۲۹
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلpptحجم فایل11.139 مگا بایتتعداد صفحات101برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلمباحث اصلی:— تصمیم گیری در مباحث آمایش سرزمین —برنامه ریزی آمایش سرزمین و سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری (ساترا)—چرا GIS ؟—منابع و مدلهای داده مکانی —معرفی برنامه ARCGIS—آشنایی با محیط ArcCatalog—ایجاد و ویرایش لایه ها—جداول اطلاعات توصیفی—زمین مرجع کردنGEOREFERENCING—آنالیز و مدیریت لایه ها — —برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر...
۲۹
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلpptحجم فایل175 کیلو بایتتعداد صفحات25برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبخشی از محتوای فایل:در دهه‌های اخیر تکنولوژی ساخت پنجره‌های دو جداره بافاصله هوایی روز به روز پیشرفت کرده است. این پنجره‌ها از دو لایه شیشه تشکیلمی‌شوند که توسط هوا و یا گاز دیگری با ضریب هدایت پایین از هم جدا شده‌اند.پنجره‌ها روشنایی، گرما، هوای تازه و زیبایی‌ها را به خانه...
۲۵
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلzipحجم فایل3.481 مگا بایتتعداد صفحات111برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلمبانی لرزه شناسیزلزله شناسی منشا زلزلهانواع رفتارها در مرز مشترک صفحات لیتوسفریتکتونیکایران لرزه خیری ایران پیشگویی زلزله زلزله های غیر تکتونیکی گسل انواع گسل گسل فعال طول گسل ها امواج لرزه ای سرعت امواج لرزه ای کانون زلزله مرکز زلزله عمق زلزله انواع زلزله ها بر حسب عمق کانونی تعیین...
۲۵
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلzipحجم فایل2.876 مگا بایتتعداد صفحات66برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلمشخصات کلی پروژهمشخصات مصالح آیین نامه های مورد استفادهبارگذاریبارگذاری ثقلیمقاطع مورد استفادهبهسازیتعیین هدف بهسازیانواع اهداف بهسازیانواع سطوح اطلاعاتتعیین پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش مفاصل پلاستیکطیف طرح ارتجاعیطیف طرح ارتجاعی ویژه ساختگاهمفاصل پلاستیکمفصل پلاستیک تیرهای قاب خمشیپارامترهای مدلسازی مفصل پلاستیک تیرهامعیارهای پذیرش مفصل پلاستیک تیرهامفصل پلاست ستونهای سیستم لرزه بر...
۲۵
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلzipحجم فایل3.2 مگا بایتتعداد صفحات4برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلفایل اکسل طراحی تیرچه كرمیت به روش تنش مجاز (ASD)برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۲۵
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلzipحجم فایل3.624 مگا بایتتعداد صفحات94برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلمقدمهخاکبرداریپی کنیسنگ چینیبتن مگرقالب بندی پیمحاسبه میلگرد پیبتن ریزی پیقالب بندی ستونبتن ریزی ستونآرماتور بندی ستونقالب بندی تیرآرماتور بندی تیربتن ریزی تیرآرماتور بندی تیرچهبتن تیرچهبتن ریزی سقفراه پلهدیوار چینیضریب طبقاتبرآوردبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۲۵
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلzipحجم فایل4.142 مگا بایتتعداد صفحات64برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل- تاریخچه مهندسی پل- طبقه بندی پل ها- مهندسی رودخانه و آب شستگی- تکیه گاه های پل- خطوط تاثیر- بارهای وارد بر پل- نمونه محاسبات نیروی برشی و لنگر خمشی حداکثربرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۲۵
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلzipحجم فایل833 کیلو بایتتعداد صفحات81برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلفصل یكم ؛ تعاریف............................................................................................................................................................................................... 51-1 نمادها........................................................................................................................................................................................................ 52-1 عبارات و اصطلاحات.............................................................................................................................................................................. 7فصل دوم ؛ دامنه و حدود كاربرد................................................................................................................................................................. 151-2 ملاحظات كلی.................................................................................................................................................................................. 15فصل سوم ؛ مشخصات مصالح...................................................................................................................................................................... 161-3 فولاد مصرفی.................................................................................................................................................................................... 162-3 جوش................................................................................................................................................................................................... 163-3 پیچ....................................................................................................................................................................................................... 16فصل چهارم ؛ بارها و تركیب بارها.............................................................................................................................................................. 171-4 ملاحظات كلی.................................................................................................................................................................................. 172-4 تركیب بارهای شامل زلزله طرح ..................................................................................................................................................... 173-4...
۲۵
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلzipحجم فایل2.586 مگا بایتتعداد صفحات27برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلترسیم دیوار برشی تقسیم بندی دیوارهای بازشودارمش بندینامگذاریبررسی ترک خوردگیاعمال ضریب ترک خوردگیخروجی نیروهای داخلیتنظیمات طراحیطراحی دیوار بازشودارطراحی تیر همبندو ...برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۲۵
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلzipحجم فایل2.381 مگا بایتتعداد صفحات43برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبارگذارینکات آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم نکات مبحت نهم دیوار برشی در سازه های فولادی نکات مبحثبت دهم و سازه های فولادیروشهای تحلیل دینامیکی قابل قبولفلو چارت تعیین ضریب نامعینیجدول تیر چه هایی کارگاہی جدول تیر چه های کارخانه ای روش تعیین سختی طبقه و مقاومت جانبی طبقه ترکیبات بارگذاریمشکلات...
۲۵
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلzipحجم فایل3.613 مگا بایتتعداد صفحات57برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلفهرست مندرجاتمقدمهگروه بندی ساختمان ها بر حسب نظم کالبدیگروه بندی ساختمان ها بر حسب سیستم سازه ایتحلیل استاتیکی معادلتحلیل دینامیکی طیفیمحدودیت روشهای تحلیلکنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقهدیافراگم، اعضای جمع کننده و اعضای لبه ایبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۲۳
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلzipحجم فایل1.235 مگا بایتتعداد صفحات2برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلفایل اکسل محاسبه کنترل مرکز جرم و مرکز سختیبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۲۳
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلzipحجم فایل620 کیلو بایتتعداد صفحات33برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلو : بارهای افقی زلزله تشدید یافته ز : بار قائم زلزله برای بالکنها و پیش آمدگی های طره ح : بار باد ط : بار خودکرنشی از قبیل اثرات تغییر دما، نشست پایه ها و وارفتگی ی : بار ناشی از سیال، با فشار و ارتفاع حداکثر مشخص ك...
۲۳
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلzipحجم فایل1.963 مگا بایتتعداد صفحات39برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل- مقدمه - روش طراحی - الزامات بارگذاری - الزامات تحلیل - الزامات عمومی مقاطع - الزامات عمومی ستون ها و کف ستون ها - کنترل ضوابط شکل پذیری - الزامات تکمیلی شکل پذیری قاب مهاربندی همگرای معمولی - الزامات تکمیلی شکل پذیری قاب مهاربندی همگرای ویژه - الزامات تکمیلی...
۲۳
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلpptحجم فایل3.039 مگا بایتتعداد صفحات15برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلفهرست مطالب:معرفیمواد و مصالحفوایدمطالعات تجربیاهداف آیندهنتیجه گیریبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۲۳
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلzipحجم فایل889 کیلو بایتتعداد صفحات14برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلحداقل بار مرده سقف با بلوک پلی استایرنحداقل بار مرده سقف با بلوک بتنیحداقل بار مرده سقف با بلوک سفالیسقف تیرچه وبلوک با تیرچه منفردسقف تیرچه وبلوک با تیرچه مضاعفبار واحد سطح سقف با کف سرامیک ،بلوک پلی استایرن تیرچه تکبار واحد سطح سقف با کف سرامیک ،بلوک پلی استایرن...
۲۳
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلpptحجم فایل4.694 مگا بایتتعداد صفحات29برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلفهرست مطالب:مقدمهخصوصیاتمقایسهمفاهیم طراحیمولفه هاانواع سیستم های پیش ساختهملاحضات طراحیتجهیزاتمونتاژبرنامه ریزیفواید سازه های پیش ساختهمحدودیت هانتیجه گیریمنابعبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۲۳
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلzipحجم فایل2.008 مگا بایتتعداد صفحات17برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلروش زیر برای پی هایی معتبر هست که اتصال ستون به پی از نوع مفصلیست)همانند ساختمان های سادهفلزی(. بنابراین برای پی هایی که اتصال ستون به پی گیردار هست)همانند ساختمان های بتنی( بایستی آن قسمتیاز لنگر نامتعادل کننده که با عملکرد برشی منتقل میشود نیز، در نظر گرفته شود که...
۲۳
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلzipحجم فایل2.042 مگا بایتتعداد صفحات30برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاتصالات صلب تیر به ستون شامل آن دسته از اتصالات می شوند كه قابلیت انتقال لنگر بین تیر و ستون را دارا می باشند و در حین انتقال لنگر زاویه نسبی بین تیر و ستون تغییر نمی كند.اتصالات صلب در قاب های خمشی بكار می روندو قاب های خمشی از...
۲۳
بهمن
دسته بندیعمرانفرمت فایلzipحجم فایل21 کیلو بایتتعداد صفحات1برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلفایل اکسل برای طراحی دالبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل