مقاله بررسی تاریخچه مسجد جامع بروجرد

مقاله بررسی تاریخچه مسجد جامع بروجرد

حجم فایل : ۲۷

صفحات فایل : ۳۲

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : ۲۵۰۰

مقاله بررسی تاریخچه مسجد جامع بروجرد در ۳۲ صفحه ورد قابل ویرایش

تاریخچه مختصر مسجد جامع بروجرد

شهرستان بروجرد كه در سی وسه درجه و پنجاه دقیقه عرض و چهل و هشت درجه و سی و شش دقیقه طول جغرافیایی قرا

مقاله بررسی تاریخچه مسجد جامع بروجرد در ۳۲ صفحه ورد قابل ویرایش

تاریخچه مختصر مسجد جامع بروجرد

شهرستان بروجرد كه در سی وسه درجه و پنجاه دقیقه عرض و چهل و هشت درجه و سی و شش دقیقه طول جغرافیایی قرار گرفته و از سطح دریا هزار و ششصد و هفتاد پنج متر ارتفاع دارد. از شمال محدود است به ملایر، از جنوب به لرستان و بختیاری، از غرب به الشتر و چغلوندی و از شرق به سربند و اراك و در گذشتة بخشی از عراق عجم بشمار می آمده.

طبق نوشته متون تاریخی، بروجرد دارای دو جامع عتیق و حدیث بوده و بعلت فرهنگ خاص گذشته كه مذهب از عوامل مهم و تعیین كننده بیشتر روابط اجتماعی بوده، كه وجود خاص گذشته كه مذهب از عوامل مهم و تعیین كننده بیشتر روابط اجتماعی بوده، كه وجود مسجد جامع در هر محلی، بعلت اقامه نماز خصوصاً از روستاهای اطراف جهت تهیه مایحتاج روزمره خود یك نوع مبادلات تجاری در كنار مساجد بوجود آمده كه نهایتاً باعث شكل گیری مراكز اقتصادی در این محلها را نموده و بمرور زمان به آن افزوده شده و بافت معماری با مركزیت مساجد جامع شكل گرفته و این مراكز اغلب شروع و تداوم و تكامل و شكل گیری مراكز اقتصادی در این محلها را نموده و بمرور زمان به آن افزوده شده و بافت معماری با مركزیت مساجد جامع شكل گرفته و این مراكز اغلب شروع و تداوم و تكامل و شكل گیری شهرهای قدیمی، می باشند كه در فراز و نشیب های زمان دستخوش تغییراتی شده و یا در زمانهای خاص به دلایل مختلف، محل قدیمی تر مطرود و محل جدیدی بجای آن ساخته شده است.

در مورد اینكه بنای اولیه مسجد در چه زمانی و توسط چه كسی بنیان گذاشته شده اطلاع دقیق و مستندی در دست نیست ولی قدر مسلم اینكه قبل از احداث مسجد در این محل، باستناد یافته های باستانشناسی در سال ۱۳۶۳، مشخص شده مسجد بر روی زمین بكر پایه گذاری نشده و قبل از احداث، در این محل زندگی می شده كه بعلت محدودیت ترانشه ها، با بقایای معماری برخورد نشد ولی لایه های تمدنی، كاملاً روشن و مشخص بوده، بنابراین مسجد جامع در یكی از قدیمی ترین مناطق بروجرد واقع است. در آن روزگار مردی امیر و ادیب بنام حموله بن علی البروجردی در شهر خود حكمران و وزارت آل عجل را نیز گردن نهاده بود، ابودلف را به شهر خود دعوت و برای ساختن مسجد جامع اندیشید و بهمراه هم كنار آتشكده ویران آن شهر رفته تا صلاحیت آن را از نزدیك بنگرند، ابودلف پس از دیدن اظهار داشت هذا مسجد العتیق

۱ شناخت گنبدخانه و تعمیرات اساسی آن

پی دیوارهای گنبدخانه از سنگ سیاه مورق و سنگ لاشه با ملاط شفتته آهك ساخته شده، عمق پی نسبت به كف اولیه، حدود دو متر و ضخامتش حدود ۳۳۰ سانتی متر می باشد، و بر روی لایه خاك رس كه در همین عمق واقع است گذاشته شده كه در گمانه B sp sp در سال ۱۳۶۲ مشخص گردید. از نظر استحكامی ضعفی در شالوده مذكور، دیوار گنبدخانه با ضخامت ۲۷۰ سانتی متر گذاشته شده و فرم قرار گرفتن آن بر روی هر یك اضلاع عبارتست از، یك راهروی بزرگ در وسط و به فاصله حدود ۱۷۵ تا ۱۸۰ سانتی مت از طرفین، دو راهروی كوچكتر كه در ضلع جنوبی، بجای راهروی بزرگ محراب و بجای راهروهای كوچكتر، دو طاقنما تعبیه شده، كه هم مسئله قرار گرفتن محراب در این محل حل شده و هم از نظر قرینه سازی رعایت اصول شده باشد.

ارتفاع طاقبندی هشت گنبد، از روی دیوارهای چهار جهت حدود ۳۰۲ سانتی متر، و فرم تویزه هشت، یك ردیف آجر نیمه بصورت رومی در بالا و در زیر ان یك ردیف بصورت طاق پر زده شده و مجموعاً ضخامت تویزه های هشت حدود ۳۵ سانتی متر و عمق آنها روی اضلاع اصلی ۹ رگه آجر (۵۵ سانتی متر) كه چهار رگه در نما مشخص و پنج رگه داخل دیوار ولی در كنج ها حدود ۱۸۰ سانتی متر، یعنی درست تا گوشه گنبد خانه و معادل عمق فیلپوش هاست.

مسئله قابل توجهی كه برای هر بیننده در نگاه اول قابل تشخیص اسیت اینكه ورودی های اصلی روی اضلاع شرق، غرب و شمال هركدام دارای دو تویزه متفاوت و مجزا از یكدیگر می باشند، از فرم آجركاری نمای داخلی چنین به نظر می رسد كه تویزه فوقانی زمانیكه كف را بالا آورده اند بصورت تزئینی، در آجرهای نما تراشیده شده، در حین تعمیر هشت و شانزده، از داخل روزن های فوقانی آنها، گمانه هائی زده شده و مشخص شد این تویزه ها در عمق دیوار ادامه داشته و نمای بیرونی آنها، نمائی است دستخورده و غیر اصلی كه در تعمیرات شكل درنمای طاقهای ورودیها اعمال شده، اما طاق زیرین ممكن است به دو دلیل ساخته شده باشد:

الف: زمانیكه كف بالا آورده شده، طاق اولیه بسیار كوتاه و ناهماهنگ با بنا بوده كه طاق زیرین در داخل طاق اولیه زده شده تا هماهنگی از نظر طول و عرض ممكن است در اثر ضعفی كه مشاهده شده، طاق داخلی را بعنوان تقویت كننده، استفاده و در داخل طاق اولیه زده باشند، كه به نظر می رسد مورد اول معقول تر باشد، اما مسئله قابل ذكر اینكه، اگر سطح مقطع دو طاق مذكور را در نظر بگیریم، فرم اجرای طاق فوقانی بصورت رومی و طاق زیرین بشكل طاق پر است، كه در نمای طاق زیرین، با نماسازی كه انجام شده و به اندازه ضخامت یك آجر است، طاق رومی زده شده كه هماهنگ با قسمت فوقانی باشد.

اما چگونگی فرم ساختمانی از بیرون، به علت پوشیده بودن سطوح بیرونی چهار جفت، و ساخت گنبد جدید بر روی گنبد آجری در سالهای اخیر، دقیقاً روشن نیست. ولی از حد بام شبستانهای طرفین كه تداوم پاگرد هشت ضلعی پاگرد گنبد می باشد.

كتیبه و خط نوشته های مسجد جامع

قدیمی ترین خط نوشته ایكه در مسجد جامع بروجرد دیده می شود، كتیبه ای است كه در جبهه جنوبی گنبد خانه، بالای محراب بخط كوفی گلدار، نقش بسته و قسمتی از آن در دوره های بعد، جهت ساخت محراب، تخریب و قسمتی هم در زیر گچبری محراب باقی است.

متن آنچه كه قابل رؤیت می باشد چنین است:

بسم الله الهم اغفر امر هذالقبه الصدر الاجل مجدالدین ح ابوالعز محمد بن طاهربن سعید اطال الله بقائه.

این كتیبه فاقد تاریخ می باشد، جهت شناسائی آن و تعیین زمان سعی شد. ابوالعز محمد بن طاهر بن سعید شناخته شود، كه برای وی آرزوی طول عمر شده، بنابراین در زمان ساخت و نصب كتیبه وی زنده و در مصدر كار بوده است، جهت شناسائی او بررسی و تحقیق كوتاهی صورت گرفت كه نتیجه آن به این شرح می باشد:

نهمین پادشاه سلجوقیان مسعودبن محمد بن ملكشاه بن الب ارسلان بن جعفر بیك بن میكائیل بن سلجوق، برادرزاده سلطان سنجر سلجوقی، حاكم بر خطة غرب ایران بوده، در بدو امر خلیفه المستر شد با حكومت مسعود مخالف بود و با برادرزاده اش داود نظر موافق داشت. از این جهت خلیفه برای سركوبی مسعود لشگری فراهم آورده و راهی عراق عجم و كردستان شد، تاریخ گزیده در مورد این لشكركشی اینطور شرح می دهد: &ldquo خلیفه المستر شد بقصد سلطان مسعود و سلطان بقصد خلیفه عزم رزم همدیگر كردند، در حدود دینور فریقین بهم رسیدند، جنگ رفت هزیمت بر لشگر خلیفه افتاد و خلیفه بر دست سپاه سلطان گرفتار شد، بظاهر مراغه ملاحده او را بدرجه شهادت رسانیدند، چنانكه ذكر رفت سلطان بعد از آن ببغداد شد، راشد خلیفه ازو منهزم شد و بر در اصفهان او نیز ب دست فدائی ملحد شهید شد و سلطان مسعود حكومت خود را در منطقه غرب مستحكم و رقیب را از میدان بدر برد.

مقاله بررسی تاریخچه مسجد جامع بروجرد
مقاله بررسی تاریخچه مسجد جامع بروجرد

مقاله بررسی پوشش‌های لایه نازك، كاربرد خواص مكانیكی و روش‌های اندازه‌گیری

مقاله بررسی پوشش‌های لایه نازك، كاربرد خواص مكانیكی و روش‌های اندازه‌گیری

حجم فایل : ۱۵۲

صفحات فایل : ۳۰

گروه فایل : فنی و مهندسی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : ۳۰۰۰

مقاله بررسی پوشش های لایه نازك، كاربرد خواص مكانیكی و روش های اندازه گیری در ۳۰ صفحه ورد قابل ویرایش sp sp

خواص مكانیكی لایه ها

تركیب عمومی (طرح عمومی)

مقاله بررسی پوشش های لایه نازك، كاربرد خواص مكانیكی و روش های اندازه گیری در ۳۰ صفحه ورد قابل ویرایش sp sp

خواص مكانیكی لایه ها

تركیب عمومی (طرح عمومی)

رفتار مكانیكی لایه ها از دو دیدگاه اصلی دارای اهمیت است. در اصل، مطالعه و فهمیدن چنین رفتارهایی می تواند منجر به درك بهتر ما از خواص تودة مواد شود. در عمل كار رضایت بخش بسیاری از قطعات لایه ای به شكل و ترتیب قرار گرفتن لایه های پایدار كه می توانند در برابر تاثیرات محیط زیست تاب بیاورند بستگی بحرانی دارد.

مانند خیلی از خواص دیگر لایه ها، خواص مكانیكی لایه ها هم به چند تایگی معمولی فاكتورهای وابسته در آماده سازی آنها بستگی دارد. به دلیل مشكلات تجربی و محدودیت های موجود در آزمایشها، اكثریت كار انجام شده روی خواص مكانیكی روی لایه های چند بلوری انجام گرفته و این به خاطر ساختار مختلط بیشتر لایه ها است. مطالعاتی دربارة برآراستی لایه ها انجام شده، اما طبیعت اندازه گیری دقیق، كه مستلزم استخراج اطلاعات خواص مكانیكی است، و عدم قطعیت مشكلاتی را در این مطالعات ایجاد می كند.

بیشتر مطالعات انجام شده دربارة لایه های فلزی بوده اند و به مواد دی الكتریك كه در قطعات الكتریكی و اپتیكی گوناگون اهمیت دارند نیز توجه شده است. اندازه گیری ها شامل فشار (تنش) و كرنش، خزش، رفتار قالب پذیری و نرمی، قدرت شكست و در پایین ترین سطح و كمترین حد شامل سختی می شوند. مدلهای تئوری گوناگونی پیشنهاد شده اند كه اگرچه در این مرحله حتی در جزئیات با تجربه توافق دارند ولی آنها را در نظر نمی گیریم. با وجود این، یك اصول عمومی وجود دارند كه به عنوان راهنما برای كارهای بعدی بكار گرفته می شوند.

وقتی لایه ها با تبخیر گرمایی، یا با تجربه بخار روی یك بستر گرمایی، شكل می گیرند، آنگاه اگر ضریب انبساط لایه ها و بستر گرمایی یكسان باشد وقتی سیستم تا دمای اتاق سرد می شود، یك فشار گرمایی ایجاد شده و پیشرفت می كند. این اثر كه در بسیاری از موارد اتفاق می افتد خودش را به شكل جداسازی لایه ها از سطح به وضوح نشان می دهد. در حقیقت هنگامی كه بستر گرمایی در دمای اتاق است، فشار گرمایی ذخیره شده در لایه های رسوبی رابا هیچ وسیله ای نمی توان آشكار كرد. دمایی كه لایه ها در آن شكل می گیرند، از آنجایی كه مفهوم بد تعریفی است، ممكن است با دمای بستر گرمایی تفاوت داشته باشد. مخصوصا وقتی كه اتمهای چگالیده با یك سرعت بالای گرمایی وارد می شوند: اثر دما ی لایه های چگالیده به عاملهای تعادل كه گرمای مادة چگال را كنترل می كنند بستگی دارد و این عاملها معمولاً به سختی قابل تشخیص هستند. قستمی از دمای سطح بستر گرمایی توسط تابشهای دریافت شده از منبع تعیین می شود و قسمتی از آن را گرمای نهانی كه توسط لایه های چگالیده داده شده تعیین می كند. وقتی ضخامت لایه های فلزی افزایش پیدا می كند، كسر بزرگی از انرژی گرمایی كه از بستر گرمایی تابش می كند ممكن است بازتابیده شود. بعلاوه وقتی ثابتهای اپتیكی لایه های بسیار نازك با ضخامت به سرعت (و اغلب با رفتاری بسیار پیچیده) تغییر می كنند این اثر به دشواری قابل تشخیص است. قبل از بحث كردن دربارة جزئیات این اثر، می پردازیم به روشهای تجربی ای كه برای مطالعه خواص مكانیكی لایه های نازك به كار می روند.

۲ ۵) تكنیك های تجربی

الف) اندازه گیری تنش و كرنش

اندازه گیری تنش (فشار) در لایه ها معمولاً با تكنیك باریكه خمش انجام می شود. تكنیكی كه در آن لایه ها روی یك باریكة مستطیلی نازك ته نشین شده و رسوب می كنند. در اندازه گیری انحرافهای كوچكی كه در تداخل سنجی، ظرفیت و نظم و ترتیب الكترومكانیكی به كار گرفته شده رخ می دهد هر تغییری می تواند در روشها ایجاد شود. در بیشتر موارد حل عمومی برای خمش باریكة مركب از دو ماده با خواص الاستیكی متفاوت، تا وقتی كه ضخامت لایه در برابر ضخامت باریكه كم است، مورد نیاز نمی باشد.

اگر لایه ها به طور ثابتی مقید به بستر گرمایی باشند و اگر شارش نرم و قالب پذیری در سطح میانی به وجود نیاید آنگاه برای ضخامت باریكه (d) ، مدول یانگ (Y)، نسبت پواسون () و فشار (S) در ضخامت لایه (t) داریم:

۴ ۵) رفتارهای كشسان و قالب پذیری لایه ها

مطالعات رفتار تنش كرنش لایه ها اغلب در آغاز بارگیری منجر به یك ارزش كم (مقدار كم) برای ضریب كشسانی می شود و بعد ادامه پیدا می كند با یك ارزش (مقدار) میانی در تخلیه ها و دوباره بارگیری بعدی. این كاملاً مشخص نیست كه آیا رفتار آغازی با خزش و لغزش در روشهای استفاده شده برای نگهداری لایه ها رابطه دارد یا نه. نتایج بدست آمده از آزمایشهای پیشرفته رفتارهای مشابهی را نشان می دهد، اگرچه ضریب نخستین بارگیری نزدیك تر است به مقدار كپه ای از روشهای ماشین كششی. لایه های چند بلوری تشكیل شده توسط تبخیر گرمایی، به طور معمول ضریب كشسانی نزدیكتری به ضریب كشسانی تودة ماده دارند، به عبارت دیگر، ضریب كشسانی كم و پایین در لایه های رسوبی شیمیایی و همچنین در لایه های الكترولیتی مشاهده شده اند. در مورد لایه هایی كه از طریق شیمیایی شكل گرفته اند، تفاوت در رفتارها احتمالا به دلیل وجود ناخالصی ها در لایه ها می باشد.

از هنگامی كه رفتار خزش در لایه ها مشاهده گردیده است، این هنوز یك پرسش مطرح است. مداركی هم از لایه های رسوب كردة شیمیایی و هم از لایه های طلای برآراستی وجود دارد كه خزش در آنها اتفاق نمی افتد. در نقطه ای كه لایه ها می شكنند به طور كامل رفتار الاستیكی و كشسان مشاهده می شود. دو دلیل برای ایجاد خزش در مشاهدات وجود دارد. یكی اینكه این خزش ناشی از نظم داخلی در لایه هاست و دیگر اینكه ناشی از لغزش لایه ها در نگهدارنده می باشد. اگرچه ممكن است بعضی از مشاهدات دلیل موجهی برای این راه ارائه كنند، با این حال به نظر می رسد كه این بدیهی است كه خزش خالص اتفاق می افتد در لایه های تبخیری در بیشتر راهها (روشها)یی كه مشخص است كه برای رولهای فلزی ورقه شده و نمونه های كپه ای دیگر اتفاق می افتد.

در فشار بالای كافی، جایگزیده شدن بی شكل و نرمی و قالب پذیری در لایه ها منجر به كاهش ضخامت لایه می شود و همچنین یك صعود نتیجه بخش در مرتبة تنش ایجاد می كند. ناجایگزیدگی هسته ای در مرزهای بلورهای داخلی، باعث سر خوردن و خزیدن سطوح می شود و حتی شكافهای میكروسكوپی در لایه ها ایجاد می كند. مرتبه فشاری كه باعث ایجاد چنین اثری می شود در بسیاری از موارد خیلی بیشتر از انواع مشاهده شده در نمونه های توده ای تابكاری شده است و اغلب به طور عمده و قابل توجهی از مواد دریافت شده یا سردكاری شده بیشتر است.

۲ ۱ ۴ تداخل نوری:

تداخل نوری، نماینده روش دیگری برای سنجش میزان تغییر در مقدار قوس زیر كار می باشد. با یك شمارش ساده از حلقه های، تداخل می توان مقدار قوس زیركار را تعیین نمود. این روش در حالاتی كه تسهیلات دیگری جهت سنجش در دسترس نبوده و یا اگر قوی القایی كاملاً بزرگ نباشد، ارجحیت دارد. روش تداخل می تواند بعنوان یك روش سنجش سریع و كمی قابل مقایسه با روش اسكن لیزری كه متعاقباً توضیح داده خواهد شد، مورد استفاده قرار گیرد.

۳ ۱ ۴ اسكن لیزری:

روش اسكن لیزری متداول ترین روش سنجش تغییرات قوس زیركار ناشی از تنشهای موجود در لایه نازك است. ابتدا یك نور لیزری از سطح قوس زیركار، با زوایه sp كه بستگی به جهت و سمت و سوی سطح دارد، منعكس می گردد. با حركت نور لیزری یا اسكن لیزری به سوی یك نقطه جدید، اگر زیر كار قوس داشته باشد، نور با زاویه مختلفی منعكس می گردد. یك نورسنج حساس به وضعیت هندسی می تواند برای سنجش تغییر زاویه اشعه لیزر مورد استفاده قرار گیرد. فلین و همكاران یك اجزا اسكن لیزری ساختند كه با استفاده از یك آینه گردان، اشعه لیزر را بر روی زیركار اسكن می كند.

برای اینكه اشعه لیزر در تمامی نقاط، بر روی سطح زیركار تحت اسكن عمود باشد، از یك لنز استفاده می شود. این لنز باعث می گردد تا اشعه منعكس شده از سطح زیركار در یك نقطه بر روی نورسنج حساس به وضعیت (درصورتیكه زیركار كاملاً صاف باشد) متمركز گردد هنگامی كه زیر كار قوس داشته باشد، اشعه برگشتی در نقطه دیگری از نورسنج (به هنگام حركت اشعه بر روی سطح زیركار) متمركز می گردد. این حركت خطی كه توسط نورسنج شناسایی می گردد، می تواند با تغییر زاویه اشعه برگشتی كالیبره شده و به نوبه خود برای یافتن مقدار قوس زیركار بكار رود.

مقاله بررسی پوشش‌های لایه نازك، كاربرد خواص مكانیكی و روش‌های اندازه‌گیری
مقاله بررسی پوشش‌های لایه نازك، كاربرد خواص مكانیكی و روش‌های اندازه‌گیری

مقاله بررسی بانكداری اینترنتی

مقاله بررسی بانكداری اینترنتی

حجم فایل : ۱۰۷

صفحات فایل : ۱۲۳

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : ۴۸۰۰

مقاله بررسی بانكداری اینترنتی در ۱۲۳ صفحه ورد قابل ویرایش

Normal 0

مقاله بررسی بانكداری اینترنتی در ۱۲۳ صفحه ورد قابل ویرایش

Normal 0 false false false EN US X NONE AR SA MicrosoftInternetExplorer4

فهرست

بانكداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب

علل صدور چك بلامحل و راههای كنترل آن

فن آوری های نوین و باز تولید تجارت، پول و بانك

مدیریت بهره وری در بانكداری

ساختارهای كنترل و مدیریت

تحولات بانكداری توسعه ای در جهان

اروپای شمالی و توسعه بانكداری اینترنتی

چشم اندازهاو چالش های پیش روی آسیا در قرن ۲۱ (سخنرانی Chino رئیس بانك توسعه آسیا)

بانكداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب

بدون تردید، اینترنت باعث وقوع انقلابی فراگیر در كل سیستم ارتباطی دنیا شده است. بانكداری نیز، به واسطه بهره گیری روزافزون از ارتباطات، از این قاعده مستثنی نبوده و به قافله ارتباطات جهانی پیوسته است. اگر نگاهی گذرا به ارقام نجومی نرخ رشد و ظرفیت های بالقوه بانكها برای استفاده بهینه از اینترنت بیندازیم، می توانیم از كاركردها و تأثیراتی كه اینترنت بر بانكداری می گذارد، آگاه شویم. اینترنت نیز همانند هر فن آوری جدید دیگری، دارای هزینه های خاص و مسائلی از قبیل امنیت سیستم و احتمال بروز مشكلات پیش بینی نشده است. زمانی كه بانكها بتوانند این كمبودها و مشكلات را برطرف كنند، قادر خواهند بود از تمام مزایای انقلاب دیجیتال برخوردار شوند.

مقدمه:

وینتون كرف كه از او به عنوان پدر اینترنت نام برده می شود، یك تصویر ذهنی را به جهانیان عرضه كرد كه در آن، میلیاردها نفر حضور دارند. اینترنت، كه در سال ۱۹۶۹ پا به عرصه ظهور گذاشت، به گفته خود كرف ، آتش فراگیری است كه تمام جهان را فرا خواهد گرفت. كرف پیش بینی كرد كه تا سال ۲۰۱۰، بیش از ۳ میلیارد نفر، كاربر اینترنت خواهند بود و تعداد وسایل on line در سراسر جهان نیز تا سال ۲۰۲۰ به ۶ تا ۳۰ میلیارد عدد خواهد رسید. براساس پیش بینی او تا سال ۲۰۳۰، ما قادر خواهیم بود با رایانه های خود صحبت كنمی و آنها نیز به ما پاسخ دهند. تعداد مصرف كنندگان از اینترنت فقط ظرف ۴ سال به ۵۰ میلیون نفر رسید، در حالی كه این امر برای رادیو، نزدیك به ۲۸ سال طول كشیده بود.

بانكداری، صنعتی است كه بر مبنای اطلاعات موثق شكل می گیرد و مبادلات بانكی را می توان بدون هیچ گونه مبادله فیزیكی پول انجام داد. چنین ویژگی هایی باعث شده كه بانكها بتوانند به یك كاربر كامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.

با این همه، مراحل اولیه بانكداری اینترنتی، با مشكلات موثق شكل می گیرد و مبادلات بانكی را می توان بدون هیچ گونه مبادله فیزیكی پول انجام داد. چنین ویژگی هایی باعث شده كه بانكها بتوانند به یك كاربر كامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.

با این همه، مراحل اولیه بانكداری اینترنتی، با مشكلات و شكست های پیاپی همراه شد. در نتیجه، مشتریان، علاقه چندانی به بانكداری اینترنتی نشان ندادند. شاید به همین دلیل بود كه مجله معتبر پورو مانی (Euro Money) در سال ۱۹۹۹، مقاله ای در مورد بانكاداری اینترنتی با عنوانی عجیب: كلیك، كلیك شما مردید درج كرد، اما هدف نویسندگان مقاله یاد شده این بود مشخص كنند كه آیا بانكداری اینترنتی، چیز خوبی است یا بد.

sp

انواع بانكداری اینترنتی

در سالهای اخیر، سه نوع بانكداری اینترنتی به شرح زیر در بازار مورد استفاده قرار گرفته است:

۱ اطلاعات:

اطلاعات، متداول ترین و اصلی ترین سطح از بانكداری اینترنتی است كه در آن، بانك اقدام به بازاریابی محصولات و خدمات خود از طریق اینترنت می كند. این نوع خدمات بانكداری اینترنتی را می توان یا از خود بانك دریافت كرد و یا این كه به صورت پیمان سپاری به دست آورد. به دلیل آسیب پذیر بودن وب سایت در مقابل و تقلب و كلاهبرداری، كنترل های خاصی در این زمینه پیش بینی شده است تا از هرگونه سوءاستفاده اطلاعاتی از وب سایت جلوگیری شود.

۲ ارتباطات:

این نوع بانكداری اینترنتی، امكان برقراری تماس بین سیستم های بانك و مشتریان را فراهم می كند. این نوع بانكداری اینترنتی ممكن است به پست الكترونیكی (E mail)، درخواست وام یا دسترسی به فایل های آماری حساب محدود شود. در این حالت، میزان ریسك نسبت به نوع قبلی (اطلاعاتی) بیشتر خواهد بود. لذا كنترل های خاصی برای جلوگیری، گزارش و هشدار در مورد هرگونه تلاش غیرقانونی و غیرمجاز برای دسترسی به شبكه داخلی بانكها و سیستم های رایانه ای اندیشیده شده است. در این سیستم، مشتری برای آگاهی از وضعیت حساب خود و سایر امور مربوط به آن، تقاضای رسمی ارایه می كند و بانك به آن تقاضا پاسخ می دهد، به طور دقیق به همان صورت كه برای (E mail) انجام می شود.

۳ معامله:

در این سیستم بانكداری اینترنتی، مشتریان بانك قادر به انجام معاملات با بانك هستند. این سیستم در مقایسه با دو سیستم قبلی، دارای بیشترین میزان ریسك بوده و نیازمند قوی ترین و متمركزترین كنترل ها است. در این سیستم، مشتریان قادر به انجام فعالیت هایی مانند دسترسی به حساب، پرداخت چك، انتقال پول و غیره هستند.

sp

اهداف كمی:

sp sp sp &uml تشكیل ۸۱۰ میلیارد ریال سرمایه ثابت (با تامین حدود ۴/۸ درصد آن از خارج)

sp sp sp &uml رشد درآمد ناخالص ملیبه طور متوسط ۹ درصد (۵۷ درصد طی مدت برنامه)

sp sp sp &uml رشد ۱۰ درصدی مصارف بخش عمومی

sp sp sp &uml رشد ۷/۶ درصدی مصارف بخش خصوصی

د برنامه عمرانی پنجم (۵۶ ۱۳۵۱):

درسال ۱۳۵۱ مبلغ ۱۵۶۰ میلیارد ریال به اجرای برنامه عمرانی پنجم تخصیص یافت. این برنامه كه با توجه به محدودیت ارزی طراحی شده بود، در سال ۱۳۵۳ در اثر افزایش فوق العاده درآمد نفتی، مورد بازبینی قرار گرفت. در نتیجه برای اولین بار، برنامه ریزی بدون محدودیت ارزی مطرح شد و حجم اعتبارات برنامه حدود دو برابر افزایش یافت و به ۳۳۶۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بالغ شد.

مهمترین هدف های برنامه عمرانی پنجم عبارت بود از:

اهداف كیفی:

sp sp sp &uml رشد سریع و متوازن با حداقل افزایش قیمت ها

sp sp sp &uml گسترش عدالت با تأكید ویژه بر توزیع عادلانه درآمد

sp sp sp &uml بهبود بهره وری

sp sp sp &uml توجه به حفظ محیط زیست

اهداف كمی:

sp &uml رشد سالانه تولید ناخالص به میزان ۹/۲۵ درصد، رشد سالانه ارزش افزوده بخش كشاورزی به میزان ۷ درصد،

sp sp sp &uml رشد سالانه ارزش افزوده بخش نفت به میزان ۵/۵۱ درصد،

sp sp sp &uml رشد سالانه ارزش افزوده بخش خدمات به میزان ۴/۱۶ درصد،

در دوره برنامه پنجم دو بانك توسعه و سرمایه گذاری ایران و شركت سرمایه گذاری بانك ملی ایران و سه بانك توسعه استانی تاسیس شدند و به جمع بانك های توسعه صنعتی قبلی پیوستند.

در برنامه پنجم، سرمایه گذاری دولت در صنعت یا به طور مستقیم و یا از طریق بانك های توسعه صنعتی به بخش صنعت تخصیص یافت. طی این برنامه سه بانك توسعه صنعتی در بخش صنعت و معدن فعال بودند. آمارهای مربوط به عملكرد این بانك ها در طول برنامه نشان می دهد كه جمع وام ها و سرمایه گذاری بانك های توسعه صنعتی در برنامه عمرانی پنجم ۲۵۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بود. این رقم حدود ۲/۳۳ درصد كل مبلغ ۷۸۰ میلیارد ریال تخصیصی به بخش صنعت را دربرمی گیرد.

در برنامه پنجم سرمایه گذاری ثابت دولتی به مبلغ ۳۵۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال رسید كه از مبلغ ۲۷۷ میلیارد ریال پیش بینی دشه بیشتر بود. با این وجود به علت وجود تنگناها در امور زیربنایی، افزایش نرخ تورم، كمبود نیروی انسانی متخصص و كمبود مصالح ساختمانی، دولت نتوانست به اهداف توسعه صنعتی برنامه دست یابد.

ارزیابی عملكرد بانك های توسعه صنعتی قبل از انقلاب اسلامی

بانك اعتبارات صنعتی اولین بانك توسعه كشوربود كه در سال ۱۳۳۵ توسط سازمان برنامه و به جای بانك برنامه پیشین به عنوان بازوی اعتباری برنامه های دولت با سهام ۱۰۰ درصد دولتی تاسیس شد. به منظور افزایش استقلال در تخصیص اعتبارات و همچنین توجه بیشتر به بخش خصوصی، بانك توسعه صنعتی و معدن ایران در سال ۱۳۳۸ شكل گرفت و فعالیت خود را در عمل از سال ۱۳۳۹ آغاز كرد. اگرچه سهام بانك، ۱۰۰ درصد خصوصی (داخلی و خارجی) بود ولی در طول برنامه های دوم تا پنجم با استفاده از منابع غیرداخلی دولتی نیز به اعطای وام پرداخت.

در سال ۱۳۵۲ بانك توسعه و سرمایه گذاری ایران با هداف اصلی تجهیز منابع داخلی و خارجی و تخصیص آنها در توسعه و گسترش فعالیتهای مولد به ویژه صنعتی و معدنی تاسیس شد. این بانك در سال ۱۳۵۴ با تاسیس سه بانك توسعه ای استانی به گسترش فعالیت های خود پرداخت.

Normal 0 false false false EN US X NONE AR SA MicrosoftInternetExplorer4 فهرست

بانكداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب

علل صدور چك بلامحل و راههای كنترل آن

فن آوری های نوین و باز تولید تجارت، پول و بانك

مدیریت بهره وری در بانكداری

ساختارهای كنترل و مدیریت

تحولات بانكداری توسعه ای در جهان

اروپای شمالی و توسعه بانكداری اینترنتی

چشم اندازهاو چالش های پیش روی آسیا در قرن ۲۱ (سخنرانی Chino رئیس بانك توسعه آسیا)

بانكداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب

بدون تردید، اینترنت باعث وقوع انقلابی فراگیر در كل سیستم ارتباطی دنیا شده است. بانكداری نیز، به واسطه بهره گیری روزافزون از ارتباطات، از این قاعده مستثنی نبوده و به قافله ارتباطات جهانی پیوسته است. اگر نگاهی گذرا به ارقام نجومی نرخ رشد و ظرفیت های بالقوه بانكها برای استفاده بهینه از اینترنت بیندازیم، می توانیم از كاركردها و تأثیراتی كه اینترنت بر بانكداری می گذارد، آگاه شویم. اینترنت نیز همانند هر فن آوری جدید دیگری، دارای هزینه های خاص و مسائلی از قبیل امنیت سیستم و احتمال بروز مشكلات پیش بینی نشده است. زمانی كه بانكها بتوانند این كمبودها و مشكلات را برطرف كنند، قادر خواهند بود از تمام مزایای انقلاب دیجیتال برخوردار شوند.

مقدمه:

وینتون كرف كه از او به عنوان پدر اینترنت نام برده می شود، یك تصویر ذهنی را به جهانیان عرضه كرد كه در آن، میلیاردها نفر حضور دارند. اینترنت، كه در سال ۱۹۶۹ پا به عرصه ظهور گذاشت، به گفته خود كرف ، آتش فراگیری است كه تمام جهان را فرا خواهد گرفت. كرف پیش بینی كرد كه تا سال ۲۰۱۰، بیش از ۳ میلیارد نفر، كاربر اینترنت خواهند بود و تعداد وسایل on line در سراسر جهان نیز تا سال ۲۰۲۰ به ۶ تا ۳۰ میلیارد عدد خواهد رسید. براساس پیش بینی او تا سال ۲۰۳۰، ما قادر خواهیم بود با رایانه های خود صحبت كنمی و آنها نیز به ما پاسخ دهند. تعداد مصرف كنندگان از اینترنت فقط ظرف ۴ سال به ۵۰ میلیون نفر رسید، در حالی كه این امر برای رادیو، نزدیك به ۲۸ سال طول كشیده بود.

بانكداری، صنعتی است كه بر مبنای اطلاعات موثق شكل می گیرد و مبادلات بانكی را می توان بدون هیچ گونه مبادله فیزیكی پول انجام داد. چنین ویژگی هایی باعث شده كه بانكها بتوانند به یك كاربر كامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.

با این همه، مراحل اولیه بانكداری اینترنتی، با مشكلات موثق شكل می گیرد و مبادلات بانكی را می توان بدون هیچ گونه مبادله فیزیكی پول انجام داد. چنین ویژگی هایی باعث شده كه بانكها بتوانند به یك كاربر كامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.

با این همه، مراحل اولیه بانكداری اینترنتی، با مشكلات و شكست های پیاپی همراه شد. در نتیجه، مشتریان، علاقه چندانی به بانكداری اینترنتی نشان ندادند. شاید به همین دلیل بود كه مجله معتبر پورو مانی (Euro Money) در سال ۱۹۹۹، مقاله ای در مورد بانكاداری اینترنتی با عنوانی عجیب: كلیك، كلیك شما مردید درج كرد، اما هدف نویسندگان مقاله یاد شده این بود مشخص كنند كه آیا بانكداری اینترنتی، چیز خوبی است یا بد.

sp

انواع بانكداری اینترنتی

در سالهای اخیر، سه نوع بانكداری اینترنتی به شرح زیر در بازار مورد استفاده قرار گرفته است:

۱ اطلاعات:

اطلاعات، متداول ترین و اصلی ترین سطح از بانكداری اینترنتی است كه در آن، بانك اقدام به بازاریابی محصولات و خدمات خود از طریق اینترنت می كند. این نوع خدمات بانكداری اینترنتی را می توان یا از خود بانك دریافت كرد و یا این كه به صورت پیمان سپاری به دست آورد. به دلیل آسیب پذیر بودن وب سایت در مقابل و تقلب و كلاهبرداری، كنترل های خاصی در این زمینه پیش بینی شده است تا از هرگونه سوءاستفاده اطلاعاتی از وب سایت جلوگیری شود.

۲ ارتباطات:

این نوع بانكداری اینترنتی، امكان برقراری تماس بین سیستم های بانك و مشتریان را فراهم می كند. این نوع بانكداری اینترنتی ممكن است به پست الكترونیكی (E mail)، درخواست وام یا دسترسی به فایل های آماری حساب محدود شود. در این حالت، میزان ریسك نسبت به نوع قبلی (اطلاعاتی) بیشتر خواهد بود. لذا كنترل های خاصی برای جلوگیری، گزارش و هشدار در مورد هرگونه تلاش غیرقانونی و غیرمجاز برای دسترسی به شبكه داخلی بانكها و سیستم های رایانه ای اندیشیده شده است. در این سیستم، مشتری برای آگاهی از وضعیت حساب خود و سایر امور مربوط به آن، تقاضای رسمی ارایه می كند و بانك به آن تقاضا پاسخ می دهد، به طور دقیق به همان صورت كه برای (E mail) انجام می شود.

۳ معامله:

در این سیستم بانكداری اینترنتی، مشتریان بانك قادر به انجام معاملات با بانك هستند. این سیستم در مقایسه با دو سیستم قبلی، دارای بیشترین میزان ریسك بوده و نیازمند قوی ترین و متمركزترین كنترل ها است. در این سیستم، مشتریان قادر به انجام فعالیت هایی مانند دسترسی به حساب، پرداخت چك، انتقال پول و غیره هستند.

sp

اهداف كمی:

sp sp sp &uml تشكیل ۸۱۰ میلیارد ریال سرمایه ثابت (با تامین حدود ۴/۸ درصد آن از خارج)

sp sp sp &uml رشد درآمد ناخالص ملیبه طور متوسط ۹ درصد (۵۷ درصد طی مدت برنامه)

sp sp sp &uml رشد ۱۰ درصدی مصارف بخش عمومی

sp sp sp &uml رشد ۷/۶ درصدی مصارف بخش خصوصی

د برنامه عمرانی پنجم (۵۶ ۱۳۵۱):

درسال ۱۳۵۱ مبلغ ۱۵۶۰ میلیارد ریال به اجرای برنامه عمرانی پنجم تخصیص یافت. این برنامه كه با توجه به محدودیت ارزی طراحی شده بود، در سال ۱۳۵۳ در اثر افزایش فوق العاده درآمد نفتی، مورد بازبینی قرار گرفت. در نتیجه برای اولین بار، برنامه ریزی بدون محدودیت ارزی مطرح شد و حجم اعتبارات برنامه حدود دو برابر افزایش یافت و به ۳۳۶۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بالغ شد.

مهمترین هدف های برنامه عمرانی پنجم عبارت بود از:

اهداف كیفی:

sp sp sp &uml رشد سریع و متوازن با حداقل افزایش قیمت ها

sp sp sp &uml گسترش عدالت با تأكید ویژه بر توزیع عادلانه درآمد

sp sp sp &uml بهبود بهره وری

sp sp sp &uml توجه به حفظ محیط زیست

اهداف كمی:

sp &uml رشد سالانه تولید ناخالص به میزان ۹/۲۵ درصد، رشد سالانه ارزش افزوده بخش كشاورزی به میزان ۷ درصد،

sp sp sp &uml رشد سالانه ارزش افزوده بخش نفت به میزان ۵/۵۱ درصد،

sp sp sp &uml رشد سالانه ارزش افزوده بخش خدمات به میزان ۴/۱۶ درصد،

در دوره برنامه پنجم دو بانك توسعه و سرمایه گذاری ایران و شركت سرمایه گذاری بانك ملی ایران و سه بانك توسعه استانی تاسیس شدند و به جمع بانك های توسعه صنعتی قبلی پیوستند.

در برنامه پنجم، سرمایه گذاری دولت در صنعت یا به طور مستقیم و یا از طریق بانك های توسعه صنعتی به بخش صنعت تخصیص یافت. طی این برنامه سه بانك توسعه صنعتی در بخش صنعت و معدن فعال بودند. آمارهای مربوط به عملكرد این بانك ها در طول برنامه نشان می دهد كه جمع وام ها و سرمایه گذاری بانك های توسعه صنعتی در برنامه عمرانی پنجم ۲۵۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بود. این رقم حدود ۲/۳۳ درصد كل مبلغ ۷۸۰ میلیارد ریال تخصیصی به بخش صنعت را دربرمی گیرد.

در برنامه پنجم سرمایه گذاری ثابت دولتی به مبلغ ۳۵۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال رسید كه از مبلغ ۲۷۷ میلیارد ریال پیش بینی دشه بیشتر بود. با این وجود به علت وجود تنگناها در امور زیربنایی، افزایش نرخ تورم، كمبود نیروی انسانی متخصص و كمبود مصالح ساختمانی، دولت نتوانست به اهداف توسعه صنعتی برنامه دست یابد.

ارزیابی عملكرد بانك های توسعه صنعتی قبل از انقلاب اسلامی

بانك اعتبارات صنعتی اولین بانك توسعه كشوربود كه در سال ۱۳۳۵ توسط سازمان برنامه و به جای بانك برنامه پیشین به عنوان بازوی اعتباری برنامه های دولت با سهام ۱۰۰ درصد دولتی تاسیس شد. به منظور افزایش استقلال در تخصیص اعتبارات و همچنین توجه بیشتر به بخش خصوصی، بانك توسعه صنعتی و معدن ایران در سال ۱۳۳۸ شكل گرفت و فعالیت خود را در عمل از سال ۱۳۳۹ آغاز كرد. اگرچه سهام بانك، ۱۰۰ درصد خصوصی (داخلی و خارجی) بود ولی در طول برنامه های دوم تا پنجم با استفاده از منابع غیرداخلی دولتی نیز به اعطای وام پرداخت.

در سال ۱۳۵۲ بانك توسعه و سرمایه گذاری ایران با هداف اصلی تجهیز منابع داخلی و خارجی و تخصیص آنها در توسعه و گسترش فعالیتهای مولد به ویژه صنعتی و معدنی تاسیس شد. این بانك در سال ۱۳۵۴ با تاسیس سه بانك توسعه ای استانی به گسترش فعالیت های خود پرداخت.

مقاله بررسی بانكداری اینترنتی
مقاله بررسی بانكداری اینترنتی