پاورپوینت آزمایش فهلینگ (تست احیا قند)

پاورپوینت آزمایش فهلینگ (تست احیا قند)


پاورپوینت آزمایش فهلینگ (تست احیا قند)   14اسلاید همراه باتصویر مقدمه    قندهای احیا کننده گروه آلدهیدی دارندپس تست فهلینگ برای شناسایی قندهای احیاکننده می باشد    اغلب قبل ازاندازه گیری کربوهیدرات تجزیه کیفی ان ها ضروری است ازانجا که تفاوت درقند درساختارشیمایی ان ها بایک آزمایش ساده میتوان بدهندبایک گروه ازقندها راشناسایی کرد   تفاوت فهلینگ وبندیک    تم ام ﻗﻨﺪﻫﺎﯼ ﺍﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﮐﺎﺭﯾﺪﻫﺎ ﻭ ﺩﯼ ﺳﺎﮐﺎﺭﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ. ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﯾﮑﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻠﯿﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻮﻥ ﻣﺲ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻓﻬﻠﯿﻨﮓ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﺗﺎﺭﺗﺎﺭﺍﺕ ﻣﺲ ﺩﻭ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺑﻨﺪﯾﮑﺖ ﯾﻮﻥ ﻣﺲ ﺩﻭ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﺳﯿﺘﺮﺍﺕ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *