی است ، در این بررسی یکی از جنبه های مطالعه بررسی مبدأ مهاجرین و تمایل آنها به نوعی از انحرافات اجتماعی است که می تواند ریشه در شرایط زیست محیطی ویژگیهای اجتماعی اقتصادی داشته باشد.

این بررسی جغرافیای انحرافات اجتماعی را نشان می دهد به عبارت دیگر بررسی می شود مهاجرانی که از نقاط مختلف کشور به سمت تهران می آیند آیا به سمت نوع خاصی از انحرافات کشیده می شوند؟ یعنی آیا جرم بهمراه مهاجر (روستایی) به تهران می آید. می خواهیم بدانیم مهاجرین (روستایی) در بین منحرفین اجتماعی چه جایگاهی را به خود اختصاص می دهند و نیز توزیع جغرافیایی انحرافات مختلف اجتماعی را در جامعه مهاجرین روستایی کلانشهر تهران بررسی نمائیم. در این تحقیق مهاجرینی مورد نظر قرار می گیرند که به نوعی مرتکب جرم شده اند و در زمان بررسی در زندانهای شهر تهران دوره محکومیت خود را می گذرانند ، نهایتاً سعی بر آن است تا محل های جرم خیز در تهران مشخص شود و ارتباط آن با مهاجرین و زادگاه آنان تعیین گردد. طبقه بندی جرم بر اساس مبدأ مهاجرت صورت پذیرد و ارتباط نوع جرم و مبدأ مهاجرت بررسی شود تا پراکندگی جغرافیایی جرم بر این اساس در شهر تهران ترسیم گردد.

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه
فصل اول ۱- طرح تحقیق
۱-۱- بیان مسئله
۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق
۱-۳- هدف های تحقیق
۱-۳-۱- اهداف كلی
۱-۳-۲- اهداف تحقیقی
۱-۴- پرسش‌های اصلی تحقیق
۱-۵- پیش فرض ها و فرضیه‌های اصلی تحقیق
۱-۶- پیشینه تحقیق
۱-۶-۱- سوابق پژوهشی
۱-۷- قلمرو تحقیق
۱-۷-۱- قلمرو مكانی
۱-۷-۲- قلمرو زمانی
۱-۸- روش تحقیق
۱-۸-۱- معرفی روش تحقیق
۱-۸-۲- جامعه آماری
۱-۸-۳- روش نمونه‌گیری
۱-۸-۴- شیوه گردآوری اطلاعات
۱-۸-۵- ابزار گردآوری اطلاعات
۱-۸-۶- شیوه‌های تجزیه و تحلیل یافته‌ها
۱-۹- محدودیت‌های پژوهشی

مقدمه
فصل اول ۱- طرح تحقیق
۱-۱- بیان مسئله
۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق ۱-۳- هدف های تحقیق
۱-۳-۱- اهداف كلی ۱-۳-۲- اهداف تحقیقی
۱-۴- پرسش‌های اصلی تحقیق ۱-۵- پیش فرض ها و فرضیه‌های اصلی تحقیق
۱-۶- پیشینه تحقیق
۱-۶-۱- سوابق پژوهشی ۱-۷- قلمرو تحقیق
۱-۷-۱- قلمرو مكانی ۱-۷-۲- قلمرو زمانی
۱-۸- روش تحقیق ۱-۸-۱- معرفی روش تحقیق ۱-۸-۲- جامعه آماری
۱-۸-۳- روش نمونه‌گیری ۱-۸-۴- شیوه گردآوری اطلاعات ۱-۸-۵- ابزار گردآوری اطلاعات
۱-۸-۶- شیوه‌های تجزیه و تحلیل یافته‌ها
۱-۹- محدودیت‌های پژوهشی

تحقیق با موضوع آشنایی با مشکلات شهر تهران ۲۷۴صفحه قالب ورد قابل ویرایش