راهنمای اجرای بتن ویژه صنعت نفت

راهنمای اجرای بتن ویژه صنعت نفت

دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۲٫۴۱۱ مگا بایت
تعداد صفحات ۳۲۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فصل اول – نظارت کارگاهی

۱-۱ کلیات ۱

۲-۱ انواع نظارت ۱

۳-۱ سازمان گروه نظارت ۲

۴-۱ وظایف و مسئولیت های گروه نظارت ۲

۵-۱ ناظر ۳

۶-۱ روابط بین گروه نظارت و پیمانکار و عوامل پیمانکار ۵

۷-۱ بازرسی های متداول ۶

فصل دوم – مفاهیم آماری در تضمین و کنترل کیفیت

۱-۲ کلیات ۱۵

۲-۲ مفاهیم آماری در تضمین و کنترل کیفیت ۱۶

۳-۲ آزمایش مجدد ۱۸

۴-۲ روشهای نمونه برداری ۱۹

۵-۲ منحنی های کنترل ۱۹

فصل سوم – سیمان و آزمایشهای آن

۱-۳ کلیات ۲۳

۲-۳ کانیهای لازم برای تولید سیمان ۲۳

۳-۳ تولید سیمان ۲۴

۴-۳ ترکیب شیمیایی سیمان ۲۴

۵-۳ انواع سیمان ۲۵

۶-۳ مقاومت نسبی بتن های ساخته شده از سیمان های مختلف ۲۷

۷-۳ دستورات آئین نامه ای برای انتخاب نوع سیمان در شرایط محیطی گزند بار ۲۸

۸-۳ ویژگیهای شیمیایی سیمان ۲۹

۹-۳ ویژگیهای فیزیکی سیمان ۲۹

۱۰-۳ آزمایش های سیمان ۳۱

۱۱-۳ نمونه برداری از سیمان ۳۱

۱۲-۳ انبار کردن و نگهداری سیمان ۳۶

فصل چهارم – سنگدانه و آزمایشهای آن

۱-۴ کلیات ۴۱

۲-۴ منابع سنگدانه ها ۴۱

۳-۴ تعاریف ۴۴

۴-۴ مشخصات فنی سنگدانه ۴۷

۵-۴ آزمایشهای سنگدانه ها ۶۵

۶-۴ حمل و نقل و انبار کردن سنگدانه ها ۶۵

فصل پنجم – آب و مواد افزودنی

۱-۵ آب ۷۱

۲-۵ مواد افزودنی ۷۲

۳-۵ آزمایشهای آب و مواد پوزولانی ۷۹

فصل ششم – فولاد

۱-۶ کلیات ۸۳

۲-۶ نوع و مشخصات میلگردهای مصرفی در بتن ۸۳

۳-۶ حمل و انبار کردن میلگردها ۸۷

۴-۶ نمونه برداری و آزمایش ۸۷

۵-۶ مشخصات مکانیکی و ضوابط پذیرش میلگردها ۸۸

۶-۶ مشخصات شیمیایی میلگردها ۹۱

۷-۶ نقشه های اجرایی ۹۲

۸-۶ بریدن و خم کردن آرماتور ۹۲

۹-۶ بستن و کارگذاشتن آرماتورها ۹۳

۱۰-۶ وصله کردن آرماتور ۹۴

۱۱-۶ جوشکاری آرماتور ۹۴

۱۲-۶ حداقل پوشش محافظ بتنی روی میلگرد ۱۰۰

۱۳-۶ رواداریها در بریدن و کار گذاشتن میلگردها ۱۰۲

۱۴-۶ بازرسی و نظارت ۱۰۳

۱۵-۶ آزمایشهای میلگرد ۱۰۴

فصل هفتم – پایایی بتن

۱-۷ کلیات ۱۰۷

۲-۷ محیط با شرایط یخ زدن و آب شدن متناوب ۱۰۷

۳-۷ بتن در شرایط محیطی مهاجم ۱۰۹

۴-۷ حداکثر مواد پوزولانی ۱۱۰

۵-۷ محیط های سولفاتی ۱۱۱

۶-۷ محافظت در برابر خوردگی آرماتور ۱۱۳

۷-۷ خوردگی فولاد به علت کربناسیون ۱۱۴

۸-۷ معیارهای پذیرش بتن بر مبنای پایایی ۱۱۶

فصل هشتم – ساخت حمل ریختن و تراکم بتن

۱-۸ ساخت بتن ۱۱۷

۲-۸ حمل بتن ۱۲۳

۳-۸ بتن ریزی و متراکم ساختن بتن ۱۲۹

۴-۸ تراکم وتحکیم بتن ۱۳۷

۵-۸ سقوط آزاد بتن و جداشدگی ۱۴۲

فصل نهم – کیفیت بتن و طرح اختلاط

۱-۹ اجزای بتن ۱۴۷

۲-۹ مشخصه های بتن سخت شده ۱۴۹

۳-۹ مشخصه های بتن تازه ۱۵۳

۴-۹ انقباض بتن ۱۵۴

۵-۹ آزمایش های بتن ۱۵۵

۶-۹ شرایط پذیرش بتن ۱۶۷

۷-۹ طرح اختلاط ۱۷۰

فصل دهم – اثر مواد شیمیایی مختلف بر بتن و شیوههای حفاظت سطحی

۱-۱۰ کلیات ۱۸۵

۲-۱۰ طبیعت ترکیبات شیمیایی مهاجم ۱۸۶

۳-۱۰ خوردگی آرماتور ۱۹۰

۴-۱۰ ارزیابی تاثیر حفاظت سطحی بتن با آزمایش ۱۹۶

۵-۱۰ ترکیبات حفاظت سطحی بتن ۱۹۸

۶-۱۰ راهنمای اثر مواد بر بتن و انتخاب شیوه حفاظت ۲۱۸

فصل یازدهم – عمل آوردن بتن

۱ -۱۱ کلیات ۲۴۱

۲-۱۱ تاثیر حرارت ۲۴۲

۳-۱۱ عمل آوری توسط آب ۲۴۳

۴-۱۱ پوشش های نفوذ ناپذیر ۲۴۴

۵-۱۱ پوشش های پاشیدنی ۲۴۴

۶-۱۱ عمل آوری تحت حرارت زیاد و بخار ۲۴۶

۷-۱۱ عمل آوری در اتوکلاو ۲۴۷

۸-۱۱ مدت عمل آوردن ۲۴۷

۹-۱۱ عمل آوری بتن روسازی بام عرشه پل ها و کف های روباز ۲۴۸

۱۰-۱۱ عمل آوری بتن دیوارها و کفهای داخلی ۲۴۹

۱۱-۱۱ عمل آوری بتن دیوارها و ستونهای خارجی و پایه های پل ها ۲۵۰

فصل دوازدهم – روشهای خاصبتن ریزی

۱-۱۲ کلیات ۲۵۱

۲-۱۲ پمپ کردن بتن ۲۵۱

۳-۱۲ پاشیدن بتن و ملات ۲۶۰

۴-۱۲ بتن ریزی در زیر آب ۲۶۹

فصل سیزدهم – مرمت بتن

۱-۱۳ کلیات ۲۷۳

۲-۱۳ مصالح مرمت بتن ۲۷۴

۳-۱۳ آماده سازی بتن برای مرمت ۲۷۶

۴-۱۳ روشهای برداشتن بتن ۲۷۷

۵-۱۳ تمیز کردن و عمل آوری ۲۷۸

۶-۱۳ روشهای مرمت ۲۷۹

۷-۱۳ عملکرد برخی از مصالح تعمیر در مرمت سازه های بتنی ۲۸۸

۸۸ ل چهاردهم – ساخت بتن و بتن ریزی در هوای سرد

۱-۱۴ کلیات ۲۹۱

۲-۱۴ تعریف هوای سرد ۲۹۱

۳-۱۴ مصالح ۲۹۲

۴-۱۴ طرح مخلوط بتن ۲۹۲

۵-۱۴ دمای بتن تازه ۲۹۳

۶-۱۴ روش برآورد دمای مخلوط بتن ۲۹۴

۷-۱۴ گرمایش مصالح ۲۹۵

۸-۱۴ مدت زمان لازم جهت محافظت از بتن تازه در مقابل یخ زدگی ۲۹۷

۹-۱۴ روشها و مصالح لازم جهت محافظت از بتن در مقابل یخ بندان ۳۰۰

۱۰-۱۴ آمادگیهای قبل از بتن ریزی ۳۰۱

۱۱-۱۴ اختلاط بتن ۳۰۲

۱۲-۱۴ عمل آوردن بتن ۳۰۲

فصل پانزدهم – ساخت بتن و بتن ریزی در هوای گرم

۱-۱۵ کلیات ۳۰۳

۲-۱۵ حدود کاربرد ۳۰۳

۳-۱۵ تدابیر ویژه جهت بتن ریزی در هوای گرم ۳۰۶

فهرست ماخذ ۳۱۷

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *