مجموعه پاورپوینت ریاضی(تقریب و کسرهای بزرگتر از واحد)

مجموعه پاورپوینت ریاضی(تقریب و کسرهای بزرگتر از واحد)

مجموعه پاورپوینت ریاضی(تقریب و کسرهای بزرگتر از واحد)

مجموعه پاورپوینت ریاضی (تقریب و کسرهای بزرگتر از واحد) با طراحی عالی و متحرک برای مفهومی کردن درس ریاضی و یادگیری بسیار آسان مباحث ریاضی

مجموعه پاورپوینت ریاضی پنجم(یادگیری،جمع،تفریق و ضرب عدد مخلوط)

مجموعه پاورپوینت ریاضی پنجم(یادگیری،جمع،تفریق و ضرب عدد مخلوط)

مجموعه پاورپوینت ریاضی پنجم(یادگیری،جمع،تفریق و ضرب عدد مخلوط)

مجموعه پاورپوینت ریاضی پنجم (یادگیری،جمع،تفریق و ضرب عدد مخلوط) با طراحی زیبا و عالی انیمیشینی و متحرک برای جذابیت هر چه بیشتر درس ریاضی برای دانش آموزان عزیز

مجموعه پاورپوینت ریاضی پنجم(ضرب کسر،الگوها،جمع کسر،اعشار)

مجموعه پاورپوینت ریاضی پنجم(ضرب کسر،الگوها،جمع کسر،اعشار)

مجموعه پاورپوینت ریاضی پنجم(ضرب کسر،الگوها،جمع کسر،اعشار)

مجموعه پاورپوینت ریاضی پنجم(ضرب کسر،الگوها،جمع کسر،اعشار) با طراحی متحرک و انیمیشنی برای یادگیری بهتر و جذاب تر درس شیرین ریاضی

مجموعه پاورپوینت علوم(حرکت بدن،فسیل،اعماق زمین،خاک با ارزش)

مجموعه پاورپوینت علوم(حرکت بدن،فسیل،اعماق زمین،خاک با ارزش)

مجموعه پاورپوینت علوم(حرکت بدن،فسیل،اعماق زمین،خاک با ارزش)

مجموعه پاورپوینت علوم(حرکت بدن،فسیل،اعماق زمین،خاک با ارزش) با طراحی عالی و جداب برای دانش آموزان به صورت انیمیشنی و متحرک

مجموعه پاورپوینت اجتماعی پنجم(جمعیت،تشکیل رود،منابع آب،صنعت)

مجموعه پاورپوینت اجتماعی پنجم(جمعیت،تشکیل رود،منابع آب،صنعت)

مجموعه پاورپوینت اجتماعی پنجم(جمعیت،تشکیل رود،منابع آب،صنعت)

مجموعه پاورپوینت اجتماعی پنجم (جمعیت،تشکیل رود،منابع آب،صنعت) با طراحی انیمیشنی و متحرک برای ایجاد جذابیت و لذت از درس برای دانش آموزان

پاورپوینت اجتماعی پنجم(حرکت زمین،سفر به کربلا،کشاورزی،کشورهای همسایه،نواحی جهان)

پاورپوینت اجتماعی پنجم(حرکت زمین،سفر به کربلا،کشاورزی،کشورهای همسایه،نواحی جهان)

پاورپوینت اجتماعی پنجم(حرکت زمین،سفر به کربلا،کشاورزی،کشورهای همسایه،نواحی جهان)

مجموعه پاورپوینت اجتماعی پنجم (حرکتهای زمین،سفر به کربلا،کشاورزی،کشورهای همسایه،نواحی مختلف جهان) با طراحی عالی، مصور و متحرک برای شادابی و جذابیت بیشتر برای دانش آموزان عزیز. با استفاده از فایل های ما کلاس را برای دانش آموزان جذاب کنید.

مجموعه پاورپوینت علوم پنجم(اهرم۱،اهرم۲،سیاره زمین،ورزش و نیرو)

مجموعه پاورپوینت علوم پنجم(اهرم۱،اهرم۲،سیاره زمین،ورزش و نیرو)

مجموعه پاورپوینت علوم پنجم(اهرم1،اهرم2،سیاره زمین،ورزش و نیرو)

مجموعه پاورپوینت علوم پنجم (اهرم۱،اهرم۲،سیاره زمین،ورزش و نیرو) با طراحی جداب،زیبا وعالی با تصاویر متحرک و انیمیشن های درسی برای جدابیت بیشتر برای دانش اموزان عزیز

مجموعه پاورپوینت ریاضی(تقارن مرکزی،اعشار،مساحت لوزی،مساحت ذوزنقه)

مجموعه پاورپوینت ریاضی(تقارن مرکزی،اعشار،مساحت لوزی،مساحت ذوزنقه)

مجموعه پاورپوینت ریاضی(تقارن مرکزی،اعشار،مساحت لوزی،مساحت ذوزنقه)

مجموعه پاورپوینت ریاضی (تقارن مرکزی،اعشار،مساحت لوزی،مساحت ذوزنقه) مناسب پایه های پنجم و ششم با طراحی بسیار عالی و زیبا به صورت متحرک که مفاهیم را بسیار ساده و آسان به دانش آموزان منتقل می کند.

پاورپوینت ریاضی پنجم وششم(اعشار،کسر،زاویه،تقارن،تقسیم کسر،تناسب،عدد مخلوط)

پاورپوینت ریاضی پنجم وششم(اعشار،کسر،زاویه،تقارن،تقسیم کسر،تناسب،عدد مخلوط)

پاورپوینت ریاضی پنجم وششم(اعشار،کسر،زاویه،تقارن،تقسیم کسر،تناسب،عدد مخلوط)

مجموعه پاورپوینت ریاضی پنجم و ششم (اعشار و کسر،زاویه،تقارن،تقسیم کسر،تناسب،عدد مخلوط) با طراحی زیبا و متحرک برای یادگیری هرچه بهتر دانش آموزان عزیز

جعبه ابزار معلم

جعبه ابزار معلم

جعبه ابزار معلم

نرم افزار جعبه ابزار معلم ویژه آموزگاران اول ابتدایی که بیشتر بخش های آن بدون نیاز به اینترنت می باشد در این نرم افزار تمامی کتب درسی، فرم ها و ابزار لازم برای معلمان به ویژه معلمان اول قرار داده شده است و همکاران می توانند با مراجعه به هر بخش از آن استفاده کنند. طراحی زیبا و امکان استفاده برای همه همکاران