کتاب خود درمانی سرطان

کتاب خود درمانی سرطان

دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل zip
حجم فایل ۱٫۶۱۵ مگا بایت
تعداد صفحات ۷۵
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب خد درمانی سرطان شامل ۷۵ صفحه توضیحات کامل درباره خود درمانی سرطان

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله تأثیر زوج درمانگری اسلامی در افزایش خودشناسی، جهت گیری مذهبی و سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار

مقاله تأثیر زوج درمانگری اسلامی در افزایش خودشناسی، جهت گیری مذهبی و سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۷۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۵۵
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله تأثیر زوج درمانگری اسلامی در افزایش خودشناسی، جهت گیری مذهبی و سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار

مقدمه:

خانواده، مهمترین واحد اجتماعی هر جامعه است كه با بستن پیمان زناشویی بین زن و مرد تشكیل می شود. خداوند در سوره نساء آیه ۲۰ می فرماید: «و زنان از شما میثاق محكمی گرفته اند» این آیه می رساند كه پیمان ازدواج میان زن و مرد در قرآن میثاق محكمی است. در قرآن كلمه میثاق به معنی پیمان میان خدا و بندگان درباره توحید و احكام است و در هر جای قرآن كلمه میثاق با فعل «گرفتن» به كار رفته، نمایشگر پیمان الهی است . از این آیه می فهمیم كه چقدر پیمان ازدواج در اسلام محكم و استوار است، و ازدواج نه تنها پیمانی میان زن و مرد بلكه پیمانی بین زوجین باخدا است كه طبق آن با خدا عهد می بندند به دستورات قرآن در وظایف همسری و حقوق خانواده كه جزئیات آن در سوره های مختلف قرآن و روایات معبتر آمده است عمل كنند (بی آزار شیرازی،۱۳۶، صفحه ۶۴).

اما متأسفانه شواهد بسیار زیادی وجود دارد كه زوج ها درجامعه كنونی- به خاطر تغییرات سریع و بی سابقه در تمام جنبه های زندگی منجمله در باور ها و ارزش ها- مشكلات شدید و فراگیری را هنگام برقراری و حفظ روابط صمیمی و سازگارانه تجربه می كنند. افزایش روز افزون طلاق در دنیای كنونی، هر چند در مقیاسی بسیار كمتر، متأسفانه جامعه فعلی ما را نیز در بر گرفته است؛ و نارضایتی زن و شوهر از یكدیگر و نیز از هم گسیختگی كانون های گرم بسیاری از خانواده ها و تأثیرات سوء این جدایی بر افراد خانواده نیاز به رسیدگی و رفع این مشكل را مطرح ساخته است (سهرابی، ۱۳۷۷، صفحه ۳).

با آنكه انجام پژوهش های متعددی پیرامون بررسی كارآمدی رواندرمانگری های مختلف برای درمان اختلافهای زناشویی در خور توجه و تحسین است؛ اما با استفاده از روش های زوج درمانگری غربی كه غالباً روش های جزئی نگر و موضعی نگر هستند. بعید به نظر می رسد كه بتوان به شناخت همه جانبه «شخصیت انسانی انسان» و حكم و ضابطه ای مطابق با واقع دست یافت. بنابرانی برای دستیابی به ریشه و علت ناسازگاری های زن و شوهرها و نیز حل و فصل این ناسازگاریها باید به منبع فیاض الهی روی آوریم و با الهام از مضامین آسمانی و با واقع بینی علت همه گرفتاریهای بشر را وتمام ناسازگاریهای فردی، زناشویی و اجتماعی را و تمام بیماریهای روانی را به غفلت نسبت دهیم، غفلتی كه برای نفس فطری است و هیچ كس به اندازه خداوند به نفس و وسوسه گری های آن آگاه نیست (اسرا/ ۲۵؛ ق/ ۱۶) ؛ و به اندازه او راه های تزكیه، اعتدال و درمان آن را اعلام نكرده است. (حجتی، ۱۳۶۶). همه این راه ها چیزی جز شناخت حالتهای نفسانی/ خود نیست. شناختی كه در همه ادیان الهی و به ویژه دین اسلام به آن تأكید شده و حتی در تمامی مكاتب رواندرمانگری غربی به صورت «ایجاد بینش در بیمار» به عنوان مهمترین اصل تغییر و درمان بر آن صحه گذاشته شده است. هر چند كسب بینش از سوی بیمار نسبت به حالتها و رفتارهای خود در جریان رو واندرمانگری غربی، عمق خودشناسی در ادیان الهی را ندارد. با این همه پژوهش ها نشان داده اند رواندرمانگرانی كه ایجاد بینش در بیمار را سرلوحه كار خود قرار داده اند توانسته اند تغییرات چشمگیر و با ثباتی را در شخصیت مراجعان خود نمایان سازند. انسان تنها با شناخت و هشیاری نسبت به حالت های نفسانی خود (به تعبیر اسلام: اماره، لوامه، مطمئنه و به تعبیر روانشناسان غربی: كودكانه، والدینی، بالغانه) است كه می تواند به تعمق و تفكر درباره راز آفرینش بپردازد و راه های ارتباط با خود خداوند را و دیگران را بشناسد. در چنین حالتی است كه هیچ اثری از خود خواهی ترس و اضطراب، تباهی و آزردگی مشاهده نمی شود و آنچه به چشم می خورد رضای خداست.

فهرست

۲-۳ روی آورد صفات

· گوردون آلپورت

۲-۴ روی آورد انسان نگری

· آبراهام مازلو

۲-۵ روی آورد هستی نگر

· ویكتور فرانكل

۲-۶ روی آورد كنش نگر

· ویلیام جیمز

۲-۷ روی آور شناختی نگر

· آلبرت الیس

۳- همسر گزینی و تشكیل خانواده

۳-۱ تعریف خانواده

۳-۲ مرور كوتاهی بر تاریخچه خانواده درمانگری

۳-۳ نحوه شكل گیری زوج درمانگری

· الگوی كاركردی و درمان خانوادگی مك ماستر

· الگوی منحنی اولسون

· الگوی سیستمی بیورز

۱٫ خانواده هایی با كاركرد بد

۲٫ خانواده های مرزی

۳٫ خانواده های متوسط

۴٫ خانواده های با كفایت

۵٫ خانواده های مطلوب

۳-۴ الگوهای بالینی القاطی در خانواده درمانی

· خانواده درمانی چند سطحی التقاطی فلدمن

· روی آورد خانواده درمانی التقاطی والش

· روی آورد زناشویی درمانگری التقاطی نیكلز

· خانواده‌درمانگری‌التقاطی:خانواده‌درمانگری‌روان‌پویایی‌متمركزبر مشكل

۴- یافته های پژوهشی در قلمرو خانواده / زوج درمانگری

۵-روش زوج درمانگری اسلامی

۶-خلاصه

r فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربی موضوع

۱- انتخاب نمونه

۱-۱ جامعه مورد بررسی

۱-۲ روش نمونه گیری

۱-۳ اندازه نمونه

۲- ابزار و روش اجرای پژوهش

۲-۱ پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

۲-۲ پرسشنامه دو عضوی اسپانیر

۲-۳ پرسشنامه سازگاری خودشناسی

۲-۴ روش زوج درمانگری اسلامی

۳-طرح پژوهش و روش های آماری

۳-۱ معرفی طرح های پژوهش

۳-۲ روش های آماری تحلیل داده ها

۴-خلاصه

r فصل چهارم: ارائه و تحلیل نتایج كلی

۱- یافته های توصیفی

۲- یافته های مربوط به تحلیل نتایج در چارچوب فرضیه ها

۳- خلاصه

r فصل پنجم: بحث و نتایج نهایی

۱- بحث و بررسی درباره یافته ها

۲-تفسیر نهایی و پیامدها

۳-محدودیت ها

۴-پیشنهادها

منابع و مآخذ

پیوست ها

پیوست الف- پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

پیوست ب-پرسشنامه سازگاری دو عضوی اسپاینر

پیوست پ- پرسشنامه خودشناسی و محاسبه آلفای كرونباخ آن

پیوست ت- روش زوج درمانگری اسلامی

چكیده پژوهش به زبان انگلیسی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی پست برق باورس

بررسی پست برق باورس

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۲٫۷۹۶ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۲۵
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی پست برق باورس

پست برق باورس از جمله پستهای فوق توزیع برق منطقه ای زنجان می باشد كه در سال ۱۳۷۲ و به منظور تامین برق و اصلاح افت ولتاژ منطقه مربوط به شهر محمدیه و روستاهای اطراف آن احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت . این پست از جمله پستهای SAD طرح آلمان شرقی بوده و اكثر تجهیزات مربوط بجز ترانسفورماتورهای قدرت ( كه ساخت كارخانه ایران ترانسفور ماتور می باشد ) مربوط به شركت AEG می باشد . با توجه باینكه بار این پست عموماً جهت مصارف خانگی می باشد، نیازی به استفاده از بانكهای خازنی دیده نمی شود و متوسط ضریب قدرت پست ۰٫۹۸ در شب و ۰٫۹ در روز می باشد . تغذیه پست عموماً از پست ۲۳۰/۶۳KV زیاران بوده و در مواردی خاص از پست ۲۳۰/۶۳KV البرز تغذیه می شود. از ۱۲ خروجی سمت ۲۰KV در حال حاضر ۷ خروجی به مورد بهره برداری رسیده است . متوسط پیك بار كل پست در روز عــــــادی

MW 15- MVAR 8 و در پیك بار شبMW 20 – MVAR 10می باشد . البته این اعداد و ارقام در یك ساعته عادی ثبت شده است . دور تجهیزات نیز فنس كشی شده است تا از بروز خسارت در اثر تماس حیوانات موزی از جمله موش و سمور و مار جلوگیری شود. قسمتهای دیگر پست به غیر از محدوده تجهیزات كه شن ریزی شده ، آسفالت كاری و خیابان كشی شده است . تا دسترسی به مناطق مورد نیاز پست راحتتر گردد.

هدف از این پروژه كه به عنوان پایان نامه كارشناسی انتخاب گردیده است؛ مقایسه فنی و عملی تجهیزات و طراحی پست با توجه به استاندارهای موجود و تصویب شده وزرات نیرو می باشد.

در این پروژه سعی شده است ضمن آشنایی با تعاریف و مفاهیم فنی پست به نحوه و نوع انتخاب تجهیزات و مقایسه با استانداردهای موجود در سطح شبكه برق رسانی ایران پرداخته شود .

امید می رود که این مجموعه بتواند نیاز دوستاران علم را براورد و پنجره ای روشن فراروی رهروان علم باز نماید .

در پایان از كلیه كسانی كه مرا در این امر یاری و راهنمائی كردند من جمله استاد راهنمای عزیز جناب مهندس الهوردیزاده و استاد علمایی و آقایان مهندس نوروزیان مرادی و حسامی و پرویزی و ظفرجو و همسرم كمال تشكر را دارم.

((اطلاعات محیطی و دسته بندی آسیب ))

از آنجاكه تجهیزات پستها تحت تاثیر شرایط محیطی پست قرار می گیرند لذا در طراحی آنها بایستی به این مشخصات توجه نمود. برای گروه بندی این مشخصات امكانات و جلسات زیادی با سازمان هوا شناسی صورت گرفت و سرانجام در سال ۱۹۷۵ به بعد و به توصیه سازمان مزبور فعلاً می بایست از اطلاعات سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۷۵ كه در نشریات هوا شناسی موجود است استفاده نمود . لذا این اطلاعات برای ۱۵۵ منطقه موجود طبق جدول پیوست جمع آوری و به شرح زیر گروه بندی گردیده است :

۱- ارتفاع از سطح دریا : با افزایش ارتفاع از سطح دریا دانسته هوا كاهش یافته و از یك طرف خاصیت عایقی آن كه در سطوح عایقی خارجی نقش داردكاهش یافته و از سوی دیگر خاصیت تبادل حرارت بین دستگاهها و محیط اطراف كاهش می یابد. این پارامتر به شرح زیر گروه بندی شده است :

– گروه A ارتفاعهای كمتر از ۱۰۰۰ متر معادل ۱۰۰۰ متر ( شرایط نرمال)

– گروه B ارتفاعهای بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ متر معادل ۱۵۰۰ متر

– گروه C ارتفاعهای بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر معادل ۲۰۰۰ متر

– گروه Dارتفاعهای بیش از ۲۰۰۰ متر كه بسیار محدود می باشد معادل ۲۵۰۰ متر

۲- درجه حرارت حداكثر محیط : این درجه حرارت كه عمدتاً در طرح سیستم های خنك كننده و درجه حرارت مجاز هادیها و غیره نقش دارد به شرح زیر گروه بندی شده است:

– گروه A مناطقی كه درجه حرارت حداكثر آنها كمتر از ۰c40 است . معادل ۰c40 ( شرایط نرمال )

– گروه B مناطقی با درجه حرارت حداكثر مطلق بین ۰ ۴۰ تا ۰C 45معادل C045.

– گروه C مناطقی كه با درجه حرارت حداكثر مطلق آنها بین ۴۵ تا ۰۵۰ سانتی گراد معادل ۵۰۰ سانتی گراد

– گروه D مناطقی كه درجه حرارت حداكثر مطلق آنها بیش از ۵۰ است معادل ۵۵ درجه سانتی گراد .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی نیروگاه و پست ۴۰۰ كیلو ولت شهید رجایی

بررسی نیروگاه و پست 400 كیلو ولت شهید رجایی

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۰۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۰۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی نیروگاه و پست ۴۰۰ كیلو ولت شهید رجایی

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

۱

كلیات

۳

انواع نیروگاههای مولد برق

۳

موقعیت جغرافیایی و اقلیمی قزوین

۴

موقعیت جغرافیایی نیروگاه شهید رجایی قزوین

۴

اطلاعات عمومی نیروگاه بخاری شهید رجایی

۴

مشخصات فنی نیروگاه شهید رجایی

۶

مواد اولیه تهیه بخار آب

۷

سوخت مازوت

۹

سوخت گازوئیل

۱۱

اسا كار نیروگاه شهید رجایی

۱۳

تصفیه‌خانه

۱۵

گرم‌كن‌ها (HEATERS)

۱۶

دیاراتور (هیتر شماره ۴)

۱۷

پمپ تغذیه بویلر

۱۸

بویلر (دیگ بخار)

۱۸

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

ساختمان بویلر

۲۰

توربین

۲۷

اجزاء ساختمان توربین

۲۹

كندانسور

۲۹

كندانسیت پمپ

۳۳

توربوژنراتور

۳۹

اصل كلی ماشین سنكرون

۳۹

تشریح ژنراتور

۴۱

دورنمایی از ژنراتور

۴۱

استاتور

۴۱

پوسته

۴۱

ورقه‌های هسته

۴۲

اتصال قسمتهای انعطاف‌پذیر ورقه‌های هسته

۴۳

سیم‌پیچ استاتور

۴۳

پارامترهای اختصاصی استاتور

۴۵

سیم‌پیچ استاتور

۴۶

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مواد كوپلها

۴۷

اوزان

۴۷

بدنه روتور

۴۹

سیم‌پیچ روتور

۴۹

سیم‌پیچ خفه‌كننده (تضعیف‌كننده)

۵۰

حلقه‌های جمع‌كننده

۵۱

هواكش محوری (فن‌های محوری)

۵۲

پارامترهای اختصاصی روتور

۵۳

سیستم خنك‌كننده

۵۴

مسیر هوای خنك‌كن در استاتور

۵۴

مسیر هوای خنك در كنداكتورهای روتور

۵۵

فیلترهای جبران هوا

۵۶

كولرها

۵۶

پارامترهای اختصاصی

۵۸

یاتاقانها

۵۹

روغنكاری

۶۰

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

كنترل (نظارت) حرارتی

۶۰

رینگهای لغزشی و نگهدارنده‌های ذغالی

۶۱

بهره‌برداری

۶۳

بهره‌برداری كلی

۶۳

سیم‌پیچ استاتور

۶۳

سیم‌پیچ روتور

۶۴

هسته استاتور

۶۴

پایداری و تثبیت وضعیت

۶۴

اختلاف انبساط سیم‌پیچ استاتور ـ هسته استاتور

۶۵

لرزشهای یا ارتعاشات

۶۵

راه‌اندازی، بارگیری، تریپ (خارج شدن واحد)

۶۵

ملاحظات

۶۶

پیش از راه‌اندازی

۶۶

اخطار

۶۶

راه‌اندازی

۶۷

دستورالعملهای سنكرون شدن

۶۸

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

بهره‌برداری به هنگام پارالل

۶۹

تغییر در بار اكتیو

۶۹

بهره‌برداری با شبكه ایزوله

۶۹

تریپ یا قطع مدار

۶۹

تریپ نرمال

۷۰

وضعیتهای بهره‌برداری غیرنرمال

۷۰

تنظیم ولتاژ بصورت اتوماتیك

۷۰

تنظیم ولتاژ بصورت دستی

۷۱

بهره‌برداری در فركانس بالا

۷۱

بهره‌برداری در فركانس پائین

۷۱

خروج از حالت سنكرون (جدا شدن ژنراتور از شبكه)

۷۲

قطع میدان تحریك

۷۲

تریپ همزمان

۷۳

تریپ ژنراتور

۷۳

تریپ كلید (بریكر)

۷۴

تریپ ترتیبی

۷۴

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

تریپ دستی

۷۵

برگشت دستی و تریپ

۷۵

برگشت اتوماتیك

۷۵

برگشت دستی

۷۶

حفاظت‌های ژنراتور

۷۶

خطاهای الكتریكی

۷۷

لرزش یاتاقان‌ها

۷۹

لرزش در یاتاقان‌های نوع ژورنال

۷۹

اتصال ژنراتور به توربین گاز

۷۹

بازدیدهای دوره‌های

۸۰

بازدیدهای روزانه

۸۰

بازدیدهای بصری و ماهانه و كنترل

۸۱

اطلاعات تكمیلی

۸۲

سیستم تحریك

۹۵

توضیح كلی درباره سیستم تحریك

۹۵

اجزای سیستم تحریك

۹۶

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

بخش قدرت

۹۷

پل تریستور

۹۷

فیوزها

۹۸

مدارهای اسنابر (Snubbers)

۹۸

اجزای سیستم تحریك

۹۹

بخش قدرت

۱۰۰

پل تریستور

۱۰۰

فیوزها

۱۰۰

مدارهای اسنابر (Snubbers)

۱۰۱

سیستم خنك‌كننده

۱۰۱

Crow bar

۱۰۲

مقاومت تخلیه

۱۰۳

حفاظت‌های مبدل

۱۰۳

اطلاعات كلی

۱۰۳

قطع فیوزها

۱۰۴

حفاظت در برابر حداكث جریان لحظه‌ای

۱۰۴

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

حفاظت‌ افزایش جریان با تاخیر زمان

۱۰۴

حفاظت برای جریان نا متعادل

۱۰۵

بخش كنترل

۱۰۵

توصیف كلی

۱۰۵

كارت افزایش DAUXEA I/O

۱۰۷

كارت تولید پالس DPSEX

۱۰۸

آتش كردن تریستور

۱۱۰

ساختار نرم‌افزار

۱۱۱

وظایف و نقش تنظیم‌كننده

۱۱۲

كنترل مضاعف

۱۱۴

بهره‌برداری از تجهیزات ماشین

۱۱۵

اطلاعات كلی

۱۱۵

بهره‌برداری در مورد اتوماتیك

۱۱۵

شرایط راه‌اندازی تحریك

۱۱۶

شرایط قطع تحریك

۱۱۶

شرایط مورد نیاز برای كنترل پارالل

۱۱۷

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

بهره‌برداری از راه دور

۱۱۷

مشخصات ترانسفورماتور تحریك

۱۱۸

سیستم راه‌انداز

۱۲۰

مقدمه

۱۲۰

سیستم الكتریكی راه‌انداز

۱۲۰

اصول بهره‌برداری

۱۲۱

تجهیزات اندازه‌گیری

۱۲۲

واحدهای كنترل

۱۲۲

سیگنال‌ها و آلارم‌ها

۱۲۳

مدارات قدرت

۱۲۳

راكتور صاف‌كننده اتصال (=H01-LL01) DC

۱۲۴

مدارات كمكی

۱۲۵

مدارات PLC

۱۲۵

كارت‌های مشترك

۱۲۶

كارت‌های سیگنال دیجیتالی

۱۲۷

كارت‌های سیگنال آنالوگ

۱۲۸

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

ترانسدیوسرها

۱۲۹

مدارات كنترل

۱۲۹

اطلاعات كلی

۱۲۹

حفاظت‌ها ـ اطلاعات كلی

۱۳۱

حفاظت‌های سخت‌افزار

۱۳۱

مراتب بهره‌برداری

۱۳۴

سیستم الكتریكی

۱۴۰

مقدمه

۱۴۰

توصیف كلی

۱۴۰

قسمتهای اصلی سیستم الكتریك واحد

۱۴۲

قسمتهای اصلی سیستم الكتریك مشترك

۱۴۳

قسمتهای اساسی دیزل ژنراتور

۱۴۴

طبقه‌بندی و عملكرد سیستم‌های الكتریك نیروگاه

۱۴۵

تجهیزات الكتریكی و متریالها (مواد)

۱۴۸

توضیح كلی

۱۴۸

ترانسفورماتور را فراینده ولتاژ

۱۴۸

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مشخصات قسمتهای اصلی ترانسفورماتور

۱۴۹

هسته

۱۴۹

سیم‌پیچها

۱۴۹

پوسته فلزی

۱۵۰

بوشینگ

۱۵۰

كولرها

۱۵۱

تپ چنجر

۱۵۱

اطلاعات فنی ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ

۱۵۲

كلید ژنراتور GCB

۱۵۳

مشخصات تكنیكی كلید ژنراتور

۱۵۵

هسته

۱۵۶

سیم‌پیچها

۱۵۶

محفظه فلزی

۱۵۷

بوشینگ، عایق‌كننده‌ها، نگهدارنده‌ها

۱۵۷

مشخصات تكنیكی ترانسفورماتور واحد

۱۵۷

مشخصات كلی

۱۵۸

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

تجهیزات واحد توربین گاز (GT)

۱۶۰

تابلوی توزیع MV

۱۶۰

تابلوی توزیع

۱۶۰

كلید

۱۶۱

كنتاكتور

۱۶۱

كلید اتصال به زمین (فیدرهای موتوری و ترانسفورماتورها)

۱۶۲

مشخصات ساخت و طراحی

۱۶۲

تفكیك تجهیزات

۱۶۳

سیستم ایمنی و مسدودكننده‌ها (اینترلاك‌ها)

۱۶۳

تركیب فیدرهای نمونه‌ای سوئیچ‌گیر

۱۶۴

تابلوی اندازه‌گیری

۱۶۵

فیدر تابلو ترانسفورماتور كمكی

۱۶۶

فیدر ذخیره (SPARE) برای تابلوی مصارف مشترك

۱۶۹

نوع و مقادیر

۱۶۹

سیم‌پیچها

۱۷۱

اتصالات

۱۷۱

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

متعلقات

۱۷۱

تابلوی توزیع LV

۱۷۲

تابلوی توزیع

۱۷۲

كلیدها

۱۷۳

نوع ساخت

۱۷۳

نوع

۱۷۳

مشخصات الكتریكی

۱۷۳

مقادیر و كمكی

۱۷۳

مشخصات ساخت و طراحی

۱۷۴

تجهیزات ایمنی و مسدودكننده‌ها (اینترلاك‌ها)

۱۷۵

كلیدهای كمپكت

۱۷۶

اجزاء فیدر نمونه‌ای (TYPICAL) تابلو

۱۷۷

تابلو اندازه‌گیری باس بارها

۱۷۸

فیدر موتوری (قابلیت برگشت ندارد)

۱۷۸

فیدر موتوری (با قابلیت برگشت)

۱۷۹

مشخصات فنی اصلی

۱۸۰

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مشخصات كلی طراحی

۱۸۲

مشخصات ساخت و بهره‌برداری

۱۸۳

یكسوكننده

۱۸۳

باطری

۱۸۵

اینورتر

۱۸۶

سوئیچ ثابت

۱۸۷

دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری

۱۸۸

مشخصات فنی اصلی موتور دیزل

۱۸۸

مشخصات عملكردی

۱۹۰

مشخصات ساخت

۱۹۱

سیستم خنك‌كننده رادیاتور (مدار بسته)

۱۹۲

كنترل و مانیتورینگ (نشان‌دهنده‌ها)

۱۹۳

سیستم اتصال زمین

۱۹۶

شبكه فرعی سیستم زمین

۱۹۷

حفاظت‌های ژنراتور

۱۹۸

پست ۴۰۰ كیلوولت شهید رجایی

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

شرح كلی

۲۰۳

اجزاء پست به ترتیب طرز قرار گرفتن

۲۰۷

سیستم حفاظتی و اندازه‌گیری پست

۲۴۰

بی‌برق و برقدار كردن یك فیدر

۲۴۸

برقدار كردن یك فیدر

۲۴۸

بی‌برق كردن فیدر

۲۴۸

ترانسفورماتورهای نیروگاه شهید رجایی

۲۴۹

سیم‌پیچی ترانسهای قدرت

۲۵۱

رله و حفاظت

۲۵۲

حفاظت شین

۲۵۳

سیستم مخابراتی PLC

۲۵۵

سیستم مخابراتی PLC در پستها و بررسی موج‌گیرها

۲۵۵

موارد استفاده PLC

۲۵۶

قسمتهای مختلف سیستم PLC

۲۵۸

اصول كار دستگاه مركزی PLC

۲۵۸

محدوده فركانس PLC

۲۵۹

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

سیستمهای كوپلاژ و مسیر انتقال سیگنال در سیستم PLC

۲۵۹

روشهای مختلف اتصال سیستم PLC به خطوط فشار قوی

۲۶۲

سیستمهای كنترل، نظارت و حفاظت

۲۶۴

رئوس برنامة FGC بویلر

۲۶۵

حفاظتهای بویلر

۲۶۶

حفاظتهای توربین

۲۶۷

پرژكوره ولیك تست

۲۷۱

لیك تست گازوئیل

۲۷۶

شرایط روشن شدن مشعل گاز

۲۷۸

مراحل روشن شدن مشعل سوخت گازی

۲۷۸

وضعیت‌های غیرعادی

۲۸۰

مشخصات فنی نیروگاه شهید رجایی

۲۸۷

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله پژوهشی در اعتیاد

مقاله پژوهشی در اعتیاد

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۸۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله پژوهشی در اعتیاد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

تعریف دانش آموز یش دانشگاهی

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعیین متغیرها

تعاریف عملیاتی مفاهیم

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

تاریخچه مواد مخدر

تاریخچه تریاک و مواد مخدر در ایران

تاریخچه مصرف هروئین در ایران

قوانین ایران درباره اعتیاد

تاریخچه کنترل بین المللی مواد مخدر

تاریخچه عملی تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

نوع تحقیق

ابزار اندازی گیری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

جدول ها و نمودارها

فرضیه ها

فصل پنجم: نتیجه گیری

خلاصه تحقیق

ارائه پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

محدودیتهایی که در کنترل محقق است

ضمائم: پرسشنامه ارائه شده به دانش آموزان

منابع و مآخذ

مقدمه

اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است که بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی واخلاقی می گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره می اندازدهرسال این بلای خانمان برانداز، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاک می نشاند.

اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است که ازعمر آن شاید بیش از۱۵۰ سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتی خوگری ونیز استعمال نفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیکن از قرن ۱۹ به بعد است که به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسان ها، توجه بسیاری را بخود جلب کرده است. تحقیقات تاریخی ومردم شناختی نشان داده است که استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراکنده درمراسم اعتقادی ومذهبی منحصراً توسط گروه های خاصی درشرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی که مرفین، هروئین، کوکائین وبازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیزمشاهده شد . دردهه ۱۹۶۰ تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندک بودکه توجه اجتماعی را درمقایسه وسیع به خود جلب نمی کرد؛ اما دراوایل دهه ۱۹۷۰ استفاده از مواد مخدر ناگهان درمیان جوانان ونوجوانان شایع شد وبه صورت مسأله ای جهانی وابعاد همه گیر آن بصورت یک موج از قاره ای به قاره دیگر گستــرش یافت.

ودردنیای هیــپیگری مــاری جوانا ۱وسیله ای برای تفریح اشتراکی وگروهی شد وهمراه موسیقی وعشق به عنوان ســه رکن اساســی فرهنگی هیپیها متجلی گردید. ۲ مشکل این آفت ویرانگر دردهه مذکور به چند کشور صنعتی ثروتمند جهان محدود می شد، اما اینک به یک معضل جهانی تبدیل شده وآثار تخریبی آن بیشتر متوجه کشورهای توسعه نیافته است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت نظریه پردازان جهانی مرمت شهری

پاورپوینت نظریه پردازان جهانی مرمت شهری

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۲٫۶۳۹ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۸
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست مطالب ارائه شده به شرح زیر می باشد:
دوران اول(از اوایل قرن ۱۹ تا ۱۹۱۴- جنگ جهانی اول)
اوژن ویوله لودوک
نظریات
اصول مرمت شهری از نظر لودوک
جان راسکین
نظریات
اصول مرمت جان راسکین
کامیلو سیت
نظریه های مرمتی سیته
اصول مداخله در بافت از نظر سیته
دوران دوم(از ۱۹۱۸ – پایان جنگ جهانی اول تا ۱۹۶۰)
پاتریک گدس
نظریات و اصول
لوکوربوزیه
نظریات و اصول
دوران سوم(از ۱۹۶۰ تا زمان معاصر)
لوئیس مامفورد
نظریات و اصول
کوین لینچ
نظریات و اصول
شوراها و قطع‌نامه‌های جهانی موثر در امر مرمت شهری
کنگره گوبینو۱۹۶۰
کنگره بین‌المللی ونیز ۱۹۶۴
کنگره رم ۱۹۷۲
کنگره ایکوموس ۱۹۷۳
کنگره آمستردام ۱۹۷۵

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت محله عودلاجان

پاورپوینت محله عودلاجان

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۶٫۵۱۱ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۷
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بخشی از فهرست مطالب اسلایدهای این پاورپوینت :

اسلایدهای نقشه

شکل گیری محله

باروی ناصری

باروی صفوی

سیر تحول

معضلات عودلاجان

فرسودگی

•کالبدی
•عملکردی(ترافیکی)
•الودگی صوتی
•اغتشاش بصری
بررسی آلودگی صوتی، محیطی و اغتشاش بصری در محله

محدوده دارای الودگی صوتی

محدوده دارای اغتشاش بصری

محدوده دارای الودگی زیست محیطی

نمونه ای از مکان های امن و نا امن(جرم خیز) در محله

سنجش وضعیت محله

نظام های مطالعاتیکاربری زمین و سازمان فضایی و سیمای شهری و حمل و نقل ترافیک و محیط زیست و جمعیتی -اجتمایی و اقتصادی ومسکن

نقال قوت

نقاط ضعف

فرصت

تهدید

مسائل اصلی

پرسشنامه CPTED

نمودار جنسیت

نمودار سن وسال

نمودار از لحا ظ امنیت

نمودار علت نا امن بودن محله

نمودار فعالیت در ساعات شبانه روز

نمودار مشکلات محله

نمودار میزان رضایت از محله

وضع موجود محله

زیاد بودن ساختمان های تخریب شده در محل و
تبدیل شدن آن به زمین بایر

اکثر طبقات ۱ یا ۲ طبقه هستند و تراکم در محله کم است.

نقشه بناهای ارزشمند و معابر قدیمی محله

طرح های پیشنهادی

طراحی مرکز محله درزمینهای بایر با نقشه ها

قرار دادن کاربری مسکونی که باعث سر زندگی می شود با نقشه ها

نمونه های طراحی پارکینگ در محدوده ومرکز محله و سه بعدی محله با نقشه ها

نمونه ی طراحی پارکینگ

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق پاورپوینت امام حسین (ع) و دوران امامت ایشان

تحقیق پاورپوینت امام حسین (ع) و دوران امامت ایشان

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل pptx
حجم فایل ۲۴۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

امام حسین(ع) درسوم شعبان سال ۴ هجری درمدینه به دنیا آمد. آن حضرت اولین تجربه سیاسی- مذهبی خود را در ۵ سالگیبا حضوردرمباهله با مسیحیان نجران بدست آورد…..

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز

پاورپوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۳٫۸۹۷ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۴۴
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل پاورپوینت مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی( با تاکید برتجربه مطالعات حاشیه نشینی شهر تبریز)،در حجم ۱۴۴ اسلاید

در این فایل به مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با تاکید برتجربه مطالعات حاشیه نشینی شهر تبریز پرداخته شده است.

مراحل انجام مطالعات
بخش نخست: تشخیص مناطقی که از فقر شهری رنج می برند.
بخش دوم: تشریح محلات فرودست شهری
بخش سوم: شناخت گونه ها
بخش چهارم: پویایی شناسی اهالی محل
بخش پنجم: آماده سازی برنامه های اقدام و ارتقاء زندگی شهری

این فایل با فرمت پاورپوینت در ۱۴۶ اسلاید قابل ویرایش و جامع و کامل تهیه شده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی مرکز داده

بررسی مرکز داده

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۸٫۵۵۳ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۵۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی مرکز داده

فهرست مطالب

مقدمه

۱

فصل اول:كاستن فاصله بین دولت وشهروند

۳

۱-۱

كاستن فاصله بین دولت و شهروند

۳

۱-۲

معماری كلان دولت الكترونیك

۴

۱-۳

نقش شبكه در ارتقاء سطح كارآیی دولت و شهروندان

۵

۱-۴

شبكه ملی پر سرعت

۶

۱-۵

تاثیر شبكه بر فعالیت های تجاری

۷

۱-۶

تاثیر شبكه بر آموزش وسطح سلامت جامعه

۸

۱-۷

دولت ها و شبكه پرسرعت

۱۲

۱-۸

نمونه های واقعی از سیاست گذاری دولت ها

۱۲

۱-۹

جهت گیری دولت ها به ایجاد دولت الكترونیك

۱۴

۱-۱۰

تعاریف و فرضیات دولت الكترونیك

۱۶

۱-۱۱

ارائه سرویس های شروند گرا

۱۷

۱-۱۲

عوامل موفقیت دولت ها در پیاده سازی دولت الكترونیكی

۱۹

۱-۱۳

اولویت ها در تحقق فاز دوم دولت الكترونیكی

۲۳

۱-۱۳-۱ طراحی سازمانی

۲۴

۱-۱۳-۲ آموزش و مهارت

۲۴

۱-۱۳-۳ محرمانه بودن اطلاعات و امنیت

۲۵

۱-۱۳-۴ پورتال دولت

۲۵

۱-۱۴

سازمان های مجازی متصل به هم

۲۸

۱-۱۵

مزایای خاصیت تلفیق فرآیندهای چند سازمان در یك سازمان مجازی

۲۹

۱-۱۶

تاثیر شبكه بر معماری های قدیمی

۳۱

۱-۱۷

چند ویژگی مهم در مدل جدید مدیریت مراكز كامپیوتینگ

۳۴

۱-۱۸

محورهای مدیریت IT در سطح كلان در مدل قدیمی

۳۵

۱-۱۹

مدیریت IT و ارتباط آن با مدیریت كار

۳۵

۱-۲۰

جایگاه استاندارد در مدیریت جدید زیرساخت های IT

۴۴

۱-۲۱

روش بررسی وضعیت موجود

۴۷

۱-۲۲

ارتباط Sarbanes-Oxley با معماری كلان

۴۸

۱-۲۳

مدل CMM

۴۹

۱-۲۴

مدل ISO 15504

۵۰

۱-۲۵

مدل CoBIT

۵۱

۱-۲۶

مدل های تعریف و تحلیل هدف

۵۲

فصل دوم:مقدمه ای بر ایجاد مراكز داده

۵۳

۲-۱

مركز داده چیست؟

۵۳

۲-۲

تعاریف مختلف مركز داده

۵۴

۲-۳

مقدمه ای بر ایجاد مراكز داده

۵۶

۲-۴

نیاز به مركز داده و خواص قابل توجه آن از نظر فنی

۶۶

۲-۵

انقلاب بعدی در IT چیست؟

۶۸

۲-۶

ساختار مراكز داده

۷۰

۲-۷

درك پیچیدگی

۷۳

۲-۸

Utility Computing پاسخ سئوال است

۷۴

۲-۹

مجازی سازی گام اول است

۷۵

۲-۱۰

ملاحضات فنی در طراحی مراكز داده

۷۶

۲-۱۱

مدل فنی استاندارد مركز داده

۸۰

۲-۱۲

تصویر كلان از مركز داده

۸۱

۲-۱۳

طرح تجاری مركز داده

۸۲

۲-۱۴

آشنایی با مفاهیم جدید در حوزه مراكز داده

۸۵

۲-۱۴-۱ Utility Computing یا On-Demand

۸۵

۲-۱۵

Organic ITو سیستم های خودگردان

۸۷

۲-۱۶

مجازی سازی

۹۹

۲-۱۶-۱ مجازی سازی روی سرویس دهنده ها

۱۰۶

۲-۱۶-۲ مجازی سازی از طریق كلاسترینگ برروی سرویس دهنده ها

۱۰۶

۲-۱۶-۲-۱ كمی بیشتر درباره Grid

۱۰۸

۲ -۱۶-۳ مجازی سازی در منابع ذخیره سازی

۱۰۹

۲-۱۶-۳-۱ مجازی سازی در سطح بلاك

۱۱۰

۲-۱۶-۳-۲ مجازی سازی در سطح فایل

۱۱۰

۲-۱۷

مدل جدید کار برایSSP ها

۱۱۰

۲-۱۸

مجازی سازی در سطح شبكه

۱۱۲

۲-۱۹

مجازی سازی در سطح برنامه های كاربردی

۱۱۲

۲-۲۰

مدیریت مركز داده

۱۱۴

۲-۲۱

خدمات وب

۱۱۷

۲-۲۲

تفاوت RDMA با TOE

۱۱۷

۲-۲۳

تاریخچه ی خدمات مبتنی بر وب

۱۱۹

۲-۲۴

شرکت های برتر و فناوری مناسب

۱۲۳

فصل سوم : شرایط محیطی

۱۲۶

شرایط محیطی

۱۲۶

فصل چهارم : آشنایی عمیق تر با طراحی ومعماری مراكز داده

۱۳۱

۴-۱

مركز داده به عنوان انباره ی داده

۱۳۱

۴-۲

مركز داده به عنوان LOB

۱۳۱

۴-۳

مركز داده به عنوان مركز گواهی هویت

۱۳۲

۴-۴

مراكز طلاعات در آمریكا

۱۳۲

۴-۵

برون سپاری و مراكز داده

۱۳۴

۴-۶

مشخصات یك Data Center

۱۳۵

۴-۶-۱ در اختیار داشتن اتصالات مختلف به اینترنت از طریق ISP و ICPهای مختلف

۱۳۵

۴-۶-۲ وجود سیستم قدرت پشتیبان

۱۳۵

۴-۶-۳ وجود سرورهای متعدد

۱۳۵

۴-۶-۴ مشخصات فیزیكی

۱۳۶

۴-۷

نحوه در اختیار گرفتن یك سرور وب

۱۳۶

۴-۸

معیارهای طراحی مراكز داده

۱۳۷

۴-۹

ساختار و اجزاء

۱۳۸

۴-۹-۱ لایه Aggregation

۱۳۹

۴-۹-۲ لایه Front- End

۱۳۹

۴-۹-۳ لایه برنامه‌های كاربردی Application

۱۴۰

۴-۹-۴ لایهBack-End

۱۴۰

۴-۹-۵ لایه ذخیره سازی Storage

۱۴۱

۴-۹-۶ لایه انتقال

۱۴۱

۴-۱۰

سرورها درData Center

۱۴۱

۴-۱۰-۱ ‌‌Intranet server farm

۱۴۲

۴-۱۰-۲ Internet server farm

۱۴۲

۴-۱۰-۳ Extranet server farm

۱۴۲

۴-۱۱

Data Center های توزیع شده

۱۴۲

۴-۱۲

سرویس‌های Data Center

۱۴۳

۴-۱۲- ۱ سرویس‌های زیرساخت

۱۴۳

۴-۱۲- ۱- ۱ سرویس‌های لایه ۱ یا سرویس‌های شهری

۱۴۳

۴-۱۲- ۱- ۲ سرویس های لایه ۲

۱۴۴

۴-۱۲- ۱-۳ سرویس های لایه ۳

۱۴۴

۴-۱۲- ۲ ‌ سرویس های هوشمند شبكه‌ای

۱۴۴

۴-۱۲- ۳ سرویس‌های Server Farm

۱۴۵

۴-۱۲- ۴ سوئیچینگ محتوا (Content Switching)

۱۴۵

۴ -۱۲- ۵ سرویس Caching

۱۴۵

۴ -۱۲- ۶ SSL Termination

۱۴۶

۴-۱۲- ۷ Content Transformation

۱۴۶

۴-۱۲- ۸ سرویس های ذخیره سازها

۱۴۶

۴-۱۲- ۹ سرویس های امنیتی

۱۴۷

۴-۱۲- ۱۰ ‌لیست های كنترلی دسترسی (Access Control Lists (ACL))

۱۴۷

۴-۱۲- ۱۱ Firewall ها

۱۴۷

۴-۱۲- ۱۲ سرویس‌های مدیریتی

۱۴۸

فصل پنجم : راه اندازی مركز داده در ایران

۱۴۹

۵-۱

راه اندازی مركز داده در ایران

۱۴۹

۵-۲

ضرورت راه‌اندازی Data Center در ایران

۱۴۹

۵-۳

مزایای راه‌اندازی Data Center در ایران

۱۴۹

۵-۴

مزایای در اختیار داشتن Data Center در آینده

۱۵۲

۵-۵

بررسی موانع مركز داده ها در ایران

۱۵۳

۵-۵-۱ موانع سخت افزاری

۱۵۳

۵-۵-۲ موانع نرم افزاری

۱۵۳

۵-۶

ضوابط صدور مجوز ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی

۱۵۶

۵-۶-۱ تعاریف

۱۵۶

۵-۶-۲ مقررات مربوط به واگذاری مجوز مجتمع اینترنتی

۱۵۵

۵-۶-۳ مدارك لازم جهت ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی IDC

۱۵۶

خلاصه ونتیجه گیری

۱۵۷

فهرست منابع

۱۵۸

در جهان پرشتاب و پیچیده امروز، در هر تحول وحركت جدیدی نیازها و مسایل جدید و بعضاً پیچیده ای به چشم می خورد كه پاسخگویی و پیدا كردن راه حل آنها بدون بهره‌گیری از رویكردهای جدید و تكنولوژی و ابزارهای نو امكان پذیر نیست.یكی از فناوری های جدید كه هر روز بر اهمیت جایگاه آن در جوامع بویژه سازمانها و بنگاهها افزوده شده و جنبه استراتژیك و راهبردی پیدا كرده، فناوری اطلاعات و ارتباطات است كه به اختصار «فاوا» نامیده می شود. در سالهای اخیر، فاوا نه تنها عامل عمده توانمندسازی سازمانهاست، بلكه میزان توسعه یافتگی سازمانها در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان یكی از شاخصهای اصلی توسعه یافتگی سازمانها قلمداد كرد.
در عرصه بقای سازمانها آنچه كه از اهمیت خاصی برخوردار است، بحث «رقابت» است؛ زیرا تنها شرایط رقابتی در بازار و احترام به مشتری و سنجیدن نیازهای مشتری است كه موجب شده است كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها و بنگاههای كشورهای پیشرفته افزایش یافته و به عنوان عامل قدرت و سازندگی در استراتژی مدیران گنجانده شود.با توجه به مطالب عنوان شده در این تحقیق مشخص است که مدیران سازمانها، برای بکارگیری مفاهیم جدید مراکز خدمات داده، ابتدا می بایست بلوغ کافی در نیاز به این مفاهیم را کسب نمایند و پس از آن به بکارگیری آن بپردازند. علاوه بر آن کسب مهارتهای نگهداری رویه مند چنین مراکزی از اهمیت بالائی برخوردار است که کارشناسان می بایست خود را برای آن آماده نمایند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقایسه شهرسازی اصفهان در دوره صفوی با شهر آمستردام

مقایسه شهرسازی اصفهان در دوره صفوی با شهر آمستردام

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۵٫۶۲۸ مگا بایت
تعداد صفحات ۹۴
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت مقایسه شهر سازی اصفهان در دوره صفوی با شهر آمستردام

برخی عناوین این پاورپوینت

ررسی روند تحول استخوان‌بندی اصلی شهر اصفهان و قانونمندی‌های آن
موقعیت استخوان‌بندی در شهر
استخوان‌بندی بافت شهری
دوره‌ی سلجوقیان تا صفویه
اصفهان، پیش از شاه‌عباس
تاریخچة‌ شكل‌گیری شالودة شهری اصفهان تا پیش از صفویه
دوره‌ی صفویه
شكل‌گیری شالودة شهری در دوران صفویه
ویژگی‌های كالبدی دوره‌ی صفوی
اجزای تشكیل دهنده شالودة شهری
قسمتهای مختلف شالودة شهری اصفهان
خصوصیات شكلی شالودة شهر
ویژگی‌های كاركردی
ویژگی‌های دسترسی‌ها و آمد شد
دروازه‌ها
زاینده‌ رود
عوامل مؤثر در شكل‌گیری شالودة شهری اصفهان
نظم آب
نظم خاك
نظم گیاه
نظم مقدس
تقسیم‌بندی شالودة شهر اصفهان از نظر عملكردی
اصول شهر سازی اصفهان
اصل سلسله مراتب
اصل تمركز
اصل عدم تمركز
اصل تجمع
اصل قلمرو
اصل وحدت
سادگی و پیچیدگی
توازن و تناسب
ویژگیهای كلی
تباین فضاها
اصل زمان
اصل ایجاز
نتیجه گیری
محله‌ها
میدان نو
محله‌ی كاران
محله‌ی‌ یزدی
محله‌ی احمدآباد
محله‌ی جوباره
محله‌ی دردشت
جنوب رودخانه
جلفا
دوره های نخستین قرن نوزدهم
هاسمان
خانه های اجاره یا در زمان « هاسمان »
خیابانهای بی انتها
آمستردام و تولد دوبارۀ شهرسازی
نقشۀ « برلاگ » برای آمستردام جنوبی
آمستردام
منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام JIT

بررسی برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام JIT

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱٫۲۵۷ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۵۵
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگامJIT

فهرست :

بخش اول اهداف و رویکرد های سیستم تولید بموقع JIT 1

۱-۱ مقدمه ۲

۲-۱ رویكردها و نگرش ها به JIT 3

۳-۱ اهداف رویکرد JIT 5

۱-۳-۱ ضایعات صفر ۵

۲-۳-۱ موجودی صفر ۷

۳-۳-۱ زمان Set up یا آماده سازی صفر ۷

۴-۳-۱ زمان پیشبرد صفر ۱۰

۵-۳-۱ جابجایی صفر ۱۲

۴-۱ عناصر كلیدی رویکرد JIT 13

۱-۴-۱ تطابق طرح محصول با تقاضای بازار ۱۴

۲-۴-۱ تعریف خانواده های محصول و تولید جریان مبنا ۱۵

۳-۴-۱ رابطه با تامین كنندگان در محیط JIT 20

بخش دوم اشنایی باسیستم مورد مطالعه ( شرکت ریخته گر و اهنگر فن اور(رافکو) ( وضع موجود ) ۲۳

۱-۲ مقدمه ۲۴

۲-۲ معرفی شرکت ۲۴

۳-۲ واحد های اصلی شرکت(چارت سازمانی) ۲۴

۴-۲ برنامه اصلی تولید MPS (موجود شرکت) ۲۶

۵-۲ خط تولید فعلی شرکت ۲۹

۶-۲ سیستم برنامه ریزی تولید فعلی شرکت ۴۳

بخش سوم تكنیك های طراحی سیستم تولیدی JIT 52

۱-۳ مقدمه ۵۳

۲-۳ تكنیك های طراحی سیستم تولیدی JIT 53

۱-۲-۳ تكنیك های برنامه ریزی تولید ۵۵

الف -۱-۲-۳ تطابق ماهانه ۵۶

ب -۱-۲-۳ تطابق روزانه ۶۱

۲-۲-۳ تكنیك های ساده سازی فرآیند ساخت و كاهش زمان های پیشبرد ۶۳

الف-۲-۲-۳ كاهش زمان صف ۶۷

ب-۲-۲-۳ بچ یا دسته های كوچك تولیدی و انتقالی ۶۸

۳-۲-۳ تعادل خط ۷۱

۴-۲-۳ كنترل خودكار سطح تولید ۷۳

۵-۲-۳ استانداردهای عملیاتی ۷۴

۶-۲-۳ همكاری دو جانبه ۷۸

۷-۲-۳ كاهش زمان حمل و نقل ۷۸

۸-۲-۳ كاهش زمان آماده سازی(Set up)

۹-۲-۳ رویكرد JIT به زمان انجام فرآیند ۷۹

۱۰-۲-۳ استفاده از منابع تولیدی ۸۴

الف-۱۰-۲-۳ نیروی كار انعطاف پذیر ۸۵

ب -۱۰-۲-۳ تجهیزات انعطاف پذیر ۸۵

۱۱-۲-۳ طراحی محصول برای سادگی در ساخت و مونتاژ ۸۶

بخش چهارم طراحی سیستم کانبان شرکت مورد(شرکت رافکو)

۸۸

۱-۴ مقدمه ۸۹

۲-۴ سیستم كانبان ۸۹

۳-۴ سیستم های کششی وفشاری مدیریت تولید ۹۰

۵-۴ انواع كارت های كانبان ۹۵

۱-۵-۴ كانبان برداشت ۹۶

۲-۵-۴ كانبان تولید ۹۶

۶-۴ جریان كارت های كانبان ۱۰۱

۷-۴ جریان کارت های کانبان در خط تولید(شرکت مورد مطالعه) ۱۰۶

۸-۴ جریان كارت ها ی کانبان در یك ایستگاه كاری ۱۱۲

۹-۴ عملكرد كانبان ۱۱۹

۱۰-۴ ارتباط با فروشندگان توسط سیستم كانبان ۱۲۲

۱۱-۴ كانبان به عنوان یك تكنیك بهبود كیفیت ۱۲۳

بخش پنجم خرید وتحویل بهنگام ۱۲۴

۱-۵ خرید به هنگام ۱۲۵

۲-۵ تفاوت بین خرید سنتی و به هنگام ۱۲۵

۳-۵ انتخاب عرضه کننده ۱۳۱

۱-۳-۵ منافع مشتری ۱۳۱

۲-۳-۵ منافع عرضه کننده ۱۳۲

۴-۵ معیار و انتخاب عرضه کنندگان ۱۳۴

۵-۵ تحویل به هنگام ۱۴۲

۱-۵-۵ بهبود تحویل به مشتری از طریق تعریف و حل مشکل ۱۴۳

۲-۵-۵ بهبود تحویل به مشتری با پیش بینی و برنامه ریزی نیازمندی های توزیع ۱۴۸

۶ منابع ۱۵۱

چکیده :

تولید بهنگام( JUST-IN-TIME : JIT ) امروزه بعنوان یک تکنیک جدید برنامه ریزی تولید و نیز نگرش فلسفی مدیریت بطور گسترده ای با استقبال شرکت ها مواجه شده است.

بطور كلی JIT نوعی فلسفه تولیدی است یا یك هدف بسیار ساده یعنی:” اقلام مورد نیاز را با كیفیت مورد نیاز، به مقدار مورد نیاز و دقیقا در زمان مورد نیاز” تولید كنید.

تقسیم بندی های انجام شده در ادبیات موضوع JIT دامنه گسترده‌ای در برمی‌گیرد

از جمله :JIT بعنوان یک استراتژی ،JIT بعنوان مدیریت کنترل موجودی ، مجموعه‌های خرید JIT و مدیریت تولید JIT استقرار JIT و ارتباط JIT و منابع انسانی و … که همگی بعنوان مجموعه‌ای از فنون مرتبط با JIT بررسی می‌شود. انچه که در این مقاله بدان پرداخته شده رویکرد JIT به سیستم های تولیدی و مقوله برنامه ریزی توید است .

در این تحقیق ضمن بررسی سیستم تولیدی JIT و نظامهای مرتبط با ان به بررسی اهداف تولید بموقع JITوتکنیک های طراحی سیستم تولیدی JIT به صورت عملی پرداخته شده است.

در بخش سوم به مطالعه وضعیت موجود سیستم تولیدی یک کارخانه مورد مطالعه ” شركت ریخته گر و آهنگر فن آور ( رافكو )” پرداخته و سپس در بخش چهارم به تطبیق سیستم تولید بهنگام JIT با سیستم تولید شرکت پرداخته شده بطوریکه تکنیک های طراحی سیستم JITبرای خط تولید شرکت بصورت عملی تشریح شده است .

حاصل کار اینکه در هر مورد با دادن راهنمائی ها و مشاوره به مدیریت شرکت به اجرای سیستم JIT طراحی شده اقدام گردید.

در بخش چهارم نیز با طراحی سیستم کارت های کانبان( واضح ترین صورت پیاده سازی سیستم JIT) برای خط تولید شرکت مورد مطالعه اقدام به تشریح کارکرد سیستم کانبان طبق خط تولید فوق گردیده است.

در بخش پنجم نیز مطالبی در مورد خرید و تحویل بهنگام که امور پشتیبانی سیستم تولید بهنگام هستند به اختصار اورده شده است .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۱۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۰۵
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال۸۷-۸۸ به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف، كاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدكه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر كلیه كارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل ۱۴۰نفر بوده، كه از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه كرجسی و مورگان (۱۹۷۰) تعداد ۱۰۳ نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ۱۵ سوالی (OCQ) مودای،پورتر و استیرز به همراه سوالات ویژگیهای فردی و شخصی بوده است كه با ضریب آلفای كرونباخ ۰٫۷۶۴ پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی،شاخصهای مركزی و شاخصهای پراكندگی و در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون t برای نمونه های مستقل و روش ANOVA ورگرسیون خطی ساده یك متغیره برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد كه رابطه معناداری بین تعهد سازمانی با سن ، جنسیت، سطح تحصیلات ، وضعیت تأهل و میزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بین سابقه خدمت تعهد سازمانی و رابطه معنی دار دیده می شود..

واژهای كلیدی:

تعهد سازمانی – ویژگیهای شخصی – كاركنان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:كلیات تحقیق …………………………………………………. ۱

۱-۱ مقدمه ………………………………………………………………..۲

۱-۲ بیان مساله تحقیق …………………………………………………….۳

۱-۳ اهمیت وضرورت موضوع تحقیق ……………………………………..۴

۱-۴ اهداف تحقیق ……………………………………………………………۶

۱-۵ چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………… ۷

۱-۶ فرضیه های تحقیق ……………………………………………………….۱۱

۱-۷ قلمرو تحقیق ………………………………………………………… ۱۲

۱-۸ تعاریف و مفاهیم واژه ها ………………………………………………. ۱۳

۱-۹ متغیرهای تحقیق: …………………………………………………….. ۱۴

فصل دوم:ادبیات تحقیق ………………………………………………… ۱۵

۲-۱ مقدمه …………………………………………………………………. ۱۶

۲-۲ تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی ………………………………………..۱۸

۲-۳ مراحل توسعه تعهد سازمانی ………………………………………….. ۲۱

۲-۴ اجزاء تعهد سازمانی ………………………………………………….. ۲۳

۲-۵ اهمیت تعهد سازمانی ……………………………………………….. ۲۷

(یك)

۲-۶عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ……………………………………….. ۲۸

۲-۷ ابعاد تعهد سازمانی …………………………………………………. ۳۰

۲-۸ دیدگاه‌های تعهد سازمانی ………………………………………….. ۳۲

۲-۹ مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی …………………………………….. ۳۴

۲-۱۰ برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی …………….. ۴۰

فصل سوم:روش شناسی تحقیق ……………………………………….. ۴۲

۳-۱ مقدمه ………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۲ نوع تحقیق ……………………………………………………… ۴۴

۳-۳ جامعه آماری …………………………………………………….. ۴۵

۳-۴ حجم نمونه ………………………………………………………. ۴۶

۳-۵ روش نمونه گیری ………………………………………………. ۴۷

۳-۶ شرح پرسشنامه …………………………………………………. ۴۸

۳-۷ روایی پرسشنامه ……………………………………………….. ۴۹

۳-۸ اعتبار( پایایی )پرسشنامه ……………………………………… ۵۰

فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ها) ……. ۵۳

۴-۱ مقدمه ……………………………………………………………. ۵۴

۴-۲ آمار توصیفی ………………………………………………….. ۵۵

۴-۳ فرضیه ۱ ……………………………………………………….. ۵۹

۴-۴ فرضیه۲ ………………………………………………………….. ۶۰

۴-۵ فرضیه۳ …………………………………………………………. ۶۱

(دو)

۴-۶ فرضیه ۴ ………………………………………………………… ۶۳

۴-۷ فرضیه ۵ ………………………………………………………… ۶۴

۴-۸ فرضیه۶ ………………………………………………………… ۶۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………….. ۶۸

۵-۱ نتیجه گیری …………………………………………………….. ۶۹

۵-۲ پیشنهادات ……………………………………………………… ۷۰

منابع و مآخذ ……………………………………………………………. ۷۲

ضمائم ………………………………………………………………….. ۷۱

(سه)

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله حقوق انتقال در بازار برق با ترجمه فارسی

مقاله حقوق انتقال در بازار برق با ترجمه فارسی

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱٫۱۶۴ مگا بایت
تعداد صفحات ۷۵
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله انگلیسی حقوق انتقال در بازار برق با ترجمه فارسی

فصل اول – مقدمه ۱
فصل دوم – ساختار بازار ۵
۲-۱- اهداف در عملکرد به شیوة بازار ۶
۲-۲- مدل های بازار برق ۶
۲-۳- ساختار بازار ۷
۲-۴- انواع بازار برق ۱۱
فصل سوم – معانی PTR FTR 13
3-1- دلایل اسفاده از حقوق انتقال ۱۴
۳-۲- حقوق انتقال فیزیکی ۱۵
۳-۳- حقوق انتقال مالی ۱۶
فصل چهارم – طراحی بازار انتقال ۱۸
۴-۱- طراحی بازار انتقال ۱۹
۴-۲- مالکین حقوق انتقال مالی ۲۱
فصل پنجم – معیارهای عملکرد بازار ۳۴
فصل ششم – بررسی بازراهایی که در آنها FTR به حراج گذاشته می شود ۳۷
۶-۱- بازار PJM38
6-2- بازار نیویورک ۴۸
۶-۳- بازار کالیفرنیا۵۵
۶-۴- بازار نیو اینگلند ۵۸
۶-۵- بازار تگزاس۶۰
۶-۶- بازار نیوزلند ۶۳
فصل هفتم – نتیجه گیری ۶۶
منابع ۷۳

چکیده

صنعت برق همانند دیگر زیر ساختها در کشورهای صنعتی به سمت خصوصی شدن حرکت می کند . همچنین در کشور ما طبق اصل ۴۴ قانون اساسی صنعت برق باید در قسمت تولید تا ۸۰ درصد به بخش خصوصی واگذار شود . در این پروژه به بررسی چگونگی خصوصی شدن بخش انتقال در بازارهای مختلف آمریکا می پردازیم و در انتها آنها را با هم مقایسه می کنیم .

در فصل اول شمای کلی بازار برق و کلیاتی در مورد آن بیان شده است .

فصل دوم به بررسی مدل های برق و اجزاء مختلف در بازار می پردازد .

فصل سوم دلایل استفاده از حقوق انتقال مالی و فیزیکی و معانی انها را بیان می کند .

فصل چهارم به بررسی جزئی تر حقوق مالی و فیزیکی و چگونگی تجارت آنها می پردازد و همچنین ایرادات و نقش آنها در سرمایه گذاری را بیان می کند .

فصل پنجم به چگونگی تطبیق حقوق انتقال مالی با کل شبکه می پردازد .

در فصل ششم بازارهای PJM ، نیویورک ، کالیفورنیا ، نیواینگلند ، تگزاس و نیوزلند از لحاظ تاریخچه ، حقوق مورد استفاده ، چگونگی بدست آوردن و معاملة حقوق و چگونگی اجرای مزایده ها با هم مقایسه شده اند .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت پیاده رو های شهری

پاورپوینت پیاده رو های شهری

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۷٫۸۴۶ مگا بایت
تعداد صفحات ۴۲
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عناوین این پاورپوینت:

روایت اول: فعالیت های مختلف پیاده روهای شهری
روایت دوم: معضلات و مشکلات پیاده روهای شهری ایران
روایت سوم: نمونه ای از طراحی پیاده رو و کفسازی در جوامع مختلف
روایت آخر: برخی از اصول و نکات قابل توجه در طراحی پیاده روها
اصول طراحی پیاده راه ها براساس مبانی توسعه پایدار

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

بررسی سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸۵۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۰۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

چکیده
کدک صحبت استاندارد G.728 ، یک کدک کم تاخیر است که صحبت با کیفیت عالی را در نرخ بیت ۱۶ kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اینترنت و موبایل که به تاخیر زیاد حساس هستند ، مناسب است. در این رساله به پیاده سازی بلادرنگ اینکدر و دیکدر G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex ) بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازیم .
روشی ترکیبی برای برنامه نویسی TMS ارائه می شود که در آن زمان وپیچیدگی برنامه نویسی نسبت به برنامه نویسی دستی به ۳۰% کاهش می یابد . در این روش پس از برنامه نویسی و شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم کدک به زبان C ، با استفاده از نرم افزار ( Code Composer Studio ) CCS ، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهینه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گیرد . سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS ، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنویسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پایان نتایج این پیاده سازی ارائه می شود .
کلمات کلیدی

کدینگ و فشرده سازی صحبتپیاده سازی بلادرنگDSPTMS320C5402برد DSK

مقدمه
امروزه در عصر ارتباطات و گسترش روزافزون استفاده از شبكه های تلفن ،موبایل و اینترنت در جهان ومحدودیت پهنای باند در شبكه های مخابراتی ، كدینگ و فشرده سازی صحبت امری اجتناب ناپذیر است . در چند دهه اخیر روشهای كدینگ مختلفی پدیدآمده اند ولی بهترین و پركاربردترین آنها كدك های آنالیزباسنتز هستند كه توسط Atal & Remedeدر سال ۱۹۸۲ معرفی شدند [۲] . اخیرا مناسبترین الگوریتم برای كدینگ صحبت با كیفیت خوب در نرخ بیت های پائین و زیر ۱۶ kbps ، روش پیشگویی خطی باتحریك كد (CELP) می باشد كه در سال ۱۹۸۵ توسط Schroeder & Atal معرفی شد [۸] و تا كنون چندین استاندارد مهم كدینگ صحبت بر اساس CELP تعریف شده اند .
در سال ۱۹۸۸ CCITT برنامه ای برای استانداردسازی یك كدك ۱۶ kbps با تاخیراندك و كیفیت بالا در برابر خطاهای كانال آغاز نمود و برای آن كاربردهای زیادی همچون شبكه PSTN ،ISDN ،تلفن تصویری و غیره در نظر گرفت . این كدك در سال ۱۹۹۲ توسط Chen et al. تحت عنوان LD-CELP معرفی شد[۶] و بصورت استاندارد G.728 در آمد[۹] و در سال ۱۹۹۴ مشخصات ممیز ثابت این كدك توسط ITU ارائه شد[۱۰] . با توجه به كیفیت بالای این كدك كه در آن صحبت سنتزشده از صحبت اولیه تقریبا غیرقابل تشخیص است و كاربردهای آن در شبكه های تلفن و اینترنت و ماهواره ای در این گزارش به پیاده سازی این كدك می پردازیم .
در فصل اول به معرفی وآنالیز سیگنال صحبت پرداخته می شود و در فصل دوم روش ها و استانداردهای كدینگ بیان می شوند . در فصل سوم كدك LD-CELP را بیشتر بررسی می كنیم و در فصل چهارم شبیه سازی ممیز ثابت الگوریتم به زبان C را بیان می نمائیم. و در پایان در فصل ۵ به نحوه پیاده سازی بلادرنگ كدكG.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازیم.
فهرست
– مقدمه ۴

فصل ۱ : بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت

۱-۱- معرفی سیگنال صحبت ۶
۱-۲- مدل سازی پیشگویی خطی ۱۰
۱-۲-۱- پنجره کردن سیگنال صحبت ۱۱
۱-۲-۲- پیش تاکید سیگنال صحبت ۱۳
۱-۲-۳- تخمین پارامترهای LPC 14

فصل ۲ : روش ها و استانداردهای کدینگ صحبت

۲-۱- مقدمه ۱۵
۲-۲- روش های کدینگ ۱۹
۲-۲-۱- کدرهای شکل موج ۲۱
۲-۲-۲- کدرهای صوتی ۲۲
۲-۲-۳- کدرهای مختلط ۲۴
الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس ۲۷
ب- کدرهای مختلط حوزه زمان ۲۹

فصل ۳ : کدر کم تاخیر LD-CELP

۳-۱- مقدمه ۳۴
۳-۲- بررسی کدرکم تاخیر LD-CELP 36
۳-۲-۱- LPC معکوس مرتبه بالا ۳۹
۳-۲-۲- فیلتر وزنی شنیداری ۴۲
۳-۲-۳- ساختار کتاب کد ۴۲
۳-۲-۳-۱- جستجوی کتاب کد ۴۳
۳-۲-۴- شبه دیکدر ۴۵
۳-۲-۵- پست فیلتر ۴۶

فصل ۴ : شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم به زبان C

۴-۱- مقدمه ۴۹
۴-۲- ویژگی های برنامه نویسی ممیزثابت ۵۰
۴-۳- ساده سازی محاسبات الگوریتم ۵۳
۴-۳-۱- تطبیق دهنده بهره ۵۴
۴-۳-۲- محاسبه لگاریتم معکوس ۵۸
۴-۴- روندنمای برنامه ۵۹
۴-۴-۱- اینکدر ۶۳
۴-۴-۲- دیکدر ۶۹

فصل ۵ : پیاده سازی الگوریتم برروی DSP

۵-۱- مقدمه ۷۴
۵-۲- مروری بر پیاده سازی بلادرنگ ۷۵
۵-۳- چیپ های DSP 76
۵-۳-۱- DSP های ممیزثابت ۷۷
۵-۳-۲- مروری بر DSP های خانواده TMS320 78
۵-۳-۲-۱- معرفی سری TMS320C54x 79
۵-۴- توسعه برنامه بلادرنگ ۸۱
۵-۵- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK 82
۵-۵-۱- بکارگیری ابزارهای توسعه نرم افزار ۸۴
۵-۵-۲- استفاده از نرم افزارCCS 86
۵-۵-۳- نتایج پیاده سازی ۹۴
۵-۶- نتیجه گیری و پیشنهاد ۹۷
– ضمائم
– ضمیمه (الف) : دیسکت برنامه های شبیه سازی ممیز ثابت به زبان C و
پیاده سازی کدک به زبان اسمبلی
– ضمیمه (ب) : مقایسه برنامه نویسی C و اسمبلی ۹۸
– مراجع ۱۰۳
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی اصلاح نباتات (M.Sc)

بررسی اصلاح نباتات (M.Sc)

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳٫۸۸۵ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۱۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی اصلاح نباتات(M.Sc.)

گیاه كلزا مهمترین گونه زراعی جنس براسیكا (Brassica) میباشد. و ویژگیهای خاص این گیاه یعنی قابلیت كشت در نقاط مختلف ، در صد بالای روغن آن ، كیفیت مطلوب روغن ، كاربرد روغن آن در صنایع نساجی و پلاستیك و نیز استفاده از كنجاله آن در تغذیه دام سبب شده است كه توسعه كشت این گیاه بعنوان نقطه امیدی جهت تامین روغن خام مورد نیاز كشور و رهائی از وابستگی بشمار رود .بطوریكه در حال حاضر كلزا نقطه ثقل طرحهای افزایش تولید دانه های روغنی محسوب میگردد. دانه‎های روغنی قسمت مهمی از تولید محصولات كشاورزی را شامل می‎شوند، چون علاوه بر مصارف صنعتی از لحاظ تغذیه نیز اهمیت بسزایی دارند. سطح زیر کشت دانه‌های روغنی در سال ۱۳۸۳ (بجز کنجد که در سیستم روغن کشی وارد نمی‌شود) ۳۱۹ هزار هکتار و محصول تولید شده (دانه) حدود ۴۰۰ هزار تن بوده ‌است. مصرف روغن نباتی در سال ۱۳۸۳ بالغ بر ۱۱۸۰ هزار تن بوده‌است که ۱۷۰ هزار تن از آن معادل حدود ۴/۱۴ درصد، از تولید داخل تامین شده ‌است ( بی نام ، ۱۳۸۲ ). كلزا به عنوان یك گیاه روغنی با بیش از ۴۰% روغن در دانه از گیاهان مهم جهت توسعه كشت نباتات روغنی وتولید روغن نباتی در ایران است. كلزا با نام علمی Brassica napus و نام انگلیسی Rapeseed گیاهی از تیره Brassicacea ( چلیپائیان یا شب بو ) می‎باشد كه پس از سویا و نخل روغنی مقام سوم را در تأمین روغن نباتی جهان به خود اختصاص داده است كه در حدود ۷/۱۴% كل تولید روغن نباتی جهان را تأمین می‎كند. این گیاه در برابر خشكی و سرما مقاوم بوده و به دلیل سازگاری، دامنه كشت وسیعی دارد ( دهشیری ۱۳۷۸ ). روشهای سنتی (كلاسیك) اصلاح نباتات از دیر باز برای تولید گیاهان زراعی برتر مورد استفاده قرار میگرفته است كه مبتنی بر ایجاد تغییر در ساختار ژنتیكی گیاه كامل در جهت هدف خاصی با استفاده از تلاقیهای بین جنسی ودرون جنسی بوده است.

روشهاییكه جهت اصلاح گیاهان خود گشن بكار گرفته میشوند٬ عمدتا روشهای گزینش (Selection) و یا دورگ گیری (Hybridization) است كه در مورد اول از تنوع ژنتیكی موجود در توده های طبیعی و بومی استفاده شده و واریته های اصلاح شده ای كه نسبت به جامعه اولیه برتری هائی از نظر كمی و كیفی دارند بوجود می آیند. شانس موفقیت در این روش نسبتا كم است زیرا به غنای ژنتیكی توده های محلی بستگی دارد كه امروزه رو به كاهش بوده و كمتر قابل دسترسی است. در مقابل روشهای مبتنی بر تلاقی به اصلاحگر این امكان را میدهد كه بطور هدفدار صفات مطلوب واریته های مختلف را با یكدیگر تلفیق نماید(Poehlman and Mitton 2003).

یك پروژه اصلاح نباتات از زمان انجام دورگ گیری تا آماده شدن واریته جهت كشت ، حدودا ۱۰ تا ۱۵ سال زمان صرف می شود لذا امروزه متخصصین اصلاح نباتات به دنبال روشهائی هستند كه بتوان این مدت زمان را به حداقل ممكن رسانید تا در وقت و هزینه های سنگین برنامه های اصلاح نباتات صرفه جوئی شود. برای این كار سعی بر اینست كه بتوان با ایجاد تغییرات ژنتیكی در سطح سلول ، زمان لازم برای تهیه ارقام پر محصول با كیفیت بالا و مقاوم به بیماری و یا تنشهای محیطی را در برنامه های به نژادی كوتاه كرد(اصلانی و همكاران ، ۱۳۸۱).

كلزا گیاهی‎ خودگشن‎-‎ دگرگشن می‎باشد ودرصد دگرگشنی آن در ارقام مختلف بین ۳۳%-۲۲% گزارش شده است ( شهیدی و فروزان ، ۱۳۷۶ ). این گیاه آلوتتراپلویید (۳۸=x4=n 2) می‎باشد.روشهای سنتی اصلاح نباتات در چند دهة اخیر نقش بسیار مهمی در اصلاح عملكرد و كیفیت كلزا داشته اند كه از میان این روشها می توان به روش انتخاب توده ای و گزینش شجره ای اشاره كرد. از معایب این روشها طولانی بودن دورة آنها می باشد. امروزه متخصصین اصلاح نباتات به دنبال روشهای دیگری هستند كه بتوانند این مدت را به حداقل ممكن برسانند تا در وقت و هزینه های سنگین برنامه های اصلاح نباتات صرفه جویی شود. یكی از این روشها اصلاح از طریق سیستم دابل هاپلوئیدی می باشد، كه به عنوان وسیله ای برای تركیب صفات یك تلاقی می تواند مكمل روش شجره ای باشد. اهمیت استفاده از گیاهان هاپلوئید در برنامه های اصلاح نباتات از مدتها پیش برای دانشمندان مسلم گردیده است و یكی از موضوعات مهم تحقیقاتی در این زمینه، تولید لاینهای هموزیگوس جهت تولید گیاهان هیبرید در گونه های خودناسازگار می باشد. با تولید لاینهای كاملاً هموزیگوت در این روش ۵-۳ سال در زمان برنامه های اصلاحی صرفه جویی می شود. سیستم دابل هاپلوئیدی در صورتی موفق است که به توان گیاهان هاپلوئید ودابل هاپلوئید تولید کرد، بدین منظور قبل از استفاده از این سیستم آزمایشاتی را در جهت بهینه سازی گیاهان می بایست انجام داد. روشهای متعددی جهت تولید گیاهان هاپلوئید و به دنبال آن گیاهان دابل هاپلوئید وجود دارد كه یكی از این روشها آندروژنز می باشد.


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

مقدمه ———————————————————— ۲

فصل دوم: بررسی منابع

۱۰ کلزا————————————————————-

۲-۱- خصوصیات کلی وعمومی کلزا————————————— ۱۰

۲-۱-۱- تاریخچه ومبدا ژنتیکی گیاه کلزا———————————— ۱۰

۲-۱-۲- خصوصیات گیاه شناسی کلزا————————————- ۱۰

۲-۱-۳- کشت و تولید کلزا——————————————– ۱۱

۲-۱-۴- برداشت کلزا———————————————— ۱۳

۲-۱-۵- ارقام وگونه های کلزا—————————————— ۱۴

۲-۱-۶- مهمترین گونه های جنس براسیکا———————————- ۱۶

۲-۱-۷- اهمیت اقتصادی وصنغتی کلزا————————————- ۱۷

۲-۲- اصلاح گیاه کلزا———————————————— ۱۸

۲-۲-۱- روشهای اصلاح کلزا——————————————- ۱۸

۲-۲-۲- اهداف اصلاحی کلزا——————————————- ۱۹

۲-۳- گیاهان هاپلوئید————————————————- ۲۰

۲-۳-۱- مزایا و کاربردهای هاپلوئیدها————————————– ۲۱

۲-۳-۲- مشکلات ومحدودیت های هاپلوئیدها——————————– ۲۲

۲-۳-۳- روشهای تولید گیاهان هاپلوئید————————————- ۲۳

۲-۳-۳-۱- تولید خود به خودی (روشهای طبیعی)—————————– ۲۳

۲-۳-۳-۲- تولید القایی(روشهای آزمایشگاهی)——————————- ۲۴

۲-۳-۳-۲-۱- آندروژنز(نرزایی)—————————————– ۲۴

۲-۳-۳-۲-۱-۱- کشت بساک——————————————- ۲۵

۲-۳-۳-۲-۱-۲- کشت میکروسپور————————————— ۲۵

۲-۳-۳-۲-۲- ژینوژنز(کشت تخمدان وتخمک)——————————- ۲۶

۲-۳-۳-۲-۳- روش حذف کروموزومی————————————- ۲۷

۲-۴- کشت میکروسپورهای جدا گردیده کلزا——————————— ۲۸

۲-۵- عوامل موثر بر رویانزایی میکروسپورهای جدا گردیده کلزا——————— ۲۹

۲-۵-۱- شرایط رشد، فیزیولوژی و ژنوتیپ گیاه مادری————————— ۲۹

۲-۵-۲- اندازه غنچه————————————————– ۳۲

۲-۵-۳- مراحل تکاملی میکروسپورها————————————— ۳۳

۲-۵-۴- تراکم میکروسپور در محیط کشت———————————– ۳۵

۲-۵-۵- ترکیب محیط کشت——————————————– ۳۶

۲-۵-۶- دما——————————————————- ۴۰

۲-۶- مکانیسم رویانزایی———————————————– ۴۳

۲-۶-۱- مقدمه—————————————————– ۴۳

۲- ۶-۲- تقسیم قرینه هسته والقائ رویانزایی——————————— ۴۵

۲-۶-۳- حوادث چرخه سلولی در طی رویانزایی میکروسپورها——————— ۴۷ ۲-۶-۴- خانواده های ژنی درگیر با رویانزایی میکروسپورها در کلزا—————– ۴۷

۲-۷- عوامل موثر بر باززایی گیاه از رویانهای هاپلوئیدی کلزا———————- ۴۸

۲-۷-۱- بلوغ ،مرحله رشد ونمو رویانها———————————— ۴۸

۲-۷-۲- اندازه رویانها————————————— ——— ۴۹

۲-۷-۳- محیط کشت———————————————— ۵۰

۲-۷-۵- BAP وژیبرلیک اسید——————————————- ۵۰

۲-۷-۶- استفاده از کاغذ فیلتر در محیط کشت یا زراعی————————- ۵۱

۲-۷-۷- زغال فعال————————————————– ۵۱

۲ -۷-۸- تیمار ABA و ابگیری رویانها————————————- ۵۱

۲-۸- موارد استفاده از کشت میکروسپورکلزا——————————– ۵۶

۲-۸-۱- اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک———————————– ۵۶

۲-۸-۲- موتا سیون و انتخاب —————————————— ۵۶

۲-۸-۳- کشت میکروسپوروتکنولوژی بذر مصنوعی————————— ۵۷

۲-۸-۴- سیستم کشت میکروسپور در مطالعات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی————- ۵۷

۲-۸-۵- استفاده در کشت و امتزاج پروتوپلاستها—————————– ۵۷

فصل سوم: مواد و روشها

۳-۱- مواد گیاهی————————————————– ۶۰

۳-۲- کشت بذور————————————————– ۶۰

۳-۳- شرایط اتاق رشد———————————————- ۶۰

۳-۴- مراقبت های زراعی——————————————– ۶۱

۳-۵- برداشت غنچه ها وتعیین مرحله مناسب میکروسپورها جهت جنین زایی——— ۶۱

۳-۶- محیط های کشت، ایزولاسیون وباززاییدر کشت میکروسپورهای کلزا———– ۶۲

۳-۶-۱- محیط ایزولاسیون میکروسپورها———————————- ۶۲

۳-۶-۲- محیط کشت میکروسپورها————————————- ۶۲

۳-۶-۳-۱- استریل کردن محیط کشت میکروسپورهای کلزا——————— ۶۲

۳-۶-۴- محیط کشت باززایی ، جنین های حاصل از کشت میکروسپورهای کلزا——- ۶۳

۳-۶-۵- وسایل مورد نیاز جهت کشت میکروسپورهای کلزا——————— ۶۸

۳-۷- روش انجام آزمایش کشت میکروسپورهای کلزا————————- ۶۹

۳-۷-۱- برداشت غنچه ها——————————————– ۶۹

۳-۷-۲- استریل کردن غنچه ها—————————————– ۶۹

۳-۷-۳- استخراج میکروسپورها—————————————– ۶۹

۳-۷-۴- تعیین تراکم میکروسپورها————————————— ۷۰

۳-۸- آزمایشات انجام شده——————————————– ۷۱

۳-۸-۱-مطالعه اثرتراکمهای مختلف میکروسپوربرروی جنین زایی میکروسپورهای کلزا—- ۷۱

۳-۸-۲- مطالعه باززایی گیاه در جنین هایی با اندازه های مختلف حاصل از کشت

میکروسپورهای کلزا————————————————- ۷۲

۳-۸-۳- مطالعه اثراستفاده از کاغذ صافی یا کاغذ فیلتردر میزان ریشه زایی ،ارتفاع گیاهچه ها

ودرصد گیاهچه های نرمال——————————————— ۷۳

۳-۸-۴- مطالعه اثر استفاده ازشوک سرمایی بر روی درصد تشکیل گیاهچه های طبیعی– ۷۴

۳-۸-۵- تعین سطح پلوئیدی گیاهچه های باززایی شده————————– ۷۵

۳-۹- تجزیه و تحلیل داده ها——————————————– ۷۸

فصل چهارم:نتایج وبحث

۴-۱- جنین زایی میکروسپورهای کلزا در تراکمهای مختلف میکروسپور در محیط کشت—- ۸۲

۴-۲- اثراندازه های مختلف جنین برروی صفات باززایی جنین های حاصل ازکشت

میکروسپورهای کلزا————————————————– ۸۴

۴-۳- اثراستفاده ازکاغذ صافی یا کاغذ فیلتردر میزان ریشه زایی ،ارتفاع گیاهچه ها

ودرصد گیاهچه های نرمال——————————————— ۹۰

۴-۴- اثر استفاده ازشوک سرمایی بر روی درصد تشکیل گیاهچه های طبیعی———- ۹۷

۴-۵- پیشنهادات————————————————— ۱۰۵

منابع مورد استفاده————————————————– ۱۰۷

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت سیر تحول در برنامه‌های مرمت بافت تاریخی

پاورپوینت سیر تحول در برنامه‌های مرمت بافت تاریخی

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۸٫۳۸۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۹
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

برخی عناوین این پاورپوینت:

—قدمت مرمت بافت تاریخی

سیر تحول در برنامه‌های مرمت بافت تاریخی در اروپا

سیر تحول در برنامه‌های مرمت بافت تاریخی در کشور های در حال توسعه

دوره‌های مرمت بافت تاریخی در کشورهای توسعه یافته

شهرسازی اقتدارگرایانه هوسمان

روند نوسازی در جهان

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی کشاورزی زراعت

بررسی کشاورزی زراعت

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۷۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی کشاورزی زراعت

مقدمه :

کشت بافت گیاهی بطور خلاصه شامل کشت پروتوپلاست سلول بافت و اندام گیاهی است. در همه این کشتها رشد ماده گیاهی عاری از میکروب در یک محیط سترون مثل محیط کشت مغذی سترون در یک لوله آزمایش صورت می گیرد.در سال های اخیر تکنیک های کشت بافت گیاهی به یک ابزار خیلی قوی برای تکثیر و اصلاح گونه های گیاهی زیادی تبدیل شده اند. این تکنولوژی با پژوهش گتلیب هابرلنت(Gottlieb Haberlandt) در مورد پر توانی سلول در اوایل قرن ۲۰ شروع شد.وی با توجه به این نکته که با دستکاری محیط کشت سلولها سلولهای کشت شده مراحل نموی یک رشد عادی را تکرار خواهند نمود پیشنهاد گسترش تکنیک های جداسازی و کشت بافت های گیاهی را ارائه داد.

کشت اکسین ها توسط ونت Wentو همکاران و کشف سیتوکنین ها توسط اسکوگSkoog و همکاران قبل از اولین کشت موفق بافت های گیاهی در آزمایشگاه صورت گرفت (گاتریت ۱۹۳۴ : نوبکورت ۱۹۳۹).

اولین کشت موفق کالوس هویج و توتون توسط وایتWhite(1943)گزارش گردید. اسکوگ و میلر Miler(1957)گزارش کردند که اثر متقابل کمی بین اکسین ها و سیتوکنین ها نوع رشد و ریخت زایی گیاه را تعیین میکند. مطالعات آنها بر روی توتون نشان داد که نسبت بالای اکسین به سیتوکنین ریشه زایی را تحریک نموده و پایین بودن این نسبت باعث تحریک تشکیل اندام هوایی می شود اما این پاسخ عمومی نیست. با این که دستکاری نسبت اکسین و سیتوکنین در ریخت زایی گونه های زیادی موفقیت آمیز بوده است اما امروزه واضح است که عوامل زیاد دیگری بر توانایی سلولها در کشت برای تمایز ریشه اندام هوایی و یا رویان موثر هستند.

ایجاد انگیزه برای بکارگیری تکنیک های کشت بافت گیاهی در تکثیر و اصلاح گونه های گیاهی از کار اولیه مورلMorel(1960) روی تکثیر ارکیده در محیط کشت و تهیه یک محیط کشت جدید با غلظت بالایی از نمک های معدنی توسط موراشیکMurashige و اسکوت(۱۹۶۲)ناشی شد. از آن به بعد این تکنولوژی به صورت قابل توجهی رشد یافت و امروزه یک نقش کلیدی در تکثیر اصلاح و مهندسی ژنتیک گیاهی ایفا می کند.

کشت بافت های گیاهی بر پایه سه قابلیت گیاهی استوار است :

۱- پر توانی Totipotency که توان یا ظرفیت توارثی یک سلول گیاهی برای نمو به یک گیاه کامل با القای تحریک مناسب است . پر توانی بر این مطلب دلالت می کند که هر سلول واجد تمام اطلاعات لازم برای رشد و تکثیر می باشد. گرچه از لحاظ نظری همه سلولهای گیاهی پر توان هستند با این حال سلولهای مریستمی بیشترین توان بیان این ویژگی را دارند .

۲- تمایز زداییDedifferentiation که توان سلولهای بالغ برای بازگشت به شرایط مریستمی است و بعد از آن سلولها با باز تمایزیRedifferentiation اندام های جدیدی را سازماندهی می کنند .

فهرست مطالب :

مقدمه ……………………………………………………………………………………………..1

انواع كشت درون شیشه ای …..…………………………………………………………………….3

كاربردهای كشت بافت گیاهی ……………………………………………………………………….4

روشهای سترون سازی ………..……………………………………………………………………7

۱- روش حرارت خشك …………………………………………………………………………..10

۲- روش حرارت مرطوب ………………………………………………………………………..12

۳- روش الترا فیتراسیون ……………………………………………………………………….15

۴- روش استریلیزاسیون شیمیایی …….…………………………………………………….….16

نحوه تاثیر حرارت های بالا بر روی اجزای مدیوم كشت…………………………………………..…20

روش های پیشگیری از آلودگی …………………………………………………………………….22

اجزای غذایی تشكیل دهنده مدیوم كشت بافتهای گیاهی………………………………………….….24

۱- املاح معدنی….………………………………………………………………………….….24

۲- مواد تنظیم كننده رشد گیاهان..…….…………………………………………………….…..27

۳- ویتامینها ….……………………………………………………………………………….31

۴- اسیدهای آمینه و آمید ها ….……………………………….………………………………..33

۵- مكملهای آلی كمپلكس ….……………………………………………………………………34

۶- ذغال ………………………………………………………………………………………35

۷- منابع كربن …………………………………………………………………………………36

۸- مواد تنظیم كننده فشار اسمزی …..…………………………………………………………38

۹- آب……………………………………………………………………………………..…39

۱۰-ماده زمینه مدیوم كشت …….………………………………………………………………40

نحوه انتخاب مدیوم كشت………………………………………………………………………..42

تهیه ریز نمونه…………………………………………………………………………………44

عوامل مربوط به گزینش ریز نمونه……….………………………………………………….….45

ایجاد و نگهداری كشت كالوس………….…………………………………………………………48

روش كار………………………..……………………………………………………………57

نحوه بررسی نتایج بدست آمده……………..……………………………………………..…64

كشت سلول، بافت و اندام گیاهی.…………………………………………………………..…65

رشد و نمو گیاهان……………..………………………………………………………………66

كشت بافت گیاهی ………………………………………………………………………..…69

كشت سلول گیاهی ………………………………………………………………………….70

پروتو پلاستها ……………………………………………………………………………71

كشت اندام گیاهی ……………………………………………………………………..…..72

باز زایی گیاهان …………………………………………………………………………73

تكثیر گیاه در مقیاس بزرگ ……………………………………………………………….76

بانكها ی نطفه گیاهان ……………………………………………………………………77

منشاء ماهیت و اهمیت تنوع در كشت بافت …………………………………………………79

اساس تنوع سوماكلونال ………………………………………………………………… 81

تنوع ژنتیكی حاصل از گیاه پایه……………………………………………………………81

تنوع ژنیتكی ایجاد شده در مدت زمان كشت …………………………………………………82

دلایل تنوع سوماكلونال ……….……………………………………………………………..،،..۸۳

ژنوم سیتوپلاسمی و تنوع سوما كلونال ………………………………………………………….85

دلایل تنوع اپی ژنیتك در كشت بافت ….………………………………………………………….85

استفاده از تنوع سوماكلو نال در اصلاح ..……………………………………………………..…89

فهرست منابع ………………………………………

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

مقاله تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱٫۲۰۴ مگا بایت
تعداد صفحات ۹۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش

مقدمه ………………………………………. ۳

بیان مسئله…………………………………… ۵

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………… ۷

هدف های پژوهش………………………………… ۷

فرضیه های پژوهش………………………………. ۸

پیش فرض های پژوهش…………………………….. ۸

محدودیت های پزوهش…………………………….. ۸

تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش………………….. ۹

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه ………………………………………. ۱۲

مبانی نظری پژوهش……………………………… ۱۲

فیزیولوژی بسکتبال…………………………….. ۱۲

حداکثر اکسیژن مصرفی…………………………… ۱۴

اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال………………….. ۱۵

میزان درک فشار……………………………….. ۱۶

انباشتگی اسید لاکتیک…………………………… ۱۶

سرعت دفع اسید لاکتیک…………………………… ۱۷

کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت………………….. ۱۷

مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا………….. ۱۸

مفهوم ضربان قلب بالا…………………………… ۲۴

مفهوم فشار خون بالا……………………………. ۲۵

مفهوم دقت……………………………………. ۲۶

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه ………………………………………. ۳۱

روش پژوهش……………………………………. ۳۱

جامعه آماری پژوهش…………………………….. ۳۱

متغیرهای پژوهش……………………………….. ۳۱

متغیرها مستقل………………………………… ۳۱

متغیرهای وابسته………………………………. ۳۲

ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش …. ۳۳

اندازه گیری ویژگی های بدنی…………………….. ۳۳

نحوه جمع آوری اطلاعات………………………….. ۳۴

افزایش غلظت لاکتات خون…………………………. ۳۵

افزایش ضربان قلب……………………………… ۳۵

افزایش فشار خون………………………………. ۳۵

روشهای آماری…………………………………. ۳۵

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش

مقدمه……………………………………….. ۳۸

آمار توصیفی………………………………….. ۳۹

تجزیه و تحلیل داده ها…………………………. ۳۹

بررسی توصیفی داده ها………………………….. ۴۱

آمار استنباطی………………………………… ۴۸

بررسی فرضیه ها……………………………….. ۴۹

آزمون فرضیه ها……………………………….. ۵۱

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………….. ۵۵

خلاصه پژوهش…………………………………… ۵۵

بحث و نتیجه گیری……………………………… ۵۷

پیشنهاد برخاسته از پژوهش………………………. ۶۰

پیشنهاد های پژوهش…………………………….. ۶۱

منابع……………………………………….. ۶۲

فارسی……………………………………….. ۶۲

خارجی……………………………………….. ۶۳

پیوست ها

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ۱-۳ پژوهشهای انجام شده در خارج کشور………… ۲۸

جدول ۱-۴ – میانگین، سن، قد، وزن، درصد چربی،VO2MAX، EPI آزمودنی ها ۳۹

جدول ۲-۴- پست بازیکنان بسکتبال ………………… ۴۰

جدول ۳-۴- سابقه بازی بازیکنان بسکتبال…………… ۴۰

جدول ۴-۴ – مقایسه میانگین ضربان قلب پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی……………………………………….. ۴۳

جدول ۵-۴ – مقایسه میانگین فشار خون پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی……………………………………….. ۴۴

جدول ۶-۴ – مقایسه میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی………………………………… ۴۶

جدول ۷-۴ – آزمون کلموگرو اسمیرنف پیش آزمون آزمودنی ها ۴۸

جدول ۸-۴ – آزمون کلموگرو اسمیرنف پس آزمون آزمودنی ها ۴۹

جدول ۹-۴ – آزمون کلموگرو اسمیرنف پرتاب آزاد موفق پیش و پس آزمون گروه کنترل و تجربی………………………………… ۵۰

جدول ۱۰-۴ – میانگین متغییر های وابسته پرتاب های آزاد موفق پس آزمون در گروه کنترل و تجربی……………………………. ۵۰

جدول ۱۱-۴ – آزمون برابری واریانس های پس آزمون پرتاب آزاد موفق در گروه کنترل و جربی…………………………………. ۵۰

جدول ۱۲-۴ – الف: تاثبر تغییرات غلظت لاكتات خون بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال……………………………………………. ۵۱

جدول ۱۳-۴- ب: تاثبر تغییرات ضربان قلب بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال ۵۲

جدول ۱۴-۴- ج: تاثبر تغییرات فشار خون بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال ۵۳

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

شکل ۱-۴ – مقایسه میانگین سن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی ۴۱

شکل ۲-۴ – مقایسه میانگین قد آزمودنی در گروه کنترل و تجربی ۴۱

شکل ۳-۴ – مقایسه میانگین وزن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی ۴۱

شکل ۴-۴ – مقایسه میانگین VO2MAXآزمودنی در گروه کنترل و تجربی ۴۲

شکل ۵-۴ – مقایسه میانگین EPI آزمودنی در گروه کنترل و تجربی ۴۲

شکل ۶-۴ – میانگین ضربان قلب پیش آزمون گروه کنترل و تجربی ۴۳

شکل ۷-۴ – میانگین ضربان قلب پس آزمون گروه کنترل و تجربی ۴۴

شکل ۸-۴ – میانگین فشار خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی ۴۵

شکل ۹-۴ – میانگین فشار خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی ۴۵

شکل ۱۰-۴ – میانگین غلظت لاکتات خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی ۴۶

شکل ۱۱-۴ – میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی ۴۷

پیوست ها

پیوست شماره ۱- پرسشنامه اطلاعات فردی- پزشکی، سوابق ورزشی

پیوست شماره ۲- رضایت نامه گروه تجربی و کنترل

پیوست شماره ۳- پروتکل نحوه اندازه گیری غلظت لاکتات خون در آزمایشگاه

پیوست شماره ۴- پروتکل اندازه گیری تست شاتل ران

پیوست شماره ۵- پروتکل اندازه گیری تست پله هاروارد

پیوست شماره ۶- برآورد درصد چربی مردان از طریق جمع چربی زیر پوستی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل