دانلود تحقیق طرح کانون های بحران فرسایش بادی منطقه میبد

دانلود تحقیق طرح کانون های بحران فرسایش بادی منطقه میبد

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چكیده:

بخشی وسیعی از كشور ایران از شرایط حاد اقلیمی خاصه خشكی رنج می برد و در آن مناطق خشكسالی های متوالی نیز فشار را بر محیط بیشتر می كند و پدیده بیابانفزانی را افزایش می دهد. براساس طرح شناسائی كانون های بحرانی فرسایش بادی، ۱۷۰ كانون بحرانی فرسایش بادی را در ۱۴ استان بیابانی داریم. كه در استان یزد ۱۹ مورد مشاهده می شود. كه یكی از پرخسارت ترین آن ها منطقه میبد- صدوق هست كه نیاز به طرح مطالعاتی اجرائی دارد.

محدود مطالعاتی در حدود ۱۳۷۹ هكتار وسعت داشتند و در ضلع جنوبی یزد- میبد حدفاصل كیلومتر ۳۰ تا ۴۵ واقع شده و این محدوده بخشی از دشت یزد – اردكان می باشد و به دلیل موقعیت خاص توپوگرافی و شرای حساس ژئومورفولوژی همواره در معرض فرسایش بادی و شكل گیری رخساره های فرسایش بادی است.

نتایج مطالعات باید بیانگر آن است كه ، از نظر فیزیوگرافی : دشت با شیب ۱% دامنه ارتفاعی ۱۱۱۶ تا ۱۱۶۰ متر می باشد، متوسط بارندگی سالیانه در حدود ۶۴ میلیمتر و متوسط درجه حرارت ۲۱ و حداقل مطلق آن ۱۶- ودرسال تنها یك ماه مرطوب دارد. اقلیم آن فرا خشك می باشد. ( روش دو مارتن) جهت بادهای غالب عمدتاً شمالغرب بوده و میانگین سرعت ۵/۴ و جهت وزی بادهای شدید غربی تا جنوب غربی است.

منابع آب تماماً زیر زمینی و در عمق ۶۰ تا ۲۲۰ متری می باشد در هر ساله ۵۰ سانتیمتر افت دارد و كیفیت آن هم نامناسب است.

از نظر زمین شناسی مواد تشكیل دهنده، رسوبات كوارترنری متوسط تا ریزدانه می باشد.

از نظر ژئوموفولوژی، كل محدوده در واحد دست سمر و دارای دو تیپ دست هر بخش آب و پوشیده می باشد.

رخساره سطوح سنگفرشی در دست هر بخش آب در مقابل فرسایش وضعیت خوبی دارد. در حالی كه، در دست سرپوشیده، رخساره های كلرتك و یار دانگ، رخساره های دشت رسی همراه باسطوح شلجعی و رخساره های تپه ماسه ای حساسترین رخساره ها در آن جا هستند.

خاكهای منطقه با رژیم رطوبتی اریدریك و تریك و كلاً جزو خاكهای تحول نیافته می باشد. و دارای بافت سنگین و تا سبك می باشد. وجود سخت لایر نمكی و تارسی از محدودیت های بیولوژیك در بخش نسبتاً وسیعی از محدوده می باشد.

بیش از ۸۹۶۲ هكتار از محدوده مطالعاتی (۸/۷۸ درصد) = اراضی لخت و بدون پوشش

و در حدود ۲۱۸۷هكتار از محدوده مطالعاتی (۲/۱۹ درصد) = اراضی تاغكاری (۱۵۲۷ هكتار سال قبل از ۸۵ و بقیه در سال ۱۳۸۵)

و تنها ۲۳۰ هكتار از محدوده مطالعاتی (۲ درصد) = اراضی كشاورزی

در حال حاض ر كمربندی اردكان میبد دارای طول تقریبی ۲۰ كیلومتر و عرض ۴/۰ متر و مساحت ۸۰۰ هكتار است. كه با عبور از بخش میانی محدود مطالعاتی در دست احداث است و منطقه و یا جاده طوفان خیز است.

پروژه های مدیریتی و اجرائی كه پیشنهاد می شود:

۱) مدیریت و حفاظت اراضی سنگفرشی و جلوگیری از آشفتگی- به وسعت ۲۴۸۲ هكتار

۲) ایجاد بادشكن با نهالكاری تاغ دررخساره های پهنه های ماسه ای و بخشی از دشتی رسی ها = به دست ۲۶۲۵هكتار

۳) مالچ سنگریزه ای در رخساره دست رسی با آثار شلجعی = به وسعت ۵۰۰ هكتار

۴) ۴ ردیف بادشكن درختی در اطراف جاده + یك دیوار كلی در طرفین جاده = جمعا به وسعت ۲۴۰ هكتار

۵) ایجاد دیوار گلی دررخساره كلوتك و شلجعی ها و سپس نهالكاری بر روی ماسه های تثبیت شده = به وسعت ۳۰۶۹ هكتار

۶) تهیه طرح و معرفی متقاضیان اجرای دیوار گلی و یا باد شكن زنده دراطراف مزارع و كارخانجات = ۲۳۰ هكتار

۷) از واگذاری عجولانه ارضی منطقه ( خاصه كلوتكها و دشت رسی ها) به دلیل پی نگ نامناسب و ایجاد شق و… به بخشی صنعت جلوگیری شود و پس از تأمین آب منطقه در اختیار متقاضیان كشاورزی قرار گیرد و صنعت ها را به سمت دشت سراپانداژ كه قابلیت ضعیفی دارند هدایت شوند.

برای پیشنهادات در محدوده ۵ سال اعتبار بالغ بر ۱۲۶ میلیارد نیاز فست و این در حالیست كه بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال هر ساله خسارت به منطقه وارد می شود ایمد است به طور غیر مستقیم هزینه بعد از چند سال تأمین گردد.

– اهداف طرح :

– ارائه راهكارهای اجرائی برای مهار فرسایش از طریق تعریف پروژه هایی كه ضمن كاهش فرسایش، و گرد وغبار از خسارات بكاهد.

– ایجاد زمینه ای برای شرایط زیستی بهتر و كاهش مهاجرت

– اثرات مثبت ایجاد شده در اثر اجرای طرح بر روی مناطق دورتر

ضرورت اجرای طرح :

از آنجایی كه یزد همواره در معرض هجوم ماسه های روان و وقوع طوفانهای گرد وخاك قرار دارد و بعضی از محققان هم منشأ تپه های ماسه ای دشت یزد- اردكان را كلوتك های كانون بحرانی میبد- صدوق معرفی نموده اند.

و از آنجایی كه خسارت فیزیكی و زیستی ناشی از آنها ۵۴ میلیارد ریال برآورد شده است. انجام این طراح ضروری می باشد.

روش مطالعه:

بخشی از پروژه حاضر شامل: برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی، برآورد خسارت اجتماعی و اقتصادی ناشی از طوفان طراحی شیوه های ارائه شده جهت كنترل فرسایشی ماهیت پژوهشی و تحقیقاتی داشته كه با نمونه گیری و اندازه گیری و پرسشگری حاصل شد.

– الگوریتم مطالعات :

– بررسی سوابق مطالعاتی و جرائی در محدوده

– انجام مطالعات باید ۰ فیزیوگرافی، هوا و اقلیم، ژئوفولوژی، خاكشناسی، پوشش گیاهی، فرسایش بادی، اجتماعی، اقتصادی، سنتر تلفیق)

– تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده و ارائه گزینه های مختلف اجرئی

– جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه مناسبترین گزینه و راهكار كنترل فرسایش بادی

-برآورد هزینه و جدول زمانبندی اجرای طرحها و پروژه های اجرائی

۵- تجزیه و تحلیل كلی و جمع بندی نتایج:

محدوده مطالعاتی پیشنهادی تحت عنوان كانون بحرانی فرسایش بادی میبد – صدوق:

كه بالغ بر ۱۳۷۹ هكتار است كه بخشی از آن (۱۵۷۳هكتار آن : طی سالهای قبل از مطالعه و حدود ۶۵۰ هكتار آن، طی سالهای در حال مطالعه ۱۳۸۵)

تاغكاری شده است.

كه هدف آن به استناد گزارش طرح بیابنزدائی میبد، مقابله با پیامدهای مخرب فرسایش بادی و بیابان زائی و كاهش تبهات زیست محیطی طوفانهای گرد و خاك می باشد.

لازم به ذكر است كه در بخش شمالی طرح به علت خاكهای سنگین و شور تاغ هاخوب رشد نمیكنند. و از آنجا كه درمنطقه با توجه به شرایط تاغ ها خوب رشد نمی كنند و بسیاری از اراضی مطالعاتی توانایی احیاء بیولوژیك را ندارند. پس گزینه های زیر طراحی می شود:

۱- در بخش جنوبی سنگفرشی به علت وجود سنگفرش، فقط باید با مدیریت پوشش سنگفرشی حفظ شود و در محل خشك رودها می توان به میزان كم تاغ و یا ؟؟ كاشت.

۲-برای اراضی رسی كلوتكی كه دارای سنگین بیش از حد و شوری زیاد هستند: روش بیولوژیك پیشنهاد نمی شود و لی از آنجا كه این اراضی بیشترین فرسایش و رسوبدهی را در دشت یزد دارند و منشأ طوفانها و تپه ها هستند:

– احداث دیوار گلی (بادشكن گلی) پیشنهاد می شود كه پس از بارگذاری رسوبات بادی در پشت دیواری می توان در پشت آن تاغ كاری كرد. (برای شیب شن)

۳- بر منظور حفاظت جاده كمربندی جدید: احداث كمربند سبز تاغ و بادشكن ورسوبگیری بعد از حریم جاده توصیه می شود.

۴- در اراضی كه خاكهای مناسب دارند، بر منظور كاهش فرسایش در اراضی پهنه های ماسه ای تاغ كاری به روش كولیس انجام شود.

۵- در اراضی رسی و یا رخساره های شلجعی شكل كه پستی و بلندی كم دارند و دارای شوی كم هستند:

۱) در بخشی از آن نهالكاری تاغ و با انجام عملیات اصلاح خاك ( ماسه بادی)

۲) و دیگر پروژه استفاده از مالچ سنگریزه ای، تحاله صنایع

۶- برای انجام پروژه های پیشنهادی به دلایل مختلف از جمله محدودیت استفاده از آب، عدم حضور مردم و بعد طرح جامع و عدم قابلیت اراضی برای صنایع و قابلیت لبنی برای كشاورزی، در حال حاضر طرح مشاركتی پیشنهاد نمی شود. فقط توحید می شود اطراف مزارع و صنایع بادشكن احداث گردد.

فایل ورد ۷۱ ص

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

زمین شناسی سال سوم دبیرستان فصل اول به طورخلاصه

زمین شناسی سال سوم دبیرستان فصل اول به طورخلاصه

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۳٫۸۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

باسلام. درس زمین شناسی سال سوم دبیرستان فصل اول به طور خلاصه شده دریک برگ امده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق با عنوان انبساط غیرعادی آب

تحقیق با عنوان انبساط غیرعادی آب

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این مقاله شامل مطالب زیر می باشد:

علت انبساط غیر عادی آب

كاربرد انبساط آب

انحلال پذیری آب

ویژگی های آب

انبساط آب

آب

تركیب آب

كشش سطحی آب

ظرفیت گرمایی ویژه آب

ساختار خمیده مولكول آب

آب و رسانایی الكتریكی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل GIS

فایل GIS

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل rar
حجم فایل ۲۲٫۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۶
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل GIS آماده با نرم افزار GIS کشیده شده

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق زمین شناسی با عنوان آتشفشان

تحقیق زمین شناسی با عنوان آتشفشان

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۹۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۶
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آتشفشان

بزرگترین آتشفشان کره زمین

بزرگترین آتشفشان کشف بشر

نمونه‌ای از فورانهای مهم دنیا

اقسام آتشفشانها

آتشفشان چگونه بوجود می آید؟

دهانه آتشفشان

آشنایی

اشکال مختلف دهانه آتشفشان

مآر (Maar)

مآرهای بازالتی

کالدارها (caldera)

کالدراهای انفجاری

کالدراهای ریزشی

کالدراهای فرسایشی

رابطه آتشفشان شناسی با سایر علوم زمینی

ژئوفیزیک

ژئوشیمی

ترمودینامیک

سنگ شناسی

رسوب شناسی

علل پیدایش آتشفشان

آتشفشانهای حاشیه صفحات همگرا

فرورانش یک صفحه اقیانوسی به زیر صفحه اقیانوسی دیگر

فرورانش صفحه اقیانوسی به زیرصفحه قاره‌ای

برخورد قاره با قاره (اشتقاق قاره‌ای)

آتشفشانهای در مرز صفحات واگرا

جزیره ایسلند

آتشفشانهای درون صفحه‌ای

اهمیت آتشفشان شناسی

پیشگیری از خطرات اجتماعی آتشفشان

فوران آتشفشان

انواع فوران

نوع هاوایی

نوع استرومبولی

نوع وولکانو

نوع پله

نوع کومولوولکان یا کوپول

بمب آتشفشان

عوامل موثر در اشکال بمبها

انواع بمبهای آتشفشانی

۱ـ بمبهای کروی

۲ـ بمبهای نواری یا روبانی شکل

۳ـ بمبهای تاپاله گاوی

۴ـ بمبهای گل کلمی

۵ـ بمبهای مرکز‌دار

۶ـبمبهای قشر نافی

قسمتهای مختلف آتشفشان

انواع مخروط

انواع آتشفشان

دیدکلی

طبقه بندی تکتونیکی آتشفشانها

انواع آتشفشانها

آتشفشانهای سپری شکل Shield Volcano

آتشفشانهای گنبدی

آتشفشان نوع ترکیبی (مرکب)

آتشفشان سهند

فعالیت آتشفشان سهند

محیط رسوبی گدازه‌های سهند

چینه شناسی آتشفشان سهند

ویژگی تکتونیکی آتشفشان سهند

سنگ شناسی آتشفشان سهند

آثار زیست محیطی آتشفشان سهند

تحولات ماگمایی آتشفشان سهند

دریاچه آتشفشان

کالدرا

مکانیسم تشکیل دریاچه

نمونه کاملی از یک دریاچه آتشفشانی

ساختمان آتشفشان

دهانه آتشفشان

دیاترم (Diatreme)

مآر (Maar)

کالدرا (Caldera)

کالدرای انفجاری

کالدرای ریزشی

کالدراهای فرسایشی

مخروط آتشفشانی

آتشفشان در ایران

آتشفشان در اقیانوس

آتشفشانهای پشته میان اقیانوسی

آتشفشانهای ممتد وسط صفحه اقیانوسی

آتشفشانهای جزایر قوسی

آتشفشانهای منفرد کف اقیانوس

آتشفشان نوع هاوایی

مهمترین آتشفشان هاوایی

حرارت دریاچه کیلوآ

گدازه آتشفشان هاوایی

بهره برداری از آتشفشان

ویژگیهای طبیعی آتشفشان

بهره برداری از ویژگی‌های طبیعی آتشفشانی

بلایای همراه آتشفشان

پیش بینی فعالیت آتشفشان

پیش درآمدهای آتشفشانی

عکس‌العمل در برابر پیش بینی فوران

آتشفشان در منظومه شمسی

آتشفشان در زمین

انرژی انفجار آتشفشان

پیدایش آتشفشان در سطح ماه

اثرات آتشفشان در ماه

آتشفشان در سیاره تیر

آتشفشان در سیاره زهره

ایمنی در برابر آتشفشان

پدیده‌های همراه آتشفشانها

پدیده‌های ویرانگر

بهمنهای سوزان

بارانهای ناشی از فوران

کمانهای نورانی

شناخت زمین شناسی آتشفشان تحت مراقبت

بررسی ساختمان زمین شناسی آتشفشان

بررسی آب شناسی (هیدرولوژی)

ایستگاههای مراقبت

استفاده از انرژی ژئوترمال آتشفشان

ذخایر هیدروترمال

استفاده از انرژی ژئوترمال چشمه آب گرم برای تولید اسید بوریک

استفاده از آب گرم و نیروی بخار

استفاده از انرژی ژئوترمال برای تولید الکتریسیته

سنگهای داغ و خشک

ذخایر ماگمایی

آتشفشان تفتان

دهانه آتشفشان تفتان

فعالیت آتشفشان تفتان

ویژگیهای ساختمانی تفتان

سنگ شناسی تفتان

ویژگیهای ژئوشیمیایی سنگهای آتشفشان تفتان

آتشفشانهای بازالتی پیرامون تفتان

منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت گرافیت Graphite

پاورپوینت گرافیت Graphite

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۳٫۶۳۶ مگا بایت
تعداد صفحات ۴۵
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مشخصات کلی گرافیت
•گرافیت طبیعی با چگالی ۲٫۱ تا ۲٫۳ گرم بر سانتی متر مکعب و سختی ۱ تا۲ به رنگ سیاه تا خاکستری فولادی یافت می شود. گرافیت از دگرسانی مواد آلی یا بیتومینه به وجود می آید. با افزایش دما و فشار فرایند تبدیل و دگرگونی از گرافیت کاملا بی شکل شروع و به گرافیت کاملا بلورین خاتمه می یابد.به گرافیت بلورین گرافیت پولکی نیز گفته میشود.

•گرافیت کلوخه ای درشت دانه است.گرافیت بی شکل نیز بلورین می باشد اما به دلیل ریز بودن بلورهای آن به گرافیت بی شکل معروف است.

•گرافیت بلوری در رسوبات سیلیسی-آهکی مانند شیست و کوارتزیت و گنایس پراکنده می باشد.اندازه بلورها متغیر و ممکن است حتی به چندین میلیمتر برسد.

• انواع گرافیت را می توان بر اساس درصد کربن محتوی نیز تعریف نمود: گرافیت ریز (بی شکل) ۷۰ تا ۸۵ درصد کربن گرافیت بلورین ۸۰ تا۹۰ درصد کربن و گرافیت کلوخه ای (بسیار بلورین ) ۹۰ تا۹۹ درصد کربن دارند.

•گرافیت طبیعی یک هدایت کننده عالی گرما و الکتریسیته است که در دماهای زیاد پایدار و مقاوم است. نقطه ذوب گرافیت ۳۶۵۰ درجه سلسیوس است.گرافیت در مقابل شوک حرارتی و انقباض و حملا ت شیمیایی مقاوم است.

•شناخت گرافیت طبیعی

•روش عام و قابل قبولی برای آنالیز گرافیت مطرح نشده است. در صنعت معمولا بر روی درصد کربن یا خاکستر گرافیت تاکید دارند.هر چند مقدار کربن مهم است اما نوع ناخالصیها در کاربرد آن اهمیت دارد بطور مثال حضور سیلیس آزاد کاربرد گرافیت را در روانسازها مشکل می سازد.

•در استاندارد آمریکا سه روش برای بررسی کیفیت گرافیت ارائه شده است :استاندارد ۱۵۵۳ روانسازی و استاندارد ۵۶۱ تعیین خاکستر گرافیت و استاندارد ۱۳۶۷ برای کیفیت روانساز گرافیتی.

برای تعیین درصد خاکستر نمونه در دمای ۱۰۵ درجه خشک شده و توزین می شود.سپس بوته مناسب در دمای ۷۵۰ درجه به مدت نیم ساعت در کوره پیش گرم می شود.سپس نمونه به مدت ۲ ساعت در دمای ۷۵۰-۸۵۰ درجه حرارت دادهمی شود پس از آن به مدت نیم ساعت در خشک کن سرد می شود .جامد باقیمانده توزین و درصد خاکستر از تفاضل وزن اولیه و جامد باقیمانده بدست می اید.برای شناسایی خاکستر گرافیت از روش پراکنش اشعه ایکس استفاده می شود.برای اندازه گیری مقدار مواد فرار یک بوته مناسب به مدت ۲ ساعت در دمای ۷۵۰ بمدت ۳۰ دقیقه داخل خشک کن اماده می شود.سپس یک گرم نمونه گرافیت در آن قرار داده و درب آن با حفاظ پلاتین پوشانده می شود.

بوته به مدت ۷ دقیقه در دمای ۹۵۰ قرار داده می شود.سپس نمونه به مدت نیم ساعت در خشک کن سرد می شود و توزین می گردد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت نظم هندسی حاکم بر جمادات

پاورپوینت نظم هندسی حاکم بر جمادات

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۲٫۹۴۹ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۴
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بشر از همان ابتدای پیدایش جوامع و مجتمع های زیستی اولیه در پاسخ به یكی از اساسی ترین نیازهای طبیعی و فطری خویش سعی كرده است محیط و دنیای ساخته شده خود را تحت كنترل درآورد. این كنترل كه با توسل به وسایل گوناگون طبیعی، افسانه ای، مذهبی و عملكردی تحقق پیدا كرده خود را به صورت نوعی نظم، الگو و شكل محیط زیست انسان می نموده است. بنابراین نظم یك اصل اساسی و بنیادی است كه عامل اصلی كنترل وادامه بقای هر چیز می شود. ریشه این نظم از طبیعت ناشی شده و از آنجا به تمام فعالیتهای بشر رسوخ پیدا كرده است. بطور كلی نظم شاید تنها خصیصه ای باشد كه می توان در كلیه نظامها، صرف نظر از شكل، عملكرد و اندازه آنها مشاهده كرد. در حقیقت می توان گفت كه نظم وجه مشترك نظام هاست. لیكن نوع، شكل و ماهیت این نظم ازنظامی به نظام دیگر می تواند كاملاً متفاوت باشد. مثلاً در یك نظام فیزیكی ممكن است این نظم به صورت شكل و سازمان فضایی جلوه كند، ولی یك نظام فعال، عملكرد است كه نظم خاصی پیدا می كند. بدیهی است بین نظم كالبدی و نظم عملكردی هر نظام می توان رابطه مشخصی پیدا نمود. فیزیك و قوانین فیزیكی مانند فرضیه نسبی انیشتن وتئوری كوانتوم حاكی از نوعی نظم است و همچنین است طرز قرارگیری و حركت یك اتم، مولكول و یا امواج.

زیبایی چشمگیر یك بلور كریستال از قرارگیری هماهنگ و منظم اتم های آن در غالب مولكولها براساس اصول خاص هندسی ناشی می شود و یا زیبایی طبیعی دانه های برف در شكل قرینه آن است. حقیقت این است كه عناصر و نظام های طبیعی هر كدام از مجموعه ای از قوانین و اصول عمومی تبعیت می كنند.

ممكن است شناخت و دستیابی به این اصول را كه واقعیت های طبیعی هستند جز اكتشاف علمی خود به حساب آوریم، لیكن این واقعیات به هر حال در طبیعت وجود داشته و خواهند داشت خواه ما به دنبال كشف آنها برویم یانه. در تحقیقات علمی اینك برای ما مشخص شده كه معنی غایی بسیاری از اشیاء و فرآیندها كه تنوع موجود در آنها گاهی ما را گمراه می سازد. می بایستی در همان وضعیتی كه قرار گرفته اند و در رابطه با عوامل جنبی آن مورد قرار گیرند. شناخت جامع شكل، عملكرد و روابط تنها از طریق مراجعه به یك ماتریس كه در آن طبیعت به انحنا مختلف خود را بیان می كند میسر است.

یك دسته از این قوانین و اصول مربوط به فضا می باشد كه در زیست شناسی، فیزیك و … بطور مشتركی مصداق دارد. این فضای طبیعت یك پیوستاری است دارای نظم و كنترل كه عناصر و نظام های متشكلهآن تحت تاثیر آن نظام می یابند. مهمترین مشخصه فضا شكل آن است و در این رابطه اصل قرینه سازی كه به صورتی در كلیه اشكال طبیعی وجود دارد از تمام جوانب دیگر متمایز است. خود نظم دهی اصطلاحی است كه در این رابطه كاربرد بسیار زیادی پیدا كرده است. خود نظم دهی عبارت است از سازگاری داخلی، جهان بینی و كلیتی كه از تعادل هماهنگ بین درون گرایی و برون گرایی ناشی می شود. پیوستگی و ارتباط معقولی بین شكل و عملكرد كه از مشخصات تمام عناصر طبیعی است، وجود دارد. یكی از اصول نظام دهی كه پیش از هر چیز دیگر در طبیعت به كار رفته، قرینه سازی است. قرینه سازی در یك مفهوم خاص عبارت است از تناسب متعادل بین اجزاء یك كل. قرینه سازی در جبر، هدسه، زمین شناسی، گیاه سناسی، حیوان شناسی و در هنر معماری و زیبایی شناسی و همین طور در فیزیك شیمی و نجوم اهمیت اساسی پیدا كرده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آلودگی فضا

آلودگی فضا

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۱۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آلودگی فضا

● بی‌توجهی بشر به طبیعت

بشر ، این هوشمند کیهان ، با پیشرفتهای علمی و متمدن شدن ، به طبیعت آسیب می‌رساند. گیاهان و درختان را به دلایل مختلف از بین می‌برد، فاضلابهای خانگی و صنعتی را به رودها و دریاها می‌ریزد، کارخانه‌ها و ماشینها و … هوا را آلوده می‌کند و موارد بیشماری از این قبیل. بشر متمدن و دستاوردهایش علاوه بر اینکه آب و خاک و هوای زمین را آلوده کرده‌اند، پا را فراتر نهاده و فضا را هم آلوده نموده‌اند.

● زباله‌های فضایی

ما هزاران شی را در فضا جا داده‌ایم. این اشیاء شامل ماهواره‌هایی است که دور زمین می‌گردند و اطلاعات را به زمین ارسال می‌کنند. ماهواره‌هایی هم وجود دارند که کار آنها متوقف شده ولی هنوز در فضا سیر می‌کنند. برخی ماهواره‌ها منفجر شده یا با همدیگر تصادم کرده‌اند و در هر بار که این اتفاق افتاده به قطعات کوچکی تقسیم شده‌اند. در واقع ، ایالات متحده آمریکا در نظر داشته است که برخی از این ماهواره‌های از کار افتاده را برای آزمایش تجهیزات پروژه جنگ ستارگان منهدم کند.

فقط ماهواره‌ها نیستند که در فضا وجود دارند، ماهواره‌ها را موشک به فضا برده است لذا قطعات موشکی نیز در فضا وجود دارند. با پرتاب هر موشک به فضا مقدار بیشتری زباله در مدار زمین جمع می‌شود و این امر خطر برخورد فضاپیماها را به همدیگر در آینده بیشتر می‌کند.

● گردش زباله‌ها در فضا

زباله‌های مدار نزدیک زمین مجددا به جو زمین بر می‌گردند، تکه‌های کوچکتر می‌سوزند و تکه‌های بزرگتر همانند ایستگاه فضایی SK lob در سال ۱۹۷۹ ، در زمین فرود می‌آیند. در فاصله‌های دورتر از زمین ، زباله‌ها برای سالها در مدار باقی می‌مانند، ولی بطور بی‌حرکت. اگر این اشیا نسبت به زمین بی‌حرکت می‌ماندند، حضورشان در فضا هیچ خطر مهمی در بر نداشت. چون حجم فضا واقعا بزرگ است و جای کافی برای این اشیا دارد.

ولی اگر آنها بی‌حرکت می‌بودند، به زمین می‌افتادند. این اشیا در فضا مانده‌اند. چرا که با سرعتهایی تا ۸ کیلومتر در ثانیه حول زمین می‌گردند. با این سرعتها هر شی در فضا به منزله یک گلوله است و در بیشتر موارد ، خطرناکتر از گلوله‌ای است که از تفنگ شلیک می‌کنیم. هر بار که ماهواره‌ای منهدم می‌شود، در حدود یک هزار قطعه حجیم بوجود می‌آید که همه آنها به دور زمین می‌گردند.

● خطرات زباله‌های فضایی

حدود ۷۰۰۰ جرم آسمانی در حال گردش در فضا هستند که بدلیل بزرگی بوسیله رادار ردیابی شده‌اند. از این تعداد تنها حدود ۴۰۰ مورد را ماهواره‌های فعال تشکیل می‌دهند. تکه‌های زیادی از زباله‌ها هم وجود دارند که آنقدر کوچک هستند که قابل ردیابی نیستند. اما همین تکه‌ها برای ایجاد خطر به اندازه کافی بزرگ هستند و قادرند به فضاپیما آسیب برسانند. همچنین میلیونها قطعه ریزتر نیز وجود دارند که شناسایی نشده‌اند. وجود این اشیا ناچیز هم نگران کننده است. چرا که با سرعت چند کیلومتر در ثانیه حرکت می‌کنند.

در ژوئن سال ۱۹۸۳ ، یک ریزه ماده به اندازه اینچ (کوچکتر از آنکه بتوان دید) به پنجره شاتل فضایی چلنجر برخورد کرد. در این آتصادم تکه‌ای از شیشه کنده شد و سوراخ کوچکی به قطر یک دهم اینچ در پنجره بر جای ماند. شاید این واقعه چندان مهم به نظر نیاید ولی این سوراخ پنجره را چنان معیوب کرد که لازم شد پیش از پرواز مجدد شاتل ، با هزینه ۵۰۰۰۰ دلار پنجره را تعویض کنند. اگر شی بزرگتری با شاتل برخور می‌کرد، شاید فاجعه چلنجر ۲.۵ سال زودتر از انفجاری که هفت سرنشین آن را کشت، پیش می‌آمد.

● گسترش آلودگی فضا

آلودگی فضا و زباله‌های فضایی روز به روز بیشتر می‌شود. آمریکا ، روسیه و کشورهای دیگر پرتاب اشیا به فضا را ادامه می‌دهند. قطعات معلق در فضا بطور مداوم افزایش می‌یابد و این امر وقوع انفجارها و تصادمات بیشتری را ممکن می‌سازد. اگر قطعه معلق به جای بسیار مهمی از ماهواره برخورد کند، شاید ماهواره کاملا از کار بیافتد. لذا باید به منظور بالا بردن دوام ماهواره‌ها را مستحکم‌تر ساخت. این یعنی استفاده از مواد بیشتر در ساخت ماهواره‌ها و بکاربردن هزینه مضاعف در پرتاب آنها.

برخی تخمین می‌زنند که تعداد قطعات زباله در فضا هر ده سال چهار برابر می‌شود. یعنی با این روال شاید روزی فرا رسد که فضا چنان آکنده از این قطعات باشد که پروازهای فضایی از میان انبوه زباله‌های فضای پیرامون زمین ، با احتمال خطرات فراوان صورت گیرد.

چه باید کرد؟

▪ آیا باید تعداد ماهواره‌های پرتابی را کاهش دهیم تا پیشگیری قبل از درمان کرده باشیم؟

▪ آیا می‌توانیم برای جلوگیری از انفجارها و برخوردها اقداماتی انجام دهیم؟

▪ آیا می‌توانیم اشیاء معلق در فضا را متوقف کنیم؟

▪ حتی اگر پاسخ سوالات فوق مثبت باشد، خطر کاملا برطرف نمی‌شود بلکه فقط افزایش آن کند می‌شود. بهترین چاره این است که به فکر روشی برای پاک کردن مداوم فضا باشیم. به عبارت دیگر ، باید فضا را با جارو برقی تمیز کنیم!

آنگاه که فضا در زمان می پیچد در داستان های علمی تخیلی تاب خوردن فضا – زمان یک موضوع پیش پا افتاده است و از آن برای سفر سریع به کهکشان های دور استفاده می شود . اینکه سفر در زمان اغلب داستان های علمی تخیلی امروز واقعیت هستند و این بخت و اقبال فضا – زمان است .

در داستان های علمی تخیلی تاب خوردن فضا – زمان یک موضوع پیش پا افتاده است و از آن برای سفر سریع به کهکشان های دور استفاده می شود . اینکه سفر در زمان اغلب داستان های علمی تخیلی امروز واقعیت هستند و این بخت و اقبال فضا – زمان است .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آلودگی هوا و آب

آلودگی هوا و آب

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۵
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آلودگی هوا

آلودگی هوا عبارت است از حضور مواد نامطلوب در هوا به مقداری که بتواند اثرات مضر ایجاد کند. اگر چه در حالت عادی تنها به اثرات سوء وارد بر انسان توجه می شود، اما این تعریف، آلودگی هوا را تنها به این اثرات محدود نمی نماید. مواد نامطلوب می توانند، بر انسان و گیاه، مواد و اشیاء یا محیط زیست جهانی تأثیر گذاشته و یا با مه آلود کردن هوا وایجاد بوهای نامطلوب مناظره جلوه های نامناسب ایجاد نمایند. بسیاری از این مواد مضر از طریق مناسبی که در حال حاضر تحت کنترل انسان نمی باشد، وارد اتمسفر می شوند، در عین حال در اکثر مناطق با تراکم جمعیت زیاد، خصوصاً کشورهای صنعتی، منشاء اصلی این آلاینده ها فعالیت های انسانی می باشد. بطوریکه امروزه شدت آلودگی در سطح جهانی به حدی رسیده است، که بالقوه می تواند برای زمین بحرانی باشد. حوادث ناگوار ناشی از آلودگی هوا مانند حادثه لندن که باعث مرگ بیش از ۴۰۰۰ نفر در سال ۱۹۵۲ در شهر لندن در اثر مه دود فتوشیمیایی، گرم شدن کره زمین، تخریب لایه ازن، ریزش باران های اسیدی، تغییرات شدید اقلیمی و بسیاری از عوارض دیگر، نتیجه ورود آلودگی ها به اتمسفر می باشد. که حیات موجودات را بیش از پیش مورد تهدید قرار می دهد. لذا بایستی، نسبت به کاهش و کنترل آلاینده های تصمیمات جدی تر و عملی تر اتخاذ گردد.

ترکیب هوا:

اجزای اتمسفر را می توان در یک تقسیم بندی کمابیش اختیاری به تشکیل دهنده های عمده، غیرعمده و ناچیز تقسیم کرد. مقدار این اجزاء در هوای خشک و پاک در سطح زمین در جدول(۴-۱) نمایان است. علاوه بر اجزای مذکور در جداول، هوا ممکن است. حاوی ۵-۱/۰ درصد حجمی آب باشد مقدار عادی آب در اتمسفر ۳-۱ درصد است. تحت اثر قوانین گازها و جاذبه چگالی اتمسفر با افزایش ارتفاع به شدت کاهش می یابد. بیش از ۹۹% کل جرم اتمسفر در فاصله ۳۰ کیلومتری از سطح زمین یافت می شود. جرم کل اتمسفر در حدود تن برآورد شده است.این عدد هرچند بزرگ است ولی فقط حدود یک میلیونیم جرم کل زمین را تشکیل می دهد. خصوصیات اتمسفر با تغییر ارتفاع، تغییر می کند. سایر عوامل مؤثر در این تغییرات عبارتند از: فصل، عرض جغرافیایی، زمان و حتی فعالیت خورشیدی، دمای اتمسفر ممکن است. مقادیر بسیار کم مانند تا بیش از متفاوت باشد. فشار اتمسفری از ۱ا تمسفر سطح دریا به اتمسفر در یکصد کیلومتر بالاتر از سطح دریا تنزل می کند. به دلیل این تغییرات، کیفیت شیمیایی اتمسفر، تغییر ارتفاع، تغییرات عمده ای نشان می دهد.

اجزاء عمده

درصد حجمی

نیتروژن

اکسیژن

اجزاء غیر عمده

آرگون

دی اکسیدکربن

اجزاء ناچیز

نئون

هلیوم

متان

کریپتون

اکسیدنیترو

هیدروژن

گزنون

دی اکسیدگوگرد

دی اکسید نیتروژن

آمونیاک

منواکسیدکربن

جدول (۴-۱) اجزای تشکیل دهنده هوای پاک و خشک در سطح زمین مقادیر برحسب درصد حجمی

مقادیر جزئی آرگون، نئون، هلیوم،

کریپتون، هیدروژن، گزنون

ناخالصی های اتمسفری گاز های مختلف

خاکستری آتشفشانی بخار آب

نمک و دریا، دی ا کسید کربن

گردوغبار، شن، متان

گرده، کپک و منواکسیدکربن

اسپور های باکتریایی ازن

آمونیاک

اکسیدهای ازت

سولفید هیدروژن

اهمیت و تعاریف آلودگی هوا:

بدون شک هر موجود زنده برای ادامه حیات خود نیازمند آب، غذا، و هوا می باشد که در این میان نقش هوا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بطوریکه یک انسان معمولی در حالت استراحت به ۱۲، کار سبک ۴۵ و کار سنگین ۶۹ کیلوگرم هوا نیاز دارد، در صورتی که مقدار غذایی را که یک انسان در روز مصرف می کند می تواند در حدود ۵/۱ کیلوگرم و مقدار آب مصرفی اش را ۵/۲ کیلوگرم تخمین زد. از طرفی یک انسان می تواند بدون غذا تقریباً هفته و بدون آب حدود ۵ روز زنده بماند، ولی بدون هوا بیش از چند دقیقه قادر به ادامه حیات نخواهد بود. لذا پاکیزگی و بهداشت هوا هم از نظر کیفی و هم از کمی ارتباط مستقیم با سلامت موجودات( انسان، حیوان، گیاه) دارد.

تعریف آلودگی هوا(Air Pollution ):

عبارتست از وجود یک یا چند و یا مخلوطی از آلوده کننده های مختلف در هوای آزاد، به آن اندازه تداومی که برای انسان مضر بوده و یا موجب زیان رساندن به حیوانات، گیاهان و اموال شوند.

آلوده کننده های مختلفی که ممکن است از منابع طبیعی و یا مصنوعی وارد اتمسفر گردد عبارتند از:

۱- آئروسل(Aerosol ):پراکندگی ذرات میکروسکوپی جامد یا مایع در محیط گازی است. مانند مه، دود و میست.

۲- غبار(Dust ): به ذرات جامدی که غالباً بزرگتر از کلوئید هستند و قادرند موقتاً در هوا و یا گازی دیگر به حالت تعلیق درآیند اطلاق می شود.

۳- قطره(Droplet ): ذره کوچک مایع دارای اندازه و وزن مخصوصی که در شرایط سکون سقوط کند، اما ممکن است در شرایط متلاطم بصورت معلق بماند.

۴- خاکستر فرار(Fly ash ): به ذرات بسیار کوچک خاکستر که در اثر احتراق مواد سوختی وارد جریان گاز دودکش می شوند، اطلاق می شود.

۵- مه(Fog ): عبارتست از آئروسل های مرئی که بصورت ذرات و قطرات ریزمایع در هوا تولید می گردد.

۶- دمه(Fume ): ذرات جامدی هستند که در اثر تراکم حالت گازی و معمولی، بعد از تبخیر مواد ذوب شده و غالباً توأم با یک واکنش شیمیایی مانند اکسیداسیون، تولید می شوند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آلودگی هوا و لایه اوزون

آلودگی هوا و لایه اوزون

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۲
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دید کلی

چند بار تا به حال دوده خفه کننده ماشین‌ها را در خیابان دیده‌اید؟

چرا در روز روشن آسمان آبی را نمی‌بینید؟

فوران دوده از کارخانجات صنعتی چه فوایدی دارد؟

پناهگاه بیماران تنفسی در شهر آلوده کجا می‌تواند باشد؟

این آلودگی هواست که طبیعت زیبا را در خود گم می‌کند و زندگی سالم را نه تنها از انسان‌ها بلکه از تمام موجودات سلب می‌کند.

موضوع چیست؟

اوزون که جزء اصلی مه دود است، گازی است که از ترکیب اکسید نیتروژن و هیدروکربنها در حضور نور آفتاب بوجود می‌آید. در اتمسفر ، ازن بطور طبیعی به صورت لایه‌ای که ما را از اشعه ماورای بنفش محافظت می‌کند، وجود دارد. ولی زمانی که در سطح زمین تولید شود، کشنده است.

اوزون از کجا می‌آید؟

اتومبیلها ، کامیونها و … ، یکی از اصلی ترین منابع اوزون هستند. در سال ۱۹۸۶ ، مقدار حیرت انگیز ۶٫۵ میلیون تن هیدروکربنهای مختلف و ۸٫۵ میلیون تن اکسیدهای نیتروژن توسط خودروهای موتوری وارد هوا شدند. نیروگاهها ، کارخانه‌های شیمیایی و پالایشگاههای نفت نیز سهم بزرگی در همین مساله دارند و نیمی از انتشار هیدروکربنها و نیتروژن در کشور آمریکا مربوط به آنهاست.

خطر مه دود

صدمات ریوی ناشی از هوای آلوده به اوزون ، خطری است که هر ۳ نفر از ۵ نفر با آن روبرو هستند. اکثر مردم نمی‌دانند که مه دود به غیر از انسان به سایر موجودات زنده هم آسیب می‌رساند. مه دود ازنی ، مسئول صدمات زیاد به درختان کاج و نابودی محصولات کشاورزی در بسیاری از مناطق کشاورزی است.

هوای آلوده چیست؟

هر ماده‌ای که وارد هوا شود ، خواص فیزیکی ، شیمیایی و زیستی آن را تغییر می‌دهد و به چنین هوای تغییر یافته ، هوای آلوده گویند.

زباله‌های موجود در هواهوای شهرها دارای یک ترکیب از گازهایآلوده کننده می‌باشد. در شهرلوس آنجلس ، گازهای کشنده ناشیاز کارخانجات با دوده ، اکسید نیتروژن ،منوکسید کربن و سرب اگزوز ماشینها ترکیب می‌شود.

عوامل آلوده کننده هوا

عوامل طبیعی: فوران‌های شدید آتشفشان ، وزش توفان ، بادهای شدید و … ، گازها و ذراتی را وارد هوا می‌کنند و سبب آلودگی آن می‌شوند.

فعالیت انسان: کارخانجات صنعتی ، کشاورزی ، شهرسازی ، وسایل گرمازا ، نیروگاهها ، وسایل نقلیه و … ، از عوامل آلوده کننده هوا هستند.

مواد آلوده کننده هوا

منوکسید کربن: گاز سمی منوکسید کربن ، بطور عمده مربوط به خودروهایی است که مصرف سوخت آنها بنزین می‌باشد. این خودروها مقدار زیادی گاز CO را از طریق لوله اگزوز وارد هوا می‌کنند.

دی‌اکسید گوگرد: عمدتا مربوط به نفت کوره)نفت سیاه( است که در بعضی صنایع و تاسیسات حرارت مرکزی و تولید نیرو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اکسیدهای نیتروژن دار: بطور عمده مربوط به نفت کوره ، گازوئیل و مقدار کمتری مربوط به مصرف بنزین و نفت سفید است.

هیدروکربن‌های سوخته نشده: عمدتا مربوط به خودروهایی است که بنزین مصرف می‌کنند. نفت کوره و گازوئیل در این مورد سهم کمتری دارند.

ذرات ریز معلق: بطور عمده ، از سوختن نفت کوره حاصل می‌شود.

برمید سرب: در نتیجه مصرف بنزین در موتور اتومبیل‌ها حاصل می‌شود.

سایر ترکیبات سربی: بنزین خودروها اغلب دارای ماده‌ای به نام تترا اتیل سرب است که به منظور روان کردن کار سوپاپ‌ها و به‌سوزی بنزین به آن اضافه می‌شود. این ماده هنگام سوختن بنزین ، باعث پراکنده شدن ذره‌های جامد و معلق ترکیبات سرب در هوا می‌شود که هم سمی‌اند و هم به صورت رسوب‌های جامد وارد دستگاه تنفسی می‌شوند.

تاثیر دی اكسید گوگرد بر سلامت

دی اکسید گوگرد گازی فعال و بدون رنگ است. So2 زمانی تشکیل می‌شود که سولفور موجود در سوختهایی از قبیل زغال و نفت سوزانده شوند. منابع عمده SO2 شامل نیروگاه‌ها و بویلرهای صنعتی است. عموماً بالاترین سطوح SO2 نزدیک به مجتمع‌های صنعتی است.

دی اکسید گوگرد گازی محرک است که توسط مجاری بینی گرفته می‌شود. سطوح فعالیت متوسط که منجر به تنفس دهانی می‌شود (مانند پیاده‌روی تند) موجب می‌شود که دی اکسید گوگرد اثرات خود بر سلامتی را نشان دهد.

• گروههای در معرض خطر

کسانی که آسم دارند و فعالیتهای خارج از منزل دارند بیشتر از دیگران اثرات SO2 را تجربه می‌کنند. در یک تماس کوتاه، اثر عمده SO2 تنگی مجاری تنفسی مثل تنگی برونشها خواهد بود. این موضوع منجر به خس خس کردن هنگام تنفس، کوتاهی تنفس و فشردگی در قفسه سینه می‌شود. علائم با افزایش میزان SO2 و یا میزان تنفس افزایش می یابد.

وقتی که تماس با SO2 قطع می‌شود عملکرد ریه ظرف یک ساعت به صورت نرمال باز می‌گردد.

در سطوح بالای SO2، ممكن است فشردگی قفسه سینه خس‌خس و كوتاهی تنفس برای كسانی كه آسم هم ندارند اتفاق بیفتد. تماسهای بلند مدت با دی اكسیدگوگرد می‌تواند بیماری‌های تنفسی را موجب شود، مكانیسم‌های دفاعی ریه را كاهش داده و بیماریهای قلبی را تشدید نماید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آمیدها

آمیدها

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آمیدها:

آمیدها گروه کثیری از مواد شیمیایی است که زیر گروه اصلی آن کلرواستامیدهاست. در موقعیت R1 خودشان یک گروه متیل منوکلر، (Cl-CH2) دارند. مهمترین علف کشهای این گروه: آلاکر، بوتاکلر، CDAA، پروپاکلر است (متالاکر، تربوکلر) بقیه علف کشهای این گروه به جزء وجود ساختمان آمیدی مرکزی، وجه اشتراک کمی دارند، ولی اغلب در موقعیت R3 یک H دارند. اغلب به عنوان پیش کاشت یا پیش از سبز شدن مصرف می شوند.

طبقه بندی آمیدها:

کلرواستامیدهایی که به خاک می زنند=الاکلر Alachlor-بوتاکلر Butachlor، CDAA سی دی آآ- propachlorپروپاکر، متالاکلر Metolachlor

دیگر آمیدهای که به خاک زده می شوند = دیفنامید Diphenamid- ناپتالام (Naptalam) – پروتامید (Pronamide) – ناپروپامید (Napropamid)

آمیدهایی که به اندامهای هوایی زده می شوند (پروپانیل): پروپانیل به اندامهای هوایی علفهای هرز که باید کنترل شود زده می شوند.

کلرو استامید Chlora acetamides:

کلرواستامیدها در ساختمان آمیدی آن دارای یک گروه متیل منوکلر، در محل R1 آن می باشد.

آنها را معمولا بصورت قبل از کاشت با خاک مخلوط می کنند.

چگونگی عمل کلرواستامیدها:

عمل علفکشهای کلرواستامید یکسان است. این ترکیب در رشد اولیه نهالبذر جلوگیری می کنند. این اثر بیشتر بر روی رشد ریشه نمایان است. به نظر می رسد این واکنشها با اختلال در تقسیم سلولی و یا بزرگ شدن سلول همراه باشد. آشکار نیست که آیا از جوانه جلوگیری می کند و یا نه، اما بیشتر نهالبذر علف هرز، سر از خاک بر نمی آورند.

برخی از شواهد حاکی از آن است که کشیده برگها، این علف کشها را عمدتا از راه اندامهای هوایی جذب می کنند، در حالیکه گیاهان پهن برگ، آنها را از راه ریشه جذب می کنند. به نظر می رسد که انتقال، عمدتا در اپوپلاست باشد، اما انتقال محدود سیمپلاستیک نیز ممکن است روی دهد. بیشتر تحقیقات نشان می دهند که اینگونه ترکیبات و یا محصولات تجزیه ای آنها با گلوتاتیون Glutathione و یا گلوگز پیوند برقرار می کنند. همچنین ممکن است هیدرولیز ملکول اصلی نیز روی دهد. نظر چنین است که عمل این ترکیبات عمدتا جلوگیری از سنتز اسید نوکلئیک و پروتئین است.

الاکلر

به صورت علف کشی پیش رویش یا پیش کاشت آمیخته با خاک برای کنترل کشیده برگهای یکساله برخی علفهای هرز پهن برگ یکساله مثلا اویارسلام در ذرت، بادام زمینی، سویا، لوبیا، نخود، سیب زمینی مورد استفاده قرار می گیرد. برای افزایش طیف کنترل علفهای هرز آن را با علف کشهای دیگر می آمیزند.

الاکلر از رشد اندامهای مختلف برخی از گونه ها جلوگیری می کند. از جمله خیار پنبه- سورگم در تحقیقات که شده اند پی بردند که الاکلر از رشد ساقه های تازه اویار سلام زرد جلوگیری کرده و آنها از بین می برد ولی در سبز شدن جوانه های روی غده ها تاثیری ندارد و نشان دادند که الاکلر جوانه زنی را کاهش می دهد. علاوه بر اثرات علف کشی که دارد موجب انسداد روزنه و کاهش تعرق نیز می شود.

گیاهان حساس به علف کش:

عمدتا برگ باریک یکساله وتعداد محدودی از برگ پهن های یکساله به آلاکلر حساس هستند. در صورتی که مشارکت در خاک به صورت قبل از کاشت علف هرز دایمی اویار سلام زرد را به خوبی کنترل می کند.

علف های هرز کنترل شده توسط این علف کش:

الف- برگ باریک یکساله : سوروف، علف خرچنگ، دم روباهی

ب- برگ پهن یکساله: تاجریزی سیاه، تاج خروس و خرفه

سی دی آآ= CDAA

به نام تجاری رانداکس Randox است. که بر روی پوست باعث حساسیت می شود. این علف کش همچنین در آب محلول بوده و بر خلاف علف کشهای فراردیگر با مقدار کمی بارندگی به داخل خاک نفوذ و در آن حرکت می کنند به طوری که نیاز به مخلوط کردن آنها نیست.

کاربرد CDAA:

سی دی آآ بصورت علف کش پیش رویشی یا پیش کاشت آمیخته با خاک، برای کنترل تعداد زیادی از علفهای هرز کشیده برگ و پهن برگ در کرچک- کرفس، ذرت پیاز نخود و سیب زمینی و گوجه فرنگی مصرف می شود.این علف کش برای ۳ گیاه ، ذرت، ذرت خوشه ای و سویا به ثبت رسیده است.

تحقیق روی CDAA:

کانوین، تاثیر CDAA را بر روی تقسیم سلولی در نوک ریشه های جو و نخود بررسی کرد. اثر CDAA بر تقسیم سلولی ریشه های جو به مراتب چشمگیر تر از ریشه های نخود بود، نتیجه می گیریم که CDAA علف کشی است که جهت کنترل علف های چمنی در مقایسه با بسیاری از گونه های پهن برگ موثر تر است.

اثر CDAA بر روی تنفسی مشخص شده است تنفس بذرهای چاودار بوسیله ۱۰ ppm از CDAA به شدت ممانعت می گردد. در صورتی که تنفس بذرهای گندم تا حدودی تحت تاثیر قرار گرفت. همچنین CDAA از سنتز پروتئین در جو جلوگیری می کرد.

آمیدهای دیگر که به خاک زده می شوند:

در مقایسه با کلرواستامیدها دارای یک گروه مونوکلرومتیل (Cl-CH2-) درمحل پیوند R1 ساختمان آمیدها هستند. علف کشهای آمیدی دیگری که به خاک پاشیده می شوند در محل پیوند R1، دست کم دارای یک ساختمان حلقوی می باشند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله گاز

مقاله گاز

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۹٫۵۶۹ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۱۴
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

۱-۱-۱- گاز به قلم خرافات :

متصاعد شدن گاز از زمین و شعله ور شدن ناگهانی آن بر اثر رگبار و تندر، رخدادی تاریخی است که در متون قدیم بارها به آن اشاره شده است. پدیده های مشتعل طبیعی همچون ‌آتش جاویدان ناکو در دریای خزر و چشمه سوزان در ویرجینیای آمریکا نیز به همین ترتیب گویی همه این ها با قلم خرافات و ترس به رشته تحریر درآمده است. تا سال ۱۶۵۹ ، بسیاری از انگلیسی ها اعتقادداشتند چشمه «ویگان» حاوی آب جادویی است. در حالی که گاز متصاعد شده از حباب های سطح آب سبب می شود آب مانند نفت بسوزد و انگلیسی های خرافاتی گمان کنند آب چشمه ویگان جادویی است.

۱-۱-۲- چینی ها نخستین حفاری و انتقال گاز :

نزدیک به ۳ هزار سال پیش چینی ها برای نخستین بار از گاز برای تبخیر آب نمک بهره بردند و به این ترتیب استفاده کاربردی از گاز را باب کردند.

چینی ها گاز را با استفاده از لوله هایی که «مفصل های آن ها به وسیله گل مسدود می شد، از چاه هایی با ژرفاری ۳۰۰-۶۰۰ متر خارج می کردند و آن را در محل مورد نظر شعله ور می ساختند. با این همه استفاده صنعتی و اقتصادی از گاز ۱۳۰۰ سال بعد ، یعنی در سال ۱۷۹۲ آغاز شد.

۱-۱-۳- از مرداک تا لافایت :

در سال ۱۷۹۲ «ویلیام مرداک»‌ انگلیسی تواسنت با حرارت دادن زغال سنگ در ظرفی در بسته گاز تولید شده را به وسیله لوله به یکی از اتاق های خانه منتقل کند و آن را بسوزاند. آزمایش های بعدی مرداک نشان داد از وجود گاز برای روشنایی بخشیدن در فضای باز نیز می توان استفاده کرد.

هشت سال بعد قسمتی از کارخانه SCHO در بیرمنگام به وسیله شعله گاز روشن شد. دوسال بعد نیز با نصب یک شبکه گاز به خانه مسکونی «جرج لی» رییس یکی از کارخانه های پنبه منچستر خانواده یی دیگر از انرژی پاک بهره مند شدند.

نخستین کارخانه یی که از وجودگاز برای تامین روشنایی کامل خود استفاده کرد، کارخانه پنبه PHILLIPSLEF در منچستر انگلیس بود.

در سال ۱۸۵۵ تحولی عمده در صنعت گاز روی داد : شیمیدانی به نام « Bunsen- بنسن» مشعلی را که بعدها به «مشعل بنسن» معروف شد، ابداع کرد و با این تحول اختلال ها و نوسان های مربوط به زبانه های آتش گاز تا حد زیادی مهار شد. بعدها شیمیدان آلمانی دیگر موسوم به «فن ولزباخ» مشعل بنسن را تکمیل کرد.

۱-۱-۴- گاز در مسیر رونق :

در سال های نخست قرن بیستم، چند مخزن در آمریکا کشف شد. اما به دلیل نبود لوله های ویژه و مشکلات جا به جایی گاز طبیعی این صنعت تا سال ۱۹۳۰ رونق چندانی نداشت. در سال ۱۸۷۰ برای نخستین بار عده یی کوشیدند گاز را با استفاده از لوله های ساخته شده از تنه درخت کاج جا به جا کنند، اما این تلاش بی نتیجه ماند و غیر عملی بودن آن سبب شد قیمت آهن افزایش یا بد.

با این همه برای حمل و نقل گاز از لوله های چدنی به جای لوله های آهنین استفاده شد. در سال ۱۸۷۲ میلادی نخستین شبکه لوله چدنی به طول ۸ کیلومتر در «تیتیوسویل» پنسیلوانیا نصب شد. این شبکه قادر بود گاز را با فشار حدود ۸۰ تن از خود عبور دهد.

در طول دهه ۱۹۲۰ ، صنعت لوله سازی رونق یافت و به موازات آن استفاده از گاز طبیعی نیز رواج پیدا کرد. در سال ۱۹۲۴ نخستین لوله ساخته شده از چدن به طول ۳۵۰ کیلومتر میدان گازی «وبستر» لوییزیانا را به شهر «بومنت» تکزاس متصل کرد.

۱-۱-۵- گاز در ایران :

نوشته های تاریخ نویسان کهن از آن حکایت دارد که ایرانیان در استفاده از گاز و مشتقات نفتی بر دیگر ملت ها برتری داشته اند. بقایای معابد زرتشتیان در مسجد سلیمان و آتشکده آذرگشسب در آذربایجان شاهدی بر این مدعاست.

حقیقت این است که ایرانیان باستان به اقتضای محیط مذهبی خود آتش را گرامی می داشتند و برای پایداری آن می کوشیدند. در فلات مرکزی و جنوبی ایران یعنی در مناطقی که جنگل های انبوه وجود نداشت. آتش مقدس با استفاده از امکانات دیگری به جز چوب های جنگلی روشن نگه داشته می شود و طبیعت این مناطق باذخایر زیرزمینی فراوان به گرامی داشت آتش مقدس کمک می کرد.

امروزه می دانیم مناطق غرب و جنوب غرب ایران روی اقیانوسی از نفت و گاز و مواد هیدروکربنی قرار دارد. به روایت تاریخ ، بخش هایی از این منابع زیرزمینی در گذشته به دلیل عمق اندک ، بر اثر فرسایش خاک یا رانش زمین و جا به جایی گسل ها به صورت قطره های کوچک وناچیز از دل خاک نمایان می شدند و انسان پرسشگر و اندیشمند را با ویژگی های منحصر به فرد خود متحیر می کردند و به تفکر وامی داشتند. مجموعه ای از اسناد تاریخی بر این حقیقت تاکید دارد که ایرانیان پیش از چینی ها، سومری ها و فلسطینی ها به خواص نفت و گاز پی برده بودند و به شکلهای ابتدایی، تصادفی و بدون برنامه ریزی از نفت و گاز برای پایدار داشتن آتش های مقدس بهره برداری می کردند. از بهره برداری با امکانات ابتدایی که بگذریم در سال های نه چندان دور یعنی از آغاز بهره برداری «کمپانی» های خارجی نفتی در ایران صنایع نفت و گاز در کشور از رشدی در خور توجه برخوردار بوده که بر آمار و ارقام مستدل متکی است.

۱-۱-۶- چراغ گاز :

نخستین اسناد تاریخی در زمینه استفاده از گاز در ایران به دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار مربوط می شود. وی در جریان سفر به انگلیس در سال ۱۸۷۳ میلادی از دیدن چراغ های گاز که روشنی بخش کوچه ها و خیابان های لندن بودند، دگرگون شد و پس از دیدار از کارخانه چراغ گاز دستور احداث آن را بی درنگ پس از بازگشت به ایران صادر کرد.

در بخش هایی از کتاب «منتظم ناصری» به این موضوع اشاره شده است :

« … ایجاد و افتتاح کارخانه چراغ گاز در مجمع الصنایع جنب باب همایون توسط مسیو «فابیوس» در ۱۷ رمضان سال ۱۲۹۶ هجری قمری مطابق با سال ۱۸۷۹ میلادی است. کارخانه چراغ گاز که اسباب آن را جناب سپهسالار اعظم از فرنگستان خواسته و آورده اند ، توسط همین مسیو فابیوس قرار است دایر شود. افتتاح روشنی چراغ در شهردار الخلافه تهران در جشن دولتی سال ۱۲۹۸ هجری قمری مطابق با سال ۱۸۸۱ میلادی انجام شد.»

استفاده محدود گاز در کشور ما تا تاریخ ۱۹۰۸ میلادی که نخستین چاه ایران در مسجد سلیمان به نفت رسید، ادامه داشت. پس از استخراج نفت، گازهای همراه به ناچار در محل سوزانده می شد. شرکت ملی نفت ایران همواره در اندیشه چاره جویی و استفاده از گاز طبیعی به جای سوزانده شدن آن بود، اما به دلایلی چون فاصله زیاد منابع تولید و نقاط مصرف نیاز به سرمایه گذاری سنگین و کمبود بازار مصرف داخلی گازهای همراه نفت همچنان سوزانده می شد و به هدر می رفت.

به این ترتیب در طول ۶۰ سال بیش از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز با ارزش حرارتی حدود ۱۳۰ میلیون تن نفت خام سوزانده شد و از میان رفت.

با گذشت زمان واحدهای صنایع نفت یکی پس از دیگری احداث شد وبه بهره برداری رسید و به موازات آن استفاده از گاز طبیعی برای تامین سوخت محرکه های کمپرسورها و مولدهای برق و مصارف داخلی کارخانه های سازمانی نیز افزایش یافت. به این ترتیب در کنار فعالیت های اصلی تولید، انتقال و پالایش نفت خام در مناطق جنوبی کشور ، فعالیت های محدودی برای به عمل آوردن گاز طبیعی توسط شرکت های عامل انجام گرفت.

نخستین استفاده از گاز طبیعی خارج از حوزه مناطق نفت خیز برای تغذیه کارخانه تازه تاسیس مجتمع کود شیمیایی شیراز بود که توسط وزارت صنایع و معادن در سال ۱۳۴۴ احداث و بهره برداری از آن آغاز شد. از آنجا که خوراک اولیه این مجتمع گاز طبیعی بود خط لوله یی به قطر ۱۰ اینچ و طول تقریبی ۲۱۵ کیلومتر از گچساران به شیراز احداث شد.

پس از انقلاب اسلامی شرکت ملی گاز ایران گازرسانی به شهرهای کشور را آغاز کرده که این حرکت همچنان ادامه دارد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تصفیه آب نهایی

تصفیه آب نهایی

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تصفیه آب

بررسی روش های تصفیه آب خانگی و کاربرد آنها دستگاههای تصفیه آب خانگی برای حذف یا کاهـش مواد زائد آب آشامیدنی بکار میروند. این مواد عمدتا عبارتند از : الف) سختی آب ب) کلر و ترکیبات بیماریزای کلر ج) فلزات سنگین د) آلودگی های میکربی در زیر به بررسی این پارامترها و روشهای تصفیه آن ها می پردازیم : ۱)مواد زائد آب الف) سختی آب [۱] املاح موجود در آب موجب بالا رفتن سختی آب می شوند تماس آب با ترکیبات آهکی موجود در زمین باعث ورود عوامل سختی در آب ها شده و معمولا آب های زیرزمینی از سختی زیادتری نسبت به آب های سطحی برخوردارند. سختی آب، عملا شاخص میزان فعل و انفعال آب با صابون است و برای شستشو با آب های سخت تر به صابون زیادتری نیاز است. سختی آب به مجموعه املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب بر حسب میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم اطلاق میشود. طبقه بندی آب ها از نظر سختی بشرح زیر میباشد : ـ آب های سبک : ۶۰-۰ میلی گرم در لیتر ـآب های با سختی متوسط : ۱۲۰-۶۰ میلی گرم در لیتر ـ آب های سخت : ۱۸۰-۱۲۰ میلی گرم در لیتر ـ آب های خیلی سخت : بیشتر از ۱۸۰ میلی گرم در لیتر ـ آب های سخت در درجه حرارت بالا در جداره کتری و دیگ های بخار رسوبات کربنات کلسیم ایجاد میکند. مطالعات اخیر نشان داده که مصرف آب های سخت تر بعلت وجود منیزیم و کلسیم مرگ های ناگهانی ناشی از امراض قلبی و عروقی را به شدت کاهش میدهد. در حال حاضر هیچگونه رابطه ای میان پیدایش سنگ کلیه و سختی آب گزارش نشده است. علاوه بر این وجود کلسیم و منیزیم در آبهای آشامیدنی سخت مانع جذب فلزات سنگین نظیر سرب، کادمیوم، روی و مس و رسوب آنها در استخوانها می شود. در عین حال در نقاطی از روسیه که از آب های نسبتا سخت استفاده می کنند به مواردی از پیدایش سنگ در مجاری ادرار برخورده اند. این موضوع تقریبا در آب های با سختی ۵۰۰ میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم به اثبات رسیده است. از سوی دیگر در نقاطی که از آب های نرم تر استفاده می شود، به فشار خون، وجود چربی و کلسترول در خون برخورده اند که هر دوی این عوامل میتواند در مرگ های ناگهانی بسیار مؤثر باشد. به طور کلی میتوان گفت که در نقاطی که آب سخت مصرف می شود امراض قلبی کمتر از نقاطی است که ساکنین آنها آب های سبک تر مصرف می کنند. به علاوه بروز سکته های قلبی در نقاط با آب های سخت تر به مراتب کم تر از نقاط با آب های سبک تر است . ب) کلـر [۲] برای میکرب زدایی، در تصفیه خانه های شهری کلر به آب افزوده میشود کلر و ترکیبات آن برای ضدعفونی آب آشامیدنی در تصفیه خانه ها به آب اضافه میگردد. در سالهای اخیر تحقیقات بعمل آمده نشان داده اند که مواد آلی موجود در آب با کلر ترکیب شده و ایجاد تری هالومتان ها، کلرات و سایر ترکیبات جانبی مضر و سمی می نمایند که باعث بروز انواع بیماریهای صعب العلاج در انسان میگردند. ج) فلزات سنگین [۳] فلزات سنگین از طریق نفوذ پساب صنعتی در آب آشامیدنی به انسان منتقل میشود فلزات سنگین با توجه به توسعه شهرنشینی و صنایع که منجر به افزایش میزان فاضلاب و پساب تولید گردیده است، عمدتا از طریق دفع نادرست و غیربهداشتی فاضلاب شهری و پساب صنعتی وارد محیط زیست می گردد. مرگ و میرهای آبزیان در اثر تخلیه پساب های محتوی فلزات سنگین در دنیا و ایران بی سابقه نیست. سبزیجات اطراف تهران نیز که با فاضلاب آبیاری میشود از این آلودگی ها بی بهره نمیباشد. فلزات سنگین شامل سرب، جیوه، روی، نیکل، کرم، کادمیوم و غیره میباشد. وجود فلزات سنگین در غلظت بیش از استاندارد در آب شرب باعث عوارض مختلف نظیر مسمومیت، حساسیت شدید، ضایعات کروموزومی، عقب افتادگی ذهنی، فراموشی، پارکینسن، سنگ کلیه، نرمی استخوان و انواع سرطان منجمله سرطان پروستات میگردد. یکی از کارشناسان محیط زیست، آلودگی محیط مخصوصا آب با فلزات سنگین را بعنوان بزرگترین گناهی که بشر در طبیعت انجام میدهد ارزیابی نموده است.. د) میکرواورگانیزم های بیماری زا میکربها از طریق نفوذ فاضلاب انسانی در آب آشامیدنی به انسان منتقل می شوند امراض مختلفی بوسیله آب به انسان منتقل می شوند. از جمله این امراض می توان وبا، حصبه، اسهال میکربی و خونی، هپاتیت، سل، دیفتری، انگلهای خونی و کبدی را نام برد. عوامل بروز این بیماریها که شامل تک یاخته ها، ویروس ها، باکتری ها، کرم ها و انگلها می باشند، از طریق نفوذ فاضلاب در آب آشامیدنی به انسان منتقل می شود. بیماری های ناشی از آب آلوده سالانه نزدیک به یک میلیارد انسان را در روی کره زمین مبتلا می کند و باعث مرگ حدود ۱۰ میلیون نفر می شود. ۲) منشاء آب ▪ آب لـوله کشی آب تهران که از سدهای کرج، لار و لتیان تامین می گردد دارای کیفیت بالائی بوده و از

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آتشفشانها

آتشفشانها

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

چکیده فعالیتهای آتشفشانی ایران بر دو امتداد قرار دارند یکی امتداد ایران شمالی یا البرز است که روی ان بطوری که دیدیم آتشفشانهای دماوند ، سهند ، سبلان ، آرارات کوچک و بزرگ قرار گرفته است و دیگری ، قوس ایران جنوبی یا زاگرس است که آتشفشانهای الوند و تفتان را دربر می‌گیرد. با توجه به این دو امتداد می‌توان گفت که امتدادهای مزبور در حقیقت امتداد نقاط ضعیف ایران هستند.با توجه به اینکه اکثر زلزله‌های ایران در این دو ردیف متمرکز بوده‌اند (زلزله‌های قوچان ، بجنورد ، گرگان ، ترود لاریجان ، بوئین زهرا و آستارا در ردیف ایران شمالی و زلزله‌های بلوچستان ، لار ، کردستان ، شاپور و خوی در ردیف ایران جنوبی) صحت این ادعا تایید می‌شود

آتشفشان‌های بزرگ باعث وقوع رعد و برق می‌شوند

محققان برای نخستین بار موفق به مشاهده مستقیم ارتباط آتشفشان با وقوع رعد و برق شدند.

به گزارش خبرنگارایرنا به نقل از ماهنامه علمی،آموزشی و خبری سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور، آتشفشان‌ها می‌توانند سبب وقوع زلزله، ریزش بهمن و جاری شدن مواد مذاب شوند كه براساس نتایج مطالعه جدید ، ارتباط فوران آتشفشان‌ها با وقوع آذرخش را نیز اثبات می‌كند.

گروهی از محققان در آمریكا برای شناسایی ارتباط فوران آتشفشان‌ها با وقوع رعد و برق ، اقدام به نصب گیرنده‌های رادیویی اطراف كوه آتشفشان ” آگوستاین ” در نزدیكی آلاسكا كردند ، آتشفشان ” آگوستاین ” در یك جزیره غیرمسكونی در خلیج” كوك” واقع شده وتقریبا هر ‪ ۱۰‬سال یك بار فوران می‌كند.

محققان پیش از نیز از روش مشابهی برای مطالعه رعد و برق‌های ایجاد شده در طوفان‌ها استفاده كرده بودند، وقوع رعد وبرق سبب ایجاد پالسهای رادیویی می‌شود كه در صورت روشن بودن رادیوی خانگی و یا رادیوی خودرو نیز می‌توان نشانه‌های این پالسها را به صورت صداهای ” هیس” مانند در لحظه وقوع آذرخش از طریق این دستگاه‌ها شنید.

دانشمندان می‌توانند بااستفاده از گیرنده‌های رادیویی كه در نقاط مختلف كار گذاشته‌اند،پالسهای رادیویی آذرخش‌ها را در دریافت و از آنها برای شناسایی محل دقیق وقوع آذرخش در یك ابر استفاده كنند و به عبارتی ، تصویری سه بعدی از شكل آذرخش درون ابر را ترسیم كنند.

محققان عقیده دارند هنگام فوران آتشفشان و درلحظات اصلی این واقعه به دلیل برخورداری این ذرات از میزان زیادی بار الكترونیكی ، همانند لحظه‌ای كه ابرهای باردار با یكدیگر برخورد می‌كنند ، پدیده آذرخش رخ می‌دهد.

دانشمندان از مدتها قبل به وقوع آذرخش در پی فوران‌های بزرگ آتشفشانی پی برده بودند، اما هم‌اكنون محققان موفق شدند مرحله ابتدایی وقوع آذرخش در این فوران‌ها را كه درست در دهانه آتشفشان رخ می‌دهد ، شناسایی كنند.

به گفته آنها،اطلاعات جمع‌آوری شده از آتشفشان ” آگوستاین ” نشان می‌دهد جرقه‌های بزرگی از دهانه آتشفشان به درون ستون خاكستر وغبار موجود در بالای آتشفشان پرتاب می‌شود ، سپس درون ابری كه بالای آتشفشان در حال شكل‌گیری است ، آذرخش رخ می‌دهد .

هنگامی كه ابر خاكستر و غبار بر فراز آتشفشان رشد كرده و ابعاد آن افزایش یابد ، این آذرخش‌ها مستقل از دهانه آتشفشان و درون خود این ابر شكل می‌گیرند.

رعد وبرق در ابرهای بزرگ آتشفشانی از بسیاری جهات مشابه رعد و برق‌های ایجاد شده درون توفان‌ها است و از لحاظ ظاهری شاخه‌های متعددی دارد كه ظرف حدود نیم ثانیه در ابر آتشفشانی ایجاد می‌شود ، دراین مطالعه محققان تنها موفق به شناسایی آذرخش‌هایی شدند كه درون ابر آتشفشانی جابه جا می‌شوند، اما در گذشته گزارش‌هایی ازبرخورد آذرخش‌های مربوط به فوران‌های آتشتفشانی با زمین ، وجود داشته است.

سال ‪ ۱۹۸۰‬درخلال فوران آتشفشان “سنت هلنز” برخورد آذرخش ناشی از آتشفشان به زمین سبب بروز آتش سوزی در جنگل‌های اطراف كوه شد. به گفته دانشمندان ،احتمالا بین شدت فوران آتشفشان و وقوع آذرخش‌های آتشفشانی ارتباط كلی وجود دارد زیرا هرچه آتشفشان شدیدتر باشد ذرات باردار بیشتری ازآن بیرون پرتاب می‌شود و احتمال وقوع این پدیده افزایش می‌یابد.

شكل آتشفشانها

بطور عمومی آتشفشانها سه شكل هندسی عمده دارند:

مخروطها ( Cones ) سپر ها ( Shields ) و ورق ها ( Sheets ) .

ورق ها( Sheets )

سپر ها ( Shields )

مخروطها ( Cones )

مخروط میتواند متقارن باشد مانند آنچه در مورد برخی ازآتشفشانهای آندزیتی ملاحظه می گردد.

مخروط میتواند بواسطه یك كالدرای مركزی قطع شده باشد.مخروط میتواند كنده مانند كوتاه با دهانه مركزی وسیع باشد ( مانند مخروطهای توفی حلقوی ) غلظت میزان فوران دوره فازهای فورانی نوع میكانیسم انفجاری از جمله فاكتور های عمده در نحوه شكل یافتن مخروط ها و دیگر اشكال آتشفشان می باشند.

نمایی از یک مخروط

گدازه های بسیار غلیظ ( یا جریانهای پیروكلاستیك غلیظ ) در اطراف دامنه آتشفشان و یا در پای آن تجمع می یابند ( حتی اگر میزان فوران بالا باشد ) در حالی كه گدازه های بسیار رقیق و همچنین جریانهای پیروكلاستیك جیم و روان بسرعت از دهانه مركزی آتشفشان دور شده و تشكیل دامنه های كم شیب و بالنتیجه سپرهای آتشفشانی كم ارتفاع می دهند.

آتشفشانهای سپری می توانند بعنوان حد واسط مخروط ها و ولكانیسم ورقی محسوب شوند.

نمایی از یک آتشفشان سپری

آتشفشانهای اخیر تشكیل بازالتهای سیلابی و یا جلگه ای می دهند. این بازالتها تجمع عظیمی از مواد خروجی بصورت ورقی یا صفحه ای داده كه برخی از جریانها گدازه ای مساحتی متجاوز از یكصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) كیلومتر مربع را می پوشانند بدون اینكه تغییرات مهمی در ضخامت جریانها ملاحظه گردد .

همچنین برخی از گدازه های تحول یافته و رقیق شده تشكیل ورق های گسترده داده اند. وسیع ترین نوع ته نشستهای آتشفشانی ورقی مواد آذر آواری و یا در واقع تفراهای ریزشی ( Fallout tephra ) می باشند كه تشكیل پوشش های گسترده از لاپیلی های پامیسی و یا خاكستر های آتشفشانی می دهند .

تفرای ریزشی ( Fallout tephra )

شكل عمومی اینگونه صفحات تفرائی بیضوی می باشد زیرا بعلت تاثیر جریان باد در یك جهت خاص كه منطبق با جهت وزش باد است بیشتر پراكنده میشوند ‏بطوریكه طول آن ممكن است به صدها و حتی هزاران كیلومتر برسد . البته اكثر این ورق ها كم ضخامت می باشند و حجم بازالتهای جلگه ای یا سیلابی و جریانهای پیرو كلاستیك عمده را ندارند . چنین ورق های تفرائی منفرد نتیجه انفجارهای پر قدرت می باشند كه رد آنها را می توان تا مبداء كه معمولاً یك كا لدرا می باشند دنبال نمود . این ته نشستهای تفرائی بخصوص لایه های خاكستر دار آتشفشانی را كه خوب حفظ شده اند می توان ما بین ته نشستهای عمیق دریائی ملاحظه كرد. در روی خشكی بخش عمده ای از آنها فرسوده می گرددو یا ممكن است آثار آنها را در توپوگرافیهای پست در بین ته نشستهای دریاچه ای در زیر جریانهای آذر آواری و غیره مشاهده نمود.

ماگما را در اینجا به دو گروه تقسیم میكنند:

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تعیین مشخصات خاک (ژئوتکنیک)

تعیین مشخصات خاک (ژئوتکنیک)

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۷
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تعیین مشخصات خاك (ژئوتكنیك )

مقدمه

در رشته مكانیك خاك و مهندسی پی یا ( ژئوتكنیك ) ، تعیین مشخصات خاك تعریفی از چگونگی رفتار و ویژگیهای خاك از اهمیت زیادی برخوردار است . در كارهای عمومی كه غالباً با خاك سروكار داشته و مجبور به تصرف در وضعیت موجود آن هستیم ، لازم است توانایی خاك برای تحمل بارهای وارده از سوی ما و نیز قابلیت آن به عنوان یك مصالح در روبرو شدن با حالات و شرایط متفاوت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد . تمام این مطالب ما را به تعریف آزمایشهایی برای تعیین خواص مكانیكی و مقاومتی خاك و نیز احیاناً ویژگیهای فیزیكی آن رهنمون می سازد كشورهای مختلف سعی كرده اند آزمایشهای لازم را بصورتی ثابت تعریف كنند تا قابل استفاده در محلهای مختلف باشد و بتوان از نتایج آن برای مقایسه و نیز انجام كارهای پژوهشی سود و نیز از خطاهای دستگاهی و … احتراز جست . اكنون تقریباً این آزمایشها به صورت ثابتی تعیین شده اند ، اگر چه ، پیشرفت تكنیك حساسیت ، دقت و یا سرعت آنها افزایش یافته است ولی تغییرات زیادی پیدا نكرده اند . البته ممكن است برای موارد خاصی ، آزمایشهای خاصی نیز ابداع شود . به هر حال در این كتاب با توجه به نیازهای پروژه های عمرانی درگیر با خاك بهتعیین ویژگیهای مقاومتی خاك ، آزمایشهایی ذكر شده است . این آزمایشها عمدتاً آزمایشگاهی و بنابراین كوچك مقیاس بوده و برروی نمونه های كوچكی از خاك انجام شده و مشخصات لازم را تعیین می كنند . در كنار این آزمایشها ، آزمایشهای صحرایی نیز وجود دارند كه در پروژه های مهم و حساس وجود آنها ناگزیر و به طور كلی نتایج اطمینان بخش تری را به ما خواهند داد .

هر چند هزینه انجام آنها قابل مقایسه با نمونه ها‌ی آزمایشگاهی نیست .

در این كتاب دانشجو با این آزمایشها آشنا خواهد شد و با تمرین و انجام آنها به توانایی نسبتاً خوبی در انجام آزمایش و تحلیل نتایج آن دست خواهد یافت . البته دانشجو باید چگونگی استفاده از این نتایج را در امر طراحی نیز بیاموزد . كتب نظری مكانیك خاك و مهندسی «‌پی » تا حدود زیادی وی را در این امر یاری خواهند كرد .

اساس این كتاب بر محور كتابی است از Braja M.Das به نام

Soil Mechanics Laboratory Manual

كه سه فصل (۱۸٫۱۹٫۲۰) بر‌آن افزوده شده است . ضمناً با توجه به وجود نرم افزار كامپیوتری در كتاب فوق تصمیم گرفته شد كه بهمراه این كتاب در صورت تمایل نرم افزار مذكور نیز در اختیار علاقه مندان قرار گیرد .

امید است این تلاش مورد استفاده دانشجویان محترم و عزیز این مرز و بوم الهی قرار گیرد و در ارتقاء دانش آنها موثر و مفید افتد .

آزمایشهای آزمایشگاهی و تهیة گزارش

آزمایشهایی كه در آزمایشگاه برروی خاك برای تعیین خواص فیزیكی آنها انجام می شود ،بخش لازمی برای طراحی و اجرای پی سازه ها ، تعیین ویژگی و نیز بهبود این خواص و كنترل مشخصات و میزان تراكم خاك محسوب می شوند . باید به خاطر داشت كه خواص فیزیكی رسوبات طبیعی خاك در فاصله حتی چند صد متر یا فوت تغییرات عمده‌ای دارند . روابط تئوریك و تجربی اساسی و اصلی كه در مكانیك خاك استفاده می شوند در كارهای عملی نیز صرفاً وقتی استفاده می شوند كه پارامترهای فیزیكی مورد اشاره ای كه باید در این روابط به كار روند ، در آزمایشگاه به دست آمده باشند . لذا ، اطلاع و آموختن روش انجام این آزمایشها برروی خاك در آزمایشگاه ، نقش مهمی در حرفة مهندسی ژئوتكنیك دارد .

استفاده از دستگاه ها و وسایل آزمایشگاهی

از حیث قیمت ، قیمت این دستگاه همواره متغیر بوده است . برای آنكه نتایج خوبی داشته باشیم باید این دستگاه ها به خوبی نگهداری شوند . كالیبره كردن اجزای آنها مانند ترازوها و حلقه های بارگذاری ، باید بطور مداوم كنترل شود . لازم است تمام وسایل قبل و بعد از استفاده تمیز باشند . این امر در بهتر شدن نتایج نقش با اهمیتی دارد .

ثبت اطلاعات

در هر آزمایش ، همواره عادت به ثبت اطلاعات در جدولی مناسب بلافاصله بعد از انجام آزمایش كاری لازم محسوب می شود بعضی اوقات ، دانشجو روی كاغذ با دستخط ناخوانا این اطلاعات را می نویسد ، در حالی كه این كاغذ ممكن است گم شود یا به دور افكنده شود این كار ممكن است موجب آن شود كه آزمایش تكرار شود و یا حتی نتایج ناصحیحی به دست آید .

تهیة‌گزارش

در كلاس درس بسیاری از آزمایشهایی كه شرح داده می شود باید توسط گروه های كوچك(۳٫۲ نفره ) انجام شود ولی هر گزارش باید توسط یك یك دانشجویان تهیه شود .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آلودگی هوا

آلودگی هوا

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۳۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۲۷
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بخش سوم:آلودگی هوا

هوا لازمة حیات است و نیاز به آن بیش از آب و غذاست، در اهمیت هوا همین بس كه آدمی می تواند بدون غذا چند روز یا چند هفته زندگی كند ولی بدون هوا چند دقیقه بیشتر نمی تواند زنده بماند. كره زمین بوسیله قشری از هوا كه جوّ نامیده می شود احاطه گردیده، وجود این قشراز هوا برای انسان، حیوان و گیاه شرط لازم زندگی است.

هوای اطراف زمین علاوه بر اینكه به منزله پوششی است كه از سرد و گرم شدن بیش از اندازه و سریع زمین جلوگیری می كند، موجودات زنده زمین را از اشعة مستقیم سوزان خورشید، اشعة كشندة فرابنفش، اشعه ایكس و اشعة كیهانی محافظت می كند.

تركیبات اصلی هوا شامل گاز های ازت، اكسیژن، آرگون، آنیدریك كربنیك (دی اكسید كربن) می باشد كه مجمو عاً ۹۹/۹۹ درصد هوا را تشكیل می دهند.

طبیعت همه چیز خود را با نظم خاصی بوجود آورده است و بدون دخالت انسان این نظم و ثبات پایدار خواهد ماند، اما انسان با دخالت خود این ثبات و خود تنظیمی را به هم می زند. طبیعت خود به خود تا حدی می تواند آلودگی هوا را تصفیه كند، ولی اگر آلودگی به حدی رسید كه قادر به هضم و یا بازیابی آن نشد آلودگی پیش خواهد آمد.

تعریف آلودگی هوا:

آلودگی هوا به این صورت تعریف شده است كه هر جسم خارجی كه وارد هوا شود و هر عاملی كه نسبت معمولی مواد تشكیل دهندة هوا را تغییر دهد به طوری كه مقدار آنها در طی زمان باعث خسارت به حیات انسان، حیوان و گیاه گردد. مواد آلوده كنندة هوا ممكن است مقدارشان در هوا به اندازه ای نباشد كه محسوس گردد و یا تأثیری بر جا بگذارد، از این رو سازمانهای محیط زیست و بهداشت كشور های مختلف تعاریفی برای آلودگی هوا در ارتباط با تأثیرشان بر انسان، حیوان، گیاه و بلاخره آثار و ابنیه وضع كرده اند.مواد آلوده كنندة هوا:

مواد آلوده كنندة هوا نیز عبارتند از هر نوع مادة گازی، مایع، جامد و یا آمیخته ای از آنها كه در هوای آزاد پخش می گردد و باعث آلودگی هوا می گردد، مانند دود، دوده، ذرات معلق، ذرات رسوب كننده، اكسید های گوگرد، اكسید های نیتروژن، اكسیدهای كربن، اكسیدكننده ها، اسیدها، اوزون، مواد رادیو اكتیو، آمونیاك و باران های اسیدی.

منشاء مواد آلوده كنندة هوا:

مواد آلوده كنندة هوا ممكن است منشأ طبیعی داشته باشند مثل دود حاصل از آتشفشانها كه شامل دی اكسید كربن و دی اكسید سولفور می باشد و همچنین دود حاصل از آتش سوزی در جنگل ها و علفزارها. ولی اكثر مواد آلوده كنندة خطرناك ناشی از فعالیت های انسان است، همانند نیروگاه های تولید برق، كارخانه ها، پالایشگاها، اتومبیل ها و سوخت های فسیلی كه در محل های دیگری مثل منازل مسكونی استفاده می شود.

انسان و آلودگی هوا:

انسان با دخالت های خود در نظم طبیعت قدرت رفع آلودگی را از او گرفته است و نمی تواند در مقابل این همه آلودگیهائی كه در خاك، آب و هوا پیش می آید مقاومت كند و روز به روز منابع بیشتری آلوده و یا از بین می روند. با توجه به اینكه محیط زندگی انسان به كرة زمین محدود می شود و این كره نیز گنجایش آن محدود است و انسان نیز قادر نخواهد بود برای رفع نیاز های خود منابع را از جای دیگری بیاورد، بنابر این باید در حفظ آن كوشا باشد.

زندگی انسان و انواع حیوانات روی زمین مستقیماً و به طور غیر مستقیم به گیاهان وابسته هستند و غذای خود را از گیاهان می گیرند، اكسیژنی كه در اتمسفر زمین و جود دارد نیز حاصل فعالیت گیاهان است، گیاهان از نظر اكولوژیكی تولید كنندگان روی زمین هستند و اولین سطح زنجیرة غذائی را تشكیل می دهند، گیاهان خود تصفیه كنندگان هوا محسوب می گردند، حال اگر خود مورد تهدید آلودگی توسط انسان قرار گیرند چه باید كرد؟ اگر روزی گیاهان در اثر آلودگی از بین بروند آیا حیاتی و جود خواهد داشت؟ البته در حال حاضر مسئله خیلی خطر ساز نیست ولی به هر حال آلودگی اثرات زیادی روی گیاهان داشته و عملكرد گیاهان را محدود كرده است. بنابراین باید اثرات این آلودگیها را بر روی گیاهان بشناسیم و در آینده كه آلودگی بیشتر هوا حتمی است باید بتوانیم گیاهان مقاومی از طریق اصلاح نباتات ایجاد كرد.

نحوة تأثیر آلوده كننده های هوا بر گیاهان:

الف) اثر مستقیمآلودگی هوا روی گیاهان ممكن است شدید، مزمن و یا نامرئی باشد. اگر تراكم مواد آلوده كننده زیادتر از قدرت تحمل گیاه باشد، با توجه به سن و وضعیت گیاه و سایر عوامل اكولوژیكی محیط زیست و مدت زمان تماس، اثرات مختلفی بر جای می گذارد. در صورتی كه تراكم مواد آلوده كننده كم و زمان طولانی باشد اثر قوی ولی مزمن است و در نتیجة آن اندام گیاه كوچك می ماند، قدرت نشو و نمای گیاهان چند ساله كم می شود، تعادل جامعه گیاهی بهم می خورد و تركیب فلور و توزیع گونه ها دگرگون می شود. در سطح سلولی نیز آثاری ظاهر می شود كه شامل تغییر آنابولیسم و كاتابولیسم و كند شدن اعمال آنزیمی و تغییر رنگدانه ها می باشد.

ب) اثر غیر مستقیممهمترین اثر غیر مستقیم آلودگی هوا روی گیاهان از بین رفتن حشرات گرده افشان و در نتیجه كم شدن گرده افشانی گیاه می باشد كه مستقیماً عملكرد را كاهش می دهد. بسیاری گیاهان مثل یونجه و انجیر برای گرده افشانی به حشرات وابسته هستند، تعدادی نیز گرده افشانی آنها توسط پرندگان انجام می شود مثل وانیل.

میزان حساسیت گونه های مختلف گیاهی نسبت به آلودگی

بسته به غلظت مواد آلوده كننده، مدت زمان در معرض بودن گیاه و سن گیاه مقدار حساسیت و خسارت وارده بر گیاه متفاوت خواهد بود. در بین گونه های گیاهی تفاوت های عمده ای از لحاظ حد تحمل به انواع مود شیمیائی آلوده كننده دیده می شود. حتی در بین یك گونه نیز حساسیت تمام بوته ها یكسان نیست، با توجه به این تفاوتها یك متخصص اصلاح نباتات می تواند ارقام مقاوم را انتخاب و اصلاح نماید.

بسته به شرایط اقلیمی نیز ممكن است تفاوتهائی وجود داشته باشد. رطوبت زیاد خاك، رطوبت نسبی بالا در هوا و شدت نور زیاد خسارت آلودگی را بیشتر می كند. گونه های گیاهی نسبت به مواد مختلف آلوده كننده نیز تفاوتهائی نشان می دهند مثلاً یونجه، سویا و گوجه فرنگی به دی اكسید گوگرد حساس هستند در صورتی كه كرفس، ذرت و پیاز كاملاً مقاوم هستند.

تركیبات آلوده كننده هوا كه روی گیاهان اثر منفی دارند:

۱- تر كیبات گوگردی( اكسید های گوگرد، سولفید هیدروژن و مركاپتانها)

۲- تر كیبات نیتروژن دار( اكسید های نیتروژن)

۳- تر كیبات آلی ( هیدرو كربورها)

۴- اكسید كننده ها(اوزون)

۵- اكسید های كربن دار(منو اكسید كربن و دی اكسید كربن)

۶- گازهای دیگر مثل فلوراید هیدروژن و كلرید هیدروژن

با توجه به اینكه هر یك از این آلوده كننده ها دارای منشاء، علائم آلودگی، نحوة خسارات آنها و همچنین گیا هان مقاوم و حساس به آنها متفاوت می باشد بحث در مورد تك تك آلوده كننده ها طولانی خواهد شد. بنابراین در اینجا به عنوان نمونه فقط به گاز اوزون (O3) می پردازیم.

خصوصیات گاز اوزون:

این گاز طی یكسری واكنش های فتو شیمیائی تولید می گردد. ازعوامل تولید طبیعی آن تخلیه الكتریكی در هوا و تشعشعات خورشید (اشعه فرابنفش) در استراتوسفر می باشد. اوزون از تركیب اتم اكسیژن آزاد شده از دی اكسید نیتروژن( خارج شده از اگزوز اتومبیل ها و كارخانه ها) با ملكول اكسیژن(O2) در حضور نور كه انرژی لازم را برای واكنش ایجاد می كند تشكیل می شود.

لایه اوزون كه در جوف بطورطبیعی وجود دارد یك لایه حفاظتی است و نقش مهمی در حفاظت جانداران از اثرات مرگبار اشعة فرابنفش(UV) خورشید دارد. اما افزایش غلظت آن در سطح زمین برای گیاهان مضراست.

خسارت گاز اوزون معمولاً همراه با دی اكسید گوگرد(So2) و پراكسی اسیل نیترات(PAN) بیشتر می شود.

غلظت این گاز در اتمسفر غیر آلوده كننده ۰٫۰۱-۰٫۲ ppm می باشد و در آلودگی شدید به ۰٫۵ – 0.8 ppm می رسد. گیاهان حساس حداكثر تا ۰٫۱ ppm و گیاهان مقاوم تا ۰٫۳۵ ppm را تحمل می كنند.

نحوة خسارت اوزون به گیاهان :

علائم خسارت این گاز در سطح بالائی برگها بصورت لكه های ریز سیاه و روشن و یا بصورت برنزه شده دیده می شود. اكثر محصو لات زراعی، درختان میوه و گیاهان علفی به این گاز حساس هستند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تعیین وزن اتمی منیزیم

تعیین وزن اتمی منیزیم

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۰۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۳
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تعیین وزن اتمی منیزیم

تعیین وزن اتمی منیزیم منیزیم : منیزیم عنصری فلزی به رنگ سفید نقره ای است که در گروه ۲ جدول تناوبی قرار دارد .این عنصر در سال ۱۸۰۸ توسط humphrey davy دانشمند انگلیسی کشف گردید.از الکترو لیز نمک کلرید منیزیم و همچنین از آب دریا بدست می آید. منیزیم و ترکیبات آن مدت زمان مدیدی است که شناخته شده هستند .منیزیم هشتمین عنصر از نظر فراوانی در پوسته زمین به حساب می آید .این عنصر در نهشته های عظیم در کانیهای مگنزیت ،دولومیت ودیگر کانی ها یافت می شود. این عنصر از الکترولیز کلرید منیزیم ناشی از اب های نمک دار ،چاه ها و آب دریا ها حاصل می شود . منیزیم عنصری سبک به رنگ سفید نقره ای است این عنصر به راحتی در درجه حرارت بالا می سوزد و شعله سفید رنگ وتابناکی در موقع سوختن نمایان می کند . موارد استفاده این عنصر شامل مواد محترقه و منفجره شامل بمب های آتش زا می باشد . حدود یک سوم ترکیبات الو مینیومی و آلیاژهای ضروری برای هواپیما ها و موشکها از این عنصر استفاده می شود .این عنصر دارای خاصیت جوش خوردگی بهتر از آلومینیوم می باشد که برای عناصر آلیاژی مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین برای تولید گرافیتهای حلقه ای چدنی کاربرد دارد. همچنین این عنصر یک عامل کاهنده در تولید اورانیوم خالص و نمکهای فلزی است. هیدروکسید ،کلرید،سولفات و سیترات منیزیم در دندانپزشکی استفاده می شود . به علت اشتعال پذیری بالای این عنصر برای سوخت کوره های کارخانه ها استفاده می شود . ترکیبات آلی منیزیم نقش حیاتی در زندگی گیاهی و جانوری دارند . کلرفیل گیاهان دارای منیزیم است. به علت اشتعال پذیری بالای منیزیم موقع استفاده از این عنصر باید دقت لازم را به عمل بیاوریم. در موقع سوختن منیزیم نباید از آب استفاده کرد. روش کار : ابتدا درون یک ارلن تمیز،به مقدار کمی آب می ریزیم وسپس در حدود ۱۵ml Hcl غلیظ به آن اضافه میکنیم (باید توجه داش که در هنگام برداشتن Hcl غلیظ از عینک ایمنی استفاده کنی) و سپس به ارلن آب اضافه کرده تا ارلن پر شود(تا وسط گردنه ارلن) . سپس یک تکه نوار منیزیم را وزن کرده،(m=0.024 gr ) آن را درون بشر انداخته و درپوش ارلن را که لوله ی شیشه ای از وسط آن می گذرد ،می گذاریم. در انتهای لوله شیشه ای یک بشر می گذاریم .در درون ارلن واکنش زیر اتفاق می افتد: ۲HCl + Mg MgCl2 + H2 با پیشرفت واکنش حجم گاز H2 موجود در ارلن بیشتر شده ،با بالا رفتن فشار به سطح مایع درون ارلن فشار می اید، از لوله شیشه ای بالا آمده و درون بشر می ریزد.واکنش تا جایی پیش می رود که منیزیم به طور کامل با HCl واکنش دهد. یک دما سنج درون بشر می گذاریم تا دمای مایعی که از ارلن به بشر می ریزد بدست آید.دما را یادداشت می کنیم (T1=297.5k ) . مایع موجود درون بشر را به یک استوانه مدرج منتقل کرده تا حجم مایع بدست آید(V1=138ml ).این حجم در واقع همان حجم گاز هیدروژنی است که از واکنش منیزیم با محلول HCl تولید شده است. فشار آزمایشگاه را نیز (p1=750 mmHg ) در نظر می گیریم .شرایط استاندارد را نیز در نظر می گیریم،(T2=273 K وp2=760 mmHg ). مقادیر فوق را در فرمول زیر جایگزین کرده تا حجم گاز H2 در شرایط استاندارد بدست آید (v2 ). P1 V1 / T1 = P2 V2 / T2 750×138/297.5 = 760×V2/273 V2=124.96 ml با توجه به اینکه ۱ mol از هر گازی ۲۲٫۴L حجم دارد تعداد مول H2 بدست می آید: mol H2 = 0.12496L .(1mol / 22.4L) = 5.578×10-3 mol H2 از آنجایی که در فرمول واکنش ضرایب H2 وMg برابر هستند ،در نتیجه: Mol H2 = mol Mg = 5.578×10-3 با استفاده از فرمول زیر وزن اتمی منیزیم بدست می آید: M = m / n = 0.24 / 0.005528 = 43.021 محاسبه ی درصد خطا: ۱۰۰ × مقدار واقعی /مقدار تجربی – مقدار واقعی=درصد خطا ۲۴٫۳۰۵۰-۴۳٫۰۲۱/۲۴٫۳۰۵۰ × 100 = 77% =درصد خطا دلایل خطای آزمایش: عواملی که باعث خطا در ازمایش شده ۱٫ مقداری از محلولی که از ارلن بالا امده در لوله باقی مانده که در اندازه گیری حجم گاز H2 محاسبه نشده.(هوای درون لوله در اندازه گیری حجم H2 لحاظ نشده). ۲٫ بشر بر روی میز کار که از جنس سنگ است قرار داده شده بود که از نظر دما عایق نبود در نتیجه دمای محلول ما دارای خطا شده است. ۳٫ اشکال فنی ترازویی که با آن وزن Mg را اندازه گیری کردیم.

آزمایش تیتر کردن اسید و باز

تئوری آزمایش

در روش تیتر کردن سلولی با غلظت مشخصی به محلول دیگر اضافه می‌شود تا واکنش شیمیایی بین دو ماده حل شده کامل گردد. محلولی که غلظت آن مشخص باشد، محلول استاندارد است. در عمل تیتر کردن ، محلول استاندارد را از یک بورت به محلولی که باید غلظت آن اندازه گرفته شود، می‌افزایند و این عمل تا وقتی ادامه دارد که واکنش بین محلول استاندار تیتر شونده کامل شود. پس با استفاده از حجم و غلظت محلول استاندارد و حجم محلول تیتر شونده ، غلظت محلول تیتر شونده را حساب می‌کنند.

وسایل لازم

* بورت ۵۰ میلی لیتر* بالون ژوژه ۱۰۰ میلی لیتری و ۵۰ میلی لیتری* ارلن مایر ۲۵۰ میلی لیتری* بشر ۱۰۰ میلی لیتری* ترازوی دقیق مواد شیمیایی لازم* تیتر ازول کلریدریک اسید ۰،۱ نرمال* سود* اگزالیک اسید خالص* فنل فتالئین روش آزمایشبخش اول : تعیین نرمالیته سود مجهولنمونه مجهول سود (NaOH) در بالون ژوژه ۱۰۰ میلی لیتری را با آب مقطر به حجم رسانده ، هم می‌زنیم. پس یک بورت ۲۵ میلی لیتری را ابتدا با آب مقطر سپس با محلول سود تهیه شده شستشو می‌دهیم و توسط گیره به پایه متصل می‌کنیم. داخل بورت ، محلول سود ریخته ف محلول را در صفر تنظیم می‌کنیم.* در نوک بورت نباید حباب هوا وجود داشته باشد. در صورت وجود داشتن هوا در نوک بورت باید شیر بورت را کمی باز کرد تا نوک بورت از مایع پر شود.* در موقع خواندن بورت ، چشم باید در امتداد سطح مایع بوده و عدد مقابل خط زیر سطح مقعر مایع خوانده شود.حال یک ارلن مایر که پیپت ۱۰ میلی لیتری و با کلریدریک اسید ۰،۱ نرمال شستشو داده ایم، ۱۰ میلی لیتر کلریدریک اسید ۰،۱ نرمال می ریزیم. سپس ۲ قطره فنل فتالئین اضافه می‌کنیم. ارلن را زیر بورت قرار داده ، با دست چپ بشر بورت را باز می‌کنیم تا قطره قطره محلول سود به محلول اسید اضافه شود و با دست راست ، ارلن را به‌آهستگی حرکت دورانی می‌دهیم. طی این عمل ، محلول داخل ارلن ، رنگ ارغوانی (صورتی رنگ) می‌شود و این نشانگر بازی شدن محلول داخل ارلن است. افزایش سود را متوقف کرده و حجم سود مصرفی را از روی بورت می‌خوانیم.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تقطیر

تقطیر

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

موضوع:

تقطیر

تقطیرروشی برای جداسازی مواد شیمیائی براساس تفاوت های بین آنها ازنظرعمل تبخیردرتركیب نقطه جوش مواد است. تقطیرتشكیل دهنده یك مرحله بزرگ تر شیمیائی است و بنابراین به یك عمل واحد اشاره می كند. ازنظرتجاری تقطیركاربردهای فراوانی دارد. این امربرای جداسازی نفت خام به تركیباتش برای كاربردهای خاص مانند : حمل و نقل ، تولیدنیرو(برق) و گرما است. آب درجهت جداسازی ناخالصی های آن تقطیرمی كنیم این ناخالصی ها شامل : نمك ازآب دریا است. هوا مورد تقطیرقرارمی گیرد كه درجهت جداسازی تركیبات آن است .

معمولاً اكسیژن ، نیتروژن و آرگون برای كاربرد درمصارف صنعتی است. هم چنین تقطیرحل شده های تخمیرشده نیزمورد استفاده قرارمی گیرد كه ازگذشته های دوربرای تولید آشامیدنی های تقطیری با میزان الكل زیاد كاربرد داشته است.

مفاهیم

تاریخچه

كاربردهای تقطیر

مدل ایده ال (مطلوب) تقطیر

۱-۳- تقطیردسته ای(گروهی)

۲-۳- تقطیرمداوم

۳-۳- بهبودهای كلی

۴- تقطیردرمقیاس آزمایشگاهی

۱-۴- تقطیرساده

۲-۴- تقطیرتكه تكه اجزاء

۳-۴- تقطیربخار

۴-۴- تقطیرخلأ

۵-۴- تقطیرخلأحساس به هوا

۶-۴- تقطیركوتاه مدت ( مسیر)

۷-۴- انواع دیگر

۵- تقطیرایزوتوپ ها

۱-۵- شكستن ایزوتوپ با فشاریك جانبه

۲-۵- تقطیرحركت( گریز) فشار

۶- تقطیرصنعتی

۷- تقطیردرتولید موادغذائی

۱-۷- تقطیرآشامیدنی ها

۸- منابع

۹- ارتباطات خارجی

۱۰- مجموعه

تاریخچه

اولین روش ها و مراحل تقطیرخالص برای تولید مواد خالص شیمیائی توسط شیمیدانان مسلمان عرب برای مصارف واهداف صنعتی انجام شد،مانند: جداسازی عطرهای طبیعی و تولید الكل خاص بود. اگرچه، اشكال جدید تقطیردرحدود ۲میلیون سال قبل ازمیلاد مسیح توسط كیمیاگران شهربابل دربین النهرین شناخته شد.

بعد ازتقطیرتوسط كیمیاگران یونانی درقرن یكم میلادی شناخته شد و توسعه های بعدی ازتقطیردرمقیاس عظیم درپاسخ به درخواست های مشروبات الكلی اتفاق افتاد.اسكندراولین دستگاه تقطیررااختراع كرد و اولین توضیحات دقیق درمورد دستگاه تقطیرتوسط الكساندریا درقرن چهارم داده شد.

درقرن۸ شیمی گران مسلمان اولین افرادی بودند كه مراحل تقطیرخالص كه مواد شیمیائی را كاملاً خالص كند اختراع كردند. درمیان اینها ( عربها ) جبیردرعراق در۸۰۰سال پیش بودند كه تعداد زیادی ازدستگاه های تقطیرومراحل آن رااختراع كردكه هنوزمورد استفاده قرارمی گیرند. به ویژه دستگاه پالشگراولین دستگاه درپاسخ كه كاملاً می تواند مواد شیمیائی را خالص كند.

یك دیگ درون یك حباب شیشه ای و طراحی آن به عنوان مدلی برای دستگاه های مدرن درمقیاس بزرگ به كارمی رود. مانند : دستگاه hickman . مواد نفتی برای اولین بارتوسط شیمی گرمسلمان دیگربه نام الاراضی مورد تقطیردرقرن نهم قرارگرفت كه برای تولید نفت بود ، درحالی كه تقطیربخارتوسط Avicenna در اوایل قرن۱۱ انجام شد كه برای تولید مواد نفتی اصلی استفاده شد.

همانطوركه كیمیاگری به علم شیمی تكامل یافت ، مسیرها ( رگ ها ) كه قرع نامیده می شد برای تقطیرمورد استفاده قرارگرفت.هم دستگاه تقطیرهم قرع ظروف شیشه ای هستند كه لوله بلند كه دریك نقطه درگوشه پائین مثلث كه به عنوان خنك كننده هوا مورد استفاده قرارمی گیرد كه منجربه چكیده شدن قطرات به سمت پائین برای جمع شدن می شود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تكنیك RBS یكی از تكنیك های تجزیه ای

تكنیك RBS یكی از تكنیك های تجزیه ای

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۴۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۲
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقدمه:

تكنیك RBS یكی از تكنیك های تجزیه ای می باشد كه اجبار استفاده از شتاب دهنده را بنا كرده است این یك ابزار مهم برای تجزیه مواد و ایجاد یك روش قدرتمند برای رسیدن به توزیع عمقی عناصر ناخالص در ppm در نواحی سطحی كم از نمونه می باشد و بر مبنای پراكندگی را در ؟؟ می باشد. همچنین به طور اختصار RBS هم نامیده می‌شود. كه همان Ruther ford Backscattering Spectrometry می باشد. این روش از آنالیز بر مبنای آشكارسازی (تشخیص) ذرات باردار كه به صورت الاستیك بوسیله هسته های نمونه مورد آنالیز پراكنده شده اند می باشد و می تواند بوسیله y(a a)y نشان داد.

RBS انرژی ذرات باردار (معمولاً ) را اندازه می گیرد كه از نمونه به صورت معكوس توزیع یافته (هندسه پخش ) میزان كاهش انرژی در برخورد با هسته های اتمی وابسته به عدد اتمی z هر عنصر حاضر در ماده هدف می باشد. اگرچه اندازه گیری های RBS فقط هنگامی می تواند خیلی درست و واقع گرایانه باشد كه فقط در جهت وارونه (عقب) باشد در حالیكه اندازه گیری های عملی و قابل استفاده معمولاً شامل پخش در جهت وارونه به خوبی جهت جلو (به سمت جلو) می باشد و توزیع با غیر مقطع عرضی را در فون (سطوح متقاطع غیر را در ؟؟ اگر نیروهای هسته ای مهم شوند آن در انرژی های بالای برخوردی اتفاق می افتد و زوایای پراكندگی بالا و عدد اتمی پایین از ماده هدف).

بنابراین اسم RBS در برخی موارد اسم درستی انتخاب نشده است و RBS برخی اوقات پراكندگی الاستیك ذره ای (Particle Elastic Scattering) نامیده می شود.

تكنیك RBS به صورت گسترده برای آنالیز لایه نزدیك سطح جامدات بكار می رود و برای تعیین پروفایل غلظت مهم می باشد. عمق عناصر سنگین در مواد سبك به عنوان تابعی از انرژی آشكار می شود. استفاده از RBS با پرتو دوترون یك سازش مفید بین RBS پروتونی و ذرات می باشد كه برای لایه های ضخیم تر اغلب در هنر و باستان‌شناسی مورد استفاده قرار می گیرد (Barfoot 1986) با استفاده از PIXE ، آنالیز چند عنصری در محدوده‌ی زیادی از عناصر در نواحی عمقی ممكن است، ولی تكنیك RBS یك نقطه مثبت نسبت به تكنیك در مواردی كه توزیع عمقی یك یا عناصر بیشتر مطلوب می‌باشد، دارد ) عمق آنالیز شده (میكرومتر) برای یون های He و برای پروتونها)

روش های دیگر نمایش ناخالصی استفاده از واكنشهای هسته ای (NRA) می باشد كه محدود به برخی عناصر سبك می شود.

سینماتیك:

برای تفرق (پراكندگی) در سطح نمونه تنها مكانیزم از دست دادن انرژی مومنتم كه به اتم هدف منتقل شده می باشد نسبت انرژی اتم‌های پرتاب شونده قبل و بعد از برخورد عامل سینماتیكی گفته می شود.

مقدار بیشتری جدایی بین انرژی های اجزای به طور معكوس توزیع یافته از اجزاء سبك نسبت به اجزاء سنگین وجود دارد. بخاطر اینكه یك مقدار قابل توجه از مغتم جابجا شده از جزء برخوردی به اتم هدف سبك هنگامیكه جرم اتم هدف افزایش پیدا می كند، مغتم كمتری به اتم هدف منتقل می شود و انرژی اجزاء به طور معكوس توزیع یافته به صورت جانبی به انرژی اجزاء برخوردی نزدیك می شود. به این معنی است كه RBS برای تشخیص بین دو جزء سبك خیلی مفیدتر از تشخیص بین دو عنصر سنگین است.

RBS قدرت تفكیك جرمی خوبی برای اجزای سبك دارد اما برای اجزای و عناصر سنگین وضوح و جرمی خوبی ندارد كه برای رسیدن به وضوح جرمی خوب در پایان راه حلی آورده شده است.

برای مثال زمانی كه به اجزاء سبك برخورد می كند (O N C) یك جزء قابل توجه از انرژی برخورد كننده (پرتاب شونده) به اتم هدف منتقل می شود و انرژی ثبت شده برای رویداد توزیع یافتگی به صورت معكوس خیلی كمتر از انرژی پرتو می باشد. معمولاً ممكن است كه C ، N ، p و Si را از همدیگر مجزا كرد ولو اینكه این عناصر در جرم فقط در حدود ۱amV باهم تفاوت دارند. بهرحال هنگامیكه جرم اتمی كه به آن برخورد وارد می شود (یعنی جرم اتمی جزء نمونه) افزایش یابد جزء كمتر و كمتری از انرژی جزء پر تاب شده در طول برخورد به جزء هدف منتقل می شود و انرژی اتم به طور معكوس توزیع یافته شده به صورت مجانب ؟؟ پرتو نزدیك می شود.

ممكن نیست كه W را از Ta و یا Fe را از Ni مجزا قرار داد زمانیكه این عناصر در یك عمق مساوی از نمونه قرار داشته باشند ولو اینكه این عناصر سنگین همچنین در جرم نیز فقط در حدود ۱amV تفاوت دارند یك موضوع وابسته مهم این است كه He نمی تواند به صورت وارونه از اتم های H یا He در یك نمونه پراكنده شود. عناصری سبك یا سبك تر از عناصر پرتاب شده در عوض می توانند در مسیر رو به جلو با انرژی قابل توجه پراكنده شوند. بنابراین، این عناصر نمی توانند با استفاده از RBS كلاسیك كشف شوند. اگرچه با جایگذاری یك آشكارساز بطوریكه این رویدادهای پراكندگی به سمت جلو می تواند ثبت شود، این عناصر می توانند به صورت كمی بوسیله یك اصل شبیه RBS اندازه گیری شوند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تهیه، ساخت و شناسایی پلی مرها

تهیه، ساخت و شناسایی پلی مرها

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۷۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۱۶
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تهیه، ساخت و شناسایی پلی مرها

با آنکه واکنشهای مورد استفاده در تهیه پلی مرها معمولاً با واکنشهایی که در سنتز مولکولهای کوچک به کار می روند یکسان هستند، وزن مولکولی بالا در محصولات پلی مری و نتیجه فیزیکی اندازه و بر هم کنشهای زنجیر، باعث می شود که پلی مرها خواص ویژه خود را داشته باشند. از این رو آنها اغلب به روشهای کاربردی و شناسایی ویژه ای نیاز دارند که کاملاً متفاوت با روشهای مربوطه در مولکولهای کوچک است.

فنون تهیه و استفاده از پلی مرها

علاوه بر روشهای آزمایشی مرسوم، فنون ارائه شده زیر، گسترده ای در سنتز آزمایشگاهی پلی مرها دارند.

استفاده از حمامهای با دمای ثابت

گاهی گرم کردن مخلوط واکنشهای پلی مر شدن، در یک دوره زمانی طولانی و در یک دمای ثابت ضرورت پیدا می کند. یکی از مرسومترین راههای این کار، استفاده از حمام بخار است (شکل ۲-۱).

یک لوله آزمایش بزرگ ( اینچ) را تا حدود یک چهارم پر می کنند و سپس آن را تا مرحله جوشیدن گرما می دهند. این لوله گرم شده در بخارها معلق می شود و به زودی به دمای ثابت می رسد.

جدول ۲-۱ فهرست ناکاملی از موادی است که به عنوان حمامهای بخار به منظور کنترل دماها مورد استفاده قرار می گیرند. اگرچه بیشتر این مواد، به کار رفته اند و موثر بودن آنها مسلم شده است، ولی پایداری آنها در درازمدت، دستخوش تغییر می شود. چون برخی از این مواد در طول مدت استفاده به سوی ابر گرم شدن گرایش پیدا می کنند، توصیه می شود که دمای واقعی بخار همه روزه وارسی می شود.

حمامهای مرسوم ثابت – دما، که به روش الکتریکی گرم و کنترل می شوند، معمولاً برای دماهای پایینتر از دماهای خاص مناسب حمامهای بخار، مورد استفاده قرار می گیرند. بطریهای لیوانی و تکان دهنده ها، برای پلی مر کردن تعداد نسبتاً زیادی از نمونه ها در دمای یکنواخت در دسترس بوده و اغلب برای همه برنامه های پژوهشی وسیع ضروری هستند. بطریهای لیوانی به صورت دوازده تایی یا بیشتر و یا بطریهای آب سودای کوچک، به صورت پیرایش پذیر (قابل اصلاح)، در بازار وجود دارند.

خالص سازی واکنشگرها

اگرچه خالص سازی واکنشگرها تنها مختص شیمی پلی مر نیست، ولی برای توفیق عملی در پلی مر کردن یک امر اساسی به شمار می رود. جامدات باید تبلور مجدد شوند تا به نقطه ذوب ثابت و دقیقی برسند و مایعات باید تقطیر جزء به جزء شوند تا محصولی بدهند که در کروماتوگرافی گازی حتی الامکان تنها یک پیک بدهد. با این همه، ملاک نهایی خلوص، پلی مر شدن موفقیت آمیز است. فنون ویژه مربوطه در جای مناسب عنوان خواهند شد.

در مثالهای سنتزی، ملاحظه خواهد شد که معمولاً از یک گاز بی اثر به منظور پاکسازی ابتدایی واکنشگاه یا برای پوشش دادن یا روفتن پیوسته سیستم تهیه پلی مر استفاده می شود. علت این است که اکسیژن ممکن است مستقیماً در واکنش پلی مر شدن دخالت کند یا باعث تخریب پلی مر یا واکنش دهنده گردد. بنابراین لازم است محتوای اکسیژن گاز بی اثر مورد استفاده آن قدر پایین باشد که عملاً از این مشکلات پیشگیری شود. آرگون با درجه خلوص بالا عموماً یکی از گازهای تجارتی موجود است که دارای پایینترین محتوای اکسیژن بوده و از هوا چگالتر است؛ برای پوشش دادن واکنشها و دفع اکسیژن از سیستم یک انتخاب عالی نیز هست. البته این گاز واقعاً گران است و بنابراین اغلب برای استفاده متداول و گسترده انتخاب نمی شود. نیتروژن «از نوع مصرفی در لامپها» که برای استفاده مستقیم در بسیاری از این کاربردها تهیه و خریداری می شود، محتوی قدری اکسیژن باقیمانده (حدود ) است و تنها از تأثیر بسیار اندکی در سرعت یا جنبه های دیگر پلی مر شدن برخوردار است. در جایی که از نیتروژن به مدت طولانی و در دمای بالا برای پاکسازی یک سیستم استفاده می شود، حتی مقدار اندک اکسیژن نیز ممکن است باعث تخریب گردد. برای خارج کردن قسمت زیادی از اکسیژن باقیانده در نیتروژن تجارتی، اغلب بهتر است آن را از درون محلولی از یک آلومینیم آلکیل در حلالی با نقطه جوش بالا و یا از روی مارپیچ مسی که تا گرم شده است، عبور دهند. در روش اول، باید از یک آلومینیم آلکیل با وزن مولکولی بالا استفاده شود، زیرا برای استفاده ایمنی بیشتری دارد. بهترین انتخاب، تری آلکین آلومینیم حاصل از پیشرفت واکنش تری اتیل آلومینیم و اتیلن است که در یک توزیع پواسون از ۲ تا بالای ۱۸ ، متوسط طول آلکیل آن ۱۲ کربن است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل