جواب سوالات عملی کاربر رایانه

جواب سوالات عملی کاربر رایانه

 جواب سوالات عملی کاربر رایانه

جواب سوالات عملی کاربر رایانه جواب ۱۰۰ سوال عملی کار بر رایانه – برای آزمون ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ سوالات عملي مهارت كاربر رايانه یک پوشه با نام خود روی میزکار (Desktop) ایجاد نمایید سپس سه پوشه با نام های ۱ و۲ و۳ در آن ایجاد نمایید. یک پوشه بر روی میزکار (Desktop) ایجاد نمایید و از قسمت خصوصیات پوشه تعداد فایل ها و پوشه های داخل آن را نمایش دهید یک پوشه روی میزکار (Desktop) ایجاد نمایید و با استفاده از کلید میانبر