۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل216 کیلو بایتتعداد صفحات58برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابعادبیات و پیشینه ی پژوهش................................................................................. 22تعریف تن انگاره.............................................................................................. 22تعریف نارضایتی از بدن...................................................................................... 25ارزیابی تن انگاره و نارضایتی از بدن......................................................................... 28پیشینه ی مطالعاتی و مدلهای تن انگاره و نارضایتی از بدن.............................................. 30جنسیت و نارضایتی از بدن.................................................................................. 32نژاد و نارضایتی از بدن....................................................................................... 32شاخص توده بدنی...
۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل156 کیلو بایتتعداد صفحات79برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابع2-1- تاریخچه و مبانی نظری تفکر انتقادی........................................................................... 442-1-1- تفکر انتقادی .......................................................................................................... 452-1-1-1- تلاشی در جهت ارائه تعریفی مورد توافق همگان: پروژه تحقیقاتی دلفی در سال 1990.................................................... 482-1-1-1-1- مؤلفه‌های تفکر انتقادی............................................................... 502-1-1-1-1-1- مؤلفه مهارتی تفکر انتقادی............................................... 502-1-1-1-1-2- مؤلفه گرایشی تفکر انتقادی............................................. 522-1-1-1-1-2-1- مفهوم گرایش..............................................................
۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل137 کیلو بایتتعداد صفحات30برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابع2-1- مقدمه. 112-2- مدیریت دانش... 122-3- چرخه مدیریت دانش... 122-3-1- تعریف و ماهیت تسهیم دانش... 132-3-2- اهمیت تسهیم دانش... 152-4- عوامل انسانی موثر بر تسهیم دانش در سازمان. 152-5- تئوری های مربوط به تسهیم دانش... 172-6- موانع بالقوه تسهیم دانش... 192-6-1- موانع بالقوه...
۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل129 کیلو بایتتعداد صفحات62برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابعبخش اول: موسیقی2-1-1 تاریخچة موسیقی.. 122-1-2 تعریف موسیقی درمانی.. 152-1-3 آوازی ملودیک (M.I.T)......................................................................................................172-1-4 مکاتب و تکنیک­های موسیقی درمانی.....................................................................................182-1-4- 1 روش نوردوف و رابیگر.............................................................................................................182-1-4-2 روش کودالی..............................................................................................................................192-1-4-3 روش دالکروز............................................................................................................................192-1-4-4 روش بالینی ارف نورلوک.......................................................................................................202-1-4-5 روش موسیقی و تصویر هدایت شده...................................................................................202-1-5 موسیقی درمانی تکاملی.. 212-1-6 برتری نیمکره...
۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل127 کیلو بایتتعداد صفحات61برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابع2-1- چارچوب نظری و پیشینه تحقیق.......................................................................................................11 2-1-1- نظریه کارکرد گرایی...................................................................................................................11 2-1-2- نظریه فمینیستی..........................................................................................................................11 2-1-3- نظریه سیستمی مینوچین............................................................................................................13 2-1-4- نظریه مازلو................................................................................................................................132-2- خانواده...............................................................................................................................................152-3- ارائه الگویی مطلوب از خانواده..........................................................................................................142-4- ویژگی های سنت ازدواج...................................................................................................................14 2-4-1- تقدس سنت ازدواج................................................................................................................15 2-4-2- انتخاب آگاهانه......................................................................................................................16 2-4-3-همسان همسری.......................................................................................................................172-5- ویژگی های ساختاری نهاد...
۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل161 کیلو بایتتعداد صفحات64برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابعبزهکاری ..................................................................................................................... 8مفهوم بزهکاری ............................................................................................................ 9انواع بزهکاری .............................................................................................................. 10بزهکاری اتفاقی و حرفه ای ............................................................................................ 11بزهکاری فردی و بزهکاری گروهی ................................................................................ 12بزهکاری بزرگسالان و اطفال.......................................................................................... 13بزهکاری مردان و بزهکاری زنان...................................................................................... 14طبقه بندی بزهکاران....................................................................................................... 15طبقه بندی لمبروزو......................................................................................................... 16طبقه بندی زیلینگ......................................................................................................... 16طبقه بندی زابو............................................................................................................... 17طبقه بندی...
۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل94 کیلو بایتتعداد صفحات34برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابع2-1. سرطان کودک.................................................................................................................... 112-2. اضطراب بیمارستانی در کودکان............................................................................................ 122-3. مروری بر مداخلات رفتاری برای کودکان مبتلا به سرطان......................................................... 132-3-1. عوامل موثر در واکنش های کودکان.................................................................................. 162-3-2. رویه های استرس زای تشخیص و درمان و نقش مداخلات رفتاری.......................................... 182-3-4. عوارض جانبی درمان و مداخلات...
۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل150 کیلو بایتتعداد صفحات58برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابع1-2مقدمه...........................................................................................2-2مروری بر مبانی نظری پژوهش.......................................................................2-2-1تعریف و اهمیت مهارت های زندگی...........................................................2-2-2اهمیت مهارتهای زندگی از لحاظ سلامت روانی.........................................2-2-3 انواع مهارتهای زندگی................................................................................2-3 ابعاد مهارتهای زندگی.................................................................................2-3-1مهارت های ارتباط بین فردی-روابط انسانی...............................................2-3-2 مهارت های حل مسله- تصمیم گیری.......................................................2-3-3 مهارت های مربوط به سلامت جسمانی- حفظ سلامتی............................2-3-4 مهارت های...
۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل151 کیلو بایتتعداد صفحات87برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابع 1-مقدمه ...................................................................................................... 13 2-خانواده .................................................................................................... 14 3-نوجوانی .................................................................................................... 26 4-خانواده و نوجوان ..................................................................................... 29 5-تاثیر روابط خانواده بر وضعیت روانی نوجوان ......................................... 49 6-شیوه های فرزندپروری ............................................................................ 56 7-آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) .................................................... 74 7-1-آیا والدین به آموزش نیاز دارند...
۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل109 کیلو بایتتعداد صفحات59برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابعادبیات و پیشینه پژوهش.... 11استرس والدینی.. 12مدل تنیدگی والدینی ابیدین: 15پیامدهای تنیدگی بر والدین و کودکان.. 17عوامل تأثیر گذار بر تنیدگی والدینی و والدگری.. 18عوامل برون خانوادگی تنیدگی والدینی: 18پرخاشگری.. 23انواع پرخاشگری: 24عوامل تعیین کننده پرخاشگری: 25اجتماعی بودن پرخاشگری: 27نظریه خبرپردازی اجتماعی: 29رویکرد...
۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل179 کیلو بایتتعداد صفحات71برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابع2-1- مقدمه. 132-2- آلکسی تایمیا 142-2-1- تعریف لغوی آلکسی تایمیا 142-2-2 -تعریف اصطلاحی آلکسی تایمیا 142-2-3- ویژگی‌های آلکسی تایمیا 152-2-4- ساختار و انواع آلکسی تایمیا 162-3- ابراز گری هیجان. 222-3-1- تفاوت‌های فردی در ابراز گری هیجانی.. 232-3-2- تفاوتهای جنسی در ابرازگری هیجانی.. 272-3-3-...
۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل82 کیلو بایتتعداد صفحات35برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابع1- مقدمه. 172- اختلال انزال زودرس.... 173- توصیف بالینی اختلال انزال زودرس.... 184- تشخیص افتراقی.. 195- ملاک‌های تشخیصی اختلال انزال زودرس.... 206- همه‌گیرشناسی.. 217- تفاوت‌های سنی و مربوط به طول عمر در نرخ شیوع انزال زودرس.... 238- سبب‌شناسی اختلال انزال زودرس.... 249- علل...
۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل101 کیلو بایتتعداد صفحات37برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابع1-2 مقدمه. 152-2 نگاهی بر پیشینه ی امید. 173-2 تعریف امید. 194-2 نظریه امید اسنایدر. 191-4-2 ابعاد امید در نظریه اسنایدر. 201-1-4-2 اهداف.. 202-1-4-2 تفکر گذرگاه )مسیر های رسیدن به هدف(. 213-1-4-2 تفکر عامل.. 212-4-2 نقش موانع در پرورش امید. 223-4-2 ناامیدی در...
۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل181 کیلو بایتتعداد صفحات51برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابع2-1مقدمه. 142-2تعریف خودکشی.. 152-3افکار خودکشی.. 172-4اقدام به خودکشی.. 182-5تاریخچه مربوط به خودکشی.. 192-6نشانه‌های هشدار دهنده در خودکشی.. 212-7علل خودکشی.. 222-8علل خودکشی در ایران. 252-نظریه­ های خودکشی.. 262-9-1-نظریه ­های روان تحلیلگری.. 262-9-2-نظریه رفتاری.. 272-9-3-نظریه شناختی.. 272-9-4-نظریه یادگیری.. 282-9-5-نظریه جامعه شناختی.. 282-10شخصیت.. 302-11اصطلاحات معادل شخصیت.....
۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل70 کیلو بایتتعداد صفحات41برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابع2- مبانی نظری تحقیق--------------------------------------------- 132-1- الگوی زیستی افسردگی---------------------------------------- 132-2- الگوی روان پویشی افسردگی------------------------------------ 142-3- درمان روان پویشی افسردگی------------------------------------ 152-4- الگوهای شناختی افسردگی ----------------------------------- 162-5- درمان شناختی----------------------------------------------- 172-6- الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی است------------------ 182-7- رویکرد رفتار درمانی------------------------------------------- 182-8- رویکرد مراجع- محور------------------------------------------ 192-9- رویکرد...
۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل78 کیلو بایتتعداد صفحات52برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابعمقدمه ........................................................................................................................................................................... 102-1- مبانی نظری بازی رایانه ای ........................................................................................................................ 102-2- نظریه های راجع به بازی ........................................................................................................................... 122-2-1- نظرات پیشوایان اسلام و دانشمندان اسلام ..................................................................................... 122-2-2- نظریه ویگوستگی .................................................................................................................................... 122-2-3- نظریه پیاژه ................................................................................................................................................ 132-2-4- نظریه روان تحلیل گری ......................................................................................................................... 132-2-5- نظریه های بازی ..........................................................................................................................................
۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل138 کیلو بایتتعداد صفحات46برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابع2-1-پیشینه نظری تحقیق (پایه های نظری) 92-1-1-تاریخچه اعتیاد اینترنتی.. 92-1- 2- تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت... 112-1- 3-طبقه بندی وابستگی به اینترنت... 122- 1- 4- ارزیابی.. 122- 1- 5- نشانگان بالینی.. 132- 1- 6- همه گیری شناسی.. 142-1- 7- اختلالات مختلط روانپزشکی.. 152-1-8-...
۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل124 کیلو بایتتعداد صفحات71برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابعمقدمه. 14اضطراب... 14اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R.. 19اختلال اضطراب منتشر. 21اختلال وحشت زدگی... 22اختلال فشار روانی پس آسیبی... 22اضطراب آشکار و پنهان.. 23عناصر اضطراب... 25شیوع اضطراب... 26ریشه ها و عوامل اضطراب... 27درجات اضطراب... 28تشخیص بالینی اضطراب... 29انواع پاسخ به اضطراب... 29دیدگاه صاحبنظران در...
۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل94 کیلو بایتتعداد صفحات38برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابع1-2- مقدمه. 161-2-2- تعریف اضطراب مرگ... 172-2-2- ویژگی های اضطراب مرگ... 173-2-2- پیشایندهای اضطراب مرگ... 234-2-2- پیامدهای اضطراب مرگ... 235-2-2- تلویحات بالینی.. 246-2-2- دینداری درون سو، برون سو، اعتقاد به زندگی پس از مرگ، اضطراب و رضایتمندی.. 257-2-2- تاثیر بیوه گی بر اضطراب...
۶
اسفند
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتیفرمت فایلdocxحجم فایل90 کیلو بایتتعداد صفحات35برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایلبصورت فایل وردهمراه با منابع2-1- مقدمه............................................................................................................................................. 122-2- سیرتحولی تاریخی اختلالات یادگیری.................................................................................. 122-3- تعاریف اختلال یادگیری............................................................................................................ 152-4- مشکلات ویژه اختلال یادگیری............................................................................................. 182-4-1- نقص توجه......................................................................................................................... 182-4-2- پردازش اطلاعات............................................................................................................. 182-4-3- مشکلات هماهنگی حرکتی......................................................................................... 202-4-4- مشکلات اجتماعی.......................................................................................................... 202-4-5- اختلال خواندن............................................................................................................... 212-4-6- مشکلات زبان شفاهی..................................................................................................... 222-4-7- اختلال نوشتن.................................................................................................................. 232-4-8- اختلال حساب.................................................................................................................. 232-4-9-...