اندیکاتور معروف Tradest

اندیکاتور معروف Tradest

اندیکاتور معروف Tradest

اندیکاتوری با ۷۹ درصد ایجنت سود دهی توجه کنید توضیحات ان را می توانید در خود سایت Tradest.io میتوانید مطالعه کنید نکته دوم قیمت این اندیکاتور در خود سایت با اکانت های یک ماهه و یک ماهه ویژه به قیمت های ۵۹ دلار و ۷۹ دلار بفروش می رسد و اکانت فری ان که ۱۹۹ دلار می باشد که ما اکانت فری ان با ۴۵ دلار برای پلتفرم های meta 4 and meta5 ارائه میکنیم توجه کنید چون پرداخت بصورت ریالی ایست قیمت بصورت هفتگی تغییر می یابد