۲۵
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلpdfحجم فایل2.896 مگا بایتتعداد صفحات116برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلفهرست مطالبفصل اول: وضعیت کنونی صنعت فولاد ایرانوضعیت کنونی عرضه فولاد در ایران شمشهای فولادی محصولات نهایی طولی محصولات نهایی تخت جمع بندی وضعیت کنونی مصرف فولاد در ایران مصرف نهایی فولاد خام مصرف نهایی محصولات طولی مصرف نهایی محصولات تخت بررسی روند مصرف سرانه فولاد خام و محصولات فولادی...
۲۴
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلpptحجم فایل2.076 مگا بایتتعداد صفحات58برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبخشی از محتوا فایل:تقاضا و سیستم های كنترل موجودی فصل سومسیستم های كنترل موجودیسیستم دسته بندیABCمدلهای EOQتقاضادرخواست برای مواد اولیه، محصول نیمه ساخته، و یا هر نوع موجودی دیگر است.(هدف از بوجود آمدن موجودی. پاسخ گویی به تقاضای مشتری است.)تقاضا میتواند:داخلی (داخل سازمان) و یا خارجی (بیرون از سازمان) باشد.مستقل...
۲۴
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلpptحجم فایل5.652 مگا بایتتعداد صفحات109برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلانواع پروژه های شش سیگماDMAIC انتخاب پروژهDMAI²C معیار انتخاب پروژهشناسایی افراد کلیدیسطوح سازمانی درگیر در پروژه هاDEFINEمروری بر مرحله تعریف مسالهاهمیت منشور پروژهاجزای منشور پروژهاین کار چطور انجام میشود؟پیش بینی سود حاصل از پروژهصدای مشتری چیست؟سیستم های اساسی صدای مشتریتبدیلVOC به CTQsمثال:درخت CTQمثال:درخت CTQفاز تعریف مسالهاستفاده از داده های گذشتهاین...
۲۴
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلpptحجم فایل1.597 مگا بایتتعداد صفحات67برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبخش اول: مروری بر مدیریت سیستم اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی سازمانبخش دوم: چرخه تكامل سیستم های اطلاعاتی ومروری كلی بر روشهای سنتی تحلیل و طراحی سیستمبخش سوم: تكنیكها و روشهای مدلسازی در تحلیل و طراحی MISبخش چهارم: مروری بر روش تحلیل و طراحی ساخت یافتهSSADMبخش پنجم: طراحی نرم افزار...
۲۴
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلpdfحجم فایل270 کیلو بایتتعداد صفحات28برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبلوك دیاگرام مدیریت بحران در نیروگاههدفحوادث غیرمترقبه و انواع آنستاد بحراناعضاء ستاد بحرانوظایف ستاد بحرانامكانات موجود در محل دفتر ستاد بحرانارتباط ستاد بحران با خارج از نیروگاهبلوك دیاگرام وضعیت اضطراری در نیروگاهوظایف مهندس شیفتمعرفی تیمها و وظایف آنهافرم برنامه ریزی جهت كسب آمادگی و مهارتپرسنل آتش نشانیفرم ارزیابی كاركنان از...
۲۴
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلpdfحجم فایل2.052 مگا بایتتعداد صفحات94برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلجزوه داده کاوی استاد Data Miningبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۲۴
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلpdfحجم فایل3.981 مگا بایتتعداد صفحات123برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلفهرست مطالبمقدمهوظایف دفتر برنامه ریزی نتبازرسی های فنی و تعمیراتپیشگیرانهمدیریت فنی اطلاعات و مدارك پشتیبانی فنی-سیستم های اطلاعاتیانبار قطعات یدکینکات مهم در خرید ماشین الات-کامپیوتردر برنامه ریزی نتشرایط فعلی نت و امور مدیریت فنی در صنایع ایرانروش های کمی در نگهداری و تعمیراتبرنامه ریزی وکنترل در نت مراحل سازماندهی امور...
۲۲
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلpdfحجم فایل10.788 مگا بایتتعداد صفحات104برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلارگونومیمعرفی سیستم انسان ماشینانسان به عنوان یک سیستم مرکبخستگیکسالتایمنیحادثهآنتروپومتریطراحی ایستگاه کاریبیماری و آسیب های ناشی از کارطراحی نمایشگرهاطراحی کنترل هاعوامل محیطی و تاثیر آن بر انساننوبت کاریطراحی سیستم های آموزشی فصلقابلیت تعمیرات و نگهداریطراحی برای مونتاژ صنعتیتست ها و ارزیابی های انسانارگونومی در طراحی اجزای خودروپیشگیری از بیماریهای اسکلتی عضلانی...
۲۲
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلpdfحجم فایل4.694 مگا بایتتعداد صفحات87برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلجزوه اقتصادسنجی دکتر خیابانی یکی از بهترین اساتید حوزه اقتصادسنجی و هیئت علمی دانشگاه علامه طباطباییبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۲۲
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلpdfحجم فایل4.192 مگا بایتتعداد صفحات104برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلجزوه کامل و عالی مدیریت و کنترل پروژه دکتر امیر عباس شجاعیبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۱۹
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلpdfحجم فایل5.441 مگا بایتتعداد صفحات126برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلمقدمات کاربردهااجزای سیستم صفنمادهای صفمروری براحتمالات خلا توابع توزیع پر کاربردتبدیل های لاپلاس و Z و مولد گشتاور و اشاره به کاربرد آنهامروری بر فرآیندهای احتمالیزنجیرههای مارکوف گسستهزنجیرههای مارکوف پیوستهپروسه های تولد - مرگفرآیند پواسونسیستمهای صف(G/G/l G/M/l M/G/l)شبکه های صفسایر مواردبهینه سازی، طراحی و پیاده سازی صفروشهای کوتاه کردن طول...
۱۲
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلpptحجم فایل410 کیلو بایتتعداد صفحات25برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلفهرستمعرفی سازمان بین المللی استانداردالزامات مستند سازی iso9001 در ویرایش 2008تعریف خط مشی كیفیتتعریف اهداف كیفیتتعریف روش اجراییروش اجرایی نگهداری تعمیراتبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۴
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلpptحجم فایل331 کیلو بایتتعداد صفحات106برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلفهرست مطالب:تاریخچه مهندسی ارزشمعرفی مهندسی ارزشسیر تاریخی مهندسی ارزش(۱):سیر تاریخی مهندسی ارزش(۲):تعاریف و توصیف های مرتبط با مهندسی ارزش:توصیه های مهندسی ارزش :درصد کابرد مهندسی ارزش در صنایع مختلف جهانجملات برتر از مهندسی ارزش:مهندسی ارزش كاهش هزینه ها و بهبود كیفیت فرایندهاسه واژه كلیدی در مهندسی ارزش كدامند ؟زمان بكارگیری...
۴
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلzipحجم فایل771 کیلو بایتتعداد صفحات85برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلپیشکفتارفصل اول: تعاریف گروه، تیم و اصول و مبانی حاکم بر آن مقدمهمبانی و کلیاتویژگی های مشترک انواع گروههاویژگیهای یک گروه کاری خوببررسی فوائد ایجاد گروهتمرکز بر هدف اصلیالزامهای عملی توسعه گروهتشکیلات گروههای کاری و نقش اعضای گروهتوجه به نقش های گروهاثر بخشی گروهپایه های اثربخشی گروهانواع گروه ها و...
۳
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلzipحجم فایل1.606 مگا بایتتعداد صفحات204برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلعناوین مورد بررسی: بهره وری و نقش زمان سنجی در ارتقا، بهره وری بهره وری در صنعت نقش مدیریت در هماهنگ كردن منابع مؤسسه مقدمه ای به روش سنجی عملیات( Work Study) مراحل مطالعه و بهبود روش نحوه رسیدن به روشهای استاندارد عملیاتروشهای تهیه نمودار فرآیند عملیات OPC نحوه كد...
۳
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلzipحجم فایل557 کیلو بایتتعداد صفحات213برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلمنابعتعریف پروژهبرخی تعاریف دیگرچرخه حیات پروژهمحدودیت‏های پروژهپروژه چیست ؟‌ مدیریت و كنترل پروژه به چه معناست ؟تعریف برنامه‌ریزی:تاریخچه مدیریت پروژه به چه زمانی باز می‌گردد ؟تاریخچه مدیریت پروژهمدیریت پروژهفرایندهای مدیریت پروژهفرایندهای تهیه محصول پروژه (تهیه، تولید و ارایه محصول)مراحل انجام پروژهوظایف مدیر پروژهكاركرد مدیریت پروژه در چیست ؟برنامه ریزی پروژه...
۳
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلzipحجم فایل31.154 مگا بایتتعداد صفحات577برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبخش اول: مروری بر مبانی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیکبخش دوم: مشخصات الگوی کلی معماری سازمانبخش سوم: مشخصات الگوی کلی معماری محیط سازمانبخش چهارم: فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در سازمان هابخش پنجم: مدیریت ریسک در برنامه ریزی استراتژیک سازمانبخش ششم: نمونه های عملی مشتمل بر استراتژی های مبتنی بر فناوری...
۳
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلzipحجم فایل3.395 مگا بایتتعداد صفحات353برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل مبانی سازمان و مدیریتتعریف سازمانانواع سازمان‎‎‎هاسازمان‎های انتفاعی و غیر انتفاعیسازمان‎‎های تولیدی و خدماتیسازمان‎‎های دولتی و خصوصیتعریف مدیریتانواع محیط سازمانی2)محیط خارجی1)محیط داخلیانواع مدیران2) ازنظر فعالیت‌های سازمانیاز نظر سطح سازمانیمدیران عملیاتیمدیران میانیمدیران عالیمهارت‌های ادراکیمهارت‌های فنیاصول مدیریت در نظریه مدیریت اداریسیر تحول اندیشه های مدیتهدف نظریه مدیریت علمیانتخاب بهترین روش برای انجام...
۲
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلzipحجم فایل10.108 مگا بایتتعداد صفحات844برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلمقدمهفصل ۱: آشنایی با محیط نرم‌افزارفصل ۲: تایپ فارسی و تاریخ شمسیفصل ۳: اصول برنامه‌ریزیفصل ۴: ساخت برنامه زمان‌بندی جدیدفصل ۵: تدوین WBS و فعالیت‌هافصل ۶: تنظیم مدت زمان فعالیت‌هافصل ۷: تعریف روابط، قیدها و فرجه‌هافصل ۸: کنترل شناوری‌هافصل ۹: تعریف و تخصیص منابعفصل ۱۰: تنظیم تقویم‌هافصل ۱۱: تعیین نوع...
۲
اسفند
دسته بندیصنایعفرمت فایلzipحجم فایل8.811 مگا بایتتعداد صفحات143برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلكیفیت؟ QUALITYشوهارت 1931 (Shewhart) كروسبی 1979 (‍Crosby)دمینگ 1986 (Deming)نیاز های مشتریانبرای هر یك از موارد زیر یك نیاز اساسی، یك عملكردی و یك تهییجی را نام ببرید:تاگوچی 1987 (Taguchi)فلسفه طراحی آزمایش ها (شاید فلسفه كنترل كیفیت)ژوران (Juran)انجمن كیفیت آمریكا (www. ASQ .org)تعریف جدید از كیفیتكیفیت معكوس پراكندگی است.هر چه پراكندگی...