بخش اول شبیه سازی پیل سوختی در فلوئنت

بخش اول شبیه سازی پیل سوختی در فلوئنت

بخش اول شبیه سازی پیل سوختی در فلوئنت

دوره حاضر در ۳ بخش ویدیوئی به صورت مجزا ارائه می گردد. به محض اماده شدن هر بخش از آموزش فایل های آن در پست های جداگانه ارسال می گردد. بخش اول آشنایی با انواع پیل های سوختی مدت زمان آموزش۴۰ دقیقه بخش دوم ترسیم و مش پیل سوختی در نرم افزار design modeler و ansys meshing بخش سوم تنظیمات فلوئنت، بررسی استقلال از شبکه و معرفی معادلات حاکم