۲۸
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpptحجم فایل2.852 مگا بایتتعداد صفحات60برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبخشی از محتوا فایل:علائم بیماریهای قلبی:1- درد قفسه سینه (Chest pain)2- تنگی نفسØکوششی Øاورتوپنه Øحمله ای شبانه Øشین استوک3- خستگی4- تاکیکاردی5- سنکوپ6- ادمخونریزی یعنی خارج شدن خون از درون عروق خونی كه درنتیجه ی جراحت و بریدگی اتفاق می افتد.انواع خونریزیها بر اساس رگ آسیب دیده:خونریزی مویرگیخونریزی وریدیخونریزی شریانیو...برای دانلود...
۲۰
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpptحجم فایل3.959 مگا بایتتعداد صفحات236برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلدر افراد چاق‌ مصرف كننده داروهای‌ مقلد سمپاتیك‌ رژیم‌ غذایی‌ آنها بایستی‌ به‌ نحوی‌ تنظیم‌ گردد كه‌ كلیه مواد مغذی‌ ضروری‌ را به‌ میزان‌ كافی‌ دریافت‌ نمایند و فقط‌ میزان‌ كالری‌ دریافتی‌ آنها كاهش‌ یافته ‌باشد. در این‌ صورت‌ این‌ بیماران‌ در دوره كاهش وزن دچار كمبود دریافت‌ مواد مغذی‌...
۲۰
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpptحجم فایل433 کیلو بایتتعداد صفحات9برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل سرطان روده بزرگ چیست ؟• در این بیماری سلولهای سرطانی در داخل بافت روده شروع به تکثیر می کنند. اگر چه این سرطان از جمله معمولترین سرطانهای بشر به حساب می آید اما بدلیل بهبود روشهای غربالگری و تشخیصی ، تعداد موارد جدید این بیماری و مرگ ناشی از...
۲۰
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpptحجم فایل1.797 مگا بایتتعداد صفحات40برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلمشكل اساسی در پژوهش‌های مربوط به سرطان، تعیین نوع سلولی است كه قادر به ایجاد و حفظ رشدتومور می‌باشد.پژوهشگران با مطالعه سلول‌های بنیادی، اطلاعات قابل ملاحظه‌ای در مورد سرطان بدست آوردند.در تومور، تنها درصد كمی از سلولهای سرطانی، توان بوجود آوردن بافت سرطانی جدید را دارند. نه همهسلولهای سرطانی و...
۲۰
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpptحجم فایل321 کیلو بایتتعداد صفحات9برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلسندرم روده تحریك پذیر•سندرم روده تحریک پذیر یا به اختصار IBS مشکلی است که عمدتاً روده بزرگ را تحت تأثیر قرارمی دهد. روده بزرگ بخشی از دستگاه گوارش است که مدفوع را ساخته و ذخیره می نماید. مثلاً سندرم روده تحریک پذیر باعث گرفتگی، آروق زدن، دفع گاز، اسهال و...
۲۰
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpptحجم فایل2.441 مگا بایتتعداد صفحات69برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلفهرست مطالبمعرفی چند اصطلاحمقدمهکاربرد سنسورهای پزشکیطبقه بندی سنسورهای پزشکیمشخصات سنسورمعرفی چند اصطلاحInvasive (تهاجمی):به هرگونه عملیات تشخیصی- درمانی که منجر به داخل شدن به بدن شود invasive گفته می شود. در این عملیات برای وارد شدن به بدن نیاز داریم تا به بافت آسیب برسانیم.Noninvasive (غیرتهاجمی):بدون ایجاد ضایعه در بدن، بافت...
۲۰
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpptحجم فایل5.024 مگا بایتتعداد صفحات26برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلكبد liverدر زیر دنده ها در بخش فوقانی راست حفره شكم (RUQ) قرار دارد . كبد 1500 گرم وزن داردعملكرد كبد :متابولیسم گلوكزتبدیل آمونیاك به اورهمتابولیسم پروتئین ها به جز گاما گلوبولینمتابولیسم چربیذخیره ویتامین ،آهن ، مسمتابولیسم دارویی و سم زدایی از دارو هادفع بیلی روبینذخیره خون (cc1000 -500)آزمونهای كبدیآلبومین...
۲۰
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpptحجم فایل1.107 مگا بایتتعداد صفحات15برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاز لحاظآناتومیدر معده 4 ناحیه قابل تشخیص می‌باشد. کاردیا (Cardia) در محل اتصال به مری ،فوندوس (fudus) یا طاق معده ، تنه معده (Body) و پیلور (Pylorus) یا باب‌المعده که درمحل اتصال معده به دوازدهه قرار دارد. حجم معده در حدود 1.5 - 1 لیتر می‌باشد که در برخی افراد...
۲۰
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpptحجم فایل7.733 مگا بایتتعداد صفحات59برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺎر ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺼﺒﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ﻋﻀﻠﻪ اﺳﺖ.اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺪل ﻏﺸﺎء ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺮاوا ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﺎرﻛﻮﻟﻤﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺷﺮح داده شود.ﺗﻌﺎدلﻳﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎی دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺳﻠﻮل ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ...
۱۴
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpptحجم فایل4.29 مگا بایتتعداد صفحات29برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاختلالات مری•:disphagia اشکال در قورت دادن (جامد ومایع)•شایع ترین علت دیسفاژی CVA(Cerbera Vascular Accident)می باشد.•:odynophagiaبلع دردناک•علل انسدادی: فشار تیروئید بزرگ• تنگی ها، تومورها (از داخل)•علل حرکتی•اختلالات حرکتی مری•اسپاسم مری،آشالازی•عدم هماهنگی در بلع (ضایعه UMN)•ضعف حلق(ترومای اعصاب حرکتیV ، IX ،X )اختلالات ساقه مغز به علت بولبار پالسیاختلال انتقال عصبی- عضلانی...
۱۳
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpptحجم فایل2.674 مگا بایتتعداد صفحات81برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلدرس روشهای بازپروری و توانبخشیتعریف توانبخشی :توانبخشی عبارت است از مجموعه ای از خدمات و اقدامات هماهنگ پزشکی ، آموزشی ، حرفه ای و اجتماعی است که برای بازتوانی فرد معلول و ارتقای سطح کار آرایی او در بالاترین حد ممکن به منظور دستیابی به یک زندگی مستقل ودر جامعه...
۱۳
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpptحجم فایل3.59 مگا بایتتعداد صفحات25برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلپوكی استخوان چیست؟•بیماریی است كه باعث كاهش تراكم واستحكام استخوان شده و خطر شكستگی را زیاد می كند•بیشترین خطر متوجه لگن وران مهره ها وساعد می باشد.•به این بیماری خاموش گفته می شود.بیماری خاموش•از دست دادن استخوان ها معمولا بدون علامت است و اولین علامت میتواند شكستگی استخوان باشد.• یك...
۱۳
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpptxحجم فایل801 کیلو بایتتعداد صفحات16برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاعتیاد به موادمخدر و داروهای روا نگردان یكی از معضلات عمده جهان است.از سال 1998 تا 2002، اروپا، آسیا و استرالیا دچار معضل اعتیاد به مواد افیونی شده بودند درحالیكه اعتیاد به كوكائین در آمریكای جنوبی رایج بود.سازمان بهداشت جهانی گزارش كرد كه اعتیاد در سال 2000، عامل مرگ و...
۱۳
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpptحجم فایل725 کیلو بایتتعداد صفحات20برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلفهرست مطالبسرطان خون (لوسمی) چیست؟علائم هشدار دهنده سرطان خون (لوسمی)سبب شناسی: سرطان زایی لوسمیالگوهای غربالگری لوسمیالگوهای درمان لوسمیسرطان خون (لوسمی) چیست؟خون از مایع لزجی به نام پلاسما و یاخته های شناور آنکه توسط مغز استخوان تولید می شود تشکیل شده است.مغز استخوان ماده ای نرم و اسفنجی شکل است که...
۶
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpptحجم فایل143 کیلو بایتتعداد صفحات12برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلفیزیولوژی سیستم کلیویسیستم کلیوی متشکل از کلیه ها است وفعالیت های زیر را انجام میدهند:.1دفع مواد زائد ناشی از فرایند سوخت و ساز (متابولیسم ).2حفظ تعادل مایعات بدن (آب و الکترولیت).3تنظیم (همکاری )PHخون (پایه ی اسیدی ).4ثابت نگه داشتن (همکاری )فشار خون.5حفظ تعادل سدیم،پتاسیم،کلسیم،منیزیم،کلریدها،فسفات ها،سولفات ها،کربنات ها و پروتئین ها.6کنترل...
۵
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpptحجم فایل41 کیلو بایتتعداد صفحات15برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلهپاتیت‌ ویروسی‌ عبارت‌ است‌ از التهاب‌ كبد در اثر یك‌ ویروس‌. هپاتیت‌ ویروسی‌ انواع‌ مختلفی‌ دارد .در15 سال اخیر، از میزان شیوع هپاتیت علامت دار در زنان حامله کاسته شده است.تمام ویروس های هپاتیت بجز هپاتیت B، از نوع ویروس های دارای RNA هستند.خود ویروس ها احتمالا هپاتو توکسیک نیستند،...
۵
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpptحجم فایل549 کیلو بایتتعداد صفحات26برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلتعریف بیماریعفونت باکتریائی مجاری ادراری فوقانی بخصوص کلیه ولگنچه کلیه درزنان بیشتر از مردان بوقوع می پیوندد.عفونت کلیه شایعترین عارضه وخیم طبی حاملگی است وتقریبا در2 درصد از زنان حامله رخ می دهد.عفونت کلیه شایعترین عارضه وخیم طبی حاملگی است وتقریبا در2درصد از زنان حامله رخ می دهد.پیلونفریت مزمن یانفریت...
۳
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpdfحجم فایل1.724 مگا بایتتعداد صفحات300برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلمقاله های پزشکی که با فایل پی دی اف است و مورد نیاز برای دانشجویان عزیز و گرامی مورد استفاده است.در این فایل حدود 13 مقاله وجود دارد که میتوان بعد از باز کردن فایل زیپ آنهارا مشاهده کرد.برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۲
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpptحجم فایل474 کیلو بایتتعداد صفحات25برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلگروه شیر و لبنیات و اهمیت این گروه در یك برنامه غذایی سالم— این گروه شامل فرآورده های لبنی مانند شیر، ماست، پنیر، كشك، دوغ و بستنی می شود. هر واحد از این گروه برابر است با یك لیوان شیر با یك لیوان ماست با 45 گرم پنیر و نصب...
۲
بهمن
دسته بندیپزشکیفرمت فایلpptحجم فایل1.078 مگا بایتتعداد صفحات35برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلعوامل مؤثر بر تعیین جنسیت (پسر شدن) جنین—اولین و اصلی ترین عالم، خدا و اراده خداوند است، که محیط بر تمام عوامل است و چنانچه او بخواهد با عوامل دیگر که به عنوان وسیله ای برای ظهور خواست خداوند هستند امر مربوطه حاصل می شود. —وظایف مرد (سه تا چهار...