آزمون استخدامی عمومی (۷۸ تا ۸۹)

آزمون استخدامی عمومی (۷۸ تا ۸۹)

آزمون استخدامی عمومی (78 تا 89)

مجموعه نمونه سوالات استخدامی عمومی "کلیه رشته ها" از سال (۷۸ تا ۸۹) دارای ۱۱ دروس عمومی می باشد: زبان و ادبیات فارسی (۱): ۱۲۰ سوال ریاضیات و آمار مقدماتی (۱): ۲۵۴ سوال کامپیوتر (ICDL) ا(۱): ۱۸۰ سوال کامپیوتر (ICDL) ا(۲): ۵۲ سوال زبان انگلیسی (۱): ۲۰۵ سوال زبان و ادبیات فارسی (۲): ۲۷۷ سوال معارف اسلامی (۱): ۷۴۹ سوال هوش و استعداد تحصیلی: ۵۰ سوال معارف اسلامی (۲): ۱۲۰ سوال ریاضیات و آمار مقدماتی (۲): ۲۴۸ سوال زبان انگلیسی (۲): ۱۵۴ سوال اصل سوالات آزمون های برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور شامل آزمون های استخدامی: آموزش و پرورش تامین اجتماعی وزارت نیرو قوه قضائیه

آزمون استخدامی عمومی (۸۹ تا۹۷)

آزمون استخدامی عمومی (۸۹ تا۹۷)

آزمون استخدامی عمومی (89 تا97)

مجموعه نمونه سوالات استخدامی عمومی "کلیه رشته ها" از سال (۸۹ تا ۹۷) دارای ۷ دروس عمومی می باشد: ریاضیات و آمار مقدماتی: ۱۷۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی: ۲۷۲ سوال کامپیوتر (ICDL): ا ۱۹۸ سوال اطلاعات و دانش اجتماعی: ۲۲۳ سوال معارف اسلامی: ۲۲۸ سوال زبان و ادبیات فارسی: ۲۴۳ سوال زبان انگلیسی: ۲۱۹ سوال اصل سوالات آزمون های برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور شامل آزمون های استخدامی: فراگیر دستگاه های اجرایی آموزش و پرورش تامین اجتماعی دستیاران ستادی دیوان محاسبات وزارت نیرو قوه قضائیه

مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی عمومی و پاسخنامه

مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی عمومی و پاسخنامه

مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی عمومی و پاسخنامه

نمونه سوالات شامل ۹ فایل کامل PDF میباشد. این ۹ فایل شامل بیش از ۲۰۰۰ سوال مهم آزمون های استخدامی در دروس زیر است: ۵۰ سوال هوش استخدامی ۱۸۰ سوال کامپیوتر + پاسخنامه ۱۷۹ سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه ۵۲ سوال دانش کامپیوتر + پاسخنامه ۱۲۰ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه ۲۵۰ سوال ریاضیات عمومی + پاسخ تشریحی ۱۲۰ سوال معارف+پاسخنامه ۱۶۰ سوال آمار+پاسخنامه ۲۴۸ سوال مربوط به ریاضیات ۷۴۲ سوال دروس عمومی(انگلیسی -ادبیات -معارف