تحقیق اعاده حیثیت

تحقیق اعاده حیثیت

تحقیق اعاده حیثیت

دانلود فایل اعاده حیثیت ۳۱ صفحه با فرمت WORD چكيده اعاده حيثيثت قضايي و قانوني كه تدبيري براي تسهيل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكوميت كيفري از سجل (شناسنامه) قضايي شخص، مجازاتهاي تبعي مترتب بر محكوميت كيفري را ساقط كرده و حقوق سياسي و اجتماعي شخص را به او باز مي گرداند. همچنين امكان برخورداري شخص را از پاره اي امتيازات قانوني چون آزادي مشروط كه بهره مندي از آنها منوط به فقدان سابقه محكوميت كيفري است فراهم مي كند. ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي‏، تلاشي در خور اما ناقص براي استقبال از تأسيس اعاده حيثيت قانوني است كه با پذيرش برخي از آثار اعادة حيثيت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعي به محكوم» را تداعي مي كند و نيازمند بازنگري

تحقیق مجازات قتل عمدی در حقوق ایران

تحقیق مجازات قتل عمدی در حقوق ایران

تحقیق مجازات قتل عمدی در حقوق ایران

دانلود فایل مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ۱۵ صفحه با فرمت WORD مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ، قصاص می باشد ( ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول می باشد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می شود ، قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوق خارجی با حصول سرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوق ایران مجازات اصلی خود را ندارد و بر عکس ، حقوق خارجی

تحقیق نظام قضائی

تحقیق نظام قضائی

تحقیق نظام قضائی

دانلود فایل نظام قضائی ۲۷ صفحه با فرمت WORD مسألة قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي، امريست حياتي، از اين رو ايجاد نظام قضائي برپاية عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است. اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن، لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد." وَ اِذا حكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدل " ((از مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ))

تحقیق قوه ‏قضائیه در قانون اساسی

تحقیق قوه ‏قضائیه در قانون اساسی

تحقیق قوه ‏قضائیه در قانون اساسی

دانلود فایل قوه ‏قضائیه در قانون اساسی ۳۰ صفحه با فرمت WORD قوه‏ قضائیه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است : رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امورحسبیه که قانون معین می‏کند . احیای حقوق‏عامه و گسترش عدل وآزادی‏های مشروع . نظارت برحسن اجرای قوانین . کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام .

تحقیق جرایم

تحقیق جرایم

تحقیق جرایم

دانلود فایل جرایم ۳۷ صفحه با فرمت WORD شروع به جرم : ماده‌ي ۴۱ : هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم ميشود. تبصره ۱ :مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه هاي جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست. تبصره ۲: كسي كه شروع به جرمي كرده است به ميل خود آنرا ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد. . .

مقاله نسل کشی چیست؟

مقاله نسل کشی چیست؟

مقاله نسل کشی چیست؟

دانلود فایل نسل کشی چیست؟ ۳۱ صفحه با فرمت WORD مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳ ۲ -سابقه و تعريف جنايت نسل كشي ………………………………………………………………………………………………………………… ۴ ۳-شيوه هاي نسل كشي …………………………………………………………………………………………………………….. ……………. ۵ ۱-۳ -قتل اعضاي گروه………………………………………………………………………………………………………………………………۵ ۲-۳-ايرادصدمة شديد جسمي يا رواني به اعضاي گروه …………………………………………………………………………………………… ۷ ۳-۳- قرار دادن عمدي گروه در معرض شرايط زيستي نامناسب كه باعث نابودي جسمي كلي يا بخشي از گروه شود…………………. ۷ ۴-۳- تحميل اقدامهايي به منظور جلوگيري از توالد در گروه ………………………………………………………………………………………. ۸ ۵-۳-انتقال اجباري كودكان از گروهي به گروه ديگر……………………………………………………………………………………………… ۸ ۴- عنصر رواني جنايت نسل كشي …………………………………………………………………………………………………………………. ۹ ۱-۴- قصد نابود

مقاله «حقوق غیرمالی زن در خانواده»

مقاله «حقوق غیرمالی زن در خانواده»

مقاله «حقوق غیرمالی زن در خانواده»

تحقیق رشته حقوق عنوان تحقیق: حقوق غیرمالی زن در خانواده تعداد صفحات: ۳۷ صفحه فرمت فایل: Word فهرست مطالب: چکیده مقدمه قرآن و گوهر انسان بدور از جنسیت عدالت در نظام تکوین و تشریع جایگاه حسن معاشرت در روابط خانواده معروف در نگاه مفسران معاشرت به معروف در قانون تقدم مصالح خانواده بر مصالح فردی قرآن و حسن معاشرت روایات و حسن معاشرت جایگاه حمایت از حقوق غیر مالی در اصول حاکم بر خانواده جانبداری برتر از

پایان نامه «حق شفعه در حقوق مدنی ایران»

پایان نامه «حق شفعه در حقوق مدنی ایران»

پایان نامه «حق شفعه در حقوق مدنی ایران»

تحقیق رشته حقوق عنوان تحقیق: حق شفعه در حقوق مدنی ایران تعداد صفحات: ۶۸ صفحه فرمت فایل: Word فهرست مطالب: پیشگفتار الف – موضوع تحقیق ب – هدف از انتخاب موضوع ج – روش تحقیق د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث مقدمه الف – تعریف حق شفعه ب – اطراف حق شفعه ج) فلسفه اخذ

رساله خلع يد در راي صادره در پرونده کلاسه دادگاه عمومي –حقوقي

رساله خلع يد در راي صادره در پرونده کلاسه دادگاه عمومي –حقوقي

رساله خلع يد در راي صادره در پرونده کلاسه دادگاه عمومي –حقوقي

دانلود رساله پایان نامه خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده کلاسه ۴۸۷ شعبه نوزدهم دادگاه عمومي – حقوقي تهران و راي تجديد نظر مربوطه ۶۱ ص فرمت WORD

رساله بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

رساله بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

رساله بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

دانلود رساله پایان نامه بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران ۳۵۵ ص فرمت WORD فهرست مطالب: مقدمه بخش نخست: کليات فصل اول: تعريف، ماهيت و خصالص جزاي نقدي گفتار اول: تعريف جزاي نقدي گفتار دوم: ماهيت جزاي نقدي گفتار سوم: خصائص جزاي نقدي فصل دوم: مزايا، معايب و شيوه هاي رفع معايب جزاي نقدي گفتار اول: مزاياي جزاي نقدي گفتار دوم: معايب جزاي نقدي گفتار سوم: شيوه هاي رفع معايب جزاي نقدي الف- کاربدل از جزاي نقدي ب- رژيم روزهاي جزاي نقدي فصل سوم: اقسام جزاي نقدي گفتار اول:جزاي نقدي ثابت و نسبي الف- جزاي نقدي ثابت ب- جزاي

رساله سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

رساله سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

رساله سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

دانلود پایان نامه رساله سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی ۹۱ ص فرمت Word فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه تحقیق ۱: بيان مساله ۲: سئوالهاي تحقيق ۳: فرضيه ها ۴: سابقه تحقيق ۵ : ضرورت انجام تحقيق ۶: اهداف تحقيق ۷ : روش تحقيق ۸: قملرو تحقيق ۹: کاربردهای تحقیق ۱۰: ساختار تحقیق فصل اول : كليات( مفاهیم، پیشینه و عوامل پیدایش جرایم گمرکی) مبحث اول: مفاهيم و تعاريف گفتار اول: سیاست جنایی

رساله جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

رساله جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

رساله جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

دانلود پایان نامه رساله جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي ۲۹۲ ص فرمت word فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول كليات ۷ مبحث اول: تاريخچه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي ۸ گفتار اول- دوران باستان ۹

بررسی راهکارهای مقابله با جرائم ناشی از جعل اسناد هویتی

بررسی راهکارهای مقابله با جرائم ناشی از جعل اسناد هویتی

بررسی راهکارهای مقابله با جرائم ناشی از جعل اسناد هویتی

دانلود رساله پایان نامه بررسی راهکارهای مقابله با جرائم ناشی از جعل اسناد هویتی ۳۱۷ ص فرمت WORD قابل ویرایش چكيده اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل مي شود . اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار مي گيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون

رساله بررسی مسئولیت ها و روش های جبران خسارات معنوی در فقه و حقوق

رساله بررسی مسئولیت ها و روش های جبران خسارات معنوی در فقه و حقوق

رساله بررسی مسئولیت ها و روش های جبران خسارات معنوی در فقه و حقوق

دانلود پایان نامه رساله بررسی مسئولیت ها و روش های جبران خسارات معنوی در فقه و حقوق ۲۸۴ ص فرمت WORD فهرست مطالب مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… ۱ بخش اول : كليات ………………………………………………………………………………………… ۵ فصل اول : مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي ……………………………………………. ۶ مبحث اول : معاني و ملاك‌ها و ريشه‌هاي تاريخي مفهوم خسارت معنوي ………………….. ۷ معني لغوي خسارت ……………………………………………………………………… ۷ معني اصطلاحي خسارت ……………………………………………………………….. ۹ انواع تقسيمات خسارت و معيار آن ………………………………………………… ۱۱ الف – خسارت ناشي از نقض قرارداد ………………………………………………….. ۱۲ ب- خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع ………………………. ۱۳ ج- خسارت ناشي ازارتكاب جرم…………………………………………………………. ۱۳ ملاك تشخيص خسارت مادي از معنوي ………………………………………….. ۱۶ تعريف

رساله وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

رساله وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

رساله وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

دانلود پایان نامه رساله وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ۱۱۳ ص فرمت WORD قابل ویرایش مقدمه: همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو

بررسی ماده ۱۲ قانون کار در پرونده کلاسه ۸۶ / ۱۷۷ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

بررسی ماده ۱۲ قانون کار در پرونده کلاسه ۸۶ / ۱۷۷ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

دانلود پایان نامه رساله بررسی ماده ۱۲ قانون کار در پرونده کلاسه ۸۶ / ۱۷۷ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ۳۵ ص فرمت WORD قابل ویرایش مقدمه : چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از

وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي

وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي

وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي

دانلود پایان نامه رساله وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه) ۱۵۳ ص فرمت WORD قابل ویرایش فهرست مطالب چکیده مقدمه بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه) فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام مبحث اول : نفقه زوجه غایب گفتار اول : تعریف نفقه بند اول : معنای لغوی نفقه بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه الف – نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه) ب – نفقه از نظر حقوقی گفتار دوم : ادله وجوب نفقه بند اول : در قرآن کریم بند دوم : در سنت اسلام

پروژه کلاسی حقوق: نقش مجلس چهاردهم قانونگذاري

پروژه کلاسی حقوق: نقش مجلس چهاردهم قانونگذاري

پروژه کلاسی حقوق: نقش مجلس چهاردهم قانونگذاري

دانلود پروژه کلاسی حقوق: نقش مجلس چهاردهم قانونگذاري ۱۷ صفحه با فرمت word فهرست مطالب: عنوان صفحه ۱- مقدمه ۲ ۲- افتتاح دوره ی چهاردم قانون گذاری ۳ ۳- مقدمات آمادگی و رسمیت مجلس ۵ ۴- زندگی سید محمد صادق طباطبایی ۷ ۵- وقایع و قوانین مهم وضع شده در دوره ی چهاردم ۱۰ ۶-