۳
اسفند
دسته بندیاقتصادفرمت فایلdocxحجم فایل391 کیلو بایتتعداد صفحات36برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابع2-1- مقدمه ............................................................................................................................................................................... 202-2- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت دو کالایی ................................................................................................................ 202-3- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت n کالایی ................................................................................................................. 222-4- محدودیت بودجه(جمع پذیری ) ......................................................................................................................................... 312-5- تابع مطلوبیت جمع پذیر ..................................................................................................................................................... 32 2-5-1- تابع مطلوبیت جمع پذیرقوی ............................................................................................................................... 332-5-2- توابع مطلوبیت جمع...
۳
اسفند
دسته بندیاقتصادفرمت فایلdocxحجم فایل306 کیلو بایتتعداد صفحات35برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابع2-1) مقدمه. 92-2) معرفی مفاهیم مربوط به جمعیت.. 102-3) تاریخچه نظریات و اندیشه ها در باب جمعیت در ادبیات اقتصادی. 112-3-1) مالتوس و تئوری کلاسیک جمعیت و رشد. 112-3-2) تحلیل مدل مالتوس.. 122-3-3) الگوی بوسراپ.. 142-3-4) از دوره رشد مالتوسی تا دوره رشد مدرن. 142-3-5) علاقه...
۳
اسفند
دسته بندیاقتصادفرمت فایلdocxحجم فایل147 کیلو بایتتعداد صفحات67برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابع2 - 1 مقدمه.. 112 - 2 مفاهیم کلی جرم پولشویی... 122 - 3 تاریخچه پول‌شویی... 172 - 4 فرآیند پولشویی... 182 - 4 - 1 جایگذاری.. 192 - 4 - 2 لایه‌چینی. 192 - 4 - 3 یکپارچه‌سازی.. 202 - 5 روش­های پولشویی... 212 -...
۳
اسفند
دسته بندیاقتصادفرمت فایلdocxحجم فایل57 کیلو بایتتعداد صفحات14برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابعانرژی و اهمیت آن. 92-1 انواع منابع انرژی. 102-2 منابع اولیه انرژی و حامل‌های انرژی. 112-3 انرژی در نظریات اقتصادی. 122-4 تقاضای انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی. 132-5 انرژی و سایر شاخص‌های اقتصادی. 142-6 مصرف سرانه و شدت انرژی. 152-7 مصرف سرانه انرژی و رشد اقتصادی....
۳
اسفند
دسته بندیاقتصادفرمت فایلdocxحجم فایل89 کیلو بایتتعداد صفحات27برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابع2-1. مقدمه................................................................................................................................................................. 72-2. پول و کارکردهای آن در اقتصاد....................................................................................................................... 8 2-2-1. خواص مطلوب پول................................................................................................................................. 8 2-2-2. پول و وظایف آن...................................................................................................................................... 82-3. تاریخچه تغییر واحد پول.................................................................................................................................. 112-4. الزامات تغییر واحد پول.................................................................................................................................... 122-5. تجربه سایر کشورها در تغییر واحد پول.......................................................................................................... 132-6. وضعیت کنونی ریال.......................................................................................................................................... 212-7. لزوم اجرای سیاست...
۳
اسفند
دسته بندیاقتصادفرمت فایلdocxحجم فایل322 کیلو بایتتعداد صفحات70برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل2-1-مقدمه. 72-2-تعریف بحران اقتصادی .. 82-3-انواع بحران اقتصادی.. 92-3-1- بحران مالی 92-3-2- بحران بانكی 92-3-3- بحران‌های ناشی از حباب‌های سفته‌بازی و بحران‌های ارزی 102-3-4- بحران های مالی بین المللی 112-3-5- بحران های گسترده ­تر اقتصادی 112-4- زمینه های بحران در باراهای مالی.. 122-4-1- رفتار معامله‌گران در بازارهای مالی و ذهنیت...
۳
اسفند
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلdocحجم فایل21 کیلو بایتتعداد صفحات11برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین مقاله حاوی مطالب زیر می باشد:مقدمهعملیات soil solarizationآماده سازی خاكآبیاری خاك كندن شیار ( گودال )پوشاندنبر داشتن پلاستیك و كشتفاكتورهای مؤ ثر در میزان موفقیتفواید انجام soil solarization برای كنترل بیماریهاكنترل علفهای هرزكنترل نماتدهاافزایش رشد گیاهیك توجیه نسبی برای این پدیده را می توان به تركیب چند...
۳
اسفند
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلpptحجم فایل438 کیلو بایتتعداد صفحات19برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد:مقدمهزیست شناسیچرخه زندگیسرخورطومی های بالغخسارتمدیریت تلفیقی آفاتاستفاده از واریته مقاوممبارزه شیمیائینوع حشره كشهامنبع برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۳
اسفند
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلdocحجم فایل19 کیلو بایتتعداد صفحات6برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین مقاله حاوی مطالب زیر می باشد:آفات مهم انباریسوسك بزرگ كابینتTrogoderma versscolor راسته coleopteron و خانواده Dermestidneسوسك عدس Bruchus Lentis راسته cdeoptera و خانواده Bruchidneسوسك رنگارنگ قالی Anthrenus راسته coleoftera و خانواده Dermestidaeسوسك چرم Dermestes macalatus راسته coleopteran و خانواده Dermestidaeشب پرة كاكائو Ephestia elutella راسته Lepidoptera و...
۳
اسفند
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلdocحجم فایل322 کیلو بایتتعداد صفحات10برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین مقاله شامل مطالب زیر می باشد:مقدمهانواع آفات سبزیجاتشته و تریپس نشانه های آفت زدگیمبارزهآبدزدکنشانه های آفت زدگیمبارزهراب و حلزونبیماریهای سبزیجاتسفیدک سطحی جالیزنشانه های بیماریمبارزهسفیدک داخلی جالیزنشانه های بیماریمبارزهبیماری آبله ای شدن برگ جالیزنشانه های بیماریمبارزهبیماری بوته میری جالیزنشانه های بیماریمبارزهتنشهای محیطینکتهمنابعبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر...
۳
اسفند
دسته بندیاقتصادفرمت فایلdocxحجم فایل88 کیلو بایتتعداد صفحات31برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلمقدمه.........................................................................................................................................................363-1) رشد اقتصادی وانتشار آلودگی...............................................................................................................383-2) مصرف انرژی وانتشار آلودگی...............................................................................................................423-3)شدت انرژی...........................................................................................................................................443-3-1)اهمیت صرفه جوئی های نفتی حاصل از كاهش شدت انرژی......................................................48بعد ملی.................................................................................................................................................48بعد بین المللی.......................................................................................................................................50بعد ملی- بین المللی.............................................................................................................................503-4)پیشینه تحقیق..........................................................................................................................................553-4-1)مطالعات داخلی.............................................................................................................................553-4-2)مطالعات خارجی..........................................................................................................................58مقدمه:اجزای مهم تشکیل دهنده هر ارگانیسمی را (الف) انرژی و مواد وارد شده به آن، (ب) ستانده حاصل از آن و (پ) پسماند...
۳
اسفند
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلdocحجم فایل316 کیلو بایتتعداد صفحات15برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین مقاله حاوی مطالب زیر می باشد:سوسك سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitusمبارزه و كنترلسوسك طوقه و ریشه پسته (كاپنودیس) Capnodis sp.خسارتمبارزه و كنترلسوسك شاخك بلند پسته Calchaenesthes pistacivoraمبارزهسوسك های چوبخوار پستهسوسك های چوبخوار سبز پسته Agrilus viridicaerulans:مبارزه و كنترلسرخرطومی پسته Polydrosus davatchii Curculionidaeمبارزه و كنترلپروانه برگخوار سفید پسته...
۳
اسفند
دسته بندیاقتصادفرمت فایلdocxحجم فایل74 کیلو بایتتعداد صفحات22برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل2-1- مقدمه. 92-2- تعریف فساد. 102-3- علل پیدایش فساد اقتصادی.. 122-3-1- قوانین و مقررات و مجوزها 122-3-2- مالیات... 132-3-3- مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری.. 132-3-4- تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار. 132-3-5- سرمایه اجتماعی.. 142-3-6- سطح دستمزدها در بخش دولتی.. 142-3-7- سیستم...
۳
اسفند
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلpptحجم فایل1.337 مگا بایتتعداد صفحات51برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین پاورپوینت حاوی مطالب زیر می باشد:مگس خربزه Myiopardalis pardalina زیست شناسیکنترل مگس خربزهكرم به Quince moth Euzophera bigella زیست‌شناسیکنترل شیمیائیکرم سیب Carpocapsa pomonellaزیست شناسیمبارزسپر دار واوسیب Epidosaphes malicola زیست شناسیمبارزهشته سیاه باقالا Aphis fabae زیست شناسیکنترلشته سبز سیبAphis pomi زیست‌شناسیکنترل شیمیاییسرشاخه خوار هلوAnarsia lineatelia سرشاخه خوار هلو...
۳
اسفند
دسته بندیاقتصادفرمت فایلdocxحجم فایل88 کیلو بایتتعداد صفحات31برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلمقدمه 152-1 ) بازار مالی و انواع آن. 152-1-1) بازار پول (بانک ) 162-1-2) بازار سرمایه ( بورس) 172-1-3 ) ویژگی های یک سیستم مالی کارا 202-1-4 ) وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر : 202-2-1 )فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی242-2-2 ) تنوع...
۳
اسفند
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلpptحجم فایل264 کیلو بایتتعداد صفحات30برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد:مقدمهکلیات گیاهشناسیانواع عدستركیبات شیمیاییخواص داروئیخواص عدسمضراتآب و هوای مناسب كاشت عدسكشت عدستاریخ و طرز كاشتعملیات داشتبرداشتآفات و بیماریهای عدسبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۳
اسفند
دسته بندیاقتصادفرمت فایلdocxحجم فایل108 کیلو بایتتعداد صفحات33برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل2-1 مقدمه 172-2 کشورهای منا 192-3 دلایل اصلی افزایش قیمت های نفت.. 242-3-1 تنگناهای پالایش جهانی. 242-3-2 مکانسیم تاثیر گذاری قیمت نفت بر اقتصاد کلان. 252-4 قیمت نفت و به کارگیری اشتغال عوامل. 262-4-1 اثر جانشینی : 262-4-2 اثر در آمدی. 272-4-3 اثر چرخشی. 272-5 قیمت نفت و رشد اقتصادی....
۳
اسفند
دسته بندیکشاورزی و زراعتفرمت فایلdocحجم فایل148 کیلو بایتتعداد صفحات13برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین مقاله حاوی مطالب زیر می باشد:مقدمهكلیات گیاه شناسیعدس دو نوع است تركیبات شیمیاییخواص داروئیطرز استفادهمضراتآب و هوای مناسب كاشت عدسكشت عدستاریخ و طرز كاشتعملیات داشتبرداشتآفات و بیماریهای عدسبرای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل
۳
اسفند
دسته بندیمدیریتفرمت فایلdocحجم فایل28 کیلو بایتتعداد صفحات20برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلاین مقاله حاوی مطالب زیر می باشد:مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدیدارتباط ابزارها و بازارهاراهى آسان و کاهلانهراهى دشوار و عالمانهنیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایرانسیستم اقتصادی کشوربازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)شیوه‌های...
۳
اسفند
دسته بندیاقتصادفرمت فایلdocxحجم فایل97 کیلو بایتتعداد صفحات40برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل2-1- مقدمه. 112-2- مبانی نظری تحقیق.. 11 2-2-1- جهانی­ شدن. 11 2-2-2- شدت انرژی.. 26 2-2-3- جهانی­ شدن و شدت انرژی.. 32 2-2-4- کارایی انرژی و شدت انرژی.. 33 2-2-5-قیمت و شدت انرژی.. 34 2-2-6- رشد اقتصادی و شدت انرژی.. 352-3- مطالعات تجربی.. 36 2-3-1- مطالعات انجام‌گرفته در خارج از...