دانلود کتاب Leadership Enhancing the Lessons of Experience

دانلود کتاب Leadership Enhancing the Lessons of Experience

دانلود کتاب Leadership Enhancing the Lessons of Experience

کتاب Leadership: Enhancing the Lessons of Experience از انتشارات McGrawHill یکی از کتاب های اصلی رشته MBA است که در اکثر دانشگاه های دنیا به عنوان کتاب اصلی برای درس Leadership و یا Leadership in Global Context تدریس می شود. شما می توانید با یک خرید ویرایش هفتم و نهم این کتاب را در قالب یک فایل زیپ دانلود نمایید. فایل اصلی با قابلیت جستجو و پرینت توضیحات ناشر برای ویرایش نهم: The 9th edition continues to be personally relevant, interesting, and scholarly. The authors' unique quest for a careful balancing act of leadership materials helps students apply theory and research to their real-life experiences. Leadership: Enhancing the Lessons of Experience, 9e, consists of 16 chapters, four of which cover specific leadership skills and qualities covered in each of the books