کامل ترین ترجمه کتاب READ THIS INTRO

کامل ترین ترجمه کتاب READ THIS INTRO

کامل ترین ترجمه کتاب READ THIS INTRO

کاملترین ترجمه کتاب READ THIS INTRO (اولین کتاب از مجموعه چهار سطحی Read This ) به زبانی بسیار شیوا و کامل و قابل فهم. این ترجمه توسط مجرب ترین اساتید زبان انجام شده است و شامل ترجمه فارسی متن تمامی قسمت های Reading کتاب می باشد. این ترجمه در قالب یک فایل pdf ارائه شده است با این ترجمه کتاب read this INTRO را یک شبه قورت دهید! فرمت فایل : PDF حجم : ۱٫۵mb تعداد صفحات : ۳۴

کامل ترین ترجمه کتاب READ THIS 3

کامل ترین ترجمه کتاب READ THIS 3

کامل ترین ترجمه کتاب READ THIS 3

کاملترین ترجمه کتاب READ THIS3 (چهارمین کتاب از مجموعه چهار سطحی Read This ) به زبانی بسیار شیوا و کامل و قابل فهم. این ترجمه توسط مجرب ترین اساتید زبان انجام شده است و شامل ترجمه فارسی متن تمامی قسمت های Reading کتاب می باشد. این ترجمه در قالب یک فایل pdf ارائه شده است با این ترجمه کتاب read this 3 را یک شبه قورت دهید! فرمت فایل : PDF حجم : ۱٫۶mb تعداد صفحات : ۳۲