مقاله «برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت در بازاریابی»

مقاله «برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت در بازاریابی»

مقاله «برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت در بازاریابی»

تحقیق رشته اقتصاد، مدیریت، حسابداری عنوان تحقیق: برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت در بازاریابی تعداد صفحات: ۱۶ صفحه فرمت فایل: Word فهرست مطالب: مقدمه بازاریابی کوتاه مدت آنلاین تخفیف دادن تبلیغات بازاریابی بلند مدت آنلاین تبلیغات پیشبرد فروش

مقاله «رابطه عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان»

مقاله «رابطه عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان»

مقاله «رابطه عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان»

حقیق رشته اقتصاد، مدیریت، حسابداری عنوان تحقیق: رابطه عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان تعداد صفحات: ۷۴ صفحه فرمت فایل: Word فهرست مطالب: مقدمه فصل اول – کلیات ۱-۱ – اهمیت بررسی رضایت شغلی کارکنان ۲-۱ – رضایت شغلی ۳-۱ – تعریف عزت نفس فصل دوم – عزت نفس ۱-۲ – عزت نفس ۱-۱-۲ – ویژگی های شخصی که عزت نفس بالا دارد ۲-۱-۲ – ویژگی های شخصی که عزت نفس پایین دارد ۲-۲ – عوامل موثر بر عزت نفس ۱-۲-۲ – بلوغ

دانلود مقاله «تأثیر تورم بر رشد اقتصادی ایران»

دانلود مقاله «تأثیر تورم بر رشد اقتصادی ایران»

دانلود مقاله «تأثیر تورم بر رشد اقتصادی ایران»

تحقیق رشته اقتصاد، مدیریت، حسابداری عنوان تحقیق: تأثیر تورم بر رشد اقتصادی ایران در بین سالهای ۱۳۹۱ – ۱۳۳۸ تعداد صفحات: ۸۴ صفحه فرمت فایل: Word فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش ۱٫۱ مقدمه ۲٫۱ سوال های پژوهش ۳٫۱ فرضیه های پژوهش ۴٫۱ خلاصه مراحل پژوهش ۱-۵٫ تعریف واژگان