مبانی نظری و پیشینه رفتار مصرف کننده (حالت سیستمی)

مبانی نظری و پیشینه رفتار مصرف کننده (حالت سیستمی)

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۹۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۶
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۲- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت دو کالایی …………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت n کالایی ………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۴- محدودیت بودجه(جمع پذیری ) ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۵- تابع مطلوبیت جمع پذیر ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۵-۱- تابع مطلوبیت جمع پذیرقوی ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۵-۲- توابع مطلوبیت جمع پذیرضعیف …………………………………………………………………… ……….. …………………………………. ۳۳

۲-۶- توابع مطلوبیت تفکیک پذیر …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۶-۱- تابع مطلوبیت تفکیک پذیر قوی ………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۶-۲- تابع مطلوبیت تفکیک پذیر ضعیف ……………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۷- مفهوم جمع پذیری روی کالاها ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۸- سیستم مخارج خطی ( LES ) ……………………………………………………………………………………………………………………… 36

۲-۹- دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۹-۱- کشش های قیمتی و درآمدی در مدل تقریب خطی تقاضای تقریباً ایده آل…………………………………………….. ۴۴

۲-۹-۲- قیود تئوریکی دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل …………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۹-۳- برخی از مهمترین خصوصیات دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل …………………………………………………. ۵۰

۲-۱- مقدمه :

در تئوری های اقتصاد خرد بحث راجع به رفتار مصرف کننده مفصل بوده و از دیدگاههای مختلف این رفتار مورد ارزیابی قرار گرفته است . در بسیاری از متون با استفاده از تکنیک ساده سازی ، یک حالت انتزاعی را که – فقط مصرف کننده با دو کالا مواجه است – در نظر گرفته و رفتار اقتصادی واحد مصرف کننده را مورد بررسی قرار می دهند . درصورتیکه در برخی دیگر از متون یا مقالات اقتصادی یک حالت کلی – که در آن مصرف کننده به دنبال تصمیم گیری و انتخاب کالاها از میان تعداد زیادی از کالاها است – مورد بررسی قرار گرفته است .

از آنجا که مطالعه حاضر در پی ارزیابی عکس العمل مصرف کنندگان در خصوص کالاها و خدمات مصرفی آنها ( حمل و نقل ) می باشد ، لازم است مبانی تئوریکی که در زمینه تحلیل این رفتار تاکنون تدوین شده است ، بطور مختصر مرور شود . لذا فصل جداگانه ای تحت عنوان تئوری رفتار مصرف کننده ، به این منظور اختصاص داده شده است .

این فصل در ابتدا یک حالت ساده دو کالایی را در نظر گرفته و رفتار مصرفی خانوارها را طی این مدل بررسی می نماید . سپس در قسمت بعد با تعمیم این مدل در شکل n کالایی رفتار مصرفی خانوارها بطور مفصل تر تشریح خواهد شد . همچنین محدودیت هایی که در فرآیند حداکثر کردن مطلوبیت بر روی معادلات تقاضا تحمیل می شود مورد یادآوری قرار می گیرد . در نهایت نیز به بررسی نوع خاصی از معادلات تقاضا ، که همان سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل است ، پرداخته خواهد شد .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه رشد بهینه جمعیت

مبانی نظری و پیشینه رشد بهینه جمعیت

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۰۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۵
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱) مقدمه. ۹

۲-۲) معرفی مفاهیم مربوط به جمعیت.. ۱۰

۲-۳) تاریخچه نظریات و اندیشه ها در باب جمعیت در ادبیات اقتصادی. ۱۱

۲-۳-۱) مالتوس و تئوری کلاسیک جمعیت و رشد. ۱۱

۲-۳-۲) تحلیل مدل مالتوس.. ۱۲

۲-۳-۳) الگوی بوسراپ.. ۱۴

۲-۳-۴) از دوره رشد مالتوسی تا دوره رشد مدرن. ۱۴

۲-۳-۵) علاقه مجدد به جمعیت و رشد. ۱۷

۲-۴) تاریخچه نظریات مربوط به نرخ بهینه رشد جمعیت.. ۱۸

۲-۴-۱) تجربه چین در مورد مقدار مطلق و بهینه جمعیت.. ۱۸

۲-۴-۲) نقد سیاست اندازه مطلق جمعیت در چین. ۱۸

۲-۴-۳) تحلیل و نقد جمعیت بهینه ایستا ۱۹

۲-۵) مدل های عمده رشد اقتصادی با لحاظ متغیر جمعیت.. ۱۹

۲-۵-۱) مدل‌های رشد برون‌زا ۱۹

۲-۵-۱-۱) مدل سولو – سوان. ۱۹

۲-۵-۱-۲) مدل رمزی – کینز ۲۱

۲-۵-۱-۳) جمع‌بندی مدل سولو- سوان و کینز- رمزی. ۲۴

۲-۵-۲) مدل‌های رشد درون‌زا ۲۴

۲-۵-۲-۱) تئوری گری بکر: مدل سازی تقاضا برای کودک.. ۲۵

۲-۵-۲-۲) مدل رات و سرینیواسان. ۲۶

۲-۵-۲-۳) الگوی دیاموند: الگوی نسل‌های همپوشان با زمان گسسته. ۲۷

۲-۵-۲-۴) الگوی بلانچارد: جوانی دائمی. ۲۹

۲-۵-۲-۵) انتخاب نرخ موالید در الگوی نسل‌های هم‌پوشان زمان پیوسته. ۳۰

۲-۵-۲-۵-۱) هزینه پرورش فرزند. ۳۰

۲-۵-۲-۵-۲) محدودیت‌های بودجه. ۳۱

۲-۵-۲-۵-۳) شرایط حداکثر سازی. ۳۱

۲-۵-۳) جدیدترین نسل مدل‌های رشد اقتصادی. ۳۳

۲-۵-۳-۱) رشد جمعیت و تغییرات فن‌آوری: مدل کرمر ۳۴

۲-۵-۳-۲) مدل رشد اندیشه محور: اسحاق نیوتن. ۳۶

۲-۵-۳-۳) رابطه خطی و رشد. ۳۸

۲-۶) پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق. ۴۰

۲-۶-۱) مطالعات داخلی. ۴۰

۲-۶-۲) مطالعات خارجی. ۴۲

۲-۷) خلاصه فصل ۴۴

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه جرم پولشویی در اقتصاد

مبانی نظری و پیشینه جرم پولشویی در اقتصاد

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۴۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۷
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲ – ۱ مقدمه.. ۱۱

۲ – ۲ مفاهیم کلی جرم پولشویی… ۱۲

۲ – ۳ تاریخچه پول‌شویی… ۱۷

۲ – ۴ فرآیند پولشویی… ۱۸

۲ – ۴ – ۱ جایگذاری.. ۱۹

۲ – ۴ – ۲ لایه‌چینی. ۱۹

۲ – ۴ – ۳ یکپارچه‌سازی.. ۲۰

۲ – ۵ روش­های پولشویی… ۲۱

۲ – ۵ – ۱ پولشویی در بخش مالی. ۲۱

۲ – ۵ – ۲ پولشویی در بخش واقعی اقتصاد. ۲۵

۲ – ۵ – ۳ سایر راه­های پولشویی. ۲۶

۲ – ۶ پولشویی در بخش املاک و مستغلات… ۲۷

۲ – ۶ – ۱ – سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات.. ۲۷

۲ – ۶ – ۲ – شاخص­ها ۳۰

۲ – ۷ آثار پولشویی… ۳۳

۲ – ۷ – ۱ آثار اقتصادی پولشویی. ۳۴

۲ – ۷ – ۲ تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد. ۳۹

۲ – ۷ – ۳ تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد. ۴۳

۲ – ۷ – ۴ تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد. ۴۳

۲ – ۷ – ۵ تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد. ۴۵

۲ – ۷ – ۶ آثار اجتماعی پولشویی. ۴۷

۲ – ۷ – ۷ آثار سیاسی پولشویی. ۴۹

۲ – ۸ تأثیر پولشویی بر مصرف… ۵۰

۲ – ۹ مبارزه بین ­المللی علیه پولشویی… ۵۹

۲ – ۹ – ۱ مبارزه با پولشویی در اسناد بین المللی. ۵۹

۲ – ۹ – ۲ پولشویی در ایران. ۶۲

۲ – ۹ – ۳ قوانین مبارزه با پولشویی در ایران. ۶۳

۲ – ۱۰ مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد. ۶۳

خارج کشور ۶۴

داخل کشور ۶۸

۲ – ۱۱ مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی… ۶۸

خارج کشور ۶۸

داخل کشور ۷۱

۲ – ۱۲ جمع ­بندی… ۷۱

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه جایگاه بخش انرژی در اقتصاد

مبانی نظری و پیشینه جایگاه بخش انرژی در اقتصاد

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل ۵۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۴
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

انرژی و اهمیت آن. ۹

۲-۱ انواع منابع انرژی. ۱۰

۲-۲ منابع اولیه انرژی و حامل‌های انرژی. ۱۱

۲-۳ انرژی در نظریات اقتصادی. ۱۲

۲-۴ تقاضای انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی. ۱۳

۲-۵ انرژی و سایر شاخص‌های اقتصادی. ۱۴

۲-۶ مصرف سرانه و شدت انرژی. ۱۵

۲-۷ مصرف سرانه انرژی و رشد اقتصادی. ۱۵

۲-۸ شاخص بهره‌وری انرژی. ۱۶

۲-۹ اثرات تورمی افزایش قیمت انرژی. ۱۷

۲-۱۰ پیشینه تحقیق. ۱۸

۲-۱۰-۱ تحقیقات داخلی. ۱۸

۲-۱۰-۲ تحقیقات خارجی ۱۹

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن

مبانی نظری و پیشینه تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۷
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۲-۲٫ پول و کارکردهای آن در اقتصاد……………………………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۲-۱٫ خواص مطلوب پول………………………………………………………………………………………………………………… ۸

۲-۲-۲٫ پول و وظایف آن…………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۳٫ تاریخچه تغییر واحد پول…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۴٫ الزامات تغییر واحد پول…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۵٫ تجربه سایر کشورها در تغییر واحد پول……………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۶٫ وضعیت کنونی ریال………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۷٫ لزوم اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی در ایران…………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۷-۱٫ مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزش­های ریالی……………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۷-۲٫ عدم ایفای نقش مناسب سکه در مبادلات………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۷-۳٫ هزینه هنگفت چاپ اسکناس برای جامعه……………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۸٫ مطالعات انجام شده در مورد تغییر واحد پول…………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۸-۱٫ مطالعات داخلی در مورد تغییر واحد پول……………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۸-۲٫ مطالعات خارجی در مورد تغییر واحد پول………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۹٫ خلاصه و جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تبیین بحران های مالی

مبانی نظری و پیشینه تبیین بحران های مالی

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

۲-۱-مقدمه. ۷

۲-۲-تعریف بحران اقتصادی .. ۸

۲-۳-انواع بحران اقتصادی.. ۹

۲-۳-۱- بحران مالی ۹

۲-۳-۲- بحران بانكی ۹

۲-۳-۳- بحران‌های ناشی از حباب‌های سفته‌بازی و بحران‌های ارزی ۱۰

۲-۳-۴- بحران های مالی بین المللی ۱۱

۲-۳-۵- بحران های گسترده ­تر اقتصادی ۱۱

۲-۴- زمینه های بحران در باراهای مالی.. ۱۲

۲-۴-۱- رفتار معامله‌گران در بازارهای مالی و ذهنیت گله‌ای.. ۱۲

۲-۴-۲- ریسك‌های اهرمی.. ۱۴

۲-۴-۳- عدم تطابق ریسك دارایی ها و بدهی ها ۱۵

۲-۴-۴- ناتوانی در تنظیم بازارهای مالی.. ۱۶

۲-۴-۵- تقلب و فسادهای مالی.. ۱۷

۲-۴-۶- اكوپاتی.. ۱۷

۲-۴-۷- بحران‌های مسری و ریسك‌های سیستمی.. ۱۸

۲-۵-نظریه های بحران مالی.. ۱۹

۲-۵-۱-نظریه کلاسیکی بحران.. ۱۹

۲-۵-۲- نظریه مارکس…. ۱۹

۲-۵-۲-۱-مسئله بحران اقتصادی در نظام سرمایه‌داری . ۲۰

۲-۵-۳- نظریه مکتب اطریشی.. ۲۲

۲-۵-۴- نظریه مینسكی.. ۲۶

۲-۵-۵- نظریه بازی های هماهنگ ۲۷

۲-۵-۶-مبانی نظری بحران مالی.. ۲۸

۲-۶-تاریخ بحران‌های اقتصادی.. ۳۲

۲-۶-۱- ورشكستگی بانك‌های اوراند و گرنی (۱۸۶۶ ) و بحران بانك بارینگز (۱۸۹۰ ) ۳۵

۲-۶-۲- سقوط وال استریت در سال ۱۹۲۹٫ ۳۶

۲-۶-۳- سقوط بازار سهام آمریكا در سال ۱۹۸۷٫ ۳۸

۲-۶-۴-بحران موسسات پس‌انداز و وام آمریكا(S&L ) در سال ۱۹۸۹٫ ۳۹

۲-۶-۵- سقوط سهام شركت‌های اینترنتی dot.com در سال ۲۰۰۰٫ ۴۰

۲-۶-۷-بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۷٫ ۴۰

۲-۷- تحولات و بحران ‌‌‌‌های مهم اقتصادی در ایران.. ۴۲

۲-۸-مروری بر مطالعات پیشین.. ۵۲

۲-۸-۱- مطالعات داخلی ۵۳

۲-۸-۲- مطالعات خارجی ۵۴

۲-۹-خلاصه فصل.. ۷۶

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله کشاورزی با عنوان آفتابدهی خاک soil solarization

مقاله کشاورزی با عنوان آفتابدهی خاک soil solarization

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این مقاله حاوی مطالب زیر می باشد:

مقدمه

عملیات soil solarization

آماده سازی خاك

آبیاری خاك

كندن شیار ( گودال )

پوشاندن

بر داشتن پلاستیك و كشت

فاكتورهای مؤ ثر در میزان موفقیت

فواید انجام soil solarization برای كنترل بیماریها

كنترل علفهای هرز

كنترل نماتدها

افزایش رشد گیاه

یك توجیه نسبی برای این پدیده را می توان به تركیب چند مكانیسم ارائه داد

سؤالات

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفت سرخرطومی برگ یونجه

پاورپوینت کشاورزی و حشره شناسی با عنوان آفت سرخرطومی برگ یونجه

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۴۳۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۹
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه

زیست شناسی

چرخه زندگی

سرخورطومی های بالغ

خسارت

مدیریت تلفیقی آفات

استفاده از واریته مقاوم

مبارزه شیمیائی

نوع حشره كشها

منبع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله کشاورزی با عنوان آفات مهم انباری

مقاله کشاورزی با عنوان آفات مهم انباری

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این مقاله حاوی مطالب زیر می باشد:

آفات مهم انباری

سوسك بزرگ كابینتTrogoderma versscolor راسته coleopteron و خانواده Dermestidne

سوسك عدس Bruchus Lentis راسته cdeoptera و خانواده Bruchidne

سوسك رنگارنگ قالی Anthrenus راسته coleoftera و خانواده Dermestidae

سوسك چرم Dermestes macalatus راسته coleopteran و خانواده Dermestidae

شب پرة كاكائو Ephestia elutella راسته Lepidoptera و خانواده Pyralidue

شب پرة خشكبارEphestia cautella = Ephestia cadra راسته Lepidoptera و خانواده Pyralidue

شب پرة هندی Plodia interfunctella راسته Lepidoptera و خانواده Pyralidue

بید خز Tinea Pellionella راسته Lepidoptera و خانواده Tinidae

كنه ی حشره خوار Thyreophogus entomophagus

كنه ی پنیر Tyrolichus casei

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله کشاورزی با عنوان آفات و بیماریهای سبزی و صیفی

مقاله کشاورزی با عنوان آفات و بیماریهای سبزی و صیفی

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این مقاله شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه

انواع آفات سبزیجات

شته و تریپس

نشانه های آفت زدگی

مبارزه

آبدزدک

نشانه های آفت زدگی

مبارزه

راب و حلزون

بیماریهای سبزیجات

سفیدک سطحی جالیز

نشانه های بیماری

مبارزه

سفیدک داخلی جالیز

نشانه های بیماری

مبارزه

بیماری آبله ای شدن برگ جالیز

نشانه های بیماری

مبارزه

بیماری بوته میری جالیز

نشانه های بیماری

مبارزه

تنشهای محیطی

نکته

منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تاثیر رشد اقتصادی و شدت انرژی بر انتشار گاز Co2

مبانی نظری و پیشینه تاثیر رشد اقتصادی و شدت انرژی بر انتشار گاز Co2

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۳-۱) رشد اقتصادی وانتشار آلودگی…………………………………………………………………………………………………۳۸

۳-۲) مصرف انرژی وانتشار آلودگی…………………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۳)شدت انرژی………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۳-۱)اهمیت صرفه جوئی های نفتی حاصل از كاهش شدت انرژی………………………………………………۴۸

بعد ملی……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

بعد بین المللی………………………………………………………………………………………………………………………۵۰

بعد ملی- بین المللی……………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۴)پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۵۵

۳-۴-۱)مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۴-۲)مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………..۵۸

مقدمه:

اجزای مهم تشکیل دهنده هر ارگانیسمی را (الف) انرژی و مواد وارد شده به آن، (ب) ستانده حاصل از آن و (پ) پسماند ایجاد شده از فعالیت آن تشکیل می دهند .

قانون دوم ترمودینامیك ، رابطه بین این سه متغیر را این گونه بیان می کند که تنها بخشی از انرژی وارده شده به سیستم تبدیل به ستانده می شود و بقیه آن به صورت پسماند به محیط بر می گردد.

در نظام تولیدی اقتصاد هم، تنها بخشی از انرژی وارد شده به سیستم، منجر به تولید(و در نتیجه رشد اقتصادی) می شود و بقیه آن به صورت آلاینده ها به محیط باز می گردد.(فطرس ، ۱۳۸۵)

بر اساس مطالعات انجام شده، مصرف کنندگان جامعه بر رشد اقتصادی نا محدود علاقه دارند تا خواسته های خود را با فرض اینکه منابع و خدمات محیط زیست طبیعی به طور اساسی پایان ناپذیراست برآورده کنند. (میلر،۱۹۹۶)[۱]. این خواسته نیازمند تولید بیشترو بیشتر است. ولی تولید بیشتر به منزله استفاده از منابع طبیعی بیشتر و تولید ضایعات و انتشار گازهای آلاینده بیشتر است.

بر اساس قوانین ترمودینامیک، زمین سیستم بسته ای از مواد است که استفاده از منابع طبیعی موجب افزایش آنتروپی (بی نظمی) مواد شده و استفاده مفید از مواد را نا ممکن می سازد. بر این اساس با بالارفتن آنتروپی مواد، علاوه بر اینکه انسان از خدماتی که محیط زیست ارائه میکند محروم میماند، خودمحیط زیست متحمل آسیبهای فراوانی میشود.(پرمن،۱۹۹۹)[۲].

از سوی دیگر، قانون بقای ماده و انرژی، بیان می کند که جریان مواد اولیه و انرژی حاصل از محیط، باید با جریان پسماندهای فرآیندهای اقتصادی (یعنی تولید و مصرف) برابر باشد. در حقیقت، این قانون به توان خود ترمیمی طبیعت اشاره دارد. به این معنی که طبیعت قادر است بین ورودی، خروجی و پسماندها تا حدودی تعادل ایجاد کند. اما توان خود ترمیمی طبیعت در شرایط امروز که با دستکاری هدفمند انسان در طبیعت برای تولید بیشتر همراه است، تا حد زیادی کاهش یافته است. انسان جزئی از طبیعت است، پس توجه به طبیعت به سود وی خواهد بود. از این رو، نسبت به مشکلات زیست محیطی و به ویژه آلودگی از جمله انتشار گازهای گلخانه ای حساس شده است.


Miller(1996) [1]

Perman(1999) [2]

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله کشاورزی با عنوان آفات پسته

مقاله کشاورزی با عنوان آفات پسته

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۵
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این مقاله حاوی مطالب زیر می باشد:

سوسك سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitus

مبارزه و كنترل

سوسك طوقه و ریشه پسته (كاپنودیس) Capnodis sp.

خسارت

مبارزه و كنترل

سوسك شاخك بلند پسته Calchaenesthes pistacivora

مبارزه

سوسك های چوبخوار پسته

سوسك های چوبخوار سبز پسته Agrilus viridicaerulans:

مبارزه و كنترل

سرخرطومی پسته Polydrosus davatchii Curculionidae

مبارزه و كنترل

پروانه برگخوار سفید پسته (رائو) Ocneria terebintina:

مبارزه و کنترل

پروانه پوستخوار میوه پسته (كراش) : Arimania komaroffi

مبارزه و کنترل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

مبانی نظری و پیشینه تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل ۷۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۲
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

۲-۱- مقدمه. ۹

۲-۲- تعریف فساد. ۱۰

۲-۳- علل پیدایش فساد اقتصادی.. ۱۲

۲-۳-۱- قوانین و مقررات و مجوزها ۱۲

۲-۳-۲- مالیات… ۱۳

۲-۳-۳- مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری.. ۱۳

۲-۳-۴- تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار. ۱۳

۲-۳-۵- سرمایه اجتماعی.. ۱۴

۲-۳-۶- سطح دستمزدها در بخش دولتی.. ۱۴

۲-۳-۷- سیستم قضایی.. ۱۵

۲-۳-۸- منابع طبیعی خدادادی.. ۱۵

۲-۴- فساد و رشد اقتصادی.. ۱۶

۲-۵- فساد و نابرابری درآمدی.. ۱۸

۲-۶- فساد و سطح آموزش… ۱۹

۲-۷- فساد و نرخ بیکاری.. ۱۹

۲-۸- دموکراسی و فساد. ۲۰

۲-۹- فساد، اندازه دولت و دموکراسی.. ۲۱

۲-۱۰-کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد. ۲۱

۲-۱۱- پیشینه ی تحقیق.. ۲۳

۲-۱۱-۱- مطالعات داخلی.. ۲۳

۲-۱۱-۲- مطالعات خارجی.. ۲۵

۲-۱۲- جمع بندی …28

۲-۱- مقدمه

‌جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئله­ ای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرت­ ها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئله­ ای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، ۱۳۸۹).

فساد اداری عارضه ­ای است که امروزه گریبان ­گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم ­توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، ۱۳۹۰).

اصولا مساله ­ای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولت­ ها در معرض فساد مالی ­اند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگان­ های دولتی برای به ­دست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سال­ های اخیر خصوصا از دهه ۱۹۹۰ به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، ۱۳۹۰).

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت کشاورزی با عنوان آفات مهم گیاهی

پاورپوینت کشاورزی با عنوان آفات مهم گیاهی

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱٫۳۳۷ مگا بایت
تعداد صفحات ۵۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این پاورپوینت حاوی مطالب زیر می باشد:

مگس خربزه Myiopardalis pardalina

زیست شناسی

کنترل مگس خربزه

كرم به Quince moth Euzophera bigella

زیست‌شناسی

کنترل شیمیائی

کرم سیب Carpocapsa pomonella

زیست شناسی

مبارز

سپر دار واوسیب Epidosaphes malicola

زیست شناسی

مبارزه

شته سیاه باقالا Aphis fabae

زیست شناسی

کنترل

شته سبز سیبAphis pomi

زیست‌شناسی

کنترل شیمیایی

سرشاخه خوار هلوAnarsia lineatelia

سرشاخه خوار هلو Peach twig borer Anarsia lineatelia

زیست‌شناسی

کنترل

شته مومی یا شته خونی سیب Eriosoma lanigerum

زیست‌شناسی

کنتـــــــرل

مبارزه بیولوژیک

کنترل شیمیایی

پروانه تخم انگشتری Malacosoma Neustria

زیست‌شناسی

کنترل

كنه نمدی مو Eriophyes = Colomerus vitis (Acari.: Eriophyidae)

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها

مبانی نظری و پیشینه تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۱
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقدمه ۱۵

۲-۱ ) بازار مالی و انواع آن. ۱۵

۲-۱-۱) بازار پول (بانک ) ۱۶

۲-۱-۲) بازار سرمایه ( بورس) ۱۷

۲-۱-۳ ) ویژگی های یک سیستم مالی کارا ۲۰

۲-۱-۴ ) وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر : ۲۰

۲-۲-۱ )فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی۲۴

۲-۲-۲ ) تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی : ۲۴

۲-۲-۳ ) بهبود سیستم اطلاعاتی : ۲۴

۲-۲-۴ ) وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد : ۲۵

۲-۳ ) مروری بر شاخص های توسعه مالی. ۲۵

۲-۳-۱) شاخص جامع گلبرایت و لایت.. ۲۵

۲-۳-۲ ) شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی. ۲۶

۲-۳-۳ ) شاخص مالی در بخش غیر بانکی. ۲۸

۲-۳-۴ ) شاخص توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی: ۲۹

۲-۳-۵ ) برخی شاخص های توسعه یافتگی بخش مالی و تجاری : ۳۰

۲-۴ ) معیارهای آزادسازی مالی و تجاری. ۳۲

۲-۴-۱ ) معیارهای آزادسازی تجاری. ۳۲

۲-۴-۲ ) معیارهای آزادسازی مالی. ۳۴

۵-۲ ) رشد اقتصادی. ۳۵

۲-۶ ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی. ۳۵

۲-۶-۱ ) مدل رشد کلاسیک.. ۳۵

۲-۶-۲ ) مدل رشد هارود و دومار ۳۶

۲-۶-۳ ) مدل رشد نئوکلاسیک.. ۳۸

۲-۶-۴ ) مدل رشد سولو. ۴۰

۲-۶-۵ ) الگوی رشد درون زا ۴۲

۲-۶-۶ ) مدل های نسل اول و دوم ۴۳

۲-۶-۷ ) نقد مدل هارود-دومار و سولو: ۴۴

۲-۷ ) مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی. ۴۵

۲-۷-۱ ) نقش نفت در توسعه اقتصادی. ۴۵

۲-۷-۲ ) اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه: ۴۵

۲-۸ ) نتیجه گیری: ۴۶

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه عدس

پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه عدس

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۲۶۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه

کلیات گیاهشناسی

انواع عدس

تركیبات شیمیایی

خواص داروئی

خواص عدس

مضرات

آب و هوای مناسب كاشت عدس

كشت عدس

تاریخ و طرز كاشت

عملیات داشت

برداشت

آفات و بیماریهای عدس

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشور ها

مبانی نظری و پیشینه تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشور ها

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۰۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۳
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

۲-۱ مقدمه ۱۷

۲-۲ کشورهای منا ۱۹

۲-۳ دلایل اصلی افزایش قیمت های نفت.. ۲۴

۲-۳-۱ تنگناهای پالایش جهانی. ۲۴

۲-۳-۲ مکانسیم تاثیر گذاری قیمت نفت بر اقتصاد کلان. ۲۵

۲-۴ قیمت نفت و به کارگیری اشتغال عوامل. ۲۶

۲-۴-۱ اثر جانشینی : ۲۶

۲-۴-۲ اثر در آمدی. ۲۷

۲-۴-۳ اثر چرخشی. ۲۷

۲-۵ قیمت نفت و رشد اقتصادی. ۲۷

۲-۶ سیاست ایجاد صندوق ذخیره ارزی به منظور کاهش آثار زیانبار نااطمینانی. ۳۰

۲-۶-۱ صندوق تثبیت.. ۳۲

۲-۶-۲-صندوق بین نسلی. ۳۲

۲-۷ نقش نفت و اثرات آن در تولید ناخالص ملی. ۳۲

۲-۸ مروری بر روند تاریخی تکانه های قیمت نفت.. ۳۳

۲-۹ مقایسه اثر شوک های مثبت و منفی قیمت نفت.. ۳۶

۲-۱۰ شوک های نفتی. ۳۹

۲-۱۰-۱ اثر شوک های نفتی بر کسری بودجه ۴۲

۲-۱۰ -۲ بررسی کسری بودجه در اقتصاد ایران. ۴۳

۲-۱۱ پیشینه تحقیق. ۴۵

۲-۱۱ -۱مطالعات خارجی. ۴۵

۲-۱۱-۲ مطالعات داخلی. ۴۶

۲-۱۲ جمع بندی؛ .۴۷

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه عدس

مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه عدس

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۴۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۳
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این مقاله حاوی مطالب زیر می باشد:

مقدمه

كلیات گیاه شناسی

عدس دو نوع است

تركیبات شیمیایی

خواص داروئی

طرز استفاده

مضرات

آب و هوای مناسب كاشت عدس

كشت عدس

تاریخ و طرز كاشت

عملیات داشت

برداشت

آفات و بیماریهای عدس

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله مدیریت با عنوان ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

مقاله مدیریت با عنوان ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این مقاله حاوی مطالب زیر می باشد:

مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید

ارتباط ابزارها و بازارها

راهى آسان و کاهلانه

راهى دشوار و عالمانه

نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران

سیستم اقتصادی کشور

بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)

بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)

شیوه‌های تأمین مالی

منابع داخلی شرکت

منابع خارجی شرکت

اوراق قرضه

سهام ممتاز

سهام عادی

منابع مالی بدون هزینه

بستانکاران تجاری

هزینه‌های پرداختی

پیش‌دریافت از مشتریان

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران

مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل ۹۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۰
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- مبانی نظری تحقیق.. ۱۱

۲-۲-۱- جهانی­ شدن. ۱۱

۲-۲-۲- شدت انرژی.. ۲۶

۲-۲-۳- جهانی­ شدن و شدت انرژی.. ۳۲

۲-۲-۴- کارایی انرژی و شدت انرژی.. ۳۳

۲-۲-۵-قیمت و شدت انرژی.. ۳۴

۲-۲-۶- رشد اقتصادی و شدت انرژی.. ۳۵

۲-۳- مطالعات تجربی.. ۳۶

۲-۳-۱- مطالعات انجام‌گرفته در خارج از کشور ۳۶

۲-۳-۲- مطالعات انجام‌گرفته در داخل کشور ۴۰

۲-۱- مقدمه

مرور پایه‌های نظری و تجربی هر تحقیق می‌تواند در تجزیه و تحلیل یافته‌های نهایی حاصل از تحقیق مورد استفاده قرار گیرد. لذا در این فصل ادبیات موضوع تحقیق، مورد بررسی قرار می­ گیرد، لذا مطالب این فصل در سه قسمت تنظیم شده است. پس از مرور مبانی نظری، در قسمت دوم مطالعات تجربی مرتبط که در داخل و خارج انجام گرفته، بیان شده است. در قسمت پایانی نیز جمع‌بندی کلی از این مطالعات و وجه تمایز مطالعه‌ی حاضر نسبت به مطالعات تجربی موجود ارائه شده است.

۲-۲- مبانی نظری تحقیق

با توجه به اینکه هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر جهانی­ شدن بر شدت انرژی است، در ذیل ابتدا به تعاریف و تاریخچه جهانی شدن می­ پردازیم، سپس تعریف شدت انرژی و عوامل موثر بر آن بیان می­ گردد. در ادامه تاثیر جهانی­ شدن بر شدت انرژی مورد بررسی قرار می­ گیرد و پس از آن چگونگی اثرگذاری کارایی انرژی، قیمت حامل­ های انرژی و رشد اقتصادی بر مصرف و شدت انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل