ارزشیابی آموزشی (جشنواره خوارزمی) ۲۴ ساعت کد ۹۱۴۰۰۷۱۳

ارزشیابی آموزشی (جشنواره خوارزمی) ۲۴ ساعت کد ۹۱۴۰۰۷۱۳

ارزشیابی آموزشی (جشنواره خوارزمی) 24 ساعت کد 91400713

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سوالات آزمون ارزشیابی آموزشی (جشنواره خوارزمی) سایت رایا درس کد دوره: ۹۱۴۰۰۷۱۳ مدت دوره: ۲۴ ساعت تعداد سئوال: ۱۱۸۵ صفحه فرمت فایل: PDF