مقدمه و كاربردهای بیوتكنولوژی

مقدمه و كاربردهای بیوتكنولوژی

دسته بندی بیوتکنولوژی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۳٫۴۰۱ مگا بایت
تعداد صفحات ۴۵
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

•:Bio مربوط به زیست و موجودات زنده
•‏‏Technology : فن آوری
•Biotechnology : زیست فن آوری، فن آوری زیستی
•تعریف: بهره برداری تجاری از ارگانیسمها یا اجزای آنها مانند آنزیمها
تاریخچه
•تولید ماست، پنیر، سركه و مشروبات الكلی از ۸۰۰۰ سال پیش تاكنون
•امكان بهبود طعم، قوام و كیفیت نگهداری مواد غذایی در اثر فعالیت میكروارگانیسمها
•اولین ماده شیمیایی تولید شده بكمك بیوتكنولوژی: اتانول
•تبدیل گلوكز به گلیسرول (بجای الكل) توسط مخمر آبجو بوسیله آلمانها در آغاز جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴)
•تولید استون- بوتانول از قندها توسطClostridium acetobutylicumبوسیله انگلیسیها در جنگ جهانی اول
•تولید اسید سیتریك از قندها توسطAspergillusnigerدر سال ۱۹۲۳
و………
كاربردهای كلی بیوتكنولوژی
• داروسازی و پزشكی
• صنایع (غذایی، شوینده، چرمسازی و نظامی )
• كشاورزی
• دامپروری
• حفاظت محیط زیست

كاربردهای بیوتكنولوژیك میكروارگانیسمها

۱- تولید سلولهای كامل یا توده زیستی (Biomass):

مواد تلقیحی (Inoculants):

حشره كشهای میكربی:Bacillus thuringiensis

كشتهای آغازكننده (Starter Cultures) برای تهیه لبنیات:Lactobacillussp. Streptococcuscremoris

پروتئین تك یاخته (SCP):Probiotics

واكسنهای باكتریایی

۲- تولید تركیبات با وزن مولكولی پایین:

متابولیتهای اولیه

محصولات نهایی متابولیك: اتانول، استون، بوتانول، اسید لاكتیك

متابولیتهای اولیه اساسی: اسیدهای آمینه، ویتامینها، نوكلئوزیدها

متابولیتهای ثانویه: آنتی بیوتیكها، مایكوتوكسینها، پیگمانها

۳- تولید تركیبات با وزن مولكولی بالا:

پلی ساكاریدها

لیپیدها

پروتئینها (آنزیمها ، داروها ، فراورده های بیولوژیك)

۴- فرایندهای وابسته به متابولیسم میكروارگانیسمها:

تغییروتبدیلات بیولوژیك (Biotransformations): استروئیدها، اسیدهای آمینه، سوربوز

تجزیه/ اكسیداسیون فاضلابها و مواید زاید سمی

استخراج مواد معدنی

فایل پاورپوینت ۴۵ اسلاید

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل