پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۵)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۵)

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۵)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

روایی پایایی و نمره گذاری

ابعاد هشتگانه کیفیت زندگی کاری والتون شامل(پرداخت منصفانه وکافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت های انسانی، فرصت رشد و امنیت مداوم، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، قانونگرایی، فضای کلی زندگی کاری، وابستگی اجتماعی زندگی کاری) و سوالات مربوط به هر بعد در جدول فوق مشخص شده است.

امتیازات

کاملا راضی ام=۵، راضی ام= ۴، نه راضی و نه ناراضی ام=۳، ناراضی ام=۲، کاملا ناراضی ام=۱

آلفای کرونباخ پرسشنامه کیفیت زندگی کاری در پژوهش فخر پور و همکاران (۱۳۹۱) ۹۵/۰ و روایی آن ۸۸/۰ بدست آمد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه قاطعیت گمنریل و ریکی (AI) 1975

پرسشنامه قاطعیت گمنریل و ریکی (AI) 1975

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه قاطعیت گمنریل و ریکی (AI) 1975

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

ویژگی های روانسنجی

این پرسشنامه ساخته گمبریل و ریکی (۱۹۷۵) می باشد. علت انتخاب این مقیاس، توانایی منحصر به فرد آن در مشخص كردن درجه ناراحتی تجربه شده دانشجویان در موقعیت های خاص و وجود موقعیت های اجتماعی مثبت و منفی نسبتا زیاد آن می باشد. این پرسشنامه دارای چند دسته سؤال است: رد كردن تقاضا، بیان كردن محدودیت های خود، تقاضا كردن، پیشقدم شدن در آغاز یك برخورد اجتماعی، بیان احساسات مثبت، كنار آمدن و قبول انتقاد، قبول تفاوت داشتن با دیگران، ابراز وجود در موقعیت هایی كه باید كمك كرد، دادن بازخورد منفی. این مقیاس دارای ۴۰ ماده پنج گزینه ای (۱= هرگز تا ۵=خیلی زیاد) است كه از ۱ تا ۵ نمره گذاری می شود. جمع امتیازات قابل كسب در دامنه ای بین ۴۰ تا ۲۰۰ می باشد كه امتیاز كمتر نشان دهنده قاطعیت بالا و امتیاز بالاتر نشان دهنده قاطعیت كمتر است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه فراشناختی ولز ۱۹۹۷

پرسشنامه فراشناختی ولز ۱۹۹۷

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه فراشناختی ولز ۱۹۹۷

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

ویژگی های روانسنجی

فرم اولیه این پرسشنامه شامل ۶۵ ماده بوده است که به وسیله کارت رایت هاتون و ولز (۱۹۹۷) ، طرح شده است تا نگرانی ها و افکار مزاحم را بررسی کند . فرم پذیرفته شده این مقیاس (۳۰- MCQ)،شامل ۳۰ سوال است که بعدها توسط کارت رایت هاتون و ولز(۲۰۰۴)، شبیه به فرم اولیه ایجاد و گسترش داده شده است (ولز ، ۱۹۹۷،۱۹۹۵؛به نقل از کارت رایت هاتون و ولز،۲۰۰۴ ). این مقیاس براساس مدل کنش اجرایی خود تنظیمی ((SREF ولز و ماتیوس ساخته شده است (علیزاده، ۱۳۸۷؛ به نقل از تیموری، ۱۳۸۸).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (۲۰۱۱)

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (۲۰۱۱)

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (۲۰۱۱)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

فراشناخت و فراهیجان مثبت: از پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (۲۰۱۱) استفاده شده است. گویه‌های این پرسشنامه بیانگر باورهای فراشناختی در مورد فرایندهای شناختی و هیجانی به هنگام مواجهه با موقعیت‌های چالش‌برانگیز است که برگرفته از مصاحبه‌های انجام‌شده در مطالعه کیفی است. استنتاج از آن‌ها مبتنی بر مدل خودتنظیمی عملکرد اجرایی ولز و ماتیوز (۱۹۹۴، ۱۹۹۶)، مدل فراشناخت اختلالات عاطفی ولز (۲۰۰۰، ۲۰۰۹)، و مدل فراهیجان نف (۲۰۰۳) می‌باشد. مجموعاً ۱۸ گویه وجود دارد که هر آزمودنی به این گویه‌ها با مقیاس چهار درجه‌ای (از «کاملاً موافق» تا «کاملاً مخالف») پاسخ می‌دهد. گویه‌های این پرسشنامه به سه خرده مقیاس اختصاص‌یافته‌اند که عبارت‌اند از: الف) اعتماد به خاموش‌سازی افکار و هیجانات پایدار ؛ ب) اعتماد به تفسیر هیجانات خود به عنوان نشانه، جلوگیری از واکنش فوری و تنظیم ذهن برای حل مسئله ؛ ج) اعتماد به تنظیم سلسله‌مراتب اهداف انعطاف‌پذیر و عملی .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران ۱۹۸۹

پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران ۱۹۸۹

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران ۱۹۸۹

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

آزمون پنج مقیاسی عزت پپ و همکاران (۱۹۸۹)برای کودکان

این آزمون دارای پنج مقیاس عزت نفس (مقیاس های کلی، تحصیلی، جسمانی، خانوادگی، اجتماعی) و یک مقیاس دروغ سنج میباشد. هر مقیاس دارای ۱۰ سؤال مجزا است و هر کدام از سؤالات دارای ۳ ماده می باشند (تقریباً هیچ-گاه، بعضی اوقات، همیشه).

برآورد ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ

ضریب آلفای کرونباخ، مبتنی بر انحراف استاندارد سؤال¬های آزمون است با توجه به فرمول (α) آلفای کرونباخ ضریب پایایی این آزمون برابر ۸۶/۰ = α محاسبه شد. که در مقایسه با روش دو نیمه کردن آزمون که ۸۷/۰ می باشد، اختلاف میان دو روش محاسبه برابر ۰۱/۰ = ۸۶/۰ – 87/0، است که بسیار ناچیز و قابل اغماض می¬باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین ۱۹۴۹

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین ۱۹۴۹

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین ۱۹۴۹

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین

این آزمون ( ضمیمه شماره ۲) اقتباس شده از پرسشنامه ارزشیابی نگرش والدین[۱]( PAS) كه توسط شابین[۲] ( ۱۹۴۹) ساخته شده است می باشد . فرم اولیه آن شامل ۸۵ سوال بوده كه بعدها مورد تعدیل قرار گرفته است . فرم مورد استفاده ما توسط دروز و تی هن[۳] ( ۱۹۵۷) تنظیم گردیده كه ۳۰ سوال تك مفهومی پنج گزینه ای (از موافقت كامل تا مخالفت كامل ) را شامل می شود كه مواد آن به سه مقیاس فرعی مساوی تقسیم شده و در سال ۱۳۷۲ به همت اساتید دانشگاه اهواز و زیر نظر آقای دكتر شكركن و دكتر نجاریان ترجمه و معرفی شده است . در فرم مورد استفاده هر ۱۰ سوال پرسشنامه ، یك مقیاس فرعی یعنی سلطه گری ، وابستگی شدید و سهل انگاری را می سنجند . در این پرسشنامه سوالهای ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۴ ، ۱۷ ، ۱۸ و ۲۱ عامل سلطه گری ، سوالهای ۱ ، ۲ ، ۷ ، ۸ ، ۱۶ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۹ و۳۰ عامل وابستگی شدید و سوالهای ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۹ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۷ ، و ۲۸ عامل سهل انگاری را می سنجند . این پرسشنامه به والدین ( پدر و مادر) بمنظور سنجش نوع نگرش آنان كه در هرحال شیوه عملی تربیت فرزندانشان را تحت تاثیر قرار می دهد ارائه و از آنان خواسته می شود مراتب و درجه موافقت و مخالفت خود را با اصولی كه مسائل تربیتی فرزندان و رشد خلاقیت آنان را متاثر سازد اعلام نمایند . بدیهی است مخالفت كامل مفهوم تسلط و محدودیت و موافقت كامل مسامحه و آزادی را مستفاد می كند و حالتهای بینابینی نیز مفاهیم نسبی از دو حالت مذكور را تائید می نماید ( كفایت ؛ ۱۳۷۳، ص ۱۰۴).


[۱] – Parent attitude survey (PAS)

[۲] – Shoben

[۳] – Drews & Teahn

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران ۱۳۹۰

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران ۱۳۹۰

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران ۱۳۹۰

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری : دارد

منبع: دارد

روایی و پایایی و نمره گذاری

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان دولت توسط عظیمی و همکاران (۱۳۹۰) در سه سطح اصلی؛ ماهیت شغل و سازمان، نیروی انسانی، و عوامل محیطی و سازمانی در ۶۱ گویه و براساس مقیاس ۷ گزینه ای لیکرت تنظیم شده است و متغیرهای جمعیت شناختی افراد نمونه شامل؛ سن، جنسیت، سطح تحصیلات، نوع استخدام و سابقه خدمت می باشد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط ۱۰ نفر از اساتید مربوطه و متخصصان مورد تایید قرار گرفته است و ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه ۹۲/۰ محاسبه شد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران ۱۳۸۷

پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران ۱۳۸۷

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران ۱۳۸۷

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

ابزار اندازه گیری:

۱٫پرسشنامه عملکرد ازدواج

یک پرسشنامه ۶۶ عبارتی که بر اساس مطالعه متون پژوهشی و نظری داخل و خارج کشور درباره عملکرد ازدواج تهیه شده است.این پرسشنامه دربرگیرنده ۱۱ مؤلفه «ارتباط،ابراز عاطفی،حل مسأله و تصمیم گیری،نقش،انعطاف پذیری،شیوه فرزندپروری،اقتصاد و مسایل مالی،خانواده و دوستان،ارزشها،مراقبت جسمانی و روانی،و عملکرد کلی» است.

هر ۶عبارت پرسشنامه به یک مؤلفه اختصاص دارد.بدین صورت:عبارات ۱،۲،۳،۴،۵،و۶ مؤلفه ارتباط؛عبارات ۷،۸،۹،۱۰،۱۱،و۱۲ مؤلفه ابرازگری عاطفی؛عبارات۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷،و۱۸ مؤلفه حل مسأله حل مسأله؛عبارات ۱۹،۲۰،۲۱،۲۲،۲۳، و۲۴ مؤلفه نقش؛عبارات ۲۵،۲۶،۲۷،۲۸،۲۹،و۳۰ مؤلفه اانعطاف پذیری؛ عبارات ۳۱،۳۲،۳۳،۳۴،۳۵،و۳۶ مؤلفه شیوه فرزندپروری ؛ عبارات ۳۷،۳۸،۳۹،۴۰،۴۱،و۴۲ مؤلفه اقتصاد و مسایل مالی؛عبارات ۴۳،۴۴،۴۵،۴۶،۴۷،و۴۸مؤلفه خانواذه و دوستان؛عبارات ۴۹،۵۰،۵۱،۵۲،۵۳،و۵۴ مؤلفه ارزش ها؛ عبارات ۵۵،۵۶،۵۷،۵۸،۵۹، و۶۰ مؤلفه مراقبت جسمانی و روانی؛ وبالاخره عبارات ۶۱،۶۲،۶۳،۶۴،۶۵،و۶۶ که مؤلفه عملکرد کلی را می سنجد.

هنجارها:«پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج»بر روی ۵۴۳ زوج(۱۰۸۶نفر)به عنوان گروه نمونه اجرا شد.هنجاریابی پرسشنامه با استفاده از روشهای روانسنجی کلاسیک و تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه اصلی (PC)انجام شد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس ۱۹۹۲

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس ۱۹۹۲

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس ۱۹۹۲

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

تورنس (۱۹۷۹) خلاقیت را شامل ۴ عنصری اصلی زیر می دانند:

۱٫ سیاسی: قدرت تولید ایده ها و جواب های فراوان((سوال ۱-۱۵ برای سنجش بعد سیاسی خلاقیت است))

۲٫ انعطاف: توانایی لازم برای تغییر جهت فكری یا توانای تولید ایده های متنوع ((سوال ۱۶-۳۰ برای سنجش بعد انعطاف پذیری افراد است))

۳٫ ابتكار: توانایی تولید ایده یا محصول نو و بدیع: یعنی پاسخ های فرد قبلا دیده نشده باشد و جدید و نو باشد.((سوالات ۳۱-۴۵ برای بررسی این بعد از خلاقیت است))

۴٫ بسط با جزئیات: توانایی توجه به جزئیات وابسته به یك ایده: یعنی افراد خلاق به جزئیات یك ایده توجه بیشتری نشان می دهند. ((سوالات ۴۶-۶۰ برای سنجش بعد بسط جزییات خلاقیت است))

آزمون زمینه یابی مداد كاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت[۱](MPPT) تورنس

ین پرسشنامه در ادبیات روانشناسی به آزمون خلاقیت تورنس مشهور و بر پایه تعریف وی از خلاقیت ساخته شده است . اصل آزمون سنجش خلاقیت تورنس ، بسیار مفصل و طولانی می باشد . كه اجرای آن نیازمند صرف ساعتها وقت است . آزمونی كه تحت عنوان سنجش خلاقیت تورنس در ایران شناخته می شود در واقع شكل كوتاه شده و استاندارد شده آن می باشد كه توسط دكتر عابدی استاد دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۲ ساخته و معرفی گردیده و در ادبیات روانشناسی كشورمان با علامت اختصاری CT شناخته می شود . دكتر عابدی از جمله پژوهشگران سابقه دار وعلاقمند حوزه خلاقیت و نوآوری در کشورمان شناخته می شود . ایشان ابتدا درسالهای ۶۳-۱۳۶۲ و با تشویق و كمك دانشجویان رشته های روانشناسی دانشگاههای تهران، نسبت به ساخت یك آزمون چند جوابی۷۵ سوالی براساس تئوری و تعریف تورنس جهت سنجش خلاقیت نموده و ابتدا روی ۶۵۰ نفر دانش آموز پایه سوم راهنمائی تهران اجرا گردید . بعدا طی فعالیتهای علمی در دانشگاه كالیفرنیا و با كمك دانشجویان ، نسبت به تجدیدنظر و بازسازی آن اقدام و نهایتا در سال ۱۹۹۴ با همكاری گروهی از اساتید دانشگاه مذكور( اونیل ، عابدی و اسپیل برگر) فرم ۶۰ سوالی تهیه ، هنجاریابی ( بر روی ۱۶۲۵۰نفر دانش آموز )، استاندارد و ارائه كرد . فرم كنونی آزمون توسط اساتید دانشگاه دوستو اسپانیا[۲] ( ۱۹۹۲) مورد استفاده قرار گرفته است ( كفایت ، ۱۳۷۳، ص ۱۱۴).


[۱] – Multiplechoice paper and pencile test for measuring creativity (MPPT)

[۲] – Deusto university / Spain

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب ۱۹۸۳

پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب ۱۹۸۳

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب ۱۹۸۳

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه سنجش خانواده (FAD):
پرسشنامه ای ۶۰ سوالی است که برای سنجش عملکرد خانواده توسط اپشتین، بالدوین و بیشاب درسال ۱۹۸۳ بر اساس الگوی مک مستر تدوین شده است(ثنایی،۱۳۷۹).این آزمون دارای شش خرده مقیاس حل مسأله،ارتباط،نقش، پاسخگویی عاطفی،آمیختگی عاطفی،کنترل رفتار و یک نمره به عنوان کارکردکلی میباشد.تمام هفت مقیاس درونی آن همسانی درونی قابل توجهی دارند(آلفای کرونباخ ۷۲/۰ تا۹۲/۰)اعتبار و بازآزمایی آن در عرض یک هفته رضایت بخش بود(۶۶/۰تا۷۶/۰).در پژوهش ملک خسروی(۱۳۸۲)بین خرده مقیاس های آن آلفای کرونباخ ۵۱/۰ تا ۹۴/۰ به دست آمد و همچنین بین تمام خرده مقیاسها و عملکرد کلی خانواده همسبتگی۴۷/۰تا ۹۷/۰ به دست آمد(خانی مجد و همکاران،۱۳۹۱).
آزمودنی برای هرماده یکی از گزینه های کاملاً موافقم،موافقم،مخالفم و کاملاً مخالفم را انتخاب میکند(کاملا موافقم: ۱ موافقم :۲ مخالفم: ۳ کاملاً مخالفم: ۴).هریک از اعضای خانواده که بیش از ۱۲ سال سن داشته باشدمیتواند این پرسشنامه را پرکند. نمره بالاتر نشانگر کاکرد ناسالم تر است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد ۱۳۸۹

پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد ۱۳۸۹

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد ۱۳۸۹

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار: برای سنجش سلامت روان شناختی محیط کار از پرسشنامه ۳۷ سوالی مهداد (۱۳۸۹) استفاده خواهد شد. این پرسشنامه ۹ مؤلفه سلامت روان شناختی محیط کار شامل فرصت کنترل، فرصت استفاده از مهارت ها، اهداف بیرونی ایجاد شده، گوناگونی محیطی، وضوح محیطی، دسترسی به پول، امنیت جسمانی، فرصت تماس با دیگران، مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند را اندازه­گیری می­کند. مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه ی پنج درجه ای لیکرت (کاملاً مخالفم=۱ تا کاملاً موافقم=۵) است. آلفای کرونباخ این پرسشنامه را مهداد (۱۳۸۹) ۸۷/۰ و مهداد و همکاران (۱۳۹۱) ۹۴/۰ گزارش کرده­اند. مهداد و همکاران (۱۳۹۱) روایی سازه این پرسشنامه را با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش از نوع واریماکس و بر اساس سنجه­ی کیزر، میر و اولکین برابر با ۹۲/۰ و آزمون کرویت بارتلت برابر با ۷۷/۵۳۰۶ که معنادار است (۰۰۱/۰>P)، گزارش کرده اند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس ۱۹۹۵

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس ۱۹۹۵

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس ۱۹۹۵

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS):
برای بررسی سبك های تصمیم گیری از پرسشنامه سبك های تصمیم گیری عمومی، تهیه شده توسط اسكات و بروس (۱۹۹۵) استفاده شده است.این پرسشنامه ،پنج بعد مختلف عقلایی،شهودی،وابسته،اجتنابی وآنی را اندازه می گیرد.پرسشنامه دارای ۲۵ سؤال (برای هر بعد ۵ سؤال) است كه در طیف لیكرت،از كاملاً مخالف(۱) تا كاملاً موافق(۵) درجه بندی میشود.پایایی و روایی این پرسشنامه برای اندازه گیری سبك های تصمیم گیری به وسیله مطالعات مختلف بررسی شده و آن را قابل قبول گزارش كرده اند(بایوكو و همكاران، ۲۰۰۹ ).
پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای كرونباخ برای سبك های مختلف از ۶۲/۰ تا ۸۷/۰گزارش شده است(لو ۲۰۰۰؛اسکات و بروس،۱۹۹۵).هادی زاده مقدم و طهرانی(۱۳۸۷) نیز پایایی این پرسشنامه را ۷۱/۰و روایی سازه آن را قابل قبول گزارش نموده اند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ ۱۹۸۶

پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ ۱۹۸۶

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ ۱۹۸۶

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ

پرسشنامه عشق استرنبرگ توسط رابرت جی استرنبرگ (۱۹۸۶) تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۵ ماده و ۳ مولفه صمیمیت، لذت و تعهد را می­سنجد. هر یک از این مؤلفه­ها دارای ۱۵ ماده، ‌که پاسخ به ماده­ها به روش لیکرت و به صورت ۹ گزینه­ای (اصلا به طور کامل) که به ترتیب ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹ نمره­گذاری می­شود. که ۱۵ جمله اول صمیمت و ۱۵ جمله بعدی هوس و ۱۵ جمله آخری تعهد را منعکس می­کند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976

پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیرDAS 1976

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS

این مقیاس یک ابزار ۳۲ سوالی برای ارزیابی کیفیت رابطۀ زناشویی از نظر زن و شوهر یا هر دو نفری است که با هم زندگی می کنند. این ابزار برای چند هدف ساخته شده است. می توان با بدست آوردن کل نمرات ، ازاین ابزار برای اندازه گیری رضایت کلی در یک رابطۀ صمیمانه استفاده کرد. تحلیل عاملی نشان می دهد که این مقیاس چهار بعد رابطه را می سنجد. این چهار بعد از این قرار است: رضایت دو نفری ، همبستگی دو نفری ، توافق دو نفری و ابراز محبت. با تغییراتی در این ابزار می توان از آن برای مصاحبه نیز استفاده کرد.

هنجارها
«مقیاس سازگاری زن و شوهر» با استفاده ازاین گروه نمونه مرکب از اشخاص متأهل (۲۱۸ n=) و افراد مطلقه (۹۴n=) ساخته شد. متوسط سن افراد متأهل ۱/۳۵ سال و متوسط افراد مطلقه کمی کمتر ، یعنی ۴/۳۰ سال بود. مدت ازدواج گروه نمونۀ افراد متأهل ۲/۱۳ سال و متوسط طول ازدواج افراد مطلقه و گروه نمونه ۵/۸ سال بود. نمرۀ میانگین کل «مقیاس سازگاری زن و شوهر» برای افراد متأهل ۸/۱۱۴ و انحراف معیار آن ۸/۱۷ بود. نمرۀ میانگین برای گروه مطلقه ها ۷/۷۰ و انحراف معیار آن ۸/۲۳ بود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها

روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها

دسته بندی عمران
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱٫۵۳۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ساختمان مسكونی از نظر اسكلت باید نه تنها مقاوم در برابر نیروهای زلزله ساخته شود، بلكه باید دارای دوام لازم در مدت زمان پیش‌بینی شده برای بهره‌برداری از آن نیز باشد. اگرچه از نظر كاركرد اقتصادی می‌توان بخش‌هایی از ساختمان را از مصالح سبك بنا نمود، اما اسكلتی كه بتواند كاركرد درست داشته باشد معمولاً وزن قابل ملاحظه‌ای از ساختمان را به خود اختصاص می‌دهد. با افزایش ارتفاع و به تبع آن نیروهای حاصل از زلزله مقاطع باربر ساختمان بسیار بزرگ شده و تكان‌های ناشی از نیروی زلزله، در طبقات فوقانی شدید می‌شود (شتاب و تغییر مكان‌های بیشتر از حد مجاز).

برای اجتناب از این مسائل، روشی تحت عنوان سوپرفریم R.C برای اسكلت ساختمان، در كشور ژاپن، ابداع شده و به‌ عنوان جدیدترین فناوری به ‌مورد اجرا گذاشته شده است. با توجه به امكان انطباق و اجرای این روش با پتانسیل‌های موجود در داخل كشور، روش سوپرفریم به ‌عنوان یك روش اقتصادی و فنی جهت اجرای ساختمان برج مسكونی پردیسان تبریز انتخاب شده است.

با توجه به قرار گرفتن كشور ما بر روی كمربند زلزلة آلپ – هیمالیا، سالانه تعداد قابل ملاحظه‌ای زلزله در آن رخ می‌دهد. براساس آمار موجود، تقریباً همه ساله، یك زلزله با بزرگی بیش از ۶ ریشتر و، در هر چند سال، یك زلزله مخرب بزرگتر از ۷ ریشتر، در كشور، رخ می‌دهد. این مسأله نشان می‌دهد كه توجه كردن به پایداری ساختمان، در برابر زلزله، یك ضرورت اصلی است.

اگرچه در سال‌های اخیر بلند مرتبه‌سازی در كشور رونق فراوانی یافته است، اما اغلب، روش ساخت به‌ صورت سنتی انجام پذیرفته و تنها با بزرگ كردن ابعاد یك ساختمان سنتی دو یا سه طبقه اقدام به ساخت بنا‌های بیست طبقه و یا بلندتر شده است. واضح است كه، با تكیه بر روش‌های سنتی، نمی‌توان ساختمان بلندی كه در برابر زلزله‌های مخرب مقاوم باشد، ساخت. حتی اگر كلیه ضوابط آیین‌نامه زلزله از نظر طراحی و محاسبات رعایت شده باشد، با اجرای سنتی و دخالت انسان در اجزای مقاوم كننده ساختمان همانند بتن‌ریزی‌ها و جوشكاری‌ها هرگز نمی‌توان به یك سازه مناسب دست پیدا كرد.

فایل پاورپوینت ۳۰ اسلاید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ ۱۹۹۳

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ ۱۹۹۳

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ ۱۹۹۳

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه­ی سازگاری دانش­آموزان دبیرستانی

این پرسشنامه یک ابزار خود-گزارشی مداد- کاغذی است که در سال ۱۹۹۳ توسط سینها و سینگ ساخته شده و در سال ۱۳۷۷ توسط کرمی ترجمه و نگارش شده است. این پرسشنامه دانش­آموزان دبیرستانی (گروه سنی ۱۴ تا ۱۸ ساله) با سازگاری خوب را از دانش­آموزان با سازگاری ضعیف در سه عامل، شامل سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی (هر کدام شامل ۲۰ گویه) جدا می­سازد. همچنین آن­ها را از لحاظ میزان سازگاری کلی یا عمومی می­سنجد. پرسشنامه­ی نهایی ۶۰ سؤال دارد که از بین ۱۰۰ سؤال اولیه با روش تحلیل عوامل به­ دست آمده است.

نمره­گذاری: سؤالات به­ صورت پاسخ بلی و خیر می­باشد. ارزش هر سؤال نیز صفر و یک می­باشد. مجموع کل نمرات، نشان­دهنده­ی سازگاری عمومی فرد و مجموع نمرات فرد در هر حوزه­ی سازگاری (عاطفی، آموزشی و اجتماعی) مشخص­کننده­ی سازگاری فرد در آن حوزه می­باشد. نمره­ی پایین نشان­دهنده­ی سازگاری بالاتر و نمره­ی بالا نشان­دهنده­ی سازگاری پایین­تر است. بیش­ترین نمره­ی هر مقیاس فرعی ۲۰ و ماکزیمم نمره­ی سازگاری کلی ۶۰ خواهد بود. برای آزمودنی­ها در حوزه­ی سازگاری عاطفی و اجتماعی بر طبق نمرات خام به ­دست آمده از پرسشنامه، ۵ طبقه با دامنه­ی نمرات مربوط به آن توصیف گردیده است، به این طریق که برای سازگاری عاطفی، الف- خیلی ­خوب: ۱- ۰، ب- خوب: ۵- ۲، پ- متوسط: ۷- ۶، ت- ضعیف: ۱۰- ۸، ث- خیلی ضعیف: ۱۱ به بالا، در مورد سازگاری اجتماعی الف- خیلی خوب: ۲- ۰، ب- خوب: ۴- ۳، پ- متوسط: ۷- ۵، ت- ضعیف: ۱۰- ۸، ث- خیلی ضعیف: ۱۱ به بالا و در مورد سازگاری آموزشی نیز، الف- خیلی خوب: ۲- ۰، ب- خوب: ۴- ۳، پ- متوسط: ۷- ۵، ت- ضعیف: ۱۰- ۸، ث- خیلی ضعیف: ۱۱ به بالا در نظر گرفته می­شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

روش استفاده از متون علمی شیمی

روش استفاده از متون علمی شیمی

دسته بندی شیمی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۵۰۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

معرفی ACS

بخش انتشارات ACS سعی دارد تا برای اعضا انجمن علمی جهانی یك مجموعه جامع را با كیفیت بالا در ارتباط با شیمی و علوم مرتبط ارائه دهد.در حال حاضر بیش از ۳۰ مجله و نشریه ویرایش شده توسط این ناشر به صورت تمام متن(fulltext) ارائه می شود . سالانه در حدود ۱۴۰۰۰۰ صفحه تحقیقاتی هم به صورت نسخه های چاپی و هم به صورت صفحات وبی منتشر می شوند و به همراه این مقدار ۹۰۰۰۰ صفحه اطلاعات نیز در شبكه در دسترس می باشند. با ایجاد ACS Journal Archives در سال ۲۰۰۲ دستیابی به ۳ میلیون صفحه مقالات شیمی كه متعلق به سال ۱۸۷۹ به بعد بودند میسر گردید.

انتشارات ACS یكی از بخش های انجمن شیمی آمریكا می باشد. ACS در سال ۱۸۷۶ تاسیس شد و بزرگترین انجمن شیمی می با شد كه بیش از ۱۶۳۰۰۰ عضو دارد. ACS تحقیق های دانشگاهی و كنفرانس های علمی را نیز ارائه می نماید.

Citation Find

از منوی كشویی نام نشریه مورد نظر خود را انتخاب و شماره جلد آن را در كادر Vol و شماره صفحه اول را در First Page قرار دهید و جستجو كنید یا با وارد كردن عدد (Digital Object Identifier (DOI جستجو كنید.

جستجوی مقدماتی(Basic)

در روش جستجوی مقدماتی كلید واژه های مورد نظر خود را با استفاده ازعملگرهای and، or و not در كادرهای جستجو وارد كنید.

در این روش شما می توانید فیلدهای جستجو را مشخص كنید كه عبارتند از عنوان مقاله( Title)، نویسنده(Author)، چكیده(Abstract)، عنوان یا چكیده مقاله (Title or Abstract)، در هر جای مقاله(Anywhere in Article) می‌باشد.

جستجوی پیشرفته (Advanced)

با استفاده از امكانات جستجوی پیشرفته (Advanced) می توانید جستجوی خود را دقیق تر كنید.

درJournals by Name می توانید فقط نشریه یا نشریات خاصی را انتخاب كنید تا جستجوی شما فقط در این نشریات انجام شود( برای انتخاب چند نشریه از shift+click استفاده كنید) یا در Journals by Subjects با انتخاب موضوعی خاص جستجوی خود را محدود به همان موضوع كنید.

در Timeframe با انتخاب ASAP Articles جستجو در مقالاتی صورت می گیرد كه به فرمت الكترونیكی در دسترس می باشند ولی به صورت چاپی منتشر نشده اند، با انتخاب Current + 4 Years جستجو در نشریاتی صورت می گیرد كه در ۴ سال اخیر منشر شده اند، با انتخاب Archives جستجوی شما محدود به مقالاتی می شود كه در سالهای ۱۸۷۹ تا۱۹۹۷منتشر شده اند و با انتخاب All جستجو در تمام نشریات صورت می گیرد.

در Date Range می توانید از لحاظ زمانی جستجوی خود را محدود به فاصله زمانی خاصی نمایید.

از منوی كشوییSortResultsBy می توانید مشخص كنید كه نتیجه جستجوی شما بر اساس جدید ترین مقاله (Date)، نام نشریات(Journals) و یا مرتبط ترین مقاله(Relevance) مرتب شود.

از منوی كشویی ResultsPerPage می توانید تعداد نتایج جستجویی كه در هر صفحه نمایش داده می شود را انتخاب كنید.

نگاهی به صفحه نتیجه جستجو

در صفحه نتیجه جستجو لیستی از اطلاعات كتابشناختی مقالات بازیابی شده را خواهید دید.

برای ایجاد تغییر در جستجو خود بر روی لینك modify search كلیك كنید و تغییرات مورد نظر را ایجاد كنید.

از منوی كشوییSortResultsBy می توانید مشخص كنید كه نتیجه جستجوی شما بر اساس جدید ترین مقاله (Date)، نام نشریات(Journals) و یا مرتبط ترین مقاله(Relevance) مرتب شود و سپس بر روی دكمه Refresh كلیك كنید.

از منوی كشویی PerPage می توانید تعداد نتایج جستجویی كه در هر صفحه نمایش داده می شود را انتخاب كنید و سپس بر روی دكمه Refresh كلیك كنید.

با انتخاب Feedback اگر در نمایش متن كامل مقاله مشكلی وجود دارد یا مشكل دیگری وجود دارد با پر كردن فرمی كه در دسترس شما قرار می گیرد این مسئله را به ناشر e-mail می كنید.

با انتخاب TOC لیست مقالات همان شماره نشریه در اختیار شما قرار می گیرد.

برای اینكه كلید واژه های دیگری را به جستجوی اولیه خود اضافه كنید كلید واژه های مورد نظر خود را در كادر Search within Results وارد كنید.

فایل پاورپوینت ۶۳ اسلاید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه روابط متقابل شخصی ۲FIBRO-B ویلیام شونز ۱۹۶۶

پرسشنامه روابط متقابل شخصی ۲FIBRO-B ویلیام شونز ۱۹۶۶

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه روابط متقابل شخصی ” ۲FIBRO-B ” ویلیام شونز ۱۹۶۶

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پایایی و روایی

پایایی به روش آلفای کرونباخ و روایی همزمان پرسشنامه روابط متقابل شخصی شونز به ترتیب ۸۷/۰ و ۶۳/۰ بدست آمده است که از اعتبار نسبتا بالایی برخوردار است. (شونز، ۱۹۶۶).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

زیگورات چغازنبیل

زیگورات چغازنبیل

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۹۲۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه

تقیریباً نیم قرن پیش، یكی از زمین‌شناسان این شركت، آجر كتیبه‌داری را كه از چغازنبیل یافته بود، برای سرپرست هیات باستان‌شناسی مستقر در شوس برد و به این ترتیب این دین ادا شد. خواندن این كتیبه امكان شناخت شهری را فراهم می‌كرد كه توسط اونتاش ـ گال ـUntashGal، پادشاه ایلام ساخته شده بود. او در اواسط قرن سیزدهم قبل از میلاد، پادشاهی می‌كرد و پایتخت او شهر شوش بود.

زیگوارت چغازنبیل، در حال كشف حجاب از دنیایی است كه در دامنه‌های این زیگوارت مخفی بوده و هرگز به ذهن كسی خطور نكرده بود. موضوع كلی، همین پرده‌برداری از چنین دنیایی است.

نگرشی تاریخی

حدود اواسط قرن سیزدهم قبل از میلاد، پشته وسیعی كه بیش از ۳۰ متر از رودخانه آب ـ دز، یكی از شعبات كارون را از مسیر مستقیم خارج و به آن قوس می‌دهد، توسط شاه ایلام اونتاش ـ گال انتخاب شد تا در آن شهركی مذهبی بنیان گذاشته شود و تبدیل به مركزی زیارتی برای مردم ایلام گردد. این شهرك دور ـ اونتاش نامیده شد كه چنین نامی برگرفته از نام بنیانگذار آن بود.
بین شوش، كه در آن زمان پایتخت ایلام بود و این پدیده نوین كه در جنوب شرقی آن قرار داشت، حدود ۳۰ كیلومتر، یعنی یك روز كاروان‌رو، فاصله است. مسیر مشابهی نیز دور ـ اونتاش را به شهر هیدالو ـHidalu، كه در نزدیكی شهر شوشتر امروزی قرار دارد، متصل می‌كرد. این شهر در كنار رود كارون، اندكی پس از خروج این رود از كوهساران به طرف دشت سوزیانای قدیم بنا شده بود.
درباره نوع زندگی این شهر در زمان ساسانیان یا قرن‌های بعد از آن و ورود اسلام، هیچ نوع شواهدی در دست نیست. فقط در قرن هفدهم میلادی، یكی از حاكمان كوچك محلی، روی دیوار بیرونی شمال شرقی و در بالای آبكندهای عمیق، اقامتگاه كوچكی برای خود می‌سازد كه به چشم‌انداز وسیع دره آب ـ دز مسلط بوده است. از این خرابه كوچك تكه‌ای از سفال لعاب‌دار با زمینه‌ای به رنگ سفید و نقوش آبی رنگ و یك قطعه دستبند شیشه‌ای الوان به دست آمد.
سكوتی كه شهر مغضوب و مخلوع از پا درافتاده را در بر گرفته بود، یك بار دیگر قبل از رسیدن باستانشناسان شكسته می‌شود و آن هنگامی است كه یك سیاستمدار غربی ظاهراً مقامی در دزفول داشته است، برای رسیدن به این شهر از چغازنبیل می‌گذرد و احساس می‌كند كه استعداد و قریحه كاوشگری دارد. می‌گویند كه كارگران او روزها و روزها برای حفر زاویه غربی برج سماجت به خرج داده‌اند. بدیهی است كه فقط در خشت خام كلنگ زده و آن را زیر و رو كرده‌اند. این زخم را هنوز هم زیگورات بر تن خود دارد.
فایل پاورپوینت ۲۵ اسلاید
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۳٫۵۹۳ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۵۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

شرح وظایف پست سازمانی دبیر تربیت بدنی:

۱-ملبس بودن به لباس كامل ورزشی
۲-تهیه وتنظیم طرح هفتگی ،ماهانه وفصلی تربیت بدنی در چارچوب دستورالعملهای مربوطه
۳-اجرای فعالیتها وتمرینات ورزشی در جهت برطرف كردن ضعفها وناهنجاریهی بدنی دانش آموزان
۴-اجرای مجموعه برنامه های بدنسازی جهت تقویت قابلیتهای جسمانی وافزایش آمادگی عمومی بدنی دانش آموزان
۵-اجرای برنامه های ورزشی ویژه مراسم
۶-تشكیل انجمن ورزشی به كمك مدیر مدرسه
۷-برگزاری مسابقات داخل آموزشگاه
۸-تشكیل تیمهای ورزشی منتخب آموزشگاه وشركت در مسابقات شهرستان
۹-همكاری در امور فوق برنامه تربیت بدنی
۱۰-تمرین تیمهای ورزشی مدرسه برای شركت در مسابقات
۱۱-ارائه پیشنهادات مفید به مسئول تربیت بدنی در جهت بالا بردن كیفیت برنامه های تربیت بدنی
۱۲-همكاری با مسئول تربیت بدنی منطقه یا شهرستان دربرگزاری مسابقات
۱۳-پیش بینی وبرآورد وسایل ورزشی وپیگیری برای تعمیر وسایل وراه اندازی اماكن وزمینهای ورزشی
۱۴-حفظ ونگهداری وسایل وامكانات ورزشی
۱۵-اجرای دقیق ارزشیابی درس تربیت بدنی برابر دستورالعملهای مربوط
فصل اول
اهداف تربیت‌بدنی و ورزش در مدارس‌

فصل دوم‌
برنامه‌ریزی درس تربیت‌بدنی و ورزش در مدارس‌

فصل سوم‌:

شناخت خصوصیات و ویژگیهای رشدی دانش‌آموزان‌

فصل چهارم
محتوای درس تربیت‌بدنی در مدارس

فصلپنجم

اصول برنامه‌نویسی كلاسهای تربیت‌بدنی‌

فصل ششم

روشهای تدریس درس تربیت‌بدنی در مدارس‌

فصل هفتم
ارزشیابی و نمره‌دادن در تربیت‌بدنی

فصل هشتم
برنامة تربیت‌بدنی ویژه در مدارس

فایل پاورپوینت ۱۵۲ اسلاید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود