مجموعه سوالات استخدامی بانکها

مجموعه سوالات استخدامی بانکها

مجموعه سوالات استخدامی بانکها

مجموعه سوالات استخدامی بانک ها ۱۲ فایل شامل سوالات عمومی و اختصاصی: سوالات استخدامی بانک کشاورزی سالهای ۸۷ و ۸۸ (۲۳۰ سوال) سوالات استخدامی بانک مهر ایران سال ۸۷ (۲۳۰ سوال) سوالات استخدامی بانک ملی سال ۸۶ (۱۰۵ سوال) سوالات استخدامی بانک ملت (۱۰۵ سوال) سوالات استخدامی بانک صادرات ۲ سال ۸۷ (حسابداری، کامپیوتر، آمار، اقتصاد کار و