مجامع مهم و پر سود

مجامع مهم و پر سود

مجامع مهم و پر سود

در این فایل به معرفی مجامع ارزشمند جهت ورود به سهام مورد نظر پرداخته شده است و خلاصه ای از بررسی و تحلیل شرکت ها از نظر بنیادی ، تکنیکال و اطلاعات مهم مجمع ذکر شده است