۱۶
بهمن
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلzipحجم فایل1.027 مگا بایتتعداد صفحات31برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلروشهای احیا مستقیم آهنتاریخچهروشهای مهم تولید آهن به روش احیا مستقیمفرآیند میدركسفرآیند اچ وای ال HYL ( نسل چهارم )فرایند SL/RNفرآیند ITmK3فرآیند CIRCORED (Lurgi)روش میدركسسنگ آهن ورودی : ازنوع گندله پس از گندله سازیعامل احیاكننده : گازطبیعی شكسته شده بوسیله فرایند رفرمینگنوع كوره احیا : كوره شافت عمودیدرجه حرارت...
۱۳
بهمن
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلpdfحجم فایل82 کیلو بایتتعداد صفحات10برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلطرح توجیهی معدن مرمرفهرست مطالب و جداول :خلاصه طرحمقدمــهالف – سرمایه گذاری ثابتالف – 1 ) ساختمانهاالف – 2 ) تاسیساتالف – 3 ) ماشین‌آلاتجمع كل سرمایه گذاری ثابتب- هزینه های جاری معدنب – 1 ) هزینه بلدوزرب – 2 ) هزینه غذاب – 3 )هزینه مواد تاریهب- 4...
۱۳
بهمن
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلpdfحجم فایل81 کیلو بایتتعداد صفحات10برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلطرح توجیهی معدن مرمریتفهرست مطالب و جداول :خلاصه طرحمقدمــهالف – سرمایه گذاری ثابتالف – 1 ) ساختمانهاالف – 2 ) تاسیساتالف – 3 ) ماشین‌آلاتجمع كل سرمایه گذاری ثابتب- هزینه های جاری معدنب – 1 ) هزینه بلدوزرب – 2 ) هزینه غذاب – 3 )هزینه مواد تاریهب- 4...
۱۳
بهمن
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلpdfحجم فایل76 کیلو بایتتعداد صفحات10برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلطرح توجیهی بهره برداری از معدن سنگ نمکفهرست مطالب و جداول :خلاصه طرحمقدمــهالف – سرمایه گذاری ثابتالف – 1 ) ساختمانهاالف – 2 ) تاسیساتالف – 3 ) ماشین‌آلاتجمع كل سرمایه گذاری ثابتب- هزینه های جاری معدنب – 1 ) هزینه بلدوزرب – 2 ) هزینه غذاب – 3...
۱۳
بهمن
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلpdfحجم فایل80 کیلو بایتتعداد صفحات11برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلطرح توجیهی بهره برداری از معدن سولفات سدیمفهرست مطالب و جداول :خلاصه طرحمقدمــهالف – سرمایه گذاری ثابتالف – 1 ) ساختمانهاالف – 2 ) تاسیساتالف – 3 ) ماشین‌آلاتجمع كل سرمایه گذاری ثابتب- هزینه های جاری معدنب – 1 ) هزینه بلدوزرب – 2 ) هزینه غذاب – 3...
۱۳
بهمن
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلpdfحجم فایل81 کیلو بایتتعداد صفحات11برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلطرح توجیهی پوکه معدنفهرست مطالب و جداول :خلاصه طرحمقدمــهالف – سرمایه گذاری ثابتالف – 1 ) ساختمانهاالف – 2 ) تاسیساتالف – 3 ) ماشین‌آلاتجمع كل سرمایه گذاری ثابتب- هزینه های جاری معدنب – 1 ) هزینه بلدوزرب – 2 ) هزینه غذاب – 3 )هزینه مواد تاریهب- 4...
۱۳
بهمن
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلpdfحجم فایل100 کیلو بایتتعداد صفحات16برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلطرح توجیهی سنگ معدن تراورتنفهرست مطالب و جداول :خلاصه طرحمقدمــهالف – سرمایه گذاری ثابتالف – 0 ) زمین محل اجرای طرحالف – 1 ) ساختمانهاالف – 2 ) تاسیساتالف – 3 ) ماشین‌آلاتالف – 4 ) محوطه سازیالف – 5 ) تجهیزات و وسایل آزمایشگاهیالف – 6 )تجهیزات اداری...
۱۳
بهمن
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلpdfحجم فایل113 کیلو بایتتعداد صفحات12برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلطرح توجیهی بهره برداری از سنگ لاشهفهرست مطالب و جداول :خلاصه طرحمقدمــهالف – سرمایه گذاری ثابتالف – 1 ) ساختمانهاالف – 2 ) تاسیساتالف – 3 ) ماشین‌آلاتجمع كل سرمایه گذاری ثابتب- هزینه های جاری معدنب – 1 ) هزینه بلدوزرب – 2 ) هزینه غذاب – 3 )هزینه...
۱۳
بهمن
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلpdfحجم فایل62 کیلو بایتتعداد صفحات8برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلطرح توجیهی اکتشاف سنگ های تزئینیفهرست مطالب و جداول :خلاصه طرحالف – کارهای ساختمانی و راه سازیب - ماشین آلات و مواد مصرفیج- هزینه سوختد- هزینه دستمزدو- هزینه غذاز- کل هزینه لازم جهت اکتشافبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۱۳
بهمن
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلpdfحجم فایل86 کیلو بایتتعداد صفحات12برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلطرح توجیهی بهره برداری از معدن فلدسپاتفهرست مطالب و جداول :خلاصه طرحمقدمــهالف – سرمایه گذاری ثابتالف – 1 ) ساختمانهاالف – 2 ) تاسیساتالف – 3 ) ماشین‌آلاتجمع كل سرمایه گذاری ثابتب- هزینه های جاری معدنب – 1 ) هزینه بلدوزرب – 2 ) هزینه غذاب – 3 )هزینه...
۱۳
بهمن
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلpdfحجم فایل86 کیلو بایتتعداد صفحات11برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلطرح توجیهی بهره برداری از معدن خاک نسوزفهرست مطالب و جداول :خلاصه طرحمقدمــهالف – سرمایه گذاری ثابتالف – 1 ) ساختمانهاالف – 2 ) تاسیساتالف – 3 ) ماشین‌آلاتجمع كل سرمایه گذاری ثابتب- هزینه های جاری معدنب – 1 ) هزینه بلدوزرب – 2 ) هزینه غذاب – 3...
۱۳
بهمن
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلpdfحجم فایل111 کیلو بایتتعداد صفحات11برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلطرح توجیهی بهره برداری از معدن گچ و خاکفهرست مطالب و جداول :خلاصه طرحمقدمــهالف – سرمایه گذاری ثابتالف – 1 ) ساختمانهاالف – 2 ) تاسیساتالف – 3 ) ماشین‌آلاتجمع كل سرمایه گذاری ثابتب- هزینه های جاری معدنب – 1 ) هزینه بلدوزرب – 2 ) هزینه غذاب –...
۱۳
بهمن
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلpdfحجم فایل132 کیلو بایتتعداد صفحات10برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلطرح توجیهی معدن کائولنفهرست مطالب و جداول :خلاصه طرحمقدمــهالف – سرمایه گذاری ثابتالف – 1 ) ساختمانهاالف – 2 ) تاسیساتالف – 3 ) ماشین‌آلاتجمع كل سرمایه گذاری ثابتب- هزینه های جاری معدنب – 1 ) هزینه بلدوزرب – 2 ) هزینه غذاب – 3 )هزینه مواد تاریهب- 4...
۱۳
بهمن
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلpdfحجم فایل90 کیلو بایتتعداد صفحات13برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلطرح توجیهی بهره برداری معدن سنگ آهنفهرست مطالب و جداول :خلاصه طرحمقدمــهتوجیه اقتصادی طرحالف – سرمایه گذاری ثابتالف – 1 ) زمیـنالف – 2 ) محوطه سازیالف – 3 ) ساختمانهاالف – 3 ) ساختمانهاالف – 4 ) تاسیساتالف – 5 ) ماشین‌آلاتالف – 6 ) وسایل نقلیهالف –...
۱۳
بهمن
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلpdfحجم فایل124 کیلو بایتتعداد صفحات11برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلطرح توجیهی معدن سنگ آهک با ظرفیت 55000 تنفهرست مطالب و جداول :خلاصه طرحمقدمــهتوجیه اقتصادی طرحالف – سرمایه گذاری ثابتالف – 1 ) زمیـنالف – 2 ) محوطه سازیالف – 3 ) ساختمانهاالف – 3 ) ساختمانهاالف – 4 ) تاسیساتالف – 5 ) ماشین‌آلاتالف – 6 ) وسایل...
۵
دی
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلrarحجم فایل135 کیلو بایتتعداد صفحات10برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلطرح توجیهی معدن كائولنبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۵
دی
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلrarحجم فایل85 کیلو بایتتعداد صفحات10برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلطرح توجیهی معدن سنگ مرمریتبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۵
دی
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلrarحجم فایل127 کیلو بایتتعداد صفحات11برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلطرح توجیهی معدن سنگ آهكبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۵
دی
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلrarحجم فایل65 کیلو بایتتعداد صفحات7برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلطرح توجیهی عملیات اكتشاف سنگ های تزئینیبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۵
دی
دسته بندیصنایع معدنیفرمت فایلrarحجم فایل105 کیلو بایتتعداد صفحات16برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلطرح توجیهی سنگ معدن تراورتنبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل